NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Noemvrіa ѕ7, dekemvrіa ѕ7i i3 їanuarіa є7i

Mltva prpdbnomu varlaamu keretskomu, čt0maz vъ cRkvi selA kereti, ґrhangelogor0dskіz є3parhіi.

Q prpdbne džtče našъ varlaame! Ćkw i3mёzй derznovenіe ko tvorcY, i4stinnomu bGu našemu, pomzni2 nasъ vъ mltvahъ tvoi1hъ, i3 vsёhъ nasъ molє1nіz bGu vozsыlaєmaz prіimi2, i3 prinesi2 | hodataйstvennэ. M0limъ tS, i3zbavi nasъ t vsskihъ napasteй, i3 na m0ri t ѕёlьnagw njburevanіz i3 t potoplenіz morskagw nevredi6mы sohrani2, i3 t vsёhъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ vr†gъ nenavBtnы soblюdi2, ćkw da tvoi1mi, svste, mltvami sogrэšenій našihъ njstavlenіe poluči1mъ i3 vёčnыhъ bl†gъ spod0bimsz, blgodatію i3 člvэkolю1bіemъ gDa našegw ї}sa hrtA є3myže slava, so nc7emъ i3 s™hmъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.