Молитве Светима

NктHвріа к7в.

Мlтва на паннmхjдахъ прпdбнымъ nтцє1мъ fе0дwру и3 пavлу, первострои1телємъ и3 њсновaтелємъ борисоглёбскагw монастырS, чт0маz въ рост0вскомъ борисоглёбскомъ монастырЁ, kрослaвскіz є3пaрхіи.

Q прпdбніи nтцы2, пaстыріе и3 ўчи1теліе нaши, бlжeнніи ѓвво fе0дwре и3 ѓвво пavле! Въ лBта дрє1внzz путeмъ зaповэдей гDнихъ шeствовати и3зв0ливше, притекли2 є3стE въ мёсто пустhнное, и3дёже бlгословeніемъ и3 мlтвами началовождS своегw2, прпdбнагw и3 бGон0снагw сeргіа, чудотв0рца рaдонежскагw, преслaвную њби1тель с™hхъ страстотeрпцєвъ бори1са и3 глёба возгради1ли є3стE, во ўстроeніе бlгочeстіz и4ноческагw жи1тельства, и3 проти1ву неви1димыхъ врагHвъ сп7сeніz нaшегw тaмw подвизaстесz, и3 тaкw ўгHдницы бhсте бGови, вёрою, надeждою и3 люб0вію бlголёпнэ ўкрашaющесz, пост0мъ же и3 бдёніемъ и3 мlтвами бGу бlгоугождaюще и3 во всsкомъ бlгочeстіи ко врeменному житію2 и3 вёчному сп7сeнію w4брази нaмъ ћвльшесz. И# нhнэ u5бо, прпdбніи nтцы2 нaши, не забyдите посэщaти ч†да сво‰, ко є4же tрази1ти t нaсъ навёты вр†жіz: настaвите же и3 ўтверди1те нaсъ въ п0двизэхъ д0брыхъ, къ жи1зни вёчнэй дyшы нaшz руков0дствующе. Моли1тесz млcти подaтелю и3 гDу всsческихъ, да сп7сeтъ нaсъ, и4миже вёсть судьбaми, и3 наслёдники сотвори1тъ съ вaми вёчнагw наслаждeніz, да непрестaннw слaвимъ всес™0е и4мz nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, въ безконє1чныz вёки вэкHвъ.

 

Коментарисање није више омогућено.