Молитве Светима

Септeмвріа к7в

Мlтва прпdбному їHнэ kшезeрскому, чт0маz въ kшезeрской пyстыни, nл0нецкіz є3пaрхіи.

Q прпdбне и3 бGон0сне џтче нaшъ їHно! Ты2, поработaти гDеви желaz, здЁ всели1лсz є3си2, и3 нелёностнw во трудёхъ, во бдёніихъ, въ мlтвахъ и3 постёхъ подвизaлсz є3си2, и3 бhлъ є3си2 настaвникъ монaшествующымъ, всBмъ же лю1демъ ўчи1тель рeвностный. Нhнэ u5бо, по tшeствіи твоeмъ t земнhхъ, нбcному цRю2 предстоS, моли2 бlгость є3гw2, є4же ўщeдрити мёсто селeніz твоегw2, с™yю њби1тель сію2, и3дёже дyхомъ любвE твоеS неtстyпнw пребывaеши, и3 всBмъ лю1демъ твои6мъ, съ вёрою къ рaцэ твоeй припaдающымъ, во бlг†z прошє1ніz и4хъ и3сп0лнити. И#спроси2 ў млcтивагw гDа нaшегw, да низп0слетъ нaмъ nби1ліе бл†гъ земнhхъ, пaче же ±же на п0льзу дyшъ нaшихъ да дaруетъ нaмъ, и3 скончaти житіE сіE приврeменное въ покаsніи да спод0битъ, въ дeнь же сyдный деснaгw предстоsніz и3 наслаждeніz во цrтвіи своeмъ да ўдост0итъ во вёки вэкHвъ.

 

Коментарисање није више омогућено.