Богослужбени Апостол

W#ГЛАВЛЕ~НІЕ

 

Сказaніе с™aгw є3піфaніа, є3пcкпа кЂпрскагw
И#збрaніе с™hхъ седми1десzти ґпcтwлъ
Њ чудесёхъ с™hхъ ґпcлъ, ±же сyть въ дэsніихъ.
Надписaніе глaвъ ґпcльскихъ дэsній, писмены2 на знаменовaнное
Дэ‰ніz с™hхъ ґп0стwлъ
Соб0рное послaніе їaкwвле
Соб0рное послaніе пeрвое с™aгw ґпcла петрA
Соб0рное послaніе втор0е с™aгw ґпcла петрA
Соб0рное послaніе пeрвое с™aгw ґп0стола їwaнна бGосл0ва
Соб0рное послaніе втор0е с™aгw ґп0стола їwaнна бGосл0ва
Соб0рное послaніе трeтіе с™aгw ґп0стола їwaнна бGосл0ва
Соб0рное послaніе їyдино
Къ ри1млzнwмъ послaніе с™aгw ґпcла пavла
Къ корjнfzнwмъ пeрвое послaніе с™aгw ґпcла пavла
Къ корjнfzнwмъ втор0е послaніе с™aгw ґпcла пavла
Къ галaтwмъ послaніе с™aгw ґпcла пavла
Ко є3фесeємъ послaніе с™aгw ґпcла пavла
Къ філіпписjємъ послaніе с™aгw ґпcла пavла
Къ колоссaємъ послaніе с™aгw ґпcла пavла
Къ солyнzнwмъ пeрвое послaніе с™aгw ґпcла пavла
Къ солyнzнwмъ втор0е послaніе с™aгw ґпcла пavла
Къ тімоfeю пeрвое послaніе с™aгw ґпcла пavла
Къ тімоfeю втор0е послaніе с™aгw ґпcла пavла
Къ тjту послaніе с™aгw ґпcла пavла
Къ філим0ну послaніе с™aгw ґпcла пavла
Ко є3врeємъ послaніе с™aгw ґпcла пavла
Сказа1ніе њ ґнтіфw1нахъ, и3 њ прокі1менахъ
Соб0рникъ двунaдесzти мёсzцей, мёсzцъ септeмврій
Соб0рникъ двунaдесzти мёсzцей, мёсzцъ nктHврій
Соб0рникъ двунaдесzти мёсzцей, мёсzцъ ноeмврій
Соб0рникъ двунaдесzти мэ1сzцей, мёсzцъ декeмврій
Соб0рникъ двунaдесzти мёсzцей, мёсzцъ їаннуaрій
Соб0рникъ двунaдесzти мэ1сzцей, мёсzцъ феvруaрій
Соб0рникъ двунaдесzти мэ1сzцей, мёсzцъ мaртъ
Соб0рникъ двунaдесzти мёсzцей, мёсzцъ ґпрjлій
Соб0рникъ двунaдесzти мёсzцей, мёсzцъ мaій
Соб0рникъ двунaдесzти мёсzцей, мёсzцъ їyній
Соб0рникъ двунaдесzти мёсzцей, мёсzцъ їyлій
Соб0рникъ двунaдесzти мэ1сzцей, мёсzцъ ѓvгустъ
Прокjмени и3 ґллилуіaрє воскrніи, літургjйніи, nсми2 гласHвъ
Прокjмени, ґллилуіaрє, и3 причaстни дневнjи
Прокjмени, ґпcли, ґллилуіaрє, и3 причaстни џбщи с™ы6мъ, и5мже є3гдA твори1мъ слyжбу
Прокjмени, ґпcли и3 ґллилуіaрє, на всsку потрeбу разли1чніи
ҐнтіфHны по всS дни2

 

ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊЕ
Објављено:
6. септембра 2018.
Извор:
www.alexsem.org

 

 

Comments are closed.