NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Maіa f7

S™agw prbr0ka i3saіi.

I# s™agw myčenika hrіstof0ra.

Stіhi6rы prbr0ka, glasъ d7.

Pod0benъ: Dalъ є3si2 znamenіe.

Ќglemъ b9estvA voploщennomu njčiщenъ, prbr0čestvu ўvёrisz veli1kій i3 slavnый i3saіa, i3 bžctvennuю slavu vi1dэti spod0blьsz, mn0gimъ dobrodёteli bogatstvomъ, i3 čistot0ю, propovёdnikъ predpolagaetsz, i3 provozvэщaetъ byduщee spasenіe kzhkwmъ, i3 bžctvennoe kvlenіe.

Ќmъ že i3 mhslь njči1щь, dostočydne i3saіe, d¦a blagoug0denъ nrganъ, dёйstvы segw2 i3 dohnovenьmi ўdarsemь pri1snw, i3 bGomydrennw složenъ bhlъ є3si2, preslavne, na prest0lэ sэdsщago prevoznesennэ zrS, i3 bžctvєnnыmъ naučazsz.

E#di1no gDьstvo trіmpostasnagw bžctvA, tris™hmъ razumomъ, neprestannw slavzщыz serafjmы bžctvєnnыz, blaženne, vi1dэvъ i3 nauči1vsz, prbr0čestэй ўvёrilsz є3si2 blgodati, čydne: tёmže tvoю2 vsesvzщennuю soveršaющe pamztь, hrty tz priv0dimъ, moli1tvennika si1lьnэйšago.

I$nы stіhi6rы m§nika, glasъ t0йže.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Hrіstof0re preslavne, hrtoimeni1tый st0lpe, čestn0e ўkrašenіe blagodati, tы2 si1lьnыhъ deržavu nizvergъ muči1teleй posrami1lъ є3si2, i3 hrtA ćkw i4stinna cRS, i3 ziždi1telz tvoego2 propovёdalъ є3si2: є3gHže bžctvennoю si1loю, sъ nebesE vэnecъ bžctvennый prіslъ є3si2, i3 prebыvaющuю slavu.

Nepristypnыmъ bžctv0mъ, neizrečennoю blagostію, i3 tverdoю svёtlostію prosvэщaemь, mrakъ jdwlьskій razori1vъ, bezzak0nnыhъ šat†nіz nizloži1lъ є3si2 svёtlw: i3 ngnemъ i3 ranami njderži1mь, suproti1vnago strэlьcA na sudi1щi nizl0žь, pobэdon0secъ i3 pobэdi1telь kvi1lsz є3si2.

Si6lы vhšnihъ v0instvъ tebЁ ўdivi1šasz, i3 myčeničestіi či1ni sovozveseli1šasz, pravednыhъ sob0ri soglasnw vozopi1ša, i3 ruk0ю bGonačalьnoю bGъ svhše vэnčA. Tёmže zovemъ: hrіstof0ra moli1tvami, ćkw щedrъ, spasi2 vs‰ tvorsщыz segw2 bžctvennoe toržestvo2.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Troparь, glasъ v7:

Prbr0ka tvoegw2 i3saіi pamztь, gDi, prazdnuющe, tёmъ tS m0limъ, spasi2 dyšы našz.

Drugjй troparь m§nika, glasъ d7:

Ndeždami t kroveй ўkrašazйsz, gDevi predstoi1ši cRю2 si1lъ, hrіstof0re prisnopamztne, tonyduže so bezpl0tnыmi i3 myčєniki poeši tris™hmъ i3 strašnыmъ sladkopёnіemъ: tёmže moli1tvami tvoi1mi spasaй stado tvoE.

KanHnъ s™hhъ, prbr0ka, i3 m§nika. Tvorenіe feofanovo. Glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Vospoю2 tebЁ, gDi b9e m0й, ćkw i3zvelъ є3si2 lю1di i3zъ rab0tы є3gĐpetskіz, pokrhlъ že є3si2 kolєsni1cы faraHnwvы i3 si1lu.

Prosvэti1 mz, gDi b9e m0й, i3 nastavi svёtlw bžctvennagw prbr0ka tvoegw2 slavnoe i3 čestn0e voshvali1ti toržestvo2.

BGovэщannaz trubA i3saіina, njglasi1všaz zemlю, cerkHvnыz pitateli sozvA, prazdnovati pamztь є3gw2.

Str†sti tэlє1snыz, bGon0se, pomыslHmъ dušє1vnыmъ tverdw pokori1vъ, slavu spod0bisz vi1dэti vsederži1telz.

Myčenika: Prіidi1te, vsi2 dnesь hrton0scы, hrіstof0ra pamztь, i4stinы svidёtelz bGomydragw, blagočestnw vospoi1mъ.

Myžeski podvizavsz na lestь, muči1teleй preщє1nіz, m§niče straston0sče, krёpostію hrt0voю ўtverždaemь, popralъ є3si2.

BGor0dičenъ: Žezlъ prozrs tz, bcde, cvёtъ že paki i3zъ tebє2 voploщennoe sl0vo, provozvэsti2 slavnый i3saіa, prečctaz.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Lykъ si1lьnыhъ i3znem0že, i3 nemoщstvyющіi prepossašasz si1loю: segw2 radi ўtverdi1sz vъ gDэ serdce moE.

Vsю2 zarю2 duh0vnuю vosprіemь, provozglasi1lъ є3si2, slavne, sl0va smotrenіz neizrečennoe tainstvo.

Vzslsz є3si2 kъ vыsotЁ nbcnэй, i3 blagočestіz svёtlostь pokazalъ є3si2, jdwlьskagw syetіz tы2 i3z8wbliči1vъ nemoщь.

Kamenz vъ sіHnэ prečestnago, kraeug0lьnago, vselennuю soderžaщago, vLku hrtA, i3saіa prbr0čestvuetъ, polagaema.

Myčenika: Nryžіemъ krtA njgraždaemь, m§niče hrіstof0re, r†nы preterpёlъ є3si2, prisnoželaemagw naslaždaešisz raduzsz.

Pl0tь ќbw ranami ssэcašesz, bGolюbi1vaz že tvoS dušA lюb0vію pitašesz, poučaющisz crtvіz, hrіstof0re, naslaždenію.

BGor0dičenъ: Rečenіe voi1stinnu i3sp0lnisz i3saіino: dv7a bo rodi2 voploщenna žiznodavca, i3 sp7sa dyšъ našihъ.

Sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Sk0rw predvari2:

T strasteй tэlesnыhъ prewči1stivъ dyšu, slavu vi1dэlъ є3si2 nadъ vsёmi syщagw bGa, prbr0če prebogate: prosіsvъ prbr0čestva svэton0snыmi zarsmi, mlado, reklъ є3si2, ntročA rodi1tsz ziždi1telь, spasaющій nasъ t tli2 moli1tvami tvoi1mi.

Slava, sэdalenъ m§nika, glasъ t0йže.

Pod0benъ: Kvi1lsz є3si2 dnesь:

P0dvigъ, slavne, mučenіz skončavъ, prіslъ є3si2 vэnecъ pobёdы t bGa, hrіstof0re blaženne: є3g0že ўmoli2, t bёdъ i3zbaviti nasъ.

I# nhnэ, prazdnika.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Tvoegw2 na zemli2 kvlenіz, hrtE b9e, propovёduz prbr0kъ prišestvіe, sъ veselіemъ vopіsše: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Na dobrodёtelьnый vozšedъ verhъ, či1stw želaemomu besёdovalъ є3si2, i3 radostnw pёlъ є3si2: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Prbr0čestэй i3saіa blagodati vvёrenъ bhstь, i3 b9іe žili1щe pokazasz, i3 nebesnыhъ si1lъ slavы netlёnnыz spod0bisz.

NJbnovi1tisz nstrovHmъ reklъ є3si2 pri1točnw, kzhčєskimъ cRkvamъ, bžctvennagw d¦a i3sp0lnenъ, slavne, tai1nnikъ neizrečennыhъ bhvъ.

Myčenika: Nbcnoe naslёdіe, myčeniče, vosprіslъ є3si2, na zemli2 po hrtЁ podvizavsz: jdwlьskuю že pogasi1lъ є3si2 prelestь myžeski lю1tagw demwna.

Ženskoe tebЁ i3skušenіe, myčeniče, prinošaše, ćkože ґdamu praoc7u ѕmjй prežde, no pobэždenъ bhvъ stыdsšesz, ўdavlє1nіz na tS prostiraz.

BGor0dičenъ: NtročA namъ dadesz t prbr0čicы, roždennoe bezъ bolёzni bGomatere: є3gHže načalьstvo na ramэ bžctvennый i3saіa propovёda.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Prosvэщenіe tvoE, gDi, nizposli2 namъ i3 t mglы2 pregrэšenій razrэši1 nы, blže, tv0й mi1rъ daruzй.

Sokrovennoe svhše tainstvo zrS, i3 drevnій sovёtъ vhšnzgw, є4že nj nasъ smotrenіe, bGoglag0live, vozvэsti1lъ є3si2.

Strasteй tvoi1hъ, gDi, prisnotekyщій i3st0čnikъ, strasteй nasъ tmыvaetъ: prišelъ bo є3si2, sp7se, ćkože i3saіa prbr0kъ nauči2.

BGočesti1vый i3saіa, t bGa i3zšedъ nc7A, sl0va i3 s™ago d¦a, vъ є3stestvЁ є3di1nomъ, trbcu є3di1nu, nevёduщыmъ propovёda.

Myčenika: Prosvэщenіemъ blgodati ўlovi1lъ є3si2 lю1di, i3 nei1stovstvo bezb0žnыhъ muči1teleй razori1lъ є3si2 ćvэ, na zemli2, mydre, njdёznъ svhše dёйstvomъ.

Nbcnoe i3zv0livъ naslaždenіe ćvэ, pače zemnagw, mydre hrіstof0re, preterpёlъ є3si2 krёpkw mučenіz bolёzni, krt0mъ ўkrэplsemь.

BGor0dičenъ: Na džblacэ, gDi, sэdsщago či1stэ, vsepёtыz m™re, i3saіa vi1dэ tS ćsnw, є3gĐpєtskіz nizlagaющa jdwlы.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Vozopi2, prowbrazyz pogrebenіe tridnevnoe, prbr0kъ їHna, vъ ki1tэ molssz: t tli2 i3zbavi mS, ї}se, cRю2 si1lъ.

D¦omъ vowbraženъ i3saіa, ўzrЁ na prest0lэ gDьstva slavu bleщaщusz, pэsnosl0vimuю tris™hmъ glasomъ, triči1slennuю.

Ko ўstHmъ bosщыmsz tvoi6mъ prin0sitъ ќglь, i3saіe, serafjmъ, kleщami vzemъ, i3 bGu prbr0ka soveršaetъ, taйnw njsvzщenna.

SbыtіE i3zdaleča zrS prorečenій i3saіa, ќmnw so ѓgGlы raduetsz, i3 i3graz slavitъ, i3sp0lnivšago є3gw2 propovBdanіz.

Myčenika: Ne kъ kr0vi, ni kъ pl0ti branь vzemъ d0blій, no nač†la pobэždaše i3 demwnы, nevi1dimoю si1loю sn7a b9іz ўkrэplsemь.

Vozlюbi1vъ blagolёpnw želanій kraй, strastoterpče, ne čylъ є3si2 bolёzneй stryžemь, mhslь tvoю2 vozvыšaz vsegdA ko vLcэ tvoemY.

BGor0dičenъ: Dv7u vo ўtr0bэ začenšuю zrS, i3 r0ždšuю, i3saіa pror0kъ slavnый, voploщenna sl0va sn7a b9іz, nhnэ raduetsz.

Kondakъ, glasъ v7.

Pod0benъ: Vъ moli1tvahъ:

Prbr0čestva darovanіe prіemъ, prbrokomyčeniče, i3saіe bGopropovёdniče, vsBmъ i3z8zsni1lъ є3si2 vočlvёčenіe gDne, vozglasi1vъ veleglasnw koncє1mъ, sE dv7a vo črevэ prіi1metъ.

Jkosъ: Vsi2 sni1demsz, i5že vo stranahъ, vospёti dost0йnw i3saію, vёrnіi, vo prbr0cэhъ di1vnago: t0й bo konecъ prbr0čestva vosprіi1mъ, mjrъ prosvэщaetъ, vsBmъ vkypэ taйnu bžctvennagw soedinenіz provozvэsti1vъ, sъ tёmi vsёmi vozopi1vъ: sъ nami bGъ nevi1dimый, sE dv7a vo črevэ prіi1metъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Ґvraamstіi i3nogdA vъ vavmlHnэ džtrocы peщnый plamenь popraša, pёsnьmi vzыvaющe: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Spasi1telьnoe namъ prihodsщee zrS i3saіa i3zbavlenіe, prіi1detъ, vozopi2: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Prbr0čestva blgodatію, i3 mučenіz vэncemъ, i3saіa ўvzzesz, krёpostь moS i3 pёnіe. MoE: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Blagočestіz predёlы, i3 žitіS zak0nы, bGon0snыmъ kzhkomъ položi1lъ є3si2, prbr0če bGoduhnovenne: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Myčenika: Mučenіz pytь terpёnіemъ tekjй hrіstof0rъ, vъ nbcnыhъ. Živetъ selэhъ, poS: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Nečestіz plamenь, blagočestіz ros0ю hrіstof0rъ ўvzdi2, vъ pёsnehъ zovhй: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

BGor0dičenъ: Dёvstva vi1dэvъ, pačeestestvennoe ržctvo2, i3 čistotы2 svёtlostь, i3saіa vozopi2: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Vъ vavmlHnэ džtrocы bžctvennoю raspalaemi revnostію, muči1telz i3 plamene preщenіe myžeski popraša, i3 posredЁ ngnS vverženi, njrošaemi poshu: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Veselіz ri1zoю ženih0voю njbloženъ nbraznw, raduetsz nhnэ veselw i3saіa slavnый, i3 bžctvennыz pi1щi naslaždazsz, so ѓgGlы vэщaetъ: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

BGa pervэe tluči1všіisz, demwnskimi prelьщennіi slovesы2, pravednw tstupi1ša zemli2 či1stыz nkasnnіi, prbr0ka glasovHmъ poslёdovannw, i3 pёti ne m0gutъ: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Prelestь njstavivše, kъ bžctvennomu pritek0ša sіsnію, mn0žєstva kzы6kъ, i3 hrt0vэ cRkvi njbruči1šasz, ćkože drevle rečE i3saіa, i3 pёsnьmi nhnэ poю1tъ: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Myčenika: Їdwlonei1stovstva, naglw priražaema volnA, myčeničeskimi tsэkašesz tverdыmi suprotivoobraznыmi protivlє1nіi, za hrtA prіemlющihъ bэdы6, i3 vopію1щihъ: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Vъ carskuю bagrzni1cu, njbagrennuю t kroveй tvoi1hъ, myčeniče, krasnw2 njdёznъ nhnэ, hrіstof0re nepobэdi1me, so ѓgGlьskimi li6ki likyeši, i3 poeši sodёtelю tvoemY: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

BGor0dičenъ: Dv7a bGomati ntrokovi1ca, ćkw mLnca derži1tъ sl0va, vsBmъ daю1щago ži1znь, i3 vs‰ sotv0ršago, ćkože rečE prežde i3saіa, i3 raduzsz vzыvaše: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: E$va ќbw nedygomъ preslušanіz klstvu vseli1la є4stь: th že dv7o bcde, prozzbenіemъ črevonošenіz, mjrovi blgoslovenіe procvэlA є3si2. Tёmъ tS vsi2 veličaemъ.

Prt0lu predstalъ є3si2 svёtlw, bGoprіstne, vLki si1lъ: slavы že togw2 nasladi1vsz, tvoegw2 blagočestіz sobiraz plodы2, vseblaženne slavne. Tёmъ tS vsi2 veličaemъ.

Prіidi1te, nhnэ, svёta prbr0českagw darovanіz želaющіi, prіsti kni1gu ўserdnw i3saіi, bGorazymіz i3sp0lnenu: tverdыmъ želanіemъ vnimaemъ, da bžctvennыz zari2 i3sp0lnimsz.

D¦omъ svёtlosti ćvэ njsіsemь, i3saіe bGon0se, vs‰ vёroю tvorsщыz čestnyю tvoю2 i3 svэton0snuю pamztь, moli2 spasenіe poluči1ti: da tS vsi2 veličaemъ.

Myčenika: Vэnecъ svёtelъ, ćkw pobэdi1telь, prіemъ, hrіstof0re vseslavne, scarstvueši vLcэ, tS vъ mykahъ ўkrёplьšemu, i3 ryku živon0snu podavšemu, njdolёti ѕlonačalьnika.

Kr0vію myčeničeskoю svёtlw njmhvsz, njzari1lsz є3si2, prečydne, nhnэ že vъ dёvstvennэmъ čert0zэ, sъ ženih0mъ raduzsz všelъ є3si2: mi1ra že mjru prosS, ne prestaй, myčeniče slavne.

BGor0dičenъ: Ќglz mhslennago, čctaz bGonevёsto, i3saіa є3g0že vi1dэ, n0siši na rukY, bGom™i, zraku našemu soedinsema, i3 mjru spasenіe svёtlw podaю1щa: tёmъ tS vsi2 veličaemъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.