Молитве Светима

NктHвріа к7в и3 ѓvгуста д7

Мlтва с™ы6мъ седми2 nтрокHмъ, и5же во є3фeсэ: маxіміліaну, їамвлjху, мартініaну, їwaнну, діонЂсію, є3xакустwдіaну и3 ґнтwнjну, и3з8 ґкafіста.

Q пречyдніи с™jи седмочи1сленніи џтроцы, є3фeса грaда похвало2 и3 всеS вселeнныz ўповaніе! Воззри1те съ высоты2 нбcныz слaвы на нaсъ, люб0вію пaмzть вaшу чтyщихъ, наипaче же на младeнцы хrті†нскіz, вaшему заступлeнію t роди1телей свои1хъ препоручє1нныz. Низведи1те на нS бlгословeніе хrтA бGа, рeкшагw: њстaвите дэтeй приходи1ти ко мнЁ. Болsщыz u5бо въ ни1хъ и3сцэли1те, скорбsщыz ўтёшите: сердцA и4хъ въ чистотЁ соблюди1те, кр0тостію и3сп0лните |, и3 въ земли2 сердeцъ и4хъ зeрно и3сповёданіz б9іz насади1те и3 ўкрэпи1те, во є4же t си1лы въ си1лу и5мъ возрастaти. И# всёхъ нaсъ, с™ёй їкHнэ вaшей предстоsщихъ, м0щи же вaшz съ вёрою лобызaющихъ и3 тeплэ вaмъ молsщихсz, спод0бите цrтвіе нбcное ўлучи1ти и3 нем0лчными гл†сы рaдованіz тaмw прославлsти великолёпое и4мz прес™hz трbцы, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, во вёки вэкHвъ.

Тропaрь, глaсъ д7:

Вeліz вёры чудесE! Въ пещeрэ ћкw въ черт0зэ цaрскомъ с™jи сeдмь џтроцы пребhша, и3 ўмр0ша без8 тли2, и3 по мн0зэхъ врeменэхъ возстaша ћкw t снA, во ўвэрeніе воскrніz всёхъ человёкwвъ. Тёхъ мlтвами, хrтE б9е, поми1луй нaсъ.

 

Коментарисање није више омогућено.