NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji dodatni

Mineji dodatni

Dekemvrіa l

I$že vo s™hhъ ntcA našegw makarіa, mitropoljta mosk0vskagw i3 vseS rwssji čudotv0rca.

Na ќtreni, na BGъ gDь: troparь, glasъ d7:

Ćkw veli6kimъ pastыrєmъ є3dinonravna i3 ўči1telєmъ vselennыz є3dinomhslenna, b9іz premydrosti služi1telz i3zrsdna, i4že blženstvu tezoimeni1ta, dnesь, vёrnіi, vsi2 vospoi1mъ: hrtA bGa moli2, s™i1telю makarіe, ўmiri1ti mjrъ i3 sp7sti2 dyšы našz.

Veličanіe s™i1telz:

Veličaemъ tS, s™i1telю džtče makarіe, i3 čti1mъ s™yю pamztь tvoю2: th bo m0liši nj nasъ hrtA bGa našego.

Pal0mъ i3zbrannый:

Ўslhšite sі‰, vsi2 kzhcы, vnuši1te vsi2 živyщіi po vselennэй. Blgovэsti1hъ pravdu v8 cRkvi veli1cэй. GDi, vozlюbi1hъ blgolёpіe d0mu tvoegw2, i3 mёsto selenіz slavы tvoeS. Blženi živyщіi vъ domY tvoemъ, vъ vёki vэkHvъ voshvalztъ tS.

Sэdalenъ, glasъ }:

Pod0benъ: Povelёnnoe taйnw:

Ćkw s0lnce presvёtloe, vozsіslъ є3si2 rysstэй zemli2 dobrodёtelьmi tvoi1mi i3 nepor0čnыmъ žitіemъ, tgonsz strasteй njmračє1nіz, džtče s™i1telю hrt0vъ. Segw2 radi vopіemъ ti2: raduйsz, blženne makarіe, pohvalo2 cRkve hrt0vы i3 veli1kій čudotv0rče.

Stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa.

Prokjmenъ, glasъ d7:

ČtcnA pred8 gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

E#đlіe t їwanna, za? lѕ.

Stіhi1ra po n7-mъ palmЁ, glasъ ѕ7:

E#gdA vъ noщi2 molsšesz prečydnый makarій, togdA so trepetomъ zrsše vidёnіe strašnoe, i3 ќžasomъ njderži1mь, slezы i3stočaz, vopіsše: q, gDi, kakw mnЁ vi1dэti sіE: grzdetъ nečestіe, kr0ve proli1tіe i3 razdэlenіe zemli2 rysskіz, no, q ї}se, molю1sz prilёžnw, poщadi2, i3 ѓщe ne pomi1lueši, ne daždь mnЁ vi1dэti sіE.

KanHnъ s™i1telz, glac d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: M0rz čermnyю puči1nu nevlažnыmi stopami drevnій pэšešestvovavъ ї}lь, krtowbraznыma mwmseovыma rukama, ґmali1kovu si1lu vъ pusthni pobэdi1lъ є4stь.

Katavasіa, glac №: Hrt0sъ raždaetsz, slavite: hrt0sъ sъ nb7sъ, srsщite: hrt0sъ na zemli2, voznosi1tesz. P0йte gDevi, vsS zemlS, i3 veselіemъ vosp0йte, lю1dіe, ćkw proslavisz.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Veseli1tsz nj tebЁ cRkovь tvoS, hrtE, zovyщi: tы2 moS krёpostь, gDi, i3 pribёžiщe i3 ўtverždenіe.

Katavasіa: Prežde vBkъ t nc7A roždennomu netlёnnw sn7u, i3 vъ poslBdnzz t dv7ы voploщennomu bezsёmennw hrtY bGu vozopіi1mъ: vozneshй r0gъ našъ, s™ъ є3si2 gDi.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: LюbvE radi, щedre, tvoegw2 w4braza, na krtЁ tvoemъ stalъ є3si2, i3 rastazšasz kzhcы: th bo є3si2, člvэkolю1bče, krёpostь moS i3 hvalenіe.

Katavasіa: Žezlъ i3z8 k0rene їesseova, i3 cvёtъ t negw2, hrtE, t dv7ы prozsblъ є3si2 i3z8 gorы2 hvalьnый, prіwsэnennыz čaщi, prišelъ є3si2 vopl0щьsz t neiskusomyžnыz neveщestvennый i3 b9e, slava si1lэ tvoeй, gDi.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Tы2, gDi m0й, svёtъ vъ mjrъ prišelъ є3si2, svёtъ s™hй, njbraщazй i3z8 mračna nevёdэnіz vёroю vospэvaющыz tS.

Katavasіa: BGъ shй mi1ra, nc7ъ щedrHtъ, veli1kagw sovёta tvoegw2 ѓgGla, mi1rъ podavaющa poslalъ є3si2 namъ: tёmъ bGorazymіz kъ svёtu nastavlьšesz, t n0щi ќtrenюющe, slavosl0vimъ tS, člvэkolю1bče.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Požry ti so glasomъ hvalenіz, gDi, cRkovь vopіetъ ti2, t bэs0vskіz kr0ve njči1щšisz, radi mlcti t rebrъ tvoi1hъ i3stekšeю kr0vію.

Katavasіa: I#z8 ўtr0bы їHnu mladenca i3zblevA morskjй ѕvёrь, kkovA prіstъ: vъ dv7u že vselьšeesz sl0vo, i3 pl0tь prіemšee pr0йde sohranьšee netlёnnu: є3gHže bo ne postradA i3stlёnіz, r0ždšuю sohrani2 nevreždennu.

Kondakъ, glasъ G:

BGomydrыmъ ўčenіemъ i3 kni1žnыmъ spisanіemъ potщalsz є3si2, s™i1telю makarіe, lю1di rwss‡йskіz prosvэti1ti i3 s™hhъ zemli2 našez proslaviti. Segw2 radi čydenъ pronarečesz, preemniče pervoprest0lьnikwvъ rwssjйskihъ, moli2 sohrani1tisz namъ vъ vёrэ i3 blgočestіi nevredi1mw.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Vъ peщi2 ґvraamstіi džtrocы persjdstэй, lюb0vію blgočestіz pače, neželi plamenemъ njpalsemi vzыvahu: blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

Katavasіa: DŽtrocы blgočestію sovospitani, ѕločesti1vagw velёnіz nebregše, džgnennagw preщenіz ne ўbosšasz, no posredi2 plamene stosщe poshu: ntcє1vъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Rycэ rasprosterъ danіi1lъ, lьvHvъ zі‰nіz vъ r0vэ zatčE: džgnennuю že si1lu ўgasi1ša, dobrodёtelію prepossavšesz, blgočestіz rači1teli džtrocы, vzыvaющe: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Katavasіa: Čyda preestestvennagw, rosodatelьnaz i3z8wbrazi2 peщь w4brazъ: ne bo2 ±že prіstъ pali1tъ ю4nыz, ćkw nižE džgnь b9estvA dv7ы, vъ nю1že vni1de ўtr0bu. Tёmъ vospэvaющe vospoemъ: da blgoslovi1tъ tvarь vsS gDa, i3 prevozn0sitъ vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Kamenь nerukosёčnый t nesэk0mыz gorы2 tebє2, dv7o, kraeug0lьnый tsэčesz, hrt0sъ, sovokupi1vый razsto‰щazsz є3stєstvA. Tёmъ veselsщesz, tS, bcde, veličaemъ.

Katavasіa: Tainstvo strannoe vi1žu i3 preslavnoe: nb7o, vertepъ: prt0lъ heruvjmskій, dv7u: ćsli, vmэsti1liщe, vъ ni1hže vozležE nevmэsti1mый hrt0sъ bGъ: є3g0že vospэvaющe veličaemъ.

Na hvali1tehъ postavimъ sti< v7, i3 poemъ stіhi6rы, glasъ ѕ7:

Pod0benъ: Tridnevenъ:

Blženъ i3 mi1lostivъ ґrhіereй kvi1lsz є3si2, džtče s™i1telю makarіe, predstalъ є3si2 pomi1lovanъ prt0lu b9ію, i3dёže so vsёmi s™hmi bGa vъ trbcэ voshvalseši.

Blženъ i3 kr0tokъ pastыrь nvecъ duh0vnыhъ bhlъ є3si2, džtče s™i1telю makarіe, naslёdovalъ є3si2 p†žiti vBčnыz, i3dёže so s™hmi zemli2 našez gDa si1lъ proslavlseši.

Slava, glasъ v7:

Pastыrю d0brый, s™i1telю hrt0vъ makarіe čydnый, blgočestіz st0lpъ bhlъ є3si2, mn0gimi dobrodёtelьmi ўkrasi1vsz: sobesёdniče s™hhъ mužeй, kni1žniče premydrый, їkwnopi1sče nar0čitый, prosvэti1telю i3zrsdnый, є3reseй i3skoreni1telю, mltvenniče nelёnostnый, moli2 sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, prazdnika, glac ѕ7:

Pod0benъ: ЃgGlьskіz pred8idi1te si1lы:

Slnce sn7e, kakw tS skrhю pelenami; kakw tS mlek0mъ vozdoю2, vsegw2 є3stestvA pitatelz; kakw tS rukami deržY, deržaщago vssčєskaz; kakw na tebE bez8 straha vozzrю2, na neg0že ne smёюtъ zrёti mnogooči1tіi; neiskusobračnaz hrtA deržaщi, vэщaše.

Na lіturgji. Prokjmenъ s™i1telz, glasъ №:

ЎstA mo‰ vozglag0lюtъ premydrostь, i3 poučenіe s®ca moegw2 razumъ.

Ґpclъ s™i1telz: ko є3vreєmъ, za? tlє.

Ґllilyіa, glasъ }.

E#đlіe t їwanna, za? lѕ.

Pričastenъ prazdnika: I#zbavlenіe poslA gDь lю1demъ svoi6mъ.

I# s™i1telz: Vъ pamztь vёčnuю bydetъ pravednikъ, t slyha ѕlA ne ўboi1tsz.

Ґllilyіa, tri1ždы.

Troparь s™i1telz, glasъ d7:

Ćkw veli6kimъ pastыrєmъ є3dinonravna i3 ўči1telєmъ vselennыz є3dinomhslenna, b9іz premydrosti služi1telz i3zrsdna, i4že blženstvu tezoimeni1ta, dnesь, vёrnіi, vsi2 vospoi1mъ: hrtA bGa moli2, s™i1telю makarіe, ўmiri1ti mjrъ i3 sp7sti2 dyšы našz.

Kondakъ s™i1telz, glasъ G:

BGomydrыmъ ўčenіemъ i3 kni1žnыmъ spisanіemъ potщalsz є3si2, s™i1telю makarіe, lю1di rwss‡йskіz prosvэti1ti i3 s™hhъ zemli2 našez proslaviti. Segw2 radi čydenъ pronarečesz, preemniče pervoprest0lьnikwvъ rwssjйskihъ, moli2 sohrani1tisz namъ vъ vёrэ i3 blgočestіi nevredi1mw.

Veličanіe s™i1telz:

Veličaemъ tS, s™i1telю džtče makarіe, i3 čti1mъ s™yю pamztь tvoю2: th bo m0liši nj nasъ hrtA bGa našego.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.