NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Septemvrіa G i3 noemvrіa v7i

Mltvы blžennomu їwannu vlasatomu, rost0vskomu čudotv0rcu.

Mltva №.

Q vses™hй ўg0dniče hrt0vъ, їwanne preblženne, zemnhй ѓgGle i3 nbcnый čelovёče! Tы2 t ю4nosti tvoeS mjrъ syetnый voznenavi1dэlъ є3si2, i3 i4go hrt0vo so tщanіemъ nosS, zapwvэdi togw2 soveršennэ i3sp0lnilъ є3si2, i3 po mn0gihъ trudёhъ tvoi1hъ kъ velelёpnomu b9іz slavы prt0lu preseli1lsz є3si2. TomY u5bo predstoS, moli2 pres™yю trbcu podati blgovёrnomu їmperatoru našemu nіkolaю ґlexandroviču mi1rъ i3 zdravіe i3 na vragi2 pobёdu, gradъ že našъ rost0vъ i3 vs‰ gradы i3 stranы6 i3 vs‰ pravosl†vnыz hrtіanы i3zbavi t bёdъ duševnыhъ i3 tэlesnыhъ. I# ćkože pri čestnёй racэ tvoeй neprestannw sodэvaюtsz čudesA, takw i3 vpredь džnыmi ne njstavlsй nasъ, ćkw da vsegdA ti2 zovemъ: raduйsz, їwanne vseblženne, sk0rый našъ pom0щniče, i3 prіi1mъ t nasъ prinosi6maz tebЁ molє1nіz, i3sprosi2 ў hrtA bGa njbrэsti2 namъ velію mlctь.

Mltva v7.

Q vseblženne їwanne čudotv0rče, čelovёče b9ій i3 vёrnый rabe gDenь! Tы2 є3si2 pravednikъ, ćkw fjnіxъ procvэthй, nasaždennый vo dv0rэhъ gDa svoegw2, pri1snw mnogorazli6čnaz blgodatію b9іeю čudesA i3stočazй. Tvoi1mъ čudotvorenіemъ gradъ rost0vъ, vъ nemže trudolю1bnw žitіE tvoE skončalъ є3si2, vo vsёhъ stranahъ hvalitsz. Q vsečtcnaz glavo2, ўg0dniče b9ій, їwanne blženne, di1vnый čudotv0rče, sk0rый našъ pom0щniče! TebE proslavlsemъ i3 tebE veličaemъ, ćkw nadeždu vsёhъ hrtіanъ, i3st0čnikъ čudesъ, zaщi1titelz vёrnыhъ, bolsщыmъ vračA bezmezdnago, vdHvъ i3 sir0tъ pitatelz i3 zastypnika, cэlomydrіz hrani1telz i3 vsBmъ syщыmъ vъ sk0rbehъ sk0rago predstatelz i3 pom0щnika. Ўslhši nasъ molsщihsz tebЁ i3 pribэgaющihъ pod8 kr0vъ tv0й, kvi2 na nasъ mn0guю tvoю2 mi1lostь, i3 i3shodataйstvuй namъ t vsevhšnzgw bGoprіstnыmi tvoi1mi mltvami vs‰ polє1znaz ko sp7senію dyšъ i3 tэlesъ našihъ: sohrani2 gradъ našъ rost0vъ i3 vs‰ gradы i3 stranы6 hrtі†nskіz i3 lю1di živyщыz vъ ni1hъ t vsskagw njѕloblenіz p0moщію tvoeю. Tёmže vёroю i3 lюb0vію tvoю2 s™yю pamztь čtyщe i3 netstypnw tvoeй prečestnёй racэ predstosщe, ѓщe i3 grёšni є3smы2, so ўmilenіemъ i3 teplыmi slezami vospёti tebЁ derzaemъ sicev†z: raduйsz, ćkw i3zmlada vses™hz trbcы či1stoe njbi1teliщe bhlъ є3si2 i3 vseuserdnw vo vseй tvoeй ži1zni t0й porab0talъ є3si2: raduйsz, ćkw vsBmъ sъ vёroю prihodsщыmъ rёku čudesъ tvoi1hъ i3z8obi1lьnw i3zlіslъ є3si2: raduйsz, blgovёrnomu їmperatoru našemu sk0rый na vragi2 pom0щniče: raduйsz, hrtіanъ vsёhъ teplый kъ bGu molebniče: raduйsz, gradu našemu rost0vu pohvalo2 i3 ўtverždenіe: i3 ćkože nhnэ, takw i3 pri konči1nэ našeй i3sprosi2 ў hrtA bGa njbrэsti2 namъ velію mlctь.

Troparь, glasъ d7:

Kvi1lsz є3si2 vo gradэ ćkw vъ pusthni, vo smirennomydrіi i3 čistotЁ, i3 trudёhъ i3 p0dvizэhъ, i3 vъ terpёnіi mn0zэ, preblženne džtče їwanne: vzemъ že krtъ hrt0vъ, poslёdovalъ є3si2 є3mY, i3 vъ mltvahъ i3 palmopёnіi denь i3 n0щь prebыvalъ є3si2, nj sp7senіi vsegw2 mjra i3 r0da hrtіanskagw i3nozzы6čnaz rečє1nіz glag0lz. Nhnэ že, po preselenіi tvoemъ kъ nevečernemu svёtu, ko gr0bu tvoemY pritekaющe, vёrnіi m0lztsz gDevi, bcdэ i3 p®teči, i3 prіemlюtъ t gDa i3scэlє1nіz mltvami tvoi1mi. Pri1snw za nы2 moli1sz, blženne їwanne, sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.