NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Bogoslužbeni Apostol

Bogoslužbeni Apostol

Kъ korjnfznwmъ vtor0e poslanіe s™agw ґpcla pavla

Znamєnanіz kъ korjnfznwmъ vtoragw poslanіz.

(№) Blgodarenіe nj b9іeй p0moщi, na nю1že ўpovati.

(v7) NJ lюbvi2 ćže kъ ni1mъ, i3 nj poщadёnіi.

(G) NJ є4že i5mъ b9estvennэй p0lьzэ.

(d7) NJ ćže po bz7э b9estvennэй slyžbэ.

(є7) NJ b9estvennэй slavэ.

(ѕ7) NJ tэlesnomъ nemoženіi.

(z7) NJ є3gw2 bGolю1bіi.

(}) NJ pohvalenіi korjnfznъ poslušanіz.

(f7) Podviženіe kъ podanію i3mёnій s™ы6mъ.

(№) Vъ nemže nj ґp0stolьstvэ tjtovэ.

(‹) Povёdanіe svoi1hъ trudHvъ, i3 syщeй na nemъ blgodati, da ne priložatsz korjnfzne lestcє1mъ.

(№) Vъ nemže protivostzzanіe є3gw2 kъ ni1mъ.

(v7) NJ njbličenіi i4hъ.

(G) Segw2 radi bolёznenno, є4že t bGa čestno, polezno, samophtno.

(d7) NJ ўgot0vanіi kъ є3gw2 prišestvію.

Skazanіe kъ korjnfznwmъ vtoragw poslanіz s™agw ґpcla pavla.

SіE posыlaetъ t maked0nіi, vina že poslanію sіS є4stь: Prіemše korjnfzne pervoe poslanіe, ўmili1šasz nj grэsЁ prіi1mšagw mačehu svoю2, i3 njskorbi1šasz, ćkw prezrёša sicev0e pregrэšenіe. Takožde prelьщahusz t nёkihъ tvorsщihъ i3zvёtы, ćkože prisэdёti pi1smeni zak0nnomu, i3 nepoleznu mnёti ćže t hrtA blgodatь: i3 pače vnimahu vъ licE hvalzщыmsz. Bёzhu že i3 nj ćže ko s™hmъ mi1lostыni d0brэ pekyщesz. Kъ si1mъ ќbw pi1šetъ, i3 pervэe ќbw hvalitъ i5hъ tri1nuvšihъ bezzak0nnovavšago. Taže ўtёšivъ i5hъ, i3 ўči1tъ raskazvšagosz džnago prіimati. Ўči1tъ že i3 nj zak0nэ, razdэlsz pi1smz, i3 skazyetъ, ćkw ne podobaetъ prіimati t0čію pi1smz zak0nnoe: no vъ sam0mъ pi1smeni skrhtый i3sphtovati razumъ. Ne t0čію bo glag0lы є4stь zak0nъ, no vъ glag0lemыhъ i3 ќmъ d¦a є4stь. Taže ўči1tъ, ćkw hrtY prišedšu, n0vъ zak0nъ bhstь: i3 ne podobaetъ po vethomu ži1ti, no ćkože vъ n0vэй tvari po vsemY njbnovlstisz, i3 prazdnu pr0čee bhti njbrёzanію. Hvalitъ že i5hъ i3 nj služenіi ko s™hmъ, i3 povelэvaetъ i5mъ naipače ўmn0žiti є5. Ўkorsz že vъ licE hvalzщihsz, i3sčitaetъ vs‰, є3li6ka postradA hrtA radi: i3 vidBnіz že skazyetъ, ±že vi1dэ, i3 є4že vъ raй i3 do tretіzgw nb7sE voshiщenіe. Taže zavэщavaetъ ne sogrэšati, i3 sogrэšaющыmъ klstisz. I# si1ce so blagodarenіemъ skončavaetъ poslanіe.

I#n0e skazanіe.

VsE sl0vo є4stь vъ poslanіi semъ nj sebЁ, i3 nj korjnfznэhъ, i3 nj lži1vыhъ ґp0stolэhъ. I# t seS vinы2 preh0ditъ vъ ±že nj blgodati b9іeй, i3 nj d0bromъ ži1telьstvэ, po d0brэй s0vэsti, i3 nj p0dvizэhъ d¦0vnыhъ: i3 nj nesrebrolю1bіi, i3 nj podatelьnэй dobrodёteli, i3 nj lukavstvэ i3 g0rdosti lži1vыhъ ґp0stolwvъ.

GlavA pervaz.

(za? r…z) s< № Pavelъ* (Vъ četvert0kъ ‹-z nedёli: Pavelъ*) poslannikъ ї}sъ hrt0vъ, v0leю b9іeю: i3 tіmofeй bratъ, cerkvi b9іeй syщeй vъ korjnfэ, so s™hmi vsёmi syщimi vo vseй ґhaіi: v7 Blgodatь vamъ i3 mi1rъ t bGa nc7A našegw, i3 gDa ї}sa hrtA.

(za?) (№) G Blgoslovenъ* (Veli1kimъ myčenikwmъ: Bratіe, blgoslovenъ*) bGъ, i3 nc7ъ gDa našegw ї}sa hrtA, nc7ъ щedr0tъ i3 bGъ vsskіz ўtёhi: d7 Ўtэšazй nasъ nj vsskoй sk0rbi našeй, ćkw vozmoщi2 namъ ўtёšiti syщыz vo vsskoй sk0rbi, ўtэšenіemъ, i4mže ўtэšaemsz sami t bGa. є7 ZanE ćkože i3zbhtočestvuюtъ strad†nіz hrt0va vъ nasъ, takw hrt0mъ i3zbhtočestvuetъ i3 ўtэšenіe naše. ѕ7 Ѓщe li že skorbi1mъ, nj vašemъ ўtэšenіi, i3 spasenіi, dёйstvuющemsz vъ terpёnіi tёhže stradanій, ±že i3 mы2 straždemъ: z7 I# ўpovanіe naše i3zvёstno nj vasъ. Ѓщe li ўtэšaemsz, nj vašemъ ўtэšenіi i3 spasenіi: vёdzщe, zanE ćkože džbщnicы є3stE strastemъ našыmъ, takožde i3 ўtэšenію.

Konecъ četvertkY, i3 myčenikwmъ.

(za? r…i) } Ne bo2 h0щemъ vasъ, bratіe,* (Vъ subbHtu k7-ю: Bratіe, ne hoщY vasъ*) ne vёdэti nj sk0rbi našeй bhvšeй namъ vo ґsji, ćkw po premn0gu i3 pače si1lы njtzgoti1homsz, ćkw ne nadёztisz namъ i3 ži1ti. f7 No sami vъ sebЁ njsuždenіe smerti i3mёhomъ, da ne nadёющesz bydemъ na sS, no na bGa vozstavlsющago mє1rtvыz: ‹ I$že t toli1kіz smerti i3zbavilъ nы2 є4stь, i3 i3zbavlsetъ: nanьže i3 ўpovahomъ, ćkw i3 є3щE i3zbavitъ. №i Pospэšaющыmъ i3 vamъ po nasъ moli1tvoю: da t mnHgъ li1cъ є4že vъ nasъ darovanіe, mn0gimi blagodari1tsz °nj vasъ° (vъ nёkotorыhъ °nj nasъ°).

Konecъ subbHtэ.

(za? r…f) v7i Pohvalenіe bo naše* (Vъ pzt0kъ ‹-z nedёli: Bratіe, pohvalenіe naše*) sіE є4stь, svidёtelьstvo s0vэsti našez, ćkw vъ prostotЁ i3 čistotЁ b9іeй, ґ ne vъ mydrosti pl0ti, no blgodatію b9іeю ži1homъ vъ mjrэ, mn0žae že ў vasъ. Gi Ne i3n†z bo pi1šemъ vamъ, no ±že čtetE, i3 razumэvaete: ўpovaю že, ćkw i3 do koncA ўrazumёete: d7i Ćkože i3 razumёste nasъ t časti, ćkw pohvalenіe vamъ є3smы2, ćkože i3 vы2 namъ, vъ denь gDa našegw ї}sa hrtA. (v7) є7i I# si1mъ ўpovanіemъ hotёhъ kъ vamъ prіiti2 prežde, da vtoryю blgodatь i4mate: ѕ7i I# vami proiti2 vъ maked0nію, i3 paki t maked0nіi prіiti2 kъ vamъ, i3 vami provodi1tisz vo їudeю. z7i Sіe že hotS, є3dA čto2 ќbw legkot0ю dёzhъ; i3li2 ±že sovэщavaю, po pl0ti sovэщavaю; da bydetъ ў menE є4že є4й, є4й: i3 є4že ni2, ni2. }i Vёrenъ že bGъ, ćkw sl0vo naše, є4že kъ vamъ, ne bhstь є4й i3 ni2. f7i I$bo b9ій sn7ъ ї}sъ hrt0sъ, i4že ў vasъ nami propovёdannый, mn0ю i3 sіluanomъ i3 tіmofeemъ, ne bhstь є4й i3 ni2: no vъ nemъ sam0mъ є4й bhstь. k7 E#li6ka bo njbэtov†nіz b9іz, vъ t0mъ є4й, i3 vъ t0mъ ґmi1nь, bGu kъ slavэ nami.

Konecъ pztkY.

(za? Ro) k7a I#zvэstvyzй že nasъ* (Nedёlz d7i: Bratіe, i3zvэstvyzй nasъ*) sъ vami vo hrtA, i3 pomazavый nasъ, bGъ: k7v I$že i3 zapečatlёvый nasъ, i3 davый njbručenіe d¦a vъ serdcA naša. k7g Ѓzъ že svidёtelz bGa prizыvaю na moю2 dyšu, ćkw щadS vasъ ktomY ne prіid0hъ vъ korjnfъ: k7d Ne ćkw njbladaemъ vёrэ vašeй, no ćkw spospёšnicы є3smы2 vašeй radosti: vёroю bo stoitE.

GlavA vtoraz.

s< № Sudi1hъ že vъ sebЁ sіE, ne paki sk0rbію kъ vamъ prіiti2. v7 Ѓщe bo ѓzъ sk0rbь tvorю2 vamъ: to2 kto2 є4stь veselszй mS, t0čію prіemlzй sk0rbь t menE; G I$bo pisahъ vamъ sіE i4stoe, da ne prišedъ sk0rbь na sk0rbь prіimY, nj ni1hže podobaše mi2 radovatisz, nadёzsz na vsS vы2: ćkw

(za? ro7a) MoS radostь* (Vъ ponedёlьnikъ №i-z nedёli: Bratіe, moS radostь*) vsёhъ vasъ є4stь. d7 T pečali bo mn0gіz i3 tugi2 serdca napisahъ vamъ mn0gimi slezami, ne ćkw da .njskorbitesz, no lюb0vь da poznaete, ю4že i4mamъ i3z8obi1lьnw kъ vamъ.

Konecъ nedёli.

є7 Ѓщe li kto2 njskorbi1lъ menE, ne menE njskorbi2, no t časti, da ne njtzgčY, vsёhъ vasъ. ѕ7 Dov0lьno bo takov0mu zapreщenіe sіE, є4že t mn0gihъ. z7 Tёmže soproti1vnoe pače vamъ darovati i3 ўtёšiti, da ne kakw mn0goю sk0rbію požertъ bydetъ takovhй. } Tёmže molю1 vы, ўtverdi1te kъ nemY lюb0vь. f7 Na sіe bo i3 pisahъ, da razumёю i3skysstvo vaše, ѓщe vo vsemъ poslušli1vi є3stE. ‹ E#myže ѓщe čto2 daruete, i3 ѓzъ i4bo ѓzъ ѓщe čto2 darovahъ, є3myže darovahъ, vasъ radi nj licЁ ї}sъ hrt0vэ. (G) №i Da ne njbi1dimi bydemъ t satanы2: ne ne razumэvaemъ bo ўmыšlenій є3gw2. (pz\k) v7i Prišedъ že vъ trwadu vo blagovёstіe hrt0vo, i3 dveri tverzenэ mi2 bhvšeй nj gDэ, Gi Ne i3mёhъ pok0z dyhu moemY, ne njbrёtšu mi2 tjta brata moegw2: °no treksz i5mъ° (°no cэlovavъ i5hъ°), i3zыd0hъ vъ maked0nію.

(za? ro7v) d7i BGu že* (Vo vt0rnikъ №i-z nedёli: Bratіe, bGu*) blagodarenіe, vsegdA pobэdi1teli nasъ tvorsщemu nj hrtЁ ї}sэ, i3 vonю2 razuma є3gw2 kvlsющu nami vo vsskomъ mёstэ. є7i Ćkw hrt0vo blagouhanіe є3smы2 bGovi,

Konecъ ponedёlьniku.

Vъ spasaemыhъ, i3 vъ pogibaющihъ. ѕ7i DŽvэmъ ќbw vonS smertnaz vъ smertь: džvэmъ že vonS živ0tnaz vъ živ0tъ. I# kъ si1mъ kto2 dov0lenъ; z7i Nёsmы bo, ćkože mn0zi, neči1stw propovёdaющіi sl0vo b9іe: no ćkw t čistotы2, no ćkw t bGa, pred8 bGomъ vo hrtЁ glag0lemъ.

GlavA tretіz.

s< № Začinaemъ li paki ±že nasъ samёhъ i3zvэщavati vamъ; i3li2 trebuemъ, ćkože nёcыi, i3zvэщavatelьnыhъ poslanій kъ vamъ, i3li2 t vasъ i3zvэsti1telьnыhъ; v7 Poslanіe bo naše vы2 є3stE, napi1sanoe vъ serdcahъ našihъ, znaemoe i3 pročitaemoe t vsёhъ čelovBkъ. G Kvlsemi, ćkw є3stE poslanіe hrt0vo, slyženoe nami, napi1sano ne černi1lomъ, no d¦omъ bGa ži1va: ne na skrižalэhъ kamennыhъ, no na skrižalэhъ serdca pl0tznыhъ.

Konecъ vt0rniku.

(za? ro7g) d7 Nadёznіe že takovo2* (Vъ sredu №i-z nedёli: Bratіe, nadёznіe takovo2* Sіe že i3 s™0mu ўbrysu.) i4mamы hrt0mъ kъ bGu: є7 Ne ćkw dov0lьni є3smы2 t sebE pomhsliti čto2, ćkw t sebE, no dov0lьstvo naše t bGa. ѕ7 I$že i3 ўdov0li nasъ služi1teli bhti n0vu zavёtu, ne pi1smene, no d¦u: pisms bo ўbivaetъ, ґ d¦ъ životvori1tъ. (d7) z7 Ѓщe li služenіe smerti pismenы2 njbrazovano vъ kamenehъ, bhstь vъ slavu, ćkw ne moщi2 vzirati sыnHmъ ї}levыmъ na licE mwmseovo slavы radi licA є3gw2 prestaю1щіz: } Kakw ne mn0žae pače služenіe d¦a bydetъ vъ slavэ; f7 Ѓщe bo služenіe njsuždenіz, slava: mn0gw pače i3zbhtočestvuetъ služenіe pravdы vъ slavэ. ‹ I$bo ne proslavisz proslavlennoe vъ časti seй, za prevoshodsщuю slavu. №i Ѓщe bo prestaю1щee, slavoю: mn0gw pače prebыvaющee, vъ slavэ.

Konecъ sredЁ, i3 ўbrysu.

(za? ro7d) v7i I#myщe u5bo* (Vъ subbHtu k7a-ю: Bratіe, i3myщe*) takovo2 ўpovanіe, mn0gimъ derznovenіemъ dёйstvuemъ: Gi I# ne ćkože mwmseй polagaše pokrыvalo na licЁ svoemъ, za є4že ne moщi2 vzirati sыnHmъ ї}levыmъ na konecъ prestaю1щagw: d7i No njslэpi1šasz pomыšlє1nіz i4hъ: daže bo do segw2 dnE, t0žde pokrыvalo vo čtenіi vethagw zavёta prebыvaetъ netkroveno, zanE nj hrtЁ prestaetъ. є7i No daže do dnesь, vnegdA čtetsz mwmseй, pokrыvalo na serdcэ i4hъ leži1tъ: ѕ7i Vnegda že njbratstsz ko gDu, vzimaetsz pokrыvalo. z7i GDь že d¦ъ є4stь: ґ i3dёže d¦ъ gDnь, tY svob0da. }i Mh že vsi2 tkrovennыmъ licemъ slavu gDnю vziraющe, vъ t0йže džbrazъ prewbrazyemsz t slavы vъ slavu, ćkože t gDnz d¦a.

Konecъ subbHtэ.

GlavA četvertaz.

(za? ro7є) (є7) s< № Segw2 radi i3myщe* (Vъ četvert0kъ №i-z nedёli: Bratіe, i3myщe*) služenіe sіE, ćkože pomi1lovani bhhomъ, ne stužaemъ si2. v7 No trek0homsz taйnыhъ srama, ne vъ lukavstvіi hodsщe, ni lьstsщe slovesE b9іz, no kvlenіemъ i4stinы, predstavlsющe sebE ko vsskoй s0vэsti člvёčestэй, pred8 bGomъ. G Ѓщe li že є4stь pokroveno blgovэstvovanіe naše, vъ gi1bnuщihъ є4stь pokroveno: d7 Vъ ni1hže b0gъ vёka segw2 njslэpi2 razumы nevёrnыhъ, vo є4že ne vozsіsti i5mъ svёtu blgovэstvovanіz slavы hrt0vы, i4že є4stь džbrazъ bGa nevi1dimagw. є7 Ne sebe bo propovёdaemъ, no hrtA ї}sa, gDa: sebe že samёhъ, rabы6 vamъ ї}sa (gDa) radi.

(za? ro7ѕ) ѕ7 Ćkw bGъ* (Nedёlz є7i: Bratіe, bGъ* Sіe že i3 prpdbnыmъ.) rekjй i3z8 tmы2 svёtu vozsіsti, i4že vozsіS vъ s®cahъ našihъ, kъ prosvэщenію razuma slavы b9іz, nj licЁ ї}sъ hrt0vэ.

Konecъ četvertkY.

(ѕ7) z7 I$mamы že sokr0viщe sіE vъ skudelьnыhъ sosydэhъ, da premn0žestvo si1lы bydetъ b9іz, ґ ne t nasъ. } Vo vsemъ skorbsщe, no ne stužaющe si2: ne čaemi, no ne tčazvaemi: f7 Goni1mi, no ne njstavlsemi: nizlagaemi, no ne pogibaющe. ‹ VsegdA mertvostь gDa ї}sa vъ tёlэ nossщe, da i3 živ0tъ ї}sovъ vъ tёlэ našemъ kvi1tsz. №i Pri1snw bo mы2 živji vъ smertь predaemsz ї}sa radi, da i3 živ0tъ ї}sovъ kvi1tsz vъ mertvennэй pl0ti našeй. v7i Tёmže smertь ќbw vъ nasъ dёйstvuetъ, ґ živ0tъ vъ vasъ.

(za? ro7z) Gi I#myщe že* (Vъ pzt0kъ №i-z nedёli: Bratіe, i3myщe*) t0йže d¦ъ vёrы, po pi1sannomu: vёrovahъ, tёmže vozglag0lahъ, i3 mы2 vёruemъ, tёmže i3 glag0lemъ: d7i Vёdzщe, ćkw vozdvi1gій gDa ї}sa, i3 nasъ so ї}somъ vozdvi1gnetъ, i3 predpostavitъ sъ vami. є7i Vs‰ bo vasъ radi, da blagodatь ўmn0živšazsz, mn0žaйšimi blgodarenіi i3zbhtočestvitъ vъ slavu b9ію.

Konecъ nedёli, i3 prepodHbnыmъ.

ѕ7i Tёmže ne stužaemъ si2: no ѓщe i3 vnёšnій našъ čelovёkъ tlёetъ, no vnytrennій njbnovlsetsz po vsS dni2. z7i E$že bo nhnэ legkoe pečali našez, po preumnoženію vъ prespёznіe, tzgotY vёčnыz slavы sodёlovaetъ namъ. }i Ne smotrsющыmъ namъ vi1dimыhъ, no nevi1dimыhъ: vi6dimaz bo vremєnna, nevi6dimaz že vBčna.

Konecъ pztkY.

GlavA pstaz.

(za? ro7i) s< № Vёmы bo,* (Vъ subbHtu k7v-ю: Bratіe, vёmы* Sіe že vъ sredu ўs0pšыmъ.) ćkw ѓщe zemnaz naša hramina tёla razori1tsz, sozdanіe t bGa i4mamы hraminu nerukotvorenu, vёčnu na nb7sёhъ. v7 I$bo nj semъ vozdыhaemъ, vъ žili1щe naše nbcnoe njbleщi1sz želaющe: G Ѓщe i3 njblekšesz, ne nazi njbrsщemsz. d7 I$bo syщіi vъ tёlэ semъ, vozdыhaemъ njtzgčaemi: poneže ne h0щemъ sovleщi1sz, no powbleщi1sz: da požerto bydetъ mertvennoe život0mъ. є7 Sotvori1vый že nasъ vъ sіE i4stoe bGъ, i4že i3 dadE namъ njbručenіe d¦a. ѕ7 Derzaющe ќbw vsegdA, i3 vёdzщe, ćkw živyщe vъ tёlэ, th0dimъ t gDa: z7 (Vёroю bo h0dimъ, ґ ne vidёnіemъ.) } Derzaemъ že, i3 blagovoli1mъ pače titi2 t tёla, i3 vni1ti ko gDu. f7 Tёmže i3 tщi1msz, ѓщe vhodsщe, ѓщe thodsщe, blagoug0dni є3mY bhti.

(za? ro7f)Vsёmъ bo kvi1tisz namъ* (Vъ ponedёlьnikъ v7i-z nedёli: Bratіe, vsёmъ namъ kvi1tisz*) podobaetъ pred8 sudi1щemъ hrt0vыmъ

Konecъ subbHtэ, i3 mє1rtvыmъ.

Da prіi1metъ k0ždo ±že sъ tёlomъ sodёla, i3li2 bl†ga, i3li2 ѕl†. №i Vёduщe u5bo strahъ gDnь, čelovёki ўvэщavaemъ, bGovi že kvleni bhhomъ: ўpovaemъ že, ćkw i3 vъ s0vэstehъ vašihъ kvleni є3smы2. v7i Ne paki bo sebE hvalimъ pred8 vami, no vinY daemъ vamъ pohvalenію po nasъ, da i4mate kъ hvalzщыmsz vъ licE, ґ ne vъ serdcы. Gi Ѓщe bo i3zumi1homsz, bGovi: ѓщe li cэlomydrstvuemъ, vamъ. d7i I$bo lюbы2 b9іz soderži1tъ nasъ syždьšihъ sіE: ćkw ѓщe є3di1nъ za vsёhъ ќmre, to2 u5bo vsi2 ўmr0ša.

(za? Rp) є7i Hrt0sъ že* (Vo vt0rnikъ v7i nedёli: Bratіe, hrt0sъ*) za vs‰ ќmre, da živyщіi ne ktomY sebЁ živytъ: no ўmeršemu za ni1hъ i3 voskresšemu.

Konecъ ponedёlьniku.

ѕ7i Tёmže i3 mы2 t nhnэ ni є3di1nagw vёmы po pl0ti: ѓщe že i3 razumёhomъ po pl0ti hrtA, no nhnэ ktomY ne razumёemъ. z7i Tёmže ѓщe kaz nj hrtЁ, novA tvarь: drє1vnzz mimoid0ša, sE bhša vs‰ nwvA. }i Vssčєskaz že t bGa, primiri1všagw nasъ sebЁ ї}sъ hrt0mъ, i3 davšagw namъ služenіe primirenіz. f7i ZanE bGъ bЁ vo hrtЁ mjrъ primirsz sebЁ, ne vmэnsz i5mъ sogrэšenій i4hъ: i3 položi1vъ vъ nasъ sl0vo primirenіz. k7 Po hrtЁ ќbw °m0limъ° (°pos0lьstvuemъ°), ćkw bGu molsщu nami: m0limsz ќbw po hrtЁ, primiri1tesz sъ bGomъ. k7a Ne vёdэvšago bo grэhA, po nasъ grёhъ sotvori2, da mы2 bydemъ pravda b9іz nj nemъ.

Konecъ vt0rniku.

GlavA šestaz.

(za? rp7a) s< № Pospёšstvuющe že i3 m0limъ,* (Nedёlz ѕ7i: Bratіe, pospёšstvuющe m0limъ,* Sіe že i3 myčenicamъ.) ne votщE blgodatь b9ію prіsti vamъ. v7 Glag0letъ bo: vo vremz prіstno poslyšahъ tebE, i3 vъ denь spasenіz pomog0hъ ti2. SE nhnэ vremz blgoprіstno, sE nhnэ denь spasenіz: G Ni є3di1no ni vъ čemže daю1щe pretыkanіe, da služenіe bezpor0čno bydetъ. d7 No vo vsemъ predstavlsющe sebE ćkože b9іz slugi2, vъ terpёnіi mn0zэ, vъ sk0rbehъ, vъ bэdahъ, vъ tэsnotahъ, є7 Vъ ranahъ, vъ temni1cahъ, vъ nestroenіihъ, vъ trudёhъ, vo bdёnіihъ, vъ poщenіihъ, ѕ7 Vo njčiщenіi, vъ razumэ, vъ dolgoterpёnіi, vъ blagosti, vъ d©э s™э, vъ lюbvi2 nelicemёrnэ, z7 Vъ slovesi2 i4stinы, vъ si1lэ b9іeй: nryžіi pravdы, desnhmi i3 šyimi. } Slavoю, i3 bezčestіemъ: gaždenіemъ, i3 blagohvalenіemъ: ćkw lestcы2, i3 i4stinni: f7 Ćkw neznaemi, i3 poznavaemi: ćkw ўmiraющe, i3 sE ži1vi є3smы2: ćkw nakazyemi, ґ ne ўmerщvlsemi: ‹ Ćkw skorbsщe, pri1snw že raduющesz: ćkw ni1щi, ґ mn0gihъ bogatsщe: ćkw ničt0že i3myщe, ґ vs‰ soderžaщe.

Konecъ nedёli, i3 myčenicamъ.

(za? rp7v) №i ЎstA naša* (Vъ sredu v7i nedёli: Bratіe, ўstA naša*) tverz0šasz kъ vamъ korjnfzne, serdce naše rasprostrani1sz. v7i Ne tёsnw vmэщaetesz vъ nasъ, ўtэsnsetesz že vo ўtr0bahъ vašihъ. Gi T0žde vozmezdіe (ćkože čadwmъ glag0lю,) rasprostrani1tesz i3 vы2. d7i °Ne bыvaйte ўd0bь prel0žni ko i3n0mu krmY, ćkože nevёrnіi° (°ne bыvaйte prel0žni ko i3n0mu krmY nevёrnыhъ°): k0e bo pričastіe pravdэ kъ bezzak0nію; i3li2 k0e nbщenіe svёtu ko tmЁ; є7i K0e že soglasіe hrt0vi sъ velіaromъ; i3li2 kaz častь vёrnu sъ nevёrnыmъ; ѕ7i I#li2 k0e složenіe cRkvi b9іeй so jdwlы;

(za?) Vh bo є3stE* (Nedёlz z7i: Bratіe, vы2 є3stE*) cRkvi bGa ži1va, ćkože rečE bGъ:

Konecъ sredЁ.

Ćkw vselю1sz vъ ni1hъ i3 pohoždY, i3 bydu i5mъ bGъ, i3 tji bydutъ mnЁ lю1dіe. z7i Tёmže i3zыdi1te t sredы2 i4hъ, i3 tluči1tesz, glag0letъ gDь, i3 nečistotЁ ne prikasaйtesz: i3 ѓzъ prіimY vы2. }i I# bydu vamъ vo ntcA, i3 vы2 bydete mnЁ vъ shnы i3 dщє1ri, glag0letъ gDь vsederži1telь.

GlavA sedmaz.

s< № SicevA u5bo i3myщe njbэtov†nіz, q vozlю1blennіi,

(za? rp7g) NJči1stimъ* (Četvert0kъ v7i nedёli: Bratіe, njči1stimъ*) sebE t vsskіz skvernы pl0ti i3 d¦a, tvorsщe s™hnю vъ strasэ b9іi.

Konecъ nedёli.

(}) v7 Vmэsti1te nы2: ni є3di1nago njbi1dэhomъ, ni є3di1nago i3stli1homъ, ni є3di1nago lihoi1mstvovahomъ. (su\b) G Ne na njsuždenіe glag0lю: prežde bo rёhъ, ćkw vъ serdcahъ našihъ є3stE, vo є4že ўmreti sъ vami i3 soži1ti. d7 Mn0go mi2 derznovenіe kъ vamъ, mn0ga mi2 pohvalA po vasъ: i3sp0lnihsz ўtёhi, preizbhtočestvuю radostію nj vsskoй pečali našeй. є7 I$bo prišedšыmъ namъ vъ maked0nію, ni є3di1nagw i3mЁ pok0z pl0tь naša, no vo vsemъ skorbsщe: vnэydu br†ni, vnutrьydu bo‰zni. ѕ7 No ўtэšazй smirє1nnыz, ўtёši nasъ bGъ prišestvіemъ tjtovыmъ. z7 Ne t0kmw že prišestvіemъ є3gw2, no i3 ўtэšenіemъ, i4mže ўtёšisz nj vasъ, povёdaz namъ vaše želanіe, vaše rыdanіe, vašu revnostь po mnЁ: ćkw mi2 pače vozradovatisz. } Ćkw ѓщe i3 njskorbi1hъ vasъ poslanіemъ, ne raskaюsz, ѓщe i3 raskazlъ bhhъ sz. Vi1žu bo, ćkw poslanіe džno, ѓщe i3 vъ časъ, njskorbi2 vasъ. f7 Nhnэ raduюsz, ne ćkw sk0rbni bhste, no ćkw njskorbi1stesz vъ pokasnіe: njskorbёste bo po bz7э, da ni nj є3di1nomъ ttщetitesz t nasъ.

(za? rp7d)Pečalь bo, ćže* (Pzt0kъ v7i nedёli: Bratіe, pečalь ćže*) po bz7э, pokasnіe neraskaznno vo spasenіe sodёlovaetъ:

Konecъ četvertkY.

Ґ segw2 mjra pečalь, smertь sodёlovaetъ. №i Se bo sіE samoe, є4že po bz7э njskorbi1tisz vamъ, koli1ko sodёla vъ vasъ tщanіe, no tvёtъ, no negodovanіe, no strahъ, no voždelёnіe, no revnostь, no tmщenіe: vo vsemъ predstaviste sebE či1stы bhti vъ veщi. v7i Ѓщe bo i3 pisahъ vamъ, ne njbi1dэvšagw radi nižE njbi1dimagw radi: no za є4že kvi1tisz vъ vasъ tщanію našemu, є4že nj vasъ pred8 bGomъ. Gi Segw2 radi ўtёšihomsz nj ўtэšenіi vašemъ: li1šše že pače vozradovahomsz nj radosti tjtovэ, ćkw pok0isz d¦ъ є3gw2 t vsёhъ vasъ. d7i Ćkw ѓщe čto2 є3mY nj vasъ pohvali1hsz, ne posrami1hsz: no ćkw vs‰ voi1stinnu glag0lahomъ vamъ, takw i3 pohvalenіe naše є4že kъ tjtu, i4stinno bhstь. є7i I# ўtr0ba є3gw2 i4zliha vъ vasъ є4stь, vospominaющu vsёhъ vasъ poslušanіe, ćkw so strahomъ i3 trepetomъ prіsste є3go2. ѕ7i Raduюsz u5bo, ćkw vo vsemъ derzaю vъ vasъ.

Konecъ pztkY.

GlavA nsmaz.

(za? rp7є) (f7) s< № Skazyemъ že vamъ, bratіe, blgdtь b9ію,* (SubbHta k7g: Bratіe, skazyю vamъ blgdtь b9ію,*) dannuю vъ cRkvahъ maked0nskihъ: v7 Ćkw vo mn0zэmъ i3skušenіi skorbeй, i3zbhtokъ radosti i4hъ, i3 ćže vo glubinЁ niщetA i4hъ, i3zbhtočestvova vъ bogatstvo prostotы2 i4hъ. G Ćkw po si1lэ i4hъ (svidёtelьstvuю,) i3 pače si1lы, dobroh0tni: d7 So mn0gimъ molenіemъ molsщe nasъ, blgodatь i3 nbщenіe služenіz, є4že vo s™hhъ, prіsti namъ. є7 I# ne ćkože nadёzhomsz, no sebE vdaša pervэe gDvi, i3 namъ v0leю b9іeю.

Konecъ subbHtэ.

ѕ7 Vo є4že ўmoli1ti namъ tjta, da ćkože prežde načatъ, takožde i3 skončaetъ vъ vasъ i3 blgodatь sію2.

(za? rp7ѕ) z7 No ćkože vo vsemъ* (Ponedёlьnikъ Gi-z nedёli: Bratіe, ćkw vo vsemъ*) i3zbhtočestvuete vёroю, i3 sl0vomъ, i3 razumomъ, i3 vsscэmъ tщanіemъ, i3 lюb0vію ćže t vasъ kъ namъ, da i3 vъ seй blgodati i3zbhtočestvuete. } Ne po povelёnію glag0lю, no za i3nhhъ tщanіe, i3 vašez lюbvE i4stinnoe i3skušaz. f7 Vёste bo blgodatь gDa našegw ї}sa hrtA, ćkw vasъ radi njbniщA bogatъ shй, da vы2 niщet0ю є3gw2 njbogatitesz. ‹ I# sovёtъ daю2 nj semъ: se bo vamъ є4stь na p0lьzu, i5že ne t0čію є4že tvori1ti, no i3 є4že hotёti prežde načaste t prešedšagw lёta. №i Nhnэ že i3 є4že tvori1ti skončaйte: da ćkože bhstь ўserdіe hotёti, takw da bydetъ i3 i3sp0lniti, t є4že i3mёti. v7i Ѓщe bo ўserdіe predleži1tъ, po є3li1ku ѓщe kto2 i4matь, blgoprіstenъ є4stь, ґ ne po є3li1ku ne i4matь. Gi Ne bo2 da i3nы6mъ ќbw trada, vamъ že sk0rbь: no t i3zravnenіz. d7i Vъ nhnэšnee vremz, vaše i3zbhtočestvіe, vo džnэhъ lišenіe, da i3 džnэhъ i3zbhtokъ bydetъ vъ vaše lišenіe: ćkw da bydetъ ravenstvo. є7i Ćkože є4stь pi1sano: °i4že mn0goe, ne preumn0žilъ є4stь, i3 i4že maloe, ne ўmalilъ° (°ne preizbhtočestvova i4že mn0gw: i3 i4že malw ne mnёe prіstъ°).

Konecъ ponedёlьniku.

(za? rp7z) (№) ѕ7i Blagodarenіe že* (Vt0rnikъ Gi-z nedёli: Bratіe, blgodarenіe*) bGovi, davšemu t0žde tщanіe nj vasъ vъ serdce tjtovo: z7i Ćkw molenіe ќbw prіstъ, tщali1vэйšій že shй, svoeю v0leю i3zhde kъ vamъ. }i Poslahomъ že sъ ni1mъ i3 brata, є3gHže pohvalA vo є3đlіi po vsёmъ cRkvamъ. f7i Ne t0čію že, no i3 njsvsщsz t cRkveй sъ nami hodi1ti, so blagodatію seю služi1moю nami, kъ samogw2 gDa slavэ, i3 ўserdію vašemu: k7 Blюdyщesz togw2 da ne kto2 nasъ porečetъ vo nbi1lіi semъ, služi1mэmъ nami: k7a Promыšlsющe dHbraz, ne t0kmw pred8 bGomъ, no i3 pred8 čelovёki. k7v Poslahomъ že sъ ni1mi i3 brata našego, є3g0že i3skusi1homъ vo mn0gihъ °mn0gaщi vstanli1va° (°mn0gaždы tщatelьna°) syщa, nhnэ že °ѕэlw2 vstanli1vэйša° (°mn0žae tщatelьnэйša°), nadёznіemъ mn0gimъ є4že vъ vasъ. k7g Ѓщe li že nj tjtэ, džbщnikъ mnЁ, i3 vъ vasъ pospёšnikъ: ѓщe li bratіz našz, i3 poslannicы cRkveй, slava hrt0va. k7d Pokazanіe u5bo lюbvE vašez, i3 našegw hvalenіz nj vasъ, vъ ni1hъ pokaži1te, vъ licE cRkveй.

GlavA devstaz.

s< № NJ slyžbэ bo ćže ko s™ы6mъ, li1šše mi2 є4stь pisati vamъ. v7 Vёmъ bo ўserdіe vaše, i4mže nj vasъ hvalю1sz maked0nznwmъ, ćkw ґhaіa prigot0visz t mimošedšagw lёta, i3 ćže t vasъ revnostь, razdraži2 mn0žaйšihъ. G Poslahъ že bratію, da ne pohvalenіe naše, є4že nj vasъ, i3sprazdnitsz vъ časti seй: no da (ćkože glag0lahъ) prigot0vani bydete. d7 Da ne kakw ѓщe prіi1dutъ so mn0ю maked0nzne, i3 njbrsщutъ vы2 ne prigot0vanыhъ, postыdi1msz mы2, (da ne glag0lemъ vы2) vъ časti seй pohvalenіz. є7 Potrebno u5bo ўmhslihъ ўmoli1ti bratію, da prežde prіi1dutъ kъ vamъ, i3 pred8ugot0vztъ prežde vozvэщennoe blgoslovenіe vaše, sіE got0vo bhti, takw ćkože blgoslovenіe, ґ ne ćkw lihoi1mstvo.

Konecъ vt0rniku.

(za? rp7i) ѕ7 Se že glag0lю: sёzй skydostію,* (Nedёlz }i: Bratіe, sёzй skydostію,*) skydostію i3 p0žnetъ: ґ sёzй nj blgoslovenіi, nj blgoslovenіi i3 p0žnetъ. z7 K0ždo ćkože i3zvolenіe i4matь serdcemъ ne t sk0rbi, ni t nyždы: dobroh0tna bo datelz lю1bitъ bGъ. } Si1lenъ že bGъ vssku blgodatь i3z8wbi1lovati vъ vasъ, da nj vsemъ vsegdA vssko dov0lьstvo i3myщe, i3zbhtočestvuete vo vssko dёlo blago. f7 Ćkože є4stь pi1sano: rastoči2, dadE ўbHgimъ: pravda є3gw2 prebыvaetъ vo vёki. ‹ Dasй že sёmz sёющemu, i3 hlёbъ vъ snёdь da podastъ, i3 ўmn0žitъ sёmz vaše, i3 da vozrasti1tъ ži6ta pravdы vašez. №i Da nj vsemъ bogatsщesz vo vssku prostotY, ćže sodэvaetъ nami blagodarenіe bGu.

Konecъ nedёli.

(za? rp7f) v7i Ćkw rab0ta* (SredA Gi-z nedёli: Bratіe, rab0ta*) segw2 služenіz, ne t0kmw є4stь i3spolnsющaz lišє1nіz s™hhъ, no i3 i3zbhtočestvuющaz mn0gimi blagodarenьmi bGovi. Gi I#skušenіemъ služenіz segw2, slavzщe bGa vъ pokorenіi i3spovёdanіz vašegw, vъ blgovэstvovanіe hrt0vo, i3 prostotЁ soobщenіz kъ ni1mъ, i3 ko vsёmъ. d7i I# tёhъ mltvoю po vasъ, vozželёющыmъ vasъ, za premn0guю blgodatь b9ію na vasъ. є7i Blgodarenіe že bGovi nj neispovэdi1mэmъ є3gw2 darэ.

GlavA desstaz.

(‹) s< № Samъ že ѓzъ pavelъ molю2 vы2 kr0tostію i3 ti1hostію hrt0voю, i4že na licЁ ќbw smirenъ vъ vasъ, ne shй že ў vasъ derzaю vъ vasъ. v7 Molю1 že є4že ne shй tY derzati nadёznіemъ, i4mže pomыšlsю smёti na nёkіz nepщyющыz nasъ, ćkw po pl0ti hodsщihъ. G Vo pl0ti bo hodsщe, ne po pl0ti v0instvuemъ: d7 Nryžіz bo v0instva našegw ne plotsk†z, no si6lьna bGovi, na razorenіe tverdєmъ, pomыšlє1nіz nizlagaющe, є7 I# vssko voznošenіe vz8imaющeesz na razumъ b9ій, i3 plэnsющe vsskъ razumъ vъ poslušanіe hrt0vo. ѕ7 I# got0vo i3myщe tmsti1ti vssko preslušanіe, є3gdA i3sp0lnitsz vaše poslušanіe. z7 Я%že li pred8 licemъ, zri1te;

(za? Rč) Ѓщe kto2* (Četvert0kъ Gi-z nedёli: Bratіe, ѓщe kto2*) nadёetsz sebE hrt0va bhti, da pomыšlsetъ paki t sebE, zanE ćkože džnъ hrt0vъ, takožde i3 mы2 hrt0vы.

Konecъ sredЁ.

} Ѓщe bo i3 li1šše čto2 pohvalю1sz nj vlasti našeй, ю4že dadE namъ gDь vъ sozdanіe, ґ ne na razorenіe vaše, ne postыžysz. (№) f7 No da ne kvlю1sz ćkw strašS vasъ poslanьmi. ‹ Ćkw posl†nіz ќbw, rečE, tsžki i3 krёpki, ґ prišestvіe tёla nemoщno, i3 sl0vo ўničiženno. (nLz) №i SіE da pomыšlsetъ takovhй, ćkw ćcы že є3smы2 sl0vomъ poslanій, tstosщe: takovji i3 tY syщe є3smы2 dёlomъ. v7i Ne smёemъ bo °sudi1ti° (°prisovokuplsti°), i3li2 prikladovati sebE i3nы6mъ, hvalzщыmъ sebE samёhъ: no sami vъ sebЁ sebE i3zmэrsющe, i3 prilagaющe sebЁ, sebE ne razumэvaюtъ. Gi Mh že ne vъ bezmBrnaz pohvalimsz: no po mёrэ pravila, є3g0že razdэli2 namъ bGъ mёru, dostizati daže i3 do vasъ. d7i Ne ćkw bo ne dossžuщe do vasъ, pače prostiraemъ sebE: daže bo i3 do vasъ dostig0homъ blgovёstіemъ hrt0vыmъ. є7i Ne vъ bezmBrnaz hvalzщesz, nižE vъ čuždi1hъ trudёhъ, ўpovanіe že i3myщe, rastyщeй vёrэ vašeй, vъ vasъ veličatisz po pravilu našemu i3z8wbi1lьnw. ѕ7i Vo є4že i3 vъ dalьšihъ vasъ (stranahъ) blagovэsti1ti, ne čuži1mъ pravilomъ vъ gotHvaz pohvali1tisz. z7i Hvalsйsz že, nj gDэ da hvalitsz. }i Ne hvalsй bo sebE seй i3skysenъ: no є3g0že bGъ voshvalsetъ.

Konecъ četvertkY.

GlavA pervaznadesztь.

(za? r§a) (v7) s< № Q da bhste malw* (SubbHta k7d: Bratіe, q da bhste malw*) poterpёli bezymію moemY, no i3 poterpi1te mS. v7 Revnyю bo nj vasъ b9іeю revnostію: njbruči1hъ bo vasъ є3di1nomu myžu, dv7u či1stu predstaviti, hrt0vi. G Boю1sz že, da ne kakw ćkože ѕmіS є4vu prelьsti2 lukavstvomъ svoi1mъ, takw i3stlёюtъ i3 razumы vašz t prostotы2 ćže nj hrtЁ. d7 Ѓщe bo grzdhй i4nago ї}sa propovёdaetъ, є3gHže ne propovёdahomъ, i3li2 dyha i3nago prіemlete, є3g0že ne prіsste, i3li2 blgovэstvovanіe i4no, є4že ne prіsste, d0brэ bhste poterpёli.

(za? r§v) є7 Nepщyю bo* (Pzt0kъ Gi nedёli: Bratіe, nepщyю*) niči1mže liši1tisz prednihъ ґp0stwlъ. ѕ7 Ѓщe bo i3 nevёžda sl0vomъ, no ne razumomъ, °no vezdЁ ćvlьšesz nj vsemъ vъ vasъ° (°no vo vsemъ kvlennы є3smы2 vo vsёhъ kъ vamъ°).

Konecъ subbHtэ.

z7 I#li2 grёhъ sotvori1hъ, sebE smirsz, da vы2 voznesetesz, ćkw tyne b9іe blgovэstvovanіe blagovэsti1hъ vamъ; } T i3nhhъ cerkveй ўi1mъ, prіi1mъ njbr0kъ kъ vašemu služenію, i3 prišedъ kъ vamъ, i3 vъ skydosti bhvъ, ne stuži1hъ ni є3di1nomu. f7 Skydostь bo moю2 i3sp0lniša bratіz prišedše t maked0nіi: i3 vo vsemъ bez8 stuženіz vamъ sebE soblюd0hъ, i3 soblюdY. ‹ E$stь i4stina hrt0va vo mnЁ, ćkw pohvalenіe sіE ne zagradi1tsz nj mnЁ vъ stranahъ ґhaйstэhъ. №i Počto2; zanE ne lюblю1 li vasъ; bGъ vёstь. Ґ є4že tvorю2, i3 sotvorю2, v7i Da tsэkY vinY, hotsщыmъ vinы2: da, nj nemže hvalztsz, njbrsщutsz ćkože i3 mы2. Gi Takovji bo lži1vi ґp0stoli, dёlateli lьsti1vіi, prewbrazyющesz vo ґp0stolы hrt0vы. d7i I# ne di1vno: samъ bo satanA prewbrazyetsz vo ѓgGla svёtla. є7i Ne velіe ќbw, ѓщe i3 služi1telіe є3gw2 prewbrazyюtsz ćkw služi1teli pravdы, i5mže konči1na bydetъ po dэlHmъ i4hъ. ѕ7i Paki glag0lю, da nikt0že mni1tъ mS bezymna bhti: ѓщe li ni2, ponE ćkw bezymna prіimi1te mS, da i3 ѓzъ malw čto2 pohvalю1sz. z7i Ґ є4že glag0lю, ne glag0lю po gDэ, no ćkw vъ bezymіi, vъ seй časti pohvalы2. }i Poneže mn0zi hvalztsz po pl0ti, i3 ѓzъ pohvalю1sz: f7i Lюbeznw bo prіemlete bez{mnыz, mydri syщe. k7 Prіemlete bo, ѓщe kto2 vasъ poraboщaetъ, ѓщe kto2 pozdaetъ, ѓщe kto2 ne vlёpotu °prot0ritъ° (°temletъ°), ѓщe kto2 po licY bіetъ vы2, ѓщe kto2 veličaetsz. k7v Po dosaždenію, glag0lю, zanE ćkw mы2 i3znemog0homъ.

Konecъ pztkY.

(za? r§g) (G) NJ nemže* (Їynіa k7f, s™hmъ ґpctolwmъ: Bratіe, nj nemže*) ѓщe derzaetъ kto2, (nesmhslennw glag0lю:) derzaю i3 ѓzъ: k7v E#vrei li sytь; i3 ѓzъ: ї}lьte li sytь; i3 ѓzъ: sёmz ґvraamle li sytь; i3 ѓzъ: k7g Služi1telіe li hrt0vы sytь; (ne vъ mydrosti glag0lю,) pače ѓzъ: vъ trudёhъ mn0žae, vъ ranahъ preb0lэ, vъ temni1cahъ i4zliha, vъ smertehъ mn0gaщi. k7d T їudє1й pztьkratы čethridesztь, razvэ є3di1nыz, prіshъ. k7є Tri1щi palicami bіenъ bhhъ, є3di1noю kamenьmi nametanъ bhhъ, trikratы korablь njproveržesz so mn0ю: n0щь i3 denь vo glubinЁ sotvori1hъ. k7ѕ Vъ pytnыhъ šestvіihъ mn0žiceю: bэdы6 vъ rэkahъ, bэdы6 t razbHйnikъ, bэdы6 t srHdnikъ, bэdы6 t kzы6kъ, bэdы6 vo gradёhъ, bэdы6 vъ pusthni, bэdы6 vъ m0ri, bэdы6 vo lžebratіi. k7z Vъ trudЁ i3 p0dvizэ, vo bdёnіihъ mn0žiceю, vo ѓlčbэ i3 žaždi, i3 vъ poщenіihъ mn0gaщi, vъ zimЁ i3 nagotЁ. k7i KromЁ vnёšnihъ, napadenіe є4že po vsS dni2, i3 popečenіe vsёhъ cRkveй. k7f Kto2 i3znemogaetъ, i3 ne i3znemogaю; kto2 soblaznsetsz, i3 ѓzъ ne razžizaюsz; l Ѓщe hvali1tisz mi2 podobaetъ, ±že nj nemoщi moeй pohvalю1sz.

(za? r§d) la B* (Nedёlz f7i: Bratіe, bGъ*) i3 nc7ъ gDa našegw ї}sa hrtA vёstь, shй blagoslovenъ vo vёki, ćkw ne lgY. lv Vъ damascэ kzhčeskій knszь ґrefы carS strežaše damaskъ gradъ, ćti mS hotS: i3 nk0ncemъ vъ k0šnicэ svёšenъ bhhъ po stэnЁ, i3 i3zbэg0hъ i3z8 rukY є3gw2.

GlavA vtoraznadesztь.

s< № Pohvali1tisz že ne p0lьzuetъ mi2: prіidy bo vъ vidBnіz i3 tkrovє1nіz gDnz. v7 Vёmъ čelovёka nj hrtЁ, prežde lёtъ četыrinadeszti: (ѓщe vъ tёlэ, ne vёmъ, ѓщe li kromЁ tёla, ne vёmъ: bGъ vёstь:) voshiщena bhvša takovago do tretіzgw nb7sE. G I# vёmъ takovA čelovёka, (ѓщe vъ tёlэ, i3li2 kromЁ tёla, ne vёmъ: bGъ vёstь:) d7 Ćkw voshiщenъ bhstь vъ raй, i3 slhša neizrečennы glag0lы, i4hže ne lёtь є4stь čelovёku glag0lati. є7 NJ takovёmъ pohvalю1sz, nj sebё že ne pohvalю1sz, t0kmw nj nemoщehъ moi1hъ. ѕ7 Ѓщe bo voshoщY pohvali1tisz, ne bydu bezymenъ, i4stinu bo rekY: щaždy že, da ne kakw kto2 voznepщyetъ nj mnЁ pače, є4že vi1ditъ mS, i3li2 slhšitъ čto2 t menE. z7 I# za premnHgaz tkrovє1nіz da ne prevoznošysz, dadesz mi2 pakostnikъ pl0ti ѓggelъ satani1nъ, da mi2 pakwsti dёetъ, da ne prevoznošysz. } NJ semъ trikratы gDa moli1hъ, da i3 tstypitъ t menE. f7 I# reče mi: dovlёetъ ti2 blgodatь moS: si1la bo moS vъ nemoщi soveršaetsz. Sladcэ u5bo pohvalю1sz pače vъ nemoщehъ moi1hъ, da vseli1tsz vъ mS si1la hrt0va.

Konecъ nedёli, i3 ґpctolwmъ.

(za? r§є)Tёmže blgovolю2* (Ponedёlьnikъ d7i nedёli: Bratіe, blagovolю2*) vъ nemoщehъ, vъ dosaždenіihъ, vъ bэdahъ, vo i3zgnanіihъ, vъ tэsnotahъ po hrtЁ: є3gda bo nemoщstvyю, togdA si1lenъ є4smь. №i Bhhъ nesmhslenъ hvalssz: vh mz ponydiste. Ѓzъ bo d0lženъ bёhъ t vasъ hvali1mь bыvati: niči1mže bo liši1hsz pervэйšihъ ґp0stwlъ, ѓщe i3 ničt0že є4smь. v7i Znamєnіz bo ґp0stolova sodёzšasz vъ vasъ vo vsskomъ terpёnіi, vъ znamenіihъ i3 čudesёhъ i3 si1lahъ. Gi Čt0 bo є4stь, є3gHže liši1stesz pače pr0čihъ cRkveй, ѓщe t0čію ćkw ѓzъ samъ ne stuži1hъ vamъ; dadi1te mi2 nepravdu sію2. d7i SE tretіe got0vъ є4smь prіiti2 kъ vamъ, i3 ne stužY vamъ: ne i3щy bo vašihъ, no vasъ. Ne d0lžna bo sytь čada rodi1telєmъ sniskati i3mёnіz no rodi1teli čadwmъ. є7i Ѓzъ že vъ sladostь i3ždivY i3 i3ždivenъ bydu po dušahъ vašihъ: ѓщe i3 i3zli1šše vasъ lюbS, menьši lюbi1mь є4smь. ѕ7i Bydi že ѓzъ ne njtzgči1hъ vasъ: no kovarenъ shй, lestію vasъ prіshъ. z7i E#dA k0imъ t p0slannыhъ kъ vamъ lihoi1mstvovahъ vasъ; }i Ўmoli1hъ tjta, i3 sъ ni1mъ poslahъ brata: є3dA lihoi1mstvova či1mъ vasъ tjtъ; ne tёmže li d¦omъ hodi1homъ; ne tёmi že li stopami; f7i Paki li mnitE, ćkw tvёtъ vamъ tvori1mъ; pred8 bGomъ nj hrtЁ glag0lemъ: vs‰ že vozlю1blennіi, nj vašemъ sozdanіi (i3 ўtverždenіi).

Konecъ ponedёlьniku.

(za? r§ѕ) (d7) k7 Boю1sz že, є3dA* (Vo vt0rnikъ d7i nedёli: Bratіe, boю1sz, є3dA*) kakw prišedъ ne ćcэhъ že hoщY, njbrsщu vasъ: i3 ѓzъ njbrsщusz vamъ, kkova že ne h0щete: da ne kakw (bydutъ) rvє1nіz, zavisti, ćrwsti, rє1ti, klevetы6, šept†nіz, kičє1nіz, nestroє1nіz. k7a Da ne paki prišedša mS smiri1tъ bGъ m0й ў vasъ, i3 vosplačusz mn0gihъ prežde sogrёššihъ, i3 ne pokazvšihsz nj nečistotЁ, i3 bluženіi, i3 studol0žstvіi, ±že sodёzša.

GlavA tretіznadesztь.

s< № Treti1ceю sE grzdY kъ vamъ: pri ўstёhъ dvoю2 i3li2 trіehъ svidёteleй stanetъ vsskъ glag0lъ. (pnde) v7 Prežde rёhъ, i3 predglag0lю, ćkw ў vasъ bhvъ vtor0e, i3 ne shй nhnэ pišY, prežde sogrёššыmъ i3 pr0čыmъ vsёmъ: ćkw ѓщe prіidY paki, ne poщažY.

Konecъ vt0rniku.

(za? r§z) G Poneže* (Vъ sredu d7i nedёli: Bratіe, poneže*) i3skušenіz i4щete glag0lющagw vo mnЁ hrtA, i4že vъ vasъ ne i3znemogaetъ, no m0žetъ vъ vasъ. d7 I$bo ѓщe i3 raspztъ bhstь t nemoщi, no ži1vъ є4stь t si1lы b9іz: i4bo i3 mы2 nemoщstvyemъ vъ nemъ, no ži1vi bydemъ sъ ni1mъ t si1lы b9іz vъ vasъ. є7 SebE i3skušaйte, ѓщe є3stE vъ vёrэ, sebE i3skušaйte: i3li2 ne znaete sebE, ćkw ї}sъ hrt0sъ vъ vasъ є4stь, ѓщe t0čію či1mъ neiskysni є3stE; ѕ7 Ўpovaю že, ćkw razumёti i4mate, ćkw mы2 nёsmы neiskysni. z7 M0limsz že kъ bGu, ne sotvori1ti vamъ ni є3di1nagw ѕlA: ne ćkw da mы2 i3skysni kvi1msz, no da vы2 d0broe sotvoritE, mh že ćkw neiskysni bydemъ. } Ničt0že bo m0žemъ na i4stinu, no po i4stinэ. f7 Raduemsz že, є3gdA mы2 nemoщstvyemъ, vh že si1lьni bыvaete: se bo i3 m0limsz nj vašemъ soveršenіi. ‹ Segw2 radi ne shй ў vasъ sі‰ pišY, da prišedъ, ne bezщadnw sotvorю2 po vlasti, ю4že gDь dalъ mi2 є4stь vъ sozdanіe, ґ ne na razorenіe. №i Pr0čee že bratіe, raduйtesz, soveršaйtesz, ўtэšaйtesz, t0žde mydrstvuйte, mi1rъ i3mёйte: i3 bGъ lюbvE i3 mi1ra bydetъ sъ vami. v7i Cэlyйte drugъdryga lobzanіemъ s™hmъ: cэlyюtъ vы2 s™ji vsi2. Gi Blgodatь gDa našegw ї}sa hrtA, i3 lюbы2 bGa (i3 nc7A) i3 nbщenіe s™agw d¦a so vsёmi vami. Ґmi1nь.

Konecъ sredЁ.

Konecъ vtoragw poslanіz kъ korjnfznwmъ, є4že napisasz t fіlіppisji, tjtomъ i3 luk0ю: i4matь vъ sebЁ glavъ Gi: začalъ cRk0vnыhъ, lv: stіhHvъ, sn7ѕ: znamenanій černыhъ, ‹: poslёduющihъ že i5mъ červlenыhъ, є7.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.