NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Noemvrіa f7i

S™agw prbr0ka ґvdja.

I# s™agw m§nika varlaama.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы prbr0ka, glasъ №.

Pod0benъ: Vsehvalьnіi m§nicы:

Prіsteliщe d¦a svёtloe, ґvdje, bhvъ, i3 t negw2 prosvэщaemь bGovi1dnэйše, prbr0čestvіz džbrazomъ, i3 byduщihъ proznanіemъ, i3 znanіemъ i4stinы njbogati1lsz є3si2. I# nhnэ moli1sz, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

I$miže vowbražaetsz bGъ pervыmi sv0йstvы, i3 syщestvennыmi ўkaz†nіi, si1hъ slavnіi i3 čestnji prbr0cы, pričaщenіemъ i3 blagodatію, vtor0e po daru pričaщaюtsz, prosvэщaющu gDu ўg0dniki svo‰ svoeю svёtlostію.

Nezahodi1magw i3spolnsemь svёta, i3 slavu vi1dz, pače ўmA i3 smhsla, i3 predstoS vLcэ vsёhъ, ćkw prbr0kъ slavnый, i3 bžctvennый bGovэщatelь bhvъ. Togo2 moli2, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

I$nы stіhi6rы, s™agw varlaama, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

StolpA tverdёйšій, i3 mёdi krэpčaйšій, i3 želёza bhlъ є3si2 moщnёйšій: tstupaetъ bo žg0mo, i3 ѓbіe razrušaemo si1hъ k0eždo ngnemъ, togw2 nyždeю pobэždaemo, tvos že neprekl0nna desni1ca prosterta ќglієmъ žgyщыmъ preslavnw prewdolЁ, vsemydre.

Svzщennikъ ćkože bhvъ, i3 bGu predstoS, i3 kъ tomY, blaženne, prihodS, ne čuždeю kr0vію, svoeю že naipače, i3 ruk0ю m§ničeskoю blagov0nіz kadi1lo prineslъ є3si2, ne demwnskimъ prelestemъ, hrty že sp7su i3 vLcэ i3 pri1snw crtvuющemu.

Svzщennika prinossщa, i3 ѓgnca prinosi1mago, tog0žde nboю1du tS, vsehvalьne, radostnw i3menyemъ, ćkw syщa nboE tebE samago bGu, ćkw vsenepor0čnoe zakolenіe, vsesožegъ džgnennыmъ mučenіemъ. E#g0že moli2 spasti2 čtyщыz pri1snw vseslavnuю pamztь tvoю2.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Tyčami d¦a pres™agw, prečctaz, moю2 mhslь njrosi2, ćže kaplю r0ždšaz hrtA, neizčetnw, bezmBrnaz bezzakHnіz čelovёkwvъ щedr0tami i3zmhvšuю: i3zsuši2 i3st0čnikъ strasteй moi1hъ, i3 pot0ka mS spod0bi sladosti ži1zni pri1snw moli1tvami tvoi1mi.

KrtobGor0dičenъ: Ѓgnca i3 pastыrz tS, na drevэ ćkw vi1dэ, ѓgnica r0ždšaz rыdaše, i3 materski tebЁ vэщaše: sn7e vozželёnne, kakw na drevэ krtnэmъ povёšenъ є3si2, dolgoterpэli1ve; kakw rycэ i3 n0zэ tvoi2, sl0ve, prigvozdi1šasz t bezzak0nnыhъ i3 kr0vь tvoю2 i3zlіslъ є3si2, vLko;

Troparь m§nika, glasъ d7:

M§nikъ tv0й, gDi, varlaamъ, vo stradanіi svoemъ vэnecъ prіstъ netlёnnый, t tebє2 bGa našegw: i3mёzй bo krёpostь tvoю2, muči1teleй nizloži2, sokruši2 i3 demwnwvъ nemoщnы6z derzwsti. Togw2 moli1tvami spasi2 dyšы našz.

Na ќtreni kanHnъ nktHiha є3di1nъ: i3 s™hhъ dvA.

KanHnъ prbr0ka, feofanovo, glasъ є7, є3gHže kraegranesіe:

Prozorli1vagw ґvdja poю2 slavu.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Sp7si1telю bGu, vъ m0ri lю1di nem0krыmi nogami nastavlьšemu, i3 faraHna so vsev0instvomъ pot0plьšemu, tomY є3di1nomu poi1mъ, ćkw proslavisz.

Sp7si1telю bGu prbr0česki predstoS nhnэ, so derznovenіemъ moli1sz, svэщatelьnыmi lučami prosvэщati, vёroю, bGodohnovenne, tS blažaщыz.

I$že vs‰ ćvэ proznatelьnw zrsй, tvoegw2 serdca nemytnoe i3 či1stoe i3 svэtozarnoe, blaženne, vi1dz, pror0ka bGoprіstna tS postavlsetъ.

VidBnіz vi1dэvъ i4stinnw, t bGa tebЁ i3z8zvlsєmaz, propovёdalъ є3si2 ѕločestіe bratій i3 pagubu lю1tuю, i3 tёhъ pravednoe, blženne, i3zkorenenіe.

BGor0dičenъ: Spasšіisz tvoi1mъ, bGorodi1telьnice čctaz, bezsёmennыmъ roždestv0mъ, m0limъ tS: mіrskjz napasti i3zbavi nы2, soglasnw zovyщыz pёsnь pobёdnuю.

I$nъ kanHnъ myčenika, feofanovo, glasъ d7, є3gHže kraegranesіe:

Terpэli6vыz tvo‰, varlaame, poю2 bolBzni.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Vospoю2 tebЁ, gDi b9e m0й, ćkw i3zvelъ є3si2 lю1di i3zъ rab0tы є3gĐpetskіz, pokrhlъ že є3si2 kolesni6cы faraHnovы i3 si1lu.

Tvoegw2 stradanіz svэtlostьmi2 njzarsemь, nasъ, vёroю čtyщihъ pamztь tvoю2, soblюdi2, varlaame, moli1tvami tvoi1mi.

gnь ўgasi1vый nečestіz, bGočestіz i3zvёstnw ngnemъ bGodohnovennыmъ, da počti1tsz pэsnopёsnьmi varlaamъ čydnый.

NJ blagočestіi podvizavsz, vэnčen0sče varlaame, vэncemъ slavы nhnэ dost0йnw počestvovalsz є3si2, desni1ceю vsederži1televoю.

Krёpostь tebЁ darovA vLka, na razli6čnыz r†nы, vseblženne myčeniče: segw2 radi pobэdi1lъ є3si2 bezb0žnыhъ svirёpstvo.

BGor0dičenъ: Lёstvica kvi1lasz є3si2 nbcnaz, є4юže sni1de kъ namъ sl0vo, dv7o, ю4že drevle provi1dэ їakwvъ, praotecъ tv0й.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Si1loю krtA tvoegw2, hrtE, ўtverdi2 moE pomыšlenіe, vo є4že pёti i3 slaviti spasi1telьnoe tvoE voznesenіe.

V0dъ tainstvennыhъ rэkA, i3zъ puči1nы proishodS darHvъ d¦a, bGovэщatelю, bhlъ є3si2.

Hotёnіemъ i3 pr0mыslomъ b9іimъ, provozvэщati b{duщaz predloži1lsz є3si2, dostoslavne.

Prosvэщaemь bžctvennыmъ svёtomъ i3 nbcnыmъ, provozvэsti1lъ є3si2 byduщee kzhkwmъ spasenіe, vseblženne.

BGor0dičenъ: Vseli1sz sl0vo vъ tS, dv7o m™i, spasaetъ že bcdu mydrstvuющыz tS, hodataйstvomъ tvoi1mъ, vsenepor0čnaz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Lykъ si1lьnыhъ i3znem0že, i3 nemoщstvyющіi prepossašasz si1loю: segw2 radi ўtverdi1sz vъ gDэ serdce moE.

Vesь pl0tskій soю1zъ i3 sočetanіe tvoi1hъ ўdHvъ razrэšašesz: no krёpostь soblюdesz tvoeS duši2 nerasterzana.

Stremlenіe blagom0щnw preterpёlъ є3si2 stryžuщihъ tvo‰ rebra, vseblženne, terpёnіe ю4nošeskoe krёpkw pokazavъ.

Kto2 tvoE krёpkoe i3 si1lьnoe, i3 p0mыsla neužasnoe mudrovanіe pohvalami pohvalitъ po dost0instvu, vseblženne;

BGor0dičenъ: Ўstavisz tlS smerti vo v3postasnoй pl0tію ži1zni, prečctaz, čelovёkwmъ ćvlьšeйsz i3zъ čreva tvoegw2, bGonevёstnaz.

Sэdalenъ prbr0ka, glasъ №.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й, sp7se:

Veli1kій ґvdjй, bžctvennыmi sі‰nіi ќmъ svэtovi1dnый stzžavъ, skazyetъ b{duщaz, d¦omъ s™hmъ vэщaz. Sego2 dnesь, blagočestivomydrennw čtyщe, soveršaemъ svzщennuю є3gw2 pamztь, serdcA prosvэщaющuю.

Slava, m§nika, glasъ d7.

Pod0benъ: Vozneshйsz:

Plamenь nečestіz ўgasi1vъ, i3 ros0ю bGoznanіz vžeglъ vёrnыhъ serdcA, nhnэ da počti1tsz vёrnw varlaamъ slavnый pёsnьmi bžctvennыmi: seй bo posrami2 jdwlьskuю lestь, i3 pobёdnый vэnecъ vzemъ, vsBmъ pr0sitъ grэhHvъ njstavlenіz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

I$že na prt0lэ heruvjmstэmъ sэdsй, i3 vъ nёdrэhъ dž§ihъ prebыvazй, ćkw na prt0lэ s™ёmъ sэdi1tъ svoemъ, vLčce, vъ nёdrэhъ tvoi1hъ: vopl0щsz bo bGъ voi1stinnu, vocRi1sz nadъ vsёmi kzhki, i3 razymnw nhnэ poi1mъ є3mY. E#g0že ўmoli2 spasti1sz rabHmъ tvoi6mъ.

KrtobGor0dičenъ: I#zъ beznačalьnagw nc7A roždennago, naposlёdokъ tS pl0tію r0ždšaz, na krtЁ vi1szщa zrsщi, hrtE, ўvы2 mnЁ, lюbeznэйšій ї}se, vopіsše: kakw, slavimый ćkw bGъ t ѓgGlъ, t bezzak0nnыhъ nhnэ čelovBkъ, sn7e, hotS raspinaešisz; poю1 tz, dolgoterpэli1ve.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ slyhъ si1lы krtA, ćkw raй tverzesz i4mъ, i3 vozopi1hъ: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Prbr0čestva blgodatь, t strasteй ćkw pred8wči1stivъ tvoю2 dyšu, d¦omъ s™hmъ prіemъ, vozopi1lъ є3si2: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Prbr0kъ ґvdjй, zareю svэtodatelьnыz m0lnіi njzarsemь, prosvэti2 nasъ zvati tebЁ: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Nevэstokrasi1telь kvi1lsz є3si2, vseblženne, cRk0vnый, t sіHna propovёdavъ sp7sa i3zhti, є3myže zovemъ: slava si1lэ tvoeй, gDi.

BGor0dičenъ: Sobeznačalьnoe i3 soprisnosyщnoe sl0vo dž§ee rodilA є3si2, čctaz, bGolёpnw, є3myže zovemъ: slava si1lэ tvoeй, gDi.

I$nъ.

Їrm0sъ: Tvoegw2 na zemli2 kvlenіz, hrtE b9e, propovёdaz pror0kъ prišestvіe, sъ veselіemъ vopіsše: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Vitjйskoe skvernosl0vіe tri1nuvъ, ўčenіe že ґpclьskoe prіemъ i4stinnoe, slavne, svidёtelь i4stinnый bhlъ є3si2.

I$že ngnS si1lьnэйšee proizvolenіe stzžavъ, muči1teleй bezymіe nizloži1vъ, zoveši: slava si1lэ tvoeй, gDi.

NJ hrtЁ daže do smerti, terpэlivodyšne, ngnю2 i3 mykamъ proti1vilsz є3si2, veleglasnw poS: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Si1lьnэйšimъ preuserdіemъ, vseblženne, njbderži1mь, prelestь popralъ є3si2 bGomydrennw, poS: slava si1lэ tvoeй, gDi.

BGor0dičenъ: Vopl0щsz t dv7ы bezpl0tnый, na zemlю kъ čelovёkwmъ prіi1de. Tёmže vёroю zovemъ: slava si1lэ tvoeй, gDi.

P0ёsnь є7.

Їrm0sъ: Ќtrenюющe, vopіemъ ti2, gDi, spasi1 nы: th bo є3si2 bGъ našъ, razvэ bo tebє2 i3n0gw neznaemъ.

Ќtrenevavъ ko gDu, prіslъ є3si2 sъ nb7sE darъ d¦a pres™agw, vsehvalьne.

Spom0щnika žitіE bžctvennoe stzžavъ, vi1dэti spod0bilsz є3si2 nevi1dimw razumэvaemago.

VozsіS tebЁ svёtъ, vseblaženne, ćkw prbr0ku, i3 togw2 supryžnica tebЁ veselіe darovasz.

BGor0dičenъ: Hotёnіemъ vssčeskaz, prečctaz, sotvori1vый, i3zъ tebє2 sozdasz, є4že po namъ, prebžctvennый.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vozsіsvый svёtъ, i3 prosvэti1vый ќtro, i3 pokazavый denь, slava tebЁ, slava tebЁ, ї}se, sn7e b9ій.

Pokazavый namъ svoi1hъ strteй svidёtelz, vopію1щa: slava tebЁ, slava tebЁ, ї}se, sn7e b9ій.

Terpёnію tvoemY mn0gomu, mzdA i3 pobёdы vэnecъ i3spletesz, slava tebЁ, slava tebЁ, zovyщu, ї}se, sn7e b9ій.

Strёlы glagHlъ tvoi1hъ vъ serdcA vr†žіz vonzi1lъ є3si2, zovhй: slava tebЁ, slava tebЁ, ї}se, sn7e b9ій.

BGor0dičenъ: S™yю g0ru, čctaz, i3 ćkw ski1nію vыsočaйšagw mydrstvuющe tS, dv7o, slava tebЁ, zovemъ, bcde, naše ўpovanіe.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: NJbhde mS bezdna, gr0bъ mnЁ ki1tъ bhstь, ѓzъ že vozopi1hъ kъ tebЁ člvэkolю1bcu, i3 spase mz desni1ca tvoS, gDi.

Si1loю d¦a bžctvennagw zrёlъ є3si2, prbr0če, b{duщaz, džbrazы prіemlz bžctvennыhъ kvlenій, ćkw vъ zercalэ duši2 svёtlostію.

Ўmoli2 gDa, prbr0če vseblženne, moli1tvami tvoi1mi, vёroю soveršaющыmъ pamztь tvoю2, prosS pregrэšenій darovati proщenіe.

Ўmi1lostivisz rabHmъ tvoi6mъ, i3 si6mъ pregrэšenій proщenіe podaždь, člvэkolю1bče, i3mёzй molsщago tS tvoego2 prbr0ka, mjru tebE provozvэsti1všago.

BGor0dičenъ: Vssčєskaz nossй sl0vomъ, bžctvennoю si1loю, njb8‰tіi tvoi1mi n0sitsz, neiskusobračnaz: є3g0že nhnэ moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vozopi2, prowbrazyz pogrebenіe tridnevnoe, prbr0kъ їHna, vъ ki1tэ molssz: t tli2 i3zbavi mS, ї}se, cRю2 si1lъ.

Da bію1tsz desni1ceю razžžennoю li1ca demwnskaz, serdca že vёrnыhъ da vzыgraюtsz, i3 bezpl0tnыhъ li1cы svёtlw da veselstsz.

Ўkrašaюtsz d0brыhъ tvoi1hъ pHdvigъ pobBdы i3 njdolёnіz, i3 stradalьčєskaz zrsщihъ natrižnє1nіz, pervoroždennыhъ i3zbrannoe i3 svэton0snoe toržestvo2.

Vostanite, d0brіi nhnэ živopi1scы, m§nika džbrazъ vašimi blagohi1trostьmi ўkrasi1te, podvigopol0žnika ćvstvennw vъ nemъ načertaющe.

BGor0dičenъ: Veseli1tsz nj tebЁ, bGomati vsepёtaz, pram™i, drevnіz klstvы ržctv0mъ tvoi1mъ i3zbavlьšisz, i3 smertnagw g0rьkagw njsuždenіz.

Kondakъ m§nika, glasъ d7.

Pod0benъ: Kvi1lsz є3si2:

Kvi1lsz є3si2 preudivlenъ krёpostію vsesožženіz, lіvanъ blagov0nenъ sebE prineslъ є3si2 žertvu hrtY, i3 vэnecъ p0česti prіi1mъ, varlaame, pri1snw moli2 za nы2, stradalьče.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Vъ peщi2 džgnennэй pэsnosl0vcы spashй džtroki, blagoslovenъ bGъ nc7ъ našihъ.

Preestestvenna i4stinnw prbrHkъ tvoi1hъ slava, blgoslovennый b9e ntє1cъ našihъ.

Sъ bGomъ njbitati spod0bivsz, vospэvaeši: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Vo prbr0cэhъ tvoi1hъ bžctvennuю blgodatь tvoю2 kvlseši, blgoslovennый b9e ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: I#zbavlennіi tvoi1mъ ržctv0mъ, prečctaz dv7o, pэsnopoemъ: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Nc7ъ našihъ b9e, ne posrami2 nasъ, no daruй namъ so derznovenіemъ vopi1ti tebЁ: blgoslovenъ є3si2, b9e nc7ъ našihъ.

Sъ myčeničeskimi li6ki, ćkw nepobэdi1mь myčenikъ, spod0bilsz є3si2 hrtY veleglasnw zvati: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

So svэщami svёtlыmi vъ bžctvennый čert0gъ všelъ є3si2, hrtY, velikom§niče, zovS, blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Krэpčaйšu ngnS desni1cu stzžavъ, predstatelь desnhй tvoemY vLcэ, zoveši: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: I#zbavlennіi tvoi1mъ prečctыmъ ržctv0mъ, poemъ tS vёrnіi, neprestannw zovyщe: blgoslovenъ, prečctaz, pl0dъ čreva tvoegw2.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: I#zъ nc7A prežde vBkъ roždennago sn7a i3 bGa, i3 vъ poslBdnzz lBta voploщennago t dv7ы m™re, svzщennicы, p0йte, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

T bGa prosvёщšesz, prbr0cы provozvэщaюtъ byduщihъ znanіe, bGomydrennw vzыvaющe: svzщennicы, p0йte, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Ćkože zarS vъ puči1nэ, vo tmЁ syщыz prosvэti1lъ є3si2, bžctvennыmi lučami, bGovэщatelю, njzarsemь, zovhй: svzщennicы, p0йte, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

BGor0dičenъ: Po bžctvennomu suщestvY nc7Y tvoemY є3dinosyщne, i3 namъ є3dinoestestvenъ kvi1lsz є3si2, voploti1vsz t neiskusomyžnыz m™re. Tёmъ tS poemъ, hrtE, i3 blagoslovi1mъ vo vs‰ vёki.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vs‰ dэlA b9іz, i3 vsS tvarь blagoslovi1te gDa prpdbnіi i3 smirennіi serdcemъ p0йte є3go2 i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

VsE nizloži1lъ є3si2 vražіe vseoryžіe, varlaame dostoslavne, popali1lъ є3si2 jdwlьskuю lestь, zovhй: tS prevozn0simъ, hrtE, vo vёki.

Ўkrašenъ blagolёpnw, hrtY predstalъ є3si2, stradalьče prisnopamztne, kr0vію m§ničeskoю njčervlenu nosS bagrzni1cu, i3 vLku poS vo vёki.

Blagočestіz ngnemъ razžženъ, ćkw ternіe popali1lъ є3si2 vs‰ demwnskaz mečt†nіz, zovhй: tS prevozn0simъ, hrtE, vo vёki.

BGor0dičenъ: Blagoslovsщіi tS vёrnw t gDa blagoslovlsюtsz, vsenepor0čnaz: raždaeši bo blagoslovsщago tvarь vLku, є3g0že prevozn0simъ, čctaz, vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: TS pače ўmA i3 slovesE m™rь b9ію, vъ lёto bezlёtnago neizrečennw r0ždšuю, vёrnіi є3dinomydrennw veličaemъ.

Sl0vomъ bžctvennыmъ i3 dэsnіemъ ўkrašaemь, vperi1vsz d¦omъ, prbr0če čydnый, b{duщaz zrёti spod0bilsz є3si2.

I#dёže prbr0čestіi li1cы vselsemь, i3 s™hhъ svёtlwsti, moli2 gDa, spasti2 vёroю blagohvalzщыz tS, slavne.

Vesь bGu teplэ prilэžA, či1stw besёdovalъ є3si2 b9estvennыmi kvlє1nіi, i4hže i3 nhnэ naslaždaešisz, vseblženne.

BGor0dičenъ: TS svёta svэti1lьnikъ poemъ, čctaz, tS i3 skrižalь blgodati, sl0vo voploщennoe prіemšu vёdzщe, veličaemъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Kamenь nerukosёčnый t nesэk0mыz gorы2 tebє2, dv7o, kraeug0lьnый tsэčesz, hrt0sъ, sovokupi1vый razsto‰щazsz є3stєstvA. Tёmъ veselsщesz, tS, bcde, veličaemъ.

Zak0nъ pohvalenій pobэždaetsz podvigHvъ tvoi1hъ veli1čestvomъ, є3di1nъ vLka hrt0sъ tS slaviti vёstь bžctvennoю svёtlostію, є3g0že prilёžnw moli2, nj vёroю vospэvaющihъ tS.

Vsego2 tebE samago gDu žertvu ži1vu prineslъ, vesь togw2 crtvіz snaslёdnikъ kvi1lsz є3si2 i3 pričastnikъ, i3 sъ ni1mъ raduzsz nhnэ crtvueši, prisnopamztne.

Za tvoю2, sp7se, lюb0vь, kr0vію daže i3 do smerti, mečY i3 ngnю2 i3 mykamъ bžctvennый m§nikъ protivowpolči1vsz, є4že ў tebє2, člvэkolю1bče, bezsmertіe prіemъ, naslaždaetsz.

BGor0dičenъ: TS zastypnicu mjra i3 bGomaterь dv7u, vseS ži1zni moeS predstatelьnicu i3 spasenіe, raduzsz, predlagaю: th bo bGa r0ždšaz, spasati m0žeši poю1щыz tS.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: ЎčenikHmъ zrsщыmъ:

Ґvdje prbr0če, likyй i3 veseli1sz, tvoi1hъ glagHlъ zrS sbыtіE. Tёmže, trbcэ predstoS, soveršaющыz svэton0snuю tvoю2 pamztь, pomzni2 i3 tebE čtyщыz, vseblženne.

BGor0dičenъ: I#zъ prečctыhъ čreslъ tvoi1hъ prošedšago bGa sl0va neizrečennw, dv7o m™i, vi1dzщi raspinaema, vzыvala є3si2: slava neizrečennomu tvoemY stroenію, sp7se m0й, i4mže mjrъ tv0й spasaeši.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.