NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

NktHvrіa k7ѕ

S™agw i3 slavnagw velikomyčenika dimi1trіa mmrot0čca:

I# vospominanіe veli1kagw i3 strašnagw trzsenіz.

Ѓщe h0щetъ nastostelь, tvori1tъ bdёnіe.

Na malэй večerni stіhi6rы, na d7, glasъ №.

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

I$že njsnov†nіz vseS zemli2 kolebazй bGъ, strzsazй є3di1nъ morsk0e l0že, ćkw sozdatelь vsёhъ, i3zbavi nы2 pravednagw gnёva trzsenіz tvoi1mъ miloserdіemъ, čelovэkolю1bče, pri1snw ўmolsemъ. Dvaždы.

Fessalonjka likyetъ nj pamzti tvoeй, i3 sozыvaetъ vs‰ nkrє1stnыz gradы, dimi1trіe treblženne, soverši1ti tvoE svэton0snoe toržestvo2. Sъ ni1miže sošedšesz i3 mы2, pёsnennw pohvalsemъ p0dvigi tvo‰.

Prіidi1te vёrnіi, sošedšesz, pohvalimъ hrt0va nryžnika, i3 d0blzgo svэti1lьnika dimi1trіa, vsE vražіe nasi1lіe popravša, semY vopію1щe vёroю: nj nasъ hrtY, m§niče, moli1sz.

Slava, glasъ ѕ7:

Dnesь vselennaz vsS straston0sca prosvэщaetsz zarsmi, i3 b9іz cRkovь cvэtы6 ўkrašaema, dimi1trіe, vopіetъ ti2: ўg0dniče hrt0vъ, i3 predstatelю teplёйšій, ne prestaй moli1ti nj rabёhъ tvoi1hъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Bcde, tы2 є3si2 lozA i4stinnaz:

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

I$mamы tS mn0gihъ datelz darovanій, ўg0dniče gDenь: i3spolnseši bo prošє1nіz, ±že i4mamы vsegdA.

Stjhъ: Pravednikъ ćkw fjnіxъ procvэtetъ, ćkw kedrъ, i4že vъ lіvanэ, ўmn0žitsz.

PBnіz sl†dkaz, strasteй pohvalє1nіz, blgodateй vozd†nіz, predložє1nіz, blženne, prіimi2 dimi1trіe.

Stjhъ: Nasaždeni vъ domY gDni, vo dv0rэhъ bGa našegw procvэtytъ.

Dobr0ta stradalьcєvъ, blagolёpіe m§nikwvъ, blagovёrnыhъ hrani1telю, prіimi2 nhnэ pohvalY, lюb0vію slavzщihъ tS.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ t0йže:

Dёlo bGolёpno, dv7a po ržctvЁ, roždennoe bGъ sl0vo, čelovёčo є3stestvo2 i3mёz, i3 kvlsz veщestvєnnaz.

Troparь, glasъ G:

Veli1ka njbrёte vъ bэdahъ tS pob0rnika vselennaz, strastoterpče, kzhki pobэždaющa. Ćkože ќbw lĐevu nizloži1lъ є3si2 gordhnю, i3 na p0dvigъ derznovenna sotvori1vъ nestora, takw, svste dimi1trіe, hrtY bGu moli1sz darovati namъ velію mi1lostь.

Slava, i3 nhnэ, trzsenіz, glasъ }:

Prizirazй na zemlю, i3 tvorsй ю5 trzsti1sz, i3zbavi nы2 strašnagw trysa preщenіz, hrtE b9e našъ, i3 nizposli2 namъ bog†tыz mi1lwsti tvo‰, moli1tvami bcdы, i3 spasi1 nы.

Na veli1cэй večerni poemъ: Blaženъ myžъ, №-й ґntіfHnъ.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы na }, glasъ v7.

Pod0benъ: E#gdA t dreva:

Svёtiši ntečestvu tvoemY vsegdA, slavnый dimi1trіe m§niče, ćkože ѕvэzdA svёtlaz: pokrыvaeši bo pri1snw sіE t pagubы vragHvъ, i3 i3zbavlseši njѕloblenіz i3 byri vsskіz. Tёmže radostnw prin0sitъ, lёtnюю pamztь, blženne, soveršaz, vёroю že i3 lюb0vію poS gDa, tS proslavlьšago. Dvaždы.

M§niče strastoterpče hrt0vъ, čudesы2 svёtiši mjru, ćkože s0lnce, svste dimi1trіe. Tёmže vъ pamzti tvoeй naslaždaemsz vsi2 tvoi1hъ čudesъ, blženne, i3zr‰dnaz toržestvyющe vёroю. Derznovenіe ќbw i3mёz, moli1sz ko gDu spasti2 t tli2 i3 skorbeй rabы6 tvo‰.

K0pіzmi probodenъ vъ rebra, prob0dšagw radi sp7sa na krtЁ rebra: togH bo ўzzvlenієmъ lюb0vію porevnovalъ є3si2, strastoterpče dimi1trіe, kvlsz vsBmъ nepobэdi1moe svidёtelьstva tvoegw2. Tёmže i3 ўszvlenъ goni1telь nizpadE, prіemъ tvoegw2 i3skysъ i3spovёdanіz, stradalьče hrt0vъ.

I$nы stіhi6rы, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Q preslavnagw čudesE! Na nb7si2 i3 na zemli2 radostь dnesь vъ pamzti vozsіS dimi1trіa m§nika. T ѓgGlъ hvalami vэnčaetsz, i3 t čelovBkъ pBnіz prіemletъ. Q kakw postradA! Kakw d0brэ podvizasz! I$mže vragъ padE lukavый, hrtY pobёždšu togo2. Dvaždы.

Q preslavnagw čudesE! Čudesъ svэtlostьmi2 s0lnca svэtlёйše, pri1snw dimi1trій svёtitъ koncє1mъ, t nevečernzgw svёta njblistaemый, i3 vъ nezahodi1mэmъ svёtэ krasyzsz. E#gHže sіsnьmi džblacы tgnani bhša varvarstіi, nedyzi prognašasz, i3 demwni pobэdi1šasz.

Q preslavnagw čudesE! HrtA radi probodenъ treblžennый dimi1trій, ko vragHmъ vsegdA kvi1sz nryžіe nboю1du džstroe, požinaz vragHvъ vыšє1nіz, i3 nizlagaz demwnskaz svirBpstva. E#myže vozopіi1mъ: s™hй dimi1trіe, pokrhй nы2, vёrnw počitaющыz tS t lюbvE vsegdA.

Slava, glasъ ѕ7.

Vmzantjevo: Dnesь sozыvaetъ nasъ strastoterpca vsemjrnoe toržestvo2. Prіidi1te ќbw, prazdnolю1bcы, svёtlw prazdnuimъ pamztь є3gw2, glag0lющe: raduйsz, i4že ri1zu nečestіz razdravъ vёroю, myžestvomъ že d¦a sebE njbloži1vъ. Raduйsz, ўprazdni1vый koznodBйstva čuždagw, krёpostію, dannoю tebЁ t є3di1nagw bGa. Raduйsz, i4že probodennыmi ўdesы2, blažennuю strtь hrt0vu duh0vnэ namъ vozživopisavъ. E#g0že moli2, stradalьcєvъ ўdobrenіe, dimi1trіe, i3zbavitisz namъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ vr†gъ, i3 spasti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Kto2 tebE ne ўblaži1tъ:

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE.

Prbr0čestva i3saіina čtenіe. (GlavA …g.)

NJbrati1sz t nb7sE, gDi, i3 vi1ždь t d0mu s™agw tvoegw2, i3 slavы tvoeS: gdЁ є4stь revnostь tvoS, i3 krёpostь tvoS; gdЁ є4stь mn0žestvo mi1losti tvoeS, i3 щedr0tъ tvoi1hъ, ćkw terpёlъ є3si2 namъ, gDi; th bo є3si2 nc7ъ našъ: ćkw ґvraamъ ne ўvёdэ nasъ, i3 ї}lь ne poznA nasъ: no tы2, gDi nc7ъ našъ, i3zbavi nы2, ćkw i3značala i4mz tvoE na nasъ є4stь. Počto2 ўkloni1lъ є3si2 nasъ, gDi, zabludi1ti t puti2 tvoegw2; njžestoči1lъ є3si2 serdcA n†ša, є4že ne bostisz tebє2; njbrati1sz r†bъ tvoi1hъ radi, plemenъ radi naslёdіz tvoegw2. Da pomalэ naslёdstvimъ g0ru s™yю tvoю2: proti6vnicы naši popraša s™hnю tvoю2. Bhhomъ ćkw t načala, є3gdA ne vladёlъ є3si2 nami, nižE nazvasz i4mz tvoE na nasъ. Ѓщe tverzeši nb7o, trepetъ prіi1mutъ t tebє2 g0rы i3 rastaюtsz, ćkw v0skъ t licA ngnS taetъ. I# popali1tъ džgnь supostatы tvo‰: i3 kvleno bydetъ i4mz tvoE proti6vnыmъ tvoi6mъ: t licA tvoegw2 kzhcы vozmztytsz. E#gdA sotvori1ši sl†vnaz: trepetъ prіi1mutъ t tebє2 g0rы. T vёka ne slhšahomъ, nižE džči naši vi1dэša bGa, razvэ tebє2, i3 dэlA tvo‰ i4stinna: i3 sotvori1ši terpsщыmъ tS mi1lostь. Srsщetъ bo mi1lostь tvorsщыz pravdu, i3 puti6 tvoi2 pomsnutъ. I# nhnэ, gDi, nc7ъ našъ tы2 є3si2, mh že brenіe: i3 tы2 sozdatelь našъ, i3 dэlA rykъ tvoi1hъ vsi2 mы2. Ne prognёvaйsz na nы2, gDi, ѕэlw2, i3 da ne pomzneši vo vremz grэhHvъ našihъ: i3 nhnэ pri1zri, gDi, ćkw lю1dіe tvoi2 vsi2 mы2.

Prbr0čestva їeremjina čtenіe. (GlavA v7.)

Sі‰ glg0letъ gDь: pomznyhъ mi1lostь ю4nosti tvoeS, i3 lюb0vь soveršenstva tvoegw2, є4že poslёdovati tebЁ s™0mu ї}levu, glg0letъ gDь s™hй ї}levъ, gDu načatokъ roždenій є3gw2, vsi2 snэdaющіi є3go2 pregrэšatъ, ѕl†z prіi1dutъ na thz, glg0letъ gDь: ўslhšite sl0vo gDne, d0me їakwvlь, i3 vsE ntečestvo d0mu ї}leva. Sі‰ glag0letъ gDь: k0e njbrэt0ša ntcы2 vaši vo mnЁ pregrэšenіe, ćkw tstupi1ša daleče t menє2, i3 hodi1ša vъ slёdъ syetnыhъ, i3 njsueti1šasz; I# ne rek0ša: gdЁ є4stь gDь, vozvedhй nasъ i3zъ zemli2 є3gĐpetskіz, i3 putevodi1vый nasъ vъ pusthni, vъ zemli2 suh0й i3 neh0dnэй, vъ zemli2 bezv0dnэй i3 nepl0dnэй, i3 vъ sёni smertnэй, vъ zemli2, po neйže ne pr0йde kogdA myžъ, nižE vseli1sz shnъ čelovёčь tamw. I# vozved0hъ vы2 na karmi1lъ, є4že ćsti vamъ plodы2 є3gw2, i3 blg†z є3gw2: i3 vnid0ste i3 njskverni1ste zemlю moю2: i3 naslёdіe moE položi1ste vъ merzostь. Їereє ne rёša: gdЁ є4stь gDь; i3 deržaщіisz zak0na, ne vёdэša mS: i3 pastыrіe nečestvovahu vъ mS: i3 prbr0cы prbr0čestvovahu vaalomъ, i3 vъ slёdъ nepoleznыhъ hodi1ša. Segw2 radi є3щE vozsuždysz kъ vamъ, glg0letъ gDь: i3 kъ sыnHmъ sыnHvъ vašihъ vozsuždysz. Preйdi1te vo džstrovы hettіi1mъ, i3 ўvi1dite, i3 vъ kidarъ posli1te, i3 ўrazumёйte velьmi2: i3 ўvi1dite, ѓщe bshu takwvaz: Ѓщe i3zmэnstъ kzhcы b0gi svo‰, i3 sji ne sytь b0zi. Lю1dіe že moi2 premэni1ša slavu є3gw2, t nesže ne prіi1mutъ p0lьzы. Ўžasesz nb7o nj semъ, i3 vostrepetA na mn0zэ ѕэlw2, glg0letъ gDь.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA d7.)

Pravednikъ, ѓщe posti1gnetъ skončatisz, vъ pok0i bydetъ. Starostь bo čestnA ne mnogolёtna, nižE vъ čislЁ lёtъ i3sčitaetsz: sэdi1na že є4stь mydrostь čelovёkwmъ, i3 v0zrastъ starosti, žitіE neskvernoe. Blagoug0denъ bGovi bhvъ, vozlю1blenъ bhstь, i3 živhй posredЁ grBšnikъ prestavlenъ bhstь. Voshiщenъ bhstь, da ne ѕl0ba i3zmэni1tъ razuma є3gw2, i3li2 lestь prelьsti1tъ dyšu є3gw2. Račenіe bo ѕl0bы pomračaetъ dHbraz, i3 parenіe p0hoti premэnsetъ ќmъ neѕl0bivъ. Skončavsz vmalэ, i3sp0lni lBta dHlga: ўg0dna bo bЁ gDevi dušA є3gw2: segw2 radi potщasz t sredы2 lukavstvіz: lю1dіe že vi1dэvše, i3 ne razumёvše, nižE pol0žše vъ pomыšlenіi takov0e: ćkw blagodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Na lіtji stіhi1ra hrama: i3 s™agw stіhi6rы samoglasnы, glasъ №.

GeHrgіa smkelіHta: Veseli1sz vъ gDэ, grade fessalonjki: raduйsz i3 likyй vёroю svэtlowdёzvsz, dimi1trіa, vseslavnago stradalьca i3 svidёtelz i4stinы, vъ nёdrэhъ i3mёz, ćkw sokr0viщe: nasladi1sz čudesъ, i3scэlє1nіz zrS, i3 vi1ždь nizlagaющa i3noplemennikwvъ derzwsti, i3 blagodarnw sp7su vozopjй: gDi, slava tebЁ.

Ґnat0lіa: Pёsneй krasot0ю nastosщій ўzsni1mъ denь, i3 vozglasi1mъ m§nika p0dvigi: predleži1tъ bo namъ vo blagohvalenіe veli1kій dimi1trій. I$bo demwnskaz nahoždє1nіz myžeski pogubi1vъ, kъ tri1zniщu ўserdnw prіi1de, i3 pobэdi1tєlьnaz slavnw tnesъ, sp7su m0litsz, spasti1sz dušamъ našыmъ.

Glasъ v7.

Germanovo: Vъ prem‡rnaz selє1nіz dyhъ tv0й, dimi1trіe m§niče mydre, hrt0sъ bGъ položi2 nepor0čnw: th bo trbcы bhlъ є3si2 pob0rnikъ, i3 vъ tri1zniщi myžeski postradalъ є3si2, ćkw ґdamantъ tverdый: probodenъ že bhvъ vъ rebra netlBnnaz tvo‰, vsečestne, pod0bzsz na drevэ probodennomu na spasenіe vsegw2 mjra, čudesъ prіslъ є3si2 dёйstvo, čelovёkwmъ podaS i3scэlє1nіz nbi1lьnw. Tёmže tvoE dnesь ўspenіe prazdnuemъ po dostosnію, slavzщe tS proslavlьšago gDa.

Slava, glasъ є7.

Pod0benъ: Vostrybimъ:

Stecemsz vёroю i3 lюb0vію, vozopіi1mъ prazdnstvєnnaz, i3 vospleщemъ rukami vsi2 vъ nastosщee toržestvo2 pervonačalьnika našegw. VHinstva nebє1snaz da veselstsz, i3 prob0dšagosz za probodennagw kopіemъ cRS gDa, i3 gordhnю lĐevu nizloži1všago derzostnэ. Da čudstsz zemls že i3 m0re svёtlagw svэti1lьnika presl†vnыmъ znamenієmъ. Po d0lgu da voshvalztъ ю4nіi, ю4nosti njbuzdatelz, vъ starosti žezlъ, vъ bэdahъ predstatelz, ni1щіi njbogati1telz, vo blagošestvіi stroi1telz, spob0rnika v0ini, i3 vъ puči1nэ splavatelz, so vsёmi svoego2 tverdago pob0rnika, grade fessalonjki, molsщesz si1ce rcemъ: preslavne dimi1trіe, predvari2 i3 i3zmi1 nы t vsskіz nyždы, i3 spasi2 rabы6 tvo‰ moli1tvami tvoi1mi.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ t0йže.

Germana patrіarha: Vostrybimъ trub0ю pёsneй, prekl0nšisz bo svhše vsecRi1ca m™i dv7a, blgoslovenьmi vэnčavaetъ vospэvaющыz ю5. Vёrnіi lю1dіe da stekytsz i3 cRi1cэ da vospleщutъ vъ pёsnehъ, cRS r0ždšeй, smertію njderži1mыz pervэe, razrэši1ti člvэkolю1bnw blagovoli1všago. Pastыrіe i3 ўči1telіe, d0bragw pastыrz prečctuю m™rь, sošedšesz, voshvalimъ: svёщnikъ zlatozarnый, svэton0snый džblakъ, nb7sъ prostrannэйšuю, njduševlennый kіvHtъ, ngnezračnый vLčenь prt0lъ, mannoprіemnuю zlatyю stamnu, zaklюčennuю sl0va dverь, vsёhъ hrtіanъ pribёžiщe, pёsnьmi bGoglag0livыmi pohvalsющe, si1ce rcemъ: palato sl0va, spod0bi smirє1nnыz nы2 nbcnagw crtvіz, ničt0že bo nevozm0žno hodataйstvu tvoemY.

Na stіh0vnэ stіhi6rы samoglasnы, trzsenіz. Glasъ v7.

SmmeHna divnog0rca: Zemli2 smuщaemэй gnёva tvoegw2 strahomъ, h0lmi i3 g0rы trzsytsz, gDi: no blgoutr0bіz džkomъ na nы2 prizrёvъ, ne ćrostію tvoeю prognёvaйsz na nы2: no ўmiloserdivsz na dэlA rykъ tvoi1hъ, strašnagw nы2 preщenіz trysa svobodi2, ćkw blgъ i3 člvэkolю1becъ.

Stjhъ, glasъ ѕ7: Prizirazй na zemlю, i3 tvorsй ю5 trzsti1sz.

Strašenъ є3si2, gDi, i3 kto2 sterpi1tъ pravednagw tvoegw2 gnёva; i3li2 kt0 tz ўm0litъ; i3li2 kto2 ўkroti1tъ, blagjй, nj lю1dehъ sogrэši1všihъ i3 tčazvšihsz; nbcnіi či1ni, ѓgGli, nač†la i3 vl†sti, prt0li, gDьstva, heruvjmi i3 serafjmi, nj nasъ tebЁ vopію1tъ: s™ъ, s™ъ, s™ъ є3si2, gDi, dёlъ rykъ tvoi1hъ ne prezri, blže, za ўtrHbы mi1losti, spasi2 gradъ bёdstvuющій.

Stjhъ: Strsslъ є3si2 zemlю, i3 smuti1lъ є3si2 ю5.

Nіnevjtzne, sogrэšenій radi, trysomъ preщenіz, pogi1belь slhšahu, vъ sredstvennomъ že znamenіi ki1ta, črezъ vostanіe їHnы, pokasnіe ўmolsetъ. No ćkw džnыz, v0plь lюdeй tvoi1hъ so mladє1ncы i3 skotы2 ўщedrivъ prіslъ є3si2: i3 nasъ nakazyєmыz, tridnevnagw radi vostanіz poщadi2 i3 pomi1luй.

Slava, glasъ }.

Ґnat0lіa: I#mёetъ ќbw bžctvennэйšaz tvoS dušA i3 nepor0čnaz, prisnopamztne dimi1trіe, nbcnый їerli1mъ žili1щe, є3gHže stёnы prečctыmi rukami nevi1dimagw bGa živopisašasz. I$matь že i3 vsečctn0e i3 mnogostradalьnэйšee tvoE tёlo, preizrsdnый seй hramъ na zemli2, sokr0viщe nekradomoe čudesъ, i3 nedygwvъ vračevstvo2, i3dёže pritekaющe cэlьbы6 počerpaemъ. Soblюdi2, vsehvalьne tS, veličaющій gradъ t proti1vnыhъ priraženій, derznovenіe ćkw i3mёz ko hrtY, tS proslavlьšemu.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Beznevёstnaz dv7o:

Na blagoslovenіi hlёbwvъ, troparь dimi1trіa, dvaždы.

I# Bcde dv7o: E#di1noždы.

Na ќtreni, Na BGъ gDь, troparь trzsenіz, dvaždы.

Slava, dimi1trіa: I# nhnэ, trzsenіz.

Po №-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Kvi1lsz є3si2 dnesь:

Dimi1trіa dnesь strastoterpca prazdnikъ soveršaemъ blgočestivomydrennw, ćkw hrtY neprestannw molsщasz, vsBmъ dati mi1rъ i3 mi1lostь. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Teploe zastuplenіe syщыmъ vъ bэdahъ, i3 pom0щnicu našu, i3 kъ bGu premэnenіe: є4юže tli2 i3zbavihomsz, bcdu vёrnіi ўblažaemъ.

Po v7-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ d7:

Pod0benъ: Sk0rw predvari2:

Pamztь tvoS, slavne m§niče dimi1trіe, ўzsni2 dnesь cRkovь hrt0vu, i3 vs‰ sobrA pёsnьmi dost0йnw voshvali1ti tS, bGomydre, ćkw i4stinnw v0ina, i3 vragHvъ potrebi1telz. Tёmže molьbami tvoi1mi i3zbavi nы2 t i3skušenій. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Poemъ tS bGonevёsto, m™i hrtA bGa, slavzщe ržctvo2 tvoE neposti1žnoe, i4mže i3zbavihomsz t lesti dіavoli, i3 vssčeskihъ bёdъ, vLčce bcde, i3 vёrnw vzыvaemъ: pomi1luй stado tvoE є3di1na vsepёtaz.

Po polmelei sэdalenъ, glasъ }:

Pod0benъ: Premydrosti:

Sі‰nіz čudesъ ćkw lučы2 njblistaeši, i3 vs‰ prosvэщaeši mjra koncы2, ćkw ѕvэzdA presvёtlaz. I# veselw blgov0nstvueši, ćkože drugjй raй i3 dyšы veseli1ši, i3 ўstavlseši nedygi: tёmže tS, vseblženne, po d0lgu poemъ, i3 lюb0vію počitaemъ čestnyю pamztь tvoю2, strastoterpče dimi1trіe, moli2 hrtA bGa, sogrэšenій njstavlenіe darovati čtyщыmъ lюb0vію svztyю pamztь tvoю2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ćkw dv7u i3 є3di1nu vъ ženahъ, tS bezъ sёmene r0ždšuю bGa pl0tію, vsi2 ўblažaemъ r0di čelovёčestіi: džgnь bo vseli1sz vъ tS b9estvA, i3 ćkw mLnca doi1ši ziždi1telz i3 gDa. Tёmъ ѓgGlьskій i3 čelovёčeskій r0dъ, dost0йnw slavimъ pres™0e ržctvo2 tvoE, i3 soglasnw vopіemъ ti2: moli2 hrtA bGa, sogrэšenій njstavlenіe darovati poklansющыmsz vёroю pres™0mu ržctvY tvoemY.

Stepє1nna №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa.

Prokjmenъ, glasъ d7:

Di1venъ bGъ vo s™hhъ svoi1hъ, bGъ ї}levъ.

Stjhъ: S™ы6mъ, i5že sytь na zemli2 є3gw2:

Vsskoe dыhanіe:

E#đlіe matfea, začalo lѕ.

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ ѕ7:

Dnesь sozыvaetъ nasъ strastoterpca vsemjrnoe toržestvo2. Prіidi1te ќbw, prazdnolю1bcы, svёtlw prazdnuimъ pamztь є3gw2, glag0lющe: raduйsz, ri1zu nečestіz razdravъ vёroю, myžestvomъ že d¦a sebE njbloži1vъ. Raduйsz, ўprazdni1vый koznodBйstva čuždagw, krёpostію dannoю tebЁ t є3di1nagw bGa. Raduйsz, i4že probodennыmi ўdesы2 blžennuю strtь hrt0vu duh0vnэ namъ vozživopisavъ. E#g0že moli2 stradalьcєvъ ўdobrenіe, dimi1trіe, i3zbavitisz namъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ vr†gъ, i3 spasti1sz dušamъ našыmъ.

KanHnъ trzsenіz, so їrmos0mъ na ѕ7, їHsifъ, glasъ ѕ7, є3gHže kraegranesіe:

Q hrtE, zemli2 kolebanіe ўstavi vsk0rэ.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Ćkw po syhu pэšešestvovavъ ї}lь, po bezdnэ stopami, goni1telz faraHna vi1dz potoplsema, bGu pobёdnuю pёsnь, poi1mъ, vopіsše.

Ćkw strašenъ gnёvъ tv0й, t negHže nasъ i3zbavilъ є3si2, gDi, ne pogrebъ vъ zemli2 vsE dviženіe naše. Tёmъ blagodarstvennw tS pri1snw slavimъ.

Raduzsz našemu vsegdA vsekonečnomu i3spravlenію, vLko, ćkože li1stъ hydъ kolebleši vsю2 zemlю, vъ strahъ tv0й vBrnыz ўtverždaz, gDi.

I#zbavi trysa tzgčaйšagw vs‰ nы2, i3 ne daždь, gDi, pogi1bnuti vsekonečnw naslёdію tvoemY, mn0gimi prognёvavšemu ѕlhmi tvoE dolgoterpёnіe.

BGor0dičenъ: Rabski tebЁ vopіemъ, m™i b9іz: nbы6čnыz mi1lwsti tvo‰ na gradъ i3 lю1di mi1lostivnw pokazyющi, trysa tzžčaйšagw i3 tli2 nasъ i3zmэni2.

I# s™agw dvA kanHna, na }. Pervый kanHnъ, feofanovo, glasъ d7, є3gHže kraegranesіe:

Dobropobёdnomu priglag0lю dimi1trію.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: M0rz čermnyю puči1nu, nevlažnыmi stopami, drevnій pэšešestvovavъ ї}lь, krestoobraznыmi mwmseovыma rukama, ґmali1kovu si1lu vъ pusthni pobэdi1lъ є4stь.

Bžctvennыmъ mučenіz vэncemъ ўvzzenъ, pri bz7э likyeši, blist†nіi tonydnыmi sіsz, i3 prosvэщenіz i3spolnsemь, velikomyčeniče dostočydne.

Ćkw syщa i4stinы svidёtelz, i3 daže do kr0ve podvi1gšasz, blženne, terpэli1vnw: tverdo že protivlenіe kъ muči1telєmъ pokazavša tS vLka prіstъ.

Ѕl0bы njbrэtatelz nizloži1lъ є3si2 na zemlю, dimi1trіe, myčeničeskimъ tvoi1mъ kopіemъ ўbi1vъ, bžctvennoю blgostію, pače ўmA si1loю, na sіE, blženne ўkrэplsemь.

BGor0dičenъ: Bezmaterenъ, ćkože bGъ, pervэe shй, bhstь є4že po namъ bez8o1§ій i3zъ tebє2, bcde vsepёtaz, pl0tь prіemь po є3dinenію, є4že pače sl0va i3 razuma.

Drugjй kanHnъ, glasъ }, geHrgій ski1lica, є3gHže kraegranesіe:

MĐra čestvyю blgodatь dimi1trіa.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Kolesnicegoni1telz faraHnz pogruzi2, čudotvorsй i3nogdA mwmseйskій žezlъ, krtoobraznw porazi1vъ, i3 razdэli1vъ m0re, ї}lz že bэglecA, pэšeh0dca spasE, pёsnь bGovi vospэvaющa.

MĐra blagov0nna i3 čestna, dimi1trіe, tverzenый i3st0čniče, strasteй skvernы serdce moE njmhй, i3 dobrodёteleй dэsnіemъ blagov0nіe mS pokazavъ hrt0vo, ќmъ m0й njblagodatstvi, blgod†ti tvo‰ bžctvєnnыz pёti.

Vodы2 živhz rёki i3stekati t čreva vёrnыhъ, sl0vo b9іe glag0letъ. Tёmže tvoegw2 prolivaюtsz mĐra i3st0čnicы prisnotekyщіi, i4hže strui6 veselstъ b9ій gradъ, slavzщій m§ničeskoe derznovenіe tvoE.

Žezlъ ќbw drevle mwmseevъ, ўdarivъ kamenь vъ zemli2 pusthnnэй, tverze strui6 rёkъ mnogotє1čnыz: tёlo že tvoE, dimi1trіe, probodennoe kopіemъ, mĐra i3st0čnikъ pokazA, n0vagw ї}lz prohlaždaющe.

Ćže ќbw i4maši vozda‰nіz, dimi1trіe, m§ničeskihъ tvoi1hъ ćzvъ, nižE džko vi1dэ, nižE ќho slhša: nhnэ že mĐra m0re, vozdasnіz čistotы2 prolivaeši mjra koncє1mъ, str†sti dyšъ njčiщaющee.

BGor0dičenъ: Preneskverno prіsteliщe, vsečctaz, sl0vo njbrёtъ tS b9іe, vъ tvo‰ vseli1sz ložesnA: i3 є4že i3zъ tebє2 prіstіe pomazavъ svoi1mъ bžctv0mъ, є3di1nъ pr0йde t dvoю2, i3 i3stoщennoe mĐro narečesz, hrt0sъ bo bGъ že i3 čelovёkъ.

Katavasіa: Tverzu ўstA mo‰:

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Nёstь svstъ, ćkože tы2, gDi b9e m0й, vozneshй r0gъ vёrnыhъ tvoi1hъ, blže, i3 ўtverdi1vый nasъ na kameni i3spovёdanіz tvoegw2.

ZemlS ўzzvlsetsz, namъ ѕlЁ zaležaщыmъ, i3 pri1snw gnёvъ tv0й spodvizaющыmъ na nы2, щedre vsecRю2, no poщadi2, vLko rabы6 tvo‰.

Strssъ, gDi, zemlю, ўtverdi1lъ є3si2 paki, nakazyz i3 njbraщaz nemoщь našu, ўtverždatisz tvoi1mъ bžctvennыmъ strahomъ hotS preblgjй.

R0ždšagw smertь g0rьkuю, i3 trysы tzžčaйšыz, i3 ćzvы nesterpi6mыz, grэhA, bratіe, ўbэži1mъ, i3 bGu pokasnіz džbrazы ўgodi1mъ.

BGor0dičenъ: E#di1na syщi blgaz, preblg0e sl0vo ўmoli2 prilёžnw, nastosщagw trysa vsBmъ i3zbavitisz i3 gnёva, bcde čctaz, m0limsz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Veseli1tsz nj tebЁ cRkovь tvoS, hrtE, zovyщi: tы2 moS krёpostь, gDi, i3 pribёžiщe i3 ўtverždenіe.

Vmэni1sz vъ ničt0že muči1teleй t tebє2 povelёnіe: sl0vo bo b9іe pače vsёhъ, strastoterpče, predčestvovalъ є3si2.

Svёщnikъ svэtovi1dэnъ mučenіz vъ ski1nіi bhlъ є3si2, bžctvennыmъ svёtomъ sіsющъ, m§niče strastoterpče dimi1trіe.

Vračevanій tS i3st0čnikъ svzщennый i3 di1vnый, gradъ tv0й, i3 sokr0viщe nekradomo stzžavъ, vsskimъ veselіemъ njbogati1sz.

BGor0dičenъ: Vračyz džbrazъ i3stlёvšій zemnhhъ, prečctaz, si1mъ i3zъ tebє2 njblači1tsz, prebhvъ ćkože bЁ čelovэkolю1becъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Nbcnagw kryga verhotv0rče, gDi, i3 cRkve ziždi1telю, tы2 menE ўtverdi2 vъ lюbvi2 tvoeй, želanій kraю, vёrnыhъ ўtverždenіe, є3di1ne člvэkolю1bče.

Rodi1vsz sъ nb7sъ t bGa, bhlъ є3si2 bžctvennыhъ bl†gъ naslёdnikъ, shnъ naricaemь, snaslёdnikъ hrt0vъ, carstvueši že sъ ni1mъ, mĐro bo džbrazъ segw2, dimi1trіe.

Vkoreni1vsz, ćkože drevo dv7dski, slavne, pri i3sh0diщihъ v0dъ, veli1kъ vozdalъ є3si2 mučenіz pl0dъ, i3 nhnэ i3st0čnikъ pokazalsz є3si2 mĐra, prohodsщъ zemli2 koncы2.

Počerpъ blgodatь hrt0vu, rebrA sъ kr0vію i3stoči1všagw v0du, kr0vь i3zlіslъ є3si2 tvoю2, є3gw2 radi prob0dsz: i3 nhnэ ćkw v0du prolivaeši serdcamъ, blagov0nnoe mĐro, dimi1trіe.

BGor0dičenъ: Svzщennіi tvoi2 sosydi duševnіi, prečctaz, p0lnы ґrwmatъ, i3 mĐra bžctvennagw d¦a, našedšagw na tS: i4bo bGa r0ždši, vBrnыz i3zmэni1la є3si2 t ѕlov0nіz strasteй.

Kondakъ trzsenіz, glasъ ѕ7.

Pod0benъ: E$že nj nasъ:

I#zbavi trysa tsžkagw vsёhъ nasъ, gDi, i3 ćzvы nesterpi1mыz, grBhъ radi našihъ. Poщadi2, gDi, pravosl†vnыz lю1di tvo‰, ±že stzžalъ є3si2 tvoeю kr0vію, vLko: i3 gradъ ne predaždь vъ pogi1belь trysomъ strašnыmъ: i3n0gw bo razvэ tebє2 bGa ne vёmы, i3 vozzovi2 poю1щыmъ: ѓzъ є4smь sъ vami, i3 nikt0že na vы2.

Sэdalenъ myčenika, glasъ d7.

Pod0benъ: Ўdivi1sz їHsifъ:

Ćkw d0blemu stradalьcu, i3 v0inu krёpku vsecRю1ющagw hrtA, vzыvaemъ pal0mski: raduйsz, m§nikwvъ ўkrašenіe i3 lёpota. Raduйsz, svёtlaz cRkve ѕvэzdo2, i3 stэno2, i3 pristaniщe pribэgaющihъ kъ tebЁ, velikomyčeniče slavne dimi1trіe, tS poю1щыz spasaй t vsskagw vreda čuždagw i3 njѕloblenіz vs‰. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, trzsenіz, glasъ t0йže.

Pod0benъ: Vozneshйsz:

Sogrэši1všыz tebЁ mn0gw ne prezrёlъ є3si2, no nakazavъ mi1lostivnw i3spravilъ є3si2: bžctvennыmъ priziranіemъ tvoi1mъ potrssъ zemlю, vLko dolgoterpэli1ve, nikakože povredi1vъ vs‰ rabы6 tvo‰ za miloserdіe mn0goe. Tёmъ blagodarstvennыmi tS glasы slavosl0vimъ, i3 so strahomъ slavimъ.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Hrt0sъ, moS si1la, bGъ i3 gDь, čestnaz cRkovь bGolёpnw poetъ, vzыvaющi t smhsla či1sta, nj gDэ prazdnuющi.

Kolebleši, gDi, zemlю, hotsй strahomъ i4stinnыmъ vsBmъ namъ, vLko, ўtverždatisz, koleblєmыmъ prilHgi lьsti1vagw borcA.

Bžctvennыmъ manovenіemъ tvoi1mъ kolebleši vssčєskaz, i3 ўžasaeši serdcA na zemli2 živyщihъ, vLko: pravednagw ќbw tvoegw2 gnёva njslabi, gDi, v0lnы.

Nikakože i3myщыz vo ўmЁ straha tvoegw2, ўstrašaeši dvizanіemъ vseS zemli2, є3di1ne mi1lostive: no nbhčnw na nasъ mi1lwsti tvo‰ ўdivi2.

BGor0dičenъ: Hramъ tS, vLčce, b9ій vёdzщe, vo s™ёmъ hramэ tvoemъ ryki ўmi6lьnыz podn0simъ na molenіe: vi1ždь njѕloblenіe naše, i3 podaždь p0moщь.

I$nъ.

Їrm0sъ: Voznesena tS vi1dэvši cRkovь na krtЁ, slnce pravednoe, stA vъ či1nэ svoemъ, dost0йnw vzыvaющi: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Pobэdi1všago lžY nečestіz, b9іz vsevыsočaйšee vi1dэvъ sl0vo, slavoю vэnča tz, dimi1trіe, poю1щa: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Na lestь pobёdu vozstavivъ, pobэdi1telьnый vэnecъ pravdы prіslъ є3si2, dimi1trіe, zovS ziždi1telю tvoemY: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Napravlsemь dlanію žiznon0snoю, kъ pristaniщєmъ dosti1glъ є3si2 tišaйšыmъ, i3dёže nhnэ raduzsz zoveši, dimi1trіe: slava si1lэ tvoeй, gDi.

BGor0dičenъ: Ćkw tvareй vsёhъ svzщennэйšaz, m™i bGa bhti є3di1na spod0bilasz є3si2, seg0 bo r0ždši, mjrъ blgodatію bGoznanіz prosvэti1la є3si2.

I$nъ.

Їrm0sъ: Tы2 moS krёpostь, gDi, tы2 moS i3 si1la, tы2 m0й bGъ, tы2 moE radovanіe, ne njstavlь nёdra dž§a, i3 našu niщetY posэti1vъ. Tёmъ sъ prbr0komъ ґvvakymomъ zovy ti: si1lэ tvoeй slava, člvэkolю1bče.

Skvernu vssku tvergъ roždenіz, baneю poroždenіz, čistotY kvi1lsz є3si2 soblюdaz daže do konči1nы. Tёmže hrt0sъ tebЁ, dimi1trіe, є3stestvennuю vlagu pretvorsetъ vъ mĐro, ćkože i3 v0du vъ vіno2 preloži2.

Ćkože ngnS є3stestvo2 vsemY prepodaetsz, cёlu spasaющъ si1lu: takw tvoE mĐro, stradalьče, vsёmi ќbw počerpaetsz, nbače že prebыvaetъ neumaleno. Tёmže nhnэ blagočestvuющіi, poklansющesz, poemъ bGa, i4že blgodatь tebЁ dadE.

Kto2 slы6šanы tvo‰ hvalы6 sotvori1tъ, hrtE sl0ve, vi1dz tvo‰ blgod†ti, ±že stradalьcєmъ tvoi6mъ p0dalъ є3si2; dimi1trіa bo sE mĐro myčenika, ćkw i3st0čnikъ ќbw i3stekaetъ, blagov0nіe že dhšetъ, i3 razorsetъ ѕHlъ njmračenіe.

Napasše ќbw i3st0čnikъ t zemli2 voshodsщій, pervэe neže njdoždi1ti vsE seS licE, th že sokrhvsz, myčeniče, podъ zemlю, i3st0čnikъ kvi1lsz є3si2 blgov0nna mĐra, dimi1trіe: k0pій bo mn0žestvo tverz0ša ži6lы, i3 nhnэ mjra naposeši koncы2.

BGor0dičenъ: Nevёstu b9ію tS i3 m™rь vёmы, bcde, tebe bo ćkw mmrodohnovennый ši1pokъ njbrёtъ sl0vo b9іe, cvэtyщъ vo ўd0lэ smirennэmъ čelovёčestvэ, vozželЁ tvoeS dobr0tы, i3zъ tebє2 ploton0secъ prošedъ vBrnыz njblagov0nstvovaše.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: B9іimъ svёtomъ tvoi1mъ, blže, ќtrenюющihъ ti2 dyšы lюb0vію njzari2, molю1sz, tS vёdэti, sl0ve b9ій, i4stinnago bGa, t mraka grэh0vnagw vzыvaющa.

I# tы2 serdce pokoleblisz nhnэ, vi1dz b9іe preщenіe naležaщee, i3 vozopjй: poщadi2 lю1di tvo‰, vLko gDi, i3 ўstavi pravednый gnёvъ tv0й, blgoutr0bne.

Lю1di i3 gradъ, ±že tvoeю kr0vію stzžalъ є3si2, ї}se, ne predaždь vъ pogi1belь, vo є4že smuщatisz zemli2 trysomъ strašnыmъ, li1kъ ґpclъ m0litъ tS.

T puteй tvoi1hъ, vLko, pravыhъ nravomъ ўkl0nšesz razvraщennыmъ, vъ negodovanіe preloži1homъ tS, mi1lostivago i3 nepamztoѕl0bnago: po mi1lostivъ i3 щedrъ bydi tvoi6mъ rabHmъ.

BGor0dičenъ: Nhnэ p0moщi prіi1de vremz, nhnэ premэnenію potreba, čctaz, kъ sn7u tvoemY i3 gDu, ćkw da ўщedritъ sogrёššыz nы2, i3 naležaщagw gnёva i3zbavitъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Tы2, gDi m0й, svёtъ vъ mjrъ prišelъ є3si2, svёtъ s™hй, njbraщazй i3zъ mračna nevёdэnіz vёroю vospэvaющыz tS.

gnь lюbvE bžctvennыz vъ serdcы prіemъ, džgnь ўgasi1lъ є3si2 bezb0žnagw їdwlonei1stovstva, slavne dimi1trіe.

I#zbavlsz nы2 t bёdъ kvi1sz, dimi1trіe, moli1tvami tvoi1mi pokrыvaz vёroю i3 lюb0vію voshvalsющыz tS.

I$že vёroю kъ tvoemY ўserdnw pritekaющe hramu, dimi1trіe, nedygwvъ i3 strasteй dušetlёnnыhъ vsk0rэ i3zbavlsюtsz.

BGor0dičenъ: Sl0vo b9іe, nc7Y є3dinosyщnoe, tv0й bыvaetъ, bGomati, pače ўma že i3 sl0va, sn7ъ, tebЁ є3dinosyщenъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vskyю mS tri1nulъ є3si2 t licA tvoegw2, svёte nezahodi1mый, i3 pokrhla mS є4stь čuždaz tmA nkasnnago, no njbrati1 mz, i3 kъ svёtu zapovэdeй tvoi1hъ puti6 mo‰ napravi, molю1sz.

Bhlъ є3si2 prіsteliщe sъ nb7sъ snizšedšagw za mi1lostь, ćkože doždS, i3li2 kapli, kaplющіz kr0tkw, ўpoi1lъ є3si2 tainstvennыmi darov†nіi, i3 nhnэ i3z8 gr0ba mĐra i3st0čnikъ t0čiši, dimi1trіe.

Stradalьcєmъ ćkože zak0nъ, vsskіz mіrskjz njbnaži1vsz lюbvE, ўpitalsz є3si2, m§niče, є3leemъ blgodateй d¦a. Pobэdi1vъ že tmы2 nač†la, mzdY prіslъ є3si2 toči1ti mĐro sladkov0nnoe, dimi1trіe.

Ši1pokъ kvi1lsz є3si2, procvэthй vnytrь ѕlačnikA gDnz, dimi1trіe, njbagrenъ kr0vію mučenіz i3 ranami sэčenій, i3 bolёznьmi stradalьčeskimi, i3 ražženіemъ peщi, i3 nhnэ mĐro i3stočaeši prisnotekyщee.

SE paki zri1tsz bžctvennый kovčegъ hramъ myčenika, i3dёže svёщnikъ vnytrь, gr0bъ, nossй mĐro i3 є3leй, є3gHže džkrestъ vzыgraimъ duh0vnw, i3 likyющe, voshvalimъ veli1kago dimi1trіa.

N0vый ćkože i3lіA revnostію ўszvlenъ hrt0vы lюbvE, carS, njbličaeši, i3 tebE samago predaeši na smertь. Nbače živeši, i3 є3щE mĐra i3st0čnikъ pokazavъ gr0bъ, ćkože skudelьnikъ є3lea neistoщenъ.

BGor0dičenъ: Napisyetъ tvoE, dv7o, drevle tainstvo poS praotecъ tv0й, cRevi dщere slava vsS vnutrьydu, i4že i3 tS proslavivъ, ćkw blžennuю čelovёkwmъ. Raduйsz, mjra vsegw2 vozzvanіe.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Žiteйskoe m0re vozdvizaemoe zrS napasteй byreю, kъ ti1homu pristaniщu tvoemY pritekъ, vopію1 ti: vozvedi2 t tli2 živ0tъ m0й, mnogomi1lostive.

Ne i3myщe, vLko, derznovenіz moli1tisz smirennіi vыsotЁ tvoeй, i3zbr†nnыz ѓgGlы tvo‰ vъ tepluю podvizaemъ moli1tvu. Tёhъ radi gnёva tvoegw2 i3zmi1 nы.

Nhnэ poznahomъ, gDi, ćkw voshotёlъ є3si2 nasъ, i3 nikakože pokrhlъ є3si2 podъ zemlю, sъ sogrэšє1nіi lю1tыmi, mnogosogrэši1všыz. Tёmъ tS blagodarnw slavimъ.

Povelэvaeši kolebatisz njsnovanієmъ zemli2, ćkw da mы2 prestanemъ smirennіi kolebatisz dobrodёteleй lyčšagw stosnіz, i3 strahomъ tvoi1mъ, sl0ve, ўtverdi1msz.

BGor0dičenъ: S™az bGonevёsto, nedoumBnnыz nhnэ lю1di ўщedri, i3 m™rnimi tvoi1mi moli1tvami, є4že na nы2 b9іe negodovanіe pretvori2 vsk0rэ, m0limъ tS.

I$nъ.

Їrm0sъ: Požry ti so glasomъ hvalenіz, gDi, cRkovь vopіetъ ti2, t bэs0vskіz kr0ve njči1щšisz, radi mi1losti t rebrъ tvoi1hъ i3stekšeю kr0vію.

Soglasnw sošedšesz poemъ slavnuю i3 svэton0snuю tvoю2 pamztь, i3 čudesъ p0lnuю i3 darovanій s™agw i3 čctnagw, vseblženne, d¦a.

Razrэši2 mo‰ pleni6cы sogrэšenій moli1tvami tvoi1mi, ćkw bo nepobэdi1mь m§nikъ derznovenіe i4maši ko vLcэ, i3 bydi mi2 pribёžiщe i3 pokr0vъ, dimi1trіe.

BGor0dičenъ: Či1stu tS posredЁ ternіz njbrёtъ ćkw čistёйšій krjnъ, i3 ўd0lьnый cvёtъ, q bGom™i! Ženi1hъ, vo ўtr0bu tvoю2 sl0vo vseli1sz.

I$nъ.

Їrm0sъ: NJči1sti mS, sp7se, mnHga bo bezzakHnіz mo‰, i3 i3zъ glubinы2 ѕHlъ vozvedi2, molю1sz: kъ tebё bo vozopi1hъ, i3 ўslhši mS, b9e spasenіz moegw2.

Procvёlъ є3si2 duh0vnw, ćkože maslina plodovi1taz, i3 kopіen0snыmi rukami nyždnw i3zgnetesz. Vёrnыhъ že ўtэšaeši, mĐro nhnэ točA i3zъ bžctvennagw gr0ba tvoegw2, dimi1trіe.

Pčelы2 džbrazomъ tebE samago dёlatelz vsskіz pokazalъ є3si2 bGotv0rnыz dobrodёteli, dyšu, blaženne, nepor0čnu ćkw s0tovu tэlesi2 soblюdaz, i3 mĐro nhnэ i3stočaeši, ўslaždaющee dyšы.

Vozlюbi1lъ є3si2 t duši2 hrtA, i3 semY poslёdovalъ є3si2 kъ mĐru blagov0nіz, i3 segw2 pričasti1lsz є3si2 srastvorenіemъ lyčšimъ. I# nhnэ mĐra strui6 t0čiši neprest†nnыz, dimi1trіe.

K†pli stradalьčeskihъ na zemlю kroveй tvoi1hъ, kaplющe, blagov0nіz i3st0čnikъ mĐra tyю sodёlaša. I# nhnэ sіE neprestannw počerpaющыmъ i3stočaeši, dimi1trіe.

P0tomъ tvoi1hъ, mydre, kroveй njblіsnъ, ćkože i4nъ n0vый i3st0čnikъ rёčnw, trebuющыmъ bogatnw podaeši vo i3scэlenіe tvoE mĐro, blženne, ўserdnw prihodsщыmъ.

BGor0dičenъ: Zrsщe zlatovi1dnый svёta svёщnikъ neugasi1mый, mn0žestvomъ grэhHvъ dyšы njmrači1všіi, pristypimъ daetъ bo prosvэщenіe, i3 vsskoe tgonsetъ njmračenіe.

Kondakъ m§nika, glasъ v7:

Kroveй tvoi1hъ strusmi, dimi1trіe, cRkovь bGъ njbagri2, davый tebЁ krёpostь nepobэdi1muю, i3 soblюdaz gradъ tv0й nevredi1mь: togH bo є3si2 ўtverždenіe.

Jkosъ: Sego2 veli1kago vsi2 vospoi1mъ sošedšesz vёroю, ćkw nryžnika hrt0va i3 m§nika dimi1trіa, vъ pёsnehъ i3 pёnіihъ sovzыvaющe vLcэ i3 ziždi1telю vselennыz: i3zbavi nы2 trysa i3 nyždы, čelovэkolю1bče, moli1tvami bcdы, i3 vsёhъ s™hhъ m§nikwvъ tvoi1hъ. Na ts bo vsi2 nadёemsz, i3zbavitisz bёdъ i3 skorbeй: th bo є3si2 naše ўtverždenіe.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Rosodatelьnu ќbw peщь sodёla ѓgGlъ prepodHbnыmъ ntrokHmъ, haldє1i že njpalsющee velёnіe b9іe, muči1telz ўvэщA vopi1ti: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Prepёtъ є3si2, gDi dolgoterpэli1ve, ćkw ne ўmori1lъ є3si2 rabHvъ tvoi1hъ trysomъ i3 kolebanіemъ strašnыmъ zemli2: no ўstraši1lъ є3si2, i3щaй njbrati1tisz t ѕHlъ, i3 ži1ti vsBmъ namъ.

Stenanіe t serdca vospystimъ i3 slezы prolіemъ, ćkw da mi1lostiva vLku njbrsщemъ hrtA, sokruši1ti trysomъ vs‰ nы2, za ўmnoženіe grэhHvъ pretsщa namъ.

Ўvы2, vozzovemъ, i3 rycэ vosprostremъ kъ bGu vыsočaйšemu, i3 prestanemъ pr0čee tvori1ti ѕl0e: sE sp7sъ, negodyz, kolebletъ vsю2 zemlю, ўtverdi1ti hotS nы2.

BGor0dičenъ: Pri1zri čctaz, i3 spasi2 vs‰ poю1щыz tS, potrebi1tisz i3myщыz vo gnёvэ b9іi i3 ćrostію veli1koю i3 strašnoю, nhnэ našedšagw preщenіz, za mn0žєstva mn0gihъ grэhHvъ našihъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vъ peщi2 ґvraamstіi džtrocы persjdstэй, lюb0vію blagočestіz pače, neželi plamenemъ njpalsemi, vzыvahu: blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

Preukrašenъ bžctvennoю slavoю i3 blgodatію, m§niče strastoterpče, sіseši svэtovi1dnw, i3 prosvэщaeši zovyщыz: blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

Ćkw bagrzni1ceю ўkrašenъ tvoeю kr0vію, i3mёz vmёstw ski1ptra, slavne, krtъ, so hrt0mъ crtvueši nhnэ, m§niče dimi1trіe, blgoslovenъ є3si2, zovhй, vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

BGor0dičenъ: Preproslavlennaz, prosvэщennaz, m™i dv7o, vs‰, čtyщыz tS vsei1stinnuю bcdu, njgradi2: blgoslovena tы2 vъ ženahъ, vsenepor0čnaz vLčce.

I$nъ.

Їrm0sъ: DŽtrocы є3vreйstіi vъ peщi2 popraša plamenь derznovennw, i3 na r0su džgnь preloži1ša, vopію1щe: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

V0du počerpsti2 i3saіa žažduщыmъ, dimi1trіe, predpovelэvaetъ. Ѓщe bы vi1dэlъ tv0й gr0bъ, vozopi1lъ bы vsskw: mĐra i3st0čniku prihodi1te, i3 počerpi1te spasenіe.

Zemli2 ќbw por0dъ bhlъ є3si2, vseli1lsz že є3si2 vъ zemli2 kr0tkihъ, i3dёže vodA sladosti: є3sže napi1vsz vъ shtostь, mĐra i3st0čnikъ pri1snый nhnэ, dimi1trіe, prolivaeši.

Vozraslъ є3si2 ćkw rozgA vъ vіnogradэ, prebыvaz netsёčenъ bGu, i3 sovokuplenъ: i3 segw2 i3sp0lnivsz tyka neizrečennagw, mĐro, ćkw strui6, vsBmъ nhnэ, dimi1trіe, t0čiši.

Q n0vыhъ tvoi1hъ borenій! Q strannыhъ myčeničeskihъ stradanій! Tvo‰ bo p0tы, za nego2 prolі‰nnыz, blženne, hrt0sъ prіi1mъ, i3st0čnikъ mĐra tS pokazyetъ.

Struю2 mĐra tvoegw2 prolivaz, velію puči1nu prosterlъ є3si2 čudesъ, i3 dyšъ i3 tэlesъ nedygi potoplseši, i3 napasteй, dimi1trіe, vssku byrю ўspovyz.

BGor0dičenъ: Mlek0mъ pitala є3si2, dv7o, ploton0sca, tvoego2 bGa roždennago, ćkw da bolёznь ґdamovu syщuю vo ѓdэ njblegči1tъ, t dreva snёdša znanіz, i3 zapovэdi preslyšavša.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: I#zъ plamene prepodHbnыmъ r0su i3stoči1lъ є3si2, i3 pravednagw žertvu vod0ю popali1lъ є3si2: vs‰ bo tvori1ši, hrtE, t0kmw є4že hotёti. TS prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Pravednomu tvoemY semY gnёvu, člvэkolю1bče, našedšu vnezapnw, smuti1homsz, i3 tčaznіemъ vsekonečnыmъ njb8shomsz, negodovavša na nы2 zrsщe tebE.

Vosprostremъ ryki, vёrnіi, i3 džči kъ є3di1nomu vLcэ, spasati mogyщemu, zovyщe: hrtE, ćrostь tvoю2 tvrati2 t nasъ vsk0rэ, člvэkolю1becъ shй.

Thszщi ѓgGlъ, m§nikwvъ sosl0vіe, prbrHkъ, i3 ґpctolwvъ, prpdbnыhъ, їerarhwvъ s™hй li1kъ m0litъ tS, vLko: poщadi2 lю1di tvo‰ smirє1nnыz.

Vёdый, щedre, nemoщь našu, i3 ўdobopopolznovennoe vsёhъ, i3 neispravlennoe, njslabi gnёvъ, i3 smuщenіe ўti1ši, i3 tvoeю mi1lostію ўщedri mjrъ.

BGor0dičenъ: Mi1lostivaz bcde, mi1lostivago r0ždšaz sp7sa, vi1ždь njѕloblenіe i3 stenanіe lюdeй tvoi1hъ, i3 ўskori2 ўmoli1ti, є4že ўщedriti nы2.

I$nъ.

Їrm0sъ: Rycэ rasprosterъ danіi1lъ, lьvHvъ zі‰nіz vъ r0vэ zatčE: džgnennuю že si1lu ўgasi1ša, dobrodёtelію prepossavšesz, blagočestіz rači1teli džtrocы, vzыvaющe: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

NJmrači1lъ є3si2 vesь vražій gnёvъ, slavne, i3 borenіz netemlemoю si1loю hrtA njblečenъ, i3 pobэdon0secъ bhvъ, m§niče dimi1trіe, vopіslъ є3si2: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

M§nikwvъ blagostosnіe pokazavъ, m§nikwvъ blagozvanіe, m§niče, naslёdovalъ є3si2: baneю njmhvsz s™0ю, ćže vtorhmi ne njskvernsetsz grэh0vnыmi prilHgi. Kopіemъ probodaemь, i3 zovhй: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Čudesъ tvoi1hъ mn0žestvo, pače ўmA darovanій, i5hže tebЁ podadE hrt0sъ, vsBmъ pokazyetъ, slavne, i3 blgodatь i3scэlenій, ±že pače sl0va ćvэ tvoю2 blgodatь propovёdaetъ namъ, vopію1щыmъ: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

BGor0dičenъ: E#di1nu vo vsёhъ rodёhъ dv7u m™rь i3 bcdu čctuю pэsnosl0vimъ: ta bo spasenіz našegw hodataica, ćkw mjra i3zbavitelz sl0vo r0ždšaz, є3myže vopіemъ: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

I$nъ.

Їrm0sъ: Sedmeri1ceю peщь haldeйskій muči1telь bGočesti6vыmъ nei1stovnw razžžE, si1loю že lyčšeю spasє1nы sі‰ vi1dэvъ, tvorcY i3 i3zbavitelю vopіsše: džtrocы, blgoslovi1te, svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Da bGъ kvlenna sotvori1tъ tS syщыmъ vъ mjrэ, dimi1trіe, negasi1mu svэщY duševnuю sohranša, є3leemъ dэsnій ўmaщenu vsegdA, i3 ćkw čert0ga tebЁ tverz0šasz dvє1ri, prisnotekyщъ i3st0čnikъ tS mĐra bžctvennagw pokazyetъ, vozmezdіe čistotы2 sію2 daS blgodatь.

Ne i3zъ kroveй, ćkože rečE čestn0e є3đlіe, nižE i3zъ p0hoti pl0ti, dimi1trіe, bGomъ že rodi1lsz є3si2, voploщennago počitaz bGa: kr0vь že ўserdnw togw2 radi tvoю2 i3stoщi1vъ, vosprіslъ є3si2 svhše čudesnuю blgodatь, i3stočaeši bžctvennoe mĐro, dyšы blagouhazй.

Tы2 lёstvica kvi1lsz є3si2 njduševlennaz, na zemli2 ќbw ўtverždennaz stopami pl0ti, do nb7sъ že dossžuщaz: bGomъ bo njbogati1lsz є3si2 ўtverždennыmъ, m§niče, vъ tebЁ. St0lpъ že kvi1vsz, pomazanъ є3leemъ p0dvigwvъ mučenіz, i3 nhnэ i3stočaeši vёroю pristupaющыmъ i3st0čnikъ bžctvennagw mĐra.

TS rэkY propisA b9ію navodnenu, poS dv7dъ prbr0česki, dimi1trіe: se bo neistoщaemo prihoždenіe mĐra tvoegw2. Tёmъ i3 mn0žestvo rёkъ navodnsющesz, glasы svo‰ vozvыšaюtъ, rukami že pleщutъ vъ slavu si1mi vsёmi proslavlьšagw tS bGa.

GDь є3di1nъ tris™hй, tы2, b9e vsem0щnэйše, є3g0že bGosl0vstvuzй stradalecъ dimi1trій vъ temni1cэ zaklюčaetsz, i3 sъ skorpіeю čyvstvennoю ѕmjz ўmori1vъ mhslennago, i3 gordhnю lĐevu nizloži1vъ črezъ nestora bžctvennago, kopіemъ probodaetsz, i3 mĐro nhnэ i3zъ gr0ba t0čitъ.

BGor0dičenъ: Za ґdama, gDь, za є4vu, tы2, vseči1staz, gavrіi1lъ že, za lьsti1vnago ѕmjz, krtъ že za drevo, vertogradъ gr0ba, vmёstw є3dema, raduйsz, vmёstw pečali, kopіE, vmёstw plamennagw nryžіz, i3 bagrzni1ca, vmёstw smok0vnagw li1stvіz. TS ќbw poemъ, ntrokovi1ce, ćkw vsёhъ vin0vnu.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: BGa čelovёkwmъ nevozm0žno vi1dэti, na neg0že ne smёюtъ či1ni ѓgGlьstіi vzirati: tob0ю bo, vsečctaz, kvi1sz čelovёkwmъ sl0vo voploщenno, є3g0že veličaющe, sъ nbcnыmi vHi tS ўblažaemъ.

SE vsi2 mы2 sogrэši1homъ, i3 strašnw ќbw zemlS ne sogrёšši myčitsz: nakazyz bo nasъ člvэkolю1becъ, vsю2 tyю kolebletъ. Prіi1memъ čyvstvo, i3 nj spasenіi svoemъ popecemsz.

ČasHvъ i3 lёtъ shй gDi, vъ є3di1nomъ mgnovenіi džka voshotёvъ sterti rabы6 tvo‰, t mn0gagw že blagoutr0bіz tvoegw2, vLko, vozbrani1lsz є3si2. Blagodari1mъ tebЁ bez8tvёtnіi mы2, є3di1ne člvэkolю1bče.

Trysa, mečA, g0rьkagw plэnenіz, i3 kzhčeskagw, hrtE, našestvіz, padenіz, i3 glada, pagubы, i3 njѕloblenіz vsskagw i3nagw, щedre, i3zbavi gradъ tv0й, i3 vssku stranY, vёrnw pэsnosl0vzщuю tS.

ZemlS bez8zzhčnэ vopіetъ, stensщi: počt0 mz ѕlhmi njskvernsete mn0gimi vsi2 čelovёcы; vasъ bo vLka щadS, є3di1nu menE ўzzvlsetъ, prіimi1te čyvstvo i3 pokasnіemъ bGa ўmi1lostivite.

BGor0dičenъ: Tli2 vъ ržctvЁ ne prіi1mši, tlёnіz, dv7o, i3zmэni2 vs‰ nы2, i3 trysa tzžčaйšagw, i3 sk0rbi ўtolsющi vLčnee negodovanіe, tvoi1mъ m™rnimъ premэnenіemъ, bGoradovannaz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Kamenь nerukosёčnый t nesэk0mыz gorы2 tebє2, dv7o, kraeug0lьnый tsэčesz, hrt0sъ, sovokupi1vый razsto‰щazsz є3stєstvA: tёmъ, veselsщesz, tS, bcde, veličaemъ.

Razderi2 ќzы pregrэšenій tS poю1щihъ, strastoterpče, ўstavi strasteй pril0gi, molvY razori2 є3reseй, i3 napasteй ўtiši2 byrю moli1tvami tvoi1mi.

Napravi kъ stezsmъ pr†vыmъ nbcnagw crtvіz, svzщennэйšuю tvoю2 pastvu, vэncen0sče m§niče dimi1trіe, na pažitь spasi1telьnuю, na mёsto vёčnoe.

Da vэncє1vъ slavы i3 nbcnagw crtvіz polučenіz poю1щыmъ tS segw2 ўluči1ti moli2, m§niče dimi1trіe, žiznodavca gDa i3 cRS si1lъ.

BGor0dičenъ: Ćkw k0renь, i3st0čnikъ i3 vinY netlёnіz tS, dv7o, vsi2 vёrnіi nadёющesz hvalami počitaemъ: th bo v3postasnoe namъ bezsmertіe i3stoči1la є3si2.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ўžasesz nj semъ nb7o, i3 zemli2 ўdivi1šasz koncы2, ćkw bGъ kvi1sz čelovёkwmъ pl0tski, i3 črevo tvoE bhstь prostrannэйšee nebesъ. Tёmъ tS bcdu, ѓgGlwvъ i3 čelovBkъ činonač†lіz veličaюtъ.

Prіemъ tv0й ґlavastrъ duševnый, dobrodёteleй b9estvennagw mĐra i3sp0lnenъ, i3mёz že hrtA prekl0nša tebЁ m§niče, glavY, ćkw ўpok0ivšasz žitіS tvoegw2 svёtlostію čistotы2. Tёmъ ўblaži1lsz є3si2 i3 blgodati i3sp0lnilsz є3si2 mmrotoči1ti mjra koncє1mъ.

SE njžidaющihъ tS vozdasnій neizrečennыhъ svBtlaz prowbražє1nіz, sE i3st0čnikъ mĐra prisnotekyщagw, q stradalьče! BGu ќbw predstoS so derznovenіemъ m§ničeskimъ, v0instvu našemu i3sprosi2 na vragi2 pobёdu, i3 mi1rъ stranЁ netemlemь.

brazomъ krtA pobэdotv0rca, pobэdi1lъ є3si2 lĐevo surovstvo2, i3 pobэdi1telz nestora i3 sostradalьca postavivъ: i3 nhnэ vsskъ kzhkъ varvarskій rab0tenъ pokori2 pravosl†vnыmъ, sodёйstvuz, sv0instvuz, ўkrэplsz, veličazй zemnы6z koncы2, dimi1trіe.

Teploю t serdca lюb0vію kъ tvoemY čestn0mu kovčegu pribэgaющыz, m§niče hrt0vъ, mĐro prolivaющemu rэkami, tvoi1mi moli1tvami i3zbavi dёlъ dušetlёnnыhъ, i3 pot0pa strasteй ѕlosmradіz: njbon‰nіz že pokaži2 sі‰ gDu blagovHnnэйša.

Denь radosti duh0vnыz soveršaemъ, dimi1trіe, vi1dzщe mĐra tvoegw2 neprestannw točaщъ i3st0čnikъ. Th že strasteй njmračenіe razorsz, ćkw bžctvennagw i3sp0lnenъ svёta, ćkw vo dni2 davaй hodi1ti blagoobraznw, b9ій že vi1dэti svёtъ nepristypnый.

BGor0dičenъ: Tы2, vsečctaz, zlataz golubi1ca є3si2, ćkw sučecъ masličnый, nossщaz sl0vo b9іe, pomazavše pl0tь svoю2 є3leemъ bžctvA. E#g0že vъ serdcы ćkw kovčegъ prіemъ stradalecъ, i3zъ gr0ba mĐro t0čitъ, i3 ўmaщaetъ vёrnыhъ li1ca.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Svёte neizmёnnый:

Krt0mъ vowruži1lъ є3si2 nestora, črezъ džnago lĐevu razori1vъ gordhnю, dimi1trіe, na tri1zniщi, ćkože hrt0sъ tverzaeši kopіemъ rebra tvo‰, i4miže stado tvoE hrani2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ:

GDi, prizirazй na zemlю sъ nb7sE, i3 tvorsй vsю2 trzsti1sz, i3zbavi nы2 t trysa bcdы moli1tvami, ю4že darovalъ є3si2 hrtіanwmъ predstatelьnicu.

Na hvali1tehъ stіhi6rы m§nika, na ѕ7, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Probodenъ bhvъ, borcA tvoi1mi k0pіzmi ўzzvi1lъ є3si2, i3 mertva sotvori1lъ є3si2 i3 nedёйstvenna, є3gHže ѕl0bы, dimi1trіe, nasъ i3zbavi, krёpki na str†sti myčaщыz vsegdA sodэvaz svzщennыmi tvoi1mi moli1tvami, bžctvennыmъ strahomъ ўmilsz serdcA i3 dyšы našz, s™e.

RэkY tS i3sp0lnenu v0dъ duh0vnыhъ vёdzщe, svste, m0limъ, i3stazvšыz dyšы našz strasteй prestuplenьmi mi1lostію tvoeю mn0goю svzщennw njrosi2, i3 njmhй syщыz vъ skvernэ, i3 premn0gihъ i3zbavi bёdъ i3 vёčnagw mučenіz.

Ćkw ѕvэzdA svэtlёйšaz, na zemli2 pokazalsz є3si2, čudesъ sіsnьmi, pods0lnečnuю prosvэщaeši vsegdA, dimi1trіe slavne, mglы6 njmračenіz tgonS moli1tvami tvoi1mi dyšъ našihъ, i3 nedygi i3scэli2 t lюbvE soveršaющihъ tvoю2 pamztь, slava m§nikwvъ, i3 pohvalA.

I$nы stіhi6rы, glasъ є7.

Pod0benъ: Raduйsz, p0stnikwvъ:

Prіidi2, m§niče hrt0vъ, kъ namъ, tvoegw2 trebuющыmъ mi1lostivnagw posэщenіz, i3 i3zbavi njѕl0blєnnы muči1telьskimi preщє1nіi i3 lю1tagw nei1stovstva є3retjčeskagw. T ni1hže, ćkw plBnnicы i3 nazi, goni1mi є3smы2, t mёsta na mёsto častw prehodsщe, i3 zabluždaющe vъ vertepэhъ i3 gorahъ. Ўщedri ќbw, prehvalьne, i3 daždь namъ njslabu, ўtoli2 byrю i3 ўgasi2, є4že na nы2, negodovanіe, bGa molS, podaю1щago mjru velію mi1lostь.

StэnA tverdaz namъ, plэnenіz vražіz ne ўbosvsz, danъ є3si2, v†rvarskaz našє1stvіz ўpraždnsz i3 nedygi ўtolsz, stepenь nerazruši1mый i3 njsnovanіe newbori1moe, i3 gradoderžecъ, naseli1telь i3 pob0rnikъ bhlъ є3si2 tvoemY gradu, dimi1trіe. E#g0že i3 nhnэ, vseblženne, lю1tэ bёdstvuющago i3 njbtzženna nkasnnэ, tvoi1mi moli1tvami spasi2, hrtA molS, podaю1щago mjru velію mi1lostь.

Vssku dobrodёtelь vosprіi1mъ, strastoterpčeskій li1kъ kvi1sz, tonyduže netlёnnыz i3 blžennыz ži1zni naslaždenіe dost0йnэ naslёdova. Vъ nemže dostočydne ўkrašaemь, dimi1trіe, i3 podražanіemъ hrt0vыmъ počitazsz, i3 hvalssz ravenstvomъ kopіS, prosi2 prilёžnэe, nasъ počitaющihъ tS i3zbaviti t strasteй i3 lю1tыhъ njbstosnій, teplэ molS podaю1щago mjru velію mi1lostь.

Slava, glasъ d7. Samoglasenъ.

Ґndrea їerosolmmi1ta: K0pіzmi naslёdovavšago sp7sovыhъ rebrъ blgodatь, probodennыhъ kopіemъ, i3zъ ni1hže namъ i3stočaetъ sp7sъ ži1zni i3 netlёnіz v0dы, dimi1trіa počti1mъ, premydrago vo ўčenіihъ i3 vэnečnika vъ myčenicэhъ, kr0vію skončavšago stradanіz tečenіe i3 čudesы2 prosіsvša vseй vselennэй, revni1telz vLčnz i3 mi1lostiva niщelю1bca, vo mn0gihъ i3 mn0gaщi bэdahъ lю1tыhъ, fessal0nznwmъ predstatelz. E#g0že i3 lёtnюю pamztь počitaющe, slavimъ hrtA bGa, dёйstvuющa є3gw2 radi vsBmъ i3scэlє1nіz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

I#zbavi nы2 t nyždъ našihъ, m™i hrtA bGa, r0ždšaz vsёhъ tvorcA, da vsi2 zovemъ ti2: raduйsz, є3di1no predstatelьstvo dyšъ našihъ.

Slavosl0vіe veli1koe. I# tpystъ.

Na lіturgji, Blžє1nna t kanHna trzsenіz, pёsnь G-z, na d7: i3 s™agw pёsnь ѕ7-z, na d7.

Prokjmenъ, glasъ ѕ7:

Spasi2, gDi, lю1di tvo‰, i3 blagoslovi2 dostosnіe tvoE.

Stjhъ: Kъ tebЁ, gDi, vozzovY, b9e m0й.

I# s™agw, glasъ z7:

Vozveseli1tsz pravednikъ nj gDэ i3 ўpovaetъ na nego2.

Ґpclъ trzsenіz, kъ є3vreєmъ, začalo tla, t polY.

Bratіe, є3g0že lю1bitъ gDь, nakazyetъ:

I# s™agw ґpclъ, kъ tіmofeю, začalo s§v.

Ґllilyіa, glasъ d7: B9e, tri1nulъ nы2 є3si2:

Stjhъ: Strsslъ є3si2 zemlю, i3 smuti1lъ є3si2 ю5.

I# s™agw: Pravednikъ, ćkw fjnіxъ, procvэtetъ:

E#đlіe trzsenіz, matfea začalo k7z.

I# s™agw, їwanna, začalo n7v.

Pričastenъ: Hvali1te gDa sъ nb7sъ:

Drugjй: Vъ pamztь vёčnuю:

Podobaetъ vёdati: Ѓщe sluči1tsz dimi1trіa selynskagw, i3 trzsenіz, vъ nedёlю.

Vъ subbHtu večera na malэй večerni: Stіhi6rы voskrnы, i3 bcdы po nbhčaю.

Na veli1cэй večerni: Po nbhčnoй kafjsmэ, na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы voskrnы G: i3 trzsenіz G: pi1sanы na veli1cэй večerni na stіh0vnэ: i3 dimi1trіa d7. Slava, dimi1trіa: I# nhnэ, bGor0dičenъ №-й, glasa. Prokjmenъ dnE. Čtє1nіz G. Na lіtji, stіhi1ra hrama: i3 samoglasnы stіhi6rы s™agw. Slava, s™agw: I# nhnэ, bGor0dičenъ. Na stіh0vnэ stіhi6rы voskrnы: Slava, dimi1trіa: I# nhnэ, bGor0dičenъ po glasu s™agw. Na blagoslovenіi hlёbwvъ troparь: Bcde dv7o, dvaždы: i3 dimi1trіa є3di1noždы. щe že nёstь bdёnіz. Po §e našъ, troparь voskrnъ: Slava, dimi1trіa: I# nhnэ, trzsenіz. Na povečerіi po Dost0йnэ, i3 po Tris™0mъ, kondakъ dimi1trіa: Slava, i3 nhnэ, trzsenіz).

Na ќtreni: Na BGъ gDь, troparь voskrnъ, dvaždы: Slava, dimi1trіa: I# nhnэ, trzsenіz. Po kafjsmahъ sэdalьnы voskrnы, i3 bGor0dičnы i4hъ: Taže polmeleй: I# tropari2, ЃgGlьskій sob0rъ: V#pakoi2 glasa: I# sэdalьnы dimi1trіa džba po є3di1noždы, bezъ bGor0dičnwvъ: Slava, sэdalenъ, i4že po polmelei: I# nhnэ, bGor0dičenъ є3gw2. Stepє1nna i3 prokjmenъ, glasa. E#đlіe voskrno. Voskrnіe hrt0vo: pal0mъ n7, stіhi1ra voskrna. KanHnъ voskrnъ so їrmos0mъ na d7. I# trzsenіz na d7. I# dimi1trіa na ѕ7. Katavasіa: Tverzu ўstA mo‰. Po G-й pёsni kondakъ dimi1trіa, i3 jkosъ i3 sэdalenъ. Po ѕ7-й pёsni kondakъ i3 jkosъ voskrnъ. Svэti1lenъ voskrnъ. Slava, s™agw: I# nhnэ, trzsenіz. Na hvali1tehъ stіhi6rы voskrnы d7: i3 dimi1trіa so slavnыmъ d7, sъ pripBvы є3gw2. Slava, stіhi1ra є3đlьskaz: I# nhnэ, Preblgoslovenna є3si2. Slavosl0vіe veli1koe. Po Tris™0mъ troparь voskrnъ t0čію. E#ktєnіi2, i3 tpystъ, i3 časъ №. Na №-mъ časЁ troparь voskrnъ. Slava, trzsenіz: I# nhnэ, bGor0dičenъ časHvъ. Po §e našъ, kondakъ trzsenіz. Si1ce i3 na pr0čihъ časёhъ, tropari2 i3 kondaki2, premэnsющe, glag0lemъ: t0čію voskrnъ troparь nepremёnnw.

Na lіturgji: Blžє1nna glasa na d7: i3 trzsenіz pёsnь G, na d7: i3 dimi1trіa pёsnь ѕ7, na d7. Po vh0dэ troparь voskrnъ, i3 trzsenіz, i3 hrama bcdы, ѓщe є4stь, i3 dimi1trіa: Taže kondakъ voskrnъ i3 trzsenіz. Slava, dimi1trіa. I# nhnэ, bcdы. Ѓщe nёstь hrama bcdы, I# nhnэ, trzsenіz. Prokjmenъ trzsenіz, i3 s™agw. Ґpclъ trzsenіz i3 dimi1trіa. Ґllilyіa, glasъ d7: B9e, tri1nulъ nы2 є3si2. Stjhъ: Strsslъ є3si2 zemlю: I# s™agw: Prvdnikъ, ćkw fjnіxъ, procvэtetъ. E#đlіe, trzsenіz i3 dimi1trіa. Pričastenъ: Hvali1te gDa sъ nb7sъ: I# s™agw: Vъ pamztь vёčnuю. (Zri2) Rsdъ že ґpclъ i3 є3đlіe čtemъ podъ začalo.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.