NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Bogoslužbeni Apostol

Bogoslužbeni Apostol

Kъ solynznwmъ pervoe poslanіe s™agw ґpcla pavla

Znamєnanіz kъ solynznwmъ є3pіst0lіi, №.

(№) PohvalA solynznwmъ nj dost0йnыhъ podvizanіihъ ґpclьskihъ.

(v7) Želanіe є3gw2 i3 radostь nj ni1hъ i3 pečalь, ćkw da soveršatsz.

(G) Moli1tva kъ bGu nj prišestvіi є3gw2 kъ ni1mъ, i3 rastёnіi i3 ўtverždenіi i4hъ.

(d7) Poučenіe, ćkw cэlomydrennw i3 pravednw ži1ti i5mъ vsegdA.

(є7) Ўčenіe, ćkw i3sprazdni1sz smertь, vъ kvlenіi hrt0vэ.

(ѕ7) Ćkw vnezapu prіi1detъ hrt0sъ: tёmže podobaetъ gotHvыmъ bhti vsskoю dobrodёtelію i3 pravednыmi dёlы.

(z7) Moli1tva nj njsщ7enіi d¦a, i3 duši2 i3 tёla.

Skazanіe kъ solynznwmъ pervagw poslanіz s™agw ґpcla pavla.

SіE posыlaetъ t ґfi1nъ, vi1dэvъ i5hъ prežde, i3 poži1vъ ў ni1hъ. Vina že poslanіz sіS: ґpclъ mn0gi skHrbi preterpЁ vъ verіi, i3 vъ fіljppэhъ, maked0nіi, i3 vъ korjnfэ. Vёdый že є3li6ka postradA i3 vъ fessalonіkji, i3 bossz, da ne kakw slhšavše fessalonіkjane, є3li6ka postradA vъ predrečennыhъ gradэhъ, i3skušeni bydutъ t i3skušaющagw satanы2, i3 soblaznstsz. E#щe že ўvёdэvъ, ćkw i3 nj ўmiraющihъ bezmёrnw skorbstъ, posыlaetъ tіmofea kъ ni1mъ sъ poslanіemъ si1mъ. I# pervэe ќbw ўtverždaetъ i5hъ vъ vёrэ, ćkw ne pokolebatisz i5mъ skorbeй radi: i3 ničt0že stranno postradavšыmъ mnёti i5mъ t їudє1й, i5že i3 gDa ўbi1ša. Hrtіanwmъ bo sv0йstvenno є4stь, є4že skHrbi terpёti kъ žitіi2 semъ, glag0letъ. Mn0gimi že zavэщavъ i5mъ si1ce, ćkože prіsša t negw2, takw ži1telьstvovati, pi1šetъ pr0čee nj ўmiraющihъ, ўtэšaz i5hъ, i3 ўčS, ne velьmi2 skorbёti: nёstь bo smertь pogi1belь, no pytь kъ voskrnію. Taže i3 nj lёtэhъ i5hъ ўči1tъ, da bezvёstenъ denь vёdzщe, vhnu got0vi bыvaюtъ, i3 da ni є3di1nomu vnimaюtъ vэщaющemu nj nemъ: bhti bo rečE prišestvію takw, ćkw njstavšыmъ i3 njbrэtaєmыmъ vъ denь džnъ živы6mъ, ne predvari1ti vostaю1щыz t mertvыhъ, vkypэ bo bhti vsёhъ premэnenію ўči1tъ. Kъ si1mъ že zavэщavaz i5mъ lyčšыmъ bыvati vo nbhčaehъ, povelэvaetъ i5mъ vsegdA radovatisz nj ўpovanіi, i3 moli1tisz i3 blagodari1ti i5mъ vsegdA gDvi, i3 zaklinaetъ i5hъ pročitati poslanіe sіE pred8 vseю bratіeю, i3 si1ce skončavaetъ є5.

GlavA pervaz.

(za? s…v) s< № Pavelъ* (Vъ ponedёlьnikъ k7g-z nedёli: Pavelъ*) i3 sіluanъ i3 tіmofeй, cRkvi solynstэй, nj bz7э nc7Ё, i3 gDэ ї}sэ hrtЁ: blgodatь vamъ i3 mi1rъ t bGa nc7A našegw, i3 gDa ї}sa hrtA. (№) v7 Blagodari1mъ bGa vsegdA nj vsёhъ vasъ, pominanіe vaše tvorsщe vъ moli1tvahъ našihъ: G Neprestannw pominaющe vaše dёlo vёrы, i3 trydъ lюbvE, i3 terpёnіe ўpovanіz gDa našegw ї}sa hrtA, pred8 bGomъ i3 nc7emъ našimъ. d7 Vёdzщe bratіe vozlю1blennaz, t bGa i3zbranіe vaše: є7 Ćkw blagovэstvovanіe naše ne bhstь kъ vamъ vъ sl0vэ t0čію, no i3 si1loю, i3 d¦omъ s™hmъ, i3 vo i3zvэщenіi mn0zэ: ćkože i3 vёste, kakovi2 bhhomъ vъ vasъ, radi vasъ.

Konecъ ponedёlьniku.

(za? s…g) ѕ7 I# vы2* (Vъ vt0rnikъ k7g-z nedёli: Bratіe, vы2*) pod0bnicы bhste namъ i3 gDu, prіemše sl0vo vъ sk0rbi mn0zэ, sъ radostію d¦a s™agw: z7 Ćkw bhti vamъ džbrazъ vsёmъ vёruющыmъ vъ maked0nіi i3 ґhaіi. } T vasъ bo promčesz sl0vo gDne, ne t0kmw vъ maked0nіi i3 ґhaіi: no i3 vo vssko mёsto vёra vaša, ćže kъ bGu, i3zhde: ćkw ne trebovati namъ glag0lati čto2. f7 Tji bo nj nasъ vozvэщaюtъ, kak0vъ vh0dъ i3mёhomъ kъ vamъ, i3 kakw njbrati1stesz kъ bGu t jdwlъ, rab0tati bGu ži1vu i3 i4stinnu: ‹ I# ždati sn7a є3gw2 sъ nb7sъ, є3g0že voskresi2 i3z8 mertvыhъ, ї}sa i3zbavlsющago nasъ t gnёva grzdyщagw.

Konecъ vt0rniku.

GlavA vtoraz.

(za? s…d) s< № Sami bo vёste bratіe* (Vъ sredu k7g-z nedёli: Bratіe, vёste*) vh0dъ našъ i4že kъ vamъ, ćkw ne votщE bhstь: v7 No predpostradavše i3 dosaždeni bhvše, ćkože vёste, vъ fіljppэhъ, derznyhomъ nj bz7э našemъ, glag0lati kъ vamъ blagovэstvovanіe b9іe so mn0gimъ p0dvigomъ. G Ўtэšenіe bo naše, ne t prelesti, ni2 t nečistotы2, ni lestію: d7 No ćkože i3skusi1homsz t bGa vёrni bhti prіsti blagovэstvovanіe, takw glag0lemъ, ne ѓki čelovёkwmъ ўgoždaющe, no bGu i3skušaющemu serdcA naša. є7 Nikogdaže bo vъ slovesi2 laskanіz bhhomъ kъ vamъ, ćkože vёste, nižE vin0ю lihoimanіz: bGъ svidёtelь. ѕ7 Ni i4щuщe t čelovBkъ slavы, ni t vasъ, ni t i3nёhъ: z7 Mogyщe vъ tzgotЁ bhti, ćkože hrt0vы ґpctoli, no bhhomъ ti1si posredЁ vasъ, ćkože doi1lica grёetъ svoS č†da: } Takw želaющe vasъ, blagovoli1homъ podati vamъ ne t0čію blagovэstvovanіe b9іe, no i3 dyšы svoS: zaneže vozlю1bleni bhste namъ.

Konecъ sredЁ.

(za? s…є) f7 P0mnite bo bratіe* (Vъ četvert0kъ k7g-z nedёli: Bratіe, p0mnite*) trydъ našъ, i3 p0dvigъ: n0щь bo i3 denь dёlaющe, ćkw ne njtzgoti1ti ni є3di1nagw t vasъ, propovёdahomъ vamъ blgovэstvovanіe b9іe. ‹ Vы2 svidёteli, i3 bGъ, ćkw prepod0bnw i3 pravednw i3 nepor0čnw vamъ vёruющыmъ bhhomъ: №i Ćkože vёste, zanE є3di1nago kog0ždo vasъ, ćkože nc7ъ č†da svoS, v7i Molsщe i3 ўtэšaющe vasъ, i3 svidёtelьstvuющe vamъ hodi1ti dost0йnw bGu, prizvavšemu vы2 vo svoE crtvo i3 slavu. Gi Segw2 radi i3 mы2 blgodari1mъ bGa neprestannw, ćkw prіemše sl0vo slhšanіz b9іz t nasъ, prіsste ne ѓki sl0vo čelovёčesko, no (ćkože є4stь voi1stinnu) sl0vo b9іe, є4že i3 dёйstvuetsz vъ vasъ vёruющihъ.

(za? s…ѕ) d7i Vh bo pod0bnicы bhste bratіe,* (Vъ pzt0kъ k7g-z nedёli: Bratіe, vы2 pod0bnicы bhste*) cRkvamъ b9іimъ syщыmъ vo їudei, nj hrtЁ ї}sэ.

Konecъ četvertkY.

ZanE t†zžde i3 vы2 postradaste t svoi1hъ splemє1nnikъ, ćkože i3 tji t їudє1й: є7i I# ўbi1všihъ gDa ї}sa, i3 є3gw2 pror0ki, i3 nasъ i3zgnavšihъ, i3 bGu neugodi1všihъ, i3 vsёmъ čelovёkwmъ proti1vzщihsz: ѕ7i I# vozbransющihъ namъ glag0lati kzhkwmъ, da spasytsz, vo є4že i3sp0lniti i5mъ grэhi2 svoS vsegdA: posti1že že na ni1hъ gnёvъ do koncA. (v7) z7i Mh že bratіe njsirotёvše t vasъ ko vremeni časA, licemъ ґ ne serdcemъ, li1šše tщahomsz licE vaše vi1dэti mn0gimъ želanіemъ. }i Tёmže hotёhomъ prіiti2 kъ vamъ, ѓzъ ќbw pavelъ є3di1noю i3 dvaždы, i3 vozbrani2 namъ satanA. f7i Kt0 bo namъ ўpovanіe, i3li2 radostь, i3li2 vэnecъ pohvalenіz, ne i3 vh li pred8 gDemъ našimъ ї}sъ hrt0mъ, vo prišestvіi є3gw2;

Konecъ pztkY.

(za? s…z) Vh bo є3stE* (Vъ ponedёlьnikъ k7d-z nedёli: Bratіe, vы2 є3stE*) slava naša i3 radostь.

GlavA tretіz.

s< № Tёmže ўžE ne terpsщe, blagovoli1homъ njstatisz vo ґfi1nэhъ є3di1ni. v7 I# poslahomъ tіmofea brata našego, i3 služi1telz b9іz, i3 spospёšnika našego vo blagovёstіi hrt0vэ, ўtverdi1ti vasъ i3 ўtёšiti nj vёrэ vašeй: G Ćkw ni є3di1nomu smuщatisz vъ sk0rbehъ si1hъ: sami bo vёste, ćkw na sіE i4stoe °leži1mъ° (°ўčineni є3smы2°). I$bo є3gdA ў vasъ bёhomъ, predrek0homъ vamъ, ćkw i4mamы skorbёti, є4že i3 bhstь, i3 vёste. є7 Segw2 radi i3 ѓzъ ktomY ne terpS, poslahъ razumёti vёru vašu, da ne kakw i3skusi1lъ vы2 bydetъ i3skušazй, i3 votщE bydetъ trydъ našъ. ѕ7 Nhnэ že prišedšu tіmofeю kъ namъ t vasъ, i3 blagovэsti1všu namъ vёru vašu i3 lюb0vь, i3 ćkw i4mate pamztь nj nasъ blagu, vsegdA želaющe nasъ vi1dэti, ćkože i3 mы2 vasъ. z7 Segw2 radi ўtёšihomsz bratіe nj vasъ, vo vsskoй sk0rbi i3 nyždэ našeй, vašeю vёroю. } Ćkw mы2 nhnэ ži1vi є3smы2, ѓщe vы2 stoitE nj gDэ.

Konecъ ponedёlьniku.

(za? s…i) f7 K0e bo blgodarenіe* (Vt0rnikъ k7d nedёli: Bratіe, k0e blagodarenіe*) bGu m0žemъ vozdati nj vasъ, nj vsskoй radosti, є4юže raduemsz vasъ radi, pred8 bGomъ našimъ; ‹ N0щь i3 denь preizli1ha molsщesz vi1dэti licE vaše, i3 soverši1ti lišenіe vёrы vašez. (G) №i Samъ že bGъ i3 nc7ъ našъ i3 gDь našъ ї}sъ hrt0sъ, da i3spravitъ pytь našъ kъ vamъ. v7i Vasъ že gDь da ўmn0žitъ, i3 da i3zbhtočestvitъ lюb0vію drygъ ko drygu, i3 ko vsёmъ, ćkože i3 mы2 kъ vamъ: Gi Vo є4že ўtverdi1ti serdcA vaša neporHčna vъ s™hni, pred8 bGomъ i3 nc7emъ našimъ, vъ prišestvіe gDa našegw ї}sa hrtA so vsёmi s™hmi є3gw2. Ґmi1nь.

Konecъ vt0rniku.

GlavA četvertaz.

(za? s…f) s< № Tёmže ќbw bratіe, pr0simъ vы2* (Vъ sredu k7d nedёli: Bratіe, pr0simъ vы2*) i3 m0limъ nj hrtЁ ї}sэ: da ćkože prіsste t nasъ, kakw podobaetъ vamъ hodi1ti i3 ўgoždati bGovi, takožde i3 hodi1te, da i3zbhtočestvuete pače: (vto>) v7 Vёste bo kakovA povelBnіz dahomъ vamъ, gDemъ ї}somъ. G Sіs bo є4stь v0lz b9іz, s™ostь vaša, hrani1ti sebE samёhъ t bludA: d7 I# vёdэti komyždo t vasъ sv0й sosydъ stzžavati vo s™hni i3 česti: є7 Ґ ne vъ strasti p0hotnэй, ćkože i3 kzhcы ne vёdzщіi bGa. ѕ7 I# є4že ne prestupati i3 lihoi1mstvovati vъ veщi brata svoegw2: zanE msti1telь є4stь gDь nj vsёhъ si1hъ, ćkože i3 prežde rek0homъ kъ vamъ, i3 zasvidёtelьstvovahomъ. z7 Ne prizva bo nasъ bGъ na nečistotY, no vo s™ostь. (d7) } Tёmže ќbw tmetazй, ne čelovёka tmetaetъ, no bGa, davšago d¦ъ sv0й s™hй vъ nasъ. f7 NJ bratolю1bіi že, ne trebuete, da pi1šetsz kъ vamъ: sami bo vы2 bGomъ ўčeni є3stE, є4že lюbi1ti drugъdryga: ‹ I$bo tvoritE to2 ko vseй bratіi, syщeй vo vseй maked0nіi. M0limъ že vы2 bratіe, i3zbhtočestvovati pače, №i I# lюbeznw prilэžati є4že bezm0lvstvovati, i3 dёzti svo‰, i3 dёlati svoi1mi rukami, ćkože povelёhomъ vamъ: v7i Da h0dite blgoobraznw ko vnёšnimъ, i3 ni є3di1nagw že trebovati.

Konecъ sredЁ.

(za? ©o) (є7) Gi Ne hoщy že vasъ bratіe* (Sіe že mє1rtvыmъ: Bratіe, ne hoщY vasъ*) nevёdэti nj ўmeršihъ, da ne skorbitE, ćkože i3 pr0čіi ne i3myщіi ўpovanіz. d7i Ѓщe bo vёruemъ, ćkw ї}sъ ќmre i3 voskrese, takw i3 bGъ ўmeršыz nj ї}sэ privedetъ sъ ni1mъ. є7i Sіe bo vamъ glag0lemъ sl0vomъ gDnimъ: ćkw mы2 živyщіi njstavšіi vъ prišestvіe gDne, ne i4mamы predvari1ti ўmeršihъ. ѕ7i Ćkw samъ gDь vъ povelёnіi, vo glasэ ґrhagGlovэ, i3 vъ trubЁ b9іi sni1detъ sъ nb7sE, i3 mertvіi nj hrtЁ voskresnutъ pervэe. z7i Pot0mъ že mы2 živyщіi njstavšіi, kypnw sъ ni1mi voshiщeni bydemъ na džblacэhъ, vъ srёtenіe gDne na vozdysэ: i3 takw vsegdA sъ gDemъ bydemъ.

Konecъ mє1rtvыmъ.

}i Tёmže ўtэšaйte drugъdryga vъ slovesёhъ si1hъ.

GlavA pstaz.

(za? so7a) (ѕ7) s< № Ґ nj lёtэhъ i3 nj vremenёhъ bratіe,* (Vъ četvert0kъ k7d nedёli: Bratіe, nj lёtэhъ i3 nj vremenёhъ*) ne trebэ є4stь vamъ pisati. v7 Sami bo vы2 i3zvёstnw vёste, ćkw denь gDnь, ćkože tatь vъ noщi2, takw prіi1detъ. G E#gda bo rekytъ mi1rъ i3 ўtverždenіe, togdA vnezapu napadetъ na ni1hъ vsegubi1telьstvo, ćkože i3 bolёznь vo črevэ i3myщeй: i3 ne i4mutъ i3zbэžati. d7 Vh že bratіe, nёste vo tmЁ, da denь vasъ ćkože tatь posti1gnetъ. є7 Vsi1 bo vы2 shnove svёta є3stE, i3 shnove dnE: nёsmы n0щi, nižE tmы2. ѕ7 Tёmže ќbw da ne spi1mъ ćkože i3 pr0čіi, no da b0drstvuimъ i3 trezvi1msz: z7 Spsщіi bo, vъ noщi2 spstъ, i3 ўpivaющіisz, vъ noщi2 ўpivaюtsz. } Mh že shnove syщe dnE, da trezvi1msz, njb0lkšesz vъ bronю2 vёrы i3 lюbvE, i3 šlemъ ўpovanіz spasenіz.

Konecъ četvertkY.

(za? so7v) f7 Ćkw ne položi2* (Vъ pzt0kъ k7d nedёli: Bratіe, ne položi2*) nasъ bGъ vъ gnёvъ, no vъ polučenіe spasenіz, gDemъ našimъ ї}sъ hrt0mъ, ‹ Ўmeršimъ za nasъ: da ѓщe bdi1mъ, ѓщe li spi1mъ, kypnw sъ ni1mъ i3 njživemъ. №i Segw2 radi ўtэšaйte drugъdryga, i3 sozidaйte k0йždo bli1žnzgo, ćkože i3 tvoritE. v7i M0limъ že vы2 bratіe, znaйte truždaющihsz ў vasъ, i3 nastosteleй vašihъ nj gDэ, i3 nakazyющihъ vы2. Gi I# i3mёйte | po preizli1ha vъ lюbvi2, za dёlo i4hъ mi1rstvuйte vъ sebЁ.

Prestupi2 pztkY.

(za? so7g) d7i M0limъ že vы2 bratіe,* (SubbHta lv: Bratіe, m0limъ vы2,*) vrazumlsйte bezči6nnыz, ўtэšaйte malodyšnыz, zastupaйte nemoщnhz, dolgoterpi1te ko vsёmъ. є7i Blюdi1te, da nikt0že ѕlA za ѕlo2 komY vozdastъ: no vsegdA d0broe goni1te, i3 drygъ ko drygu, i3 ko vsёmъ. ѕ7i VsegdA raduйtesz: z7i Neprestannw moli1tesz. }i NJ vsemъ blagodari1te: sіs bo є4stь v0lz b9іz nj hrtЁ ї}sэ vъ vasъ. f7i D¦a ne ўgašaйte: k7 Pror0čestvіz ne ўničižaйte: k7a Vs‰ že i3skušaющe, dHbraz derži1te. k7v °T vsskіz veщi ѕlhz° (°t vsskagw vi1da ѕlagw°) tgrebaйtesz. k7g Samъ že bGъ mi1ra da njsvzti1tъ vы2, vsesoveršenы nj vsemъ: i3 vsesoveršenъ vašъ d¦ъ, i3 dušA, i3 tёlo nepor0čno, vъ prišestvіe gDa našegw ї}sa hrtA da sohrani1tsz.

Konecъ subbHtэ.

Čti2 pztkY:

k7d Vёrenъ prizvavый vasъ, i4že i3 sotvori1tъ. k7є Bratіe, moli1tesz i3 nj nasъ. k7ѕ Cэlyйte bratію vsю2 lobzanіemъ s™hmъ. k7z Zaklinaю vы2 gDemъ, pročesti2 poslanіe sіE pred8 vseю s™0ю bratіeю. k7i Blgodatь gDa našegw ї}sa hrtA sъ vami. Ґmi1nь.

Konecъ pztkY.

Konecъ pervagw poslanіz, є4že kъ fessalonjkwmъ: napi1sano bhstь t ґfi1nъ: i4matь vъ sebЁ glavъ, є7: začalъ cRk0vnыhъ, v7i: stіhHvъ, p7f: znamenanій černыhъ, z7: bez8 červlenыhъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.