NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji dodatni

Mineji dodatni

NktHvrіa f7i

S™agw m§nka ўara, є3myže danA bhstь blgodatь ўmoli1ti za ўmeršыz kleopatrinы prarodi1tєli, ne spod0blьšыzsz prіsti svztago kRщenіz.

Na maloй večerni: Na GDi, vozzvahъ: stіhi6rы na d7, glasъ }.

Pod0benъ: Q, preslavnagw čudesE:

Q, preslavnoe čydo, ўarъ m§nkъ podvizaetsz na supostata nevi1dimago, i3, ўransemь, ўzzvlsetъ dіavola, i3 kr0vnыmi pot0ki ўdavlsetъ1 є3gw2, i3 krыlami stradanіz vozletaetъ na nb7o, є3gHže mltvami i3 molenіemъ, vLko hrtE, spasi2 dyšы našz ćkw є3di1nъ mlcrdъ.

Q, preslavnoe čydo, myža kleopatra njstavlsetъ, i3 prіemletъ mHщi m§nka, i3 vo ntečestvo tn0sitъ, raduzsz, i3 vo grobёhъ drevnihъ polagaetъ є3gw2, pomazyющi i3 kadsщi častw, є3gHže mltvami proщaetъ ўmeršыz kzhčniki vLka hrt0sъ i3 spasaetъ dyšы našz ćkw є3di1nъ mlcrdъ.

Q, preslavnoe čydo, nevёrnіi i3zbavlsюtsz ўmeršыz i3 t mёstъ ѓdovыhъ svoboždaюtsz mltvami ўara m§nka, є3myže i3 mы2 prilёžnw pom0limsz, da i3 n†ša vospomsnetъ sr0dniki, ўmeršыz vъ nevёrіi, da pomi1luetъ | hrt0sъ i3 t mykъ svobodi1tъ ćkw є3di1nъ mlcrdъ.

Slava, glasъ є7:

Dnesь, veli1kій strtoterpče, predstani kъ newskydnomu vъ dobr0tahъ vLcэ i3 priloži2 prosi1ti щedr0tъ i3 blgosthni r0du našemu, ćkwže i3 kleopatrinu, є4stь bo i3 prebydetъ mi1lostivъ tebЁ, molsщusz kъ nemY ўserdnw i3 netstypnw, i3zbavlenіz džnыmъ prossщu: pr0site bo, rečE, i3 prіi1mete. Segw2 radi poslyšaetъ, i4že i3 drygъ t dryga namъ p0lьzu promыšlszй, vsedobr0tnый vLka i3 щedrый, i3 ne pače li tebE ўslhšitъ, svoegw2 ўg0dnika, hotsй pri1snw mi1losti, i4že proщati lю1bitъ vsщše, neželi tmщati, i3 tsю1du velію pokazyetъ svoю2 slavu i3 namъ pače vsёhъ prečudesnu. Tёmže, velikom§nče, potщi1sz prilёžnw prosi2 prosi6mыmъ tpuщenіe i3 namъ velію mlctь.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ ѕ7.

Pod0benъ: Tridnevenъ voskrlъ є3si2:

M§nče ўare slavnый, nenadežnw i3 neumoli1mw prežde proщenіe i3 щedrHtы i3sprosi1lъ є3si2, mh že prilёžnw m0limъ tS, i3sp0lni dnesь i3 n†ša prošє1nіz.

Stjhъ: Vozzvaša pravednіi, i3 gDь ўslhša |.

Ѓщe tы2 našez pohvalы2 i3 ne trebueši, proslavlennый slavoю nebesnoю, no mы2 kъ tebЁ pribэgaemъ i3, bydi mi1lostivъ, glemъ, m§nče, i3 prіimi2 ўb0goe sіE hvalenіe, i3 ne prezri dnesь n†ša prošє1nіz.

Stjhъ: DŽči gDni na pravєdnыz, i3 ќši є3gw2 vъ mltvu i4hъ.

Prіimi2 žalostь našu, m§nče, da pomzneši vo tьmЁ i3 sёni smertnэй sэdsщыz njsuždє1nnыz, ±že t nasъ sr0dniki, i3 gDa bGa da ўm0liši i3sp0lniti nj ni1hъ n†ša prošє1nіz.

Slava, i3 nn7э, glasъ i3 pod0benъ t0йže:

Sъ prečctoю bcdeю, našeю nadeždoю, predstani, m§nče, na mltvu kъ bGu; ne prezritъ bo vasъ, pripadaющihъ, vLka, no i3zlіetъ щedrHtы i3 mlctь i3 ўdovli1tъ2 bogatnw n†ša prošє1nіz.

Troparь, glasъ d7:

V0instvomъ svzthhъ strtoterpєcъ stražduщihъ zak0nnэ, zrS džnэhъ, pokazalъ є3si2 myžeski krёpostь svoю2. I# ўstremi1vsz na strtь v0leю, i3 ўmreti voždelЁ za hrtA, i4že prіslъ є3si2 p0čestь pobёdы tvoegw2 stradanіz, ўare, moli2 spcti1sz dušamъ našыmъ.

Na veli1cэй večerni: Na GDi, vozzvahъ: stіhi6rы na }, glasъ d7.

Pod0benъ: Zvannый svhše:

Strtoterpče d0blій, veli1kій m§nče ўare slavnый, prosvэti1vsz želanіemъ b9іimъ, na m{ki myžeski derznylъ є3si2, hrtA i3spovёdalъ pred8 nečesti1vыmi muči1tєli, t ni1hže r†nы i3 terz†nіz gHrьkaz sladcэ prіslъ є3si2, medomъ lюbvE b9іz i3sp0lnь, p0dvigъ soverši1lъ є3si2, vLku vsёhъ moli2 spasti2 i3 prosvэti1ti dyšы našz.

Slavnago tS m§nka prіstъ kleopatra di1vnaz, vo svo‰ tn0sitъ, raduzsz, i3 vo grobёhъ polagaetъ drevnihъ čctnэ i3 so ўpovanіemъ, th že, prečydnый, vsBmъ, ležaщыmъ džkrestъ tebE, proщenіe i3 i3zbavlє1nіz i3sprosi1lъ є3si2 neprosvэщє1nnыmъ i3 nevBrnыmъ, tёmže vosprіimi2 i3 t nasъ prinošenіe i3 ўmoli2 hrtA bGa vssčeskihъ ўщedriti n†ša sr0dniki, vёrы i3 kRщenіz ne dosti1gšыz, pomi1lovati džnыhъ i3 spasti2 dyšы našz.

E#gdA smuti1sz kleopatra, plakaše, mztyщisz i3 žalёющi, na tS priražašesz3 roptaše, m§nče, glg0lющe: počto2 vzslъ є3si2 shna moegw2, či1mъ є3щE ne ўdovlёzhъ tS, vozlюbi1hъ bo tS, i3 i3skupi1hъ, i3 vo svo‰ prines0hъ, i3 pogreb0hъ, i3 vъ cerkvi dnesь položi1hъ tebE, ю4že vozdvig0hъ ti2 potщatelьnэ, th že radostь moю2 tslъ є3si2, pr0čee4 tkydu vozveselю1sz i3 kakw vozopію1 ti, moli2 hrtA bGa nj spasenіi dyšъ našihъ.

I$že sk0rый na p0moщь ne preziraetъ pečalьnuю, kvlsetsz i3 shna prin0sitъ neй, syщa vo slavэ i3 svёtlosti. Vskyю ўkorseši mS; glg0laše, є3gdA zabhhъ i3 njѕl0bihъ tS; sotvori1hъ bo ti2 vozmezdіe, darovahъ t gDa proщenіe vsBmъ nevBrnыmъ tvoi6mъ prarodi1telєmъ, sn7ъ že tv0й slavitъ so mn0ю hrtA bGa našegw, є3g0že m0limъ ўslhšati i3 spasti2 vёroю poю1щihъ nы2.

Slava, glasъ }:

Slavnый velikom§nče ўare čydnый, vo stradanіihъ soverši1vыйsz i3 kvi1sz svёtelъ pobёdnikъ, pobэždaz vragA velehvalьnagw5, mučenьmi sterlъ є3si2 glavY є3gw2, i3 kroveй svoi1hъ tečenіemъ togw2 ўdavi1lъ є3si2, i3 nn7э na nbcёhъ vъ derznovenіi mn0zэ s™ёй trbcэ predstoi1ši, tёmže u5bo vъ veli1čestvэ tvoegw2 veselіz vospomzni2, i5že vъ g0resti mn0zэй syщыz, ўmilє1nnыz6 i3 njmračє1nnыz, pravednыmъ sud0mъ vladhčnimъ njsuždє1nnыz, vo tьmЁ i3 sёni smertnэй sэdsщыz lю6tыmъ premэnenіz ne ўpovaющыz, ўslhši džnыhъ sten†nіz i3 voplє1nіz, i5že, ўvы2 namъ! I#, g0re! Vosklicaєmыz, i4že svo‰ nedoumBnіz i3 grybwsti vesьmA njplakavšій n†ša prarodi1tєli i3 sr0dniki i3 ±že džkrestъ i4hъ syщыz, vёrы i3 kRщenіz svztagw pravoslavnw ne dosti1gšыz, no takw vъ nedoumёnіihъ, ćkw i3 prekosl0vіihъ, njbolьщє1nnыz i3 vserazli1čnw padšыz, ўslhši, velikom§nče, nastosщыz voplє1nіz i3 ўmoli2 dati ўtэsnє1nnыmъ džnыmъ proщenіe, i3 tpuщenіe, i3 t sk0rbnыhъ i3zbavlenіe ne njskudё bo mlctь vLčnz, no, ćkw že drevlэ, si1ce i3 nn7э, slhšitъ tvo‰ prošє1nіz i3 daruetъ bogatnw velію mlctь.

Na lіtji stіhi6rы, glasъ v7:

Pamztь tvoS, velikom§nče, sozvA nasъ proslaviti tvo‰ p0dvigi i3 ±že po hrtЁ strad†nіz, tёmže, preslavnый strtoterpče, vozzri2 na naše predstosnіe i3 sni1di sъ vыs0kihъ vъ nastosщee likovanіe, vosprіimi2 ўserdіe i3 vozdaždь blgodatь, prebogatый, i3, ćkwže kleopatrinu r0du, i3sprosi1lъ є3si2 nevBrnыmъ proщenіe, di1vnый, takw i3 dnesь pomzni2 n†ša sr0dniki i3 vssčeski džnыmъ že i3 namъ prisyщыz i3 vsewbraznэ dobro2 i3 ѕlo2 sotvori1všыz, ±že i3noslavіemъ tčuždє1nnыz ўmeršыz, nevBrnыz i3 nekreщє1nnыz, i3 moli2 hrtA bGa darovati si6mъ proщenіe, i3 tpuщenіe, i3 dušamъ našыmъ velію mlctь.

Glasъ є7:

Ѓщe i3 ne m0žemъ ti2 toli1kw sodёlati, ćkwže di1vnaz džnaz m§nkolю1bica kleopatra slavnaz, nižE moщemъ tvoi6mъ prenesenіe, ni cerkvi ўstroenіe, no t0kmw prin0simъ ўserdіe i3 pёnіe, lюb0vію pamztь tvoю2 prazdnuющe, čaющe mltvamъ ўslhšatisz i3 poluči1ti bogatnw velію mlctь.

Glasъ }:

Da ne njskudёetъ, m§nče, velikodarovi1taz blgodatь tvoS, da ne zabydeši drevnzgw pr0mыsla, i3 є4že za nepravoslavnыhъ ўmolenіe, ўmeršihъ ўžE mnogolёtnэ, i5hže tebE radi svobodi2 gDь t lю1tыhъ i3 preg0rьkihъ tomlenій, pr0čee i3 nn7э prilёžnw pomoli1sz, m§nče, t zatv0rъ ѓdskihъ i3zbaviti i3 t g0resti svobodi1ti nepreh0dnыz, i4že ўmreti nasъ predvari1všыz, r0domъ, i3 lюb0vію, i3 vražd0ю, i3 vssčeski prisvoenіz spasi1telьnagw že poroždenіz ne prіemšыz i3 pravoslavnыz vёrы tčuždє1nnыz, ўskori2 ќbw є4že i3sprosi1ti džnыmъ t hrtA bGa proщenіe, i3 tpuщenіe, i3 velію mlctь.

Slava, glasъ ѕ7:

E#gĐpetskoe prozzbenіe vъ vifsajdu7 preh0diši, prenosi1mь slavnoю kleopatroю, i3 tamw počivaeši, prіemlz pHčesti i3 každє1nіz, slaviši že sS na nbcёhъ i3 prt0lu predstoi1ši carS nbcnagw, velikom§nče ўare prehvalьnый, i3 polagaющeй ќbw tS, nevёduщeй, nižE molsщeйsz, th že, d0blій vэnečniče, r0du є3S nevёrnomu i3sprosi1lъ є3si2 proщenіe i3 t lю1tыhъ mykъ svoboždenіe, mh že tebЁ vopіemъ ўserdnw i3 m0limsz teplэ, pomi1luй i3 n†ša prarodi1tєli ўmeršыz, nevёrіemъ njmračє1nnыz, ćkwže bo togdA, si1ce i3 dnesь, ne njskudЁ mlctь vLčnz, i3 blgodatь є3gw2 ne premэni1sz. Tёmže i3 tы2, velikom§nče, ne njslabёй nj si1hъ nn7э, molssz, i3 i3sprosi2 džnыmъ proщenіe i3 velію mlctь.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ z7:

Dnesь namъ svёtitъ m§nkъ ўarъ slavnый lёtnыmъ8 vospominanіemъ njbnovlsz n†ša p0mыslы, predlagaetъ bo na sredY svo‰ stradalьčєskaz natrižnє1nіz9 i3 є4že džnыhъ radi p0čєsti, tёmže kъ nemY vozopіemъ ўserdnw: q d0blій vэnečniče, dobropobёdnый m§nče, moli2 hrtA bGa sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

Stjhъ: Vozzvaša pravednіi, i3 gDь ўslhša |.

Sedmeri1cu stradalьčesku ўzrёvъ, ўare krasnый, i3, є4že nj p0dvizэ t ni1hъ ўkrэpi1vsz, na m{ki derznylъ є3si2, hrtA i3spovёdaz pred8 nečesti1vыmъ muči1telemъ, tёmže i3, raduzsz, preterpёlъ є3si2 strog†nіz i3 bіє1nіz lю6taz, skončavšu že ti2 d0broe tečenіe, na nbcёhъ so hrt0mъ carstvueši, є3gHže moli2 spcti1sz dušamъ našыmъ.

Stjhъ: MnHgi skHrbi pravєdnыmъ, i3 t vsёhъ i4hъ i3zbavitъ | gDь.

Prezrёlъ є3si2 slavu malovremennuю i3 krasotY ю4nosti prewbi1dэlъ є3si2, samozvanъ ўstremi1sz kъ p0dvigu, njbliči1vъ bezbHžnыz їdwlopokl0nniki, i3 vo stradanіihъ preuspэvaz, p0dvigъ soverši1lъ є3si2, tёmže mы2, sošedšesz, vospэvaemъ tvo‰ pobэdonHsіz i3 mltvami tvoi1mi ўpovaemъ spcti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, glasъ є7:

Mydraz kleopatra, di1vnaz m§nkolю1bica, nn7э svoegw2 sn7a zri1tъ, v0instvuющaz carю nbcnomu, predstosщa i3 likyющa so ѓgGlы i3 so ўaromъ veli1kimъ strtoterpcєmъ vhnu veselsщasz, sіS njbrэtaetъ svo‰ nevBrnыz sr0dniki, mltvami slavnago m§nka t g0resti vёčnыhъ mykъ i3zbavlenы. Tёmže i3 n†ša rodi1tєli i3 bli1žniki, i5hže žalёющe pečemsz, ±že vёrы i3 kRщenіz svztagw tčuždє1nnыz, i3li2 i4stinnagw poznanіz nedosti1gšыz, i3li2 serdečnыz radi tsgosti b9іz pravdы ўkloni1všыzsz, nj si1hъ ќbw, predstavše so strtoterpcemъ ўaromъ i3 so vsёmi s™hmi, i3sprosi1ti ў hrtA bGa plaču i4hъ premэnenіe, i3 t tьmы2 bezkonečnыz mi1lostivoe i3zbavlenіe, i3 dušamъ našыmъ velію mlctь.

Troparь, glasъ d7:

V0instvomъ svzthhъ strtoterpєcъ stražduщihъ zak0nnэ, zrS džnэhъ, pokazalъ є3si2 myžeski krёpostь svoю2. I# ўstremi1vsz na strtь v0leю, i3 ўmreti voždelЁ za hrtA, i4že prіslъ є3si2 p0čestь pobёdы tvoegw2 stradanіz, ўare, moli2 spcti1sz dušamъ našыmъ.

Na ќtreni: Po №-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ ѕ7:

Strtoterpca toržestvo2 vozveli1čimъ, bratіe, i3 pohvalimъ slavnagw velikom§nka, t0й bo i4matь derznovenіe ko gDu, i3 mltvami svoi1mi i3spolnsetъ n†ša prošє1nіz, i3 daruetъ darы blagod†tnы, lюb0vію togw2 počitaющimъ.

Slava, i3 nn7э, bGor0dičenъ:

VLčcэ vsemi1lostivaz, nbcnaz cari1cэ, sl0vu b9ію vsekrasnaz palato, puči1noю tvoi1hъ щedr0tъ njgradi2 nasъ, i3 prošє1nіz kъ poleznomu ўstr0й, i3 trebuющimъ veli1kіz mi1losti prekloni1sz darovati proщenіe i3 tpystъ, ўmolena bыvaющi t lюb0vію tS počitaющihъ.

Po v7-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ d7:

VLko mnogomlctive, člvэkolюbi1vый, i4že kr0vь svoю2 za nы2 i3zlіsvый, prіimi2 kr0vь svoю2 za tS i3zlіsvšagw ўara veli1kagw, molsщasz kъ tebЁ ўslhšatisz našыmъ prošenієmъ, i3 є3gw2 radi i3 tvoi1hъ щedr0tъ ўmn0ži proщenіe i3 tpuщenіe, i3 podaždь ўtesnsєmыmъ bogatnw velію mlctь.

Slava, i3 nn7э, bGor0dičenъ:

VLčce prečctaz, vseS tvari vLku i3 sodёtelz r0ždšaz, є3di1na vsёhъ prevhššaz, nadeždo naša i3 ўpovanіe, pribёžiщe neposthdnoe, di1vnaz pohvalo2 r0du našemu, ўmoli2 sn7a svoegw2 ўmn0žiti namъ prosi6maz i3 nizposlati vsBmъ bogatnw velію mlctь

Po polmelei sэdalenъ, glasъ }:

Krasnaz cerk0vnaz dobr0to, sladostь tebE vospominaющыmъ, tы2 naše vozradovanіe i3 p0dvigu ўpovanіe, predi1vnый velikom§nče, mы2 kъ tebЁ vo ўmilenіi pribэgaemъ i3 ўpovatelьnu vozlagaemъ mltvu: vozzri2 na žalostь, i3 ќzы, i3 g0rьkoe tomlenіe syщihъ vъ temni1cahъ preisp0dnihъ, i3dёže svёtъ tbэžE i3 vsska trada, i5hže vragъ, ćkw dobhču, prіwbrёtъ, ѕlotvorS si6mъ, veseli1tsz, njskorblsz ўmilє1nnыz dyšы našihъ prarodi1teleй i3 sr0dnikwvъ, i5že nevёrіz tsžestію do ѓdovыhъ glubi1nъ pogružє1nnыz i3 vs‰, ±že nj ni1hъ, bli6žnіz i3 d†lьnіz, i3 vs‰, nami vospominaєmыz. Tы2, prostranstvomъ svoeй dobr0tы i3 širotami tvoegw2 stradanіz njb8emъ, kъ щedr0tamъ privergni щedragw vLki i3 i3sprosi2 i3znurє1nnыmъ i3 bezpomHщnыmъ proщenіe i3 velію mlctь.

Slava, i3 nn7э, bGor0dičenъ:

Prekrasnaz sl0vu palato, voždelёnnaz carskaz l0žnice, njdš7evlennый hrt0vъ čert0že, nepor0čnaz nevёsto dž§a, mRje, prečctaz dv7i1cэ, pri1zri ko ўmilє1nnыmъ našыmъ prošenієmъ i3 vi1ždь, ćkw bёdstvuemъ t žalosti, zrsщe stražduщihъ lю6taz našihъ prarodi1teleй i3 bli1žnikovъ, ѓщe bo i3 po dost0instvu, no premn0goe vhnu srэtaюtъ tomlє1nіz, i3 sk0rbь, i3 mučenіe, pri1zri ќbw, vsemi1lostivaz, na si1hъ t vыs0tъ svoeS radosti, i3 lю1tыmi džnыhъ nyždami podvi1gnisz, i3 ne prestani t prošenіz, vLčcэ, d0ndeže ўm0liši svoegw2 sn7a i3 gDa podati bezpomHщnыmъ proщenіe i3 velію mlctь.

Taže stepenna, №-й ґntіfHnъ d7-go glasa.

Prokjmenъ: Vozveseli1tsz pravednikъ nj gDэ i3 ўpovaetъ na nego2. Stjhъ: MnHgi skHrbi pravєdnыmъ, i3 t vsёhъ i4hъ i3zbavitъ | gDь. Vsskoe dыhanіe: E#đlіe t matfea, začalo lѕ.

Po n7-mъ palmЁ, stіhi1ra, glasъ ѕ7:

Prіidi1te, m§nkolю1bcы, strtoterpca voshvalimъ i3 pёsnennыmi glasы, toržestvyющe, vozopіemъ: raduйsz, čydnый velikom§nče, preslavnый cRS hrtA vэnečniče i3 v0ine d0blій i3 nepobэdi1mый, sopostata vragA hrabrw pobэdi1vši, tы2 dnesь vэncы2 nbcnыz i3 pHčesti vosprіslъ є3si2 t podvigopol0žnika vLki, kъ nemyže predstani, molssz i3zbaviti n†ša nevBrnыz sr0dniki i3 prarodi1tєli i3 vsёhъ, nj ni1hže m0limsz, t lю1tagw i3 g0rьkagw tomlenіz i3 spod0biti t mračnыhъ ќzъ ѓdovыhъ, ўže bo raskazšasz ѕl0bahъ svoegw2 tzžkoserdіz i3 lёnosti, tnю1du že ўnhvše i3 ќmъ vъ zemnhhъ pogrebše, ko i4stinnomu svёtu ne dostig0ša, i3, plodы2 svoegw2 neradёnіz poženše, vёčnuю pagubu prіwbrэt0ša, i3 nepr†vdы svo‰ mrakomъ nepreh0dnagw tomlenіz vi1dztъ, ўgnetaєmы. Prekloni1sz pr0čee, di1vnый, i3 prekloni2 na mlctь prekloni1všago nb7sA i3 spasti2 grBšnыz sošedša, da tvoi1mi mltvami podvi1ženъ, mlctь i3zlіetъ do koncA džnыz lišє1nnыmъ i3 ne čaющыmъ ni tkydu že tradы, ю4že, tvoi1mi mltvami poluči1vše, neizmёrnыmъ vozradovanіemъ njblekytsz i3, vozveseli1všesz neskazannw, vozopію1tъ hrtY bGu: velіz tvoS mlctь, vLko, i3 newsk{dnы tvo‰ щedrHtы, ćkw vsBmъ podaeši bogatnw velію mlctь.

KanHnъ s™0mu m§nku ўaru, glasъ }, i3mhй kraestr0čіe:

Ўmoli2, ўare, za vnBšnіz n†ša rHdы.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Kolesnicegoni1telz faraHnz pogruzi2, čudotvorsй i3nogdA, mwmseйskій žezlъ krtoobraznw porazi1vъ i3 razdэli1vъ m0re, ї}lz že bэglecA pэšeh0dca spasE, pёsnь bGovi vospэvaющa.

Ўmolenъ bydi, gDi, s™hmъ tvoi1mъ ўaromъ m§nkomъ i3 njblechsz vъ mlctь i3 щedrHtы; i3 sі‰ daže do ѓda i3zlію1tsz, člvэkolю1bče, i3 ўщedrztъ, ±že t nasъ prosi6mыz bogatnыmъ tvoi1mъ miloserdіemъ.

M§nče hrt0vъ veli1kій, njѕl0blєnnыz i3 bezpomHщnыz vospomzni2, sэdsщыz vo mracэ tьmы2 ne prosvэti6mыz, i3 ne prestani, pripadaz ko щedromu gDu, d0ndeže ўtёšitъ | bogatnыmъ svoi6mъ miloserdіemъ.

NJ r0dэ kleopatrы di1vnыz ўmoli1ti vozm0glъ є3si2, slavnый strtoterpče, ќbw i3 dnesь, vozmogaz, vozm0žeši svobodi1ti t mykъ, i4že t nasъ vospominaemый, ѓщe prilёžnw nj ni1hъ ko gDu pom0lišisz, tebё bo radi ўtёšitъ | vLka bogatnыmъ svoi1mъ miloserdіemъ.

BGor0dičenъ: BezpomHщnыmъ blgaz pom0щnice, pri1zri t slavы svoeй, vLčcэ, ko mraku ѓdovu i3 vi1ždь bэdы6 ўmilennыhъ, pred8 tob0ю nami vospominaemыhъ, i3 ne prestani nj ni1hъ ўmolsz svoegw2 sn7a i3 щedragw gDa i3 vLku, d0ndeže ўtёšitъ | bogatnыmъ svoi6mъ miloserdіemъ.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ўtverždeй vъ načalэ nb7sA razumomъ i3 zemlю2 na vodahъ njsnovavый, na kameni mS, hrtE, zapovэdeй tvoi1hъ ўtverdi2, ćkw nёstь s™ъ, pače tebE, є3di1ne člvэkolю1bče.

Li1kъ s™hhъ si1lъ nbcnыhъ podvi1gni sъ sob0ю na mltvu, m§nče, i3 sotvori2 dёlo prečydno, i3 veli1ko, i3 čctno, pače že radostь neimyщыmъ nadeždы i3 ўtэšenіz ne ўpovaющыmъ, gHrьkimъ našыmъ nevёrnw ўmeršыmъ prarodi1telєmъ i3 є4že sъ ni1mi vospominaєmыmъ, є4že darovati si6mъ t gDa proщenіe i3 velію mlctь.

I#zrsdnый strtoterpče i3 hrtY lюbi1mый, ўvёždь, k0lь želatelьna svob0da m{čimыmъ i3 trada, si1ce ќbw i3 n†ša sr0dniki, i3 i5že sъ ni1mi nevёrіz radi vBčnыz m{ki pritzžavšaz, mёrы ne njbrsщutъ svoi6mъ radostemъ, ѓщe i3spr0siši si6mъ t gDa proщenіe i3 velію mlctь.

Ўare, dobropobёdnый stradalьče, mi1lostivъ bydi i3 kъ našыmъ molenієmъ, i3 zri2 ўdručennыhъ neskazannuю nyždu, i3 samъ, t žalosti ponuždenъ, netstypnw moli1sz kъ člvэkolю1bcu vLcэ, da podastъ i5mъ proщenіe i3 velію mlctь.

BGor0dičenъ: Vsemjrnaz nadeždo, bGoprіstnoe selenіe, naše kъ bGu primirenіe, mRje vLčce, prіimi2 prošє1nіz nastosщagw predstosnіz i3 ne prestani molssz kъ sn7u svoemY i3 vssčeskihъ gDu, da podastъ beznadє1žnыmъ tebE radi proщenіe i3 velію mlctь.

Sэdalenъ, glasъ є7:

Ѓщe m0lišisz za vesь mjrъ, velikom§nče, i3 ne prestaeši, prosS vsBmъ mi1losti i3 vsskimъ prestypnikwmъ vsёmi džbrazы lю1tw vLcэ dosadi1všыmъ i3 neprestanno dosaždaющыmъ, i5že mertvыmi dёlы sebE do koncA ўmertvi1všыmъ i3 ničt0že prіwbrёtšыmъ, ćkw ѕlo2 sotv0ršыmъ, takože, strtoterpče, predstani i3 nj našihъ ўmeršihъ sr0dnicэhъ, ćkw vozmHžnaz načinaz, ne tstupi2, molssz i3 pripadaz kъ mi1luющemu vsёhъ gDu, da prosti1tъ i3 pomi1luetъ, i5že vo tьmЁ sэdsщыz i3 lю1tэ ѕэlw2 njgorčє1nnыz.

Drugjй sэdalenъ, glasъ G:

Radosti vёčnыz naselьniče, nbcnomu pok0ю tezoimeni1tый, ўare veli1kій, derzaz, da derzneši vospomznyti pred8 gDemъ ўmilє1nnыz četы6 našihъ prarodi1teleй, ѓщe bo i3 ne vъ gr0bэ džnыhъ polagaemъ tS, ўserdnыmъ že prošenіemъ kъ žalosti, є4že t ni1hъ, sovokuplsemъ tS. Tёmže pripadi2 i3 moli1sz, ne tri1netъ bo predstosnіz tvoegw2 vLka, no t bezmёrnыz blgosthni preklonenъ, p0sletъ prewgorčє1nnыmъ i3zbavlenіe i3 velію mlctь.

Slava, i3 nn7э, bGor0dičenъ:

Presvёtlaz gpcžE, t nbcnыhъ si6lъ prevospэvaemaz, i3 vhnu vozveličaemaz, m™i cRS vssčeskihъ, gdЁ ќbw i3 kogdA h0щetъ ўmn0žitisz tvoS slava i3 veli1čestvo, ne togda li, є3gdA grBšnыz zastupaeši i3 vesь mjrъ mltvami svoi1mi pokrыvaeši, tёmže i3 dnesь ўmn0ži, vLčcэ, velelёpotu tvoegw2 prevozhoždenіz, i3zbavi teplыmi tvoi1mi mltvami t lю1tыhъ mykъ nevBrnыz n†ša i3 nekreщє1nnыz sr0dniki i3 sъ ±že nj ni1hъ i3 sъ ni1mi vospominaєmыz, i3 podaždь džnыmъ i3zbavlenіe i3 velію mlctь.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Tы2 moS krёpostь, gDi, tы2 moS i3 si1la, tы2 m0й bGъ, tы2 moE radovanіe, ne njstavlь nёdra dž§a, i3 našu niщetY posэti1vъ, tёmъ sъ prbr0komъ ґvvakymomъ z0vu ti2: si1lэ tvoeй slava, člvэkolю1bče.

E#lьmA ќbw10, strtoterpče, vsёhъ lю1biši sъ vёroю kъ tebЁ pribэgaющihъ, tёmže i3 lюbi1mь bhti t molsщihъ tS blgopospэši2. Čt0 že i4no sъ želanіemъ proslaviti tS člvэkolю1bnый sotvori1tъ, ne podanіemъ li prosi1mыz mi1losti ўmilє1nnыmъ vsskіz tradы lišє1nnыmъ vBčnыmъ ќznikwmъ, takw i3 vpredь, q d0blій m§nče, ne njskudёй nj si1hъ molssz.

ZimA lю1ta i3 spasenіz bezpl0dіe njbleži1tъ vъ nečestіihъ ўmeršыz i3 plačъ bez8tradenъ, zdЁ ќbw vočtє1ni11 sytь, i5že t nasъ vospominaєmыz. Th že, strtoterpče, soedini1ti si1hъ kъ r0du pravednыhъ potщi1sz i3 ne njskudёй nj ni1hъ molssz.

Ѓdova mračnaz temni1ca vo vёki da ne njb8i1metъ prarodi1tєli i3 sr0dniki n†ša i3 vs‰, vospominaєmыz sъ ni1mi: tebЁ, di1vnomu stradalьcu, si1lu nevёrіz i3 grэh0vnuю m0щь nizloži1všu, takw i3 vpredь si1hъ є4že sъ kleopatrinыm r0domъ prosti1ti ne njskudёй, m§nče, molssz.

BGor0dičenъ: Tob0ю, prečctaz, poznahomъ slaviti vssčeskihъ sodёtelz, i3 t tebЁ ploton0sca neprelestna spasa veličati navыk0homъ, i3 tS, vLčcu, hvalimъ, i3 tebЁ poklansemsz, i3 m0limъ, pomi1luй ўmeršыz vъ nevёrіi n†ša sr0dniki є4že i3zbaviti si1hъ ne njskudёй kъ sn7u molssz.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Vskyю mS tri1nulъ є3si2 t licA tvoegw2, svёte nezahodi1mый, i3 pokrhla mS є4stь čyždaz tьmA, nkasnnagw, no njbrati2 mS i3 kъ svёtu zapovэdeй tvoi1hъ puti6 mo‰ napravi, molю1sz.

Vssko darovanіe, m§nče, i3 vsska mlctь t mi1lostivagw gDa i3zlivaєmы, ѓщe i3 predi6vnы, i3 prečudє1snы sytь, slagaєmы že kъ proщenію nečestіi ўmeršihъ, veli1čestvo preizsщno semY njstavlsюtъ. Tёmže i3 dnesь veli6kaz sotvori1ti potщi1sz, vLku, m§nče, ўmoli1ti.

Ne tvrati1sz, gDi, t našegw ўmilenіz, nižE pomzni2 mn0žestvo grэhHvъ našihъ, pače že pomzni2 drє1vnіz svo‰ mi1lwsti, i3 radi щedr0tъ tvoi1hъ, i3 radi ўara stradalьca d0blzgw, ne njskudёй vъ bogatstvэ bezmёrnagw tvoegw2 miloserdіz, no i3zleй mi1lwsti i3 proщenіe, є4že t nasъ vospominaєmыmъ.

E$stь ќbw, velikom§nče, i3 dostizaetъ člvэkolю1bіe vLčnэ i3 kъ syщimъ m0ri daleče, tёmže predstani i3 dnesь i3, pripadaz, ўmoli2 є3gw2 є4že pomi1lovati ўdalє1nnыz i3 vёrы, i3 kRщenіz tčuždє1nnыz ўmeršыz n†ša sr0dniki i3 vsBmъ, i5že sъ ni1mi vospominaєmыmъ, darovati proщenіe i3 velію mlctь.

BGor0dičenъ: Predstani, vLčcэ, našemu i3znemoženію i3 bydi vhnu vъ nyždahъ, pomogaz namъ vsю1du i3 pri1snw, th bo є3si2 hrtіanskaz nadežda i3 ўpovanіe, tёmže ne tri1ni n†ša prošє1nіz, no sotvori2 soveršє1na i3 i3sp0lnєna neispi1sannoю tvoeю blgodatію.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: NJčcti mS, spasE, mnHga bo bezzakHnіz mo‰, i3 i3z8 glubinы2 ѕHlъ vozvedi2, molю1sz: kъ tebё bo vozopi1hъ, i3 ўslhši mS, b9e spasenіz moegw2.

Šat†nіz vr†žіz da ne vozraduюtsz, dyšы vъ korhstь poluči1vši, th že, m§nče, teplыmi svoi1mi mltvami razruši2 hotBnіz є3gw2, ўmolsz gDa є4že prosti1ti nami vospominaєmыz i3 t vёčnыz myki toS i3 nasъ i3zbaviti.

Načalo našemu p0dvigu kleopatrina r0da proщenіe, tsю1du ќbw vin0vnoe vosprіshomъ vozstaviti tS na mltvu, i3 nj є4že nami pominaemыhъ ne prezri, velikom§nče, i3 ne tri1ni grёšnыhъ predstosnіe, no, potщavsz, i3sprosi2 ў vLki hrtA džnыmъ proщenіe i3 t g0rьkihъ mykъ i3zbavlenіe.

I$že nevёrіz radi srёte konecъ ѕHlъ, i3 čaznіe blgi1hъ vesьmA pogi1be prognёvanіz b9іz radi, th že, strtoterpče, derznovenіe prіemъ, radostь tpuщenіz vmёstw strašnagw tomlenіz t nbcnagw cRS i3sprosi2 i3, i3zvedъ t g0resti, soblюdi2 vo vLčnэй mlcti.

BGor0dičenъ: Kaz, vLčce, ѕl0ba prevozm0žetъ tvo‰ matєrnіz mltvы; voi1stinu ќbw, ѓщe predstaneši i3 dnesь, molS za prosi6mыz tob0ю, sotvori1ši džnыmъ radostnoe proщenіe, i3zbavlenіe i3 velію mlctь.

Kondakъ, glasъ d7:

HrtY poslёduz, m§nče ўare, togw2 i3spi1vъ čašu, i3 vэncemъ mučenіz ўvzzesz, i3 so ѓgGlы likovstvyeši, moli2 neprestannw za dyšы našz.

Jkosъ: Vospomzni2 n†ša glg0lы, svёtlый ži1telю nbcnый, hrt0vъ slavnый velikom§nče ўare, vёčnomu pok0ю tezoimeni1tый, i3 veli1kimi tvoi1mi strad†nіi neprohodi1moe i3 svёtloe pok0iщe prіwbrэthй t nepreh0dnыz temni1cы, i3 tomlenіz neprestannagw, i3 nyždы, potщi1sz bGoprіstnыmi tvoi1mi mltvami i3zbaviti rabы6 ўmilє1nnыz, i5hže radi m0limъ tS, predstosщe i3 vo ўserdіi vzыvaющe, i3sp0lni n†ša prošє1nіz, svste, i3 hrtA bGa moli2 neprestannw za dyšы našz.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: B9іz snizh0ždenіz džgnь ўstыdёsz vъ vavmlHnэ i3nogdA, segw2 radi džtrocы vъ peщi2 radovannoю nog0ю, ćkw vo cvёtnicэ, likyющe, poshu: blgoslovenъ є3si2, b9e nc7ъ našihъ.

Ćkw že s0lnce, gDi, vsёhъ prosvэщaeši, i3 vsBmъ d0ždь nezavi1stnw i3zlivaeši, i3 prognёvaющыmъ tS mlctь neprestannw darueši, i3 nn7э poslyšaй ўara, tvoegw2 stradalьca, i3 proleй mlctь tvoю2 do koncA džnыz tčuždє1nnыmъ sr0dnikwmъ našыmъ i3 ±že sъ ni1mi nevBrnыmъ, člvэkolю1bče.

Nn7э, ćkwže i3 prežde, щedrъ bydi, gDi, i3 ўmolenъ kvi1sz, vLko, ćkwže nj kleopatre sodёz, si1ce i3 nj nasъ, mlctive, sotvori2; posli2 svo‰ щedrHtы i3 miloserdіe ko є4že nami vospominaєmыmъ, i3st0čnikъ bo є3si2 mi1losti neisčerpaemый.

Ѓщe prbr0kъ, vosperszsz, poetъ mi1lwsti tvo‰, gDi, vo vёki, u5bo newskudёvša tS vъ щedr0tahъ vёruemъ, ćkw miloserdіz tvoegw2 predёlы neizmэri6mы, i3 t puči1nы vo glubinY pot0pšыmъ i3zlіsti mi1lwsti tS ўmolsemъ, i3sp0lni ќbw radi m§nka sіE, q vLko našъ.

BGor0dičenъ: G0ru tS skazyetъ premydrый vo prbr0cэhъ, mh že tomY i3 є4že t tebЁ kamenю bGor0dіz i3zhti bez8 primэšenіz myžeska, vёruemъ; i4mže naše spcnіe i3 t glubi1nъ ѓdovыhъ vozvedenіe poluči1homъ, vLčcэ, vozvedi2 i3 dnesь t ѓda vospominaєmыz nami, da tS, vsemlctivuю, neprestannw veličaemъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Musіk‡йskimъ nrganwmъ soglasyющыmъ i3 lю1demъ bezči1slєnnыmъ poklansющыmsz džbrazu vъ dei1rэ, tri2 džtrocы ne povinyvšesz, gDa vospэvahu i3 slavosl0vlzhu vo vs‰ vёki.

Šarы12 da bydutъ slovesA drє1vnіz tvo‰, mi1lwsti, gDi, skazyющыz i3 našu nadeždu vozdvi1žuщыz, ćkw poslyšalъ є3si2 s™ы6z tvo‰, gDi, є4že pomi1lovati nevBrnыz ўmeršыz, i5hže i3 dnesь priv0dimъ ti2 na mltvu, da prošє1nіz i4hъ radi ўщedriši i3noslavnw ўmeršыz, vёdэnіemъ i3 nevёdэnіemъ tebЁ, vLko, dosadi1všыz.

Ѓgnče b9ій, prečctoю svoeю kr0vію nasъ i3skupi1vый, feklino i3 blžennagw grig0rіz molenіe ўslhšavъ, mef0dіa so mn0gimi i3 makarіa prіemъ prošє1nіz, tradu, i3 i3zbavu ѕlovBrnыmъ podavъ ўmeršыmъ, i3 zlatoystagw nj si1hъ moli1tisz napisati vozdvi1gnuvъ, prіimi2 ќbw, vLko, sъ si1mi slavnagw ўara i3 mltvami i4hъ vospominaєmыz t nasъ pr0sti i3 pomi1luй.

Radostь namъ i3sprosi2, velikom§nče, vozveseli1msz bo, ѓщe njbrsщemъ tvoi1mi mltvami i3zbavlєnnыz t vёčnыhъ mykъ n†ša sr0dniki; vsegda bo tvo‰ mltvы vLka slhšitъ i3 prošє1nіz i3spolnsetъ, th že ќbw ne njskudёй nj si1hъ i3 nn7э molssz, da tS vhnu proslavlsemъ.

BGor0dičenъ: Prenepor0čnaz vLčce, njbi1luй mn0žestvomъ miloserdіz i3 щedr0tъ, di1vnaz i3 beznevёstnaz m™i cReva, namъ bo mi1losti vzыskaющыmъ, gdЁ i4ndэ sію2 njbrsщemъ, ѓщe ne kъ tebЁ pospэši1mъ, pripadaющe, th bo pot0kъ sladosti preiz8obi1lenъ namъ rodilA є3si2, preblgoslovennaz.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Ўžasesz nj semъ nb7o, i3 zemli2 ўdivi1šasz koncы2, ćkw bGъ kvi1sz čelovёkwmъ pl0tski, i3 črevo tvoE bhstь prostrannэйšee nb7sъ, tёmъ tS, bcdu, ѓgGlwvъ i3 člvBkъ činonač†lіz veličaюtъ.

NJ bz7э da vozm0žeši, ўare slavnый, bGoprіstnыmi tvoi1mi mltvami vosprіsti i3 i3zlіsti mi1lwsti, i5že do koncA džnыz tčuždєnnыmъ, є3di1nъ bo є4stь щedr0tъ miloserdіz rodi1telь, i3 vs‰ є3mY vozmHžna ćkw vLcэ, kъ nemy že netstypnw, stradalьče, moli1sz prosti1ti i3 pomi1lovati ±že t nasъ vospominaєmыz.

Dёlo soverši2 predi1vno, q velikom§nče, i3 slavэ tvoeй prikladnw, є4že t gDa proщenіe i3 pravednagw є3gw2 gnёva premэnenіe i3sprosi1ti njgorčє1nnыmъ temnagw ѕlovёrіz radi našimъ prarodi1telєmъ i3 є4že si1hъ, vъ g0resti i3 vo njžidanіi lюtёйšihъ syщihъ, da v0zmeši vъ bezstrašnoe i3zbavlenіe, i3dёže vёsi vLka proщє1nnыz položi1ti.

I# k0e ќbw čydo kvi1tsz segw2 divnёйši, kaz slava znameni1tэйši, i3 k0e miloserdіe takovagw b0lьši, ѓщe tы2, m§nče, sožalёvъ, ўm0liši mi1lostivagw gDa tpusti1ti grёhъ nečestіz, i5že t nasъ pominaemыhъ, i3 lю1tagw tomlenіz džnыhъ i3zbaviti.

BGor0dičenъ: VLčcэ mi1lostivaz, člvэkolюbi1vaz i3 ѕlo2 ne p0mnzщaz, prіimi2 žalostь našegw prošenіz i3 hodataйstvuй netstypnw nj mi1losti kъ mi1lostivomu tvoemY sn7u i3 vLcэ, є4že pomi1lovati i3 prosti1ti grёhъ i3noslavіz ўmeršыmъ sr0dnikwmъ našыmъ i3 ±že sъ ni1mi pomzn{tыmъ, tpuщenіe i3 mёstw si6mъ mi1losti netemlemo podati.

Svэti1lenъ: Pravednw ќbw da bydetъ, vLko gDi, prosti1všemu ti2 kleopatrinы prarodi1tєli, i3 dnesь ўslhšati mltvu ўara tvoegw2 velikom§nka i3 naše, mnogogrёšnыhъ, predstosnіe: t mykъ i3zbaviti, i4že sъ žalostію pred8 tob0ю vospominaєmыz. Tёmže ўskori2, щedrый, i3 potщi1sz ćkw mi1lostivъ pomi1lovati si1hъ, ćkw m0žeši, hotsй.

Slava, i3 nn7э, bGor0dičenъ:

Potщi1sz, vLčcэ, ўslhšati našu mltvu, ćže vъ tvoeй cerkvi kъ tebЁ prinosi1muю, i3 samA, bGorodi1telьnice, prekloni2 na mlctь sn7a svoegw2 i3 vLku є4že pomi1lovati i3 t pravednagw gnёva razrэši1ti ўmeršыz prarodi1tєli, drygi že i3 sr0dniki n†ša, ўskori2 ќbw, vsemi1lostivaz, i3zbaviti si1hъ, m0žeši bo ćkw mi1lostiva, hotsщaz vsBmъ mi1losti.

Na hvali1tehъ stіhi6rы na d7, glasъ v7:

Čt0 ti prinesemъ, čydnый m§nče, vsska bo cerkovь počitaetъ tS, ćkw proslavlsemagw t vLki hrtA slavoю nebesnoю, i4že darovA tebЁ blgodatь veli1kagw kъ nemY derznovenіz, i3 nn7э predstoi1ši є3mY so ѓgGlы, slavnый ўare, hrt0vъ strtoterpče, є3g0že moli2 prosti1ti ўmeršыz i3noslavnw i3 spcti1sz dušamъ našыmъ.

S™hй m§nče ўare veli1kій, zrS hrtHvы stradalьcы, ranami tsžkimi njbložє1nnыz, revnostію po vLce razžigaemь, nbcnagw cRS pred8 muči1telemъ i3spovёdalъ є3si2, i3 nj nёmъ ўserdnw postradalъ є3si2, i3 sъ ni1mъ nn7э carstvueši, є3gHže moli2 poslati mlctь ўmeršыmъ vъ nevёrіi i3 spcti1sz dušamъ našыmъ.

Predi1vnый ўare, slava tvoS velelёpnaz, vъ netlёnnыhъ radostehъ veseli1šisz, sъ nbcnыmi si1lami vъ vhšnihъ likyeši, i3 zri1ši ćsnw s™yю trbcu, i3 svёtomъ beznačalьnagw sіsnіz naslaždaešisz, vospomzni2 ќbw i3 nasъ vъ tvoemъ veselіi, vospomzni2 i3 našihъ sr0dnikwvъ tomlenіe, ўmeršihъ vъ nečestіi, i3 moli2 hrtA bGa si1hъ pomi1lovati i3 spcti1sz dušamъ našыmъ.

I$že vёčnomu pok0ю soimennый, slavnый m§nče, t bGa namъ darovannый na p0lьzu našu i3 na spcnіe, i4že za hrtA vъ stradanіihъ prosvэti1vsz, ravnostostelь s™ы6mъ ѓgGlwmъ kvi1lsz є3si2 i3 gDa m0liši darovati mjrovi smirenіe i3 є4že t nasъ vospominaєmыmъ i3zbavlenіe, mh že tS ўserdnw vospэvaemъ: prіimi2 n†ša prošє1nіz, glg0lющe, i3 voznesi2 džnыz ko hrtY bGu, i3 nizposli2 vsBmъ velію mlctь.

Slava, glasъ }:

Prіidi1te ќbw, m§nkolю1bcы, stechtesz ўserdnw dnesь, vozveli1čimъ strtoterpca, nbcnagw vэnečnika, slavnagw ўara velikom§nka, i3 vozopіemъ kъ nemY, molsщesz i3 glg0lющe: q di1vnый v0ine i3 hrabrый, cRS hrtA voev0do, sni1di kъ nastosщemu likovanію vo є4že vi1dэti sъ molenіemъ predstosnіe, i3 prіimi2 naše prošenіe, i3 ne zabydi pomi1lovati nami pominaєmыz, padšыz vъ nevёrіi є4že nj nasъ sr0dniki, ćkwže i3 kleopatrinъ r0dъ nevёrnый mltvami svoi1mi t vёčnыhъ mykъ svobodi1lъ є3si2, takw vospomzni2 vospominaєmыz vhnu naši dёdы i3 pradэdы, i3 ±že sъ ni1mi vočtє1nnыz, є3li6cы protivob0žnэ pogrebє1nnыz, ўmeršыz nekreщє1nnыz. Za si1hъ ќbw predstani ko hrtY bGu, kъ tvoemY podvigopol0žniku, za negH že ўserdnw postradalъ є3si2, i3 potщi1sz i3sprosi1ti džnыmъ t vёčnыz tьmы2 i3zbavlenіe i3 dušamъ našыmъ proщenіe i3 velію mlctь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.