JEDINI ČOVEKOLJUBAC

 

JEDINI ČOVEKOLJUBAC
 
LJUSKE SMRTI
 
Kako lepo šaraju jaja naši na Balkanu. Da ukrase Vaskrs. Da povećaju radost praznika. Da obraduju goste. Ponekad su šarena jaja prava umetnost. Ali ako se šareno jaje dugo drži, sadržina njegova ili se ukvari sa nepodnošljivim mirisom, ili se na kraju sasvim sasuši. Tako onda šarena ljuska skriva u sebi smrt.
Još je strašnija Isusova slika licemera, koji su „kao okrečeni grobovi, koji se spolja vidje lijepi, a unutra su puni kostiju mrtvačkijeh i svake nečistote“ (Mat. 23, 27).
„Kažem vam, da ako ne bude vaša pravda veća nego književnika i fariseja, nećete ući u carstvo nebesno“ (Mat. 5, 20).
Ne budite licemeri kao oni, i ne činite pravdu svoju pred ljudima koliko da vas ljudi vide, „inače plate nemate od Oca svojega koji je na nebesima“.(Mat. 6, 1).
U pravdu koja je Bogu draga, kako ju je Isus na Gori izložio, spada milostinja, molitva, poverenje u Boga kao jedinog gospodara, bezbrižnost za sutrašnji dan, iskanje najpre carstva Božjega, vera da ćeš primiti od Boga što išteš, naći što tražiš, otvoriti zatvorena vrata; i još: ne suditi oštrim sudom i ne meriti lažnom merom, da ti se ne bi tako uzvratilo; ne tražiti trun u oku brata svojega, a licemerno skrivati brvno u oku svome; činiti ljudima sve ono što želiš da tebi ljudi čine; ne strašiti se uskog ali čistog i svetog puta što vodi u život, a bežati od glatkog i širokog puta što vodi u smrt; davati dobre plodove Bogu domaćinu koji te je posadio kao dobro drvo; ne gorditi se svojim velikim delima nego sve činiti „po volji Oca mojega koji je na nebesima“; izvršavati sve reči Hristove i tako strojiti dom svoje večnosti kao mudar čovek, koji zida dom ne na pesku nego na kamenu stancu, tako da ga ni nadošle vode ni vetrovi ni bure ne mogu povrediti (Mat. gl. 6 i 7).
Suprotno svemu ovome čine fariseji i književnici, licemeri. Kad daju milostinju, daju je samo po zbornicama i na ulicama, i ne daju je ni u slavu Boga ni na pomoć siromahu nego samo da ih vide ljudi. I kad se mole Bogu, mole se po ulicama, opet da ih ljudi vide. I kad poste, oni se prave žalosni sa opuštenim ubledelim licem, opet da ih vide ljudi. Samo da ljudi vide, kako su oni tobož milostivi i molitveni i isposni. Tako oni rade, i onda i danas, iz dva razloga: da bi od ljudi dobili počast i – novac. A s Bogom ne računaju kao da Ga i nema. Zaista su licemeri samo maskirani bezbožnici. Obmanuti narod daje im što traže, i to im je sva plata. Od Boga nemaju šta očekivati, jer Boga nisu ničim ni zadužili, nego su Ga samo razgnevili. Jer se „približavaju k meni ustima svojim, i usnama poštuju me, a srce njihovo daleko stoji od mene“ (Isa. 29, 13). No ako nisu u volji Ocu nebesnom, u volji su „ocu svake laži“. Otac svake laži učio ih, da je to normalno, prirodno, logično, i da su tako i drugi pre njih činili, pa su lepo poživeli dobivši od ljudi slavu i bogatstvo. To je utaban put sveta, i oni ne treba da idu mimo sveta. Oni bedni i ne osećaju koliko ih je Satana takvim laganjem umrtvio, koliko im je srce isušio i zagadio, da angeli Božji okreću lice svoje od smrada njihove duše. Sav njihov spolja namešteni izgled samo je šarena ljuska smrti, samo okrečeni grob.
A kad im dođe ono što se zove smrt, u stvari došla je samo potvrda, pečat, o njihovoj davnašnoj smrti.
A vi ne budite licemjeri, učaše Isus narod. Ne budite licemjeri kad dajete milostinju nego „kad činiš milostinju, da ne zna ljevaka što čini desnica tvoja“ (Mat. 6, 2-3).
Ne budite licemjeri ni kad se Bogu molite. Nego „kad se moliš, uđi u sobu svoju, i zatvorivši vrata svoja pomoli se Ocu svojemu koji je u tajnosti“ (Mat. 6, 5-13).
Ne budite licemjeri ni kad postite. Nego „kad postiš, namaži glavu svoju i lice svoje umij, isto kao i kad nepostiš, da te ne vide ljudi gdje postiš, nego Otac tvoj koji je u tajnosti“ (Mat. 6, 16-18).
„Nema ništa tajno što neće biti javno, niti sakriveno što se neće otkriti“ (Marko 4, 22). Bog će otkriti kad se ne nadaš. To su znali proroci i pravednici, ali to ne znaju fariseji i književnici. Jer su proroci i pravednici bojali se Boga i cenili narod, dok fariseji i književnici, licemeri, ne boje se Boga, a narod preziru. A Isusu je žao naroda, do suza mu žao naroda, koga starešine i čelnici narodni obmanjuju i iskorišćuju (Mat. 15, 32). U Nagornoj Besedi On javno otvara borbu protiv njihovog licemerstva (Mar. 8, 2). I u toku vremena On tu borbu sve većma pojačava, izobličujući licemere i njihovo licemerstvo u lice i pred narodom. Nikoje grešnike On nije tako izobličavao kao licemere. Najzad se to Isusovo izobličavanje licemera pred kraj Njegovog zemnog puta pretvorilo u strašnu grmljavinu, koja prosto iznenađuje. Ali ne treba da iznenađuje one koji znaju, da Isus nije govorio jednom pokolenju, sebi savremenom, nego svima pokolenjima ljudskim do kraja vremena. Otuda. izobličavajući licemere jevrejske licem u lice, On je izobličavao licemere svih vremena i svih pokolenja.
Zašto je Isus udario tako oštro i bespoštedno baš po licemerstvu? Zato što je licemerstvo satanska laž, satansko pritvorstvo od iskoni; to je korov što je Satana posejao u svaki usev Božji na zemlji: u srce ljudsko, u dom, u brak, u društvo, u narod i državu, u politiku i trgovinu, u tugu i veselje, svuda, svagda i u svim civilizacijama. Nijedna civilizacija nije mogla iskoreniti korov licemerstva, a mnoge njih je taj korov ugušio. Ako je Jedna civilizacija spolja blistala, kao evropska i japanska, to ne znači da je ona ugušila sobom licemerstvo, nego samo da ga je veštije sakrila od neke ljuske, na kojima nije ispisano ime Isusa Hrista, kao na vaskršnjim jajima balkanskim, nego reči kao: učtivost, manir, prefinjenost, reči od kojih se demoni ne straše. I korov licemerstva nesmetano buja.
Tako je Isus Hristos, ovaploćeno Slovo Božje, objavio odmah u početku dva boja: protiv Satane i protiv licemerstva. I narod Ga zavoli sa strahopoštovanjem kao svoga Spasitelja. „Jer ih učaše kao Onaj koji vlast ima, a ne kao književnici“, licemeri (Mat. 7, 29).

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *