ČTENIJA POSNOG TRIODA

 

ČTENIJA POSNOG TRIODA

POUKA U NEDJELJU MESOPUSNU

 
Braćo i oci! Po opšteprihvaćenom ustavu mirjani sada moraju da ostave upotrebu mesa; ali samo da vidite vi kako se oni mnogo brinu o jedenju mesa, o pijenju vina, i o raznim igrama, i besprizornim i besramnim prizorima, o kojima ne priliči ni govoriti, kako o tome svjedoči apostol. Sa velikim blagogovenijem i blagočinijem ljudi trebaju da provode i današnji dan, proslavljajući i blagodareći Boga za darove koje im je On sa visine poslao i pripremajući se za sretenje Svete Četrdesetnice; međutim, po nagovoru đavola, oni čine sasvim suprotno i nepristojno. Podvrgavaju se oni tome zbog toga što ne obraćaju pažnju na Slovo Božije i na glas Crkve.
Mi govorimo o tome zato da ne dajemo umu svojem da prebiva u svjetovnim pohotama, koje niko ne smije da želi: mi ih se moramo gnušati, istrebljivati ih, tugovati i plakati za onima koji im se predaju. Sa pažnjom i strahom razmotrimo i razjasnimo sebi smisao danas pročitanog Božanstvenog i Sveštenog Jevanđelja, iz kojeg je pozajmljen i sadržaj kanona Triode (koja se danas poje) i zamislimo veliki, strašni i preslavni dan drugog dolaska Gospoda našega Isusa Hrista, kada će On sjesti sa slavom velikom na strašnom Svojem Prijestolu. Kakav će tada biti sveopšti strah i trepet, kada će se čak i sile nebeske pokrenuti, kako govori Jevanđelje (Lk. 21:26). Tada će biti ispitana ne samo naša djela, nego i riječi, pa čak i same pomisli i pokreti srca naših. I postaviće strašni Sudija pravedne sa desne strane Svoje i grešne sa lijeve. I onima koji budu desno od Njega On će uputiti krotke i blažene riječi: Hodite blagosloveni Oca mojega; primite Carstvo koje vam je pripremljeno od postanja svijeta (Mt. 25:34). A onima koji budu stajali na lijevoj od Njega strani sa gnijevom će reći strašne riječi: Idite od mene, prokleti, u oganj vječni koji je pripremljen đavolu i anđelima njegovim (Mt. 25:41).
Evo o čemu uvijek trebamo da mislimo: mi moramo pripadati Bogu sa pokajanjem i suzama, da bi nam On oprostio grijehe naše prije nego što nastupi kraj, i da bi nas izbavio od budućih strašnih mučiteljnih kazni. Preklinjem vas, braćo, obratimo se jevanđeoskim riječima, da bismo savladali prelest i sljepilo, i pripremimo se da služimo Gospodu sa strahom i trepetom, tjerajući i čisteći od duša naših svako grehovno djelo i svaku lošu pomisao. Primimo u sebe svako dobro djelo i svaku vrlinu, budimo milosrdni i sastradateljni prema braći svojoj. Ne znajući za licemjerje i lukavstvo, budimo dobri, jedan prema drugom susretljivi, smireni, velikodušni i trpeljivi. Ne samo u duhovnim podvizima se upražnjavajmo, nego i tjelesne trudove prohodimo bez ropota, bivajući svjesni da poslušanje i služenje koje mi činimo nije čovječije, već Božanstveno. Hoću da zbog neradenja i gordosti ne kvarimo nijedno djelo koje se u našim rukama nalazi, da ne bismo pretrpjeli duševnu štetu. Prema tome, dok imamo vremena, steknimo svako i Bogu ugodno djelo, da bismo, živeći po zapovijestima Jevanđelja Hristovog, postali nasljednici Nebeskog Carstva, u Hristu Isusu Gospodu našem, Kojem priliči slava i moć sa Ocem i Svetim Duhom, sada i uvijek, i u vijekovima vijekova. Amin.
 

 

   

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *