NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Noemvrіa d7 i3 maіa G

Mltva blžennomu sjmwnu, hrtA radi ю3r0divomu, ю4rьeveckomu čudotv0rcu, čt0maz vъ bGozvlenskoй cRkvi grada ю4rьevca, kostromskjz є3parhіi.

Q vses™hz živonačalьnыz i3 nerazdёlьnыz trbcы i4stinnый ўg0dniče i3 vёrnый rabe, blženne i3 prisnopamztne sjmwne! Q i3zbranniče b9ій, mjru ćkw ю3r0dъ bhvый, no prem{drыz žitіemъ tvoi1mъ ўdivlszй! Q preukrašennый dobrodёtelьmi di1vnый čudotv0rče sjmwne! SE pri1snw ўblžaemъ i3 ўblžati tS bydemъ, pred8ublžennago gDemъ našimъ ї}sъ hrt0mъ. Th bo, porevnovavъ vsёhъ pravednыhъ blženstvu, njstavilъ є3si2 vs‰ mjra segw2 prehod‰щaz, i3 voslёdъ vёčnыz našez radosti i3 voskrnіz, vsesladčaйšagw ї}sa, poteklъ є3si2, i3 vsesi1lьnoю togw2 p0moщію daže g0rnzgw sіHna dosti1glъ є3si2, i3dёže є4stь veselsщihsz žili1щe. Ўblažaющe u5bo tS, priležnw m0limъ, pravednый čelovёče b9ій: pri1zri na nы2, vo mnHgaz i3skušє1nіz vpadaющыz: moli2 nj nasъ neizrečennuю vsёhъ čelovBkъ radostь i3 ўpovanіe, sobeznačalьnago nc7Y i3 d¦u, є3dinor0dnago sn7a i3 sl0vo b9іe, da i3 nasъ, togw2 nepamztoѕl0bnoe miloserdіe prognэvlsющihъ, ne njstavitъ, i3 vs‰ na p0lьzu namъ da ўstr0itъ: pače že da ўtverdi1tъ nы2 vo svoeй pravoslavnэй, i4stinnэй i3 nepor0čnэй vёrэ nepokolebi1mы, i3 pravednыmi svoi1mi sudьbami da sp7setъ nasъ, nižE da popystitъ nы2 i3skusi1tisz pače, neže m0žemъ, t bёdъ že i3 pečaleй, pri1snw na nы2 zdЁ grBhъ radi našihъ bыvaющihъ, mi1lostivnw nasъ da i3zbavitъ. E$й, m0limъ tS, rabe hrt0vъ: ćkože vъ ži1zni tvoeй na trebuющыz p0moщi priziralъ є3si2, takw i3 nhnэ nasъ tebЁ molsщihsz ne tvrati2, no predstani nj nasъ ko gDu, i3 t lю1tыhъ padenій mltvami tvoi1mi i3zьmi2 nasъ: ўmoli2 є3go2, da gradъ tv0й seй, vъ nemže dobrodёtelьnw poži1vъ, bGu ўgodi1lъ є3si2, sohrani1tъ t vsёhъ navBtъ vražіihъ, i3 lю1di vъ nemъ živyщыz vёčnыz ži1zni dostHйnы da pokažetъ. Paki m0limъ tS, blženne sjmwne: posэщaй nasъ tebЁ molsщihsz vъ nyždahъ našihъ, da tob0ю zastupaemi, neprestannw proslavlsemъ hrtA bGa našego, teplago predstatelz namъ tS darovavšago. Ćkw tomY podobaetъ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, so nc7emъ i3 s™hmъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.