NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Bogoslužbeni Apostol

Bogoslužbeni Apostol

Kъ tіmofeю pervoe poslanіe s™agw ґpcla pavla

Znamєnanіz kъ tіmofeю є3pіst0lіi pervыz.

(№) NJ nastavlenіi vъ lюb0vь b9ію.

(v7) NJ i3zbranіi є3gw2 vo blagovёstіe t goni1telьstva, po blgodati hrt0vэ.

(G) Povelёnіe nj vёrэ i3 blgodati, s0vэstnэ slyžbэ є3gw2, kromЁ napasti.

(d7) NJ moli1tvэ za vs‰ i3 vezdЁ, bezѕl0bivэ i3 bez8 smuщenіz.

(є7) Ćkw ne podobaetъ ženЁ ўči1ti.

(ѕ7) KakovY podobaetъ bhti є3pjskopu.

(№) Vъ nemže nj dіakonэhъ, mužёhъ že i3 ženahъ.

(z7) NJ b9іi voploщenіi.

(№) Vъ nemže nj byduщihъ є3resёhъ bэsnhhъ.

(}) Vъ kjihъ podobaetъ njbučatisz blagovёrnomu propovёdniku i3 ўči1telю.

(f7) NJ prilэžanіi є3gw2 i3 cerkvi.

(‹) NJ priklюčenіi, kakw njbrэtatisz ko vsskomu.

(№i) NJ vdovi1cahъ, nj vremeni, i3 džbrazэ, i3 stroenіi.

(v7i) NJ česti presvĐterstэй.

(Gi) NJ svzщenіi i3zvёstnэ.

(d7i) Ćkw ni є3di1noe dёlo tai1tsz.

(є7i) NJ poslušanіi r†bъ.

(ѕ7i) Na lюbi1teli nepravednыhъ pribhtkwvъ, i3 nj lži1vыhъ ўči1telehъ.

(z7i) Zavэщanіe krёpko nj či1stomъ poslušanіi.

(}i) Bog†tыmъ nastavlenіe vo i4stinnuю ži1znь.

Skazanіe kъ tіmofeю pervagw poslanіz s™agw ґpcla pavla.

SіE posыlaetъ °t laodіkji° (°i3z8 laodіkji°). Vina že poslanіz sіS є4stь: vo є3fesэ nёcыi їudeйski živyщe, načinahu i4nakw ўči1ti, i3 prelьщati prostёйšihъ, i3zvёtomъ zak0na, sіe že ўslhšavъ ґpclъ, veli1tъ tіmofeю tamw prebhti na i3spravlenіe i5mъ. Pi1šetъ že poslanіe sіE, i3 pervэe ќbw vospominaetъ tіmofeю, vёduщemu ю4že vo hrtA vёru: ўčS є3go2 nj zak0nэ vozbransti glag0lющыmъ, ne po pravomu ўčenію, i3 zapreщati i5mъ. I$bo i3 samъ v3menea i3 ґlexandra pogrэši1všihъ nj vёrэ predalъ є4stь satanЁ, da nakažutsz ne hyliti. Sі‰ vospomznyvъ, pr0čee ўstavlsetъ є3mY pr†vila cerkHvnaz nj moli1tvэ, kakw, i3 gdЁ, i3 nj k0ihъ podobaetъ moli1tisz: i3 nj є4že molčati vъ cerkvi ženamъ, i3 pače ўči1tisz, ґ ne ўči1ti i5mъ. NJ є3pjskopэhъ i3 presvĐterэhъ i3 dіakonэhъ, kakw i3 kacэmъ bhti podobaetъ postavlsєmыmъ. NJ syщihъ vъ cerkvi vdovi1cahъ, t koli1kihъ lёtъ podobaetъ i5mъ glag0latisz, i3 kakwvhmъ i5mъ bhti podobaetъ, i3 kakw i5mъ podobaetъ vnimati. I# nj є4že cэlomydriti ю3nёйšihъ, i3 velёti pače poszgati, ґ ne skvernw ži1ti. I# nj є4že ўči1ti bogatыhъ, ne vыsokomydrstvovati, nižE ўpovati na bogatstvo gi1blющee. Sі‰ razčini1vъ, veli1tъ є3mY sі‰ ўči1ti, i3 ktomY vodы2 ne pi1ti. Vnimati že sebЁ i3 ўčenію, vёduщu, ćkw bydutъ vremenA, vъ ni1hže tstypztъ nёcыi t vёrы. Nauči1vъ že či6stыmъ bhti brašnwmъ, i3 zavэщavъ є3mY tvraщatisz sp0rlivыhъ vzыskanій, ѓki skvernыhъ, nj ni1hže nёcыi hvalzщesz, prestupi1ša vёru pravu, si1ce skončavaetъ poslanіe.

GlavA pervaz.

(za? so7i) s< № Pavelъ poslannikъ* (Vъ ponedёlьnikъ k7ѕ nedёli: Pavelъ poslannikъ*) ї}sъ hrt0vъ, po povelёnію bGa, sp7sa našegw, i3 gDa ї}sa hrtA, ўpovanіz našegw: v7 Tіmofeю pri1snomu čadu vъ vёrэ, blgodatь, mi1lostь, mi1rъ, t bGa nc7A našegw, i3 hrtA ї}sa gDa našegw. (№) G Ćkože ўmoli1hъ tS prebhti vo є3fesэ, i3dhй vъ maked0nію, da zavэщaeši nBkimъ, ne i4nakw ўči1ti, d7 NižE vnimati basnemъ i3 rodosl0vієmъ bezkonє1čnыmъ: ±že stzz†nіz tvorstъ pače, neželi b9іe stroenіe, є4že vъ vёrэ. є7 Konecъ že zavэщanіz є4stь, lюbы2 t či1sta serdca, i3 s0vэsti blagi, i3 vёrы nelicemёrnыz, ѕ7 I$hže nёcыi pogrэši1vše, ўkloni1šasz vъ sueslHvіz: z7 Hotsщe bhti zakonouči1teli, ne razumёющe ni ±že glag0lюtъ, ni nj ni1hže ўtverždaюtъ.

Konecъ ponedёlьniku.

(za? so7d) } Vёmы že* (Vo vt0rnikъ k7ѕ nedёli: Čado tіmofee, vёmы*) ćkw d0brъ zak0nъ є4stь, ѓщe kto2 є3go2 zak0nnэ tvori1tъ, f7 Vёdый sіE, ćkw pravedniku zak0nъ °ne leži1tъ° (°ne položenъ°), no bezzakHnnыmъ, i3 nepokori6vыmъ, nečesti6vыmъ že i3 grёšnikwmъ, nepravєdnыmъ, i3 skvє1rnыmъ, ntcA i3 matere dosadi1telєmъ, mužeubjйcamъ, ‹ BludnikHmъ, mužel0žnikwmъ, razb0йnikwmъ, klevetnikHmъ, skotol0žnikwmъ, lži6vыmъ, klztvoprestypnikwmъ, i3 ѓщe čto2 i4no zdravomu ўčenію proti1vitsz, №i Po blagovёstію slavы blažennagw bGa, є4že mnЁ ўvёreno bhstь.

(za? ©p) v7i I# blagodarю2* (NktHvrіa v7: Čado tіmofee, blagodarю2*) ўkrэplsющago mS hrtA ї}sa gDa našego: ćkw vёrna mS nepщevA, položi1vъ mS vъ slyžbu, (v7) Gi Bhvša mS i3nogdA hylьnika, i3 goni1telz, i3 dosadi1telz: no pomi1lovanъ bhhъ, ćkw ne vёdый sotvori1hъ vъ nevёrstvіi: d7i Ўpreumn0žisz že blagodatь gDa našegw ї}sa hrtA, sъ vёroю, i3 lюb0vію ćže nj hrtЁ ї}sэ.

Konecъ vt0rniku.

(za?) є7i Vёrno sl0vo* (Nedёlz la: Čado tіmofee, vёrno sl0vo*) i3 vsskagw prіstіz dost0йno: ćkw hrt0sъ ї}sъ prіi1de vъ mjrъ grёšniki spasti2, t ni1hže pervый є4smь ѓzъ. ѕ7i No segw2 radi pomi1lovanъ bhhъ, da nj mnЁ pervomъ pokažetъ ї}sъ hrt0sъ vsE dolgoterpёnіe, za džbrazъ hotsщihъ vёrovati є3mY vъ ži1znь vёčnuю. z7i CRю1 že vэkHvъ, netlёnnomu, nevi1dimomu, є3di1nomu premydromu bGu, čestь i3 slava vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь.

Konecъ nedёli, i3 s™0mu.

(za? sp7a) (G) }i Sіe že zavэщanіe predaю1 ti, čado tіmofee,* (Vъ sredu k7ѕ nedёli: Čado tіmofee, sіE zavэщanіe predaю2 tebЁ*) po bhvšihъ na tS prežde pror0čestvіihъ, da v0instvueši vъ ni1hъ d0broe v0instvo, f7i I#mёz vёru, i3 blgyю s0vэstь, ю4že nёcыi tri1nuvše, t vёrы tpad0ša. k7 T ni1hže є4stь v3meneй, i3 ґlexandrъ, i5hže predahъ satanЁ, ćkw da nakažutsz ne hyliti.

Prestupi2 sredЁ.

GlavA vtoraz.

(za? sp7v) (d7) s< № Molю2 u5bo* (Septemvrіa №: Čado tіmofee, molю2*) prežde vsёhъ tvori1ti moli6tvы, molє1nіz, prošє1nіz, blgodarє1nіz za vsS čelovёki: v7 Za cRS, i3 za vsS i5že vo vlasti sytь: da ti1hoe i3 bezm0lvnoe žitіE poživemъ, vo vsskomъ blgočestіi i3 čistotЁ. G Sіe bo dobro2 i3 prіstno pred8 sp7si1telemъ našimъ bGomъ, d7 I$že vsёmъ člvёkwmъ h0щetъ spasti1sz, i3 vъ razumъ i4stinы prіiti2. є7 E#di1nъ bo є4stь bGъ, i3 є3di1nъ hodataй bGa i3 člvёkwvъ, člvёkъ hrt0sъ ї}sъ: ѕ7 Davый sebE i3zbavlenіe za vsёhъ, svidёtelьstvo vremenы2 svoi1mi. z7 Vъ neže postavlenъ bhhъ ѓzъ propovёdnikъ i3 ґpclъ: (i4stinu glag0lю nj hrtЁ, ne lgY,) ўči1telь kzhkwvъ vъ vёrэ i3 i4stinэ.

Konecъ n0vomu lёtu.

Čti2 sredЁ:

} HoщY u5bo, da moli6tvы tvorstъ myžіe na vsskomъ mёstэ, vozdёющe prepodHbnыz ryki bez8 gnёva i3 razmыšlenіz. f7 Takožde i3 žєnы2 vo ўkrašenіi lёpotnomъ, so stыdёnіemъ i3 cэlomydrіemъ, da ўkrašaюtъ sebE, ne vъ pletenіihъ, ni zlatomъ i3li2 bi1seromъ, i3li2 ri1zami mnogocёnnыmi: ‹ No (є4že podobaetъ ženamъ, njbэщavaющыmsz blagočestію) dэlesы2 blagi1mi. №i ŽenA vъ bezm0lvіi da ўči1tsz so vsskimъ pokorenіemъ. v7i Ženё že ўči1ti ne povelэvaю, ni vladёti myžemъ, no bhti vъ bezm0lvіi. Gi Ґdamъ bo prežde s0zdanъ bhstь, pot0mъ že є4va. d7i I# ґdamъ ne prelьsti1sz, žena že prelьsti1všisz, vъ prestuplenіi bhstь. є7i Spasetsz že °čador0dіz radi° (°črez8 čador0dіe°), ѓщe prebydetъ vъ vёrэ, i3 lюbvi2, i3 vo svzthni sъ cэlomydrіemъ.

Konecъ sredЁ.

GlavA tretіz.

(za? sp7g) (ѕ7) s< № Vёrno* (Vъ četvert0kъ k7ѕ nedёli: Čado tіmofee, vёrno*) sl0vo, ѓщe kto2 є3pjskopstva h0щetъ, dobrA dёla želaetъ. v7 Podobaetъ že є3pckpu bhti nepor0čnu, є3di1nыz ženы2 myžu, trezvenu, cэlomydru, blgogovёйnu, čestnu, strannolюbi1vu, ўči1telьnu, G Ne pіsnicэ, ne bjйcэ, ne svarli1vu, ne mšeloi1mcu, no kr0tku, ne zavi1stlivu, ne srebrolю1bcu: d7 Sv0й d0mъ d0brэ pravzщu, č†da i3myщu vъ poslušanіi so vsskoю °čistot0ю° (°čestnostію°). є7 (Ѓщe že kto2 svoegw2 d0mu ne ўmёetъ praviti, kakw nj cRkvi b9іeй prilэžati vozm0žetъ;) ѕ7 Ne novokreщennu, da ne razgordёvsz vъ sydъ vpadetъ i3 vъ sёtь dіavolю. z7 Podobaetъ že є3mY i3 svidёtelьstvo dobro2 i3mёti t vnёšnihъ, da ne vъ ponošenіe vpadetъ, i3 vъ sёtь neprіsznenu. (№) Dіakonwmъ takožde °či1stыmъ° (°čє1stnыmъ°), ne dvozzhčnыmъ, ne vіnY mn0gu vnimaющыmъ, ne skvernostzžatєlьnыmъ: f7 I#myщыmъ tainstvo vёrы vъ či1stэй s0vэsti. (če\k) ‹ I# sji ќbw da i3skušaюtsz prežde, pot0mъ že da slyžatъ nepor0čni syщe. №i Ženamъ takožde °či1stыmъ° (°čє1stnыmъ°), ne kleveti1vыmъ, ne navadnicamъ, trezvennыmъ, vёrnыmъ nj vsemъ. v7i Dіakoni da bыvaюtъ є3di1nыz ženы2 myži, č†da d0brэ zastupaющe, i3 svoS d0mы. Gi I$bo služi1všіi d0brэ, stepenь sebЁ d0brъ sniskaюtъ, i3 mn0goe derznovenіe vъ vёrэ, ćže nj hrtЁ ї}sэ.

Konecъ četvertkY.

(za? sp7d) d7i Sі‰* (Vъ subbHtu pred8 prosvэщenіemъ: Čado tіmofee, sі‰*) pišY tebЁ, ўpovaz prіiti2 kъ tebЁ sk0rw: є7i Ѓщe že zamedlю, da ўvёsi kakw podobaetъ vъ domY b9іi ži1ti, ćže є4stь cRkovь bGa ži1va, st0lpъ i3 ўtverždenіe i4stinы. ѕ7i I# i3spovёduemw velіz є4stь blgočestіz taйna: bGъ kvi1sz vo pl0ti, njpravdasz vъ d©э, pokazasz ѓgGlwmъ, propovёdanъ bhstь vo kzhcэhъ, vёrovasz vъ mjrэ, voznesesz vo slavэ.

GlavA četvertaz.

(№) s< № D¦ъ že ćvstvennэ glag0letъ: ćkw vъ poslёdnzz vremenA tstypztъ nёcыi t vёrы, vnemlющe duhovHmъ lestьčыmъ, i3 ўčenієmъ bэsHvskimъ, v7 Vъ licemёrіi lžeslovє1snikъ, sožžennыhъ svoeю s0vэstію: G Vozbransющihъ ženi1tisz, ўdalstisz t brašenъ, ±že bGъ sotvori2 vъ snэdenіe so blgodarenіemъ vBrnыmъ, i3 poznavšыmъ i4stinu.

(za? sp7є) d7 ZanE vsskoe* (Vъ pzt0kъ k7ѕ nedёli: Čado tіmofee, vsskoe*) sozdanіe b9іe dobro2, i3 ničt0že tmetno, so blgodarenіemъ prіemlemo: є7 NJsvzщaetsz bo sl0vomъ b9іimъ i3 moli1tvoю.

Konecъ subbHtэ.

ѕ7 Sі‰ vs‰ skazyz bratіi, d0brъ bydeši služi1telь ї}sa hrtA, pitaemь slovesы2 vёrы, i3 d0brыmъ ўčenіemъ, є3myže poslёdovalъ є3si2. (}) z7 Skvernыhъ že i3 babіihъ basneй tricaйsz: njbučaй že sebE ko blgočestію. } Tэlesnoe bo njbučenіe vmalэ є4stь polezno: ґ blagočestіe na vsE polezno є4stь, njbэtovanіe i3mёющe životA nhnэšnzgw, i3 grzdyщagw.

Prestupi2 pztkY.

(za?) f7 Vёrno sl0vo,* (Nedёlz lv: Čado tіmofee, vёrno sl0vo*) i3 vsskagw prіstіz dost0йno. ‹ Na sіe bo i3 truždaemsz, i3 ponošaemi є3smы2, ćkw ўpovahomъ na bGa ži1va, i4že є4stь sp7si1telь vsёmъ čelovёkwmъ, pače že vёrnыmъ. №i Zavэщavaй sі‰ i3 ўči2. (f7) v7i Nikt0že nj ю4nosti tvoeй da neradi1tъ: no džbrazъ bydi vBrnыmъ: sl0vomъ, žitіemъ, lюb0vію, d¦omъ, vёroю, čistot0ю. Gi D0ndeže prіidY, vnemli2 čtenію, ўtэšenію, ўčenію. d7i Ne neradi2 nj svoemъ darovanіi živyщemъ vъ tebЁ, є4že dano2 tebЁ bhstь pror0čestvomъ, sъ vozloženіemъ rukY svzщenničestva. є7i Vъ si1hъ poučaйsz, vъ si1hъ prebыvaй, (vъ si1hъ razumэvaй,) da predspёznіe tvoE kvleno bydetъ vo vsёhъ.

Konecъ nedёli.

Čti2 pztkY:

ѕ7i Vnimaй sebЁ i3 ўčenію, i3 prebыvaй vъ ni1hъ: sі‰ bo tvorS i3 samъ spasešisz, i3 poslyšaющіi tebE.

Konecъ pztkY.

GlavA pstaz.

(za?) (‹) s< № Starcu* (Vъ ponedёlьnikъ k7z nedёli: Čado tіmofee, starcu*) ne tvori2 pakosti, no ўtэšaй° (°starca ne ўkorsй, no ўmolsй°) ćkože nc7A: ю4nošы, ćkože bratію: v7 St†ricы ćkože matєri: ю4nыz, ćkože sєstrы2, so vsskoю čistot0ю. G Vdovi6cы čti2, syщыz i4stinnыz vdovi1cы. d7 Ѓщe li kaz vdovi1ca č†da, i3li2 vnyčata i4matь, da ўčatsz prežde sv0й d0mъ blagočesti1vnw ўstr0iti, i3 vzaemъ vozdasti rodi1telєmъ, sіe bo є4stь blagoug0dno pred8 bGomъ. є7 Ґ syщaz i4stinnaz vdovi1ca i3 ўedinena, ўpovA na bGa, i3 prebыvaetъ vъ moli1tvahъ i3 molenіihъ denь i3 n0щь. ѕ7 Pitaющazsz že prostrannw, živA ўmerlA. z7 I# sі‰ zavэщavaй, da nepor0čni bydutъ. } Ѓщe že kto2 nj svoi1hъ, pače že nj °pri1snыhъ° (°domašnihъ°) ne promыšlsetъ, vёrы tverglsz є4stь, i3 nevёrnagw g0rši є4stь. f7 Vdovi1ca že da pričitaetsz ne menьši lёtъ šesti1desztihъ, bhvši є3di1nomu myžu ženA, ‹ Vъ dёlэhъ d0brыhъ svidёtelьstvuema, ѓщe č†da vospitala є4stь, ѓщe s™hhъ n0zэ ўmы2, ѓщe str†nnыz prіstъ, ѓщe °skHrbnыmъ ўtэšenіe bhstь° (°sk0rbnыhъ snabdЁ°), ѓщe vsskomu dёlu blgu poslёdovala є4stь.

Konecъ ponedёlьniku.

(za? sp7ѕ) №i Ю$nыhъ že* (Vo vt0rnikъ k7z-z nedёli: Čado tіmofee, ю4nыhъ*) vdovi1cъ tricaйsz: є3gda bo razsvirёpэюtъ °nj hrtЁ° (°proti1vu hrtA°), poszgati hotstъ, v7i I#myщz grёhъ, ćkw pervыz vёrы tverg0šasz. Gi Kypnw že i3 prazdnы, ўčatsz njbhodi1ti d0mы, ne t0čію že prazdnы, no i3 blzdi1vы i3 °njplazi1vы° (°lюbophtnы°), glag0lющыz ±že ne podobaetъ: d7i HoщY u5bo ю4nыmъ vdovi1camъ poszgati, č†da raždati, d0mъ str0iti, niedi1nы že vinы2 dasti proti1vnomu hulы2 radi. є7i SE ќbw nBkіz razvrati1šasz vъ slёdъ satanы2. ѕ7i Ѓщe kto2 vёrenъ, i3li2 vёrna, i4matь vdovi6cы, da dovli1tъ i5hъ, ćkw da ne tzgoti1tsz cRkovь, da syщihъ i4stinnыhъ vdovi1cъ ўdov0litъ. z7i Prilэžaщіi že d0brэ presvĐterы sugybыz česti da spodoblsюtsz, pače že truždaющіisz vъ sl0vэ i3 ўčenіi. }i Glag0letъ bo pisanіe: volA molotsщa ne njbroti1ši, i3 dost0inъ dёlatelь mzdы2 svoeS. f7i Na presvĐtera hulы2 ne prіemli, razvэ pri dvoю2 i3li2 trіehъ svidёtelehъ. k7 Sogrэšaющihъ že pred8 vsёmi i3 njbličaй, da i3 pr0čіi strahъ i4mutъ. k7a Zasvidёtelьstvuю pred8 bGomъ, i3 gDemъ ї}sъ hrt0mъ, i3 i3zbrannыmi є3gw2 ѓgGlы, da sі‰ sohrani1ši bez8 licemёrіz, ničesHže tvorS po ўklonenію.

Konecъ vt0rniku.

(za? sp7z) (Gi) k7v Ruki2 sk0rw* (Vъ sredu k7z-z nedёli: Čado tіmofee, ruki2 sk0rw*) ne vozlagaй ni na kog0že, nižE prіwbщaйsz čužhmъ grэhHmъ, sebE či1sta soblюdaй. k7g KtomY ne pjй vodы2, no malw vіnA prіemli, stomaha radi tvoegw2, i3 častыhъ tvoi1hъ nedygwvъ. (d7i) k7d Nёkihъ že čelovBkъ grэsi2 kvleni sytь, predvarsющe na sydъ, nBkimъ že i3 poslёdstvuюtъ. k7є Takože i3 dHbraz dэlA kvlena sytь, i3 s{щaz i4nakw ўtai1tisz ne m0gutъ.

GlavA šestaz.

(є7i) s< № E#li1cы sytь pod8 i4gomъ rabi2, svoS gospodы2 vsskіz česti da spodoblsюtъ, da i4mz b9іe ne hylitsz i3 ўčenіe. v7 I#myщіi že vёrnы gospodы2, da ne neradstъ nj ni1hъ, poneže bratіz sytь: no pače da rab0taюtъ, zanE vёrni sytь, i3 vozlю1blenni, i5že blagodatь vosprіemlющіi, sі‰ ўči2, i3 moli2. ѕ7i Ѓщe li kto2 i4nakw ўči1tъ, i3 ne pristupaetъ kъ zdravыmъ slovesє1mъ gDa našegw ї}sa hrtA, i3 ўčenію є4že po blagovёrію, d7 Razgordёvsz ničt0že vёdый, no nedyguzй nj stzzanіihъ, i3 slovoprёnіihъ: t ni1hže bыvaetъ zavistь, rvenіe, hulы6, nepщev†nіz lukava. є7 BesBdы ѕlhz rastlёnnыhъ čelovёkwvъ ўm0mъ, i3 lišennыhъ i4stinы, nepщyющihъ prіwbrёtenіe bhti blgočestіe, tstupaй t takovhhъ. ѕ7 E$stь že sniskanіe velіe, blagočestіe sъ dov0lьstvomъ. z7 Ničt0že bo vnes0homъ vъ mjrъ seй, ćvэ, ćkw nižE i3znesti2 čto2 m0žemъ: } I#mёющe že pi1щu i3 njdэsnіe, si1mi dov0lьni bydemъ: f7 Ґ hotsщіi bogati1tisz, vpadaюtъ vъ napasti i3 sёti, i3 vъ p0hwti mnHgi, nesmhslennы, i3 vreždaющыz, ±že pogružaюtъ čelovёki vo vsegubi1telьstvo i3 pogi1belь. ‹ K0renь bo vsBmъ ѕlы6mъ, srebrolю1bіe є4stь: є3gHže nёcыi želaющe, zabludi1ša t vёrы, i3 sebE prigvozdi1ša bolёznemъ mnHgimъ. (z7i) №i Th že, q čelovёče b9ій! Si1hъ bёgaй.

Konecъ sredЁ.

(za? sp7i) Goni1 že pravdu,* (Vъ subbHtu po ržctvЁ hrt0vэ: Čado tіmofee, goni2 pravdu,*) blagočestіe, vёru, lюb0vь, terpёnіe, kr0tostь. v7i Podvizaйsz d0brыmъ p0dvigomъ vёrы, є3mli1sz za vёčnuю ži1znь, vъ nю1že i3 zvanъ bhlъ є3si2, i3 i3spovёdalъ є3si2 d0broe i3spovёdanіe pred8 mn0gimi svidёteli. Gi Zavэщavaю ti2 pred8 bGomъ njživlsющimъ vssčєskaz, i3 hrt0mъ ї}somъ, svidёtelьstvovavšimъ pri pontjйstэmъ pіlatэ d0broe i3spovёdanіe: d7i Soblюsti2 tebЁ zapovэdь neskvernu, i3 nezaz0rnu, daže do kvlenіz gDa našegw ї}sa hrtA. є7i E$že vo svoS vremenA kvi1tъ blžennый, i3 є3di1nъ si1lьnый, cRь carstvuющihъ, i3 gDь gosp0dstvuющihъ: ѕ7i E#di1nъ i3mёzй bezsmertіe, i3 vo svёtэ živhй nepristypnэmъ, є3gHže nikt0že vi1dэlъ є4stь t čelovBkъ, nižE vi1dэti m0žetъ, є3myže čestь i3 deržava vёčnaz. Ґmi1nь.

Konecъ subbHtэ.

(za? sp7f) (}i ) z7i Bog†tыmъ* (Vъ četvert0kъ k7z-z nedёli: Čado tіmofee, bog†tыmъ*) vъ nhnэšnэmъ vёcэ zapreщaй ne vыsokomydrstvovati, nižE ўpovati na bogatstvo pogibaющee, no na bGa ži1va, daю1щago namъ vs‰ nbi1lьnw vъ naslaždenіe: }i Blg0e dёlati, bogati1tisz vъ dёlэhъ d0brыhъ, blagopod†tlivыmъ bhti, nbщi1tєlьnыmъ. f7i Sokr0viщuющe sebЁ njsnovanіe dobro2 vъ byduщee, da prіi1mutъ vёčnuю ži1znь. k7 Q tіmofee! Predanіe sohrani2, ўklonszsz skvernыhъ suesl0vій, i3 prekosl0vій lžeimennagw razuma. k7a NJ nemže nёcыi hvalzщesz, nj vёrэ pogrэši1ša. Blgodatь sъ tob0ю. Ґmi1nь.

Konecъ četvertkY.

Konecъ pervagw poslanіz, є4že kъ tіmofeю: napi1sano bhstь t laodіkji, ćže є4stь mitrop0lіa frmgji pakatіanjйskіz: i4matь vъ sebЁ glavъ, ѕ7: zač†lъ cRk0vnыhъ, d7i: stіhHvъ rGi: znamenanій černыhъ, }i: poslёduющihъ že i5mъ červlenыhъ dvA.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.