Молитве Светима

NктHвріа к7f

Мlтва прпdбном§нцэ ґнастасjи ри1млzныни, и3з8 слyжбы.

Дёвственницъ похвало2 и3 мyченицъ слaво, ґнастасjе прпdбнаz! Къ тебЁ во ўмилeніи сердeцъ нaшихъ припaдаемъ и3 твоегw2 заступлeніz ў гDа њ нaсъ м0лимъ. Ѓще бо чистотЁ твоeй не поревновaхомъ и3 безбоsзненнагw и3сповёданіz твоегw2 не пріoбщи1хомсz, пaче же мн0гими прегрэшeньми и3 лю1тыми падeньми и3 tстyпствы гнёвъ б9ій привлек0хомъ: но не х0щемъ во грэсёхъ нaшихъ ўмрeти, и3 на тво‰ мyжєскіz п0двиги взирaюще, пaки на њдолёніе страстeй нaшихъ њполчaемсz. Сіe же вёдуще, ћкw кромЁ бlгодaтныz п0мощи ничт0же бlг0е сотвори1ти возм0жемъ, тyю нaмъ t гDа подaти тебE пр0симъ. Тh бо, прпdбном§нце преслaвнаz, вeліе ко вLцэ дерзновeніе стzжaла є3си2, ћкw прослaвившаz є3го2 въ чи1стэй души2 твоeй и3 въ тэлеси2 твоeмъ страдaльчестэмъ, занE вс‰ прельщє1ніz и3 прещє1ніz мучи1телz презрёвши, и3скоренeніе же зубHвъ, и3 ногтeй и3стерзaніе, и3 сосцє1въ и3 рyкъ и3 н0гъ tсэчeніе слaдцэ претерпёвши, дерзновeннw вопіsла є3си2: хrт0съ є4сть богaтство моE и3 похвалA. Тёмже t тогw2 богaтства и3 нaшей нищетЁ духHвнаz подaждь даров†ніz, и3 t безмёрныхъ прегрэшeній жи1знь нaшу соблюди2, ми1ръ и3 безмzтeжіе нaмъ и3спроси2, t нyжды и3 ўнhніz нaсъ предстaтельствомъ твои1мъ њгради2, дрyгъ ко дрyгу нaсъ въ послушaніи и3 братолю1біи настaви, и3 ко гDу џчи сердeцъ нaшихъ всегдA возводи2, во є4же при1снw слaвити нaмъ nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а держaву, и3 твоE тeплое предстaтельство во вёки вэкHвъ.

 

Коментарисање није више омогућено.