NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Septemvrіa k7 i3 fevruarіa d7i.

Mltva s™ы6mъ m§nkwmъ knszю mіhai1lu i3 bolsrinu є3gw2 fe0dwru, černi1gwvskimъ čudotv0rcєmъ, čt0maz vъ mosk0vskomъ ґrhangelьskomъ sob0rэ.

Q s™ji velikom§ncы hrtHvы i3 i4stinnыz vёrы i3spovBdnicы, blgovёrnый knsže mіhai1le i3 bolsrine fe0dwre! Hrabri bhste vъ ratehъ, i3 vragHmъ progoni1tєli, i3 njbi6dimыmъ zast{pnicы. Tёmže i3 nhnэ, v0instvu nbcnomu nj nasъ predstatelьstvuющemu sovokyplьšesz, pomi1luйte nы2 grBšnыz i3 nedostHйnыz, vъ bэdahъ i3 sk0rbehъ i3 vъ pečalehъ prebыvaющыz, i3 t vsskіz ѕlhz napasti, t ѕlagw že i3 njbi1dzщagw čelovёka nasъ njhrani1te: i4bo danA vamъ bhstь takovaz blgodatь t bGa, є4že moli1tisz za nasъ grёšnыhъ, vъ bэdahъ i3 napastehъ ѕlЁ stražduщihъ. Bydite u5bo namъ pobHrnicы krёpcыi na vs‰ vi6dimыz i3 nevi6dimыz vragi2 našz. Q velikom§ncы vsehvalьnіi i3 i3spovBdnicы vёrы hrt0vы, knsže mіhai1le i3 bolsrine fe0dwre, predstostєli nbcnagw cRS! Ne tveržite molenіz našegw i3 t vsёhъ pravoslavnыhъ hrtіanъ prinosi1magw, no t nastosщihъ bёdъ i3 skorbeй i3 pečaleй, taže i3 t byduщagw mučenіz i3zbavite nasъ, vёrnw vopію1щihъ bGu: Ґllilyіa.

Troparь, glasъ d7:

Ži1znь vašu myčeničeski soverši1vše, i3spovёdanіz vэncы6 ўkrasi1všesz, kъ nbcnыmъ vostek0ste, mіhai1le premydre sъ d0blimъ fe0dwromъ: moli1te hrtA bGa sohrani1ti ntečestvo vaše, їmperatora že i3 lю1di, po veli1cэй є3gw2 mlcti.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.