NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Noemvrіa k7ѕ

Mltvы s™0mu velikom§nku geHrgію pobэdon0scu, i3z8 molebnagw pёnіz so ґkafіstomъ.

Mltva №.

S™hй, slavnый i3 vsehvalьnый velikom§nče hrt0vъ geHrgіe! S0brannіi vo hramэ tvoemъ i3 pred8 їkHnoю tvoeю s™0ю poklansющіisz lю1dіe m0limъ tS, i3zvёstnый želanіz našegw hodataю: moli2 sъ nami i3 nj nasъ ўmolsemago t svoegw2 blgoserdіz bGa, da mi1lostivnw ўslhšitъ nasъ prossщihъ є3gw2 blgosthnю, i3 ne njstavitъ vs‰ n†ša ko sp7senію i3 žitію2 n{ždnaz prošє1nіz, i3 daruetъ blgočesti1vэйšemu їmperatoru našemu pobёdu na soproti6vnыz, da ўkrэpi1tъ že dannoю tebЁ blgodatію vo branehъ pravoslavnoe v0instvo, i3 si6lы vozstaю1щihъ vr†gъ našihъ da nizloži1tъ, da postыdstsz i3 posramztsz, i3 derzostь i4hъ da sokruši1tsz, i3 da ўvёdztъ, ćkw mы2 i4mamы b9estvennuю p0moщь: i3 vsBmъ vъ sk0rbi i3 njbstosnіi syщыmъ mnogom0щnoe kvi2 tvoE zastuplenіe. Ўmoli2 gDa bGa, vseS tvari sozdatelz, i3zbaviti nasъ t vёčnagw mučenіz, da vsegdA proslavlsemъ nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, i3 tvoE i3spovёduemъ predstatelьstvo, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7.

Q vsehvalьnый, s™hй velikom§nče i3 čudotv0rče geHrgіe! Pri1zri na nы2 sk0roю tvoeю p0moщію, i3 ўmoli2 člvэkolю1bca bGa, da ne njsyditъ nasъ grёšnыhъ po bezzak0nієmъ našыmъ, no da sotvori1tъ sъ nami po veli1cэй svoeй mlcti. Ne prezri molenіz našegw, no i3sprosi2 namъ ў hrtA bGa našegw ti1hoe i3 bGoug0dnoe žitіE, zdravіe že duševnoe i3 tэlesnoe, zemli2 plodor0dіe i3 vo vsemъ i3z8obi1lіe, i3 da ne vo ѕlo2 njbrati1mъ blg†z, daryєmaz namъ tob0ю t vseщedragw bGa, no vo slavu s™agw i4mene є3gw2 i3 vъ proslavlenіe krёpkagw tvoegw2 zastuplenіz, da podastъ džnъ pravoslavnomu їmperatoru našemu i3 vsemY bGolюbi1vomu v0instvu na supostatы njdolёnіe, i3 da ўkrэpi1tъ carstvo є3gw2 nepremэnsemыmъ mi1romъ i3 blgoslovenіemъ: i3zrsdnэe že da njgradi1tъ nasъ s™hhъ ѓgGlъ svoi1hъ njpolčenіemъ, vo є4že i3zbavitisz namъ, po i3sh0dэ našemъ i3z8 žitіS segw2, t k0zneй lukavagw i3 tsžkihъ vozdyšnыhъ mыtarstvъ є3gw2, i3 newsuždє1nnыmъ predstati prt0lu gDa slavы. Ўslhši nasъ, strastoterpče hrt0vъ geHrgіe, i3 moli2 za nы2 neprestannw trіmpostasnago vLku vsёhъ bGa, da blgodatію є3gw2 i3 člvэkolю1bіemъ, tvoeю že p0moщію i3 zastuplenіemъ, njbrsщemъ mlctь, so ѓgGlы i3 ґrh†gGlы i3 vsёmi s™hmi njdesnyю pravosydnagw sudіi2 stati, i3 togo2 neprestannw slaviti so nc7emъ i3 s™hmъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

Dnesь blžatъ tS mjra koncы2, b9estvennыhъ čudesъ i3sp0lnьšesz, i3 zemlS raduetsz, napi1všisz kr0ve tvoeS: hrtoimeni1tіi že lю1dіe grada kjeva, njsvzщenіemъ b9estvennagw hrama tvoegw2, radostію vozveseli1šasz, strastoterpče geHrgіe, sosyde i3zbrannый s™agw d¦a, ўg0dniče hrt0vъ. E#g0že moli2, sъ vёroю i3 molьb0ю prihodsщыmъ vo s™hй tv0й hramъ dati njčiщenіe grэhHvъ, ўmiri1ti mjrъ i3 sp7sti2 dyšы našz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.