NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Bogoslužbeni Apostol

Bogoslužbeni Apostol

Prokjmeni, ґpcli, ґlliluіarє, i3 pričastni džbщi s™ы6mъ, i5mže є3gdA tvori1mъ slyžbu

Slyžba pres™ёй bcdэ.

Prokjmenъ, glasъ G. Pёsnь bcdы: Veli1čitъ dš7A moS gDa, i3 vozradovasz d¦ъ m0й nj bz7э sp7sэ moemъ.

Stjhъ: Ćkw prizrЁ na smirenіe rabы2 svoeS, se bo t nhnэ ўblažatъ mS vsi2 r0di.

Drugjй prokjmenъ, glasъ ѕ7: PomznY i4mz tvoE vo vsskomъ r0dэ i3 r0dэ.

Stjhъ: Trhgnu serdce moE sl0vo blago.

Ґpclъ kъ fіlіppisjєmъ, začalo ©m.

Drugjй ko є3vreєmъ, začalo ™k.

Ґllilyіa, glasъ }: Slhši dщi2 i3 vi1ždь, i3 prikloni2 ќho tvoE.

Stjhъ: LicY tvoemY pom0lztsz bogatіi lю1dstіi.

Pričastnый: Čašu spasenіz prіimY, i3 i4mz gDne prizovY.

Slyžba s™ы6mъ nbcnыmъ bezpl0tnыmъ si1lamъ.

Prokjmenъ, glasъ d7: Tvorsй ѓgGlы svoS d¦i, i3 slugi2 svoS plamenь džgnennый.

Stjhъ: Blagoslovi2 dušE moS gDa, gDi b9e m0й vozveli1čilsz є3si2 ѕэlw2.

Ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo ™є.

Ґllilyіa, glasъ є7: Hvali1te gDa vsi2 ѓgGli є3gw2, hvali1te є3go2 vsS si1lы є3gw2.

Stjhъ: Ćkw t0й rečE, i3 bhša: t0й povelЁ, i3 sozdašasz.

Pričastnый: Tvorsй ѓgGlы svoS d¦i, i3 slugi2 svoS plamenь džgnennый.

Slyžba s™ы6mъ ґpclwmъ džbщa.

Prokjmenъ, glasъ }: Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i4hъ, i3 vъ koncы2 vselennыz glag0lы i4hъ.

Stjhъ: Nb7sA povёdaюtъ slavu b9ію, tvorenіe že rukY є3gw2 vozvэщaetъ tverdь.

Ґpclъ kъ korjnfznwmъ, začalo rla.

Ґllilyіa, glasъ №: I#spovёdztъ nb7sA čudesA tvoS gDi, i4bo i4stinu tvoю2 vъ cRkvi s™hhъ.

Stjhъ: BGъ proslavlsemь vъ sovёtэ s™hhъ.

Pričastnый: Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i4hъ, i3 vъ koncы2 vselennыz glag0lы i4hъ.

Slyžba s™ы6mъ pror0kwmъ džbщa.

Prokjmenъ, glasъ d7: Tы2 їereй vo vёkъ po či1nu melhіsedekovu.

Stjhъ: RečE gDь gDvi moemY: sэdi2 njdesnyю menE, d0ndeže položY vragi2 tvoS podn0žіe n0gъ tvoi1hъ.

Ґpclъ kъ korjnfznwmъ, začalo rn7ѕ.

Drugjй ko є3vreєmъ, začalo td7i.

Tretій t sob0rnagw poslanіz їakwvlz, začalo n7z.

Ґllilyіa, glasъ є7: Mwmseй i3 ґarHnъ vo їereehъ є3gw2, i3 samyilъ vъ prizыvaющihъ i4mz є3gw2.

Stjhъ: Svёtъ vozsіS pravedniku, i3 pr†vыmъ s®cemъ veselіe.

Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю bydetъ pravednikъ:

Slyžba s™i1telю є3di1nomu.

Prokjmenъ, glasъ №: ЎstA moS vozglag0lюtъ premydrostь, i3 poučenіe serdca moegw2 razumъ.

Stjhъ: Ўslhšite sі‰ vsi2 kzhcы, vnuši1te vsi2 živyщіi po vselennэй.

Ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo t}i.

Ґllilyіa, glasъ v7: ЎstA pravednagw poučatsz premydrosti, i3 ljzhkъ є3gw2 vozglag0letъ sydъ.

Stjhъ: Zak0nъ bGa є3gw2 vъ serdcэ є3gw2, i3 ne zapnutsz stwpы2 є3gw2.

Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю bydetъ pravednikъ:

Slyžba s™i1teleй džbщa.

Prokjmenъ, glasъ z7: ČestnA pred8 gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDvi nj vsёhъ, ±že vozdade mi;

Ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo tlє.

Ґllilyіa, glasъ v7: Sщ7ennicы tvoi2 njblekytsz vъ pravdu, i3 prepod0bnіi tvoi2 vozraduюtsz.

Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

Slyžba prepod0bnыhъ, i3 hrtA radi ю3r0divыhъ džbщa.

Prokjmenъ, glasъ z7: ČestnA pred8 gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDvi nj vsёhъ, ±že vozdade mi;

Ґpclъ kъ galatwmъ, začalo sGi.

Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blaženъ myžъ, bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2.

Stjhъ: Si1lьno na zemli2 bydetъ sёmz є3gw2.

Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

Slyžba m§nka.

Prokjmenъ, glasъ z7: Vozveseli1tsz pravednikъ nj gDэ, i3 ўpovaetъ na nego2.

Stjhъ: Ўslhši b9e glasъ m0й, vnegdA moli1ti mi sz kъ tebЁ.

Ґpclъ kъ tіmofeю, začalo s§v.

Ґllilyіa, glasъ d7: Pravednikъ ćkw fjnіxъ procvэtetъ:

Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

Slyžba myčenikwvъ džbщa.

Prokjmenъ, glasъ d7: S™ы6mъ, i5že sytь na zemli2 є3gw2, ўdivi2 gDь vsS hotBnіz svoS vъ ni1hъ.

Stjhъ: Predzrёhъ gDa predo mn0ю vhnu, ćkw njdesnyю menE є4stь, da ne podvi1žusz.

Ґpclъ kъ ri1mlznwmъ, začalo §f:

I#li2 ko є3vreєmъ, začalo ™l.

Ґllilyіa, glasъ d7: Vozzvaša pravednіi, i3 gDь ўslhša i5hъ, i3 t vsёhъ skorbeй i4hъ i3zbavi i5hъ.

Stjhъ: Mn0gi skHrbi pravєdnыmъ, i3 t vsёhъ i4hъ i3zbavitъ | gDь.

Pričastnый: Raduйtesz pravednіi nj gDэ:

Slyžba svzщennomyčenika.

Prokjmenъ, glasъ z7: Voshvalztsz prepod0bnіi vo slavэ, i3 vozraduюtsz na l0žahъ svoi1hъ.

Stjhъ: Vosp0йte gDvi pёsnь n0vu, hvalenіe є3gw2 vъ cRkvi prepod0bnыhъ.

Ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo tld.

Ґllilyіa, glasъ v7: Sщ7ennicы tvoi2 njblekytsz vъ pravdu, i3 prepod0bnіi tvoi2 vozraduюtsz.

Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

Slyžba sщ7ennom§nkwvъ džbщa.

Prokjmenъ, glasъ z7: ČestnA pred8 gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDvi nj vsёhъ, ±že vozdade mi;

Ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo tli t polY:

I#li2 kъ fіlіppisjєmъ, začalo sm7ѕ.

Ґllilyіa, glasъ v7: Sщ7ennicы tvoi2 njblekytsz vъ pravdu, i3 prepod0bnіi tvoi2 vozraduюtsz.

Pričastnый: Raduйtesz:

Slyžba prepodobnomyčenikwvъ džbщa.

Prokjmenъ, glasъ z7: Voshvalztsz prepod0bnіi vo slavэ, i3 vozraduюtsz na l0žahъ svoi1hъ.

Stjhъ: Vosp0йte gDvi pёsnь n0vu, hvalenіe є3gw2 vъ cRkvi prepod0bnыhъ.

Ґpclъ prepodobnom§nka є3di1nagw, kъ tіmofeю, začalo s§a.

Prepodobnom§nkwmъ ґpclъ kъ ri1mlznwmъ, začalo §f.

Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blaženъ myžъ bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2.

Stjhъ: Si1lьno na zemli2 bydetъ sёmz є3gw2.

Pričastnый: Raduйtesz:

Slyžba s™hhъ m§ncъ džbщa.

Prokjmenъ, glasъ d7: Di1venъ bGъ vo s™hhъ svoi1hъ, bGъ ї}levъ.

Stjhъ: Vъ cRkvahъ blgoslovi1te bGa, gDa t i3stHčnikъ ї}levыhъ.

Ґpclъ kъ korjnfznwmъ, začalo rp7a.

Drugjй kъ galatwmъ, začalo ©i.

Ґllilyіa, glasъ №: TerpS poterpёhъ gDa, i3 vnstъ mi2 i3 ўslhša moli1tvu moю2.

Pričastnый: Raduйtesz:

Slyžba prepod0bnыhъ ženъ džbщa.

Prokjmenъ, glasъ d7: Di1venъ bGъ vo s™hhъ svoi1hъ, bGъ ї}levъ.

Stjhъ: Vъ cRkvahъ blgoslovi1te bGa, gDa t i3stHčnikъ ї}levыhъ.

Ґpclъ kъ galatwmъ, začalo ©i.

Ґllilyіa, glasъ №: TerpS poterpёhъ gDa, i3 vnstъ mi2 i3 ўslhša moli1tvu moю2.

Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

Slyžba i3spovёdnikwvъ.

Prokjmenъ, glasъ z7: Voshvalztsz prepod0bnіi vo slavэ, i3 vozraduюtsz na l0žahъ svoi1hъ.

Stjhъ: Vosp0йte gDvi pёsnь n0vu, hvalenіe є3gw2 vъ cRkvi prepod0bnыhъ.

Ґpclъ ko є3feseєmъ, začalo slg.

Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blaženъ myžъ bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2.

Stjhъ: Si1lьno na zemli2 bydetъ sёmz є3gw2.

Pričastnый: Raduйtesz:

Slyžba bezmezdnikwvъ.

Prokjmenъ, glasъ d7: S™ы6mъ, i5že sytь na zemli2 є3gw2, ўdivi2 gDь vsS hotBnіz svoS vъ ni1hъ.

Stjhъ: Predzrёhъ gDa predo mn0ю vhnu, ćkw njdesnyю menE є4stь, da ne podvi1žusz.

Ґpclъ, začalo rn7g.

Ґllilyіa, glasъ v7: SE čto2 dobro2, i3li2 čto2 krasno2 no є4že ži1ti bratіi vkypэ;

Pričastnый: Raduйtesz:

Slyžba za mertvыz.

Prokjmenъ, glasъ ѕ7: Dyšы i4hъ vo blagi1hъ vodvorstsz.

Stjhъ: Kъ tebЁ gDi vozdvig0hъ dyšu moю2, b9e m0й, na tS ўpovahъ, da ne postыžysz vo vёkъ.

Ґllilyіa, glasъ }: Blaženi ±že i3zbralъ i3 prіslъ є3si2 gDi, i3 pamztь i4hъ vъ r0dъ i3 r0dъ.

Vъ ponedёlьnikъ ґpclъ kъ ri1mlznwmъ, začalo rGi.

Vo vt0rnikъ ґpclъ kъ korjnfznwmъ, začalo r…v.

Vъ sredu ґpclъ kъ korjnfznwmъ, začalo ro7i.

Vъ četvert0kъ ґpclъ kъ korjnfznwmъ, začalo Rx.

Vъ pzt0kъ ґpclъ kъ korjnfznwmъ, začalo r…g.

Vъ subbHtu ґpclъ kъ solynznwmъ, začalo ©o.

Pričastnый: Blaženi ±že i3zbralъ:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.