NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Maіa G

S™hhъ m§nikъ, tіmofea i3 mavrы.

Stіhi6rы s™hhъ m§nikwvъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

DHblіz vъ m§nicэhъ krёpkw postradavšыz, i3 borcA ўmori1všыz, i3 hrtA vozlюbi1všыz, i3 mjrъ voznenavi1dэvšыz, sіHna mhslennagw dostHйnыz ži1teli, mavru dnesь i3 tіmofea vёroю sošedšesz voshvalimъ soglasnw, m§nikolю1bcы vsi2.

Vzz†nіz tэlє1snaz, nčesъ že i3zbodenіe, provertёnіe ўšesъ, kolesnoe njѕloblenіe, kamene tsžkagw njbёšenіe pod8slъ є3si2, tіmofee, nizl0žь vragA, i3 kъ bžctvennэй slavэ voznosi1mь, slavne. Segw2 radi tS vёroю sošedšesz molebnw voshvalsemъ, slava m§nikwvъ i3 pohvalA.

Svэtolyčnыmi sіsnьmi vragA njmrači1la є3si2, či1stw postradavši, mavro slavnaz: konHbnaz bo vrBnіz, perstwvъ tstіe, svёщnoe žženіe, vremennoe propstіe preterpёla є3si2, i3 prešlA є3si2 kъ bžctvennomu pok0ю, i3dёže li1kъ m§nikъ vsegdA veseli1tsz.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika.

Troparь, glasъ d7:

M§nicы tvoi2, gDi, vo stradanіihъ svoi1hъ vэncы2 prіsša netlBnnыz t tebє2 bGa našegw: i3myщe bo krёpostь tvoю2, muči1teleй nizloži1ša, sokruši1ša i3 demwnwvъ nemoщnы6z derzwsti: tёhъ moli1tvami spasi2 dyšы našz.

KanHnъ, tvorenіe їHsifovo, glasъ ѕ7, є3gHže kraegranesіe:

Tіmofea i3 mavrы bolёzni čestvyю.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Ćkw po syhu, pэšešestvovavъ ї}lь po bezdnэ stopami, goni1telz faraHna vi1dz potoplsema, bGu pobёdnuю pёsnь, poi1mъ, vopіsše.

Svzщennыhъ stradalєcъ svzщennoe i3 čestn0e toržestvo2, lю1dіe svzщennіi, svzщennw počti1mъ: ćkw da tёhъ molьbami t bёdъ i3zbavimsz.

SvzщennopobBdnыz vэncы2 t hrtA prіsti tщaщesz, ўmreti pače, neže ži1ti d0blіi myčєnicы ćvэ i3zv0livše: tёmъ slavu poluči1ša.

Ne ўbosvšesz bolёzneй plotski1hъ, ni mykъ ўstraši1všesz, ni ngnS goni1teleй, strastoterpcы myčєnicы, hrtA na sudi1щi myžeski propovёdaste.

BGor0dičenъ: Presyщnoe sl0vo, suщestvo2 prіemъ t čctыhъ kroveй tvoi1hъ, bGosodёla nasъ, i3 tlёnіz i3zbavi, čctaz, segw2 radi vёrnіi tS vsegdA slavimъ.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Nёstь svstъ, ćkože tы2, gDi b9e m0й, vozneshй r0gъ vёrnыhъ tvoi1hъ, blže, i3 ўtverdi1vый nasъ na kameni i3spovёdanіz tvoegw2.

B9іz kni6gi lю1demъ svzщennw tverzaz, i3 prosvэщaz serdcA, v0ine hrt0vъ tіmofee, vъ čestn0e mučenіe raduzsz všelъ є3si2.

Bžctvennыmъ želanіemъ dyšu raspali1vъ, myčeniče, ko ngnю2 mykъ pristupi1lъ є3si2 terpэli1vnw: tёmže tS hrt0va bžctvennaz rosA, blaženne, prohladi2.

Ќmъ tv0й vozzrёnіemъ kъ bGu prosvэщaemь, m§niče, ne čyzše tnю1dъ želёzъ lю1tыhъ prikosnovenіz razžžennыhъ bыvaющihъ, slavne tіmofee.

BGor0dičenъ: Shй є3stestv0mъ bezstrastenъ, sn7ъ tv0й, dv7o, prіstъ pl0tь t kroveй tvoi1hъ čctыhъ, i3 strtію krtnoю t strasteй mS, čctaz, i3zbavi.

Kondakъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Vozneshйsz:

Mnogoobr†znыz ćzvы preterpёvše, i3 vэncы2 t bGa prіemše, nj nasъ moli1tesz ko gDu, pamztь vsesvzщennuю vašu soveršaющihъ, preveli1kій tіmofee i3 preslavnaz mavro, є4že ўmiri1ti gradъ i3 lю1di: t0й bo є4stь vёrnыhъ ўtverždenіe.

Sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й, sp7se:

Početše bGa, njmrači1ša prelestь, tіmofeй mydrый i3 slavnaz mavra, i3 vssko preterpёvše prehvalьnіi mučenіe, prosvэti1šasz pače l{čъ s0lnečnыhъ, i3 bhša sosluži1teli ѓgGlwmъ, i5hže vёroю slavimъ.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Hrt0sъ moS si1la, bGъ i3 gDь, čestnaz cRkovь bGolёpnw poetъ, vzыvaющi t smhsla či1sta, nj gDэ prazdnuющi.

Veli1kagw blagoslavіz vozželёvše, spod0bistesz segw2, č†da svёta bžctvennagw bhvše, velikomyčєnicы hrtHvы, ѓgGlwmъ ravnostosteli.

S™hhъ činHmъ sočetavsz, i3 blagoposlušli1vэ ќši kъ bžctvєnnыmъ zak0nwmъ i3mёz, slavne, provertBnіz krёpkw preterpёlъ є3si2, tіmofee.

Vozdvi1gše tS na drevo suemydrennіi, njtzgčavaюtъ kamenemъ glavY, slavne tіmofee: no ўkrэplsše tS hrt0sъ, bžctvennoю strtію ўkrašaema.

Tekyщihъ nepostosnnagw, blažennіi, vozgnušastesz voi1stinnu tečenіz, i3 sami sebE bolёznemъ tdaste: segw2 radi ±že t vёka blag†z vosprіsste.

BGor0dičenъ: Čistotы2 selenіe, žili1щe vLki vsёhъ, i3 prbr0kwvъ vsёhъ sbыtіE, bGoradovannaz čctaz, poю1щыz tS ўщedri.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: B9іimъ svёtomъ tvoi1mъ, blže, ќtrenюющihъ ti2 dyšы lюb0vію njzari2, molю1sz, tS vёdэti, sl0ve b9ій, i4stinnago bGa, t mraka grэh0vnagw vzыvaющa.

Supryžnika svoegw2, mavro, svэtovi1dnыhъ slovesъ poslyša lюbeznw, i3 njmračenіe ѕl0e tvergši, svёtъ bыlA є3si2 mučenіemъ, bGoblažennaz.

Bžctvennыmъ d¦omъ sebE, mavro, vowruži1vši, čestnaz, kъ borenію lьsti1vagw, raduzsz, i3zošlA є3si2: i3 sego2 pobёždši, pobBdnыz vэncы2, myčenice, prіsla є3si2.

E#di1nago tS gDa ї}sa i3spovёdavši čestnaz, ruk0ю čelovёka sozdavšago, posэkaetsz pє1rstъ ručnhhъ, nepravednoe tomlenіe myžeski terpsщi.

BGor0dičenъ: Byrю pomыšlenій, vost†nіz strasteй, napasteй volnenіe, ўtiši2, dv7o bGoradovannaz, i3 spasi1 mz, poю1щa veli6čіz tvo‰.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Žiteйskoe m0re vozdvizaemoe zrS napasteй byreю, kъ ti1homu pristaniщu tvoemY pritekъ, vopію1 ti: vozvedi2 t tli2 živ0tъ m0й, mnogomi1lostive.

Svztji myčєnicы, ćdrilomъ krtA duh0vnw njkrilsemi, napasteй puči1nu bezъ vreda vёroю pretek0ste, i3 vъ bžctvennыhъ pristaniщahъ poči1ša.

Razžegše kon0bъ, vъ t0й tS hrtA i3spovёdaющu vverg0ša ѕločesti1vіi: no prebыlA є3si2 nevreždena, ros0ю d¦a njbrёtše tS, mavro, pohlaždenu.

Svzzaemi myčєnicы, vs‰ vzz†nіz vr†žіz myžeski razrэši1ste, i3 lюb0vію do koncA hrtY dyšы privzzaste, pl0ti tloženіemъ, vseprisnopamztnіi.

BGor0dičenъ: Vseblgaz vLčce, ćže preblgago bGa pl0tію r0ždši, njѕl0blennoe strastьmi2 moE serdce ўblaži2, da vёroю i3 lюb0vію veličaю tS.

Kondakъ i3 jkosъ prazdnika.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Rosodatelьnu ќbw peщь sodёla ѓgGlъ prpdbnыmъ ntrokHmъ, haldє1i že njpalsющee velёnіe b9іe muči1telz ўvэщA vopi1ti: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Ne čyzše svэщami preslavnaz njpalsema vsю1du, džgnь vъ serdcы lюbvE nossщi hrt0vъ i3 semY vopію1щi prilёžnw: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Dremanіe t džčію tri1nuvъ ѕl0bnoe, q tіmofee! Preterpёlъ є3si2 džčію njslэplenіe, hrtA serdečnыma nči1ma zrS, i3 poS: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

DHlьnaz prezrёvše bžctvennіi myčєnicы, vhšnee že žili1щe naslёdovaša, svzщennыmi da počtytsz pёsnьmi, poю1щe neprestannw sъ nami: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: Prepёtaz dv7o, prepёtago bGa por0ždšaz, poю1щыz tS pričastniki pokaži2 svёta, i3 i3zbavi geennы i3 ngnS, i3 vsskagw vreda vražіz, moli1tvami tvoi1mi.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: I#zъ plamene prpdbnыmъ r0su i3stoči1lъ є3si2, i3 pravednagw žertvu vod0ю popali1lъ є3si2: vs‰ bo tvori1ši, hrtE, t0kmw є4že hotёti. TS prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Soblюdaющe zak0nы vsederži1telz, bezzak0nnuющihъ deržavэ ne prikloni1stesz, česti luk†vыmъ demwnwmъ ne prines0ste, myčєnicы d0blіi, gDni naslBdnicы.

Soprzženіemъ i3zrsdnыmъ ćvэ sovokuplsemi, i4go gDne legkoe vzsste kypnw na vhю, myčєnicы, i3 myčeničєskimъ sopričt0stesz stadHmъ.

Na drevэ postradavše krestnэmъ, prehvalьnіi, na mnHgi dni6, i3z8wbrazi1ste strastь čestnyю, nasъ radi postradavšagw v0leю: є3g0že prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Nyždnэйšuю voi1stinnu smertь, svztji, prostertіemъ bolBzni preterpёste: tёmže kъ nebolёznennэй ži1zni prestavistesz, vospэvaющe hrtA vo vs‰ vёki.

BGor0dičenъ: Ўkrasi1lasz є3si2, dv7o, por0ždši prekrasnago dobr0toю hrtA gDa, bžctvennыmi vBrnыz zarsmi prosvэщaющago: є3g0že prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: BGa čelovёkwmъ ne vozm0žno vi1dэti, na neg0že ne smёюtъ či1ni ѓgGlьstіi vzirati: tob0ю bo, vsečctaz, kvi1sz čelovёkwmъ sl0vo voploщenno, є3g0že veličaющe, sъ nbcnыmi vHi, tS ўblažaemъ.

Vi1dэti slavu spod0bistesz sebE i3zlіsvšagw za miloserdіe, prehvalьnіi: togH bo zak0nы sohrani1ste, i3 džbщnicы segw2 strteй bhste. Tёmže, sošedšesz, blagočestnw vasъ počitaemъ.

ČasHmъ ravnoči1slennu mёru sotvori1ste, mydrіi, nHщi i3 dni6 prigvoždeni, є4že za miloserdіe ko hrtY pribli1žšemusz: є3g0že i3spovёdaющe vsёmi vLčestvuющago, vъ rycэ segw2 vašz dyhi predaste.

V0instvo ѓgGlъ, li1kъ blažennый prbrHkъ, ґpctwlъ, myčєnikъ i3 prepod0bnыhъ, vo i3sh0dъ vašъ sobrašasz: vsёhъ že vLka vэncы2 ўvzzE, myčєnicы, vasъ pobёdnыmi, ćkw preblgjй.

Namъ lюb0vію vasъ počitaющыmъ, i3 čestn0e vaše soveršaющыmъ toržestvo2, stradalьcы hrtHvы d0blіi, razrэšenіe grэhHvъ, žitіS i3spravlenіe, i3 vsёhъ lю1tыhъ premэnenіz, mydrіi, i3sprosi1te.

BGor0dičenъ: Svёtomъ tvoi1mъ mS, bGoradovannaz vъ ženahъ dv7o, prosvэti2, molю1sz, i3 ngnS vёčnagw mS i3zbavi, ćkw da veličaю tS, ćkw da slavlю tS, ćkw da po d0lgu vospoю2 veli6čіz tvo‰.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.