NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Noemvrіa ѕ7i

S™agw ґpcla i3 є3đljsta matfea.

Na večerni, Blaženъ myžъ: № ґntіfHnъ.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы na p7, glasъ d7.

Pod0benъ: Zvannый svhše:

I#spыtyzй serdcA čelovёkwvъ, є3gdA tv0й bžctvennый razumъ, ґpcle, bžctvennыmъ provёdэnіemъ ўzrЁ, t nepravdы i3 t mjra tS i3zbavi: togda tz vsemjrnый svёtъ sodёz, vselennыz koncы2 prosvэщati i3 njblistati povelёvъ, є3gHže i3 bžctvennoe є3đlіe spod0bilsz є3si2 ćvэ napisati. Togo2 moli2, spasti2 i3 prosvэti1ti dyšы našz. Dvaždы.

I$že t mыtarstva pri1zvanъ na ў§ni1čestvo, є3gda tz beznačalьnoe sl0vo vozglasi2, poslёdovati povelёvъ, i3 nbщenіe crtvіz njbэщavъ, togdA, vseblaženne, vs‰ njstavivъ, i3 smuщenіz mztežnagw tšedъ, tomY krёpkw poslёdovalъ є3si2, i3 nhnэ, bGovi1dče, nasыщaemь, neizrečennagw є3gw2 vidёnіz ćsnw. E#g0že moli2, spasti2 i3 prosvэti1ti dyšы našz. Dvaždы.

Prbr0českoe nёkoe ćvэ nstrozrёnіe, drevle tS s™ago kamenz ўzrЁ, na zemli2 valsющasz, i3 prelє1stnaz sokrušaющa ўhiщrє1nіz: sl0vo že, vsemydre, v3postasnoe, svёtъ tS mjra i3 propovёdnika pravdы i3 i4stinы soverši2, ўzsnena lučami tris0lnečnagw svёta, vsečestne. E#g0že moli2, spasti2 i3 prosvэti1ti dyšы našz. Dvaždы.

Prebžctvennыz mydrosti slugo2, є3gdA nepristypnый svёtъ prіi1de pl0tію, ćkože i3zv0li, nevёdэnіz razorsz njmračє1nіz: togdA prizыvaemь poslёdovalъ є3si2 žiznonHsnыmъ povelёnієmъ, i3 hrani1telь bžctvennый bhvъ pače smhsla, cRk0vnый bhvъ svэti1lьnikъ, matfee, hrt0vo nbi1teliщe. E#g0že moli2, spasti2 i3 prosvэti1ti dyšы našz.

LJzhkomъ džgnennыmъ prelestь popalsz, kvi1lsz є3si2, vsehvalьne, matfee premydre, ўtёšitelevo prіemъ prišestvіe, suщestv0mъ tebE njsvэщaющa, tsю1du ўdivi1lъ є3si2 vssko pomыšlenіe, slhšaщihъ slovesъ tvoi1hъ, kъ lю1demъ glag0lavъ veli1čєstvіz vsederži1telz: i3 nhnэ vo vsю2 zemlю i3zhde tvoE vэщanіe, bGodohnovenne. E#g0že moli2, vs‰ ўщedriti, poю1щыz tS.

Slava, glasъ d7. Samoglasenъ:

Zovyщu hrtY ko ў§ni1čestvu nbcnomu, ўserdnw poslёdovalъ є3si2, bGoprіstne, vsE ўpražnenіe popečenіz zemnagw є3di1noщi tri1nuvъ: dost0йnый bo g0rnzgw carstvіz razumъ blagopok0rnэ vosprіi1mъ, dolэrevnostnagw ži1telьstva i3 slavы tщjz tstupi1lъ є3si2: blagovёstnikъ t mыtarS bhvъ, svёtъ že vo tmЁ syщыmъ kvi1lsz є3si2, i3 zablyždšыmъ putev0ždь ko spasenію: nhnэ že moli1tvennikъ vsegw2 mjra teplёйšій, i3 tebE čtyщihъ, matfee, hrani1telь spasi1telьnый.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

I$že tebє2 radi:

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE, i3 čtє1nіz G.

Sob0rnagw poslanіz petr0va čtenіe. (Za?: n7i.)

Petrъ, ґpclъ ї}sъ hrt0vъ, i3zbr†nnыmъ prišelьcєmъ razsёznіz, p0nta, galatji, kappadokji, ґsji i3 vіfmnji, po prozrёnію bGa nc7A, vo s™hni d¦a, vъ poslušanіe i3 kroplenіe kr0ve ї}sъ hrt0vы, blgodatь vamъ i3 mi1rъ da ўmn0žitsz. Blgoslovenъ bGъ i3 nc7ъ gDa našegw ї}sъ hrtA, i4že po mn0zэй svoeй mi1losti poroždeй nasъ vo ўpovanіe ži1vo, voskrnіemъ ї}sъ hrt0vыmъ t mertvыhъ, vъ naslёdіe netlёnno, i3 neskverno, i3 neuvzdaemo, soblюdeno na nb7sёhъ vasъ radi: i5že si1loю b9іeю soblюdeni vёroю, vo spasenіe got0voe kvi1tisz vo vremz poslёdnee. NJ nemže raduйtesz, malw nhnэ, ѓщe lёpo є4stь, prisk0rbni bhvše vъ razli1čnыhъ napastehъ: Da i3skušenіe vašez vёrы, mnogočestnёйše zlata gi1bnuщa, ngnemъ že i3skušena, njbrsщetsz vъ pohvalY i3 čestь i3 slavu, vo tkrovenіi ї}sъ hrt0vэ: є3g0že ne vi1dэvše lю1bite, i3 na neg0že nhnэ ne zrsщe, vёruющe že, raduetesz radostію neizglag0lannoю i3 proslavlennoю, prіemlющe konči1nu vёrэ vašeй spasenіe dušamъ: nj nemže spasenіi vzыskaša i3 i3spыtaša prbr0cы, i5že nj vašeй blgodati prorek0ša, i3spыtaющe, vъ kakovo2 i3li2 vъ k0e vremz kvlsše vъ ni1hъ d¦ъ hrt0vъ, prežde svidёtelьstvuz nj hrt0vыhъ strtehъ, ±že po si1hъ slavahъ: I%mže tkrhsz, ćkw ne i5mъ samBmъ, no namъ služahu sі‰, ±že nhnэ vozvэsti1šasz vamъ blagovэstvovavšimi vamъ d¦omъ s™hmъ, p0slannыmъ sъ nb7sE, vъ nsže želaюtъ ѓgGli prini1knuti. Tёmže, vozlю1blennіi, prepossavše črє1sla pomыšlenіz vašegw, trezvsщesz, soveršennэ ўpovaйte na prinosi1muю vamъ blgodatь, tkrovenіemъ ї}sъ hrt0vыmъ. Ćkw č†da poslušanіz, ne prewbrazyющesz pervыmi nevёdэnіz vašegw pohotёnіi: no po zvavšemu vы2 s™0mu, i3 sami svsti vo vsemъ žitіi2 bydite. ZanE pi1sano є4stь: svsti bydite, ćkw ѓzъ svstъ є4smь. I# ѓщe nc7A nazыvaete nelicemёrnw sudsщa komyždo po dёlu, so strahomъ žitіS vašegw vremz ži1telьstvuйte: vёdzщe, ćkw ne i3stlёnnыmъ srebr0mъ, i3li2 zlatomъ i3zbavistesz t syetnagw vašegw žitіS ntcы2 predannagw. No čctn0ю kr0vію, ćkw ѓgnca nepor0čna, i3 prečcta hrtA, Pred8uvёdэnago ќbw prežde složenіz mjra, ćvlьšasz že vъ poslBdnzz lBta vasъ radi. I%že є3gw2 radi vёruete vъ bGa, vozdvi1gšago є3go2 i3zъ mertvыhъ, i3 slavu є3mY davša, ćkw da vёra vaša i3 ўpovanіe bydetъ na bGa. Dyšы vašz njči1stivše vъ poslušanіe i4stinы d¦omъ, vъ bratolю1bіe nelicemёrno, t či1sta serdca drygъ dryga lюbi1te prilёžnw: poroždeni ne t sёmene i3stlёnna, no neistlёnna, sl0vomъ živagw bGa i3 prebыvaющa vo vёki. ZanE vsska pl0tь ćkw travA, i3 vsska slava čelovёča, ćkw cvёtъ travnый: i4zsše travA, i3 cvёtъ є3S tpadE: glag0lъ že gDenь prebыvaetъ vo vёki: se že є4stь glag0lъ, blagovэstvovannый vъ vasъ. Tl0žše u5bo vssku ѕl0bu, i3 vssku lestь, i3 licemёrіe i3 zavistь, i3 vs‰ klevetы6, ćkw novoroždeni mladencы, slovesnoe i3 nelestnoe mleko2 vozlюbi1te, ćkw da nj nemъ vozrastete vo spasenіe. Poneže vkusi1ste, ćkw blgъ gDь. Kъ nemyže prihodsщe, kamenю ži1vu, t čelovBkъ ќbw ўničiženu, t bGa že i3zbrannu, čestnu, i3 sami ćkw kamenіe ži1vo ziždi1tesz vъ hramъ duh0venъ, s™i1telьstvo svsto, voznosi1ti žє1rtvы duhHvnы, blagoprіstnы bGovi ї}sъ hrt0mъ. ZanE pi1sano є4stь vъ pisanіi: sE polagaю vъ sіHnэ kamenь kraeug0lenъ, i3zbranъ, čestenъ: i3 vёruzй vъ džnь, ne postыdi1tsz.

Sob0rnagw poslanіz petr0va čtenіe. (Za?: n7f.)

Vozlю1blennіi, hrt0sъ postradA po nasъ, namъ njstavlь džbrazъ, da poslёduemъ stopamъ є3gw2. I$že grэhA ne sotvori2, ni njbrёtesz lestь vo ўstёhъ є3gw2: i4že ўkorsemь, proti1vu ne ўkarsše: straždA, ne preщaše: predasše že sudsщemu pravednw. I$že grэhi2 našz samъ voznesE na tёlэ svoemъ na drevo, da t grBhъ i3zbhvše, pravdoю poživemъ, є3gHže ćzvoю i3scэlёste. Bёste bo ćkw džvcы zablyždšыz, ne i3myщe pastыrz: no vozvrati1stesz nhnэ kъ pastыrю, i3 posэti1telю dyšъ vašihъ. Takožde že i3 žєnы2 povinyющesz svoi6mъ mužє1mъ, da i3 ѓщe nёcыi ne povinyюtsz sl0vu, ženskimъ žitіemъ bezъ sl0va plэneni bydutъ, vi1dэvše є4že so strahomъ či1sto žitіE vaše. I%mže da bydetъ ne vnBšnzz pletє1nіz vl†sъ, i3 njbložє1nіz zlata, i3li2 njdэsnіz ri1zъ lёpota, no potaennый serdca čelovёkъ, vъ neistlёnіi kr0tkagw i3 molčali1vagw dyha, є4že є4stь predъ bGomъ mnogocёnno. Takw bo i3nogdA i3 svztы6z žєnы2, ўpovaющыz na bGa, ўkrašahu sebE, povinyющesz svoi6mъ mužє1mъ: ćkože sarra poslyšaše ґvraama, gospodi1na togo2 zovyщi: є3sže bhste č†da, blagotvorsщe i3 ne bosщesz ni є3di1nagw straha. Myžіe takožde, vkypэ živyщe sъ svoi1mi ženami po razumu, ćkw nemoщnёйšemu sosydu ženskomu vozdaю1щe čestь, ćkw i3 snaslBdnicы blgodatnыz ži1zni, vo є4že ne prekraщatisz moli1tvamъ vašыmъ. Konecъ že, vsi2 є3dinomydreni bydite, mi1lostivi, bratolю1bcы, miloserdni, blagoutr0bni, mudrolю1bcы, smirenomydri: ne vozdaю1щe ѕlA za ѕlo2, i3li2 dosaždenіz za dosaždenіe: suproti1vnoe že blagoslovsщe, vёdzše, ćkw na sE zvani bhste, da blagoslovenіe naslёdite.

Sob0rnagw poslanіz petr0va čtenіe. (Za?: …a.)

Vozlю1blennіi, hrtY postradavšu za nы2 pl0tію, i3 vы2 vъ ty že mhslь vowruži1tesz, zanE postradavый pl0tію, prestA t grэhA. Vo є4že ne ktomY vъ čelovёčєskіz p0hwti, no vъ v0lю b9ію, pr0čee vo pl0ti ži1ti vremz. Dovlёetъ bo vamъ mimošedšee vremz žitіS, v0lю kzhčeskuю tvori1všыmъ, h0ždšыmъ vъ nečistotahъ, vъ p0hotehъ, vъ skotol0žstvэ, vъ p0mыslэhъ, vъ pіsnstvэ, vъ koѕloglasovanіihъ, vъ lihoimanіi i3 bGomerzskihъ їdwlosluženіihъ. NJ nemže divstsz, ne shodsщыmsz vamъ vъ t0že bludA razlіsnіe, hylzщe: i5že vozdadstъ sl0vo, got0vu syщemu sudi1ti živы6mъ i3 mє1rtvыmъ. Na se bo i3 mє1rtvыmъ blagovэsti1sz, da sydъ ќbw prіi1mutъ po čelovёku pl0tію, poživytъ že po bz7э dyhomъ. VsBmъ že konči1na pribli1žisz: ўcэlomydritesz u5bo, i3 trezvi1tesz vъ moli1tvahъ. Prežde že vsёhъ drygъ ko drygu lюb0vь prilёžnu i3mёйte, zanE lюb0vь pokrыvaetъ mn0žestvo grэhHvъ. Strannolю1bcы drygъ ko drygu, bezъ roptanій. Kjйždo, ćkože prіstъ darovanіe, meždY sebє2 si6mъ služaщe ćkw d0brіi stroi1telіe razli1čnыz blgodati b9іz. Ѓщe kto2 glag0letъ, ćkw slovesA b9іz: ѓщe kto2 slyžitъ, ćkw t krёposti, ю4že podaetъ bGъ: da nj vsemъ slavitsz bGъ ї}sъ hrt0mъ, є3myže є4stь slava i3 deržava vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Ѓщe i3zv0litъ nastostelь pёti lіtjю, stіhi1ra hrama, i3 ґpcla, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Tr0stію blgodati t glubinы2 syetstva čelovёki i3zvleklъ є3si2, dostočydne, ў§telz manіemъ povinyvsz, matfee, provёщšagw po vsemY tvoE razumёnіe, i3 ґpcla, i3 čestna bGoglag0lьnika, tS, vseblženne, pokazavša togw2 nepostiži1magw bžctvA.

D¦a sіsnіe na tS sni1de vo džgnennэ vi1dэ, i3 tS, blaženne, bžctvennoe prіsteliщe sodёla, sk0rw tgonsщa bezb0žіz mglY, i3 mjrъ prosvэщaющa sіsnіemъ vsemydrыhъ tvoi1hъ slovesъ, taйnoglag0lьniče, ґpclwvъ ўkrašenіe, hrt0vъ samovi1dče, blaženne.

M0lnіzmi propovёdanіz vo tmЁ sэdsщыz nevёdэnіz, slavne, prosvэti1vъ, pokazalъ є3si2 shnы vLki i3 bGa, vёrы radi. E#gHže strtemъ revnovalъ є3si2 i3 smerti, i3 slavы bhlъ є3si2 naslёdnikъ, ćkw mydrъ i3 bGoglag0livъ, ćkw ў§ni1kъ i4stinы.

Slava, glasъ v7:

NJstavivъ zemn†z, poslёdovalъ є3si2 hrtY, i3 znamenavsz dohnovenіemъ s™agw d¦a, p0slanъ bhvъ t negw2 vъ kzhki pogi1bšыz, njbraщati čelovёki vo svёtъ bGoznanіz, ґpcle matfee: i3 skončavъ p0dvigi bžctvennыz tvoeS strasti i3 mykъ razli1čnыhъ, dyšu tvoю2 hrtY predalъ є3si2: togo2 moli2, vseblaženne, darovati namъ velію mi1lostь.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

VsE ўpovanіe moE na tS vozlagaю, m™i b9іz, sohrani1 mz podъ kr0vomъ tvoi1mъ.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ d7

Pod0benъ: Dalъ є3si2 znamenіe.

Slovesъ tvoi1hъ trub0ю čelovёki sobralъ є3si2 vъ b9іe poznanіe, prisnopэvaeme: i3 prelє1stnaz sobr†nіz t zemli2 tgnavъ, vo є3di1no vBrnыz є3dinomhslіe ўpravilъ є3si2: i3 m0lišisz nhnэ, t tli2 i3 bёdъ i3zbavitisz vёroю soveršaющыmъ pri1snw čestnyю pamztь tvoю2.

Stjhъ: Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i4hъ, i3 vъ koncы2 vselennыz glag0lы i4hъ.

I$že ljzhkomъ tS vowruži1vъ džgnennыmъ d¦a s™agw, krёpka pokaza tz borcA na prelestь, ґpcle, hrt0sъ bGъ našъ: i4mže prіslъ є3si2 svBtlыz p0čєsti blagodati. E#g0že moli2 t tli2 i3 bёdъ i3zbavitisz vёroю soveršaющыmъ pri1snw čestnyю pamztь tvoю2.

Stjhъ: Nb7sA povёdaюtъ slavu b9ію, tvorenіe že rukY є3gw2 vozvэщaetъ tverdь.

Vo glubinы6 d¦a prini1kъ, ґpcle, neistoщi1moe bogatstvo porazumёlъ є3si2, i3 i3zъ negw2 počerpъ blgodatь nbi1lьnuю, namъ є3đlьski vsBmъ sію2 razdalъ є3si2: i3 m0lišisz nhnэ, t tli2 i3 bёdъ i3zbavitisz vёroю soveršaющыmъ pri1snw čestnyю pamztь tvoю2.

Slava, glasъ ѕ7:

I#zъ glubinы2 ѕl0bы poslёdnіz kъ ѕэlw2 kraйnэйšeй vыsotЁ dobrodёteli, ćkw nrelъ vыsokoparnый, preslavnw vosteklъ є3si2, matfee vsehvalьne: pokrhvšagw bo nb7sA dobrodёtelію, i3 razuma svoegw2 vsю2 zemlю i3sp0lnivšagw hrtA poslёdovalъ є3si2 stopamъ: podražatelь razžženъ vo vsemъ tomY kvi1lsz є3si2, blagovэstvyz mi1rъ, ži1znь i3 spasenіe povinyющыmsz blagočestnэ bžctvєnnыmъ povelёnієmъ: vъ nsže i3 nasъ nastavi blgougoždaющыz ziždi1telю, i3 tebE ўblažaющыz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Tvorecъ i3 i3zbavitelь m0й:

Troparь, glasъ G:

Ґpcle s™hй i3 є3đljste matfee, moli2 mi1lostivago bGa, da pregrэšenій njstavlenіe podastъ dušamъ našыmъ.

I#li2 seй, glasъ t0йže:

Ўserdnw t mhtnicы, kъ zvavšemu vLcэ hrtY, ćvlьšusz na zemli2 čelovёkwmъ na blgostь, tomY poslёdovavъ, ґpclъ i3zbrannый kvi1lsz є3si2, i3 blagovёstnikъ є3đlіa vselennэй veleglasenъ. Segw2 radi čti1mъ čestnyю pamztь tvoю2, matfee bGoglag0live: moli2 mi1lostivago bGa, da grэhHvъ njstavlenіe podastъ dušamъ našыmъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

TS hodataйstvovavšuю:

Na ќtreni, na BGъ gDь, troparь dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Po №-й kafjsmэ sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й, sp7se:

Pervый hrt0vo є3đlіe napisavъ, i3 vsю2 prosvэti1vъ pods0lnečnuю tvarь, matfeй ѕэlw2 premydrэйšій, i3 hrt0vъ tai1nnikъ i3zsщnый, nhnэ počitaemь svzщennыmi pёsnьmi, vsBmъ tpuщenіz grэhHvъ pr0sitъ, lюb0vію čtyщыmъ togo2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

M™rь tS b9ію vёmы vsi2 dv7u voi1stinnu, i3 po roždestvЁ ćvlьšuюsz, lюb0vію pribэgaющіi kъ tvoeй blagosti: ts bo i4mamы grёšnіi predstatelьnicu, tS stzžahomъ vъ napastehъ spasenіe, є3di1nu vsenepor0čnuю.

Po v7-й kafjsmэ sэdalenъ, glasъ G.

Pod0benъ: Bžctvennыz vёrы:

Dёlы prosіsvъ pravovёrіz, vsE ўgasi1lъ є3si2 ѕloslavіe, pobэdi1telь bhvъ nepreb0renъ, є3đlіe vsBmъ propovёdalъ є3si2, cRkvi vs‰ bogatnw ўkrasi1lъ є3si2, matfee ґpcle: hrtY bGu moli1sz, darovati namъ velію mi1lostь. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Bžctvennagw є3stestvA ne tlyčsz, pl0tь bhvъ vo črevэ tvoemъ: no bGъ vočlvёčsz i3 prebhstь, i4že po ržctvЁ m™rь tS dv7u, ćkw prežde ržctvA, sohrani1vъ vsenepor0čnu, є3di1nъ gDь: togo2 prilёžnw moli2, darovati namъ velію mi1lostь.

Po polmelei sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti i3 sl0va:

Vo vs‰ koncы2 protečE mydrыhъ tvoi1hъ glagHlъ, ćkw voi1stinnu vэщanіe, vsehvalьne gDenь ґpcle, bGovidёnіe. VsBmъ ćsnw propovёda, i3 kzы6kъ nerazymіe vъ razumъ privedE. Tёmъ jdwlьskoe njmračenіe tgnavъ, svёtъ razuma vo tmЁ syщыmъ vozsіS, matfee vsehvalьne, moli2 hrtA bGa, grэhHvъ njstavlenіe darovati čtyщыmъ lюb0vію svztyю pamztь tvoю2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ćkw dv7u i3 є3di1nu vъ ženahъ, tS bezъ sёmene r0ždšuю bGa pl0tію, vsi2 ўblažaemъ r0di čelovёčestіi: džgnь bo vseli1sz vъ tS b9estvA, i3 ćkw mLnca mlek0mъ pitaeši ziždi1telz i3 gDa. Tёmъ ѓgGlьskій i3 čelovёčeskій r0dъ, dost0йnw slavimъ pres™0e ržctvo2 tvoE, i3 soglasnw vopіemъ ti2: moli2 hrtA bGa, sogrэšenій njstavlenіe darovati poklansющыmsz vёroю pres™0mu ržctvY tvoemY.

Stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa.

Prokjmenъ, glasъ d7:

Vo vsю2 zemlю:

Stjhъ: Nb7sA povёdaюtъ:

Vsskoe dыhanіe:

E#đlіe їwanna, začalo …z.

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ ѕ7:

Vospleщemъ vъ pёsnehъ dnesь, vёrnіi, vъ pamzti čestnagw ґpcla i3 є3đljsta matfea: t0й bo povergъ i4go, i3 zlato mыtarstva, poslёdova hrtY, i3 propovёdnikъ є3đlіa bžctvennagw bhstь: tnю1duže i3zhde prbr0česki vэщanіe є3gw2 vo vselennuю, i3 m0litъ spasti1sz dušamъ našыmъ.

KanHnъ bcdы, so їrmos0mъ na ѕ7: I# ґpcla na }. Feofanovo. Glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Tverzu ўstA mo‰, i3 nap0lnztsz d¦a, i3 sl0vo trhgnu cRi1cэ m™ri, i3 kvlю1sz svёtlw toržestvyz, i3 vospoю2 raduzsz toS čudesA.

Bogatnw podaždь mi2 vselьšuюsz vъ tS blgodatь, matfee vseslavne, i3 slugo2 hrt0vъ: da vopію2 svёtlw propovёdaz, i3 vospoю2 raduzsz tvo‰ čudesA.

VesьmA njstavilъ є3si2 zemnhhъ smuщenіe: sl0va bo, ćkw ўslhšavъ vopl0щšagwsz glasъ, i3 blgodati kvi1lsz є3si2 stroi1telь, i3 propovёdatelь bGoprіstenъ, bGoblaženne.

Samovi1decъ bhvъ i3 slugA vozsіsvšagw sl0va, ґpcle, prevёčnagw nc7A, i3 proteklъ є3si2, togw2 prišestvіe blgovэstvyz vsBmъ kzhkwmъ.

BGor0dičenъ: Smerti potreblenіe i3 tli2 razrušenіe, ži1zni že kvlenіe, blagovэsti1lъ є3si2, mydre: dv7a bo vo ўtr0bэ začenši neposti1žnago, i3 mjrъ njbnovi2.

Katavasіa: Tverzu ўstA mo‰:

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Tvo‰ pэsnosl0vcы, bcde, živhй i3 nezavi1stnый i3st0čniče, li1kъ sebЁ sovokyplьšыz, duh0vnw ўtverdi2, vъ b9estvennэй tvoeй slavэ vэncє1vъ, slavы spod0bi.

Tvo‰ ґpclы, sl0ve b9ій, svэti1lьniki pokazalъ є3si2 ži1zni, mrakъ tgonsщыz bezb0žіz, vLko, i3 bžctvennoю tvoeю slavoю mjrъ vesь prosvэщaющыz.

Tvoi1mъ vowruži1vъ vseoryžіemъ matfea hrabrэйšago, sp7se, muči1teleй krэpčaйša sego2 sodёzlъ є3si2, vLko, i3 potrebi1telz pokazalъ є3si2 jdwlьskіz lesti, člvэkolю1bče.

LJzhka tvoegw2 džgnennagw vэщanіe demwnskaz požžE k†piщa, matfee bGodohnovenne, parakli1tovъ nrgane, črezъ є3gHže hrt0sъ propovёdaetsz, vsёhъ ži1znь v3postasnaz.

BGor0dičenъ: TrubA bGosl0vnaz, vэщaющaz krёpkw, prosvэti2 lю1di, matfea bGomydragw, trbcы sіsnіe, pače ўma že voploщenіe sl0va, i3zъ tebє2, prečctaz.

Sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

Vo vs‰ koncы2 protečE mydrыhъ tvoi1hъ glagHlъ ćkw voi1stinnu vэщanіe, vsehvalьne gDenь ґpcle, bGovidёnіe vsBmъ ćsnw propovёdalъ є3si2, i3 kzhkwvъ nerazymіe, vъ razumъ privelъ є3si2. Tёmže jdwlьskoe njmračenіe tgnavъ, svёtъ znanіz vo tmЁ syщыmъ vozsіslъ є3si2, matfee vsehvalьne, moli2 hrtA bGa, grэhHvъ njstavlenіe darovati čtyщыmъ lюb0vію svztyю pamztь tvoю2.

Slava, pod0benъ t0йže:

Ćkw svэti1lьnika svёta i3 ў§nikA, ćkw samovi1dca sl0va bžctvennagw, vsi2 hvalimъ tS, gDenь ґpcle: i4bo blagod†tnыz tvo‰ mrє1ži prostiraz, slovє1snыz rы6bы ўlovlseši povelёnіemъ. Tёmže i3 kzhcы ўlovlshusz si1loю d¦a, nastavlsemi vёroю, nebotai1nniče vsehvalьne: moli2 hrtA bGa, grэhHvъ njstavlenіe darovati čtyщыmъ lюb0vію svztyю pamztь tvoю2.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Ćkw vsenepor0čnaz nevёsto tvorcA, ćkw neiskusomyžnaz m™i i3zbavitelz, prіsteliщe ćkw syщi ўtёšitelz, prepёtaz, bezzak0nію mS syщa skvernoe nbi1teliщe, i3 demwnwmъ i3graliщe vъ razumэ bhvša, potщi1sz t tёhъ ѕlodёйstva mS i3zbaviti: i3 svёtloe žili1щe dobrodёteleй soverši2, svэton0snaz, netlёnnaz: tženi2 džblakъ strasteй, i3 vhšnzgw pričastіz spod0bi, i3 svёta nevečernzgw, moli1tvami tvoi1mi.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Neizslёdnый b9ій sovёtъ, є4že t dv7ы voploщenіz tebє2 vhšnzgw, prbr0kъ ґvvakymъ ўsmotrsz, zovsše: slava si1lэ tvoeй, gDi.

V#postasnomu tvoemY sl0vu, b9e, naučenъ, mіrskyю mydrostь razruši2 bGovi1decъ ў§ni1kъ, veleglasnw zovS tebЁ: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Ўblažennomu t hrtA, k0e blagohvalenіe prinesemъ tebЁ, bGoglag0live; ne m0žetъ bo čelovёkъ cvэtsщіz na tebЁ blagodati sl0vomъ i3zreщi2, dostočydne.

Neskvernый tv0й i3 či1stый ќmъ vi1dэvъ vыsočaйšій, ćkože svэщY na svёщnikъ vыs0kій, syщыmъ vo tmЁ svэtsщuю, vsBmъ, bGozvlenne, predloži2.

BGor0dičenъ: Ўmerщvlennoe є3stestvo2 čelovёčeskoe, blgoslovennaz, vozvhsila є3si2, ćkw vыsočaйšagw r0ždšaz krёpostь, pače є3stestvA, vsepёtaz ntrokovi1ce, ćkože matfeй nauči2.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ўžas0šasz vssčєskaz nj bžctvennэй slavэ tvoeй: th bo, neiskusobračnaz dv7o, i3mёla є3si2 vo ўtr0bэ nadъ vsёmi bGa, i3 rodilA є3si2 bezlёtnago sn7a, vsBmъ vospэvaющыmъ tS mi1rъ podavaющaz.

Blagodatь prіemъ vses™agw d¦a, bžctvennoe nbi1teliщe pokazalsz є3si2: bžctvennw nauči1vъ bGoznanіz svёtu, vvёrenъ bhvъ dogmatы hrtHvы pisьmє1nы i3zloži1ti, ćkw samovi1decъ bGoizbrannый.

LJzhkъ tv0й tr0stь parakli1ta bhstь, sk0roe i3zbavlenіe daю1щagw poznavšыmъ vLčestvo є3gw2, i3 mydrыhъ vdhšuщagw dušamъ razumъ nbcnый, q matfee vsečestne.

Sіsющa čudєsы2 i3 i3scэlenій blagodatьmi, tS hrt0sъ poslA mjru, demwnskuю popiraющa krёpostь, i3 dyšы prosvэщaющa vёrnыhъ, vsёhъ poю1щihъ tS, mi1ra propovёdnika.

BGor0dičenъ: Dv7a rodilA є3si2 sn7a prevёčnago, vъ є3stestvo2 njblekšasz čelovёčeskoe, ćkože naučaz bGoglag0livый rečE, i3 spasšago sіE t tli2 konečnoю blagosthneю, i3 dv7a prebыlA є3si2.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Prіid0hъ vo glubinы2 morsk‡z, i3 potopi1la mS є4stь byrz mn0gihъ grэhHvъ: no, ćkw bGъ, i3zъ glubinы2 vozvedi2 živ0tъ m0й, mnogomi1lostive.

E#đljstъ t mhtarstva, ćkw poslёdova tebЁ, pretvori1sz bGoglag0livый, vsesi1lьnoю tvoeю, vsedёtelю, krёpostію, matfeй vseizrsdnэйšій.

Ўpravlsetsz tvoegw2 blagovёstіz dušepitatelьnыmi slovєsы2 kzhkwvъ mn0žestvo, vozvыšaemo kъ dobrodёteleй vыs0komu verhY, q matfee vseblaženne.

Matfea ўlovlsюtsz bGopletennыmi ў§nikA mrežami sob0rы vёruющihъ vsegdA, kъ tvoemY poznanію, blgodёtelю, nastavlsemi.

BGor0dičenъ: Dv7u r0ždšuю vospisyz, blagovэstvyetъ tS vssčєskaz sotv0ršago, bezъ sёmene i3 tli2, vsenepor0čnaz, matfeй vseizsщnэйšій.

Kondakъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Vozneshйsz:

Mыtarstva i4go tvergъ, pravdы i4gu priprsglsz є3si2, i3 kvi1lsz є3si2 kupecъ vseizrsdnэйšій, bogatstvo prinesъ, ю4že sъ vыsotы2 premydrostь. Tonyduže propovёdalъ є3si2 i4stinы sl0vo, i3 ўnhlыhъ vozdvi1glъ є3si2 dyšы, napisavъ časъ sydnый.

Jkosъ: Vražіe muči1telьstvo nyditъ mS neshtnw, i3 duši2 moeS vsE sёmz voshiщaetъ, matfee, dryže hrt0vъ, no samъ sёmz moli1tvъ tvoi1hъ davъ, ўplodi2 kъ tvoemY služenію i3 pokaži1 mz pэsnopёvca tvoego2 malёйšago, i3 skazatelz mn0gihъ tvoi1hъ i3 veli1kihъ i3spravlenій: i3 ko hrt0vэ lюbvi2, kakw, vs‰ ѓbіe njstavivъ, poslёdovalъ є3si2 teplэ zvavšemu, pervый bhvъ blagovёstnikъ vъ mjrэ, napisavъ časъ sydnый.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Ne posluži1ša tvari bGomydrіi pače sozdavšagw, no džgnennoe preщenіe myžeski popravše, radovahusz poю1щe: prepёtый nc7є1vъ gDь i3 bGъ, blagoslovenъ є3si2.

Bhlъ є3si2 pervagw njsіsnіz bžctvennoe i3z8wbraženіe, ćkw ўčeni1kъ togw2 svэtlostьmi2 raspalsemь, є3myže poS glag0lalъ є3si2: prepёtый ntcє1vъ gDь i3 bGъ, blgoslovenъ є3si2.

Ćkw slugA sl0va, vseblaženne, vъ bžctvєnnыz nbi1tєli, i3dёže hrt0sъ njbitaetъ, tы2 vseli1lsz є3si2, ćkože tebЁ nbэщA prebžctvennый ntcє1vъ gDь i3 bGъ є3di1nъ vsёhъ.

Nedyzi, matfee, tg0nztsz i3 tbэgaetъ mn0žestvo demwnwvъ, syщimi vъ tebЁ darovanьmi bžctvennagw d¦a, vъ ni1hže pёlъ є3si2: prepёtый ntcє1vъ, gDь i3 bGъ, blgoslovenъ є3si2.

BGor0dičenъ: Vsepёtuю dv7u napisalъ є3si2 bžctvennыmi tvoi1mi slovєsы2, tvorcA vsёhъ r0ždšuю, ґpcle, є3myže vsi2 poemъ: prepёtый ntcє1vъ gDь i3 bGъ, blgoslovenъ є3si2.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: DŽtroki blagočesti6vыz vъ peщi2 ržctvo2 bGor0dičo spaslo2 є4stь, togdA ќbw njbrazyemoe, nhnэ že dёйstvuemoe, vselennuю vsю2 vozdvizaetъ pёti tebЁ: gDa p0йte dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Manovenьmi, ±že vъ tebЁ, newslabnыmi, matfeй svzщennэйšій njbožaemь, položenіemъ že bhvъ, є3stestv0mъ є4že bhlъ є3si2, vselennuю, vLko, privlečE, pёti tebЁ: gDa p0йte dэlA i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Ćkože m0lnію vselennэй, sl0vo bGosl0va poslA, mrakъ ќbw tgonsщa, kzhki že prosvэщaющa bGosl0vіz dogm†tы. Tёmže i3 posše: gDa p0йte dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Sl0vomъ či1stыmъ i3 ўm0mъ bGъ sъ tob0ю besёdovalъ є4stь: ti1nu bo ćkw i3zsёklъ є3si2, tomY pribli1žilsz є3si2 i3 premэsi1lsz є3si2, slavne. Tёmže i3 poeši: gDa p0йte dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

BGor0dičenъ: Na blagodэsnіe čelovёkwvъ sl0vo voploti1tisz i3zv0li: dverь bo dёvstva pr0йde gDь, i3 bcdu pokazA. Tёmže zovemъ: gDa p0йte dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Vsskъ zemnor0dnый da vzыgraetsz, d¦omъ prosvэщaemь, da toržestvyetъ že bezpl0tnыhъ ўmHvъ є3stestvo2, počitaющee svzщennoe toržestvo2 bGomatere, i3 da vopіetъ. Raduйsz, vseblžennaz bcde, čctaz prisnodv7o.

Dobr0tы ќmnыz prіslъ є3si2 dіadi1mu bžctvennuю ґpcle, i3 crtvіz že blagolёpnэйšimъ vэncemъ ўkrasi1lsz є3si2, desni1ceю vsederži1televoю, i3 svёtišisz, mydre, so ѓgGlы prest0lu predstoS vLki hrtA, vseblaženne.

Dreva ži1zni dost0йnw poluči1lъ є3si2, propovёdnikъ živagw bGa, blagovэstvovavъ ži1znь mjru bžctvennoe posэщenіe: sadomъ bo znanіz ne rastli1lъ є3si2 ќmъ, prebhvъ nezhblenъ i3 nekoleblenъ cRkve stepenь, vseblženne.

Nevёstu hrt0vu bžctvennw ўkrasi1lъ є3si2 є3đlіemъ tvoi1mъ, ćkw dіadi1moю, cRkovь, bGoblaženne, i3 nhnэ bžctvennuю tvoю2 pamztь toržestvyetъ svёtlw, ю4že i3zbaviti vsskagw njbstosnіz i3 bёdъ lю1tыhъ, moli2 matfee ґpcle.

BGor0dičenъ: Nёdrъ ne tstupi1vъ beznačalьnagw rodi1telz sl0vo beznačalьnoe, ćkože blagovэstvyetъ matfeй, pišS, bGъ voploti1sz i3zъ tebє2, čctaz vsepёtaz, vъ čelovёčь džbrazъ vseobraznw vesь njdёzvsz, i3 togw2 prіemъ svHйstva.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Posэti1lъ nы2 є4stь.

SkazA namъ bžctvєnnaz čudodэ‰nіz, slavnый hrt0va є3đlіa spisatelь, matfeй bGoprіstnый: є3g0že, lюb0vію čtyщe, blagosočetannw vospoi1mъ.

Slava, i4nъ:

Mыtarstva i4go tvergъ razymnw, hrtY poslёdovalъ є3si2, q matfee bGomydre! SlэdHmъ že togw2 čydnw poslёduz, vъ pričastіi bhlъ є3si2 togw2 crtvіz, i3 slavы džbщnikъ, i3 tai1nnikъ neizrečennыhъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Vses™hz ryki tvo‰, bcde dv7o, i4miže ziždi1telz nosi1la є3si2, podnesi2 vъ moli1tvu nj nasъ kъ nemY, ćkw da i3zbavitъ nы2 vsskihъ i3skušenій dіavolьskihъ, i3 poluči1ti byduщihъ džnыhъ bl†gъ spod0bitъ, vsepёtaz.

Na hvali1tehъ stіhi6rы, na d7, glasъ №.

Pod0benъ: Dalъ є3si2 znamenіe:

Prosіslъ є3si2, ґpcle, svэtovi1denъ, ćkože s0lnce, lučami d¦a: i3 vsю2 njzari1lъ є3si2 vselennuю, blaženne, bGoznanіemъ: i3 tgnalъ є3si2 mglY mnogob0žіz, matfee vsemydre. Tёmže tvoE presvёtloe i3 dostočydnoe dnesь soveršaemъ toržestvo2, ćkw i3st0čnikъ svzщenіz. Dvaždы.

Na vыsotЁ sэdS bGoznanіz, ґpcle, prіslъ є3si2 d¦a zarю2, kvi1všuюsz tebЁ vъ vi1dэ i3 ljzhcэ džgnennэmъ: vsю2 popali1lъ є3si2 ćvэ nečestіz veщь mnogob0žnuю. Tёmъ tS, ćkw ґpcla, i3 bGoglag0lьnika počitaemъ, svzt0e tvoE dnesь soveršaющe toržestvo2.

Vozgremёlъ є3si2, vsemydre vselennэй ўčє1nіz svzщє1nnaz i3 spasi1tєlьnaz: i3 vsю2 tvarь t їdwlonei1stovstva njči1stilъ є3si2, matfee: i3 prosvэti1lъ є3si2 lю1di є3đlіa svэtlostьmi2: jdwlьskaz že k†piщa razruši1vъ blgodatію, cRkvi že vъ slavu b9ію sozdalъ є3si2.

Slava, glasъ v7.

Vmzantjevo: I$go njstavivъ nepravdы, i3 zlato tvergъ lihoi1mstva, i4gu pravdы priteklъ є3si2, i3 neistoщi1moe bogatstvo hiщaeši, ćkw ўmoimyщій kupecъ, voz8izmэni1vъ privremєnnaz na vBčnaz, i3 pogib†ющaz na prebыv†ющaz, bGosіsnnый bo i3 mnogocёnnый bi1serъ stzžavъ, kesarєva kesarю, d0lu vlek{щaz razymnw njstavilъ є3si2: i3 vsecRю2 ўdobopok0rnэ poslёdovavъ hrtY, vsю2 tvarь njbogati1lъ є3si2 є3đlьskimi bGoglag0lanьmi, mydre: no i3sprosi2 i3 nhnэ, matfee preizrsdnэйše, tS čtyщыmъ spasenіe i3 velію mi1lostь.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Spasi2 t bёdъ rabы6 tvo‰, bcde dv7o, ćkw vsi2 po bz7э kъ tebЁ pribэgaemъ, ćkw kъ neruši1mэй stэnЁ i3 predstatelьstvu.

Taže slavosl0vіe veli1koe, i3 tpystъ.

Na lіturgji: Blžє1nna ґpcla, t kanHna, pёsnь G-z i3 ѕ7-z.

Prokjmenъ, glasъ }:

Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i4hъ, i3 vъ koncы2 vselennыz glag0lы i4hъ.

Stjhъ: Nb7sA povёdaюtъ slavu b9ію.

Ґpclъ, kъ korjnfznwmъ, začalo, rla.

Ґllilyіa, glasъ №: I#spovёdztъ nb7sA čudesA tvo‰, gDi:

E#đlіe, matfea, začalo l.

Pričastenъ: Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i4hъ, i3 vъ koncы2 vselennыz glag0lы i4hъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.