NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

NktHvrіa k7є

S™hhъ m§nikъ i3 notarjй, markіana i3 martĐrіa.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Tečenіe soverši1vše, i3 vёru soblю1dše, mučenіz vэncemъ ўvzz0stesz, markіane i3 martĐrіe, stolpi2 nepokolebi1mіi cRkve, soscы2, mleko2 nelestnoe i3stočaющe, svёtlіi bi1serы, svэti1lьnicы, i4že tvarь svэtlostьmi2 blagočestіz prosvэщaющe.

E#di1nъ razumъ vnossщe, i3 є3di1no soglašaющe, dv0ica bžctvennaz, razdэlenіe ѓrіevo razruši1li є3stE, naučaющe čestvovati soprisnosyщna nc7Y sn7a, i3 sobeznačalьna, i3 d¦u, vo є3di1nicэ trbcu, i3 trbcu vo є3di1nicэ, є3di1no є3stestvo2 tremi2 li1cы nerazdёlьno.

Poslёdovatelіe i3 є3dinonravnіi, pod0bnicы i3 є3dinorevni1telіe, svzщennopropovёdnika pavla kvi1stesz, i3zlіsnіemъ kr0ve, vragi2 potopi1ste, i3 lю1tыhъ є3reseй i3zsuši1ste pot0kъ, i3 kvi1stesz rэkA blagočestіz, napasющaz cRkovь hrt0vu, markіane i3 martĐrіe.

Slava, glasъ №.

Germanovo: Ў§nicы2 i3 poslёdovatelіe bhvše є3dinosyщnыz trbcы propovёdnika i3 i3spovёdnika, i3 sъ ni1mъ za nю2 goni1mi blžennіi, mečnuю smertь є3retjčeskihъ ljzыkob0lій predsudi1ste. Tёmъ i3 myčeničeskimi vэncы6 ўkrasi1všesz t bGa, i3 derznovenіe prіemše, moli1te i3zbavitisz t bёdъ čtyщыmъ pamztь vašu.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: Vsehvalьnіi m§nicы:

Ѓgnca, ѓgnica i3 vsenepor0čnaz vLčca, na krtЁ ćkw vi1dэvši, zraka ne i3myщa, ni dobr0tы, ўvы2 mnЁ, plačuщi, glg0laše: gdЁ dobr0ta tvoS zaйde, sladčaйšій; gdЁ blagolёpіe; gdЁ blgodatь sіsющaz džbraza tvoegw2, sn7e m0й lюbeznэйšій;

Na stіh0vnэ nktHiha. Slava, glasъ G:

Razymnіi cRkve svэti6lьnicы, i3 trbcэ pobHrnicы, markіanъ i3 martĐrій щit0mъ vёrы є4rєsi nizloži1vše, pravoslavіz svёtomъ mjrъ prosvэti1ša. Pavlu povinyющesz, ravnoap0stolu, pastыrю i3 ўči1telю i4stinnw dogmatwvъ, ѓrіevo i3 nest0rіevo nizloži1ša razdэlenіe, savellіevo i3 sevi1rovo sli1tіe tražaющe. Trbčeski bGosl0vzщe є3di1nicu, i3 t dv7ы vopl0щšasz bGa, vo dvoю2 suщєstvY є3di1nago hrtA blagočestnw vsBmъ vospэvati, vsehvalьnіi, propovёdaša. Tёmъ vэncы2 pobёdы sъ nb7sE prіemše, bGoglag0livіi, pr0sztъ namъ velіz mi1losti.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ:

Nryžіe serdce tvoE pr0йde, prečctaz, є3gdA sn7a tvoego2 na krtЁ vi1dэla є3si2 i3 vopіsla є3si2: ne bezčadnu mS pokaži2, sn7e m0й i3 b9e m0й, soblюdhй mS po ržctvЁ dv7u.

Troparь, glasъ d7.

Myčєnicы tvoi2, gDi, vo stradanіihъ svoi1hъ vэncы2 prіsša netlBnnыz t tebє2 bGa našegw: i3myщe bo krёpostь tvoю2, muči1teleй nizloži1ša, sokruši1ša i3 demwnwvъ nemwщnhz derzwsti. Tёhъ moli1tvami spasi2 dyšы našz.

Na ќtreni džba kanHna nktHiha. I# s™hhъ kanHnъ na d7, їHsifъ, glasъ d7, є3gHže kraegranesіe: Dvymъ prinošY m§nikwmъ pBnіz.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Trіstatы krBpkіz, roždeйsz t dv7ы, bezstrastіz vo glubinЁ duši2 tričastnoe potopi2, molю1sz: da tebЁ, ćkw vъ tmmpanэ, vo ўmerщvlenіi tэlesE pobёdnoe vospoю2 pёnіe.

PrevesьmA svёtomъ s™hz trbcы njsіsemi pri1snw, svэti6lьnicы neprelestnіi bыvaete, s™ji: tёmъ, vёroю svэton0snый prazdnikъ vašъ dnesь soveršaющe, svёtlw veseli1msz.

Vi1dэti na zemli2 vozsіsvšee sl0vo i3zъ dv7ы nasъ radi želaющe, stradalьcы, nc7Y є3dinosyщna sego2 i3spovёdaющe, nyždnэйšuю smertь p0mыslomъ krэpčaйšimъ postradaste.

Pavla mydragw, bGoglag0lьnicы, ćvlьšesz poslёdovatelє i3 ў§nicы2, є3dinočestna nc7Y sn7a propovёdaste: tёmъ, meči6 ssэčeni bhvše, i3zlіsnіemъ kr0ve, strastoterpcы, zemlю njsvzti1ste.

BGor0dičenъ: Beznačalьnago sn7a b9іz začenši voploti1la є3si2, čctaz, bыvaema člvёka za mi1lostь neizglag0lannuю: tёmъ, tomY poklansющesz, blagočestnw tS slavimъ, vinY vsёhъ njboženіz.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ne mydrostію, i3 si1loю, i3 bogatstvomъ hvalimsz, no tob0ю, dž§eю v3postasnoю mydrostію, hrtE: nёstь bo svstъ, pače tebє2, člvэkolю1bče.

Pravoslavіz prosvэщaemъ bžctvennыmi d¦omъ, ѓrіevo njmračenіe tnю1dъ prognaste, svidёteli bhvše vsederži1telz.

Ravno sl0vo nc7Y dogmatstvuющe, s™ji, razsudi1ste ўmreti, markіane i3 martĐrіe, i3 kъ bezkonečnэй ži1zni preid0ste.

Voinstvosl0vіemъ svzщennыmъ ѓgGlwmъ sočisli1stesz i3 m§nikъ likHmъ presvёtlw sovokupi1stesz: tёmъ čestnyю vašu pamztь pohvalsemъ.

BGor0dičenъ: Ўpeщrena r‰snы zlathmi ćkw cRi1ca, cRS i3 bGa njdesnyю nhnэ predstoi1ši, vLčce, molsщi nj rabёhъ tvoi1hъ.

Sэdalenъ, glasъ G.

Pod0benъ: Bžctvennыz vёrы:

Povelёnіe bžctvennoe i3spovёdaющe daže do kr0ve, є4že nj nemъ prіsste m§nicы slavnіi, ѕlovёrnыhъ prelestь njbliči1vše, i3 pravoslavnuю vёru soblю1dše: no moli1tesz hrtY bGu neprestannw darovati namъ velію mi1lostь.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Bžctvennagw є3stestvA ne tlyčsz, pl0tь bhvъ bo črevэ tvoemъ: no bGъ vočlvёčsz i3 prebhstь, i4že po ržctvЁ m™rь tS dv7u, ćkw prežde ržctvA sohrani1vъ vsenepor0čnu, є3di1nъ gDь. Togo2 prilёžnw moli2, darovati namъ velію mi1lostь.

KrtobGor0dičenъ: Neskvernaz ѓgnica sl0va, netlёnnaz dv7a m™i, na krtЁ zrsщi povёšena i3zъ neS bezъ bolёzni prozsbšago, m™rski pod0bnw rыdaющi, vopіsše: ўvы2 mnЁ, čado moE, kakw straždeši v0leю, hotS i3zbaviti t strasteй bezčestіz čelovёka;

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Sэdsй vъ slavэ na prt0lэ bžctvA, vo džblacэ legcэ prіi1de ї}sъ prebžctvennый, netlёnnoю dlanію, i3 spasE zovyщыz. Slava, hrtE, si1lэ tvoeй.

D0blimъ p0mыslomъ, i3 soveršennoю mydrostію pravoslavіz m§nicы gDni ўtverdi1vsz, m§ničeski p0dvigъ soverši1ste, є3retjčeskuю tmY tgnali є3stE.

I$že sl0va ne propovёdavъ nc7Y є3dinosyщna, razgnёvavsz nesmhslennw na m§niki, ўdavi1sz ži1lami svzщennыhъ vašihъ pHdvigъ, i3 pogruzi1sz kr0vnыmi tečenьmi, b9іeю blgodatію.

V0instvovavše gDu vёroю, s™ji, i3 postradavše, nbcnыmъ v0instvwmъ sočisli1stesz: tёmъ ўblažaetesz, ўkrэplenіe naše i3 prosvэщenіe bыvaющe.

Soscы2 cRk0vnіi, mleko2 i3stočaющіi pravoslavіz, i3 blagočesti6vыz pitaющіi, markіanъ d0blій i3 martĐrій, da pohvalztsz radostnыmi pэsnopBnіi.

BGor0dičenъ: Svzщennый drevle prbr0kъ g0ru bžctvennuю narečE, dobrodёtelьmi, dv7o prečctaz, vesьmA njsэnenu: i3zъ nesže sl0vo spasi1telьnoe kvi1sz, na njbnovlenіe i3 prosvэщenіe dušamъ našыmъ.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Nečesti1vіi ne ќzrztъ slavы tvoeS, hrtE. No mы2 tS, є3dinor0dne, n§eskіz slavы sіsnіe bžctvA, t n0щi ќtrenюющe, vospэvaemъ tS, člvэkolю1bče.

Premydrыhъ kvi1stesz dogmatwvъ poslёdovateli, pavla svzщennodёtelz bžctvennagw: є3gHže nravы, myčenicы, podražavše, terpэli1vnw postradaste, i3 zak0nnw vэnčastesz.

Ćkw ѕvёzdы sіsete na vыsotЁ čestnhz cRkve svёtlw, tmY glubočaйšuю tgonsющe ѓrіevы є4resi, myčєnicы d0blestvennэйšіi.

Ўdali1všesz, s™ji, žitіS kras0tъ, pribli1žistesz hrtY: malёйšeю že kr0vію nedvi1žimoe carstvo, slavnіi strastoterpcы, naslёdovaste.

BGor0dičenъ: I$stinna rodilA є3si2 sn7a na zemli2, є3dinosyщna nc7Y i3 bžctvennomu d¦u, bGorodi1telьnice: є3g0že neprestannw moli2, ўщedriti dyšы našz.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Prіid0hъ vo glubinы6 morsk‡z, i3 potopi1la mS є4stь byrz mn0gihъ grэhHvъ: no, ćkw bGъ, i3zъ glubinы2 vozvedi2 živ0tъ m0й, mnogomi1lostive.

Glag0lwmъ poslёduющe pastыrz premydragw pavla, pravoslavnuю vёru soblюd0ste, i3 ćkw ѓgncы krovopjicъ meči6 zakalaetesz, raduющesz.

ČestnA predъ gDemъ, blagoslavnіi, vaša smertь kvi1sz, mydrіi njr{žnicы: tёmъ počestьmi2 lёtnimi, s™ji, t vsёhъ ўblažaetesz.

Vasъ dHblіz strastoterpcы, markіane vseblženne i3 martĐrіe, i3st0čnikъ čudesъ hrt0va cRkovь i3myщi, vёčnw veseli1tsz.

BGor0dičenъ: Ўstы2 i3 ljzhkomъ, m™rь tS vsei1stinnw, dv7o, bGa našegw i3spovёduemъ. Togo2, čctaz, prilёžnw moli2, spasti1sz dušamъ našыmъ.

Kondakъ glasъ d7:

Pod0benъ: Vozneshйsz:

Podvi1gšesz d0brэ t mladenstva, markіane sъ mydrыmъ martĐrіemъ, tstypnika ѓrіa nizloži1ste, nevrednw sohranše pravoslavnuю vёru, pavlu poslёduющe, mydromu ўči1telю: tёmže sъ ni1mъ njbrэt0ste živ0tъ, ćkw trbcы pobHrnicы i3zrsdnэйšіi.

Jkosъ: Ćkw služi1telіe blagočestіz bGa člvэkolю1bca, dv0ice blagoslovennaz, predvari1te mS sk0rw, i3 lю1tыhъ i3zbavite, sl0vo mi2 mydrosti podaю1щe, vaše pohvali1ti stradanіe, є4že za vёru, s™ji, nravomъ nesomnёnnыmъ postradavše, vэncы2 prіsste nbcnыz. LikHmъ stradalьcєvъ, i3 ґpclwvъ, i3 ўči1teleй, i3 čestnhhъ ґrhіereєvъ sveseli1tesz, ćkw propovёdnicы b9іz sl0va, i3 trbcы pobHrnicы i3zrsdnэйšіi.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Ґvraamstіi i3nogdA vъ vavmlHnэ džtrocы peщnый plamenь popraša, pёsnьmi vzыvaющe: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Poslёduющe d0brэ svzщennagw pastыrz, pravoslavіemъ ўdobrsemi, rukami zaklani bhste ѕloslavnыhъ vsye, preslavnіi nr{žnicы.

Zakonopoloženіe b9іe nevredi1mo vёrnw sohranše, m§nicы bžctvennіi, zak0nnw postradaste, t rykъ bezzak0nnыhъ, kypnw zaklani bhvše.

Po pogrebenіi svzщennэmъ, prihodsщыmъ sъ vёroю ko gr0bu vašemu, nedygi pogrebaete, s™ji, є4že kъ žiznodatelю, s™hmъ hodataйstvomъ vašimъ.

T i3st0čnikwvъ tainstvennw svzщennыhъ počerpaющe bžctvennuю blagodatь cэlenій, vBrnыz naposete, ned{gъ vsskoe i3zsušaющe ўmnoženіe.

BGor0dičenъ: I#zbavlennіi tvoi1mъ roždestv0mъ, bGomati, vёčnagw njsuždenіz, raduйsz, zovemъ ti2, pri1snw blgoslovennaz i3 njbradovannaz.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: I#zbavitelю vsёhъ vsesi1lьne, posredЁ plamene blagočestvovavšыz, snizšedъ njrosi1lъ є3si2, i3 nauči1lъ є3si2 pёti: vs‰ dэlA blagoslovi1te, p0йte gDa.

Ćkože dvA ѓgnca zakalaetesz, ѓgnca b9іz є3dinosyщna nc7Y propovёdaющe, i3 trapezэ vhšnэй prineseni bhvše, stradalьcєvъ sob0ru sočetavaetesz.

Ўkrэplsemi si1loю d¦a, i3skoreni1ste prelesti svirёpstvo, i3 krёpkw postradavše, lю1tэ njslablєnnыz i3 nemoщьmi2, mydrіi i3scэlsete m§nicы.

Vračeve strasteй bhvše dyšъ našihъ, s™ji m§nicы, lю6tыz nedygi i3 privost†nіz proti6vnaz razrэši1te, bžctvennыmi moli1tvami.

Vospэvaemъ nc7A neroždennago, i3 sn7a, i3 d¦a s™ago: є3di1no suщestvo2 nesozdanno, i3 bžctvo2 є3di1no, i3 vopіemъ soglasnw: vs‰ dэlA blgoslovi1te gDnz gDa.

BGor0dičenъ: Ўmerщvlє1nnыz nы2 njživi1la є3si2, ži1znь vsёhъ r0ždšaz, bGorodi1telьnice, vLčce m§nikwvъ slava, i3 pravednыhъ, i3 pregrэšenій teploe njčisti1liщe.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: E$va ќbw nedygomъ preslušanіz klstvu vseli1la є4stь: th že, dv7o bcde, prozzbenіemъ črevonošenіz, mjrovi blagoslovenіe procvэlA є3si2. Tёmъ tS vsi2 veličaemъ.

Krёpostію vžilsemi bžctvennoю, smerti, strastoterpcы ne ўbosstesz, no ўserdnw podl0žše mečє1mъ vы6i, i3sp0lniste d0blestvennw p0dvigъ bžctvennый: tёmъ dost0йnw blažitesz.

Ćkw dvA svэti6lьnika svBtla, prosvэщaete vselennыz i3spolnє1nіz bžctvennыmi stradanій svэtlostьmi2, markіane mydre i3 martĐrіe, tmY mračnыz є4resi ѓrіevы tgonsщe.

Vэncы2 slavы t bGa, pobэdi1vše slэpoymnago maked0nіa, prіsste dost0йnw: i3 prt0lu vLčnю predstosщe, pregrэšenій namъ prosi1te razrэšenіe soveršenno, dostoslavnіi.

Pamztь bžctvennaz vaša vozsіS s0lnca svэtlёйši, vsёhъ prosvэщaющi serdcA sію2 soveršaющihъ, blažennіi, vъ neйže ўmoli1te gDa, tmы2 sogrэšenій nasъ i3zbaviti.

BGor0dičenъ: Svёta žili1щe, čctaz, syщi, duši2 moeS zBnicы prosvэti2, njčernёvšыz nebreženіemъ, i3 tm0ю nevёdэnіz glubočaйšeю vsegdA njderži6mыz, vsenepor0čnaz: ćkw da vёroю ўblažaю tS.

Svэti1lenъ:

Pod0benъ: D¦omъ:

Pavla vseblžennagw poslёdovateli bhvše, tečenіe soverši1ste, hrt0va crtvіz i3 slavы bezsmertnыz sъ ni1mъ poluči1ste, so vsёmi s™hmi, i3 predstoitE kypnw trbcэ čctnёй, slavosl0vzщe ю5 dost0йnw.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Pohvalsюtъ ržctvo2 tvoE bezpl0tnыhъ či1ni, radosti bo syщыz na zemli2 tы2 i3sp0lnila є3si2 є3di1na: tёmъ tS prenepor0čnuю vёrnіi slavimъ, pёsnьmi slavosl0vzщe. Svёtъ bo syщыmъ vo tmЁ vozsіsla є3si2, ćkw ќtro vozsіzvaющee denь.

Na lіturgji Prokjmenъ, glasъ d7:

Di1venъ bGъ vo s™hhъ svoi1hъ, bGъ ї}levъ.

Ґpclъ kъ є3feseєmъ začalo sk7d, t polY.

Ґllilyіa, glasъ d7: Vozzvaša pravednіi:

E#đlіe matfea, začalo ld, t polY.

Pričastenъ: Raduйtesz pravednіi:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.