IZABRANE BESJEDE

 

PISMA ARHIMANDRITA JOVANA (KRESTJANKINA)

Božiji promisao
 
Dragi u Gospodu E. i E.,
Dobili smo Vaše pismo i sve molbe ispunjavamo. I sami se molimo za L. Kako Bog da, primićemo bez smutnje i rasuđivanja. Učite se da blagodarite Boga. On Vam je darovao prozrenje (moguće, još uvek ne potpuno) i svetlost Pravde Božije i Istine već nisu duši strani. Zadobivši taj veliki dar, ostaje Vam da još primite i sve što Vam Gospod pošalje.
Jer je od Njega samo najbolje, samo blago, samo život i privremeni, a tim pre večni. Ne slabite u veri. Svetom upravlja samo Božiji Promisao i u tome je spas za verujućeg čoveka i u tome je snaga da se podnese zemaljska tuga.
Dragi E., u „Dobrotoljublje“ se za sada ne udubljujte, jer još nije vreme. Nađite „Neizdani dnevnik“ sv. pravednog baćuške Jovana Kronštatskog. On će Vam pomoći da saznate kako i zašto se ide ka svetosti. Ne žurite da vidite sebe bezgrešnim. Bolje je znati realnosti svog unutrašnjeg života, to jest, svoju krajnju nemoć i silu đavola i svesilnu pomoć Božiju ka smirivšemu se od svoje nemoći čoveku. Gospod sa Vama, da Vas ukrepi i umudri.
Molimo se za Vas i pamtimo.
A brat će sam rešavati svoje probleme, bez Vas i bez mene.
 


 
L.!
Rekao bih da mi se obraćate kao gatari. Meni nije dano da znam šta će sa Vama sutra biti. Krst koji sada nosite je samodelni i kako Vi u svom bivšem mužu ne vidite čoveka, već izvor blagostanja, mislim da nećete uspeti da ponovo okupite porodicu. Izgleda da Vi nemate hrišćansko poimanje braka, a u stvari ga niste ni imali. Upravo zbog toga se porodica i raspala. Ko je gord, a ko smiren, samo Bog zna. Bilo bi dobro da vidite sami sebe.
Neću odbiti da se pomolim, a pogađati buduće ne mogu.
 


 
Draga u Gospodu L.A.,
Dobio sam Vaše pismo. Krst je Vaš težak i jedinstvena uteha je da nije izmišljen već dan odozgo i strpljivo nošenje, bez sumnje, doprinosi spasenju.
Misao o primanju monašestva je zbunjujuća. Reći ću Vam da ne znate šta tražite. Kao prvo, nositi podvige monaškog delanja sa Vašim bolestima je nemoguće, a kao drugo, Vaš muž je još uvek živ i to je takođe životno breme i krst, jedva da nije veći od krsta bolesti, i treba ga doneti do kraja. Tako, tu misao potpuno izbrišite iz svesti.
Sa pitanjem zaveštanja, vremenom ćete se razabrati sami, a za sada vi svoju imovinu zaveštajte O., a O. svoju Vama.
A lekari i lekovi su od Boga, i da se ne biste iskušavali, treba se lečiti kod lekara. Prvo, obraćanje Lekaru duša i tela naših kroz Tajne saborovanja, ispovedi i pričešća, a posle sebe verom dati na brigu lekarima.
Neka Vas umudri Bog.
 


 
Draga u Gospodu V.,
Pismo sam dobio i molbu o molitvi ispuniću. A Vi počešće gledajte na Spasiteljni Krst Gospodnji, da bi u Vašem srcu zaživela misao o Vašem ličnom Krstu, koji će takođe biti na spasenje.
Za supruga se molite, ali njemu to ne pokazujte. Žalite ga. Vi ste s Bogom i iznemogli ste pod težinom žitejskog krsta, a on je sam kao prst i od toga se i srdi. Neka ga Gospod umiri, a Vas da umudri da sačuvate porodicu.
 


 
Rabo Božija E.,
Milosti Božijoj nema granica. To bi Vi opitno i dobro trebali da znate po sebi.
Kako ćete živeti dalje; to je samo Vaš izbor. Ja ne mogu blagosloviti niti braniti. U gospoda je i monaštvo spasiteljno i častan brak pohvalan. A bira svaki čovek sam. No, da je i jedno i drugo krstonošenje – to je bezuslovno. Tako, i u najsrećnijem braku krst se ne može izbeći. Ako li je još i nesrećan, tada je dvostruko teško i Vi to iz iskustva znate.
Tako, pročitajte prvu poslanicu Korićanima i presecite svojim umom i izaberite krst po želji srca.
 


 
Dragi u Gospodu A.,
Iz Vašeg dalekog „raja“ teško je pretpostaviti šta se kod nas događa. Zbog toga ne žurite da teoretski rešavate svoje pitanje i mene ne zovite u pomoć. Ukoliko budete imali priliku, dođite i vidite svojim očima i umom. Proverite teren. Posle toga, uporedite mogućnosti tamo i kod nas, pa rešavajte. Sada je svugde dobro, gde nas nema. Jedno je jasno, od Krsta možemo da se oslobodimo samo ako se sasvim udaljimo od Boga. No, tada ćemo umesto Krsta nadenuti drugi jaram koji je beznadežan.
Rusija je opet u prvim redovima. Za sada živimo sa Božijom pomoći i nadamo se da će se naći kod nas na Rodini deset pravednika radi kojih će Gospod pomilovati Rusiju. Još se nadamo i na zastupništvo Majke Božije, Državne naše Vladičice i svetih naših srodnika koji su položili svoje živote za krst Hristov. Neka Vas Bog čuva.
 

   

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *