NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Maіa d7i

S™agw m§nika їsjdwra, i4že vo džstrovэ hjosэ.

Stіhi6rы prazdnika, G: i3 myčenika, G: glasъ d7.

Pod0benъ: Dalъ є3si2 znamenіe:

Ranami stryžemь, k0žanagw ўmerщvlenіz ri1zъ sovleklsz є3si2: vo ndeždu že netlёnіz i3 svёtlu bagrzni1cu njdёznъ, sk0rw ko drevu ži1znennomu došelъ є3si2, ži1znь prіi1mь voi1stinnu nerazori1muю, i3 nekonečnuю, slavne: є3sže nhnэ nasыщazsz, poю1щыz tS soblюdi2.

Revnostію razžigaemь blagočestіz, їsjdwre, všelъ є3si2 vъ sudi1щe, teplэ stradanіz, i3 vэnecъ pobёdы, myčeniče prіstъ, na lestь ўčє1nіi bGopok0rnыmi ўkrašaemь, krtnыmъ že ўkrэplsemь vseoryžіemъ, nizloži1lъ є3si2 lьsti1vago tomi1telz, vэncen0secъ pokazyzsz.

Voi1stinnu prevzыd0ša m§ničєskaz strad†nіz pohvalenіemъ pod0bіz, i3 sl0va i3 p0mыsla: tverdi bo stolpi2 blagočestіz, tёlomъ mertvennыmъ i3 strastnыmъ, ravnw namъ sowbloženi, na džgnь že derznyša, i3 ćzvы prewbi1dэša, ćkw vъ tэlesi2 stražduщe čuždemъ, slavnіi.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Troparь, glasъ d7:

M§nikъ tv0й, gDi, їsjdwrъ, vo stradanіi svoemъ vэnecъ prіstъ netlёnnый t tebє2 bGa našegw: i3mёzй bo krёpostь tvoю2, muči1teleй nizloži2, sokruši2 i3 demwnwvъ nemwщnhz derzwsti. Togw2 moli1tvami spasi2 dyšы našz.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika.

KanHnъ. Glasъ }.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: V0du prošedъ ćkw syšu, i3 є3gĐpetskagw ѕlA i3zbэžavъ, ї}lьtzninъ vopіsše: i3zbavitelю i3 bGu našemu poi1mъ.

Tvoi1mi moli1tvami, m§niče hrt0vъ, їsjdwre blaženne, sъ nb7sE prosvэщenіe podaždь mnЁ i3 blagodatь, voshvali1ti prazdnikъ tv0й čestnhй.

Soveršenno i3mёz kъ bGu, їsjdwre myčeniče, serdce i3 dyšu, i3 nepor0čno stzžavъ žitіE, sъ myčєniki podvizalsz є3si2 d0brэ.

Zak0nnw ўstr0ivъ tvoю2 ži1znь, їsjdwre myčeniče, ćkože nekradomo sokr0viщe, vёru ўderžalъ є3si2 neprel0žnu spasenіz, vseblaženne.

BGor0dičenъ: Voi1stinnu r0ždši є3stestv0mъ bGa, i4stinnw slhšišisz bcda, voi1stinnu zvanіe po koemyždo, bžctvennыmъ ržctv0mъ, čctaz, nossщi.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Tы2 є3si2 ўtverždenіe pritekaющihъ kъ tebЁ, gDi, tы2 є3si2 svёtъ njmračennыhъ, i3 poetъ tS dyhъ m0й.

Sl0vomъ napravlsemь, str†stnaz stremlє1nіz, slavne myčeniče hrt0vъ, dobrodёtelьmi p0stnыmi, strastoterpče, ўvzdi1lъ є3si2.

I#mёz neposthdnoe duševnoe stremlenіe, slavne, vseblagočestnw i3spovёdanіe nevrednw soblю1lъ є3si2.

Mi1lostiva moli1tvami tvoi1mi, vsёhъ sudію2 sotvori2, blagočestnw tvoE voshvalsющыmъ, strastoterpče, toržestvo2.

BGor0dičenъ: Ўmertvi2 mudrovanіe pl0ti našez, vLčce, i3 dyšы njživi2, dv7o, vёroю poю1щihъ tS.

Kondakъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Kvi1lsz є3si2:

Ўpravitelь preveli1kій vselennэй tы2 kvi1lsz є3si2, svste, tvoi1mi kъ bGu moli1tvami: tёmže vospэvaemъ tS dnesь, myčeniče bGomydre їsjdwre preslavne.

Taže sэdalenъ, glasъ G.

Pod0benъ: KrasotЁ dёvstva:

Podvi1gsz na ѕmjz, postavilъ є3si2 pobёdu, myčeniče їsjdwre, t є3gĐpta svэti1lьnikъ, njzarsz pods0lnečnuю, vsBmъ vozsіslъ є3si2, dvižє1nіz tvorS kъ vozsіsvšemu i3zъ dv7ы bGootrokovi1cы: є3gHže radi zaklanъ bhvъ, strastoterpče, žertva blagov0nna bhlъ є3si2.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Tы2 moS krёpostь, gDi, tы2 moS i3 si1la, tы2 m0й bGъ, tы2 moE radovanіe, ne njstavlь nёdra dž§a, i3 našu niщetY posэti1vъ. Tёmъ sъ prbr0komъ ґvvakymomъ zovy ti: si1lэ tvoeй slava, člvэkolю1bče.

Vsego2 vъ tebЁ sl0vo vselьšasz i3mёz, ćkože v0inъ nepobэdi1mый, muči1telьskuю posrami1lъ є3si2 gordhnю: i3 pobэdon0secъ togw2 radi, blženne, bhvъ, vэnecъ neuvzdaemый t bGa prіslъ є3si2, vseslavne myčeniče їsjdwre.

Ю$nošski pognalъ є3si2, їsjdwre, vragi2 tvo‰, si1hъ i3stni1lъ є3si2, strašnыmъ nryžіemъ krtA njgraždenъ, krёpostію že prepossanъ, i3 voznenavi1dэvšihъ tS potrebi1lъ є3si2, zovhй: si1lэ tvoeй slava, člvэkolю1bče.

Poslёduz smerti vLčnэй, togw2 radi str†sti terpёlъ є3si2: tёmže netlёnnэй tS ži1zni, m§niče, spod0bi gDi slavы. E#myže vъ rycэ predalъ є3si2 dyšu tvoю2, preblženne їsjdwre.

BGor0dičenъ: Vopl0щsz njbnovlsetъ vsego2 čelovёka, prečctaz, semY soedini1vsz, dž§ihъ nёdrъ ne njstavlь, vo tvoю2 ўtr0bu vseli1tisz i3zv0li: i3 bogatstvomъ miloserdіz, v0leю njbniщavъ, njbogati2 mjrъ b9estv0mъ.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Vskyю mS tri1nulъ є3si2 t licA tvoegw2, svёte nezahodi1mый, i3 pokrhla mS є4stь čuždaz tmA nkasnnagw, no njbrati1 mz, i3 kъ svёtu zapovэdeй tvoi1hъ, puti6 mo‰ napravi, molю1sz.

Žertva prinesesz nepor0čnaz, i3 soveršena tvoemY vLcэ hrtY, i3 zaklanъ bhvъ ўserdnw, kr0vь tvoю2 prolіslъ є3si2, їsjdwre, priwbщi1vsz strteй є3gw2, i3 crtvіz є3gw2 dost0inъ naslёdnikъ bhvъ.

Ўkrэplsemь, sp7se, vsesi1lьnoю tvoeю krёpostію, pogasi1lъ є4stь mglY prelesti, dobropobёdnый m§nikъ їsjdwrъ: ўsэčenъ bo vo glavY, tebЁ dyšu žiznodavcu blagohvalьnw predadE, vLko.

Ўkrašaetsz, blaženne, tvoi1mi čestnhmi krovьmi2 cRkovь hrt0va, i3 ўzsnsetsz tvoi1hъ stradanій, soprotivlenіemъ, slavne, proti1vu grэhY: th bo krёpkw daže do kr0ve protivostalъ є3si2, їsjdwre.

BGor0dičenъ: NJskvernšeesz є3stestvo2 čelovёčeskoe prestuplenіemъ pervыmъ, i3 lю1tэ i3stlёvšee, i3 mertvo2 bhvšee vozstavila є3si2, i3st0čnikъ r0ždšaz pače ўmA bezsmertіz, bcde prenepor0čnaz vLčce.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Moli1tvu prolію2 ko gDu, i3 tomY vozvэщY peč†li mo‰, ćkw ѕHlъ dušA moS i3sp0lnisz, i3 živ0tъ m0й ѓdu pribli1žisz, i3 molю1sz, ćkw їHna: t tli2, b9e, vozvedi1 mz.

Soveršennuю lюb0vь kъ bGu stzžavъ, strastoterpče preblženne, bl†gъ radi netlёnnыhъ, voi1stinnu zemnhhъ lюb0vь njstavilъ є3si2, i3 vosteklъ є3si2 vopіS: prilэpi1hsz vo slёdъ tebє2, vLko.

Ćkw ženi1hъ blagolёpenъ, їsjdwre, dobr0tami myčeničeskimi ўkrašenъ, kъ nb7sє1mъ vozšelъ є3si2 raduzsz, dobrotv0rnomu sіsnію predstosti, molssz vsegdA nj tvorsщihъ pamztь tvoю2.

Preterpёlъ є3si2, stradalьče, zaklanіe, prozrS tebЁ vёčnoe naslaždenіe, i3 pi1щu prisnoživ0tnuю voi1stinnu sъ myčєniki, ćkw myčenikъ nepobэdi1mь, vosprіslъ є3si2 i4stinnw vэnecъ, preblaženne їsjdwre.

BGor0dičenъ: Marje, vLčnee selenіe, svёtlыmi dёvstva zarsmi, svэtovi1dnw ćkw krjnъ sіsющi, posredi2 tern0vnagw smuщenіz: tebЁ molю1sz blg0й, sogrэšenій podaždь mi2 proщenіe.

Kondakъ i3 jkosъ prazdnika.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: DŽtrocы є3vreйstіi vъ peщi2 popraša plamenь derznovennw, i3 na r0su džgnь preloži1ša, vopію1щe: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

Nhnэ njsіsemь, treblženne, duh0vnoю zareю, tS poю1щыmъ njsіstisz sъ tob0ю blagovoli2, vopію1щыmъ: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki. Dvaždы.

Q pred0brыhъ tvoi1hъ podvigHvъ! I$miže razruši1lъ є3si2 prelestь jdwlьskuю, i3 muči1telz lю6tыz posrami1lъ є3si2, zovhй: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

BGor0dičenъ: Vses™az vLčce dv7o, sogrэšenій moi1hъ r†nы, є3leemъ miloserdіz tvoegw2 i3scэli2, vopію1щagw: blgoslovenъ, prečctaz, pl0dъ tvoegw2 čreva.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Sedmeri1ceю peщь haldeйskій muči1telь bGočesti6vыmъ nei1stovnw razžžE, si1loю že lyčšeю spasє1nы sі‰ vi1dэvъ, tvorcY i3 i3zbavitelю vopіsše: džtrocы, blgoslovi1te, svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Laskanьmi pokušašesz njkrasti muči1telь tvoegw2 terpёnіz krёpostь i3 si1lu, vseblaženne їsjdwre, ko svoemY ѕlorazymію: no tы2, bGomydre, hrtA boю1sz, vopіslъ є3si2, є3myže i3 služY: džtrocы, blgoslovi1te, svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Vsesvёtlo ćkw s0lnce, ti1hoe tvoE licE, mučenіz radovanіemъ ćvlьšeesz, ćkw ѓgnecъ bo nepor0čenъ zaklanъ bhvъ, prineslsz є3si2 bGu, є3myže ćkw sodёtelю pёsnьmi vopіslъ є3si2: džtrocы, blgoslovi1te, svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Svэtovi1dno tёlo tvoE lю1bzщыmъ kvlsšesz, ѓgGlьskimъ dormnossщыmъ činHmъ, blistazsz, їsjdwre, čudesъ svёtlostьmi, i3 blagodatьmi čudotvorenіz razli1čnыmi, nbi6lьnaz podavaeši i3scэlє1nіz vopію1щыmъ: džtrocы, blgoslovi1te, svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

BGor0dičenъ: Vэtjйstіi ljzhcы tS voshvali1ti ne m0gutъ, q bGorodi1telьnice marje bGonevёsto: bGa bo rodilA є3si2, nadъ vsёmi syщago, ntrokovi1ce čctaz, t dv7i1českіz neiskusobračnыz ўtr0bы: є3g0že džtrocы blagosl0vztъ, svzщennicы vospэvaюtъ, lю1dіe prevozn0sztъ vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Ўžasesz nj semъ nebo, i3 zemli2 ўdivi1šasz koncы2, ćkw bGъ kvi1sz čelovёkwmъ pl0tski, i3 črevo tvoE bhstь prostrannэйšee nebesъ. Tёmъ tS bcdu, ѓgGlwvъ i3 čelovBkъ činonač†lіz veličaюtъ.

Bogatstvomъ miloserdіz sošedый sъ nb7sъ, krtъ že i3 smertь nasъ radi v0leю preterpёlъ є3si2, ćkw blagъ: segw2 radi їsjdwrъ na tS vziraz, vopіsše: soumrY tebЁ, da ži1vъ bydu, sraspnysz, da crtvuю sъ tob0ю.

Zak0nnw tvoi1hъ kroveй na zemli2 k†pli i3zlіsvšыzsz, їsjdwre, na nb7sёhъ ndeždu tebЁ njbagri1ša blagolёpnw, i3stkanu blagodatію: vъ nю1že nhnэ njdёznъ, hrtY predstoi1ši vъ čert0zэhъ, preblženne, nbcnыhъ, vэnecъ nosS m§niče, slavne.

Ćkw i3mёz derznovenіe ko hrtY, moli1tisz ne prestaй, їsjdwre, t napasteй, byri že i3 skorbeй, i3 strasteй, i3zbaviti tvorsщihъ pamztь tvoю2 dost0йnw svzщennuю, duševnagw že spasenіz prosS, treblaženne, tvoegw2 žrebіz spod0bi.

BGor0dičenъ: Ćkw sp7sa r0ždšaz i3 i3zbavitelz, spasenіe mnЁ, ntrokovi1ce, spod0bi poluči1ti, prečctaz, pregrэšenій moi1hъ pleni6cы tvoi1mi moli1tvami razrэšaющi: vs‰ bo ćkw h0щeši tы2 i3spravlseši: ćkw nosi1la є3si2 vъ nёdrэhъ vsёhъ cRS blgostію nesravnennoю.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.