NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Ґprjllіa №

Prpdbnagw i3 bGon0snagw nc7A našegw ґrhіmandrjta є3vfĐmіa, syždalьskagw čudotv0rca.

Na malэй večerni, na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Trudы2 p0stničeskimi tvoю2 dyšu vowruži1vъ, plotsk†z ўvzdi1lъ є3si2, prpdbne, mudrov†nіz, i3 ќmъ, slavne, sodёlalъ є3si2 bžctvennыz trbcы žili1щe, i3 vozvhsilsz є3si2, i3dёže m§ničєskaz vHinstva, i3 dobr0ta nedomhslennaz, prbr0kwvъ likov†nіz, i3 prpdbnыhъ radovanіe. Sъ ni1miže nhnэ raduešisz, vъ slavэ predstoS hrtY, i3 so derznovenіemъ molssz nj dušahъ našihъ.

Blgosti navhkъ trezvssz, t ю4nosti b0drstvuz nj vsёhъ, blg0ю s0vэstію, ўm0mъ prewčiщennыmъ i3 dušeю, prpdbne є3vfĐmіe, nbcnыhъ činHvъ sі‰nіz vi1dэti spod0bilsz є3si2, sъ ni1miže nhnэ raduešisz, vъ slavэ predstoS hrtY, i3 so derznovenіemъ molssz nj dušahъ našihъ.

Presvёtlыmъ žitіemъ tvoi1mъ, prpdbne dž§e є3vfĐmіe, ѓgGlы ўdivi1lъ є3si2, i3 dє1mwnskaz šat†nіz ćvэ ўstraši1lъ є3si2: vёrnыhъ že sobr†nіz svёtlw ўkrasi1lъ є3si2, kъ nbcnomu hrt0vu žili1щu povelэvaz šestvovati vsegdA. E#g0že moli2 t tli2 i3 bёdъ i3zbavitisz vёroю tvorsщыmъ vsečestnyю pamztь tvoю2.

Slava, glasъ ѕ7:

Prpdbne dž§e, vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i3spravlenій tvoi1hъ. Tёmъ na nb7sёhъ njbrёlъ є3si2 mzdY trudHvъ tvoi1hъ, dє1mwnskіz pogubi1lъ є3si2 polki2, i3 ѓgGlьskіz dosti1glъ є3si2 či1nы: i4hže žitію2 bezpor0čnw porevnovalъ є3si2, derznovenіe i3mёz ko hrtY bGu, mi1rъ i3sprosi2 dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 prazdnika.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

Monahwvъ nastavniče dž§e є3vfĐmіe, ўkrasi1vsz dobrodёtelьmi, vLcэ tvoemY predstoi1ši, prosvэti2 poю1щыz tS.

Stjhъ: ČestnA predъ gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Kvi1lsz є3si2 sosydъ i3zbranъ, i3 bGu njsvzщenъ, nastavniče dž§e našъ є3vfĐmіe, moli2 nj poю1щihъ tS.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi;

D0mъ dobrodёteli, svёtlostію, prpdbne, dyšu tvoю2 bGu soverši1lъ є3si2, dž§e є3vfĐmіe.

Slava, glasъ }:

Prpdbne dž§e, mjra krasotы6 i3 pi6щi vremєnnыz tnю1dъ voznenavi1dэvъ, monašeskoe žitіE pače vozlюbi1lъ є3si2, i3 ѓgGlwmъ sobesёdnikъ bhti spod0bilsz є3si2, i3 svэti1lьnikъ mnogosvёtlый rwssjйskіz zemli2, čudesы2 ćkw vtor0e s0lnce sіseši. No vsёhъ nasъ pominaй soveršaющihъ svzщennuю pamztь tvoю2: mh bo, č†da tvo‰ i3 džvcы slovesnыhъ tvoi1hъ ўčenій, i3 tS na p0moщь prizыvaemъ, prossщe tob0ю prіsti mi1rъ i3 velію mi1lostь.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 prazdnika.

Troparь, glasъ G:

Ćkw svэtozarnaz ѕvэzdA prišelъ є3si2 t vost0ka na zapadъ, njstavivъ ntečestvo tvoE, ni1žnій n0vgradъ, i3 došedъ bGospasaemagw grada syždalz, vъ nemъ nbi1telь sotvori1lъ є3si2, i3 sobralъ є3si2 monahwvъ mn0žєstva: i3 prіemъ darъ čudesъ t bGa, dž§e є3vfĐmіe, bhlъ є3si2 nj hrtЁ sobesёdnikъ i3 sp0stnikъ prpdbnomu sergію. Sъ ni1mže ў hrtA bGa i3sprosi2 namъ zdravіe i3 spasenіe, i3 dušamъ našыmъ velію mi1lostь.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 prazdnika.

Na veli1cэй večerni, na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ є7.

Pod0benъ: Prpdbne dž§e:

Prpdbne dž§e, vseblženne є3vfĐmіe, blgodatь prіemъ pres™agw d¦a, t mladhhъ nogteй bGa vozlюbi1lъ є3si2: i3 demwnwvъ polki2 pogubi1lъ є3si2, tёsnый pytь šestvovavъ, p0stnikwmъ tы2 bhlъ є3si2 pohvalA, i3 bžctvennagw d¦a nrganъ. Togo2 u5bo moli2, tomY pomoli1sz, prpdbne, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Prpdbne dž§e, bGon0se є3vfĐmіe, ćkw svэtozarnaz ѕvэzdA prešelъ є3si2 t vost0ka na zapadъ, t zemli2 i3zšedъ ni1žnzgw novagrada, priselьnikъ bhlъ є3si2 gradu syždalю, i3 bGa ўzrёlъ є3si2 mhslennыmi nčesы2, njbэщavaющa ti2 vozdanіe bogatno. Togo2 u5bo moli2, tomY pomoli1sz, prpdbne, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Prpdbne dž§e, bGon0se є3vfĐmіe, vъ nezahodi6maz všelъ є3si2, i3 s™0mu d¦u prekrasna nbi1telь kvi1lsz є3si2, mjra kraswtы2 tnю1dъ voznenavi1dэvъ, vыsHkіz čert0gi dobrodёtelьmi pred8ugot0vivъ, i3 čudesъ darъ prіemъ t bGa, bhlъ є3si2 nj hrtЁ sobesёdnikъ, i3 sp0stnikъ prpdbnomu sergію: sъ ni1mže moli2 hrtA bGa, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

I$nы stіhi6rы, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Tёsnый pytь šestvovalъ є3si2 neukl0nnыmъ dyhomъ, kъ životY vedyщimъ preplavaz: p0stnikwmъ tы2 bhlъ є3si2 pohvalA, є3vfĐmіe, krёpkw nizloži1vъ dє1mwnskaz navёtwvanіz. Tёmъ poluči1lъ є3si2 nbcnagw crtvіz naslёdnikъ bhti, i3 neprestaю1щіz naslaždaešisz krasotы2.

Presvёtloe žitіE tvoE ѓgGlы ўdivi2, i3 dє1mwnskaz šat†nіz ćvэ ўstraši2: vёrnыhъ že sobr†nіz svёtlw ўkrasi2, kъ nbcnomu hrt0vu žili1щu povelэvaz šestvovati vsegdA. E#g0že moli2, t tli2 i3 bёdъ i3zbavitisz vёroю tvorsщыmъ vsečestnyю pamztь tvoю2.

Pёnіe i3 pohvalY hrtY prinosi1lъ є3si2 na vsskъ denь, dž§e, vъ pusthni ži1telьstvuz, є3di1nomu bGu vozloži1vъ dyšu i3 pomыšlenіe, ćkw veli1kій mwmseй, vъ nezahodi6maz všelъ є3si2. Tёmъ pobэdi1lъ є3si2 nevi1dimago vragA, i3 bhlъ є3si2 či1stoe prіsteliщe, bžctvennagw d¦a nrganъ.

Slava, glasъ ѕ7:

Mіrskjй mztežъ njstavivъ, i3 vzemъ krtъ, poslёdovalъ є3si2 hrtY nevozvratnыmъ p0mыslomъ, prpdbnagw dіonĐsіa ўčeni1kъ, lюb0vію hrt0voю ўtverdi1vsz, vesь t ю4nosti bGu njs™i1lsz є3si2, kъ nemY dobrodёtelьmi približazsz: tlBnnaz bo zemn†z nebreglъ є3si2, nbcnoe že njbrёlъ є3si2 bogatstvo raduzsz. Kto2 i3spovёstь trudы2 tvo‰ i3 bolBzni; i3li2 kjй ljzhkъ i3zrečetъ žest0koe tvoE žitіE, bdёnіe že i3 suhozdenіe, є4že na zemli2 leganіe, ўmA smirenіe, i3 ўstenъ bezm0lvіe, molenіe neprestannoe, i3 razsuždenіe dobrorazsydnoe, hydostь ri1znuю, pamztь smertnuю; tы2 vračь, bGomydre, bhlъ є3si2, i3stočaz i3scэlє1nіz dušamъ i3 tэlesє1mъ čelovёčєskimъ: dž§e є3vfĐmіe, moli2 hrtA bGa, darovati namъ velію mi1lostь.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Kto2 tebє2 ne ўblaži1tъ:

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE. Čtє1nіz G.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA G.)

Pravednыhъ dyšы vъ rucЁ b9іeй, i3 ne prik0snetsz i4hъ myka. Nepщevani bhša vo nčesёhъ bezymnыhъ ўmreti, i3 vmэni1sz njѕloblenіe i3sh0dъ i4hъ, I# є4že t nasъ šestvіe, sokrušenіe: nni1 že sytь vъ mi1rэ. I$bo predъ licemъ čelovёčeskimъ ѓщe i3 myku prіi1mutъ, ўpovanіe i4hъ bezsmertіz i3sp0lneno, i3 vmalэ nakazani bhvše, veli1kimi blgodёtelьstvovani bydutъ, ćkw bGъ i3skusi2 |, i3 njbrёte i5hъ dostHйnы sebЁ. Ćkw zlato vъ gorni1lэ i3skusi2 i5hъ, i3 ćkw vsepl0dіe žertvennoe prіstъ |. I# vo vremz posэщenіz i4hъ vozsіsюtъ, i3 ćkw i4skrы po steblію potekytъ. Sydztъ kzhkwmъ, i3 njbladaюtъ lюdьmi2, i3 vocRi1tsz gDь vъ ni1hъ vo vёki. Nadёющіisz nanь razumёюtъ i4stinu, i3 vёrnіi vъ lюbvi2 prebydutъ є3mY: ćkw blgodatь i3 mi1lostь vъ prpdbnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA d7.)

Pravednikъ, ѓщe posti1gnetъ skončatisz, vъ pok0i bydetъ. Starostь bo čestnA ne mnogolёtna, nižE vъ čislЁ lёtъ i3sčitaetsz: sэdi1na že є4stь mydrostь čelovёkwmъ, i3 v0zrastъ starosti žitіE neskvernoe. Blgoug0denъ bGovi bhvъ, vozlю1blenъ bhstь, i3 živhй posredЁ grBšnikъ prestavlenъ bhstь: voshiщenъ bhstь, da ne ѕl0ba i3zmэni1tъ razuma є3gw2, i3li2 lestь prelьsti1tъ dyšu є3gw2. Račenіe bo ѕl0bы pomračaetъ dHbraz, i3 parenіe p0hoti premэnsetъ ќmъ neѕl0bivъ. Skončavsz vmalэ, i3sp0lni lBta dHlga: Ўg0dna bo bЁ gDevi dušA є3gw2: segw2 radi potщasz t sredы2 lukavstvіz. Lю1dіe že vi1dэvše i3 ne razumёvše, nižE pol0žše vъ pomыšlenіi takov0e: ćkw blgodatь i3 mlctь vъ prpdbnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA є7.)

Pravєdnicы vo vёki živytъ, i3 vъ gDэ mzdA i4hъ, popečenіe i4hъ ў vhšnzgw. Segw2 radi prіi1mutъ crtvіe blgolёpіz, i3 vэnecъ dobr0tы t ruki2 gDni: zanE desni1ceю pokrhetъ |, i3 mhšceю zaщiti1tъ i5hъ. Prіi1metъ vseoryžіe rvenіe svoE, i3 vowruži1tъ tvarь vъ mestь vragHmъ. NJblečetsz vъ bronS pravdы, i3 vozloži1tъ šlemъ, sydъ nelicemёrenъ: prіi1metъ щi1tъ nepobэdi1mый, prepod0bіe: powstri1tъ že naprasnый gnёvъ vo nryžіe: spob0retъ že sъ ni1mъ mjrъ na bez{mnыz: p0йdutъ pravol{čnыz strёlы mHlnіinы, i3 ćkw t blgokrygla lyka nblakHvъ na namёrenіe poletstъ. I# t kamenometnыz ćrosti, i3sp0lnь padytъ gradы: voznegodyetъ na ni1hъ vodA morskaz: rёki že potopstъ | naglw. Soproti1vъ stanetъ i5mъ dyhъ si1lы, i3 ćkw vi1horъ razvёetъ i5hъ, i3 njpustoši1tъ vsю2 zemlю bezzak0nіe, i3 ѕlodёйstvo prevrati1tъ prest0lы si1lьnыhъ. Slhšite u5bo, carіe, i3 razumёйte: navhknite, sudіi6 koncє1vъ zemli2. Vnuši1te, deržaщіi mn0žєstva, i3 gordsщіisz nj nar0dэhъ kzы6kъ: ćkw danA є4stь t gDa deržava vamъ, i3 si1la t vhšnzgw.

Na lіtji stіhi6rы, glasъ v7:

Vospoemъ, vёrnіi, bžctvennago i3 prečestnago hrt0va v0ina, prpdbnago є3vfĐmіa: na str†sti bo velьmi2 podvizasz vъ ži1zni vremennэй, vъ pёnіihъ i3 poщenіihъ džbrazъ bhvъ svoi6mъ ўčenikHmъ, togo2 i3 hrt0sъ daromъ njbogati2. E#myže vozzovemъ: pominaй nasъ čtyщihъ presvёtluю pamztь tvoю2.

I#spravlenіe vёrы i3 džbrazъ kr0tosti, kvi1 tz stadu svoemY, pravdы slnce mhslennoe, hrt0sъ bGъ, prpdbne є3vfĐmіe: i4bo vo gradэ syždalэ blagouhaeši, i3dёže sіsюtъ svёtlw bžctvєnnaz tvo‰ i3spravlє1nіz. Tёmъ m0limsz tebЁ, moli2 neprestannw spasti2 dyšы našz.

Glasъ є7:

BGomydre dž§e slavne є3vfĐmіe, p0stnikwvъ tы2 bhlъ є3si2 pohvalA, mjra krasotы6 tnю1dъ voznenavi1dэvъ t ю4nosti, bGa vozlюbi1lъ є3si2, i3 tёsnый pytь šestvovalъ є3si2. Syždalьskій presvёtlый svэti1lьniče, i3 vseS rwssji teplый zastypniče, moli1sz nj nasъ ko gDu, da spasetъ tebє2 radi dyšы našz.

Glasъ ѕ7:

Lюb0vію hrt0voю, bGomydre, prosvэщaemь, dušetlBnnыz str†sti pobэdi1vъ, i3 ćkw pastыrь i4stinnый ўpaslъ є3si2 slovesnoe stado, ko ntcє1mъ prestavilsz є3si2 vъ d0brэй starosti, i3 bGu so ѓgGlы, є3vfĐmіe, predstoi1ši. Togo2 moli2 pomi1lovati dyšы našz.

Slava, glasъ ѕ7:

Dnesь sozыvaetъ nasъ prpdbnagw vsemjrnoe toržestvo2. Prіidi1te u5bo, prazdnolю1bcы, svёtlw prazdnuemъ vъ pamztь є3gw2, glag0lющe: raduйsz, svэti1lьniče mnogosvёtlый, vozvodS ko hrtY monahwvъ mn0žєstva: raduйsz, grada syždalz pohvalA i3 ўdobrenіe, i3 vsёhъ vёrnыhъ blgouti1šnoe pristaniщe, i3 njčiщenіe bolsщihъ vo grэsёhъ: raduйsz, nbcnыhъ činHvъ sіsnіe vi1dэti spod0bivsz, sъ ni1miže nhnэ raduešisz vo slavэ predstoS hrtY. E#g0že moli2, prpdbnыhъ ўdobrenіe є3vfĐmіe, i3zbaviti nы2 t vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ vr†gъ, i3 spasti2 dyšы našz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 prazdnika.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ ѕ7:

Prpdbne dž§e є3vfĐmіe, zemnhhъ malovremennagw žitіS i3zbёglъ є3si2, monašeskoe žitіE vozlюbi1vъ, i3 ѓgGlwmъ sobesёdnikъ, i3 prpdbnыmъ bhvъ soži1telь, dє1mwnskaz pogubi1lъ є3si2 njpolčє1nіz: mh bo pravый pytь tob0ю hodi1ti ўvёdэhomъ, i3 tS na p0moщь prizыvaemъ, prossщe tob0ю prіsti mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Stjhъ: ČestnA predъ gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Prpdbne dž§e є3vfĐmіe, svэti1lьniče mnogosvёtlый rwssjйskіz zemli2, čudesы2 vo gradэ syždalэ, ćkože vtor0e s0lnce sіsz: no vsёhъ nasъ pominaй soveršaющihъ pamztь tvoю2. Mh bo č†da tvo‰, i3 tvoю2 pamztь svёtlw prazdnuemъ: dž§e prpdbne, moli2 hrtA bGa, da spasetъ dyšы našz.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi;

Prpdbne dž§e є3vfĐmіe, dyšu tvoю2 sъ tёlomъ njči1stivъ, i3 s™agw d¦a prekrasnaz nbi1telь kvi1sz, i4že slavna tS koncє1mъ, preblženne, sodёz, vъ čudesёhъ že veli1kago svэti1lьnika, prosvэti1vša vo mracэ syщыz: ćkw nastavnika monahwvъ, sošedšesz velemydrennw ўblažaemъ.

Slava, glasъ }:

Monahwvъ mn0žestva nastavnika tS počitaemъ, dž§e našъ є3vfĐmіe, tvoeю bo stezeю voi1stinnu pravw hodi1ti poznahomъ: blženъ є3si2 hrtY rab0tavъ, i3 vražію njbliči1lъ є3si2 si1lu, ѓgGlwvъ sobesёdniče, prpdbnыhъ sopričastniče i3 pravednыhъ. Sъ ni1miže moli1sz gDevi, pomi1lovatisz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 prazdnika.

Na ќtreni, po № stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ }:

Mn0gimъ vozderžanіemъ, prepod0bne, žitіE ўkrasi1vъ, pytь pokazavъ vedyщъ vъ ži1znь dobrodёteli smirenіemъ: mjra bo tvergsz, i3 vs‰ ±že vъ mjrэ kr†snaz prewbi1dэvъ, є3đlьskimъ ўčenієmъ poslёdovalъ є3si2: žest0kimъ že žitіemъ pl0tь tvoю2 i3znursz, g0rdago ѕmjz vozderžanіemъ smiri1lъ є3si2. Tёmže na nb7sёhъ vodvorsešisz, tris0lnečnomu b9estvY predstoS: bGoglase є3vfĐmіe, moli2 hrtA bGa, sogrэšenій njstavlenіe darovati čtyщыmъ svztyю pamztь tvoю2.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Nbcnuю dverь i3 kіvHtъ, pres™yю g0ru, svёtlый džblakъ, vospoi1mъ, newpali1muю kupinY, slovesnый raй, є4vы vozzvanіe, vselennыz vseS veli1koe sokr0viщe, ćkw spasenіe vъ neй sodёlasz mjrovi, i3 njstavlenіe drevnihъ sogrэšenій. Segw2 radi vopіemъ є4й: moli1sz sn7u tvoemY, pregrэšenій njstavlenіe darovati blagočestnw poklansющыmsz vses™0mu ržctvY tvoemY.

Po v7 stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Sk0rw predvari2:

Post0mъ ўkrasi1všusz tebЁ, i3 čistot0ю duševnoю ćkw lučami presvёtlыmi prosvэщaeši vBrnыz, є3vfĐmіe blženne. Tёmъ tv0й s™hй svэton0snый denь vёroю soveršaющe, blagočestnw vopіemъ: ćkw i3mёz derznovenіe kъ bGu, moli2 spasti1sz namъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

NJbnovi1la є3si2, čctaz, bžctvennыmъ ržctv0mъ tvoi1mъ, i3stlёvšee vo strastehъ zemnor0dnыhъ mertvennoe suщestvo2: i3 vozdvi1gla є3si2 vs‰ t smerti kъ ži1zni netlёnіz. Tёmže tS po d0lgu blaži1mъ vsi2, dv7o preproslavlennaz, ćkože proreklA є3si2.

Po polmelei sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Kameni zapečatanu:

Prosvэщaemь svэtolyčnыmi zarsmi, preblženne є3vfĐmіe, naslaždenіe nbcnoe prіslъ є3si2 raduzsz, ćkw voi1stinnu čistёйšій hlёbъ tvorcY bhlъ є3si2, duševnый razumъ kъ vы6šnimъ vperi1vъ, slavne: slava davšemu ti2 terpёnіe: slava vэnčavšemu tS: slava daю1щemu tob0ю vsBmъ i3scэlenіe.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Gavrіi1lu vэщavšu tebЁ, dv7o, raduйsz, so glasomъ voploщašesz vsёhъ vLka vъ tebЁ s™ёmъ kіvHtэ, ćkože rečE pravednый dv7dъ, kvi1lasz є3si2 ši1ršaz nb7sъ, ponosi1vši ziždi1telz tvoego2. Slava vselьšemusz vъ tS: slava prošedšemu i3zъ tebє2: slava svobodi1všemu nasъ ržctv0mъ tvoi1mъ.

Stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa.

Prokjmenъ: ČestnA predъ gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi;

Vsskoe dыhanіe:

E#đlіe matfea, začalo m7g.

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ }:

Poemъ vъ pёsnehъ i3 svёtlostehъ, pamztь tvoю2 počitaющe, dž§e є3vfĐmіe: ćkw bo mnogosvёtlaz ѕvэzdA vozsіslъ є3si2 t vost0ka, i3 njzari1lъ є3si2 zapadnuю stranY. T ю4nosti, premydre, mіrskjй mztežъ njstavilъ є3si2, i3 na ramo i4go legkoe vosprіslъ є3si2: ćkw prewbi1dэvъ tlBnnaz i3 d0lu vlek{щaz mudrov†nіz, i3 kъ vhšnemu tečenію, preblženne, radostnw ўstremi1vsz, vъ nezahodi6maz vseli1lsz є3si2 bGosіsnnw, našъ pastыrю i4stinnый: moli2 hrtA bGa, spasti1sz dušamъ našыmъ.

KanHnъ prpdbnagw є3vfĐmіa, glasъ v7, є3gHže kraegranesіe:

Raduйsz, bžctvennaz monašestvuющihъ slava.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Grzdi1te, lю1dіe, poi1mъ pёsnь hrtY bGu, razdёlьšemu m0re, i3 nastavlьšemu lю1di, ±že i3zvedE i3z8 rab0tы є3gĐpetskіz, ćkw proslavisz.

Raduйsz, i3st0čniče, točaщій struю2 nbi1lьnuю, t nesže počerpaemъ cэlebъ blgodatь, pregrэšenій i3zbavlsemsz, lюb0vію prihodsщіi kъ tebЁ, prisnopamztne.

S™hnю prіemъ t hrtA bGa t ўtr0bы, slavne, i3 kvi1lsz є3si2 i3zbrannый sosydъ, duh0vnuю blagodatь vsю2 prіemый.

Da ži1zni pričastnikъ netlёnnыz kvi1šisz, privremєnnaz, dž§e mydre, prenebreglъ є3si2, i3 kъ bGu prešedъ, neprestannw m0liši, spasti1sz vsBmъ namъ.

BGor0dičenъ: Slovesє1mъ prem{drыmъ tvoi1hъ ўstenъ poslёduющe, raduющesz, prenepor0čnaz, tS ўblažaemъ, bhvšuю namъ vinY neizrečennagw blženstva.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Na kameni mS vёrы ўtverdi1vъ, razširi1lъ є3si2 ўstA mo‰ na vragi2 mo‰, vozveseli1bosz dyhъ m0й, vnegdA pёti: nёstь svstъ, ćkože bGъ našъ, i3 nёstь pravedenъ, pače tebє2, gDi.

Vsesvёtlый, bGomydre, pokazalsz є3si2 st0lpъ, putev0ždstvuz či1nы monahwvъ, džblakъ že njsэnsющъ žrebій b9ій, i3 li1ca nevi1dimыhъ vr†gъ pomračaющъ, blgodatію vsёhъ cRS.

Stoi1ši predъ licemъ tvoegw2 vLki, newslabnыmъ manovenіemъ, molssz i3zbavitisz stadu tvoemY t rab0tы tmы2, prepod0bne, i3 muči1telьstva strasteй: tvoi1hъ bo moli1tvъ poslyšaetъ bGъ.

Pl0ti tvoeS dviz†nіz ўmertvi1vъ krёpkimъ poщenіemъ, bGoglag0lьniče, bhlъ є3si2 nbi1teliщe vLčne: є3g0že ўmoli2, i3zbavitisz skorbeй i3 strasteй smuщenіz, kъ tebЁ pribэgaющыmъ.

BGor0dičenъ: Svi1tokъ tS provi1dэ i3saіa, vъ nemže pl0tski sl0vo znamenasz, razdravъ rukopisanіe pervozdannagw, є4že prestuplenіemъ podpisA, i3 podadE njstavlenіe rab0tы namъ.

Sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

Treksz pl0ti hrtA radi, i3 duh0vnый kvi1vsz lю1demъ vodi1telь, ўslhšalъ є3si2 slovesA bžctvennыhъ taйnыhъ ўčenій. Monahwvъ že kvi1lsz є3si2 pravilo pravosti, i3 str†sti vs‰ krёpkw popralъ є3si2. Tёmъ i3 demwnskaz kov†rstva do koncA i3zgubi1lъ є3si2, ko hrtY zrS vsegdA, bGon0se є3vfĐmіe. E#g0že moli2, grэhHvъ njstavlenіe podati čestvyющыmъ lюb0vію svztyю pamztь tvoю2.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Slnca džblače razymnagw, bžctvennagw svёta svэti1lьniče zlatokovannый, neskvernaz, neblaznaz, vsenepor0čnaz vLčce, njmračennuю dyšu moю2 njslэplenіemъ strasteй, bezstrastіz zareю prosvэti2, molю1sz: i3 njskvernennoe mi2 serdce njmhй pot0ki ўmilenіz, pokasnіz že slezami: i3 t timёnіz mS njči1sti dёlъ moi1hъ, da lюb0vію zovy ti: bcde prisnodv7o, moli2 hrtA bGa, pregrэšenій njstavlenіe podati mi2. Tebe bo i3mёю nadeždu rabъ tv0й.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Poю1 tz, slyhomъ bo, gDi, ўslhšahъ i3 ўžas0hsz, do menє1 bo i4deši, menE i3щS zablyždšago. Tёmъ mn0goe tvoE snizhoždenіe, є4že na mS, proslavlsю, mnogomi1lostive.

Želanіemъ bžctvennыmъ raspali1vsz, razgrёzvъ tvoE serdce, žel†nnaz posti1glъ є3si2 do koncA, bGomydre dž§e, njstavivъ zemlenhhъ pristrastіe, є3dinoselьnikъ vhšnihъ bhlъ є3si2 služi1teleй.

Lask†nіz sverstnikwvъ, prpdbne, popralъ є3si2 vseobraznw: vni1de bo račenіe sodёtelz vъ tS, bGomydre, teplэ, i3 d0lьnihъ mr†čnaz žel†nіz do koncA tri1nulъ є3si2.

Na pažitь či1stu vozgnavъ vozderžanіz stado tvoE, dž§e, ko i3st0čniku privelъ є3si2 nemytnomu bezstrastіz, raz{mnыz ѕvёri pobэždaz, є4že nhnэ moli1tvami tvoi1mi spasaй.

BGor0dičenъ: SE tS r0di slavztъ rodHvъ, ćkože proreklA є3si2, ntrokovi1ce: sozdatelz bo bыlA є3si2 palata, i3 bžctvennый hramъ, vъ nemže vseli1sz vыsočaйšій, pl0tію njbl0žsz, da spasetъ nasъ.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Prosvэщenіe vo tmЁ ležaщihъ, spasenіe tčaznnыhъ, hrtE sp7se m0й, kъ tebЁ ќtrenюю, cRю2 mi1ra, prosvэti1 mz sіsnіemъ tvoi1mъ: i3n0gw bo, razvэ tebє2, b0ga ne znaю.

Vesь bGu prilэžS, dž§e, vъ pusthnzhъ mrazъ zi1mnый terpёlъ є3si2 d0blestvennw, i3 lёtnій nosS varъ: i3 bhlъ є3si2 d0mъ mydrosti b9іz, dobrodёtelьnыmъ sіsnіemъ mnogoobraznw ўkrašaemь.

Myžeski nastupi1lъ є3si2 na poщenіe, črevonei1stovstva ѕmjz ne prіemь sovёtnika, dž§e: no ѓlčboю i3 moli1tvami neprestannыmi, i3 čistot0ю soedini1vsz bGu, pričastnikъ bhlъ є3si2 pi1щi bezsmertnыz.

Dobrodёteleй všedъ vo džblakъ, skriž†li prіslъ є3si2, blženne, ćkw mwmseй bGonačert†nnыz: monašestvuющihъ mn0žєstva nauči1lъ є3si2, t veщestvennыhъ vsёhъ njšazvatisz, vozvodS na g0ru bžctvennagw znanіz.

BGor0dičenъ: Kvi1sz, čctaz, praotcu lёstvica nb7sъ vhšši, i3myщi tverdoe vodruženіe: i3zъ tebє1 bo bGъ vopl0щsz pokazasz, i3 sovokupi2 razsto‰щazsz prežde. Tёmъ tS bcdu vёrnіi slavimъ.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Ko gDu t ki1ta їHna vozopi2: th mz vozvedi2 i3zъ glubinы2 ѓda, molю1sz, da ćkw i3zbavitelю vo glasэ hvalenіz, i4stinы že dyhomъ požrY tebЁ.

Postrekaemь vLčneю lюb0vію, njstavilъ є3si2 vs‰ dHlьnaz, i3 tomY poslёdovalъ є3si2, na ramo i4go legkoe vzemъ myžeski, blagodyšіz tezoimeni1te.

Nakazanъ neizrečennыhъ razumu, blaženne, nauči1lъ є3si2 tvoE stado nbcnaz razumэvati, i3 strasteй našє1stvіz tgonsti tvoi1mi poučenьmi.

ŽitіE tvoE ravnoagGlьno, dž§e, bhstь, derznovenіe tebЁ dadE deržaй vs‰ gDi, strasteй i3zbaviti tvoE stado. Tёmže hrtA nj vsёhъ nasъ ўmoli2.

BGor0dičenъ: Razumёvъ tvoE neizrečennoe, čctaz, tainstvo, g0ru prisёnnuю ґvvakymъ tS provozvэsti2: i3zъ tebє1 bo sodёtelь za miloserdіe vopl0щsz, drє1vnzz tstъ i3zrečє1nіz.

Kondakъ, glasъ v7.

Pod0benъ: Vhšnihъ i3щS:

Volnenій mn0žestvo nevlažnw prehodS, bezplHtnыz vragi2 strusmi slezъ tvoi1hъ pogruzi1lъ є3si2, bGomydre є3vfĐmіe prpdbne: tёmъ i3 čudesъ darъ prіslъ є3si2, moli2 neprestannw nj vsёhъ nasъ.

Jkosъ: Tverzi mo‰ ўstnA, preblženne, bGoprіstnыmi tvoi1mi moli1tvami bGu predstoS, vseslavne є3vfĐmіe, da vospoю2 bžctvennoe tvoE žitіE, i3 vozglag0lю dost0йnw dobrodёtєli tvo‰, ±že na zemli2 hrtA bGa radi soverši1lъ є3si2: st0lpъ bo kvi1lsz є3si2 i3 pravilo monahwvъ svёtlo, ravnoagGlьno stzžavъ žitіE, vъ nezahodi6maz voi1stinnu vseli1lsz є3si2. Moli2 neprestannw nj vsёhъ nasъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: KupinA vъ gorЁ ngnewpalьnaz, i3 roson0snaz peщь haldeйskaz ćvэ predpisa tz, bGonevёsto: bžctvennый bo neveщestvennый vъ veщestvennэmъ črevэ džgnь newpalьnw prіsla є3si2. Tёmže i3zъ tebє2 r0ždšemusz poemъ: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Ґvraamskій stzžavъ nravъ, premydre, t zemli2 i3zšedъ ni1žnzgw novagrada, preselьnikъ bhlъ є3si2 syždalю: i3 bGa ўzrёlъ є3si2, njbэщavaющa ti2 vozdanіe bogatno. Tёmъ veselssz ўserdnw pёlъ є3si2: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Raspalsemь dyhomъ, prepod0bne, kHzni vr†žіz razori1lъ є3si2, nryžіemъ njgraždsz, nasъ radi prigv0ždšagwsz na krtЁ. Tёmъ veselssz ўserdnw pёlъ є3si2: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Kъ gorЁ moli6tvы pristupi1lъ є3si2, i3 všedъ vo džblakъ d¦a, b9іz z†dnzz vi1dэlъ є3si2, i3 slavu prіemь razsuždenіz, bhlъ є3si2, dž§e, st0lpъ nepokoleblenъ: tёmъ prilёžnw moli2, i3zbavitisz i3skušenіz vražіz poю1щыmъ tS.

BGor0dičenъ: Zak0na i3sp0lnitelz črevonosi1la є3si2, prežde vBkъ syщa gDa vssčeskihъ sn7a, premydrostь že i3 si1lu, naposlёdokъ, prečctaz, pače є3stestvA na njbnovlenіe zemnы6mъ. Tёmъ blagočestnw, čctaz, i3zъ tebє2 r0ždšemusz zovemъ: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Vъ peщь džgnennuю ko ntrokHmъ є3vrє1йskimъ snizšedšago, i3 plamenь vъ r0su prel0žšago bGa, p0йte, dэlA, ćkw gDa, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Sleznыmi tvoi1mi tečє1nіi ngnep†lьnыz str†sti požeglъ є3si2: geenskagw plamene strahъ tgnalъ є3si2, dž§e mydre, soveršennoю lюb0vію sozdatelz svoegw2 primэsi1vsz strahomъ vo vs‰ vёki.

Ćkože є3nHhъ kъ bGu prestavivsz, t negw2 prіstъ bhlъ є3si2, dž§e, i3 sъ vhšnimi likosto‰nіi vodvorsešisz, i3 poeši: vs‰ dэlA gDnz, gDa p0йte, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Nhnэ netlёnnыhъ darHvъ naslaždazsz, i3 tris0lnečnыz svёtlosti i3spolnszsz, blženne, pэvcы2 tvo‰ strasteй tmы2 moli1tvami tvoi1mi i3zbavi: da dost0йnw hrtA slavosl0vimъ.

BGor0dičenъ: Klstvu razruši1la є3si2 drevnюю, prečctaz, zemnhhъ, neizrečennыmъ sl0vomъ bGa začenši, voploщenna i3zъ tebє2 za miloserdіe, prenepor0čnaz vLčce: є3g0že prevozn0simъ vo vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: T bGa, bGa sl0va, neizrečennoю mydrostію prišedšago njbnovi1ti ґdama, ćdію vъ tlёnіe padšago lю1tэ, t s™hz dv7ы neizrečennw voploti1všagosz nasъ radi, vёrnіi, є3dinomydrennw pёsnьmi veličaemъ.

Prosvэщenъ dobr0toю p0stničeskoю, dž§e, i3 njdёznъ ri1zoю netlёnіz, є3vfĐmіe, i3 vэncemъ darHvъ ўkrašenъ, vLcэ vsёhъ predstoi1ši raduzsz.

Vъ prebыv†liщa prisnoživ{щaz vseli1lsz є3si2, blženne, i3dёže ґpclwvъ sob0rъ i3 mn0žestvo myčєnikъ, prepod0bnыhъ sobranіe, prbr0kwvъ likov†nіz, vozda‰nіz bolёzneй t bGa prіi1mъ dost0йnw, bGomydre dostoslavne.

Vsesvёtelъ, bGoglag0lьniče, bhlъ є3si2, zarsmi svёta tris0lnečnagw svёtlw njzarsemь, i3sprosi2 pregrэšenій razrэšenіe i3 lю1tыhъ i3zbavlenіe, i3 ѕlhhъ tčuždenіe, vsBmъ lюb0vію kъ tebЁ pritekaющыmъ.

BGor0dičenъ: Voploti1vsz neizrečennw vLka vsёhъ i3zъ tebє2, bGorodi1telьnice marje, soveršenъ bhstь člvёkъ, por0ždsz: ćkw prežde ržctvA dv7u sohrani1 tz či1stu. E#g0že moli2 spasti2 t bёdъ dyšы našz.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Žєnы2 ўslhšite:

Mіrskagw ѕlostrastіz, ćkw trydna i3zbёglъ є3si2, i3 vozderžanіemъ pl0tь ўvzdi1lъ є3si2, njbnovi1lъ že є3si2 duševnuю krёpostь, prpdbne, i3 slavoю njbogati1lsz є3si2 nbcnoю, prisnopamztne: tёmъ molssz ne prestaй nj nasъ ko gDu.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ўžasnoe tvoE predstatelьstvo, marje bGoukrašennaz, i3 strašnaz tvoS slava po vseй zemli2: nj tebЁ vsi2 nhnэ hvalimsz, tS hodataicu i3myщe kъ sn7u i3 sozdatelю tvoemY: neushpnoю tvoeю moli1tvoю da spasemsz vsi2.

Na hvali1tehъ stіhi6rы, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Trudы2 p0stničeskimi tvoю2 dyšu vowruži1vъ, plotsk†z ўvzdi1lъ є3si2, prpdbne, mudrov†nіz, i3 ќmъ slavne, sodёlalъ є3si2 bžctvennыz trbcы žili1щe, i3 vozvhsilsz є3si2, i3dёže m§nikwvъ vHinstva, i3 dobr0ta nedomhslennaz, prbr0kwvъ likov†nіz, prpdbnыhъ sobr†nіz, pravednыhъ radovanіe. Sъ ni1miže nhnэ raduešisz, vъ slavэ predstoS hrtY, so derznovenіemъ moli1sz nj dušahъ našihъ.

Blgosti navhkъ trezvssz, t ю4nosti b0drstvuz vo vsёhъ blag0ю s0vэstію, ўm0mъ prewčiщennыmъ i3 dušeю, prpdbne є3vfĐmіe, nbcnыhъ činHvъ sіsnіz ўvi1dэti spod0bilsz є3si2. Sъ ni1miže nhnэ raduešisz, vo slavэ predstoS hrtY, so derznovenіemъ moli1sz nj dušahъ našihъ.

Presvёtloe žitіE tvoE, prpdbne є3vfĐmіe, ѓgGlы ўdivi2, i3 demwnskaz šat†nіz ćvэ ўstraši2, vёrnыhъ že sobr†nіz svёtlw ўkrasi2, kъ nbcnomu hrt0vu žili1щu povelэvaz šestvovati vsegdA. E#g0že moli2, t tli2 i3 bёdъ i3zbavitisz, vёroю tvorsщыmъ vsečestnyю pamztь tvoю2.

Slava, glasъ }:

Prіidi1te, prazdnolю1bcы, duh0vnый li1kъ sovokupi1vše, čestn0e toržestvo2 našegw zastypnika radostnw voshvalimъ i3 blagodarstvєnnыz pBsni prinesemъ, glag0lющe: raduйsz, prpdbne є3vfĐmіe, svэti1lьniče svёtlый, i4že mjra koncы2 prosvэщaz čudesы2. Raduйsz, i4že tёlo i3znuri1vъ, ćkw voi1stinnu v0inъ hrtA bGa, na str†sti velьmi2 podvizalsz є3si2 vъ ži1zni privremennэй, vёčnыz radi blažennыz ži1zni. Raduйsz, pohvalo2 monahwvъ i3 ўdobrenіe, i3 st0lpe nepodvi1žimый, skorbsщihъ bžctvennaz radoste, i3 njbi6dimыmъ teplый pob0rniče. I# nhnэ, preblženne є3vfĐmіe, ne prestaй molssz hrtY bGu, nj i5že vёroю i3 lюb0vію tvorsщihъ prisnoradostnuю i3 vseprazdnstvennuю pamztь tvoю2.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 prazdnika. Slavosl0vіe veli1koe.

Na lіturgji, blžє1nna s™agw, t kanHna pёsnь G-z i3 ѕ7-z.

Prokjmenъ, glasъ z7:

ČestnA predъ gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ:

Ґpclъ kъ galatwmъ, začalo sGi.

Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blženъ myžъ bosйsz gDa:

E#đlіe luki2, začalo k7d.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.