NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

NktHvrіa z7

Mltvы prpdbnomu sergію nyromskomu, i3z8 slyžbы so ґkafіstomъ.

Mltva №.

Q veli1kій čudotv0rče, prpdbne džtče našъ sergіe! Ўslhši nasъ grёšnыhъ molsщihsz tebЁ i3 i4mz tvoE s™0e na p0moщь prizыvaющihъ: ne prezri nasъ čtyщihъ tS: moli2 nj nasъ grёšnыhъ sodёtelz našego gDa bGa, tebё bo dadesz blgodatь moli1tisz za nasъ. Ne mni1mъ bo tS mertva syщa: ѓщe bo tёlomъ i3 prestavilsz є3si2 t nasъ, i3 raka tvoS pred8 nči1ma našima vi1dima є4stь, no s™az tvoS dušA so ѓgGlьskimi li6ki predstoi1tъ ў prt0la vsederži1televa. Q pastыrю našъ, prpdbne džtče sergіe! Potщi1sz sohrani1ti nasъ t pagubnыhъ vragHvъ i3 t vnezapnыz smerti i3 t bэs0vskagw i3skušenіz, ўm0mъ t malodyšіz pomračennыhъ. Ne njstavi nasъ, svэti1lьniče hrt0vъ, plэnenыhъ bhti, no pomozi2 namъ mltvami tvoi1mi t vёčnыz myki i3zbavitisz i3 naslёdnikwmъ crtvіz nbcnagw bhti so vsёmi s™hmi t vёka ўgodi1všimi gDu bGu našemu ї}su hrtY, є3myže podobaetъ čestь, poklonenіe, slava i3 deržava, so beznačalьnыmъ є3gw2 nc7emъ i3 pres™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ є3gw2 d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7.

Q prpdbne i3 dostoblženne džtče sergіe, d0brый našъ pastыrю i3 ўči1telю! Tы2 є3щE na zemli2 seй rabъ prіi1skrennій sp7sa hrtA pokazalsz є3si2, i3 mnHgіz darы blgod†tnыz t negw2 prіsti spod0bilsz є3si2: po blžennэmъ že tvoemъ ўspenіi prt0lu nepristypnыz є3gw2 slavы predstoS, velіe kъ nemY derznovenіe i4maši. Segw2 radi moli2 i3 nj nasъ, vlaющihsz vъ pusthni mjra segw2 i3 suetъ є3gw2. NJgradi2 nasъ predstatelьstvomъ tvoi1mъ t vsёhъ vr†gъ našihъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ, t tletv0rnыhъ vBtrъ, smerton0snыz ćzvы, t glada, trysa, pot0pa, ngnS, mečA, našestvіz i3noplemennыhъ i3 t vsskagw ѕlA. Naipače že, svstče b9ій, proleй teploe tvoE molenіe ko gDu nj bGohrani1mэй deržavэ rwssjйstэй, da vъ mi1rэ, tišinЁ i3 blgodenstvіi ži1telьstvuemъ: moli2, džtče sщ7ennый, cRS carstvuющihъ i3 gDa gosp0dstvuющihъ nj blgočesti1vэйšemъ, samoderžavnэйšemъ, veli1komъ gosudarэ našemъ, їmperatorэ nіkolaэ ґlexandrovičэ i3 nj vsemъ carstvuющemъ d0mэ є3gw2, da, si1loю b9іeю i3 vsem0щnыmъ zastuplenіemъ tvoi1mъ njhransemь, dolgot0ю že dnjй i3 krёpostію si1lъ i3sp0lnenъ, mnHgaz blg†z vo blgo lюdeй svoi1hъ soverši1tъ: njgraždaй že molenіemъ tvoi1mъ, prpdbne, cRkovь hrt0vu pravoslavnuю t є3reseй i3 rask0lwvъ, ri1zu hrt0vu razdrati tщaщihsz: i3sprosi2 pastыrєmъ svzthnю, pastvэ nj sp7senіi revnostь, starcєmъ krёpostь i3 blg0e napytstvіe vъ ži1znь vёčnuю, srє1dnimъ lyčšыmъ bhti: ю4nыz ўcэlomydri i3 poslušanію nauči2. Namъ že vsBmъ, ўg0dniče b9ій, vremz na pokasnіe i3sprosi2, da ne vo grэsёhъ našihъ ќmremъ, no da mltvami tvoi1mi, plodы2 dostHйnы pokasnіz prinesšыmъ, vёčnuю prisnoblžennuю ži1znь i3 soprebыvanіe so s™hmi є3gw2 daruetъ namъ gDi, da proslavlsemъ gl†sы nem0lčnыmi є3gw2 neizrečennoe miloserdіe vъ bezkonє1čnыz vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ }:

Želanіemъ duh0vnыmъ razgarazsz, preblženne, slezъ tvoi1hъ tečenіemъ dyšu tvoю2 napoi1lъ є3si2, i3 ±že i3z8 glubinы2 vozdыhanьmi ўzzvlsz serdce tvoE, b0drennыmi mltvami i3 vsen0щnыmъ predstosnіemъ vLcэ hrtY mnogodobrodёtelenъ pl0dъ prineslъ є3si2 samъ sebE: segw2 radi, ćkw b9ій ўg0dnikъ, svэti1lo mjru pokazalsz є3si2, sіsz čudesы2. Sergіe prpdbne, džtče našъ, teplый mltvenniče, bGa vsegdA moli2, da sp7setъ dyšы našz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.