NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji dodatni

Mineji dodatni

Dekemvrіa f7

Začatіe s™hz ѓnnы, є3gdA začatъ pres™yю bcdu.

Na GDi, vozzvahъ stіhi6rы na ѕ7, glasъ d7.

Pod0benъ: Zvannый svhše:

Plodorodsщi nepl0dы pače nadeždы dv7u, hotsщuю rodi1ti bGa pl0tію, radostію svёtitsz, i3 likyetъ raduющisz, veleglasnw vzыvaющi: kolBna vs‰ sraduйtesz mnЁ ї}lєva. SE vo črevэ nošY, i3 ponošenіe bezčadstva tlagaю, ćkože blagoizv0li sodёtelь, ўslhšavъ moli1tvu moю2, i3 bolBzni serdca i3scэli2, vъ želaemыhъ mi2.

I$že t nem0krenna kamene, i3stoči1vый v0du, pl0dъ črevu tvoemY, ѓnno, daruetъ, prisnodv7u vLčcu: i3zъ nesže vodA spasenіz h0щetъ proizhti. Ne ktomY ćkw nepl0dnaz zemlS prebydeši na zemli2, ponošenіe tčuždi1la є3si2: zemlю bo vozrasti1vši plodonossщu ži1zni klasы ponošє1nіz temlющій vsBmъ čelovёkwmъ, ćkože blagoizv0li, za miloserdіe mi1losti vowbrazi1tisz vъ čuždee.

Prbr0čєskaz rečє1nіz nhnэ i3spolnsюtsz: gora bo s™az vъ ložesnahъ vodružaetsz: lёstvica bžctvennaz nasaždaetsz: prt0lъ veli1kій cRevъ prougotovlsetsz: mёsto ўkrašaetsz bGovhodi1moe: kupinA newpali1maz načinaetъ prozzbati: mmropol0žnica s™hni ўžE i3stekaetъ, nepl0dstvіz rёki prostiraющi bGomydrennыz ѓnnы, ю4že vёroю ўblažaemъ.

Slava, i3 nhnэ, glasъ v7:

Germanovo: Nedovёdomoe ѓgGlwmъ i3 čelovёkwmъ veli1koe, є4že t vёka sokrovennoe tainstvo preslavnoe, dnesь vъ ložesnahъ cэlomydrennыz ѓnnы mladon0sitsz marja bGootrokovi1ca, ўgotovlsema vo vselenіe vsёhъ cRS vэkHvъ, i3 vo njbnovlenіe r0da našegw. ю4že či1stoю s0vэstію ўm0limъ, vopію1щe kъ neй: moli2 sn7a tvoego2 i3 bGa, ćkw predstatelьnica syщi nasъ hrtіanъ, spasti2 dyšы našz.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ є5.

Pod0benъ: Raduйsz:

Ѓnna, bžctvennaz blgodatь, i3nogdA molsщisz nj čadэ, vozopi2 vsёhъ bGu i3 ziždi1telю: ґdwnaJ savaHfъ, bezčadіz vёsi ponošenіe, samъ bolёznь serdca moegw2 razrэši2, i3 hlsbi ўtrHbnыz razverzi, i3 nepl0dnuю plodon0snu pokaži2: ćkw da raždaemoe darъ ti2 prinesemъ, blagoslovsщe, poю1щe i3 є3dinomydrennw slavzщe tvoE blagoutr0bіe, i4mže mjru daetsz velіz mi1lostь.

Stjhъ: Klstsz gDь dv7du i4stinoю i3 ne tveržetsz є3S.

Drevle molsщisz vёrnw ѓnna cэlomydrennaz i3 bGa ўmolsющi, ѓgGlьskій glasъ ўslhša, i3zvэstvyющій є4й pr0simыhъ bžctvennoe sbыtіE. Kъ neйže beztэlesnый ćvstvennw besёdovaše: molenіe tvoe bo gDu pribli1žisz, ne sёtuй i3 t slezъ tstupi2, blagopl0dna bo bydeši maslina, prozzbaющi vёtvь krasnuю dv7u, ćže cvёtъ procvэtetъ hrtA pl0tію, podaю1щago mjru velію mi1lostь.

Stjhъ: T plodA čreva tvoegw2 posaždY na prest0lэ tvoemъ.

Suprygъ plodorodi1tъ čestenъ bžctvennuю ю4nicu, i3zъ nesže pr0йdetъ telecъ, neizrečennыmъ sl0vomъ ўpitannый voi1stinnu, za vesь mjrъ zakalaemый. Tёmъ, raduющesz, i3spovёdanіe neprestannoe vo ўmilenіi gDevi prin0sztъ, i3 vssčєskaz p0lьzuющuю i3mёti bydutъ. Sі‰ u5bo da ўblaži1mъ, i3 vёroю likovstvyimъ vъ začatіi bžctvennэ, ćže t ni1hъ bGa našegw m™re raždaemыz, є4юže daetsz bogatnw velіz mi1lostь.

Slava, i3 nhnэ, glasъ v7:

Dnesь i3zъ k0rene dv7dova carskaz porfĐra prozsbši, t їessea i3zrasti1ti načinaetъ cvёtъ tainstvennый, vъ neйže hrt0sъ bGъ našъ procvэtE, spasazй dyšы našz.

Troparь, glasъ d7:

Dnesь bezčadіz ќzы razrэšaюtsz, їwakjma bo i3 ѓnnu ўslhšavъ bGъ, pače nadeždы rodi1ti tBmъ ćvэ njbэщavaetъ bGootrokovi1cu, i3zъ nesže samъ rodi1sz newpi1sannый, čelovёkъ bhvъ, ѓgGlwmъ povelёvъ vopi1ti є4й: raduйsz, blgodatnaz, gDь sъ tob0ю.

Seй troparь glag0letsz bezъ bGor0dična.

Na ќtreni, na BGъ gDь, troparь tri1ždы.

Po №-й kafjsmэ, sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Li1kъ ѓgGlьskій:

N0voe nebo vo črevэ ѓnnы zi1ždetsz bGa vsedёtelz povelёnіemъ, i3zъ negHže vozsіsetъ nevečernee slnce, mjrъ vesь prosvэщaющee lučami bžctvA, premn0žestvomъ blgoutr0bіz, є3di1nъ člvэkolю1becъ.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

Po v7-й kafjsmэ, sэdalenъ, glasъ i3 pod0benъ t0йže:

Li1kъ prbr0českій propovёda drevle nepor0čnuю čctuю i3 bGootrokovi1cu dv7u, ю4že ѓnna začatъ, nepl0dы syщi i3 bezčadna: sію2 dnesь veselіemъ serdca ўblaži1mъ, spasšesz є3S radi, ćkw є3di1nu nepor0čnuю.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

KanHna dvA s™hz ѓnnы: li so їrmos0mъ na }: vtorhй na ѕ7. Tvorenіe ґndreevo. Glasъ №.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Pёsnь pobёdnuю poi1mъ vsi2 bGu, sotv0ršemu di6vnaz čudesA mhšceю vыs0koю, i3 spasšemu ї}lz, ćkw proslavisz.

Začatіe dnesь, bGomydraz ѓnno, tvoE prazdnuemъ, ćkw vmэsti1všuю nigdёže vmэsti1mago začalA є3si2, nepl0dnыhъ trёššisz ќzъ.

Pravednыhъ ўslhšalъ є3si2 moli1tvu, s™hhъ i3sp0lnilъ є3si2 njbэщanіe, gDi, praotєcъ tvoi1hъ, i3 si6mъ dalъ є3si2 pl0dъ tebE r0ždšuю, čctuю.

Ѓnna slavnaz nhnэ začinaetъ čctuю, bezpl0tnago začenšuю gDa preblgago: i3 rodi1ti i4matь pl0tію i3myщuю rodi1ti hrtA.

T tlёnnыhъ vozsіsla є3si2, dv7o, ložesnъ: vъ netlёnnэ vo črevэ slavы slnce nosi1la є3si2, bhvša ćkože є3smы2, kromЁ vraщenіz i3 smэšenіz.

Drugjй kanHnъ, є3gHže kraegranesіe po ґlfavi1tu. Glasъ t0йže.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Hrt0sъ raždaetsz, slavite. Hrt0sъ sъ nb7sъ, srsщite. Hrt0sъ na zemli2, voznosi1tesz. P0йte gDevi vs‰ zemlS i3 veselіemъ vosp0йte lю1dіe, ćkw proslavisz.

Či1stuю dv7u bGootrokovi1cu, m™rь bhti hotsщuю sozdatelz, vo črevэ prіemši ѓnna, radostnw vopіsše: kwlёna vs‰ ї}lєva sraduйtesz mnЁ, se bo i3 ѓzъ začahъ.

Kni1gu, ю4že prorečE prbr0kъ, zapečatanu d¦omъ b9estvennыmъ, vъ ložesnahъ svoi1hъ soderžaщi, ѓnna vsBmъ vopіsše: ю4že vs‰ spis†nіz prozvlsюtъ, vozveličaюsz ѓzъ, prozzbaющi dnesь.

Vo črevэ vmэщaetsz i3 sozidaetsz hramъ bžctvennый i3 spasi1telьnый vъ ložesnahъ m™rnihъ: nasaždaetsz lёstvica, ćže kъ vы6šnimъ vs‰ čelovёki vozvodsщaz. E#sže začatіe vёrnw da toržestvyemъ.

Katavasіa: Hrt0sъ raždaetsz:

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Da ўtverdi1tsz serdce moE vъ v0li tvoeй, hrtE b9e, i4že nadъ vodami nebo ўtverždeй vtor0e, i3 njsnovavый na vodahъ zemlю, vsesi1lьne.

Pl0dъ čreva ѓщe podasi mnЁ, vopіsše ѓnna ko gDu, vozveli1čusz, i3 tebЁ prinesY seй. Segw2 radi začinaetъ čctuю bGomaterь.

Ćže po zak0nu skončavši, i3 bGu nepor0čnw rab0tavši, črevon0siši voi1stinnu zakonodavca r0ždšuю, ѓnno vsečestnaz: tёmže tS vёrnіi ўblažaemъ.

Vъ sadY molsщeйsz tebЁ, glasъ ўslhša vыsočaйšій, ѓnno bGomydraz, i3 pl0dъ črevu tvoemY daetъ, raS tverzšuю dverь blagodatію.

BGor0dičenъ: Nepl0dstvuющіz mhsli moeS nepl0dіe vsskoe tženi2, i3 plodon0snu dobrodёtelьmi dyšu moю2 pokaži2, vses™az bcde, vёrnыhъ p0moщe,

I$nъ.

Їrm0sъ: Prežde vBkъ t nc7A roždennomu netlёnnw sn7u i3 vъ poslBdnzz t dv7ы voploщennomu bezsёmennw hrtY bGu vozopіi1mъ: vozneshй r0gъ našъ, s™ъ є3si2 gDi.

Prіemletъ sъ vыsotы2 molsйsz gDu їwakjmъ voždelёnnoe vэщanіe, predstavšu ѓgGlu є3mY i3 glag0lющu: tidi2, tvo‰ prošє1nіz, pravedne, vsёhъ bGъ i3sp0lni.

Prizыvaющi vsёhъ bGa, ѓnna i3nogdA vъ sadY stosщi, predstavša zrsše sebЁ ѓgGla i3 glag0lющa: da ne skorbi1ši, m™ri bo b9іeй mati i4maši bhti.

Revnyющi ѓnnэ, syщeй prežde tebє2, molє1nіz kъ bGu prineslA є3si2, i3 bezsёmennw prіemšuю sl0vo nevmэsti1moe, či1stuю vo ўtr0bэ začalA є3si2, blagočadіemъ tvoi1mъ vs‰ nы2 ѓnna njblagodativši.

Sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Vozneshйsz:

Їwakjmъ svzщennый i3 ѓnna darъ prines0ša drє1vnimъ svzщennikwmъ, i3 ne prіsti bhša, nepl0dы syщe, molьbY prines0ša datelю vssčeskihъ, i3 moli1tvu i4hъ ўslhšavъ, daruetъ i5mъ syщw dverь ži1zni, є3sže s™0e počti1mъ začatіe.

Slava, i3 nhnэ:

Pod0benъ: Ўdivi1sz їHsifъ:

Neskvernaz ѓgnica i3 prečctый čert0gъ, t prvdnikwvъ proizhti nhnэ načinaetъ, vёrnіi, bGoukrašennaz marja preslavnw. Veseli1tesz pr0čee, nebo i3 zemlS, i3 vsi2 zemnor0dnіi, sovzыgraйte: ćkw sotvori2 dnesь presl†vnaz bGъ, vo črevэ nepl0dstvuющіz pl0dъ, є3di1nu pokazavъ dv7u, ю4že vёrnw vospoemъ.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: D¦omъ provi1dz, prbr0če ґvvakyme, slovesE voploщenіe propovёdalъ є3si2, vopіS: vnegdA pribli1žitisz lёtwmъ, poznaešisz vnegdA prіiti2 vremeni, pokažešisz. Slava si1lэ tvoeй, gDi.

Q bžctvennagw vэщanіz! Q strannagw glag0lanіz! Ѓщe i3 ѓzъ začnY; ѓgGlu vъ neй poslavšusz, ѓnna, ўdivlsющisz, veleglasnw vopіsše: bGu moemY slava, tvorsщemu preslavnaz.

Sraduйtesz mnЁ vs‰ plemenA ї}lєva: vo ўtr0bэ začahъ n0voe nebo, i3zъ negHže ѕvэzdA vozsіsetъ pomalэ spasenіz, ї}sъ svёtodavecъ, ѓnna, raduющisz, vzыvaše.

Ўslhša ѓnnino bGъ stenanіe, i3 vnstъ gDь moli1tvэ є3S, i3 bezčadіz džblakъ razori1vъ, svёtomъ njzarsetъ blagočadіz preslavnw. Tёmže začinaetъ є3di1nu čctuю.

BGor0dičenъ: Dv7o bcde, neskvernaz ski1nіe, njskvernennago pregrэšenьmi njči1sti mS nhnэ щedr0tъ tvoi1hъ čistёйšimi kroplenьmi, i3 daždь mi2 ryku p0moщi, da zovY: slava tebЁ, čctaz bGoproslavlennaz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Žezlъ i3zъ k0rene їesseeva i3 cvёtъ t negw2, hrtE, t dv7ы prozsblъ є3si2, i3zъ gorы2, hvalьnый, prіwsэnennыz čaщi, prišelъ є3si2 vopl0щsz t neiskusomyžnыz, neveщestvennый i3 b9e, slava si1lэ tvoeй, gDi.

Tverzesz ўtr0ba tvoS, ćže prežde neraždaющaz, i3 prіemleši, ѓnno, džblakъ nbcnый, i3zъ negHže namъ svёtloe vozsіsvъ slnce, vs‰ svёtomъ i4stinы njzari2, i3 glub0kuю tmY bezb0žіz tgnA.

Prest0lъ ngneobraznый b9ій vъ ložesnahъ tvoi1hъ vodruzi1sz: na nemže sёdъ vospoči2, i3 vsёhъ blagočesti1vыhъ trydъ tstъ, i3 či1stoe bGoznanіe vodruzi2 na zemli2, ѓnno blažennaz, bGoprіstnaz.

SE, є3g0že prorečE solomHnъ, vo ўtr0bэ dždrъ prіsla є3si2, sohransemь i4stinnэйše, i4stinnomu cRю2, kъ bžctvennomu vozzvanію, r0da čelovёča njbraщenію: tёmže tS radostnw, ѓnno, vёrnіi ўblažaemъ.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Tv0й mi1rъ daždь namъ, sn7e b9ій: i3n0gw bo, razvэ tebє2, bGa ne znaemъ, i4mz tvoE i3menyemъ, ćkw bGъ živhhъ i3 mertvыhъ є3si2.

I#zъ k0rene prozsbšaz dv7dova i3 їesseeva, ѓnna nhnэ rasti1ti načinaetъ bžctvennый žezlъ, prozsbšій tainstvennый cvёtъ hrtA, vsёhъ ziždi1telz.

Materь bhvšuю mS, ѓnna vopіsše, ќzrztъ lю1dіe i3 ўčudstsz: se bo roždY, ćkw blagovoli2 soyzы razrэši1vый nepl0dstvіz moegw2.

Ntrokovi1cu, ю4že začahъ ѓzъ, pror0čestіi glasi i3zdaleča provozvэsti1ša, g0ru i3 dverь neproh0dnuю, preradostnw ѓnna vopіsše prihodsщыmъ.

BGor0dičenъ: DŽblakъ, i3 raй, i3 dverь tS svёta, trapezu, i3 runo2 vёmы, i3 stamnu, vnytrь mannu nossщuю, sladostь mjra, čctaz dv7o m™i.

I$nъ.

Їrm0sъ: BGъ shй mi1ra, nc7ъ щedr0tъ, veli1kagw sovёta tvoegw2 ѓgGla, mi1rъ podavaющa, poslalъ є3si2 namъ: tёmъ, bGorazymіz kъ svёtu nastavlьšesz, t n0щi ќtrenюющe, slavosl0vimъ tS, člvэkolю1bče.

Sni1de sъ gorы2 їwakjmъ, ne skrižali zak0na prіemый, no ю4že zak0nъ prednapisA, i3 vs‰ prbr0čєskaz tkrhša rečє1nіz, b9ію m™rь čctuю, i3 i3graz vopіsše: vozveli1čisz serdce moE.

Vъ ložesnahъ ćkw njщuti2 ѓnna i3nogdA nasaždennuю blagopl0dnuю l0zu, i3zъ nesže gr0zdъ procvэtE zrёlый, namъ vіno2 bezsmertіz nbi1lьnw i3skapaющій, čt0 ti vozdamъ, blgoutr0bne gDi, vэщaše;

Ne terpS їwakjmъ tvarь zrёti blagočestіemъ ne pl0dstvuющu, nepl0dstvu ѓnninu preiti2 molsšesz, i3 sію2 voz8imёti ntrokovi1cu, i3zъ nesže sn7ъ dadesz, vs‰ sыnopoloži1vый svoemY nc7Y, vыsočaйšій.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Prbr0ka їHnu podražaz, vopію2: živ0tъ m0й, blže, svobodi2 i3zъ tli2, i3 spasi1 mz, sp7se mjra, zovyщa: slava tebЁ.

Kakw vmэщaetsz vo črevэ vmэsti1všaz bGa; kakw raždaetsz hrtA rodi1všaz pl0tію; kakw že soscami pitaetsz, ćže ziždi1telz mlek0mъ napoi1všaz;

MolьbY vašu ўslhšavъ bGъ, plodovi1tъ pl0dъ nhnэ daruetъ vamъ, vsehvalьnіi їwakjme i3 ѓnno, dnesь.

Či1stuю golubi1cu začenši vo črevэ, radosti duh0vnыz i3sp0lnisz i4stinnw, prinossщi pBsni blagod†rnыz ѓnna bGu.

BGor0dičenъ: Trevolnє1nіz pomыslHvъ, i3 strasteй navedє1nіz, i3 glubinA grэhHvъ nkasnnuю dyšu moю2 njburevaюtъ: pomozi1 mi, s™az vLčce.

I$nъ.

Їrm0sъ: I#zъ ўtr0bы їHnu mladenca i3zblevA morskjй ѕvёrь, kkovA prіstъ: vъ dv7u že vselьšeesz sl0vo, i3 pl0tь prіemšee, pr0йde sohranšee netlёnnu. E#gHže bo ne postradA i3stlёnіz, r0ždšuю sohrani2 nevreždennu.

Zak0na sBni ćvэ preh0dztъ: se bo zarS bžctvennыz blgodati pokazyetsz, dv7a džblakъ, i3zъ negHže svёtloe bžctvA vozsіsetъ voi1stinnu slnce, ѓnna raduющisz vzыvaše, bGa ї}leva veličaющi.

Strannoe, ѓщe i3 ѓzъ začnY, zrёnіe, ćže prežde nepl0dna i3 neraždaющaz, ѓnna glag0laše, vэщaющago ѓgGla ćkw ўslhša, ćkw ntročA rodi1tsz, i3 vzыvaše: d0brэ blagagw slhšanіz, ѓщe slovesъ sbыtіE bydetъ.

G0rы i3 h0lmi, polS i3 m0re, ѓgGlьskoe mn0žestvo, i3 vsE є3stestvo2 čelovёčeskoe da veselstsz: vLki bo bžctvennый hramъ, načatokъ primirenіz prіstъ ѓnna, є3gdA njщuti2 sebE samyю začenšuю, vэщaše.

Kondakъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Kvi1lsz є3si2 dnesь:

Prazdnuetъ dnesь vselennaz ѓnnino začatіe, bhvšee t bGa: i4bo tA porodi2 pače sl0va sl0vo r0ždšuю.

Jkosъ: Їwakjmъ čydnый i3 ѓnna bGomydraz, džba živyщe vo vsskomъ blagočestіi, po zak0nu mwmseevu, nepl0dni bshu, i3 molshusz bGu vseю dušeю, glag0lющe: gDi savaHfъ preblgjй, vssčeskihъ nadežda, bezčadstvіz bolёznь i3 ўkori1znu vёsi i3 pečalь, podaždь u5bo namъ pl0dъ i3zъ čreva, i3 prinesemъ togo2 vъ hramъ tv0й darъ svzщenъ, i3 prinošenіe i3sp0lneno, pače sl0va sl0vo r0ždšuю.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Syщыmъ vъ peщi2 ntrokHmъ tvoi6mъ, sp7se, ne prikosnysz, nižE stuži2 džgnь. TogdA trіE, ćkw є3di1nэmi ўstы2 poshu i3 blgoslovlshu, glag0lющe: blgoslovenъ bGъ nc7ъ našihъ.

Bezčadstva ўkori1znы ўbэžati molsše ѓnna vsёhъ vLku, i3 seS mi1lostivый glasъ ўslhšavъ, togo2 r0ždšuю pl0dъ podadE t0й, ćkože blagovoli2.

Carskaz porfĐra vъ tvoemъ črevэ i3stkatisz, ѓnno, načinaetsz, ю4že bGъ i3 cRь vsёhъ ponesъ, čelovёkwmъ ćvitsz, i3 smiri1tъ vragi2, borю1щыz nы2.

MĐro blagov0nnoe vo ўtr0bэ začalA є3si2 ѓnno, mĐro ži1zni preestestvennw vosprіemšuю vLku, dыhanьmi blagodati pomыšlє1nіz n†ša njblagouhavšago.

BGor0dičenъ: Ćkw t trbcы є3di1nago tS, hrtE, slavimъ, ćkw i3zъ dv7ы vopl0щsz, kromЁ vraщenіz čelovёčeska, vs‰ poneslъ є3si2, ne tstupi1vъ є3stestvA n§eskagw, ї}se, ѓщe i3 soedini1lsz є3si2 namъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: DŽtrocы, blagočestію sovospitani, ѕločesti1vagw velёnіz nebregše, džgnennagw preщenіz ne ўbosšasz, no posredi2 plamene, stosщe, poshu: ntcє1vъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Ngnen0snuю drevle kupinY, mwmseй na sіnai ю4že vi1dэ, ѓnna začatъ vo črevэ bezčadstvіz, džgnь pogašaющuю, ćkw nёkoe ѕločestіe, poю1щыmъ: ntcє1vъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Kaplz tvoeй ўtr0bэ preslavnw nhnэ, ѓnno, i3stoči1sz, ćže v0du ži1zni vsю2 vnytrь vosprіsše, njrošaющuю vёrnw tomY zovyщыz: ntcє1vъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Ptenčee ćkw ўzrЁ gnэzdo2, vperi1lasz є3si2 dyhomъ i3 moli1tvoю: golubi1cu prіsla є3si2 neskvernu, sučecъ nossщuю hrtA maslinnый, ѓnno, mhslennagw pot0pa nasъ svoboždaющій.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: E#gHže ўžasaюtsz ѓgGli i3 vs‰ vHinstva, ćkw tvorcA i3 gDa, p0йte sщ7ennicы, proslavite, džtrocы, blgoslovi1te lю1dіe i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Dv7dъ ю4že prorečE cRi1cu, sE, vo črevэ prіemlю, ѓnna vopіsše: i3 roždY vsёhъ predstatelьnicu vёrnыhъ, cRS hrtA i3myщuю rodi1ti.

ZemlS, vъ nю1že vseli1sz zemli2 sodёtelь, ski1ptrъ s™hй, n0vый kіvHtъ, stamna mannы vъ ložesnahъ matere, sego2 r0ždšuю načinaetъ prozzbati.

KupinA newpalьnaz, svёщnikъ zlathй, njduševlennый čert0gъ gDa bGa, čestnhй žezlъ, vo črevэ matere, sego2 r0ždšuю načinaetъ prozzbati.

BGor0dičenъ: Vozstavi ležaщago mS vo glubinЁ ѕHlъ, nhnэ borю1щыz mS pobэdi2 vragi2, ўszvena bezmёstnыmi slastьmi2, blgaz čctaz, ne prezri, no ўщedri i3 spasi2.

I$nъ.

Їrm0sъ: Čyda preestestvennagw, rosodatelьnaz i3z8wbrazi2 peщь džbrazъ: ne bo2, ±že prіstъ, pali1tъ ю4nыz, ćkw nižE džgnь bžctvA dv7ы, vъ nю1že vni1de ўtr0bu. Tёmъ, vospэvaющe: vospoemъ: da blgoslovi1tъ tvarь vsS gDa, i3 prevozn0sitъ vo vs‰ vёki.

Čt0 mi ўtr0bu sodёlalъ є3si2 bezčadstvuющu, i3 soscы2 suh†z; ćkože proreklъ є3si2 vo prbr0cэhъ, vLko, vopіsše ѓnna i3nogdA: bezčadіz moegw2 ўkori1znu razrэši2, i3 daždь mi2 pl0dъ, sъ ni1mže vopію2: da blagoslovi1tъ tvarь vsS gDa, i3 prevozn0sitъ vo vs‰ vёki.

Vni1de vъ tvoю2, ѓnno, ўtr0bu svёщnikъ, i4že svэщY bžctvennuю taйnw vmэsti2, prosvэщaющuю vssko dыhanіe sі‰nіi taйnыmi bžctvennagw znanіz. Tёmže raduющisz vzыvala є3si2: da blagoslovi1tъ tvarь vsS gDa, i3 prevozn0sitъ vo vs‰ vёki.

N0sztъ, ćkože krasnёйšій nhnэ soprygъ, bžctvennuю ю4nicu, i3zъ nesže telecъ krasnый vozsіS, za vsёhъ zaklavыйsz, slavnый їwakjmъ i3 ѓnna, poю1щe: da blagoslovi1tъ tvarь vsS gDa, i3 prevozn0sitъ vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Živoprіemnый i3st0čnikъ prisnotekyщій, svэton0snый svэti1lьnikъ blgodati, hramъ njduševlennый, sёnь prečctuю, nb7sE i3 zemli2 prostrannэйšuю, bcdu, vёrnіi veličaemъ. Živoprіemnый i3st0čnikъ začinaющi, ѓnno bGomydraz, radostь nhnэ prіimi2, hramъ s™hй vnytrь vo črevэ tvoemъ prіemlющi, svёtomъ pravdы njblistaemu sozdatelz veličaющi.

Soprygъ čestnhй i3 preslavnый, prevёčnagw sn7a praotcы, zak0na hrani1telіe i3zvёstnіi bhvše, načatokъ radosti r0ždšіi, їwakjmъ že i3 ѓnna počteni da bydutъ.

Ю$že danіi1lъ g0ru veli1kuю vi1dэ, i3 їHilь zemlю s™yю ўzrЁ, dverь neproh0dnu, i4nъ že prorečE zapečatannый i3st0čnikъ, i3 bžctvennoe runo2 bcdu dv7u vospoi1mъ.

BGor0dičenъ: PorfĐra, ćže runo2 njbagri1všaz, neizrečennagw sl0va voploщenіz, kadi1lьnica zlataz, trapeza, na neйže hlёbъ hrt0sъ vozloži1sz, bcda dv7a slavitsz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Tainstvo strannoe vi1žu i3 preslavnoe: nebo, vertepъ: prest0lъ heruvjmskій, dv7u: ćsli, vmэsti1liщe, vъ ni1hže vozležE nevmэsti1mый hrt0sъ bGъ: є3g0že, vospэvaющe, veličaemъ.

Likovstvyйte vs‰ dyšы, i3 vzыgraйte: nhnэ zemlS sozdasz, ćže plodorodi1tъ newrannэ klasъ žiznon0snый, t negHže ćdše, ne vzalčutъ kogdA, blagosthnю togw2 veličaющіi.

Palti1rь sъ gyslію vosprіimi2, dv7de, i3 pэsnovosp0й: sE, kіvHtъ kvi1sz b9ій, є3g0že predreklъ є3si2 ćvэ byduщій vъ nazdanіe, i4mže vostahomъ mы2 t grэhopadenіz.

Ćkw veličaйšыz dvЁ ѕvэzdы2, i3znes0ste vsesvёtluю zarю2, ćže vozsіsetъ veli1koe slnce mjru. Tёmže blgohvalimъ i3 slavimъ vasъ, їwakjme i3 ѓnno, ćkw bGom{drыz.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Svёte neizmёnnый:

Svёtъ r0ždšaz, vsю2 njzarsющій, tvarь, dnesь načinaetъ prozzbati ѓnna nepl0dnыmi ložєsnы2. Tёmže stecemsz vsi2, i4bo prіi1de i3zbavlenіe njsuždenіz є4vina.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

Na hvali1tehъ stіhi6rы na d7, glasъ №.

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

Ćže prežde čelovёkwvъ є3stestvo2 nepl0dstvuющee, ćže kъ bGu nadeždi, načatokъ blagočestіz, prozzbaetъ dv7u, є4юže d0brыhъ blagopl0dіe propovёduetsz, vъ začatіi seS na zemli2, pripodati prišestvію hrt0vu. Dvaždы.

Neprohodi1maz dverь cRS hrtA, ćže b9іimъ sovёtomъ, vъ nepl0dnыhъ ložesnahъ začatіe prіemletъ. E$йže na zemli2 predlagaemэй, v0zmutsz nbcnaz vratA, i3 zemnы6mъ popystztъ vh0dъ.

I$že prežde vBkъ neizrečennw t bGa zemnы6mъ propovёdannыhъ bžctvennыhъ i3 strašnыhъ tainstvъ, načatokъ vёrы kvi1sz, čctыz i3 bGootrokovi1cы začatіe. E$юže dэlHmъ tmы2 i3 strastє1mъ prestati predvozvэщaetъ.

Slava, i3 nhnэ, glasъ }:

Malaxa: Prіidi1te, radostnw dnesь, vsskъ či1nъ i3 v0zrastъ čelovёčeskій, so ѓgGlьskimi li6ki, preslavnoe začatіe bcdы svёtlw prazdnuemъ: patrіarsi, vsёhъ cRS m™rь: prbr0cы, ю4že vami propovёdannuю: praotcы, ю4že t vasъ bGomaterь: starcы, bGootcє1vъ: bGootcы2, bGootrokovi1cu: dёvы, prisnodv7u: vёrnіi, k0renь vёrы: svzщennicы, vsesvzщennый hramъ b9ій: s™hhъ vsёhъ li1cы, vinY sobranіz vašegw: ѓgGlьskaz že vHinstva, r0ždšuю vLku vseS tvari i3 sp7sa dyšъ našihъ.

Slavosl0vіe veli1koe. Po tris™0mъ troparь є3di1noždы: i3 tpystъ.

Na lіturgji: Blžє1nna t kanHna pёsnь G-z, i3 vtoragw pёsnь ѕ7-z.

Prokjmenъ, glasъ d7:

Di1venъ bGъ vo s™hhъ svoi1hъ, bGъ ї}levъ.

Stjhъ: Vъ cRkvahъ blagoslovi1te bGa:

Ґpclъ kъ galatwmъ, začalo ©i, t polY.

Ґllilyіa, glasъ №: Spasenіe prvdnыhъ t gDa:

E#đlіe luki2, začalo lѕ.

Pričastenъ: Raduйtesz, pravednіi, nj gDэ:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.