ČTENIJA POSNOG TRIODA

 

ČTENIJA POSNOG TRIODA

POUKA U SRIJEDU ŠESTE SEDMICE

 
Braćo i oci! S pomoću Božijom mi završavamo sveti post. Sveta se Četrdesetnica, kao što vidite, završava. Iz bogoljubivih pripovijesti mi znamo da su se u to vrijeme sveti oci naši sabirali u Jerusalim, vraćajući se iz pustinje u kojoj su se podvizavali. Dostigavši visoka savršenstva, oni su prinosili svedarežljivom Bogu i Vladiki našem velike duševne darove. Uostalom, i vaša je ljubav prinijela sada Bogu velečasne darove, i ja se radujem dobrim djelima čestitosti vaše, kao da su moja, jer čast sinova prelazi i ka njihovom ocu. Neki od nas su prinijeli caricu svih vrlina, ljubav, drugi Bogosjajno smirenomudrije, Hristopodražavajuće poslušanje, odvažnost i trpljenje u bdenju i stojanju na molitvama i pojanju, a takođe i strpljivo prebivanje u rukodeliju i bratskim poslušanjima. A još ja hvalim i prevaznosim uzdržavanje od smijeha, čuvanje očiju, priličnost u hodu, mudrost i smirenje u riječima i odgovorima, mržnju prema drskosti, uzdržavanje od prejedanja i suvišnog sna, čitanje psalama i, napokon, temelj vrline – blaženo i mučeničko odsijecanje svoje volje i samovoljnog djelovanja, koje od nas traži Bog kao apostolsku i istinitu žrtvu.
Svaku od ovih vrlina čovjekoljubivi Gospod prima kao blagi dar i ja se nadam da među nama nema nikoga ko bi se pred Bogom javio go (tj. ni sa čim), nemajući neki od časnih darova. Kroz mene smirenoga uzdigli ste vi na temelju podvižništva vašega zlato, srebro, drago kamenje, tj. djela vrline, koja neće izgorjeti kada budu iskušana vječnim ognjem, kao što će da izgore zla djela – drva, sijeno, slama (1 Kor. 3:12), djela grijeha i zlobe. Uz pomoć Božiju mi smo sada stekli pohvalna i dušekorisna djela. Sačuvajmo ih i u druge dane, da ne pogine naš trud i da staranje naše ne bi bilo uzalud. Ali neka se vrijeme i dani mijenjaju po Božijem naređenju; a vi, kao što govori Gospod apostolima, ostanite u ljubavi Mojoj (Jn. 15:10). Nemojmo da pogubimo stečeno, nego se utvrdimo u najboljem: iz iskre male vrline pretvorimo se u svjetiljku svijetlu i sjajnu, i od zvijezde, izmjenivši se, postanimo sunce. O, kada se mi nikada ne bismo zaustavljali na putu vrline i kada se ne bismo zanosili onim za čim čezne svijet, što za kratko vrijeme naslađuje, a zatim beskonačno prži i muči, što se postavlja pred nama radi ispitivanja slobodne čovjekove volje, te se za blagogovejne i Bogobojažljive pretvara u ništavno, a za one koji ugađaju utrobi i ljube plot u veličanstveno i zadivljujuće. O, kada bi mi Bog darovao riječ da izrazim silinu želje moje duše da se preumnoži ljubav vaša i da se vi sa toplom usrdnošću prostirete unaprijed u vrlinama radi Boga! Uostalom, vi ste i sami mudri i možete naučiti dobru i sebe, i druge.
Po činu kojeg smo se držali i ranije, izvršimo predprazničnu slavu praznika Cvijeti. Sve da bude u slavu Božiju, da oni koji nas gledaju mogu da kažu da sa takvima zaista prebiva Bog. Ako tako učinimo, i veličanstveni Vaskrs ćemo praznovati Bogougodno, i strastima Hristovim ćemo se priopštiti i svjetlošću Vaskrsenja prosvjetliti u Hristu Isusu Gospodu našem, Kojem priliči slava i moć sa Ocem i Svetim Duhom, sada i uvijek, i u vijekovima vijekova. Amin.

 

   

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *