NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji dodatni

Mineji dodatni

Marta k7z

S™agw sщ7ennomyčenika їrinea, є3pckpa sirmjйskagw.

Večerъ, Na GDi, vozzvahъ, predvarsetъ samoglasenъ dnE, dvaždы, i3 myčeničenъ, i3 podHbnы trіHdi G, taže sщ7ennomyčenika, na d7.

Stіhi6rы samoglasnы, glasъ d7:

Prosvэщenъ čistot0ю i3 cэlomydrіemъ, ko sщ7ennomu načalьstvu vozvedenъ bhlъ є3si2, svzщennomyčeniče їrinee, tёmъ i3 svёtlэйšeю ndeždeю svzщenstva ўkrasi1lsz є3si2, b9estvennыhъ tainstvъ, dž§e, poznavaemъ.

Ѓщe kr0tokъ i3 smirenъ bhlъ є3si2, no revnostію pravoslavіz kvi1lsz є3si2 ratuz, vёroю njbloženъ ćkw bronsmi, bezbosznennostію, ćkw kopіemъ, povelёnіemъ bezzak0nnagw muči1telz, velsщago treщi1sz hrtA, zak0nы b9estvennыz protivopoloži1lъ є3si2 i3 vэnecъ svhše prіslъ є3si2.

St0lpъ serdca tvoegw2 ne pokolebasz, prebezzak0nnuющagw muči1telz laskanіemъ, nižE ўstraši1 tz pretsщee mučenіe, no krёpostію hrt0voю vowruži1vsz, služaщago demwnwmъ muči1telz, čestvovati i4stinnago bGa ўvэrslъ є3si2, tёmže i3 terpэli1vnw postradavъ, myčeničeski vэnčalsz є3si2.

Slava, glasъ G:

Ўtverdi1vъ stwpы2 serdca tvoegw2, na kameni b9estvennыhъ zapovэdeй hrt0vыhъ, stoslъ є3si2 predъ sudi1щemъ, i3spovёduz predstavšago sudi1щu pіlatovu, nepokolebalsz є3si2 laskatelьnыmi vёtrы, nižE lю1tыhъ mykъ byrzmi, bGoblženne їrinee, no vэnčalsz є3si2 myčeničeskimi p0dvigi, ćže ўmA tverdostію pod8slъ є3si2 dž§e.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ t0йže:

Kakw ne divi1msz bGomyžnomu ržctvY tvoemY, prečctnaz; i3skušenіz bo myžeskagw ne prіemši vsenepor0čnaz, rodilA є3si2 bez8 nc7A sn7a pl0tію, prežde vBkъ t nc7A roždennago bez8 m™re, nikakože preterpёvšago i3zmэnenіz, i3li2 smэšenіz, i3li2 razdэlenіz, no nboю2 suщєstvY sv0йstvo cёlo sohranšago. Tёmže m™i dv7o vLčce, togo2 moli2 sp7sti1sz dušamъ, pravoslavnw bcdu i3spovёdaющihъ tS.

Vh0dъ. Prokjmenъ: I# čtє1nіz dnE, i3 sщ7ennomyčenika G.

I# pr0čee poslёdovanіe preždewsvzщennыz.

Ѓщe li ne soveršaetsz lіturgja preždewsvzщennaz: togdA na GDi, vozzvahъ, postavimъ stіhHvъ ѕ7, i3 poemъ pod0bnы trіHdi G, i3 sщ7ennomyčenika G. Na stіh0vnэ poemъ trіHdi samoglasenъ dnE, dvaždы, i3 myčeničenъ.

Slava, sщ7ennomyčenika, glasъ v7, samoglasenъ:

NJbliči1lъ є3si2 slovesA pr0va ѕločesti1vagw, tverdёйšimъ ўmA ўserdіemъ, i3 kvi1lsz є3si2 rači1telь lюbvE ї}sovы, є3g0že predъ muči1telemъ derzostnw i3spovёdalъ є3si2, povelBnіz є3đlьskaz i3 pred†nіz cerkHvnaz, blagočestnw ўderžalъ є3si2, tёmže i3 nyždnuю smertь pod8slъ є3si2, no hrt0sъ podvigopol0žnikъ prіstъ tS i3 vseli2 vъ žili1щe nebesnoe, i3dёže likyюtъ ѓgGlьskіz svёtlwsti, i3 s™hhъ vHinstva.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ t0йže:

VsE ўpovanіe moE na tS vozlagaю, m™i b9іz, sohrani1 mz pod8 kr0vomъ tvoi1mъ.

Troparь, glasъ }:

Ži1znь tvoю2 cэlomydrennw soverši1lъ є3si2, ničt0že na zemli2 pače hrtA predpočetъ, raduzsz všelъ є3si2 na myčeničeskoe blagoslavіe, proti1vzsz muči1telz povelёnію, kvi1lsz є3si2 vэncen0secъ svzщennый, i4bo hrt0sъ vozmezdіe tebЁ darovA, i3 vseli1 tz vъ carstvo nebesnoe.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ t0йže:

I$že nasъ radi roždeйsz t dv7ы, i3 raspstіe preterpёvъ, blgjй, i3sprovergій smertію smertь, i3 voskresenіe kvleй ćkw bGъ, ne prezri, ±že sozdalъ є3si2 ruk0ю tvoeю: kvi2 čelovэkolю1bіe tvoE, mi1lostive, prіimi2 r0ždšuю tS bcdu molsщuюsz za nы2, i3 spasi2, sp7se našъ, lю1di tč†znnыz.

E#ktenіA, i3 tri2 pokl0nы veli6kіz, i3 tpystъ.

Na ќtreni, Na BGъ gDь, troparь svzщennomyčenika, dvaždы, Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ voskresenъ: i3 nbы6čnыz kaf‡smы.

Po №-й i3 v7-й kafjsmэ, sэdalьnы trіHdi. E#ktenіi2 že ne glag0lemъ. Po G-й že kafjsmэ, glag0letъ їereй є3ktenію2 maluю.

Taže sэdalenъ, glasъ d7:

PredstoS prebezzak0nnomu sudi1щu, d0blestvennw hrtA i3spovёdalъ є3si2, segw2 radi myčeničeski ži1znь svoю2 soverši1lъ є3si2, no kъ nebesє1mъ vosteklъ є3si2, їrinee bGoblaženne, i3 vэncemъ neuvzdaemыmъ t bGa vэnčalsz є3si2, tёmže tS vёroю ўblažaemъ.

Slava, glasъ t0йže:

Sl0vomъ tvoi1mъ sщ7ennэйšimъ, sщ7ennoe ўčenіe ćvэ ўtverdi1lъ є3si2, i3 vs‰ velBnіz bezb0žnagw pr0va tverglъ є3si2, tёmže svztyю pamztь tvoю2 prazdnuющe vopіemъ ti2: pomzni2 nasъ sщ7ennomyčeniče їrinee prisnopamztne.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ t0йže:

Tы2 є3di1na syщыmъ na zemli2, m™i b9іz, pače є3stestvA bыlA є3si2 hodataica, tёmže ti2 vsi2 raduйsz zovemъ.

Ѓщe li subbHta, kromЁ pervыz nedёli postA:

Po №-й kafjsmэ sэdalenъ:

PredstoS prebezzak0nnomu sudi1щu: dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ d7:

T rodHvъ vsёhъ pokazalasz є3si2 blaženna, pače є3stestvA r0ždši sodёtelz hrtA, blažennы sodэvaющago tomY rab0taющыz, є3g0že prilёžnw moli2, spasti2 dyšы našz.

Po v7-й kafjsmэ, sэdalenъ:

Sl0vomъ tvoi1mъ svzщennэйšimъ: Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Tы2 є3di1na syщыmъ na zemli2:

Polmeleй.

Veličanіe: Veličaemъ tS sщ7ennomyčeniče svzthй їrinee, i3 čtemъ s™yю pamztь tvoю2, th bo m0liši za nasъ hrtA bGa našego.

Pal0mъ i3zbrannый:

Ўslhšite sі‰ vsi2 kzhcы:

Po polmelei, sэdalenъ, glasъ }:

B9estvennыz revnosti i3sp0lnenъ bhvъ, sщ7ennыmi i3spovBdanіi ўkrasi1lsz є3si2, i3 bolBzni mn0gi za hrtA preterpёlъ є3si2, є3gHže str†sti, raduzsz, porevnovalъ є3si2, i3 є3myže prešelъ є3si2, tёmže nhnэ m0limъ tS, pomzni2 vs‰ vёroю tS pominaющыz, i4maši bo derznovenіe ko gDu.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ t0йže:

PohvalA vBrnыmъ tы2 є3si2 beznevёstnaz, i3 zastuplenіe i3 pribёžiщe hrtіanъ, tы2 stэnA i3 pristaniщe, tы2 sn7u tvoemY molьbы6 n0siši vsenepor0čnaz, i3 spasaeši t bёdъ vёroю i3 lюb0vію bcdu tS či1stu znaющihъ.

Stepenna: №-й ґntіfHnъ, d7-gw glasa.

Prokjmenъ, glasъ d7:

Voshvalztsz prpdbnіi vo slavэ i3 vozraduюtsz na l0žahъ svoi1hъ.

Stjhъ: Vosp0йte gDevi pёsnь n0vu: hvalenіe є3gw2 vъ cRkvi prpdbnыhъ.

Vsskoe dыhanіe.

E#đlіe t luki2, začalo …z.

Po n7 palmЁ, stіhi1ra, glasъ ѕ7:

Vostekъ ќmnw na vыsotY b9estvennagw poznanіz hrt0va, i3 njdёznъ, mydre, si1loю svhše, poluči1lъ є3si2 taйnыhъ darovanій hrt0vыhъ, tёmže postradavъ є3gw2 radi, stzžalъ є3si2 kъ nemY derznovenіe, i3 sE nhnэ m0limъ tS, pomzni2 vs‰ vёroю tS pominaющыz, bGoblaženne їrinee.

KanHnъ, pr0ta mirko, glasъ }, є3gHže kraegranesіe:

SE їrinea pэsnosl0vitъ mirko.

Vъ bGor0dičnahъ že i3 vъ sэdalьnэ:

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Di1vnomu bGu veli6čіz prinesemъ, i3 velikolёpnw sъ nami da vospoetъ zemlS i3 nebo ćsnw slavu є3gw2.

Sъ nebesE blagodatь i3shodataйstvuй mi2, svste їrinee, ćkw da vozmogY dostod0lžnw voshvali1ti tvoE na zemli2 svэton0snoe toržestvo2.

E#gdA predstalъ є3si2 sudi1щu pr0va bezzak0nnagw, ne ўbosvsz pretsщago mučenіz, vozopi1lъ є3si2 kъ nemY: gDa ї}sa ne tvergusz, i3 demwnwmъ bez{mnыmъ ne požrY, th že tvori2 čto2 to2 g0dэ bыvaetъ.

Їrinee dž§e bGon0se, stoslъ є3si2 d0blestvennw predъ sudi1щemъ i3spovёduz hrtA gDa, є3gHže prest0lu nhnэ predstoS, moli2 nj spasenіi dyšъ našihъ.

BGor0dičenъ: Prečestno, voi1stinnu i3 b9estvenno, b9іe selenіe, vospoemъ blagočestnw mRjю preči1stuю, prіemšuю nevmэsti1mago i3 nepostiži1mago.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ўtverdi2 mS gDi, si1loю krestnoю i3 daruй mnЁ serdce či1stoe, da nj tebЁ hvalю1sz b9e.

Revnostію b9іeю dыhaz, njdёzlsz є3si2 d¦a si1loю, їrinee preblaženne, i3 pobэdi1lъ є3si2 vs‰ njpolčє1nіz, ±že na hrtA vozdvig0šasz.

I#mёz njsnovanіe hrtA, kamenz nezhblema, dobrodёtelьnыmi že vi1dы ўdobrenъ bhvъ, slavoю mučenіz, vseblaženne, njsvzti1vsz, prešelъ є3si2 kъ lюbi1momu gDu pričastіemъ njbožaemь bGoprіstne.

Ne povinyvsz velёnію muči1televu, bGomє1rzskimъ jdwlwmъ ne požerlъ є3si2, no hrtA d0blestvennw i3spovёdalъ є3si2, bGoblaženne їrinee slavne.

BGor0dičenъ: Roždestv0mъ tvoi1mъ, preči1staz bcde, mы2 zemnor0dnіi t zemli2 kъ vыsotЁ nebesnэй voi1stinnu voznes0homsz, i3 ѓgGlьskimъ likostosnієmъ pričt0homsz.

Sэdalenъ, glasъ d7:

§e їrinee bGoblaženne, dobrodёtelьmi tvoi1mi vozsіslъ є3si2 vъ sremstэй stranЁ ćkw veli1koe s0lnce, i3 prosvэti1vъ vёrnыhъ sostavlenіa, potrebi1lъ є3si2 strasteй njmračenіe, i3 nhnэ moli2 hrtA bGa, darovati namъ velію mi1lostь.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ t0йže:

Tы2 bыlA є3si2 sl0va b9estvennaz ski1nіz, čistot0ю ѓgGlы prevozšedšaz, i3 menE, perstь bhvša, pače vsёhъ njskvernena plotski1mi pregrэšenьmi, njči1sti, moli1tvъ tvoi1hъ b9estvennыmi vodami, podaю1щi, či1staz, velію mi1lostь.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ slyhъ si1lы tvoeS, i3 vozveseli1sz serdce moE nj gDэ.

E#di1nъ čelovэkolю1becъ hrt0sъ gDь prіstъ tS ćkw b9estvennoe vsesožženіe, tёmъ so ѓgGlы nhnэ likyeši, їrinee slavne myčeniče.

ЃgGlwmъ ravnoselьnikъ bhvъ, ўserdnw všelъ є3si2 na sudi1liщe, lюb0vію hrt0voю razžigaemь, tёmъ i3 terpэli1vnw postradavъ, їrinee preblaženne, myčeničeski vэnčalsz є3si2.

Prosvэщenъ bhvъ svёtomъ trbčeskimъ, služaщыz demwnwmъ ўvёrilъ є3si2: čestvovati bGa i4stinnago, krёpostію že hrt0voю ўkrэplsemъ, kvi1lsz є3si2 vsёhъ si1lьnэйši.

BGor0dičenъ: Ѓdwvы ќzы rast0rgši roždestv0mъ tvoi1mъ, rast0rgni pleni6cы grэhHvъ moi1hъ, bGonevёsto, i3 radosti vs‰ i3sp0lni.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Tvoi1mъ svёtomъ njzari2 m0й ќmъ, b9e, molю1sz, da mn0guю tvoю2 vospoю2, t n0щi ќtrenюz, blagostь.

Э$zdz po puti2 zapovэdeй hrt0vыhъ, i3 kipS b9estvennыmъ račenіemъ, dž§e їrinee, vs‰ plotsk‡z bolBzni i3 mučє1nіz radostnw preterpёlъ є3si2.

Svэtolyčnыmi є3đlіa sі‰nіi prosvэщenъ, ne pokolebalsz є3si2 mykъ volnami, nižE pretsщeй smerti, myčeniče hrt0vъ їrinee, tёmъ neizrečennыz slavы b9estvennыz spod0bilsz є3si2.

Nepokolebi1mыz vёrы ngnemъ i3zsuši1vъ m{tnыz pot0ki ѕločesti1vыhъ velёnій pr0va bezzak0nnagw, všelъ є3si2 vъ nezahodi1mый žertvennikъ t†inъ, ćkw tai1nnikъ neizrečennыhъ.

BGor0dičenъ: Mlekomъ pitaeši pitatelz vsёhъ, roždennago bezъ tli2 i3zъ preči1stagw tvoegw2 čreva, i3 čelovёki tleю sokrušє1nnыz paki nazidaющa.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: I#zъ čreva ѓdova v0plz moegw2 ўslhšalъ є3si2 glasъ m0й, i3 i3zbavilъ є3si2 t tli2 živ0tъ m0й mnogomi1lostive.

§e їrinee vseblaženne, cэlomydrennw žitіE tvoE soverši1lъ є3si2, i3 vragA pobэdi1vъ, ko hrtY prešelъ є3si2, є3g0že moli2, i3zbaviti t strasteй bezčestіz čelovёki.

Sщ7ennotainniče, їrinee myčeniče, tы2 svzщennodёйstvovalъ є3si2 b9іe є3đlіe, i3 b9estvennaz ўčє1nіz svёtlw zapečatstvovalъ є3si2 myčeničeskoю svoeю kr0vію.

Lёpotnый hrt0vъ tai1nnikъ neizrečennыhъ t†inъ bhlъ є3si2, sebe že samago stradanіemъ lэpopod0bnw prineslъ є3si2 tomY žertvu prіstnu, i3 žertva tvoS, slavne, na žertvennikъ nebesnый voznesesz.

BGor0dičenъ: I#stazvšuю moю2 mhslь plamenemъ grэhA, kroplenіemъ mi1losti tvoeS nap0й, dv7o m™i, i3 vozžzi2 serdca moegw2 ўgasšій svэti1lьnikъ.

Kondakъ, glasъ №:

Mnogobolёznennыhъ mykъ i3skušє1nіz preterpёlъ є3si2, no neprekl0nenъ ўm0mъ prebhlъ є3si2, mečemъ že ўsёčenъ i3 vъ rёku voverženъ, rэčnы6z strui6 njsvzti1lъ є3si2, segw2 radi voshvalsemъ tS, dž§e їrinee, vospэvaющe svzщennuю i3 mіrospasi1telьnuю pamztь tvoю2.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: DŽtroki njrosi1vый vъ peщi2, i3 dv7u sohrani1vый r0ždšuю tS po roždestvЁ, blagoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Nryžnikъ hrt0vъ kvi1lsz є3si2, blaženne, tri1nuvъ tverdostnэ muči1telz nečestіe, tёmъ i3 hrt0sъ vozmzdi1 tz za terpёnіe, ўgot0vavъ tebЁ žili1щe nebesnoe, i3dёže nhnэ vospэvaeši: blagoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Vladhki tvoegw2 račenіemъ naslaždsz, mіrskyю lюb0vь prenebreglъ є3si2, i3 mučenіz vэncemъ, džtče, ўkrasi1lsz є3si2, tёmže vzыvaeši: blagoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

I$go hrt0vo na ramo tvoE ўserdnw nosS, pok0й njbrёlъ є3si2 vъ duši2 svoeй, i3 vmёstw tэsnotы2 njbrёlъ є3si2 širotY radovanіz, i3 vъ raйstэй sladosti sъ myčeniki vosklicaeši: blagoslovenъ є3si2, b9e, ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: Raduйsz, blagodatnaz bcde dv7o, hramъ i3 svzщennoe žili1щe sl0va syщi, i3 bydi namъ pregrэšenій njčiщenіe.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Prepod0bnіi tvoi2 džtrocы vъ peщь vverženi poshu: blagoslovi1te dэlA gDnz gDa.

Tы2 ničt0že predpočetъ na zemli2, dž§e їrinee, hrtY poslёdovalъ є3si2, ѕločesti1vomu pr0vu soprotivlszsz, i3 za i4stinu postradavъ vopіslъ є3si2: blagoslovi1te dэlA gDnz gDa.

Moli1tvami i3 post0mъ plotsk†z mudrov†nіz ўmertvi1vъ, revnostію že vёrы raspalsemь, prineslsz є3si2, dž§e, bGu žertva prіstna, vospэvaющi: blagoslovi1te dёla gDnz gDa.

I#spovёdanіemъ hrtA, pokazalsz є3si2 ґdamanta tverdёйšій, i3 kъ muči1telю vzыvalъ є3si2: ne ўstrašaюsz smerti ni mykъ vi1da, nižE žrY demwnwmъ, bGa є3di1nago, vъ trbcэ poznavaemago, čtY, є3myže vsegdA pэsnosl0vlю: blagoslovi1te dэlA gDnz gDa.

BGor0dičenъ: Klstvы prarodi1telьnыz i3zbavlьšesz, preči1staz, blagoslovenіe tob0ю poluči1homъ. Tёmže tS blagoslovi1mъ i3 veličaemъ, i3 lюb0vію ўblažaemъ.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: TS ši1ršuю nebesъ, bcde, i3 svёtlšuю s0lnca, pёsnьmi veličaemъ.

Radostnw poemъ p0dvigi tvo‰, džtče їrinee, ±že za hrtA, pače є3stestvA preterpёlъ є3si2, tverdыmъ p0mыslomъ proti1vzsz pr0vu ѕločesti1vomu. Tёmže tS vъ pёsnehъ veličaemъ.

Ko gDu lюb0vъ ngnepalьnuю i3mёlъ є3si2, dobr0toю že b9estvennoю naslaždaemь, raduzsz soverši1lъ є3si2 p0dvigъ tvoegw2 mučenіz, segw2 radi vъ pёsnehъ tS veličaemъ.

Ngnemъ b9estvennыmъ raspalsemь, ю4zi i3 mnogopletennыz m{ki d0blestvennw preterpёlъ є3si2, i3 ne prineslъ є3si2 česti i3stuk†nnыmъ, tёmъ tS vёroю ўblažaemъ i3 vъ pёsnehъ veličaemъ.

BGor0dičenъ: DŽ§ee sl0vo i3 premydrostь neskazannw r0ždšaz, dv7o vsenepor0čnaz, duši2 moeS lю1tuю ćzvu ўvračyй, i3 serdca bolёznь ўkroti2.

Svэti1lenъ: Sіsnіemъ nebesnыmъ njzarsemь, hrt0voю si1loю ўkrэplsemь, myžeskimъ nravomъ kъ mykamъ ўstremi1lsz є3si2, i3spovёdaz b9іe svzt0e i4mz.

BGor0dičenъ: Sіsnіemъ, t tebE pače ўmA vozsіsvšago, njzari2 našz mы6sli, vsenepor0čnaz, i3 p0mыslwvъ dušetlёnnыhъ ўmali2 tmY, ćkw da poemъ tS vLčce.

Na hvali1tehъ stіhi6rы, na d7, glasъ №:

B9estvennый zak0nъ soblюdaz dostoblaženne їrinee, ѕločesti1vomu muči1telю myžeskimъ nravomъ protivostalъ є3si2, i3 b9estvennoe velёnіe ćsnw propovёdalъ є3si2, i3 bhlъ є3si2 d0broe prinošenіe, i3 žertva nepor0čnaz. Tёmže hrtY neprestannw moli1sz, spasti2 dyšы našz.

I$stinы propovёdniče, nečestіz hrton0snый soprotivobori1telю, їrinee prisnopamztne, tverdw bo soproti1vilsz є3si2 suemydrennomu pr0vu, mnsщu povinyti tS čuždi6mъ i3 merzwstnыmъ česti prinesti2, th že ne povinylsz є3si2 velёnію є3gw2, no čestno postradavъ, proslavilsz є3si2.

Strastoterpče vseslavne, їrinee vsemydre, slomi1lъ є3si2 lьvHvъ čє1lюsti, pod8svъ lю6taz sokrušє1nіz, i3 vs‰ d0blestvenne preterpёvъ, vъ rэčnы6z voverženъ є3si2 glubinы6, i3 vёčnuющuю naslёdilъ є3si2 radostь i3 krasotY.

Nryžіemъ terpёnіz vragi2 pobэdi1lъ є3si2, preterpёvъ i4stinnw bolёznennoe mučenіe, prebezzak0nnый že pr0vъ, njbličenъ terpёnіemъ tvoi1mъ, tsэkaetъ glavY tvoю2, blaženne, i3 vo glubinы6 rэčnы6z vmetaetъ tS. No hrt0sъ čelovэkolю1becъ, prіi1mъ, vseli2 tS vъ carstvo svoE nebesnoe.

Slava, glasъ v7:

Dyšu svoю2 prosvэti1vъ ngnemъ b9estvennagw razuma, vёrovavъ i3 poslёdovavъ glag0lwmъ hrtHvыmъ, neukl0nnw kъ nemY vziralъ є3si2, i3 prezrёvъ vsE prehodsщee blagoslavіe, zak0nnw hrtY postradati i3zv0lilъ є3si2, i3 netlёnіz ndeždeю svёtlw njbleklsz є3si2, tёmъ tS m0limъ, i3sprosi2 sogrэšenій njstavlenіe vsBmъ vёroю poю1щыmъ čestn†z strad†nіz tvo‰.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ t0йže:

E#g0že rodilA є3si2 tэlesnw kъ namъ prišedšago, hrtA gDa, ўmoli2, q bGom™i, vsemi1lostivaz, mi1lostivu i3 blagouvёtlivu bhti namъ, ts bo predstatelьnicu i3 spasenіe stzžahomъ.

Na stіh0vnэ, vъ trіHdi, samoglasenъ, dvaždы, i3 myčeničenъ.

Slava, sщ7ennomyčenika, glasъ №, samoglasenъ:

Proti1vilsz є3si2 krёpkw ѕločesti1vomu muči1telю, bGoblaženne їrinee, povelэvaющu mє1rzskimъ tebЁ bogHmъ žreti, th že, tri1nuvъ povelёnіe, ne povinylsz є3si2, no ćkw ѓgnz kъ zakolenію got0vъ bhlъ є3si2. Segw2 radi i3 mы2 dost0йnw tS ўblažaemъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ t0йže:

BGoradovannaz dv7o neskvernaz, m™i ziždi1televa, tы2 činHvъ nebesnыhъ є3si2 radovanіe, čelovёčeskomu že r0du pom0щnica blagoslovennaz, moli2 nj spasenіi dyšъ našihъ.

Taže: Tris™0e, troparь, є3ktenіA, i3 tri2 pokl0na veli6kіz. Časъ №-й sъ kafjsmoю, i3 tpystъ.

Ѓщe li subbHta, na stіh0vnэ ne poemъ, no poemъ slavosl0vіe veli1koe.

Na lіturgji, Ѓщe subbHta, blažє1nna sщ7ennomyčenika, pёsnь G-z i3 ѕ7-z, i3 pr0čaz slyžba svzщennomyčeničeskaz.

Po mэszcesl0vu pamztь s™agw їrinea є3pckpa sirmjйskagw padaetъ na denь k7ѕ marta, sjestь tdanіe blgovёщenіz, sob0rъ s™agw ґrhagGla gavrіi1la, prenosi2 sE na k7z marta.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.