NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Bogoslužbeni Apostol

Bogoslužbeni Apostol

Sob0rnikъ dvunadeszti mэ1szceй, mёszcъ ѓvgustъ

(d) Proishoždenіe čctnhhъ drevъ čctnagw i3 životvorsщagw krtA: I# pamztь s™hhъ sedmi2 myčєnikъ makkavє1й, i3 matere i4hъ solomwnji, i3 ўči1telz i4hъ є3leazara. Prokjmenъ, glasъ ѕ7: Spasi2 gDi lю1di tvoS, i3 blgcvi2 dostosnіe tvoE. Stjhъ: Kъ tebЁ gDi vozzovY, b9e m0й, da ne premolči1ši t menE. S™ы6mъ prokjmenъ, glasъ d7: S™ы6mъ, i5že sytь na zemli2 є3gw2, ўdivi2 gDь vsS hotBnіz svoS vъ ni1hъ. Ґpclъ kъ korjnfznwmъ, začalo rk7є. I# s™ы6mъ, ko є3vreєmъ, začalo ™l. Ґllilyіa, glasъ d7: Pomzni2 s0nmъ tv0й, є3g0že stzžalъ є3si2 i3sperva. Stjhъ: BGъ že cRь našъ prežde vёka, sodёla spasenіe posredЁ zemli2. S™ы6mъ: Vozzvaša pravednіi, i3 gDь ўslhša i5hъ. Pričastnый: Znamenasz na nasъ: Drugjй: Raduйtesz pravednіi nj gDэ:

v7 (g) Prenesenіe moщeй s™agw pervomyčenika i3 ґrhіdіakona stefana: Prokjmenъ, glasъ }: Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i4hъ, i3 vъ koncы2 vselennыz glag0lы i4hъ. Stjhъ: Nb7sA povёdaюtъ slavu b9ію, tvorenіe že rukY є3gw2 vozvэщaetъ tverdь. Ґpclъ vъ dэsnіihъ, začalo z7i. Ґllilyіa, glasъ №: I#spovёdztъ nb7sA čudesA tvoS gDi. Stjhъ: BGъ proslavlsemь vъ sovёtэ s™hhъ. Pričastnый: Vo vsю2 zemlю: I# prestavlenіe s™agw blažennagw vasjlіa, hrtA radi ю3r0divagw, mosk0vskagw čudotv0rca. Na lіturgji prokjmenъ, glasъ z7: Vozveseli1tsz pravednikъ nj gDэ, i3 ўpovaetъ na nego2. Stjhъ: Ўslhši b9e glasъ m0й, vnegdA moli1ti mi sz kъ tebЁ. Ґpclъ kъ galatwmъ, začalo sGi. Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blženъ myžъ, bosйsz gDa. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

G (v) Prepod0bnыhъ nc7ъ našihъ, їsaakіa, dalmata i3 favsta: I# prepod0bnagw nc7A našegw ґntHnіa ri1mlznina, novogor0dskagw čudotv0rca. Prokjmenъ, glasъ z7: ČestnA pred8 gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2. Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDvi nj vsёhъ, ±že vozdade mi. Ґp0stolъ kъ galatwmъ, začalo sGi. Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blaženъ myžъ bosйsz gDa: Stjhъ: Si1lьno na zemli2 bydetъ sёmz є3gw2. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

d7 (a) S™hhъ sedmi2 ntrokHvъ, i5že vo є3fesэ: I# s™hz prepodobnomyčenicы є3vdokji.

є7 (z) Predprazdnstvo prewbraženіz gDa bGa i3 sp7sa našegw ї}sa hrtA: I# s™agw myčenika є3vsmgnja.

ѕ7 (ѕ) Prewbraženіe gDa bGa i3 sp7sa našegw ї}sa hrtA. Na lіturgji, ґntіfHnъ №, pal0mъ …є, glasъ v7. Stjhъ №: Voskli1knite gDvi vsS zemlS, p0йte že i4meni є3gw2, dadi1te slavu hvalЁ є3gw2. Mltvami bcdы, sp7se spasi2 nasъ. Drugjй li1kъ t0йže stjhъ: Voskli1knite gDvi: Mltvami bcdы: I# paki pervый li1kъ, pal0mъ o7ѕ. Stjhъ v7: Glasъ gr0ma tvoegw2 vъ kolesi2, njsvэti1ša mHlnіz tvoS vselennuю, podvi1žesz i3 trepetna bhstь zemlS. Mltvami bcdы, sp7se spasi2 nasъ. Pal0mъ Rg. Stjhъ G: Vo i3spovёdanіe i3 vъ velelёpotu njbleklsz є3si2, njdэsйsz svёtomъ ćkw ri1zoю. Mltvami bcdы, sp7se spasi2 nasъ. Slava, i3 nhnэ: Mltvami bcdы sp7se spasi2 nasъ. ҐntіfHnъ v7, pal0mъ m7z. Stjhъ №: G0rы sіHnskіz, rebra sёverova, gradъ cRS veli1kagw. Spasi1 nы sn7e b9ій prewbrazi1vыйsz na gorЁ, poю1щыz ti2: ґllilyіa. Drugjй li1kъ t0йže. Pal0mъ o7z. Stjhъ v7: I# vvedE | vъ g0ru s™hni svoeS, g0ru sію2, ю4že stzžA desni1ca є3gw2. Spasi1 nы sn7e b9ій, prewbrazi1vыйsz na gorЁ: Stjhъ G: G0ru sіHnю, ю4že vozlюbi2, i3 sozdA ćkw є3dinor0ga s™i1liщe svoE. Spasi1 nы sn7e b9ій, prewbrazi1vыйsz: Slava, i3 nhnэ: E#dinor0dnый sn7e i3 sl0ve b9ій: ҐntіfHnъ G, pal0mъ rk7d, glasъ z7. Stjhъ №: Nadёющіisz na gDa, ćkw gorA sіHnъ ne podvi1žitsz vo vёkъ. Troparь, glasъ z7: Prewbrazi1lsz є3si2 na gorЁ hrtE b9e, pokazavый ўčn7kHmъ tvoi1mъ slavu tvoю2, ćkože možahu: da vozsіsetъ i3 namъ grёšnыmъ svёtъ tv0й prisnosyщnый, moli1tvami bcdы, svэtodavče slava tebЁ. Stjhъ: G0rы džkrestъ є3gw2, i3 gDь džkrestъ lюdeй svoi1hъ, t nhnэ i3 do vёka. Troparь: Prewbrazi1lsz є3si2: Pal0mъ d7i, stjhъ G: GDi, kto2 njbitaetъ vъ žili1щi tvoemъ; i3li2 kto2 vseli1tsz vo s™yю g0ru tvoю2; Troparь: Prewbrazi1lsz є3si2 na gorЁ: Pal0mъ k7g, stjhъ d7: Kto2 vzhdetъ na g0ru gDnю; i3li2 kto2 stanetъ na mёstэ s™ёmъ є3gw2; Troparь: Prewbrazi1lsz є3si2 na gorЁ: Vh0dnoe: GDi, posli2 svёtъ tv0й, i3 i4stinu tvoю2: tA mS nastavista, i3 vved0sta mS vъ g0ru s™yю tvoю2. Troparь: Prewbrazi1lsz є3si2 na gorЁ: Slava, i3 nhnэ: Kondakъ, glasъ t0йže: Na gorЁ prewbrazi1lsz є3si2, i3 ćkože vmэщahu ўčenicы2 tvoi2, slavu tvoю2 hrtE b9e vi1dэša: da є3gda tz ќzrztъ raspinaema, stradanіe ќbw ўrazumёюtъ v0lьnoe, mjrovi že propovёdztъ, ćkw tы2 є3si2 voi1stinnu dž§ee sіsnіe. Tris™0e. Prokjmenъ, glasъ d7: Ćkw vozveli1čišasz dэlA tvoS gDi, vsS premydrostію sotvori1lъ є3si2. Stjhъ: Blgoslovi2 dušE moS gDa, gDi b9e m0й, vozveli1čilsz є3si2 ѕэlw2. Ґpclъ t petr0va poslanіz, začalo …є. Ґllilyіa, glasъ }: TvoS sytь nb7sA, i3 tvoS є4stь zemlS. Stjhъ: Blženi lю1dіe vёduщіi voskliknovenіe. Pričastnый: GDi, vo svёtэ licA tvoegw2 p0йdemъ, i3 nj i4meni tvoemъ vozraduemsz vo vёki. Vъ t0йže denь večera, prokjmenъ, glasъ z7: BGъ našъ na nb7si2 i3 na zemli2, vs‰ є3li6ka voshotЁ, sotvori2.

z7 (є) S™agw prpdbnom§nka dometja: Prokjmenъ prazdnika, i3 do tdanіz. I# s™agw, glasъ z7: ČestnA pred8 gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2. Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDvi nj vsёhъ, ±že vozdade mi; Ґpclъ kъ є3feseєmъ, začalo slg. Ґllilyіa, glasъ d7: Prvdnikъ ćkw fjnіxъ procvэtetъ. Pričastnый prazdnika, i3 s™agw: Vъ pamztь vёčnuю:

} (d) S™agw є3mіlіana i3spovёdnika, є3pjskopa kmzjčeskagw.

f7 (g) S™agw ґpcla matfja. Prokjmenъ, glasъ }: Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i4hъ, i3 vъ koncы2 vselennыz glag0lы i4hъ. Stjhъ: NebesA povёdaюtъ slavu b9ію: Ґpclъ vъ dэsnіihъ, začalo v7. Ґllilyіa, glasъ №: I#spovёdztъ nb7sA čudesA tvoS gDi. Stjhъ: BGъ proslavlsemь vъ sovёtэ s™hhъ. Pričastnый prazdnika, i3 s™agw: Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i4hъ:

(v) S™agw myčenika i3 ґrhіdіakona lavrentіa.

№i (a) S™agw myčenika i3 ґrhіdіakona є4vpla.

v7i (z) S™hhъ myčєnikъ, fHtіa i3 ґnіki1tы.

Gi (ѕ) Prepod0bnagw nc7A našegw maxjma i3spovёdnika. I# pamztь i4že vo s™hhъ nc7A našegw tĐhwna, є3pckpa vor0nežskagw. Vъ sjй denь tdaetsz prazdnikъ prewbraženіz.

d7i (є) Predprazdnstvo ўspenіz pres™hz bcdы: I# s™agw prbr0ka mіhea.

є7i (d) Ўspenіe pres™hz vLčcы našez bcdы, i3 prisnodv7ы mRji. Prokjmenъ, glasъ G, pёsnь bcdы: Veli1čitъ dušA moS gDa, i3 vozradovasz dyhъ m0й nj bz7э sp7sэ moemъ. Stjhъ: Ćkw prizrЁ na smirenіe rabы2 svoeS, se bo t nhnэ ўblžatъ mS vsi2 r0di. Ґpclъ kъ fіlіppisjєmъ, začalo ©m. Ґllilyіa, glasъ v7: Voskresni2 gDi vъ pok0й tv0й, tы2 i3 kіvHtъ s™hni tvoeS. Stjhъ: Klstsz gDь dv7du i4stinoю, i3 ne tveržetsz є3S. Pričastnый: Čašu spasenіz:

ѕ7i (g) Prenesenіe t є3desa nerukotvorennagw džbraza gDa bGa i3 sp7sa našegw ї}sa hrtA, є4že є4stь s™hй ўbrysъ, vъ carskій gradъ: I# s™agw myčenika dіomi1da. Prokjmenъ, glasъ d7: Vosp0йte gDvi pёsnь n0vu, ćkw di1vna sotvori2 gDь. Stjhъ: Vi1dэša vsi2 koncы2 zemli2 spasenіe bGa našegw. Ґpclъ kъ kolossaєmъ, začalo ©i, i3li2 kъ korjnfznwmъ, začalo ro7g. Ґllilyіa, glasъ d7: GDi, vo svёtэ licA tvoegw2 p0йdemъ, i3 nj i4meni tvoemъ vozraduemsz vo vёki. Pričastnый: GDi, vъ svёtэ licA tvoegw2 p0йdemъ, i3 nj i4meni tvoemъ vozraduemsz vo vёki. Ґllilyіa.

z7i (v) S™agw myčenika mĐrwna.

}i (a) S™hhъ myčєnikъ flHra i3 lavra. Prokjmenъ prazdnika, i3 do tdanіz: I# s™ы6mъ, prokjmenъ, glasъ d7: S™ы6mъ, i5že sytь na zemli2 є3gw2, ўdivi2 gDь vs‰ hotBnіz svoS vъ ni1hъ. Stjhъ: Predzrёhъ gDa predo mn0ю vhnu, ćkw njdesnyю menE є4stь, da ne podvi1žusz. Ґp0stolъ kъ є3feseєmъ, začalo slg. Ґllilyіa, glasъ d7: Vozzvaša prvdnіi, i3 gDь ўslhša i5hъ. Stjhъ: Mn0gi skHrbi pravєdnыmъ, i3 t vsёhъ i4hъ i3zbavitъ | gDь. Pričastnый: Raduйtesz:

f7i (z) S™agw myčenika ґndrea stratilata, i3 i5že sъ ni1mъ postradavšihъ dvY thszщъ, i3 pzti2 sHtъ, i3 devzti1deszti i3 trehъ. Prokjmenъ, glasъ d7: S™ы6mъ, i5že sytь na zemli2 є3gw2, ўdivi2 gDь vs‰ hotBnіz svoS vъ ni1hъ. Stjhъ: Predzrёhъ gDa predo mn0ю vhnu, ćkw njdesnyю menE є4stь, da ne podvi1žusz. Ґp0stolъ kъ є3feseєmъ, začalo slg. Ґllilyіa, glasъ d7: Vozzvaša prvdnіi, i3 gDь ўslhša i5hъ. Stjhъ: Mn0gi skHrbi pravєdnыmъ, i3 t vsёhъ i4hъ i3zbavitъ | gDь. Pričastnый: Raduйtesz:

k7 (ѕ) S™agw pror0ka samyila.

k7a (є) S™agw ґpcla faddea: I# s™hz m§ncы vassы: Vъ t0йže denь prestavlenіe prepod0bnagw nc7A našegw ґvramіa ґrhіmandrjta, smolenskagw čudotv0rca. Slyžba є3mY prepod0bničeskaz.

k7v (d) S™agw myčenika ґgafonjka, i3 i5že sъ ni1mъ.

k7g (g) S™agw myčenika lyppa. I# tdaetsz prazdnikъ ўspenіz pres™hz bcdы.

k7d (v) S™agw sщ7ennom§nka є3vtĐha, ў§nkA s™agw їwanna bGosl0va: I# prenesenіe čestnhhъ moщeй, i4že vo s™hhъ nc7A našegw petrA, mitropoljta kjevskagw i3 vseS rwssji čudotv0rca. Prokjmenъ, glasъ №: ЎstA moS vozglag0lюtъ premdrostь, i3 poučenіe serdca moegw2 razumъ. Stjhъ: Ўslhšite sі‰ vsi2 kzhcы, vnuši1te vsi2 živyщіi po vselennэй. Ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo t}i. Ґllilyіa, glasъ v7: ЎstA pravednagw poučatsz premydrosti, i3 ljzhkъ є3gw2 vozglag0letъ sydъ. Stjhъ: Zak0nъ bGa є3gw2 vъ serdcэ є3gw2: Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

k7є (a) Vozvraщenіe moщeй s™agw ґpcla varfolomea: I# pamztь s™agw ґpcla tjta. Prokjmenъ, glasъ }: Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i4hъ, i3 vъ koncы2 vselennыz glag0lы i4hъ. Stjhъ: Nb7sA povёdaюtъ slavu b9ію, tvorenіe že rukY є3gw2 vozvэщaetъ tverdь. Ґpclъ kъ tjtu, začalo ™. Ґllilyіa, glasъ №: I#spovёdztъ nb7sA čudesA tvoS gDi. Pričastnый: Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i4hъ:

k7ѕ (z) S™hhъ myčєnikъ, ґdrіana i3 natalіi: Vъ sjй denь prazdnuemъ voslёdovanіe pohvalьno srёtenіz čudotv0rnыz їkHnы vladi1mіrskіz, pres™hz vLčcы našez bcdы. Prokjmenъ, glasъ G. Pёsnь bcdы: Veli1čitъ dš7A moS gDa, i3 vozradovasz d¦ъ m0й nj bz7э sp7sэ moemъ. Stjhъ: Ćkw prizrЁ na smirenіe rabы2 svoeS: se bo t nhnэ ўblažatъ mS vsi2 r0di. Ґpclъ kъ fіlіppisjєmъ, začalo ©m. Ґllilyіa, glasъ }: Slhši dщi2 i3 vi1ždь, i3 prikloni2 ќho tvoE. Stjhъ: LicY tvoemY pom0lztsz bogatіi lю1dstіi. Pričastnый: Čašu spasenіz prіimY, i3 i4mz gDne prizovY.

k7z (ѕ) Prpdbnagw nc7A našegw pjmena veli1kagw. Prokjmenъ, glasъ z7: ČestnA pred8 gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2. Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDvi nj vsёhъ, ±že vozdade mi. Ґp0stolъ kъ galatwmъ, začalo sGi. Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blaženъ myžъ bosйsz gDa: Stjhъ: Si1lьno na zemli2 bydetъ sёmz є3gw2. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

k7i (є) Prepod0bnagw nc7A našegw mwmsea myrіna.

k7f (d) Ўsэknovenіe čctnhz glavы2 čctnagw slavnagw prbr0ka, p®teči i3 krti1telz gDnz їwanna. Prokjmenъ, glasъ z7: Vozveseli1tsz prvdnikъ nj gDэ i3 ўpovaetъ na nego2. Stjhъ: Ўslhši b9e glasъ m0й, vnegdA moli1ti mi sz kъ tebЁ: Ґpclъ vъ dэsnіihъ začalo lg. Ґllilyіa, glasъ d7: Prvdnikъ ćkw fjnіxъ procvэtetъ, ćkw kedrъ, i4že vъ lіvanэ ўmn0žitsz. Stjhъ: Nasaždeni vъ domY gDni, vo dv0rэhъ bGa našegw procvэtytъ. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

l (g) I$že vo s™hhъ nc7ъ našihъ, patrіarhwvъ kwnstantjnz grada, ґlexandra, їwanna i3 pavla n0vagw: I# prenesenіe moщeй svztagw blagovёrnagw veli1kagw kn7zz ґlexandra nevskagw. Prokjmenъ, glasъ z7: ČestnA pred8 gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2. Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDvi nj vsёhъ, ±že vozdade mi; Ґpclъ kъ galatwmъ, začalo sGi. Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blaženъ myžъ bosйsz gDa: Stjhъ: Si1lьno na zemli2 bydetъ sёmz є3gw2: Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю: I# njbrёtenіe moщeй s™agw blagovёrnagw knszz danіi1la mosk0vskagw. I# prestavlenіe prepod0bnagw nc7A našegw ґlexandra, svi1rskagw čudotv0rca. Prokjmenъ, glasъ z7: ČestnA pred8 gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2. Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDvi nj vsёhъ, ±že vozdade mi. Ґp0stolъ kъ galatwmъ, začalo sGi. Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blaženъ myžъ bosйsz gDa: Stjhъ: Si1lьno na zemli2 bydetъ sёmz є3gw2. Pričastnый: Vъ pamztь vёčnuю:

la (v) Položenіe čestnagw p0zsa pres™hz vLčcы našez bcdы vъ halkopratіi, prinesenu t є3pck0pіi zi1lы vъ crtvuющій gradъ. Prokjmenъ, glasъ G, pёsnь bcdы: Veli1čitъ dš7A moS gDa, i3 vozradovasz d¦ъ m0й nj bz7э sp7sэ moemъ. Stjhъ: Ćkw prizrЁ na smirenіe rabы2 svoeS, se bo t nhnэ ўblažatъ mS vsi2 r0di. Ґp0stolъ no є3vreєmъ, začalo ™k. Ґllilyіa, glasъ }: Slhši dщi2 i3 vi1ždь, i3 prikloni2 ќho tvoE. Stjhъ: LicY tvoemY pom0lztsz bogatіi lю1dstіi. Pričastnый: Čašu spasenіz prіimY:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.