NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji dodatni

Mineji dodatni

Ѓvgusta la

Slyžba s™i1telю gennadію, patrіarhu caregradskomu.

Ѓщe vosh0щetъ nastostelь, tvori1mъ bdёnіe.

Na GDi vozzvahъ postavimъ stіhHvъ ѕ7, i3 glg0letъ kanwnarhъ:

Glasъ d7:

GDi, vozzvahъ kъ tebЁ, ўslhši mS.

I# poetъ № li1kъ:

GDi, vozzvahъ kъ tebЁ, ўslhši mS: vonmi2 glasu molenіz moegw2, vnegdA vozzvati mi2 kъ tebЁ. Ўslhši mS gDi.

Taže v7 li1kъ:

Da i3spravitsz mltva moS, ćkw kadi1lo pred8 tob0ю, vozdэsnіe rukY moє1ю, žertva večernzz. Ўslhši mS gDi.

I# poetъ li1kъ po či1nu stіhi2:

№. Položi2, gDi, hranenіe ўstHmъ moi6mъ, i3 dverь njgraždenіz nj ўstnahъ moi1hъ.

v7. Ne ўkloni2 serdce moE vъ slovesA lukavstvіz, nepщevati vinы2 nj grэsёhъ.

№. Sъ čelovёki dёlaющimi bezzak0nіe, i3 ne sočtysz so i3zbrannыmi i4hъ.

v7. Nakažetъ mS pravednikъ mlctію, i3 njbliči1tъ mS: є3leй že grёšnagw da ne namastitъ glavы2 moeS.

№. Ćkw є3щE i3 mltva moS vo blgovolenіihъ i4hъ, požertы bhša pri kameni sudіi6 i4hъ.

v7. Ўslhšatsz glg0li moi2, ćkw vozmog0ša: ćkw t0lщa zemli2 prosёdesz na zemli2, rastoči1šasz kHsti i4hъ pri ѓdэ.

№. Ćkw kъ tebЁ gDi, gDi, džči moi2, na tS ўpovahъ, ne timi2 dš7u moю2.

v7. Sohrani1 mz t sёti, ю4že sostaviša mi2, i3 t soblaznъ dёlaющihъ bezzak0nіe.

№. Padytъ vo mrežu svoю2 grBšnicы: є3di1nъ є4smь ѓzъ, d0ndeže preйdY.

v7. Glasomъ moi1mъ ko gDu vozzvahъ, glasomъ moi1mъ ko gDu pomoli1hsz.

№. Prolію2 pred8 ni1mъ molenіe moE, pečalь moю2 pred8 ni1mъ vozvэщY.

v7. VnegdA i3sčezati t menE dyhu moemY, i3 tы2 poznalъ є3si2 stєzi2 mo‰.

№. Na puti2 semъ, po nemyže hoždahъ, skrhša sёtь mnЁ.

v7. Smotrshъ njdesnyю i3 vozglsdahъ, i3 ne bЁ znazй menE.

№. Pogi1be bёgstvo t menE, i3 nёstь vzыskazй dš7u moю2.

v7. Vozzvahъ kъ tebЁ gDi, rёhъ: tы2 є3si2 ўpovanіe moE, častь moS є3si2 na zemli2 živhhъ.

№. Vonmi2 molenію moemY, ćkw smiri1hsz ѕэlw2: i3zbavi mS t gonsщihъ mS, ćkw ўkrэpi1šasz pače menE.

v7. I#zvedi2 i3z8 temni1cы dš7u moю2, i3spovёdatisz i4meni tvoemY.

№. MenE ždytъ pravєdnicы, d0ndeže vozdasi mnЁ.

v7. I#z8 glubinы2 vozzvahъ kъ tebЁ, gDi, gDi ўslhši glasъ m0й.

№. Da bydutъ ќši tvoi2, vnemlющэ glasu molenіz moegw2.

Na ѕ7, stіhi6rы položenіz čestnagw p0zsa pres™hz bcdы, glasъ d7:

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Ѓщe bezzakHnіz nazriši gDi, gDi kto2 postoi1tъ; ćkw ў tebE njčiщenіe є4stь.

Raka, soderžaщaz, bcde, p0zsъ tv0й, kіvHtъ njsvzщenіz rabHmъ tvoi6mъ, i3 svzщennoe njgraždenіe, i3 slava i3 pohvalA, i3 i3scэlenій i3st0čnikъ, vsegdA poznavaetsz. I#dёže dnesь sщ7ennw sobravšesz, vospэvaemъ mnHgaz tvo‰ veli6čіz, i3 čudesъ puči1nu.

I$mene radi tvoegw2 poterpёhъ tS gDi, poterpЁ dš7A moS vъ sl0vo tvoE, ўpovA dš7A moS na gDa.

SE mёsto preslavno, sE hramъ prisnosvёtelъ, vъ nemže sokr0viщe položi1sz, bGootrokovi1cы p0zsъ čtcnhй blgodatію. Pristupi1te člvёcы, prosvэщenіe i3 njčiщenіe prozvlennw počerpi1te, i3 vozopjйte blagodarnыmъ serdcemъ: pres™az, blagoslovi1mъ tS, dv7o, spasaemіi ržctv0mъ tvoi1mъ.

T straži ќtrennіz do n0щi, t straži ќtrennіz, da ўpovaetъ ї}lь na gDa.

S™0e položenіe, bcde, p0zsa tvoegw2, prazdnikъ stzžahomъ veselsщesz, ćkw gradu tvoemY dnesь dati blagoizv0li sщ7ennoe prepossanіe, hrani1liщe nekradomo, darъ čestenъ, netemlemo bogatstvo, i3scэlenій rэkY, i3sp0lnenu darovanій d¦0vnыhъ.

Taže G stіhi6rы s™i1telz, glasъ ѕ7:

Pod0benъ: Vsю2 tloži1vše:

Ćkw ў gDa mlctь, i3 mn0goe ў negw2 i3zbavlenіe, i3 t0й i3zbavitъ ї}lz t vsёhъ bezzak0nій є3gw2.

Vesь njsщ7enъ bGon0secъ pokazasz, pomazanіe b9іe s™0e, s™hmъ d¦omъ njbloženъ: i3 svёtlw vhodS vhnu vo s™†z s™hhъ, bGonačalьnыmi svэtlostьmi2 njzarsemь, blgodati pričaщazsz s™hhъ t†inъ, ćkw i4stinnый s™i1telь preslavenъ, so derznovenіemъ molssz nj dušahъ našihъ.

Hvali1te gDa vsi2 kzhcы, pohvali1te є3gw2 vsi2 lю1dіe.

Prosvэti1sz žitіE tvoE dobrodёtelьnыmi svэtlostьmi2, vBrnыz prosvэti1lъ є3si2, i3 lesti tьmY razgnalъ є3si2, i4stinnoe bo kvi1lsz є3si2 svэtozarnoe s0lnce, s™i1telю preblženne gennadіe, i3 nhnэ, vseli1lsz є3si2, i3dёže sіsetъ svёtъ nevečernій, i3 shnъ dnE blgodatію d¦a s™agw bhvъ. Tёmže tvoю2 b9estvennuю pamztь i3 svэton0snuю čestnw soveršaющe prisnopamztne, lюb0vію počitaemъ.

Ćkw ўtverdi1sz mlctь є3gw2 na nasъ, i3 i4stina gDnz prebыvaetъ vo vёkъ.

Ќmъ tv0й manovenіemъ є4že kъ bGu, bGomydre, vёroю ўdobrsemь, svёtelъ kvi1sz vseslavne, vъ mertvennэmъ tёlэ i3 tlёnnэmъ, premydre netlёnію pouči1vsz, pritzžalъ є3si2 bezpl0tnыhъ svёtlwsti, i3 strasteй vnЁ bhvъ, bezstrastіemъ ўkrašazsz, gennadіe, džtče s™i1telю premydre, svёtlый svэti1lьniče, i3 moli1tvenniče nj čtyщihъ lюb0vію pamztь tvoю2.

Slava, samoglasenъ, glasъ }:

D0blesteй tvoi1hъ, prpdbne džtče, pl0dъ prosvэti1lъ є4stь vёrnыhъ serdcA: kt0 bo slhša bezmёrnoe tvoE smirenіe, terpёnію ne ўdivi1sz, є4že kъ ni1щыmъ ti1hosti, kъ skorbsщыmъ ўtэšenію; vs‰ bGolёpnw nauči1lъ є3si2 s™i1telю, gennadіe, i3 nhnэ neuvzdaemыmъ vэncemъ ўvszlsz є3si2: moli1sz nj dš7ahъ našihъ.

I# nhnэ, položenіz čestnagw p0zsa pres™hz bcdы, glasъ v7:

Ćkw vэncemъ presvёtlыmъ, prečctaz bcde, p0zsomъ tvoi1mъ s™hmъ, cRkovь b9іz njbloži1sz, i3 svёtitsz raduющesz dnesь, i3 taйnw likovstvyetъ, vLčce, vopію1щi tebЁ: raduйsz, dіadi1mo čestnaz i3 vёnče bžctvennыz slavы: raduйsz, є3di1na slavы i3spolnenіe i3 vёčnoe veselіe: raduйsz, kъ tebЁ pritekaющыmъ pristaniщe i3 predstatelьnice i3 spasenіe naše.

Ѓщe li ne prazdnueši, glg0li na slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ seй, glasъ ѕ7:

Raduйsz, zak0na i3spolnenіe. Raduйsz, hrame s™hz trbcы, nevёsto netlёnnaz. Raduйsz, b9estvennoe nosi1lo vsёhъ cRS. Raduйsz, ngnю2 neveщestvennый, ćkw kleщA nossщi na rukahъ tvoi1hъ ќglz: n0vый raю2: vertogradъ zatvorennый: trapeza bžctvennaz presvёtlaz: golubi1ce neskvernaz: prt0le vhšnzgw: dždrъ bžctvennый mhslennый, ю4že d¦ъ s™hй ntrokovi1ce njsэni2.

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE. Čtє1nіz s™i1tєlьskіz G.

Na stіh0vnэ stіhi6rы s™i1telz, glasъ }:

S™i1telю, gennadіe, razymnagw svёta zarE, cRk0vnoe svэti1lo, s™i1telьskaz krasoto2, i4nočeskagw p0stnagw žitіS i4stovoe pravilo: namъ že zastypnikъ kvi1lsz є3si2, svoboždaz t gubi1telz vragA dyšы našz.

Stjhъ: ČtcnA pred8 gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

S™i1telю, gennadіe, veli1kuю vlastь t bGa prіslъ є3si2, mn0žestvo lukavыhъ bэsHvъ mltvoю tvoeю tgnalъ є3si2, i3 si1hъ njѕloblє1nіz t vsёhъ vёroю kъ tebЁ pritekaющihъ.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDvi nj vsёhъ, ±že vozdade mi.

S™i1telz veli1kago, gennadіz, kakw dost0йnw vospoemъ, čctnago ўmA, bGozarnago svёta, njsvэщaющago nasъ, i3 b9estvennый razumъ podaю1щago, t†inъ glubi1nnыhъ i3spovёdatelz; soglasnw vsi2 rcemъ: raduйsz džtče ntcє1vъ, gennadіe.

Slava, glasъ }:

Tы2 є3si2 pastыrь d0brый i3 ўči1telь teplый, s™i1telю, gennadіe, tS vsegdA pohvalsющe vopіemъ: tob0ю bGъ ўkrasi2 cRkovь svoю2, i3 tёlo tvoE mnogolёtnw pokrovennoe vъ zemli2, netlёnno kvi2 lю1demъ svoi6mъ. Tёmže ne prestaй molssz nj hvalzщihъ tS, i3 čtyщihъ pamztь tvoю2, prosi2 njstavlenіe grэhHvъ, i3 sp7senіz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, položenіz čestnagw p0zsa pres™hz bcdы, glasъ d7:

Preposši si1loю nasъ, dv7o, p0zsa tvoegw2, na vragi2 ўkrэplsющi, strasti pokarsющi pri1snw myčaщыz i3 borю1щыz, i3 pobэdi1telьnoe namъ bezstrastіe pri1snw podaю1щi, či1stw slaviti tS, i3 sn7u tvoemY vopi1ti prilёžnw: ї}se vsesi1lьne, sp7si2 vsёhъ, ćkw blgoutr0benъ.

Nhnэ tpuщaeši: Tris™0e. Po DŽ§e našъ:

Troparь s™i1telz, glasъ d7:

Pravilo vёrы, i3 w4brazъ kr0tosti, vozderžanіz ўči1telz kvi1 tz stadu tvoemY, ćže veщeй i4stina: segw2 radi stzžalъ є3si2 smirenіemъ vыsHkaz, niщet0ю bog†taz. DŽtče sщ7ennonačalьniče, gennadіe, moli2 hrtA bGa sp7sti1sz dš7amъ našыmъ.

Troparь položenіz čestnagw p0zsa pres™hz bcdы, glasъ }:

Bcde prisnodv7o, člvёkwvъ pokr0ve, ri1zu i3 p0zsъ prečtcagw tvoegw2 tэlesE, deržavnoe gradu tvoemY njbloženіe darovala є3si2, bezsёmennыmъ ržctv0mъ tvoi1mъ, netlёnna prebыvaющi: nj tebё bo i3 є3stestvo2 njbnovlsetsz i3 vremz. Tёmže m0limъ tS, mi1rъ gradu tvoemY darovati, i3 dš7amъ našыmъ velію mi1lostь.

Na BGъ gDь troparь položenіz čestnagw p0zsa pres™hz bcdы dvaždы, Slava: troparь s™i1telz, I# nhnэ: bcdы.

Polmeleй s™i1telz.

Veličanіe: Veličaemъ tS, s™i1telю džtče, gennadіe, i3 čti1mъ s™yю pamztь tvoю2: th bo m0liši nj nasъ hrtA bGa našego.

Pal0mъ i3zbrannый:

Ўslhšite sі‰ vsi2 kzhcы, vnuši1te vsi2 živyщіi po vselennэй. Blgovэsti1hъ pravdu v8 cRkvi veli1cэй. GDi, vozlюbi1hъ blgolёpіe d0mu tvoegw2, i3 mёsto selenіz slavы tvoeS. Blženi živyщіi vъ domY tvoemъ, vъ vёki vэkHvъ voshvalztъ tS.

Prokjmenъ, glasъ d7:

ЎstA moS vozglg0lюtъ premydrostь, i3 poučenіe serdca moegw2 razumъ.

Stjhъ: ЎstA prvdnagw poučatsz premydrosti, i3 ljzhkъ є3gw2 vozglg0letъ sydъ.

E#đlіe s™i1telьskoe.

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ ѕ7:

Naslёdniče b9ій, sopričastniče hrt0vъ, služi1telю gDnь, s™e, gennadіe, po i4meni tvoemY takw i3 žitіE tvoE: prosіs bo sэdi1nэ razumъ, svidёtelьstvovaše svёtlostь licA tvoegw2 duševnoe neѕl0bіe, i3zvёstvovaše kr0tostь, sl0va molčali1voe. Ži1znь tvoS slavna, i3 ўspenіe so s™hmi: moli2 nj dš7ahъ našihъ.

KanHnъ položenіz čestnagw p0zsa pres™hz bcdы na ѕ7, i3 s™i1telz na }. Ѓщe že vosh0щetъ nastostelь nbhčaй deržati, ćže vъ soborЁ čю1dnagw bGozvlenіz vъ kitaй-grade na moskvЁ njbrэtaemъ, glg0li їrm0sъ kanHna bcdы i3 tropari2 na v7, i3 tropari2 s™i1telz na v7, ґ poslэdi2 katavasіz prazdničnaz.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Kolesnicegoni1telz faraHnz pogruzi2 čudotvorsй i3nogdA mwmseйskій žezlъ, krtoobraznw porazi1vъ i3 razdэli1vъ m0re, ї}lz že bэglecA, pэšeh0dca sp7sE, pёsnь bGovi vospэvaющa.

Katavasіz, glasъ }:

Krtъ načertavъ mwmseй vъ prsmw žezl0mъ čermn0e presэčE, ї}lю pэšehodsщu, t0že njbratnw faraHnwvыmъ kolesni1camъ ўdarivъ sovokupi2, vopreki2 napisavъ nepobэdi1moe nryžіe: tёmъ hrtY poi1mъ bGu našemu, ćkw proslavisz.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Nbcnagw kryga verhotv0rče gDi, i3 cRkve ziždi1telю, tы2 menE ўtverdi2 vъ lюbvi2 tvoeй, želanій kraю, vёrnыhъ ўtverždenіe, є3di1ne člvэkolю1bče.

Katavasіz: Žezlъ vo w4brazъ taйnы prіemletsz, prozzbenіemъ bo predrazsuždaetъ sщ7ennika: neplodsщeй že prežde cRkvi, nhnэ procvэtE drevo krtA, vъ deržavu i3 ўtverždenіe.

Kondakъ s™i1telz, glasъ v7:

Pod0benъ: Vhšnihъ:

B9estvennый gr0mъ, trubA d¦0vnaz, vёrы nasadi1telю, i3 tsэkatelю є3reseй, trbcы ўg0dniče, veli1kій s™i1telю, gennadіe, so ѓgGlы predstoS pri1snw, moli2 neprestannw nj vsёhъ nasъ.

Jkosъ: Lёnostію nkasnnый ѓzъ tpad0hъ, i3 vъ smertь ўsnyhъ: no ćkw pastыrь d0brъ vozdvi1gni mS džtče, i3 str†sti mo‰ ўspi2, ѕlЁ myčaщыz mS: ćkw da vostavъ či1stэ vospoю2 tvoE svэton0snoe toržestvo2, є4že vLka vselennыz proslavi dost0йnw, ćkw rabA vёrnэйša, i3 ćkw stroi1telz svoi1hъ predanій, ±že d0brэ sohrani1lъ є3si2, pomazanіe neskvernoe, gennadіe, premydre, Pri1snw moli2 neprestannw nj vsёhъ nasъ.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Tы2 moS krёpostь gDi, tы2 moS i3 si1la: tы2 m0й bGъ, tы2 moE radovanіe: ne njstavlь nёdra dž§a, i3 našu niщetY posэti1vъ. Tёmъ sъ prbr0komъ ґvvakymomъ zovY ti2: si1lэ tvoeй slava, člvэkolю1bče.

Katavasіz: Ўslhšahъ gDi, smotrenіz tvoegw2 tainstvo, razumёhъ dэlA tvo‰, i3 proslavihъ tvoE b9estvo2.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Vskyю mS tri1nulъ є3si2 t licA tvoegw2, svёte nezahodi1mый, i3 pokrhla mS є4stь čuždaz tьmA nkasnnago; no njbrati1 mz, i3 kъ svёtu zapovэdeй tvoi1hъ puti6 mo‰ napravi, molю1sz.

Katavasіz: Q treblžennoe drevo, na nemže raspssz hrt0sъ, cRь i3 gDь, i4mže padE drevomъ prelьsti1vый, tob0ю prelьsti1vsz, bGu prigvozdi1všusz pl0tію, podaю1щemu mi1rъ dušamъ našыmъ.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Bezdna grэhHvъ i3 pregrэšenій byrz mS smuщaetъ, i3 vo glubinY nyždnagw rёetъ mS tčaznіz: no tvoю2 krёpkuю ryku mnЁ prostri2 ćkw petr0vi, q ўpravitelю! I# sp7si2.

Katavasіz: V0dnagw ѕvёrz vo ўtr0bэ, dlani їHna krtovi1dnw rasprosterъ, sp7si1telьnuю strtь prowbražaše ćvэ. Tёmъ tridnevenъ i3zšedъ, premjrnoe voskrnіe propisaše, pl0tію prigvoždennagw hrtA bGa, i3 tridnevnыmъ voskrnіemъ mjrъ prosvёщšagw.

Kondakъ bcdы, glasъ d7:

Pod0benъ: Kvi1lsz є3si2 dnesь:

ČCtnago p0zsa tvoegw2 položenіe, prazdnuetъ dnesь tv0й, prepёtaz, hramъ, i3 priležnw vzыvaetъ ti2: raduйsz dv7o, hrtіanъ pohvalo2.

Jkosъ: Tvoi1mъ mS prosvэti2 svёtomъ, dv7o bcde, i3 razruši2 moю2 tьmY vo ўmЁ ležaщuю lю1tэ, ćkw da vospoю2 tv0й, vseneskvernaz i3 nepor0čnaz, b9estvennый p0zsъ, svэtlёйšій s0lnca, є3g0že mjrъ seй i4matь ćkw tverdъ pokr0vъ i3 nadeždu, pobэždaющъ sovёtы vragHvъ bezzak0nnыhъ, i3 si1hъ kov†rstva razorsющъ, i3 vsegdA sohransющъ tvo‰ rabы6: Raduйsz dv7o, hrtіanъ pohvalo2.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: B9іz snizhoždenіz džgnь ўstыdёsz vъ vavmlHnэ i3nogdA, sego2 radi džtrocы vъ peщi2 radovannoю nog0ю, ćkw vo cvёtnicэ likyющe, poshu: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Katavasіz: Bezymnoe velёnіe muči1telz ѕločesti1vagw lю1di pokolebA, dhšuщee preщenіe i3 ѕlohulenіe bGomerzkoe: nbače tri2 džtroki ne ўstraši2 ćrostь ѕvёrskaz, ni džgnь snэdazй, no protivodhšuщu roson0snomu d¦u, so ngnemъ syщe poshu: prepёtый ntcє1vъ i3 nasъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Sedmeri1ceю peщь, haldeйskій muči1telь, bGočesti6vыmъ nei1stovnw razžžE, si1loю že lyčšeю sp7senы sі‰ vi1dэvъ, tvorcY i3 i3zbavitelю vopіsše: džtrocы blgoslovi1te, sщ7ennicы vosp0йte, lю1dіe prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Katavasіz: Blgoslovi1te džtrocы, trbcы ravnoči1slennіi, sodёtelz nc7A bGa, p0йte snizšedšee sl0vo, i3 džgnь vъ r0su pretv0ršee, i3 prevoznosi1te vsBmъ ži1znь podavaющago, d¦a vses™ago vo vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Ўžasesz nj semъ nb7o, i3 zemli2 ўdivi1šasz koncы2, ćkw bGъ kvi1sz člvёkwmъ pl0tski, i3 črevo tvoE bhstь prostrannэйšee nb7sъ. Tёmъ tS bcdu, ѓgGlwvъ i3 čelovBkъ činonač†lіz veličaюtъ.

Katavasіz: Tainъ є3si2 bcde raй, nevozdёlannw vozrastivšій hrtA, i4mže krtnoe živon0snoe na zemli2 nasadi1sz drevo: tёmъ nhnэ voznosi1mu, poklansющesz є3mY, tS veličaemъ.

Na hvali1tehъ postavimъ stіh† v7, i3 glg0letъ kanwnarhъ:

Glasъ }:

Vsskoe dыhanіe da hvalitъ gDa.

I# poetъ № li1kъ:

Vsskoe dыhanіe da hvalitъ gDa. Hvali1te gDa sъ nb7sъ, hvali1te є3go2 vъ vhšnihъ. TebЁ podobaetъ pёsnь bGu.

Taže v7 li1kъ:

Hvali1te є3go2 vsi2 ѓgGli є3gw2, hvali1te є3go2 vs‰ si6lы є3gw2. TebЁ podobaetъ pёsnь bGu.

Taže v7 stіhi6rы s™i1telz, glasъ }, pod0benъ:

Q preslavnagw čudesE:

Hvali1te є3go2 vъ tmmpanэ i3 li1cэ, hvali1te є3go2 vo strynahъ i3 nrganэ.

tče čydnый, gennadіe, svэtovidёnіemъ ўmA či1stw njblistaemь, strasteй ўspi1lъ є3si2 mnogov0lnennoe m0re. I# bezstrastіemъ letaz, či1stыmi kri1lы, dosti1glъ є3si2, i3dёže dobr0ta neizrečenna i3 nedomhslenna, nj nasъ vsegdA molS hvalzщihъ tS.

Hvali1te є3go2 vъ kmmvalэhъ dobroglasnыhъ, hvali1te є3go2 vъ kmmvalэhъ vosklicanіz. Vsskoe dыhanіe da hvalitъ gDa.

tče ntcє1vъ, gennadіe, sщ7enstva pravilo, cэlomydrіz w4brazъ, monašestvuющihъ krёpostь, cRkve ўtverždenіe, lюbvE svэti1lьnikъ, prt0lъ čyvstva, i3st0čnikъ čudesъ, i3 ljzhkъ ngnedohn0vennый: ўstA sladkoglagHliva, sosydъ b9estvennagw d¦a, i3 razymnый bhlъ є3si2 raй bGoblaženne.

Slava, glasъ ѕ7:

Prpdbne i3 treblaženne, s™ёйšій džtče, pastыrю d0brый, načalopastыrz hrtA ўčeničE, položi1vый dyšu za džvcы, tы2 i3 nhnэ, vsehvalьne, gennadіe, s™i1telю, prosi2 mltvami tvoi1mi, darovati namъ velію mlctь.

I# nhnэ, položenіz čestnagw p0zsa pres™hz bcdы, glasъ d7:

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Tы2, prečtcaz vLčce, deržavnoe njgraždenіe, nezhblemo že ўtverždenіe i3 sp7senіe, tvoi6mъ lю1demъ i3 gradu tvoemY syщi, dalA є3si2 ćkw svёtlo njdэsnіe, prečctnhй p0zsъ tv0й, sp7saющь t vsskihъ ѕloklюčenій, vёroю i3 teplыmъ ўserdіemъ sego2 čtyщihъ bGonevёsto.

Taže slavosl0vіe veli1koe. Po tris™0mъ troparь s™i1telz є3di1noždы. Slava i3 nhnэ: troparь bcdы. E#ktєnіi2 i3 tpystъ.

Na časёhъ: troparь bcdы, Slava: troparь s™i1telz, I# nhnэ: bGor0dičenъ časA. Kondaki2 glg0lemъ bcdы i3 s™i1telz premэnsющe.

Na lіturgji: blžє1nna, t kanHnwvъ bcdы, pёsnь G-z na v7, i3 s™i1telz, pёsnь ѕ7-z na v7.

Prokjmenъ, glasъ G, pёsnь bcdы:

Veli1čitъ dušA moS gDa, i3 vozradovasz d¦ъ m0й nj bz7э sp7sэ moemъ.

Stjhъ: Ćkw prizrЁ na smirenіe rabы2 svoeS, se bo t nhnэ ўblžatъ mS vsi2 r0di.

Prokjmenъ s™i1telz, glasъ №:

ЎstA moS vozglg0lюtъ premydrostь, i3 poučenіe s®ca moegw2 razumъ.

Ґp0stolъ bcdы ko є3vreєmъ, za? ™v, taže s™i1telz, za? t}i.

Ґllilyіa, glasъ }: Slhši dщi2 i3 vi1ždь, i3 prikloni2 ќho tvoE.

Stjhъ: Zak0nъ bGa є3gw2 vъ serdcэ є3gw2, i3 ne zapnutsz stwpы2 є3gw2.

Pričastenъ bcdы:

Čašu sp7senіz prіimY, i3 i4mz gDne prizovY.

Pričastenъ s™i1telz:

Vъ pamztь vёčnuю bydetъ pravednikъ, t slyha ѕlA ne ўboi1tsz.

Ґllilyіa, tri1ždы.

 

 

Komentarisanje nije više omogućeno.