NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Noemvrіa №i

S™hhъ m§nikъ, mi1nы, vjktora i3 vіkentіa:

I# s™hz m§nicы stefanjdы.

I# prpdbnagw nc7A našegw i3 i3spovёdnika fe0dwra studjta.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы m§nikwvъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Trez{bcы strэkaemь, vol0vыmi ži1lami bіemь, i3 ngnemъ tёlo tvoE i3znursemo, ne tverglsz є3si2 i4mene hrt0va spasi1telьnagw, ne pobэdi1lsz є3si2 p0mыslomъ, ni kumjrwmъ požerlъ є3si2: no bhlъ є3si2 samov0lьnoe zakolenіe, i3 žertva čista že i3 soveršenna, m§niče mi1no, vLcэ tvoemY.

Nčesы2 i3zbodaemь, i3 na drevэ povёšaemь, i3 svэщami vsю1du pali1mь, i3 svirёpstvomъ sudsщagw ži6lы prerёzaemь, i3 mečemъ vo glavY ўsэkaemь, radovalsz є3si2, vjktore slavne, stradalьče sp7sovъ, pobэdi1vъ vr†žіz njpolčє1nіz, dёйstvomъ d¦a s™agw.

Vэnča tz gDi blagodateй vэncemъ, stefanjdo mnogostradalьnaz: v0lьno bo tebE samyю mykamъ predalA є3si2 duševnoю d0blestію, privszana že dvэmA razdэli1lasz є3si2 fjnikoma, i3 vozletёla є3si2 kъ bGu ćkw vrabій, pl0tь vъ rycэ njstavlьši lovi1teleй, myčenice dostoslavnaz.

I$nы stіhi6rы prpdbnagw, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

§e fe0dwre, i4stinnw tezoimeni1ta, pače ўmA darov†nіz prіemъ, blagočestnw prep0dalъ є3si2 lю1bzщыmъ tS: i3 ўmn0živъ, blženne, talantъ, bžctvennый glasъ ўslhšalъ є3si2, vnytrь zovyщъ tS čert0ga, i3dёže nhnэ živeši, ў prt0la vsecRS, dostočydne.

§e ntcє1vъ fe0dwre, tы2 monašestvuющihъ mn0žєstva hrtY privelъ є3si2, spasenіz vinA bhvъ bGopod0bna, ўčenьmi njzarsemь, i3 predstatelьstvы dyšъ ўkrašaemь, ўstA pokazyemь gDnz, vsemydre, prbr0česki: є3myže nhnэ predstoS, nasъ pominaй.

Blgodatь nbi1lьnaz d¦a, svzщennotai1nniče mydre, i3zlіssz ўstnami tvoi1mi, i3st0čnikъ i3skipЁ ўčenій, fe0dwre, blagočestіz ćvlьši pob0rnika, i3 i4stinы ѕёlьna soglag0lьnika, st0lpъ i3 tverdь pravoslavnыz vёrы, monašeskagw žitіS i3zvёstnэйšee pravilo, vsemydre.

Slava, m§nikwvъ, glasъ ѕ7.

Vmzantjevo: Paki namъ lёtnzz pamztь mjra svэti6lъ vozsіS, mi1nы že i3 vjktora i3 vіkentіa, vёrnыhъ serdcA prosvэщaющi, i5že za hrtA i3 za krtъ є3gw2 borьbami. Tёmže slavoю i3 čestію vэnčavšago thz hrtA bGa našego, vъ pёsnehъ počitaemъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: Tridnevenъ:

Lю1di bezzak0nnэйšыz, nepravednw prigvoždaющыz tS na drevэ, dv7a čctaz, i3 m™i tvoS zrsщi, ćkw smmeHnъ prorečE, ўtr0boю, sp7se, ўzzvlsšesz.

Na stіh0vnэ nktHiha. Taže: stіhi1ra m§nikwvъ, glasъ v7.

Stjhъ: MnHgi skHrbi pravєdnыmъ, i3 t vsёhъ i4hъ i3zbavitъ | gDь.

Prіidi1te, lюbostradalьcы, trisіsnnый m§nikъ počti1mъ li1kъ, mi1nu, i3 vjktora, i3 vіkentіa: ćkw krHvi daša i3 kupi1ša vёčnuю ži1znь. Tёmъ i3 terpэli1vw protivoglag0lahu ѕlhhъ njbrэtatelю: ne predsuždaemъ tlBnnaz netlёnnыhъ, ne v0instvuemъ carю2 mertvennu zemn0mu, no živyщemu cRю2 v0instvuemъ, pri1snw vopію1щu vBrnыmъ: vёruzй vъ mS, ѓщe i3 ќmretъ, ži1vъ bydetъ.

Slava, glasъ ѕ7:

Prpdbne dž§e, vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i3spravlenій tvoi1hъ, tёmъ na nb7sёhъ njbrёlъ є3si2 mzdY trudHvъ tvoi1hъ: demwnskіz pogubi1lъ є3si2 polki2, i3 ѓgGlьskіz dosti1glъ є3si2 či1nы, i4hže žitію2 bezъ por0ka porevnovalъ є3si2: derznovenіe i3mёz ko gDu, mi1rъ i3sprosi2 dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ:

Pod0benъ: Tridnevenъ:

Vi1dzщi tS raspinaema, hrtE, tebE r0ždšaz vopіsše: čto2 strannoe, є4že vi1žu, tainstvo, sn7e m0й; kakw na drevэ ўmiraeši pl0tію povёšenъ, ži1zni podatelю;

Troparь, glasъ d7:

M§nicы tvoi2, gDi, vo stradanіihъ svoi1hъ vэncы2 prіsša netlBnnaz t tebє2, bGa našegw: i3myщe bo krёpostь tvoю2, muči1teleй nizloži1ša, sokruši1ša i3 demwnwvъ nemoщnы6z derzwsti. Tёhъ moli1tvami spasi2 dyšы našz.

Slava, prpdbnagw, glasъ }:

Pravoslavіz nastavniče, blagočestіz ўči1telю i3 čistotы2, vselennыz svэti1lьniče, monašestvuющihъ bGoduhovennoe ўdobrenіe, fe0dwre premydre, ўčenьmi tvoi1mi vs‰ prosvэti1lъ є3si2: cэvni1ce duh0vnaz, moli2 hrtA bGa, spasti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Na ќtreni kanHnъ nktHiha є3di1nъ, i3 s™hhъ dvA, na }.

KanHnъ m§nikwvъ, їwanna monaha. Glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Li1cы ї}lьtestіi nevlažnыmi stopami p0ntъ čermnhй, i3 vlažnuю glubinY prognavše, vsadniki trіstatы vragi2 vi1dzщe, vъ neй pogružє1nы, sъ veselіemъ poshu: poi1mъ bGu našemu, ćkw proslavisz.

Lю1dіe svzщennіi sъ mwmseemъ slavnыmъ, i3 sъ marіamъ, žen0ю mydroю i3 prbr0čiceю, ne glubinY čermnyю, no nhnэ, mi1nы stradalьca prohodsщe m0re pHdvigъ slavnw, poemъ bGu našemu, ćkw proslavisz.

Ćrostію preщenіz i3 revnostію gnёva dыšA, svirэpogubi1telь i3 bezzak0nnый muči1telь, ćkw hrt0vъ v0inъ predstati i3zv0lilъ є3si2, mi1no, blagočestіz pob0rniče. E#myže i3 svэti1lьnikъ kvi1lsz є3si2, vzыvaz: poemъ bGu našemu, ćkw proslavisz.

E#gdA vozvhšusz, privlekъ zemnы6z, tы2, hrtE, proreklъ є3si2, dёlomъ že soverši1lъ є3si2, myčeničєskіz či1nы i3 lю1di t konє1cъ prizvavъ, vъ radosti poю1щыz: poemъ bGu našemu, ćkw proslavisz.

BGor0dičenъ: Žezlъ ґarHnovъ prozsbšій, i4že t їessea prowbrazovaše vozrastšій k0renь tS, dv7o, netlёnnый cvёtъ mjru vozsіsvšuю bGa voploщenna. E#g0že nj nasъ, bcde, moli2 pri1snw pribэgaющihъ kъ tebЁ.

I$nъ kanHnъ prpdbnagw, glasъ }, feofanovo, є3gHže kraegranesіe:

Slavnago fe0dwra vъ pёsnehъ počitaю.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Kolesnicegoni1telz faraHnz pogruzi2, čudotvorsй i3nogdA mwmseйskій žezlъ, krtoobraznw porazi1vъ i3 razdэli1vъ m0re, ї}lz že bэglecA, pэšeh0dca spasE, pёsnь bGovi vospэvaющa.

Svэtolyčnыmi blist†nіi d¦a s™agw njsvэщaemь, vsesvёtlый st0lpъ, dž§e, bhlъ є3si2, putevodS, bGoglag0live, kъ zemli2 nbэщanіz bGomydrennw tщaщыzsz, tai1nniče neizrečennыhъ, fe0dwre.

Vseradostnw newslabnыmi manovє1nіi kъ bGu i3shodS, prežde koncA kvi1lsz є3si2 mertvostію žiznon0snoю njdёznъ, prpdbne, i3 ži1znь nestarёющuюsz nhnэ prіslъ є3si2 dost0йnw, dž§e bGon0se fe0dwre.

Pobэdi1vъ strasteй i3gr†nіz, i3 muči1teleй stremlє1nіz, ю4nošeski, blženne, vs‰ ўkori1lъ є3si2, myžestvo pokazavъ, hrt0vъ džbrazъ čti1ti naučaz, bGoprіstne, i3 svzthhъ vowbražє1nіz.

NJčiщennoю mhslію, vsemydre, bGodohnovє1nnыmъ pisanієmъ poučazsz, bogatstvo dobrodёteleй sobralъ є3si2, i3 blagočestіz dogm†tы, vidёnіemъ njbogati1lsz є3si2, i3 žitіS svёtlostію, vozsіsvъ nboю1du, prpdbne.

BGor0dičenъ: Sl0va b9іz voploщenna rodilA є3si2, i4že prežde bezpl0tnago, bGomyžnw vъ mjrэ poži1všago preestestvennw, vsenepor0čnaz bcde dv7o. Tёmъ tS vsi2 počitaemъ, po bz7э predstatelьnicu našu.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ne mydrostію, i3 si1loю, i3 bogatstvomъ hvalimsz, no tob0ю, dž§eю v3postasnoю mydrostію, hrtE. Nёstь bo svstъ, pače tebє2, čelovэkolю1bče.

Goni1mь premydrыmi tvoi1mi slovєsы2 muči1telь, tS ўransetъ neщadnw sur0vыmi ži1lami govsžіimi, mnёvъ si1mi prekloni1ti tS, m§niče nepobэdi1me.

Vziraz nčєsы2 ќmnыmi ko gDu, plotsk‡z neudobostє1rpnыz mykъ tsžєsti preterpёlъ є3si2, nravomъ d0blestvennэйšimъ, dostoslavne.

Ne ўbosvsz mučenій ѕэlw2 bolёznennыhъ, dыšA revnostію bžctvennoю, kъ podvigHmъ tluči1lsz є3si2, zovhй: nei1щemь prіid0hъ samozvanъ.

BGor0dičenъ: T ѓdovыhъ mS vratъ i3zъ tebє2 voploщeйsz vozvedE, dreva vkysomъ lukavыmъ ўmerщvlennago, vsenepor0čnaz, smertь v0lьnuю prіemый.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ўtveržeй vъ načalэ nb7sA razumomъ, i3 zemlю na vodahъ njsnovavый, na kameni mS, hrtE, zapovэdeй tvoi1hъ ўtverdi2: ćkw nёstь svstъ, pače tebє2, є3di1ne člvэkolю1bče.

Vžilsemь hrt0vыmъ, vseblaženne, vseoryžіemъ, ćzvъ bolBzni preterpёlъ є3si2, ўransemь lю1tэ, i3 vъ temni1cэ zaklюčaemь, ćkw džbщnikъ strteй i3 crtvіz bhlъ є3si2.

BGopokrыvaemь ćvэ, i3 togw2 revnostію razžigaemь, skvє1rnaz ўčє1nіz bezzak0nnыhъ razruši1lъ є3si2 tvoi1mi ўčє1nіi, vsemydre, blgodatію bo t bGa, dž§e, njbogati1vsz dost0йnw.

Vъ vidёnіi dёlatelenъ, vъ dэsnіi bGosl0vъ bhlъ є3si2 namъ, bGoglag0live, p0stnikъ ўči1telenъ, svzщennom§nikъ slavenъ, pravoslavіz st0lpъ, cRkve ўtverždenіe.

BGor0dičenъ: Soprisnosyщnoe nc7Y i3 d¦u bGъ sl0vo, njbnovi1ti voshotёvъ rodonačalьnika, po v3postasi togo2 i3zъ tebє2, čctaz, prіstъ, s™ёйšu vsёhъ tS, bGom™i, njbrёtъ.

Kondakъ, glasъ v7.

Pod0benъ: Vhšnihъ i3щS:

P0stničeskoe i3 ravnoagGlьnoe žitіE tvoE stradalьčeskimi ўzsni1lъ є3si2 pHdvigi, i3 ѓgGlwmъ sovselьnikъ, bGoblaženne, kvi1lsz є3si2, fe0dwre: sъ ni1mi hrtY bGu molssz ne prestaй nj vsёhъ nasъ.

Jkosъ: P0stnikwvъ svёtluю dobr0tu, cRkve hrt0vы ўtverždenіe, nhnэ fe0dwra voshvalimъ: n0vый bo st0lpъ džgnenъ kvi1sz, popalsz glavы6 є3retjčestvuющihъ, vёrnыhъ že prosvэщaz dyšы kъ vёrэ pravэй, vъ b9estvennый gradъ vhšnій їerli1mъ, ćkože drugago ї}lz, vvodS. Kъ nemyže soglasnw vozopіemъ: vseblženne dž§e, ne zabydi, hrtY molssz neprestannw nj vsёhъ nasъ.

Sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

I$že prežde nevёdэnіz tm0ю lю1toю, bGomydre m§niče mi1no, njderži1mый є3gĐpetъ vozsіs tz svэti1lьnika vsemjrna, bezb0žіz n0щь krёpkw tgonsщa zarsmi, blaženne, bžctvennыhъ pHdvigъ tvoi1hъ. Tёmъ svэton0snый i3 čestnhй tv0й denь svёtlw prazdnuющe, prilёžnw zovemъ ti2: stradalьcєvъ ўdobrenіe, moli2 hrtA bGa, grэhHvъ njstavlenіe podati čtyщыmъ lюb0vію svztyю pamztь tvoю2.

Slava, prpdbnagw, glasъ G.

Pod0benъ: Bžctvennыz vёrы:

Bžctvennыmi dogm†tы njbogati1vsz, vёru soblю1lъ є3si2 pravoslavіz, predbёdstvovavъ za nю2, fe0dwre, vъ zatočenіihъ postradavъ i3 bіenіihъ, vъ temni1cahъ preterpёvъ njѕloblє1nіz, dž§e prpdbne, hrtA bGa moli2, darovati namъ velію mi1lostь.

BGor0dičenъ: Bžctvennaz ski1nіa bыlA є3si2 sl0va, є3di1na prečctaz dv7om™i, čistot0ю ѓgGlы prevozšedšaz, pače vsёhъ menE perstь bhvša, njskvernena plotski1mi pregrэšenьmi, njči1sti moli1tvъ tvoi1hъ bžctvennыmi vodami, podaю1щi, čctaz, velію mi1lostь.

KrtobGor0dičenъ: Neskvernaz ѓgnica sl0va, netlёnnaz dv7om™i, na krtЁ zrsщi povёšena i3zъ neS bezbolёznennw prozsbšago, m™rolёpnw rыdaющi, vopіsše: ўvы2 mnЁ, čado moE, kakw straždeši v0leю, hotS i3zbaviti t strasteй bezčestіz čelovёka;

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Sэdsй vъ slavэ na prt0lэ bžctvA, vo džblacэ legcэ prіi1de ї}sъ prebžctvennый, netlёnnoю dlanію, i3 spasE zovyщыz: slava, hrtE, si1lэ tvoeй.

Kroplenіemъ tvoi1hъ kroveй pogas0ša ќglіe mnogob0žіz, p0lkъ že demwnskій pogruzi1sz, hrt0va že napoi1sz cRkovь, strastoterpče vseblženne mi1no, hvalzщi tS.

I$že na drevэ povёšenіemъ njbrazyeši strastь krt0mъ ѕmja, m§niče, g0rьkago ўmertvi1vša, strog†nіz terpi1ši, hodataйstvuющыz tebЁ naslaždenіe, i4že na nebesёhъ, d0blestvennэйše.

Pače є3stestvA bolёzni, stradalьče, i3skušenіe prіslъ є3si2, i3 bžctvennoe račenіe, tvoE ўderžavši є3stestvo2, zabvenіe prіsti tvorsše, pouщaz tS prostiratisz kъ ranamъ, veselsщasz.

BGor0dičenъ: Voploщenna neizrečennw bGa rodilA є3si2, t tvoi1hъ kroveй d0mъ sebE sozdavšago, vo dvyhъ suщestvahъ i3 hotёnіihъ znaemago bGolёpnw, neiskusobračnaz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Tы2 moS krёpostь, gDi, tы2 moS i3 si1la, tы2 m0й bGъ, tы2 moE radovanіe, ne njstavlь nёdra dž§a, i3 našu niщetY posэti1vъ. Tёmъ sъ prbr0komъ ґvvakymomъ zovy ti: si1lэ tvoeй slava, člvэkolю1bče.

Darъ b9ій dalsz є3si2 mjru tezoimeni1tъ, bogatыmi darmi2 sіsющъ, ćkw i3st0čnikъ i3mёzй i4stinnw njzarenій syщihъ, blaženne fe0dwre. Tёmъ ўči1telєmъ, p0stnikwmъ i3 svidёtelєmъ slikovstvovati mn0žestvu spod0bilsz є3si2.

Q tverdagw i3 krёpkagw tvoegw2 protivlenіz! I$mže muči1teleй svirёpstvo popralъ є3si2, є3gHže radi ćvstvennw tы2 pače ўmA blagonačalьstva konečnoe blaženstvo posti1glъ є3si2, bGomydre, so beztэlesnыmi poS: si1lэ tvoeй slava, člvэkolю1bče.

Glag0lъ b9ій vъ tebЁ ćvstvennэйše vselьsz, dogmatwvъ, premydre fe0dwre, rёki t0čitъ nbi1lьnw: tёmi že nhnэ naslaždaющesz ўčenicы2 tvoi2, bGodohnovenne, blagodarnw vopіemъ gl†sы nem0lčnыmi: si1lэ tvoeй slava, člvэkolю1bče.

BGor0dičenъ: Vsego2 vъ tebЁ njbnovlsetъ čelovёka, vesь vsemY, vsečctaz, soedinsemь, i4že n§eskihъ nёdrъ ne tstyplь, i3 vъ tvoE črevo vseli1tisz i3zv0li, bogatstvomъ blgoutr0bіz v0lьnw njbniщavъ, i3 njbogati1vъ mjrъ bžctv0mъ.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Nečesti1vіi ne ќzrztъ slavы tvoeS, hrtE. No mh tz, є3dinor0dne, n§eskіz slavы sіsnіe bžctvA, t n0щi ќtrenюющe, vospэvaemъ tS, člvэkolю1bče.

Svidёtelьstva njblistavъ svёtlыmi lučami, njmrači1vъ temnoe bezb0žіe, vsemydre, prosvэti1lъ є3si2 vёrnыhъ i3spolnє1nіz, vospэvaющihъ tS, vsehvalьne.

I#sčezE vsskoe primыšlenіe vragHvъ krёpkimъ tvoi1mъ terpёnіemъ: ni gladъ bo, ni r†nы, ni njpalenіe, ni trezybєcъ njѕlobenіe tvoegw2 ўserdіz pomrači1ša.

Vёroю njgraždsz, ćkw s0lnce lučami, vъ pusthnю vseli1lsz є3si2, i3 gradы vs‰ prosvэti1lъ є3si2, propovёdaz hrtA, sn7a b9іz, vъ pl0ti prišedšago, slavne.

BGor0dičenъ: Novotvori1tъ i3stlёvša mS raždaemый i3zъ tebє2 pače є3stestvA i3zbavitelь, drevnіz mS klstvы svoboždaz, bGomati čctaz: є3g0že moli2 spasti1 mz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vskyю mS tri1nulъ є3si2 t licA tvoegw2, svёte nezahodi1mый, i3 pokrhla mS є4stь čuždaz tmA nkasnnago. No njbrati1 mz, i3 kъ svёtu zapovэdeй tvoi1hъ, puti6 mo‰ napravi, molю1sz.

Ќmъ i3 dyšu i3 tёlo sl0vomъ njči1stivъ, hramъ vsečestenъ bGa vsёhъ bhlъ є3si2, ži1vъ že i3 njduševlenъ, blagov0nіz žertvu vsego2 sebE hrtY prinosS, dž§e, їereй i3 žertva bhvъ.

NJsіsemь, blaženne, zareю d¦a, vsBmъ vozblistalъ є3si2 bGosl0vnыmъ ljzhkomъ trbčnый svёtъ prečctый, voploщenіz že, є4že pače ўmA, b9іz sl0va neizrečennoe, dž§e, tainstvo.

Razymnw so ѓgGlы nhnэ vodvorszsz, hrtA moli2 strasteй i3 bёdъ i3zbaviti blažaщыz i3 čtyщыz vsečestnyю i3 bžctvennuю pamztь stradanій tvoi1hъ, bGon0se fe0dwre.

BGor0dičenъ: Neizglag0lannыmъ, dv7o, džbrazomъ sn7ъ b9ій vъ tS vseli1vsz, člvёkъ bыvaetъ, prežde vBkъ i3zъ nc7A vozsіsvый, čelovёka t tli2 i3zbavlsetъ, i3 kъ ži1zni i3 netlёnію vozvedE, ćkw є3di1nъ blgoutr0benъ.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Prіid0hъ vo glubinы6 morsk‡z, i3 potopi1la mS є4stь byrz mn0gihъ grэhHvъ: no, ćkw bGъ, i3zъ glubinы2 vozvedi2 živ0tъ m0й, mnogomi1lostive.

Bezbolёznenъ prebыvaeši, ngnemъ i3znursemъ, i3 vlasznhmi pretiraemь ćzvы rybiщi, bžctvennaz bo blgodatь sprisytstvuющi, mi1no, ўkrэplsše.

Predstoi1ši predъ sudi1щi muči1teleй sudi1mь, i3 lestь njbličaz, mi1no vseprisnopamztne, tebE samago st0lpъ blagočestіz vBrnыmъ podaS.

PHtы tvoi1hъ borenій lestь i3zsuši1lъ є3si2 jdwlьskuю, tebE samago hramъ sozdalъ є3si2 čctnhz trbcы, strastoterpče mi1no dostočydne.

BGor0dičenъ: Ўvrači2 neiscBlьnыz str†sti, vsenepor0čnaz, duši2 moeS, bhlіemъ tvoeS blgosti, blgago sp7sa hrtA syщыmъ vъ mjrэ r0ždšaz.

I$nъ.

Їrm0sъ: NJči1sti mS, sp7se, mnHga bo bezzakHnіz mo‰, i3 i3zъ glubinы2 ѕHlъ vozvedi2, molю1sz: kъ tebё bo vozopi1hъ, i3 ўslhši mS, b9e spasenіz moegw2.

Cэlomydrennw tvoю2 ži1znь, svzщennoglag0lьniče, soverši1lъ є3si2, pravdoю že ўkrasi1vsz, myžestvomъ i3 mydrostію, krasnёйšuю kolesni1cu dobrodёteleй sočetalъ є3si2 sebЁ, vseblaženne prpdbne.

Blagouhaюtъ blagolёpnw dogmatwvъ bžctvєnnaz slovesA tvo‰, i3 i3zъ glubinы2 ѕlhhъ є3reseй vs‰ vozv0dztъ, vsemydre, pravoslavіz kъ prevhšnэй kraйnosti.

VozsіS tebЁ svёtъ, i3 segw2, dž§e, soprygъ veselіe nhnэ svёtloe ćvэ: ćkw fjnіxъ bo procvёlъ є3si2, vseblženne fe0dwre, i3 ćkw kedrъ ўmn0žilsz є3si2, dostočydne.

BGor0dičenъ: Da i3zbavimsz t lю1tыhъ pregrэšenій molьbami tvoi1mi, bGorodi1telьnice čctaz, i3 da ўluči1mъ, pres™az, bžctvennagw njsіsnіz, i3zъ tebє2 neizrečennw voploщennago sn7a b9іz.

Kondakъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Kvi1lsz є3si2:

V0instva i3shiti2 privremennagw, i3 netlёnnagw pokaza tz nbcnagw džbщnika, strastoterpče mi1no, hrt0sъ bGъ našъ, i4že myčenikwvъ netlёnnый vэnecъ.

Jkosъ: Veli1kagw hodataй namъ є4stь veselіz pamztь myčenikwvъ, na str†sti myžestvo, i3 pobёdu na vragi2 pokazyющi, vъ svёtlэmъ i3 radostnэmъ i3spovёdanіi blgodati. Prіidi1te, ќbw vъ neй prazdnolю1bcы vsi2, i3 vozveseli1msz, vremz našegw veselіz lyčšee i3 prebыvaющee, mi1nы stradalьca pamztь soveršaющe, i3 prіemlющe strasteй razrэšenіz darъ: segH že datelь hrt0sъ bGъ є4stь, myčenikwvъ netlёnnый vэnecъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Spashй vo ngni2 ґvra†mskіz tvo‰ džtroki, i3 haldє1i ўbi1vъ, ±že pravda pravednw ўlovlsše: prepёtый gDi, b9e ntє1cъ našihъ, blgoslovenъ є3si2.

Sovleklъ є3si2 ranami tы2 kHžnыz ri6zы grэhA, i3 vo njdэsnіe njdёzlsz є3si2, ne ktomY njbvetšanіe prіemlющee, blaženne, є4že i3stkA blagodatь, ćvlьšisz.

Razžženіemъ čestnhhъ, myčeniče, i3 krёpkihъ tvoi1hъ pHdvigъ, tern0vnoe i3 lukavoe bezb0žіe pepeli1tsz: kroveй že tečenьmi pogašaetsz nevёdэnіz vozvhšennый plamenь, vseblženne.

I#mёzй nbi6lьnыz darы, i3 čudodBйstvіz i3stočaeši, čestnhй tv0й prazdnikъ soveršaющыmъ, mi1no dostočydne, i3 sodёйstvueši poю1щыmъ: b9e ntє1cъ, blgoslovenъ є3si2.

BGor0dičenъ: Blgoslovenъ pl0dъ blgoslovennagw tvoegw2 čreva, є3g0že blagoslovstъ nbcnыz si6lы, i3 zemnhhъ sobr†nіz, i4že nasъ i3zbavivый klstvы drevnіz, blgoslovennaz.

I$nъ.

Їrm0sъ: B9іz snishoždenіz džgnь ўstыdёsz vъ vavmlHnэ i3nogdA, segw2 radi džtrocы vъ peщi2 radovannoю nog0ю, ćkw vo cvёtnicэ likyющe, poshu: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Vi1dэvъ provi1decъ tvoegw2 razuma čistotY, slovesnыhъ tS nvecъ pastыrz, dž§e, predlagaetъ, є3myže nhnэ, vseblaženne, zoveši, fe0dwre, veselssz: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Bžctvennomu pod0bію džbraza, treblaženne, vočelovёčenіz hrt0va poklanszsz prebыvaeši, bGob0rcєmъ protivlszsz daže do kr0ve, i3 poS, fe0dwre: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Sl0vo tvoE s0lію ўslaždeno kvi1sz, vsebogate, i3 žitіE tvoE, dž§e, prosvэщeno zareю d¦a, i4mže nhnэ blistazsz, vopіeši raduzsz: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: SE nhnэ i3sp0lnisz dv7da bžctvennagw bžctvennoe prorečenіe: m0lztsz i4stinnw tvoemY licY, bGorodi1telьnice čctaz, i3myщіi bogatstvo blagodati nhnэ, blgoslovsщe bGa ntє1cъ našihъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: I#zbavitelю vsёhъ vsesi1lьne, posredЁ plamene blgočestvovavšыz, snizšedъ, njrosi1lъ є3si2, i3 nauči1lъ є3si2 pёti: vs‰ dэlA blgoslovi1te, p0йte gDa.

Vэnečnikъ, mi1no, kvi1lsz є3si2, vragi2 krtA gDa tvoegw2, nizloži1vъ ќbw, posrami1lъ є3si2, i3 vopіslъ є3si2, vseblaženne: vs‰ dэlA gDa p0йte, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Di6vna tvorS bGъ vъ pamzti tvoeй, i3stočaz namъ moщmi2 tvoi1mi dušє1vnaz i3scэlє1nіz i3 tэlє1snaz, vopію1щыmъ: vs‰ dэlA gDa p0йte, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Prineslъ є3si2 bGu služenіe tvoE, i3 na zemli2 prekloni1vъ glavY tvoю2, mečemъ prіslъ є3si2 tsэčenіe, m§niče, zovhй: vs‰ dэlA gDa p0йte, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Ćkw bagrzni1ceю i3 vĐssomъ, kr0vію vašeю cRkovь ўkrašaetsz dnesь, mi1no, i3 vjktore, i3 vіkentіe, vopію1щi: vs‰ dэlA gDa p0йte, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

BGor0dičenъ: Dёvstvuetъ črevo i3 r0ždši sn7a, є3g0že bezъ sёmene t s™agw d¦a začatъ, bGa newpi1sanna, vъ pl0tь njblekšasz, nc7Y sobeznačalьna sl0va. E#g0že vs‰ dэlA, ćkw gDa, poю1tъ i3 prevozn0sztъ vo vёki.

I$nъ.

Їrm0sъ: Sedmeri1ceю peщь haldeйskій muči1telь bGočesti6vыmъ nei1stovnw razžžE, si1loю že lyčšeю spasє1nы sі‰ vi1dэvъ, tvorcY i3 i3zbavitelю vopіsše: džtrocы, blgoslovi1te, svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Prognanы pokazalъ є3si2, bGon0se fe0dwre, njbrэtateli ѕločesti1vыhъ є3reseй, ўčA preči1stый čti1ti džbrazъ hrt0vъ, poklanstisz že i3 čestnw počitati bGomydrennw, i3 pёti vLcэ: svzщennicы, blagoslovi1te, lю1dіe, prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Vo vsemъ žitіi2 tvoemъ, bGoglag0live fe0dwre, pravoslavіz putev0ždь bhlъ є3si2, svэti1lьnikъ svэtlёйšій, bGovi1dnый ўči1telь, džbrazъ monahwvъ, i3 i3zvёstenъ zakonopi1secъ, naučaz vospэvati: svzщennicы, blagoslovi1te vLku hrtA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Na zemli2 podvizalsz є3si2, blagočestіz zaщi1tnikъ, i3 nepravdы nelži1vый njbliči1telь, vseblaženne, bhvъ, ćkw darъ b9ій, i3 na nb7sёhъ pravdы vэnčalsz є3si2 vэncы6, tečenіe soverši1lъ є3si2, i3 vёru soblю1lъ є3si2, prevoznosS hrtA vo vёki.

Smhslomъ ќmъ ўkrasi1lъ є3si2, cэlomydrіemъ želanіe, ćrostnoe že myžestvomъ prepossalъ є3si2, fe0dwre vsemydre, pravdoю i3spravivъ svzщennolёpnw dušє1vnыz tvo‰ si6lы, soglasnw vospэvaz: dёti, blagoslovi1te, svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

BGor0dičenъ: Blgoslovennaz prečctaz, duši2 moeS strypы i3 grэhA ćzvы njči1sti: bGa bo r0ždšaz, syщago nadъ vsёmi, ntrokovi1ce čctaz, i3zъ dёvstvennыz neiskusobračnыz ўtr0bы. E#g0že blagoslovi1tъ vsS tvarь, i3 prevozn0sitъ vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Kamenь nerukosёčnый t nesэk0mыz gorы2 tebє2, dv7o, kraeug0lьnый tsэčesz, hrt0sъ, sovokupi1vый razsto‰щazsz є3stєstvA. Tёmъ veselsщesz, tS, bcde, veličaemъ.

Vozlюbi1lъ є3si2 pače ne menьše, neželi vozlю1blenъ bhlъ є3si2, strastoterpče, vozlю1blennuю tvoю2 dyšu predloži1vъ rači1telю tvoemY hrtY, sъ sob0ю proslavlьšemu svidёtelьstvo tvoE, prisnopamztne.

Svёщnikъ, svёtomъ tris0lnečnыmъ vžigaemь, myčenikwvъ kvi1sz triči1slennaz є3di1nica, mi1na, i3 vjktorъ že, i3 vіkentій, vёrnыhъ prosvэщaющій, i3 mrakъ demwnskій njgonsющіi.

Prіimi2 hvalY, ćkw d0lgъ, t ўserdіz i3shodsщu, prevoshodsщa tS, mi1no, našihъ slovesъ ќbw vёmъ, i3 vozdaždь bezči1slennw t sokr0viщъ tvoi1hъ darov†nіz.

BGor0dičenъ: Dost0йnw tS vsi2 m™rь cRS i3 vLki drevle ќbw prbr0cы hvalshu: nhnэ že ґpcli i3 m§nicы sъ nami slavzщe tS bcdu veličaюtъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ўžasesz nj semъ nb7o, i3 zemli2 ўdivi1šasz koncы2, ćkw bGъ kvi1sz čelovёkwmъ pl0tski, i3 črevo tvoE bhstь prostrannэйšee nebesъ. Tёmъ tS bcdu, ѓgGlwvъ i3 čelovBkъ činonač†lіz veličaюtъ.

Tečenьmi tvoi1hъ slezъ, ćkw p0stnikъ, i3 i3stHčniki kroveй, ćkw svidёtelь hrt0vъ, prosvэti1vsz, sіseši nboю1du svёtlw, pravdoю, prpdbne, njdёznъ, ćkw svzщennikъ, vъ bžctvennыhъ ži1telьstvueši li1cэhъ, nhnэ prosvэщaemь vъ neh0dnыhъ, treblaženne.

Či1stэ tvoE žitіE prešedъ, vo s™hhъ s™†z selenіihъ nhnэ živeši, vэnecъ blagolёpіz prіemъ, i3 carstva njdэsnіe, velikolёpnoe že i3 svzщennoe: vъ ni1hže nhnэ njzarsemь predstoi1ši nevёstniku, naslaždazsz njboženіz.

Vi1dэti spod0bilsz є3si2 blagi1hъ i3st0čnikъ, bGon0se fe0dwre, ćkw prošedъ žitіE bžctvennэйšee i4stinnw, t mіrskagw sv0йstva žitіemъ či1stыmъ ќmъ svobodi1vъ, ćkw svidёtelь i3 straston0secъ bhlъ є3si2, svzщenne.

GlagHlъ tvoi1hъ vэщanіe darovanіe b9іe namъ vseslhšanъ bhstь, vsehvalьne, ćkw gr0mъ, vselennыz vъ koncёhъ, i3 ćkože rёki i3stekaюtъ tvoi1hъ ўčenій spis†nіz. Tёmъ tS bGosl0va i3 bGoglag0lьnika dost0йnw i3menyemъ.

BGor0dičenъ: Kvi1lasz є3si2, q dv7o m™i b9іz, pače є3stestvA r0ždši vъ tэlesi2 blag0e sl0vo, є3g0že nc7ъ t serdca svoegw2 trhgnu, prežde vsёhъ vBkъ, ćkw blagъ, є3g0že nhnэ i3 tэlesъ prevhšša razumэvaemъ, ѓщe i3 vъ tёlo njblečesz.

Svэti1lenъ nktHiha, i3 myčenikwvъ:

Pod0benъ: Nb7o ѕvэzdami:

Nb7sA ѕvёzdы ўkrašaюtъ, ї}se: cRkovь že mi1na i3 vjktorъ i3 vіkentій ўkrašaюtъ, i3 stіfanjda, i4hže radi pobBdы na proti6vnыz namъ daruй.

Slava, prpdbnagw:

Ćkw st0lpъ njduševlenъ kvi1lsz є3si2 dogmatwvъ pravoslavіz blagočestnw, njbliči1vъ їkwnob0rcwvъ prelestь: tёmъ i3 stradanіemъ soverši1vъ i3spovёdanіe, fe0dwre, proslavilsz є3si2.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Vsi2 vёrnіi hodataicu tS kъ r0ždšemusz i3zъ tebє2 nhnэ predlagaюtъ, vsečctaz, mh že mn0žae i5že sraspinaemіi tomY. Tёmъ ne prestaй, dv7o, za nы2 moli1tisz.

Na stіh0vnэ nktHiha. Taže m§nikwvъ stіhi1ra, glasъ v7.

Stjhъ: Vozzvaša prvdnіi, i3 gDь ўslhša i5hъ.

Prіidi1te, vёrnіi, počti1mъ strastoterpca hrt0va mi1nu slavnago, d0blzgo vъ v0inэhъ, d0brэ podvizavšasz po blagočestіi, careй že i3 muči1teleй deržavu nizloži1vša. Tёmъ derznovenіe i3mёz ko hrtY bGu, neprestannw m0litъ spasti2 dyšы našz.

Slava, prpdbnagw, glasъ }:

Monahwvъ mn0žєstva nastavnika tS počitaemъ, dž§e našъ fe0dwre: tvoeю bo stezeю voi1stinnu pravw hodi1ti poznahomъ. Blaženъ є3si2 hrtY rab0tavъ, i3 vražію njbliči1lъ є3si2 si1lu, ѓgGlwvъ sobesёdniče, prpdbnыhъ sopričastniče i3 pravednыhъ: sъ ni1miže moli1sz gDevi, pomi1lovatisz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: GDi, ѓщe i3 na sudi1щi:

GDi, є3gda tz slnca pravdы s0lnce vi1dэ, na drevэ povёšena, lučы2 skrы2, i3 lunA svёtъ vo tmY preloži2 vsenepor0čnaz že tvoS m™i ўtr0boю ўzzvlsšesz.

Na lіturgji, prokjmenъ, glasъ d7:

S™ы6mъ, i5že sytь na zemli2 є3gw2, ўdivi2 gDь vs‰ hotBnіz svo‰ vъ ni1hъ.

Stjhъ: Prezrёhъ gDa predo mn0ю vhnu:

Ґpclъ kъ є3fesewmъ, začalo slg:

I# prpdbnagw, ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo tlє.

Ґllilyіa, glasъ d7: Vozzvaša prvdnіi:

Stjhъ: Blženъ myžъ, bosйsz gDa:

E#đlіe matfea, začalo li:

I# prpdbnagw, є3đlіe matfea, začalo ‹.

Pričastenъ: Raduйtesz prvdnіi nj gDэ:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.