НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Минеји додатни

Минеји додатни

Ноeмвріа к7и

Сщ7енномyченика серафjма, митрополjта санктпетербyргскагw.

Тропaрь, глaсъ є7.

В0инство цRS небeснаго пaче земнaго возлюби1въ, служи1тель плaменный с™hz трbцы kви1лсz є3си2. Наставлє1ніz кронштaдтскаго пaстырz въ сeрдце своeмъ слагaz, д†ннаz ти2 t бGа многоwбр†знаz даров†ніz къ п0льзэ нар0да б9іz преумн0жилъ є3си2. Ўчи1тель благочeстіz и3 поб0рникъ є3ди1нства церк0внаго бhвъ, пострадaти дaже до кр0ве спод0билсz є3си2. Сщ7енномyчениче серафjме, моли2 хrтA бGа спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ ѕ7.

Сар0вскому чудотв0рцу тезоимени1тъ бhвъ, тeплую люб0вь къ немY и3мёлъ є3си2, писaньми свои1ми п0двиги и3 чудесA того2 ми1ру возвэсти1въ, вBрныz къ є3гw2 прославлeнію подви1глъ є3си2 и3 благодaрственнаго посэщeніz самаго2 препод0бнаго спод0билсz є3си2. Съ ни1мже нhнэ, сщ7енномyчениче серафjме, въ небeсныхъ черт0зэхъ водворszсz, моли2 хrтA бGа серафjмскіz рaдости нaмъ причaстникомъ бhти.

 

Коментарисање није више омогућено.