NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Ґprjllіa Gi

S™agw sщ7ennomyčenika ґrtemona.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ №.

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

So bezpl0tnыmi sovokupi1lsz є3si2, na zemli2 živhй, i3 sъ ni1mi neprestannw slyžiši trbcэ, ґrtemone bGoblženne. Tonyduže pri1snw ćkw nbcnый čelovёkъ hodS, vhšnimъ ўči1ši zemnы6z bžctvєnnыmъ čudesє1mъ.

Bžctvennыmъ sіsnіemъ njzarsemь, mn0gimi mykami i3znuri1lъ є3si2 tvoE tёlo, kъ neveщestvennэй prestavivsz zari2: є4юže razrэši1lъ є3si2 molьbami tvoi1mi strasteй njmračennuю n0щь, mydre, njzarsz dyšы našz.

NJ tvorsщihъ tvoю2 pamztь, sщ7ennom§niče, vёrnw, i3 mnHgіz p0dvigi čestnagw tvoegw2 mučenіz poю1щihъ, ne prestaй molS pri1snw, sohrani1ti t bёdъ i3 skorbeй, i3 byduщіz i3zbavitisz si6mъ tli2, ґrtemone m§niče bGopropovёdniče.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Pravomъ gnilhmъ pop0lzsz, ni1cъ ležY, i3 kъ tvoeй, dv7o, pritekaю tišinЁ, t byri soproti1vnыz, i3 i3skušenій mnogoobraznыhъ mS i3zbavi: da poю2 tvoю2 blgodatь neprestannw, bcde m™i prisnodv7o.

KrtobGor0dičenъ: Ў krtA predstosщi sn7a i3 bGa tvoegw2, i3 dolgoterpёnіe togw2 smotrsющi, glg0laše plačuщi, m™i čctaz: ўvы2 mnЁ, čado sladčaйšee, čto2 sі‰ straždeši nepravednw, sl0ve b9ій, da spaseši čelovёčestvo;

KanHnъ, є3gHže kraegranesіe, po ґlfavi1tu. Glasъ }.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: V0du prošedъ ćkw syšu, i3 є3gĐpetskagw ѕlA i3zbэžavъ, ї}lьtzninъ vopіsše: i3zbavitelю i3 bGu našemu poi1mъ.

Tverzaz razuma sokrHviщa podatelь, i3 si1hъ blgodatь podavaetъ nbi1lьnw slovesъ, vёroю voshvalsющыmъ stradalьca є3gw2 ґrtemona.

Strэl0ю presladkіz lюbvE hrt0vы ўszvena, t ю4nosti tS, mydre, tэlesnoe pristrastіe, ґrtemone, segw2 lюbvE ne tsэčE.

Vъ pis†nіz prini1kъ prilёžnw, bžctvennagw vo glubinY, ґrtemone, i3zvleklъ є3si2, mydre, razuma lyčšagw bogatstvo, i4mže vs‰ vBrnыz njbogati1lъ є3si2.

BGor0dičenъ: Zemnor0dnіi ržctv0mъ tvoi1mъ t zemli2 kъ vыsotЁ nbcnэй voznes0homsz voi1stinnu, čctaz bcde, i3 ѓgGlьskimъ likostosnієmъ pričt0homsz.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Tы2 є3si2 ўtverždenіe pritekaющihъ kъ tebЁ, gDi, tы2 є3si2 svёtъ njmračennыhъ, i3 poetъ tS dyhъ m0й.

Si1loю d¦a njdёznъ, pobэdi1lъ є3si2 njpolčє1nіz, ±že na ziždi1telz, ґrtemone vsed0blій.

Ўgasi1lъ є3si2 peщь bezb0žіz, prpdbne, stradalьčeskihъ kroveй tvoi1hъ njdoždє1nіi, ґrtemone preslavne.

KipS bžctvennыmъ račenіemъ, i3 razžigaemь bžctvennoю lюb0vію, prpdbne, za sію2 postradalъ є3si2.

BGor0dičenъ: Razrэši2 ržctvo2 tvoE grэhHvъ našihъ, čctaz, vinы6, i3 pravdoю vs‰ vBrnыz svzzA.

Sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Sk0rw predvari2:

I#spovBdanіi svzщennыmi pod0bstvovavъ, i3 m§ničeski ži1znь soverši1vъ, kъ nb7si2 vosteklъ є3si2, ґrtemone mydre, vэnecъ neuvzdaemый t bGa prіemь. Tёmъ svztyю tvoю2 prazdnuemъ pamztь, vopію1щe: pomzni1 nы, svzщennomyčeniče, hrtY predstoS.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

NJbnovi1la є3si2, čctaz, bžctvennыmъ ržctv0mъ tvoi1mъ, i3stlёvšee vo strastehъ zemnor0dnыhъ mertvennoe suщestvo2 i3 vozdvi1gla є3si2 vs‰ t smerti kъ životY netlёnіz. Tёmže tS po d0lgu blaži1mъ vsi2, dv7o preproslavlennaz, ćkože proreklA є3si2.

Krtobogor0dičenъ: Na krtё tz vozvhšena ćkw ўzrЁ prečctaz m™i tvoS, sl0ve b9ій, m™rski rыdaющe vэщaše: čto2 n0voe i3 strannoe sіE čydo, sn7e m0й; kakw, ži1znь vsёhъ, vkušaeši smerti, njživi1ti mє1rtvыz hotS, ćkw miloserdъ.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ, gDi, smotrenіz tvoegw2 tainstvo, razumёhъ dэlA tvo‰, i3 proslavihъ tvoE bžctvo2.

Žertva tvoS, slavne, na žertvennikъ nbcnый voznesesz, i3 blgoprіstna vLcэ vsёhъ nhnэ bhstь.

Vъ vidёnіe lyčšee voznesъ ќmъ, ґrtemone prpdbne, nauči1lsz є3si2 t†inъ hrt0vыhъ, za ni1hže i3 postradalъ є3si2.

Vodruzi1vsz na nedvi1žimэmъ kameni ziždi1televы, prepod0bne, lюbvE, prilHgi i3 trevolnє1nіi vragHvъ ne pokolebalsz є3si2 vesьmA mhslію.

BGor0dičenъ: Ćkw neistoщaemoe, vLčce, tS darovanій sokr0viщe i3myщe, nezavi6stnыz darы čudesъ t tebє2 vsi2 prіemlemъ.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Prosvэti2 nasъ povelBnіi tvoi1mi, gDi, i3 mhšceю tvoeю vыs0koю, tv0й mi1rъ podaždь namъ, člvэkolю1bče.

Volnamъ, mydre, bezb0žіz zapreti1vъ, spaslъ є3si2 lю1di blagopokwrli1vыz, nastavlь vo pristaniщe vёrы.

Svэti1lьnikъ svёtelъ, vъ noщi2 lesti, prpdbne, vozsіsvъ dobrodёteleй svёtomъ bGorazymіz, na svёtъ čelovёki napravilъ є3si2.

Tai1nnikъ hrt0vъ bhvъ, ґrtemone prpdbne, neizrečennыhъ t†inъ, sebE prineslъ є3si2 tomY prіstnu žertvu stradanіemъ.

BGor0dičenъ: T skvernы mS strasteй i3 njkalsnіz njči1щši, dyšu moю2, bGonevёsto, tvoi1mi moli1tvami, či1stu bGu predstavi.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: NJči1sti mS, sp7se, mnHga bo bezzakHnіz mo‰, i3 i3zъ glubinы2 ѕHlъ vozvedi2, molю1sz: kъ tebё bo vozopi1hъ, i3 ўslhši mS, b9e spasenіz moegw2.

Zak0nnw za hrtA stradavъ, ґrtemone, njbliči1lъ є3si2 bezzak0nnuющihъ vr†gъ ѕločesti1voe velёnіe: tёmže zak0nenъ m§nikъ pokazalsz є3si2, bžctvennыmi pobёdami vэnčaemь.

I#zsuši1vъ m{tnыz pot0ki bezb0žіz slovesъ tvoi1hъ ngnemъ, svBtlыz i3stoči1lъ є3si2 rёki vёrы bGorazymіz vBrnыmъ, ґrtemone prpdbne.

Vowruži1vъ, slavne, p0mыslъ na bori1telz ѕmjz, d0blimъ sopletenіemъ, ґrtemone, nizloži1vъ є3go2, mertva pokazalъ є3si2, i3 t gDa pobёdы vэnecъ prіslъ є3si2.

BGor0dičenъ: Bhhomъ mertvіi bezsmertnіi, bžctvennoю blgodatію ržctvA tvoegw2, i3 tlёnіz pervagw i3zbavihomsz, bcde čctaz, i3 netlёnіz ndeždeю ўkrasi1homsz.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: T їudei došedše, džtrocы vъ vavmlHnэ i3nogdA vёroю trbčeskoю plamenь peщnый popraša, poю1щe: nc7є1vъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Ngnemъ raspalaemь bžctvennoю vLki lюb0vію, m§niče slavne, vъ p0dvigъ trudHvъ ўserdnw v0leю vteklъ є3si2, zovhй: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Si1loю parakli1tovoю njblečenъ, m§niče, ćkw ґpcli, prelesti njpolčє1nіz d0blimъ terpёnіemъ pobэdi1vъ, pёlъ є3si2: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Cэlomydrіemъ žitіE ўkrasi1vъ, i3 tёlo čistot0ю, či1stw hrtY, ґrtemone, svzщennodёйstvovalъ є3si2, poS i3 vospэvaz blgodarstvєnnaz: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

BGor0dičenъ: Da vs‰ privlečetъ kъ nbcnэй slavэ tvorecъ vsegw2, i3zъ tebє2, bGorodi1telьnice, blgoizv0li rodi1tisz, i3 sъ nami, ćkw člvэkolю1becъ i3 blgodёtelь bGъ, pl0tію poži1ti.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: CRS nbcnago, є3g0že poю1tъ vHi ѓgGlьstіi, hvali1te i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

CRS nbcnago, ćkože predpočelъ є3si2 po dostosnію t vsёhъ zemnhhъ, sъ si1mъ vo vёki, ґrtemone, sraduešisz.

Prevoznesena tS dušeю kъ ziždi1telю, pril0zi muči1teleй, strton0sče, nikakože segw2 tvlek0ša lюbvE.

Svёta bžctvennagw blistanьmi, strastoterpče, prosvёщsz, všedъ vъ nezahodi1mый žertvennikъ t†inъ, ćkw tai1nnikъ neizrečennыhъ.

BGor0dičenъ: I$že čelovёčeskoe є3stestvo2 prіemый, bcde, i3zъ tebє2 pače ўmA i3 sl0va, shnы čelovёčєskіz sodёla svHйstvennы.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Voi1stinnu bcdu tS i3spovёduemъ, spasennіi tob0ю, dv7o čctaz, sъ bezpl0tnыmi li1ki tS veličaющe.

Zi1mu bezb0žіz, m§niče, pretekъ, vo blagočestіz vesnu dosti1glъ є3si2, i3 slnca slavы svёta spod0bilsz є3si2.

Duševnыmi i3 razymnыmi nčesы2 provi1dэvъ njdesnyю tebє2 stosщa gDa, ne pokolebalsz є3si2 mykъ, ґrtemone, volnami.

Ćkw bžctvennыz neizrečennыz slavы, strastoterpče, spod0blьsz so strtoterpcы i3 ў§niki2 hrtHvы, nj nasъ ўmoli2 sego2, ćkw blgoutr0bnago.

BGor0dičenъ: Svhše, bcde, tvoi1mъ blgoutr0bіemъ našu niщetY posэti2, i3 t tli2 i3 bёdъ nasъ i3zbavi.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.