NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji dodatni

Mineji dodatni

Dekemvrіa v7

I$že vo s™hhъ blžennagw mladagw cRS i3 m§nika ќroša.

Na malэй večerni, stіhi6rы, glasъ №.

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

Zak0nnw vёnčanъ bhlъ є3si2 m§nče, straždA segw2 svёta lišenіe, ќroše vsečestne i3 preblženne, ne njskudёй molssz nj nasъ ko gDu, i3 sr0dstvo tvoE naziraй, tvorsщee s™yю pamztь tvoю2.

T li1ka i3zbranъ bhlъ m§nče, radostь podavaeši namъ dnesь vidёnіemъ čctnhhъ moщeй tvoi1hъ, i3 veselsщesz toržestvyemъ: strastoterpče moli1sz nj nasъ, tvorsщihъ s™yю tvoю2 pamztь.

M›rnыz voni6 i3 blgouh†nіz prolivaeši, vselennaz že darъ vosprіemši moщmi2 tvoi1mi, ќroše vsečestne, i3 prevoždelёnne, vozletЁ kъ lюbvi2 hrt0voй prehvalьne, i3 nhnэ moli1sz nj nasъ, tvorsщihъ pamztь tvoю2.

Nsnovanіe b9estvennoe i4stkano t vhšnіz premydrosti, tverdosti tvoeS ќmъ nepokolebA, ni ўbіenіz ўbjйstvennagw ўbossz: є3di1nu vёru kъ bGu i3mёz, i3 tomY predstoi1ši vo slavэ.

Slava, glasъ є7:

Dnesь vesnA blgouhaetъ, kvlenіemъ moщeй tvoi1hъ, i3 novA tvarь likyetъ, i3 raduetsz zrsщi dnesь čydo preslavnoe: li1cы poю1щe ўdivlshusz, veselіe neizrečennoe pokazyющe ќroše vsečctne i3 prevoždelёnne, si1lэ tvoeй slava člkolю1bče.

I# nhnэ, bGor0dičenъ.

Nbradovannaz hodataйstvuй tvoi1mi mltvami: i3 i3sprosi2 dušamъ našimъ mn0žestvo щedr0tъ, i3 njčiщenіe mn0gihъ pregrэšenій, m0limsz.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7:

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

Hvalami vэnčaimъ, m§nka ќroša, є3g0že vэnčA, b9іz blgdtь: b9estvennыmi mltvami, nizloži2 vragi2 našz.

Stjhъ: Prvdnikъ ćkw fjnіxъ procvэtetъ:

Na stolpёhъ m§nčeskihъ vodvorsešisz, ćkw d0brъ v0inъ njbrёtsz na zemli2: i3 vozletёlъ є3si2 kъ vhšnemu prest0lu.

Stjhъ: Nasaždeni kъ domY gDni, vo dvorёhъ:

D0ma zemnagw liši1lsz є3si2, d0mъ nbcnый naslёdovalъ є3si2, m§nče blženne, ќroše slavne.

Slava, glasъ }. Pod0benъ t0йže:

M§nče ќroše mnogostradalьne, mltvami tvoi1hъ prarodi1teleй, ќmъ našъ njzari2, vospёti slavu tvoю2.

I# nhnэ, bGor0dičenъ.

Dveri nbcnыz vozmi1tesz, zrsщe dverь vhšnzgw, svёtlыmi zarsmi njzarsющi vLčcu.

Troparь s™agw, glasъ G:

Ю$nošeski procvёlъ є3si2 vo ntečestvіi tvoemъ dobr0toю ўkrašenъ, i3 nepravednuю i3 bezvremennuю smertь pod8slъ є3si2, ќroše vsečctne: crkagw k0rene pl0dъ sladokъ, ѓщe i3 ne vo vremz sozrёvъ, vъ gDnю ži1tnicu vseli1lsz є3si2, i3 žalostь velію sr0dstvu tvoemY njstavilъ є3si2. Moli1sz nj nasъ tvorsщihъ s™yю pamztь tvoю2.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ.

Na veli1cэй večerni, Blženъ myžъ: №-й ґntіfHnъ. Na GDi vozzvahъ, stіhi6rы, na }, glasъ d7.

Pod0benъ: Zvannый svhše:

Svёtlaz dnesь pamztь nastA, serbskoe ўkrašenіe, njb8zvlenіemъ čctnhhъ moщeй tvoi1hъ, na prosvэщenіe i3 pohvalY sr0dstva tvoegw2, ќroše vseblženne: darы dobrodёtelьnыmi njbogati1lsz є3si2. Moli1sz nj nasъ ko gDu, tvorsщihъ pamztь tvoю2.

Struю2 i3scэlenій i3stočaeši prihodsщыmъ sъ vёroю, i3 podaeši darovanіz prossщыmъ ў tebE, hodataйstvomъ prarodi1teleй tvoi1hъ: ne njskudёй molssz ko gDu, nj tvorsщihъ s™yю pamztь tvoю2.

Ѓщe i3 zavistію ўbіenъ bhlъ є3si2 t tvoi1hъ pri1snыhъ, no prnw vъ rai2 vodvorsešisz sъ prarodi1teli tvoi1mi. Ѓщe i3 nepravednuю smertь pod8slъ є3si2, no likovstvyeši so s™hmi: ўb‡йcы že tvoi2 vsk0rэ pogib0ša.

E#щE ne vo vremz sozrёvъ, vъ gDnю ži1tnicu vseli1lsz є3si2, i3 sk0rbь velію njstavivъ sr0dstvu tvoemY, nevёduщu nj smerti tvoeй: na lovi1tvu i3sh0diši, i3 tamw ўbjйstvennu ćzvu pod8slъ є3si2 mnogostradalьne, ќroše.

Slava, glasъ G.

Vo svёtlosti s™hhъ dobrodёteleй prosіslъ є3si2, svэtlёzsz ćkw slnce, i3 njsіzvaz vsёhъ prvdnыmъ sіsnіemъ, dnesь raduюtsz vsS ntečestvіz kzhkъ serbskagw sr0dstva, moщeй tvoi1hъ kvlenіemъ: vsю1du i3sp0lnilъ є3si2 blgouhanіz, i3 prosvэti1lъ є3si2 tvoE ntečestvo vsskimi dobr0tami, manovenіemъ b9іz d¦a, vsS vosprіemъ mnogostradalьne ќroše. Moli1sz nj nasъ čtyщihъ s™yю pamztь tvoю2.

I# nhnэ, bGor0dičenъ.

Kakw ne divi1msz, bGomyžnomu ržctvY tvoemY prečctnaz, i3skušenіz bo myžeskagw ne prіemši vsenepor0čnaz, rodilA є3si2 bezъ nc7A sn7a pl0tію: prežde vBkъ t nc7A roždennagw bezъ m™re. Nikakože preterpёvšagw i3zmэnenіz, i3li2 smэšenіz, i3li2 razdэlenіz: no nboю2 suщestv{ sv0йstvo cёlw sohranšago: tёmže m™i dv7o vLčce, togo2 moli2 spasti1sz dušamъ, pravoslavnw bcdu i3spovёdaющihъ tS.

Vh0dъ, prokjmenъ dnE, i3 čtє1nіz tri2.

Na lіtji stіhi1ra hrama. I# s™agw, glasъ №:

Veselw dnesь cRkovь b9іz njdэvaetsz, kvlenіemъ moщeй tvoi1hъ: serbskaz zemlS krasyetsz vъ b9estvennэй pamzti tvoeй, ўb‡йcы že tvoi2 studA i3sp0lneni, posrami1šasz, th že vъ pi1щi raйstэй vodvorsešisz, ќroše vseblženne.

Prarodi1telіe tvoi2 molьbY tvorstъ ko gDu, naposlёdokъ, njbnovi1ti sr0dstvo svoE, vъ pohvalY i3 prosvэщenіe, i3 na njbličenіe ўbjйcamъ tvoi6mъ: tebё že na slavu i3 pohvalY, ќroše preblženne, moli1sz spasti1sz dušamъ našimъ.

Stezeю tёsnoю šestvovavъ, raS širotY dosti1glъ є3si2, i3 sr0dstvo tvoE prosvэti1lъ є3si2: čudesnыmi dёlы njsіsnъ, vsю2 pods0lnečnuю njbogati1lъ є3si2, darъ i3scэlenіz prіemъ, ќroše dostoblženne.

Ѓщe i3 bezvremenu smertь pod8slъ є3si2, zavistію ratob0rca ўbivaemъ nepovi1nnw. Q nepravednagw ўbjйstva! No nni2 ќbw sytь vo tmЁ i3 mracэ, th že sъ prarodi1teli vo crtvіi vodvorsešisz dostoblženne.

Nhnэ dnesь svэti1lo veli1koe kvi1sz serbskomu r0du, cRkovь bo konečnэ zapustёvšaz, paki b9іimъ manovenіemъ, njbnovlsetsz na pohvalY tvoю2 preblženne ќroše: moli1sz nj nasъ tvorsщihъ s™yю pamztь tvoю2.

Slava, glasъ є7.

Krasyйsz i3 likyй veselw cRkvi b9іz, vъ darы bo tebЁ cRь ќrošъ prin0sitsz, njb8zvlenіemъ čctnhhъ moщeй svoi1hъ. Li1kъ ѓgGlьskій veseli1tsz. Sъ ni1miže moli1sz neprestannw hrtY za nы2, i3zbaviti t bёdъ, tvorsщыz prečctn0e i3 svэton0snoe tvoE i4mz, mnogostradalьne ќroše preblženne.

I# nhnэ, bGor0dičenъ.

Raduйsz m™i hrtA bGa: i3 є3g0že rodilA є3si2 moli2, sogrэšenій njstavlenіe darovati, vёroю vospэvaющыmъ tS.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: E#gdA t dreva:

Sъ premjrnыmi či1nmi nhnэ vodvorszsz sъ nb7sE prіemъ bGorazymіe, molebnыz glasы tebЁ vozsыlaemъ: podvi1gni sr0dstvo tvoE, i3 za nы2 moli1sz prnw ko gDu, sohrani1ti nasъ ќroše dostoblženne.

Stjhъ: Prvdnikъ ćkw fjnіxъ procvэtetъ:

BGorazymіz svёtlostію sіsz, mjra krasotY prezrёlъ є3si2: ґvraama vъ l0nэ počivaeši. Ne prezri nasъ molsщihsz tebЁ mnogostradalьne, i3 prisnopamztne ќroše vsečctne.

Stjhъ: Nasaždeni vъ domY gDni, vo dv0rэhъ bGa našegw:

I$stinnыmъ vэncemъ vэnčavšimъ tS, i3 crkoю dіadi1moю njdэvazsz, vэnecъ dobr0tы prіslъ є3si2 dostočydne: ne prezri blženne pэvcы2 tvo‰ počitaющыz tS, predstoS so ѓgGlы vo slavэ.

Slava, glasъ ѕ7.

Mhslennыma nči1ma zrS čudesnэ, ѓgGlwmъ sopričastnikъ bhlъ є3si2; prosvэщaeši vs‰ prihodsщыz sъ vёroю kъ racэ tvoeй čctnэй, i3 revnyeši prarodi1telєmъ tvoi6mъ, i3zrsdenъ vъ sverstnicэhъ kvi1vsz, dobrodёtelію i3 razumomъ vsёhъ ўdivi1lъ є3si2, mnogostradalьne ќroše prevoždelёnne: moli1sz, spasti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ.

M™rnee derznovenіe, є4že kъ sn7u tvoemY i3myщi prečctaz, kъ roždenію p0moщi: našz molьbы6 ne prezri m0limъ tS, ćkw tebE є3di1nu ko vLcэ njčiщenіe i4mamы.

Na blgoslovenіi hlёbwvъ: Troparь, glasъ G:

Ю$nošeski procvёlъ є3si2 vo ntečestvіi tvoemъ dobr0toю ўkrašenъ, i3 nepravednuю i3 bezvremennuю smertь pod8slъ є3si2, ќroše vsečctne: crkagw k0rene pl0dъ sladokъ, ѓщe i3 ne vo vremz sozrёvъ, vъ gDnю ži1tnicu vseli1lsz є3si2, i3 žalostь velію sr0dstvu tvoemY njstavilъ є3si2. Moli1sz nj nasъ tvorsщihъ s™yю pamztь tvoю2. Dvaždы.

Bcde dv7o:

Na ќtreni, Na BGъ gDь: tTroparь s™agw, glasъ G:

Ю$nošeski procvёlъ є3si2 vo ntečestvіi tvoemъ dobr0toю ўkrašenъ, i3 nepravednuю i3 bezvremennuю smertь pod8slъ є3si2, ќroše vsečctne: crkagw k0rene pl0dъ sladokъ, ѓщe i3 ne vo vremz sozrёvъ, vъ gDnю ži1tnicu vseli1lsz є3si2, i3 žalostь velію sr0dstvu tvoemY njstavilъ є3si2. Moli1sz nj nasъ tvorsщihъ s™yю pamztь tvoю2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

TS hodataйstvovavšuю:

Po №-mъ stіhosl0vіi, sэdalenъ: glasъ є7.

Pod0benъ: Sobeznačalьnoe sl0vo:

Mhslennыma nči1ma, prozrёvъ b{duщaz, sovёtomъ maternimъ poži1lъ є3si2, i3 cRkvi vozdvi1glъ є3si2 vъ pohvalY prarodi1teleй tvoi1hъ, i3 vъ slavu prečctыz bGomatere, є3sže mltvami hrtE pomi1luй nasъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ.

Tyčami d¦a s™agw, prečctaz moю2 mhslь njrosi2, ćže kaplю r0ždši bezmёrnuю hrtA; i3zsuši2 i3st0čnikъ strasteй moi1hъ, i3 pot0ka pi1щi mS nap0й mltvoю tvoeю.

Po v7-mъ stіhosl0vіi, sэdalenъ: glasъ G.

Pod0benъ: KrasotЁ dvctva:

Krasenъ bhvъ vo vidёnіi vъ životЁ tvoemъ, krasnёйšій že pokazalsz є3si2 po smerti tvoeй, njb8zvlenіemъ čestnhhъ moщeй tvoi1hъ, i3 vsёhъ zrsщihъ ўdivi1lъ є3si2, mnogostradalьne ќroše vseblženne. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ: BGor0dičenъ:

Pod8 zemleю nizverženъ bhhъ grэhmi2, ўmertvi1hsz dš7evnыmi strastmi2 i3 tэlesnыmi: tёmže tm0ю pokrыvaюsz tčaznіz. No vozdvi1gni mS nhnэ kъ pokasnію, i3 sp7si1 mz: m0žeši bo є3li1ka h0щeši.

Po polmelei, sэdalenъ: glasъ }:

Pod0benъ: Premydrosti:

E#gdA tS segw2 svёta lišenію predaša, tnesenu bhvšu tёlu tvoemY vo hramъ, ўspenіz prečctыz, i3sprstovaюtъ taйnw vъ grobni1cэ vnytrь, i3dёže b9estvennaz soveršaюtsz: i3 nikomY nj semъ vёdomw bhstь, t0čію nbi1teli predstatelю, d0ndeže bGu njb8zvlenna tS sotv0ršu. Ўb‡йcы že tvoi2 studA i3sp0lneni vsk0rэ skončašasz: th že vъ raйstэй pi1щi vodvorsešisz mnogostradalьne ќroše, i3 vseblženne, moli2 hrtA bGa grэhHvъ njstavlenіe podati, čtyщыmъ lюb0vію s™yю pamztь tvoю2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ.

Ćkw vo glubinY mn0gihъ sogrэšenій vpad0hъ, t lёnosti moeS i3 ўnhnіz nkasnnый i3 nevёdэnіz, i3 tčaznіemъ nhnэ njderži1mъ є4smь. Bydi mi2 p0moщь i3 njčiщenіe, i3 sp7senіe prečctaz, i3 ўtэšenіe blgopremёnno podaю1щi mi2, tS molю2 i3 tebЁ mi1lsz dёю i3 pripadaю, i3 vёroю zovy ti, da ne kvlю1sz do koncA lьsti1vomu njbradovanіe.

Stepenna, №-й ґntіfHnъ, d7-gw glasa.

Prokjmenъ, glasъ d7:

ČtcnA predъ gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDvi nj vsёhъ ±že vozdade mi;

Vsskoe dыhanіe:

E#đlіe luki2, začalo Rѕ:

RečE gDь svoi6mъ ўčenikHmъ: vnemli1tesz t člkъ, vozložatъ na vы2 ryki.

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ ѕ7.

Ќrošъ di1vnый b9estvennыz tišinы2 želaz, zavistію lišenъ svёta segw2 bыvaetъ i3 bezvremennuю smertь prіemletъ, vэncemъ dobrodёteleй ўvzzesz, i3 sъ premjrnыmi li1ki raduetsz, i3 derznovennw predstoi1tъ vLcэ, so prepod0bnыmъ smmeHnomъ, i3 savvoю prewsщ7ennыmъ, ćkw hodatai pri1snіi, i3 mltvennicы nj dušahъ našihъ.

KanHnъ bcdы so їrm0somъ na ѕ7, i3 s™agw ќroša na }.

KanHnъ m§nika, glasъ d7, є3g0že kraegranesіe:

Pajsій nedost0йnый, poю1 tz blženne ќroše.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Tverzu ўstA mo‰, i3 nap0lnztsz d¦a: i3 sl0vo trhgnu cRi1cэ m™ri, i3 kvlю1sz svёtlw toržestvyz, i3 vospoю2 raduzsz toS čudesA.

Pervэe grэh0vnыmъ nepriwbщi1vsz želanіemъ, zlata čctnёйšій pokazalsz є3si2: ćkw t k0rene blgor0dna i3zraslъ є3si2 blženne.

Ѓщe i3 goni1telь tv0й bhstь volkaši1nъ, no ravenъ proizšelъ є3si2 rodi1telemъ tvoi1mъ, dёlы i3 slovesы2 pod0bzsz: i3 ćkože ѕvэzdA prosіslъ є3si2 blženne.

I$že zak0nnuю sёnь preminyvъ, ќroše kъ šestvію nebesnomu vozšelъ є3si2 raduzsz, i3 trbcэ predstoi1ši: segw2 radi blaži1mъ pamztь tvoю2.

BGor0dičenъ: Ѓgnicu tS posredЁ ternіz njbrёtъ, ne vlaemoe pristaniщe, i3 kъ bGu rukovodi1telьnicu krёpkuю m™i dv7o vLčce.

Katavasіa: Hrt0sъ raždaetsz, slavite.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Tvo‰ pэsnosl0vcы bcde, živhй i3 nezavi1stnый i3st0čniče, li1kъ sebЁ sovokyplьšыz duh0vnw ўtverdi2. Vъ b9estvennэй tvoeй slavэ, vэncє1vъ slavы spod0bi.

Sёmene blgor0dnagw cvёtъ prekrasenъ pokazalsz є3si2, naposlёdokъ kvlenіemъ čctnhhъ moщeй tvoi1hъ, vъ pohvalY sr0dstvu tvoemY vseblženne ќroše.

E#щE t roždenіz blgaz traslь pokazalsz є3si2, vsёmi vi1dы dobrodёtelію: revnyz prarodi1telєmъ tvoi6mъ, cRkvi vozdvizaz, i3 i4nnы potverždaz.

I#zъ načala nj bz7э pэvaemыz pёsni, vsю1du proslysz i4mz tvoE, kvlenіemъ čctnhhъ moщeй tvoi1hъ, mnogostradalьne ќroše vsemydre, naziraй nasъ.

BGor0dičenъ: Raduйsz čctaz dv7o, i3 nezabydi nasъ molsщihtisz, vъ tyzэ syщihъ i3 sk0rbehъ: tvoю2 mlctь i3zleй na nasъ m0limtisz vLčce.

Sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti na per:

Premydre dost0inъ bhlъ є3si2 i4menemъ i3 dёlomъ rodi1telєmъ tvoi6mъ pod0bzsz, i3 sr0dstvu tvoemY njbnovlenіe tvori1ši, bGu proslavlьšu tS vъ životЁ, i4že i3 po smerti proslavilъ tS є4stь, vъ pohvalY sr0dstvu tvoemY mnogostradalьne i3 preblžene ќroše vsečestne: moli2 hrtA bGa, grэhHvъ njstavlenіe podati, čtyщыmъ lюb0vію s™yю pamztь tvoю2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ.

Nbcnuю dverь, i3 kіvHtъ vses™yю g0ru, svэtozarnый džblakъ vospoi1mъ, nbcnuю lёstvicu, slovesnый raй, є4vino i3zbavlenіe, vselennыz vseS veli1koe sokr0viщe: ćkw sp7senіe vъ neй sodёlasz mjrovi, i3 njstavlenіe drevnihъ sogrэšenій. Segw2 radi vopіemъ ti2: moli2 sn7a tvoegw2 i3 bGa, pregrэšenій njstavlenіe darovati, blgočestnw poklansющesz pres™0mu ržctvY tvoemY.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Sэdsй vo slavэ na prt0lэ bžctvA vo džblacэ legcэ, prіi1de ї}sъ preb9estvennый, netlёnnoю dlanію, i3 sp7sE zovyщыz: slava hrtE si1lэ tvoeй.

Neizglagwlannaz tvo‰ čudodBйstvіz, ±že naposlёdokъ pokazašasz, ќroše vsemydre: nezabydi sr0dstva tvoegw2, i3 pomi1luй nasъ molsщihtisz.

E$že t načala beznačalьnomu sl0vu vёrovalъ є3si2, i3 rodi1telю є3dinor0denъ bhlъ є3si2: i3 crkoю dіadi1moю ўkrašaюtъ tS. Vъ slavu i3 pohvalY sr0dstvu tvoemY.

Dobrodёteli tvoS i3 krasotY kto2 i3zreщi2 m0žetъ; ўdivi1lъ vo є3si2 vsёhъ prihodsщihъ kъ racэ moщeй tvoi1hъ: razumomъ prevoshodS mnHgіz.

BGor0dičenъ: Hvalы2 molebnыz kъ tebЁ vospuщaю prečctaz vLčce, ne zabydi nasъ, no moli1sz nj nasъ kъ r0ždšemusz i3zъ tebE, da sp7setъ tebE radi dyšы našz.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ўžas0šasz vssčeskaz nj b9estvennэй slavэ tvoeй. Th bo neiskusobračnaz dv7o, i3mёla є3si2 vo ўtr0bэ nadъ vsёmi bGa, i3 rodilA є3si2 bezlёtnagw sn7a, vsBmъ vospэvaющыmъ tS, mi1rъ podavaющaz.

Q nepravednыz smerti i3 bezvremennыz, ю4že pod8slъ є3si2 ќroše vsečestne! Prevhšše bo vъ radosti prebыvaeši, sъ li1ki i3zbrannыmi.

Stezeю ntečeskoю šestvovalъ є3si2 vseizrsdnoю, čudesы2 ўdivi1lъ є3si2 sr0dstvo tvoE: raka že tvoS i3scэlenіz podavaetъ ќroše blženne.

TvoS pamztь dnesь veselіz vsёhъ i3spolnsetъ, i4že ўdivlsющesz, glюtъ: slava blgoutr0bію tvoemY hrtE cRю2, davšemu namъ sіE ўkrašenіe.

BGor0dičenъ: Tы2 є3si2 vsёmъ pom0щnica, i3 i4stinnaz hrtіanwmъ zastypnica, i3 pokrovi1telьnica, i3 sp7senіe dyšъ našihъ.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: B9estvennoe sіE i3 vsečctn0e, soveršaющe prazdnstvo bGomydrіi bGomatere: prіidi1te rukami vospleщimъ, t neS r0ždšagosz bGa slavimъ.

Trasli blgor0dnыz prosіslъ є3si2, mydrostію i3 razumomъ vsёhъ prevozšelъ є3si2, i3 bezvremennuю smertь pod8emъ, vэncemъ m§ničeskimъ vэnčalsz є3si2 slavne.

Tvoi1mъ kvlenіemъ serbskaz džblastь raduetsz, i3 sr0dstvo tvoE naposlёdokъ, tvoi1mъ kvlenіemъ prosvэti1lъ є3si2: ne zabydi i3 nasъ molsщihsz tebЁ.

Na sp7sennuю stezю2 nastavi nasъ hodi1ti prnw, i3 počitati tS, i3 pamztь tvoю2 soveršati, i3 bGoug0dno poži1ti vъ čctnёmъ hramэ tvoemъ.

BGor0dičenъ: Prečctaz dv7o m™i ї}sъ hrt0va, pomi1luй i3 spasi2, i4že vёroю kъ tebЁ pribэgaющыz: ćkw na tS sъ bGomъ ўpovanіe i4mamы.

Kondakъ, glasъ ѕ7.

Pod0benъ: Rukopi1sannago:

Trasli blgor0dnыz, cvёtъ prekrasnый kvi1lsz є3si2 ќroše vsečestne: zavistію bo ўbіenъ bhlъ є3si2 t tvoi1hъ pri1snыhъ, b9іimъ že d¦omъ prosvэщenъ, s™or0dnago plemene, s™ъ bhlъ є3si2, i3 m§nčeskimъ vэncemъ ўvszsz, vъ čert0zэ nbcnэmъ vodvorsešisz: moli1sz nj nasъ s™e, tvorsщihъ lюb0vію pamztь tvoю2.

Jkosъ: Kto2 dost0inъ ўstnЁ tverzsti, i3li2 ljzhkъ dvi1gnuti, i3 pohvali1ti, hvali1mago bGomъ, njbače vъ toli1ko vremz vъ timёnіi zemn0mъ prebhvъ, t hrtA sp7sa vэnecъ prіslъ є4stь: i3 darovanьmi i3scэlenій njbogati1vsz, i3scэlenіz darъ prіstъ, i3 čestenъ stradalecъ pokazasz, prinosS molenіe blgodёtelю, i3 prіemъ slavu sъ nb7sE, i3 vэnecъ dobr0tы, i3 m0litsz nj tvorsщihъ lюb0vію pamztь є3gw2.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Ne posluži1ša tvari bGomydrіi pače sozdavšagw no džgnennoe preщenіe myžeski popravše, radovahusz poю1щe: prepёtый nc7є1vъ gDь i3 bGъ blgoslovenъ є3si2.

Tvoю2 nbi1telь vskyю zabhlъ є3si2: vosprzni2 ќbw, si1loю praroditelь tvoi1hъ: i3 i3sprosi2 t gDa p0moщь i3 zastuplenіe tvoeй nbi1teli, ćkw da poemъ: nc7ъ našihъ b9e blgoslovenъ є3si2.

Počitaю m0щi tvo‰, i3 poklansюsz: i3scэlenіe bo podaeši vёroю prihodsщыmъ. Podaždь i3 namъ mi1rnoe žitіE vo nbi1teli tvoeй poю1щыmъ: nc7ъ našihъ b9e blgcvenъ є3si2.

trokъ bhlъ є3si2, nbcnagw žili1щa hodataй: vsskimi bo dobr0tami ўkrašenъ, ўbjйstvennoю ćzvoю i3zmэni1lъ є3si2 živ0tъ tv0й, nni2 ќbw studA i3sp0lnišasz, th že vopіeši: nc7ъ našihъ b9e blgoslovenъ є3si2.

BGor0dičenъ: Svёtlыmi zarsmi vsю2 zemlю, vozsіsvšee slnce t s™agw čreva tvoegw2 njzarsetъ vLčce, i4mže i3 nasъ prosvэti2 tvoeю mlctію, vopію1щihъ: prepёtый nc7є1vъ gDь i3 bGъ, blgcvenъ є3si2.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: DŽtroki blgočesti6vыz vъ peщi2, ržctvo2 bGor0dično spaslo2 є4stь, togdA ќbw nbrazyemoe, nhnэ že dёйstvuemoe, vselennuю vsю2 vozdvizaetъ pёti tebЁ: gDa p0йte dэlA, i3 prevoznosi1te є3gw2 vo vsS vёki.

Ю$nošeski poži1vъ vo ntečestvіi tvoemъ, i3 blži1tъ tS sr0dstvo tvoE, i3 veselіemъ raduetsz, tvoemY nb8zvlenію divssz glg0letъ: gDa p0йte dэlA, i3 prevoznosi1te є3gw2 vo vsS vёki.

Trepletennый vosprіslъ є3si2 vэnecъ t vhšnzgw darodatelz, i3zrsdenъ bhvъ tvoeй nbi1teli: i3 cRkovь prosvэti1vъ moщmi2 tvoi1mi, vopіS; gDa p0йte dэlA, i3 prevoznosi1te є3gw2 vo vsS vёki.

E#stestvo2 premэni1vъ tlёnnoe, vъ vBčnыz nbi1teli všelъ є3si2 blženne: i3 žitію2 pres™0mu poslёdovalъ є3si2 prarodi1teleй tvoi1hъ, vopіS: gDa p0йte dэlA, i3 prevoznosi1te є3gw2 vo vsS vёki.

BGor0dičenъ: Konecъ blgjй podati mi2 dv7o, gDa ўmoli2, da i3zbydu njžidaющihъ mS vёčnыhъ mykъ: ćkw da tS poю2 blgoslovennaz vo vsS vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Vsskъ zemnor0dnый da vzыgraetsz d¦omъ prosvэщaemъ: da toržestvyetъ že bezpl0tnыhъ ќmwvъ є3stestvo2, počitaющee sщ7ennoe toržestvo2 bGomatere, i3 da vopіetъ: raduйsz vseblžennaz bcde čctaz prisnodv7o.

B9estvennoe selenіe tы2 bhlъ є3si2 presvёtlo prosvэti1vsz, ќroše vseblženne, sr0dstvo tvoE naziraй, i3 t nedygъ i3 bёdъ i3zbavlsй: da tS neprestannw veličaemъ.

Lestь i3skoreni1lъ є3si2 ѕlyю, pravoslavію revnyz: prarodi1telєmъ tvoi1mъ čudesы2 pod0bzsz, ўdivi1lъ є3si2 zrsщыz tvoS preslavnaz čudesA blženne.

Želaz ўpod0bitisz blžennomu smmeHnu, i3 s™i1telю savvэ, i3 i4nыmъ sr0dstvomъ d0brэ poži1všыmъ: i3 ne liši1lъ tS є4stь veli1kій darodatelь, ќroše vsečestne.

BGor0dičenъ: Prіimi2 naše maloe sіE prinošenіe, q vsenepor0čnaz gpcžE vLčce: i3 є4že t nedost0йnыhъ ўstenъ prinosi1moe ti2 molenіe prіimi2 i3 ne tri1ni vsenepor0čnaz vLčce.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Nb7o ѕvэzdami:

Nhnэšnюю slavu prezrёlъ є3si2, vhšnюю slavu poluči1lъ є3si2: i3 zemnhmi nbcnaz, naslёdovavъ blženne. VLcэ ćkw p®estoS, nj nasъ vsegdA moli1sz. Dvaždы.

BGor0dičenъ: E#di1na čctaz i3 neskvernaz, njskvernena mS vsskimi padenmi lю1tыmi, i3zbavi lю1tыz myki i3 tmы2 kromёšnіz.

Na hvali1tehъ stіhi6rы, na d7, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Ўmudri2 tS vhšnzz si1la, zemnaz vsS prezrёvъ, ќmъ vperi1vъ ko gDu, ќroše vsečctne, ntečestvo tvoE naziraй, i3 nbi1telь tvoю2 nezabydi, prosvэщenіe namъ podavaz, tvorsщыmъ s™yю pamztь tvoю2.

R0da svёtla bhlъ є3si2 blženne, ćkw šip0kъ procvёlъ є3si2 cRkvi, i3 ćkw fjnіxъ mnogoraslennый blgouhanіz i3sp0lnilsz є3si2: lestь є3reseй razruši1vъ nevi1dimoю si1loю, i3 nasъ nezabydi molsщihtisz, ќroše dostoblženne.

Šestvovalъ є3si2 stezeю ntečeskoю, i3 blžennuю ži1znь posti1glъ є3si2, prarodi1telemъ pod0bzsz vsskimi dobrodёtelmi: cRkvi vozdvizaz pri životЁ tvoemъ, i3 i4nnыz podtverždaz prarodi1teleй tvoi1hъ, i3 po smerti tvoю2 cRkovь moщmi2 njblgouhalъ є3si2, i3 čudesы2 vsёhъ ўdivi1lъ є3si2, dostoblaženne ќroše vsečctne.

ЎmA tvoegw2 nepokolebA tverdostь, ґdamanta tverdёйšій kvi1vsz ѓщe i3 ю4nъ bhlъ є3si2, i3 nedospёlъ є3si2 soveršennagw v0zrasta: no d¦a s™agw i3sp0lnenъ bhvъ blgodati. Di1vztsz mn0zi zrsщe tvoS m0щi krasnыz, cRkovь bo tvoю2 prosvэti1lъ є3si2 razli1čnыmi blgouhanmi, vsečctne i3 preblženne.

Slava, glasъ d7.

Svёtlaz dnesь nastA pamztь tvoS ќroše blženne: svэtlёйšій že є4stь prihodsй vo vifleemэ rodi1tisz hrt0sъ, i4že vseй vselennэй radostь podaetъ: tvos že ўbjйstvennaz i3 bezvremennaz smertь, serbstэй zemli2 rыdanіe neutэši1mo, i3 žalostь velію. I# nhnэ blženne i3 dostočydne neprestaй nj nasъ molssz, ćkw sъ m§nčeskimi li1ki vodvorsešisz, i3 ў prest0la s™hz trbcы predstoS sъ prarodi1teli tvoi1mi, tvoE sr0dstvo pominaй, tvorsщee lюb0vію s™yю pamztь tvoю2.

I# nhnэ, bGor0dičenъ.

I#myщe tS bcde ўpovanіe i3 p®estatelьstvo, vražіihъ navёtъ neuboi1msz, ćkw spasaeši dyšы našz.

Slavosl0vіe veli1koe i3 tpystъ.

Na lіturgji: Blženna t kanHna s™agw pёsnь G-й, ѕ7-z.

Prokjmenъ, glasъ d7:

Vozveseli1tsz prvdnikъ nj gDэ, i3 ўpovaetъ na negw2.

Stjhъ: Ўslhši b9e glasъ m0й.

Ґpclъ kъ tіmofeю, začalo s§є.

Ґllilyіa, glasъ d7: Prvdnikъ ćkw fjnіxъ procvэtetъ:

Stjhъ: Nasaždeni vъ domY gDni.

E#đlіe t luki2, začalo …g.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю bydetъ pravednikъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.