NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Septemvrіa l

Mltvы prpdbnomu grig0rію, i4že na pelьšmэ rэcЁ, v0logodskomu čudotv0rcu, i3z8 ґkafіsta.

Mltva №.

Q sщ7ennaz glavo2, prpdbne džtče, preblženne ѓvvo grig0rіe! Ne zabydi č†dъ tvoi1hъ, i5hže bGoug0dnыmi trudы6 i3 moli1tvennыmi pHdvigi duh0vnw porodi1lъ є3si2: pominaй nasъ vo s™hhъ tvoi1hъ blgoprіstnыhъ mltvahъ i3 nazidaй predstatelьstvomъ tvoi1mъ stado tvoE, є4že samъ ўpaslъ є3si2: moli2 za nы2, džtče sщ7ennый, dёti tvo‰ duhHvnыz, ćkw i3mёzй derznovenіe kъ nbcnomu cRю2: ne premolči2 za nы2 ko hrtY, i3 ne prezri nasъ, vёroю i3 lюb0vію čtyщihъ tS. Pominaй nedost0йnыhъ nasъ pred8 prt0lomъ vsederži1telz, tebё bo dadesz blgodatь moli1tisz za nы2. Ѓщe bo tёlomъ prestavilsz є3si2 t nasъ, no i3 po smerti ži1vъ vo hrtЁ prebыvaeši. Ne tstupi2 t nasъ dyhomъ, sohransй nasъ t strёlъ vražіihъ, t prelesti bэs0vskіz i3 k0zneй dіavolьskihъ, pastыrю našъ d0brый. Se bo, rakoю moщeй tvoi1hъ prebыvaz sъ nami, s™0ю tvoeю dušeю sъ nbcnыmi si1lami ў prt0la vsederži1televa predstoi1ši i3 tamw dost0йnw slaviši gDa. Tёmže, pripadaющe so ўmilenіemъ, m0limsz tebЁ nj sp7senіi dyšъ našihъ: i3sprosi2 namъ vremz na pokasnіe i3 nevozbrannw preйti2 t zemli2 na nb7o črez8 mыt†rstva g0rьkihъ bэsHvъ, da tvoi1mъ predstatelьstvomъ t vёčnыz myki i3zbavlьšesz, nbcnoe crtvіe naslёdovati spod0bimsz so vsёmi prvdnыmi, t vёka ўgodi1všimi hrtY gDu našemu: є3myže podobaetъ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, nhnэ i3 vъ bezkonє1čnыz vёki vэkHvъ.

Mltva v7.

Q d0brый našъ pastыrю i3 bGomydrый nastavniče, prpdbne džtče grig0rіe! Ўslhši nasъ molsщihsz tebЁ i3 prizыvaющihъ vъ p0moщь sk0roe predstatelьstvo tvoE. Vi1ždь nasъ grёšnыhъ, vъ toli1cэhъ njbstosnіihъ syщihъ: vi1ždь nasъ nemoщnhhъ, tvsю1du ўlovlsemыhъ, i3 vsskagw blga lišennыhъ, i3 ўm0mъ t malodyšіz pomračennыhъ. Potщi1sz, ўg0dniče b9ій, ne njstavi nasъ vo grэh0vnэmъ plэnY prebыvati, da ne bydemъ vъ radostь vragHmъ našыmъ i3 ne ќmremъ vъ lukavыhъ dэsnіihъ našihъ. Moli2 nj nasъ nedost0йnыhъ sp7sa gDa, є3myže tы2 so bezpl0tnыmi li6ki predstoi1ši. Mi1lostiva kъ namъ sotvori2 sodёtelz našego vъ nhnэšnemъ vёcэ i3 vъ byduщemъ. Da ne vozdastъ namъ po dэlHmъ našыmъ i3 po nečistotЁ serdecъ našihъ: no po svoeй blgosti da sotvori1tъ namъ. Na tvoe bo hodataйstvo ўpovaющe, tvoi1mъ predstatelьstvomъ hvalimsz, tvoE zastuplenіe na p0moщь prizыvaemъ, i3 kъ cэlьbon0snomu gr0bu tvoemY pripadaющe nedost0йnіi, i3scэlenіz pr0simъ. I#zbavi nasъ, ўg0dniče hrt0vъ, t ѕlhhъ, nahodsщihъ na nы2, i3 ўkroti2 v0lnы strasteй i3 bёdъ, vozstaю1щihъ na nasъ, da radi s™hhъ tvoi1hъ mltvъ ne njb8i1metъ nasъ napastь, i3 ne pogrsznemъ vъ puči1nэ grэh0vnэй i3 vъ ti1nэ strasteй našihъ. Moli2, prpdbne džtče našъ grig0rіe, hrtA bGa našego, da podastъ namъ mi1rnoe ži1telьstvo, njstavlenіe grэhHvъ i3 dušamъ našыmъ sp7senіe i3 velію mlctь, nhnэ i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ }:

Lюb0Vію hrt0voю, bGomydre, prosvэti1vsz, dobrodёtelьmi njblistalъ є3si2: i3 vsskoe naslaždenіe plotsk0e voznenavi1dэvъ, i3 vъ pusthnю vseli1vsz, vъ neй velьmi2 podvizalsz є3si2 vъ ži1zni seй vremennэй, vъ pёnіihъ i3 vo bdёnіihъ i3 vъ poщenіihъ: segw2 radi i3 hrt0sъ daromъ čudesъ njbogati1 tz. No pominaй nasъ čtyщihъ presvёtluю pamztь tvoю2, prpdbne džtče grig0rіe, i3 moli2 hrtA bGa sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.