NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Noemvrіa i7

Sob0rъ s™agw ґrhіstrati1ga mіhai1la, i3 pr0čihъ bezpl0tnыhъ si1lъ.

Ѓщe hramъ sob0ra s™agw ґrhіstrati1ga mіhai1la, i3li2 i3zv0litъ nastostelь tvori1ti bdёnіe:

Na malэй večerni, na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы na d7. Glasъ №.

Pod0benъ: Vsehvalьnіi m§nicы:

Bezpl0tnіi ѓgGli, b9ію prt0lu predstosщe, i3 tonydnыmi svэtlostьmi2 njblistaemi, i3 svэtoli6tіi vёčnw sіsющe, i3 svёti bыvaющe vtorji, hrtY moli1tesz, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь. Dvaždы.

Bezsmertnіi ѓgGli, ži1zni i4stinnw negi1belьnыz, t pervыz prіemše ži1zni, vseblžennіi, prisnosyщnыz slavы, i3 s™ji zri1telіe mydrosti vёčnыz bhste, svёta i3spolnsemi, i3 svэщы2 sowbraщaemыz, prili1čnw pokazyemіi.

ҐrhagGli, ѓgGli, nač†la, prt0li, gDьstvіz i3 serafjmi šestokrilatіi, i3 mnogooči1tіi heruvjmы bžctvennіi, mydrosti nrgani: si1lы, i3 vl†sti bžctvennэйšіi, hrtY moli1tesz, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Slava, glasъ d7:

ЃgGlьskihъ likHvъ činonačalьniče, na nb7sёhъ prt0lu: predstoS tris0lnečnagw bžctvA, i3 bogatnw njsіzvaemь bžctvennыmi svэtlostьmi2, i3spuщaemыmi neprestannw ttydu, i3 nasъ syщihъ na zemli2, tris™0e pёnіe radostnw poю1щihъ, strasteй mglы2 i3zbavi, i3 prosvэщenіemъ ўzsni2, mіhai1le ґrhіstrati1že, moli1tvenniče nj dušahъ našihъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ ѕ7.

Pod0benъ: Tridnevenъ:

ҐrhagGlьskіz si6lы, hrtE, prt0lu predstosщe tvoemY, m0lztsz nj r0dэ čelovёčestэmъ. Tёhъ u5bo molьbami, kzhkwvъ derzostь nizloži2, mi1rъ vsBmъ vBrnыmъ podaS.

Stjhъ: Tvorsй ѓgGlы svo‰ dyhi, i3 slugi6 svo‰ plamenь džgnennый.

Nkrygъ prt0la vsёhъ cRS pri1snw likyющe, ѓgGlwvъ či1ni nasъ sohransйte, vёroю vasъ prizыvaющыz, i3 mučenіz vsёhъ i3zbavite.

Stjhъ: Hvali1te є3go2 vsi2 ѓgGli є3gw2, hvali1te є3go2 vs‰ si6lы є3gw2.

Nc7ъ, i4že nadъ vsёmi bGъ, si6lы nbcnыhъ ўmHvъ bez8obr†znы i3 neveщestvєnnы, pэvcы2 tris0lnečnыz slavы svoeS, i3 є3di1nstvennoe sl0vo i3 d¦ъ privedE.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ. Pod0benъ t0йže:

Raduйsz, bcde dv7o, sъ gavrіi1lomъ soglasnw tebЁ vopіemъ: th bo, radostь pervuю svhše prіi1mši, radosti vs‰ nы2 i3sp0lni.

Troparь, glasъ d7:

Nbcnыhъ v0instvъ ґrhіstrati1zi, m0limъ vasъ pri1snw mы2 nedost0йnіi: da vašimi moli1tvami njgraditE nasъ kr0vomъ kri1lъ neveщestvennыz vašez slavы, sohransющe nы2 pripadaющыz prilёžnw i3 vopію1щыz: t bёdъ i3zbavite nы2, ćkw činonačalьnicы vhšnihъ si1lъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ №-й glasa.

Na veli1cэй večerni, na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, na }. Glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Tris0lnečnagw b9estvA predstatelь svэtlёйšій mіhai1le, kvlszsz ґrhіstrati1že, sъ g0rnimi si1lami zoveši, raduzsz: s™ъ є3si2 dž§e, s™ъ є3si2 sobeznačalьnoe sl0vo, s™ъ є3si2 i3 s™hй dš7e, є3di1na slava, є3di1no crtvo i3 є3stestvo2, є3di1no bžctvo2 i3 si1la.

I# vi1dъ tv0й džgnenъ, i3 dobr0ta čydna, mіhai1le pervoagGle: neveщestvennыmъ bo є3stestv0mъ preh0diši koncы2, i3spolnsz povelBnіz vsёhъ tvorcA, si1lenъ vъ krёposti tvoeй poznavaemь, i3 i3st0čnikъ i3scэlenій hramъ tv0й sodёlovaz, zvanіemъ tvoi1mъ s™hmъ počitaemый.

Tvorsй ѓgGlы tvo‰, ćkože pisasz, dyhi, i3 služaщыz tebЁ plamenь džgnennый: posredЁ činHvъ pervenstvuющa, pokazalъ є3si2, gDi, tvoi1hъ ґrhagGlьskihъ, mіhai1la ґrhіstrati1ga, tvoi6mъ manovenієmъ povinyющasz, sl0ve, i3 pёsnь tris™yю so strahomъ vozglašaющa slavэ tvoeй.

I$nы stіhi6rы, glasъ d7.

Pod0benъ: Dalъ є3si2 znamenіe.

Ќmъ predvёčnый, svёtъ sostavi vtorhй, gavrіi1la, tebE prič†stіi bžctvennыmi prosvэщaющago vsю2 vselennuю, i3 ю4že t vёka tkrыvaющago namъ, bžctvennuю i3 veli1kuю i4stinnw taйnu: vo ўtr0bэ voploщaemagw dёvstvennэй, syщa beztэlesnagw, i3 bhvša čelovёka, vo є4že spasti2 čelovёka.

Prt0lu predstoS tris0lnečnagw b9estvA, i3 bogatnw njsіsemь bžctvennыmi svэtlostьmi2, i3spuщaemыmi neprestannw ttydu, syщыz na zemli2 radostnw likyющыz, i3 blagohvalzщыz tS, strasteй mglы2 i3zbavi, i3 prosvэщenіemъ ўzsni2, gavrіi1le ґrhіstrati1že, moli1tvenniče nj dušahъ našihъ.

Sokruši2 svirBpstva ґg†rznskaz, na stado tvoE častw nahod‰щaz: ўstavi razd0rы cRkve: ўkroti2 byrю bezmёrnыhъ i3skušenій: i3zbavi bёdъ i3 njbstosnій lюb0vію čtyщыz tS i3 podъ kr0vъ tv0й pribэgaющыz, gavrіi1le ґrhіstrati1že, moli1tvenniče nj dušahъ našihъ.

Slava, glasъ ѕ7.

Vmzantjevo: Sraduйtesz namъ vs‰ ѓgGlьskaz činonač†lіz, pervostostelь bo vašъ, i3 našъ predstatelь, veli1kій ґrhіstrati1gъ, vъ dnešnій denь, vъ čestnёmъ є3gw2 hramэ, preslavnw kvlszsz njsvzщaetъ. Tёmže po d0lgu vospэvaющe, tomY vozopіi1mъ: pokrhй nasъ kr0vomъ kri1lъ tvoi1hъ, veličaйšій mіhai1le ґrhagGle.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Sraduйtesz namъ vs‰ dёvstvennыhъ likosto‰nіz, predstatelьnica bo naša, i3 hodataica, i3 pokr0vъ, i3 veli1koe pribёžiщe, vъ dnešnій denь, vъ čestnёmъ є3S i3 bžctvennэmъ hramэ, skorbsщыz ўtэšaetъ. Tёmže po d0lgu vospэvaющe sію2, vozopіi1mъ: pokrhй nы2 bžctvennыmъ predstatelьstvomъ tvoi1mъ, prečctaz bcde vLčce.

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE.

Їisysa navi1na čtenіe. (GlavA є7.)

Bhstь є3gdA bsše їisysъ ў їerіhHna, i3 vozzrёvъ nči1ma svoi1ma, vi1dэ čelovёka, stosщa predъ ni1mъ, i3 mečь є3gw2 njbnaženъ vъ rucЁ є3gw2. I# prišedъ їisysъ, rečE є3mY: našъ li є3si2, i3li2 t soproti1vnыhъ našihъ; DŽnъ že rečE є3mY: ѓzъ ґrhіstrati1gъ si1lы gDni, nhnэ prіid0hъ sёmw. I# їisysъ padE licemъ svoi1mъ na zemlю, i3 rečE є3mY: vLko, čto2 povelэvaeši tvoemY rabY; I# rečE ґrhіstrati1gъ gDenь ko їisysu: razrэši2 sap0gъ tv0й t n0gъ tvoi1hъ, mёsto bo, na nemže tы2 stoi1ši, svsto є4stь. I# sotvori2 їisysъ takw.

Sudeй ї}levыhъ čtenіe. (GlavA ѕ7.)

Bhstь vo dni6 džnы, ўkrэpi1sz madіamъ na shnы ї}levы, i3 tji vozopi1ša ko gDu bGu: i3 sE ѓgGlъ gDenь prіi1de, i3 sёde podъ dybomъ, i4že vo є3vfrafэ, vъ zemli2 їwasa, ntcA є3zrjmova, i3 gedeHnъ, shnъ є3gw2, mlatsše pšeni1cu na gumnЁ, є4že bэžati sъ neю t licA madіamlz. I# kvi1sz є3mY ѓgGlъ gDenь, i3 rečE kъ nemY: gDь sъ tob0ю, si1lьnый krёpostію. I# rečE kъ nemY gedeHnъ: vo mnЁ, gDi m0й, i3 ѓщe є4stь gDь sъ nami, i3 česw2 radi njbrэt0ša nы2 vs‰ ѕl†z sі‰; i3 gdЁ sytь vs‰ čudesA є3gw2, є3li6ka povёdaša namъ ntcы2 naši, glag0lющe: ne i3zъ є3gĐpta li i3zvedE nasъ gDь; i3 nhnэ tverže nы2 gDь, i3 predade nы vъ ryku madіamlю. I# vozzrЁ na nego2 ѓgGlъ gDenь, i3 rečE є3mY: i3di2 vъ krёposti tvoeй seй, i3 spaseši ї}lz t ruki2 madіamli: i3 sE poslahъ tS. I# rečE kъ nemY gedeHnъ: vo mnЁ, gDi, vъ čes0mъ spasY ї}lz; sE thszщa moS hyždša vъ manassji, i3 ѓzъ є4smь mnjй vъ domY ntcA moegw2. I# rečE kъ nemY gDь: poneže ѓzъ bydu sъ tob0ю, i3 i3zbіeši madіama, ćkw myža є3di1nago. I# rečE kъ nemY gedeHnъ: i3 ѓщe njbrэt0hъ blgodatь predъ nči1ma tvoi1ma, i3 da sotvori1ši mnЁ dnesь znamenіe, ćkw tы2 glag0leši so mn0ю, ne tidi2 tsю1du, d0ndeže prіiti2 mnЁ kъ tebЁ, i3 prinesY žertvu moю2, i3 požrY predъ tob0ю. I# rečE kъ nemY ѓgGlъ gDenь: ѓzъ є4smь, i3 premedlю, d0ndeže njbrati1šisz tы2. GedeHnъ že vni1de. I# sotvori2 k0zliщe t k0zъ, i3 četvertь muki2 nprэsn0kwvъ, i3 vloži2 sъ mssomъ vъ k0šnicu, i3 ю3hY vlіS vъ gornecъ, i3 i3znesE kъ nemY podъ dybъ, i3 pokloni1sz. I# rečE kъ nemY ѓgGlъ gDenь: vozьmi2 mzsA i3 hlёbы prBsnыz, i3 položi2 ў kamene džnagw, i3 ю3hY i3zljй: i3 sotvori2 takw. I# prostrE ѓgGlъ gDenь konecъ žezlA, syщagw vъ rucЁ є3gw2: i3 kosnesz mzsHmъ i3 hlёbwmъ prBsnыmъ, i3 vozgorёsz džgnь i3zъ kamene, i3 pozdE mzsA i3 nprэsn0ki, i3 ѓgGlъ gDenь ti1de t nčeй є3gw2. I# vi1dэ gedeHnъ, ćkw ѓgGlъ є4stь gDenь: i3 rečE gedeHnъ: ўvы2 mnЁ, gDi, gDi, ćkw vi1dэhъ ѓgGla gDnz licemъ kъ licY. I# rečE є3mY gDь: mi1rъ tebЁ, ne b0йsz, ne ќmreši. I# sozdA tamw gedeHnъ žertvennikъ gDu, i3 nazvA є3go2, mi1rъ gDenь, daže do dnE segw2.

Prbr0čestva i3saіina čtenіe. (GlavA d7i.)

Takw glg0letъ gDь: vsS zemlS da vopіetъ sъ veselіemъ. I# drevA lіvanwva da vozveselstsz nj tebЁ, i3 kedri lіvanwvы rekytъ: tnelэže tы2 ўsnylъ є3si2, ne vzhde sэkjй nasъ. Ѓdъ d0lэ njgorči1sz, srёtivъ tebE, grzdyщu ti2 vozdvi1že na tS i3spoli1nы vs‰ načalьstvovavšыz zemleю. Ѓщe vostali bhša t prestHlъ svoi1hъ vsi2 carіe kzhčestіi, vsi2 tvэщaюtъ, i3 rekytъ tebЁ: i3 tы2 plэnenъ є3si2 ćkože i3 mы2, sъ nami že pričtalsz є3si2. Sni1de vo ѓdъ slava tvoS, i3 mn0goe tvoE veselіe: podъ tob0ю postelюtъ gni1lostь, i3 pokr0vъ tv0й červi. Kakw spadE sъ nb7sE denni1ca, zaytra vozsіzvaющaz; sokruši1sz na zemlю, posыlazй ko vsBmъ kzhkwmъ. Th bo reklъ є3si2 vъ pomыšlenіi tvoemъ: na nb7o vzhdu, verhY ѕvёzdъ nbcnыhъ postavlю prest0lъ m0й. I# ssdu na gorЁ vыs0cэй, na gorahъ vыs0kihъ syщihъ kъ sёveru. I# vzhdu vhšše nblakHvъ, i3 bydu pod0benъ vhšnemu. Nhnэ že vo ѓdъ sni1deši, vo njsnov†nіz zemli2. I# vi1dэvšіi tS počudstsz, i3 rekytъ nj tebЁ: seй čelovёkъ smuщazй zemlю, potrzsazй cari2: položi1vый vselennuю vsю2 pystu, i3 gradы є3S nizloži2, i3 plэnennыhъ ne razrэši2 vъ d0mы i4hъ. Vsi2 carіe kzhčestіi ўsp0ša vъ česti2, čelovёkъ vъ domY svoemъ: th že tverženъ bydeši vъ gorahъ, ćkw mertvecъ vozgnušenъ so mn0gimi mertvєcы2, i3zbodennыmi mečemъ, nizhodsщimi vo ѓdъ. I$mže džbrazomъ ri1za kr0vію namočena, ne bydetъ čistA, si1ce nižE tы2 bydeši či1stъ: zanE zemlю moю2 pogubi1lъ є3si2, i3 lю1di mo‰ porazi1lъ є3si2, i3 ne prebydeši vъ vёčnoe vremz.

Na lіtji stіhi6rы, glasъ №.

Kmprіanovo: Ќmnыhъ si1lъ ґrhіstrati1zi, predstosщe neprestannw vLčnю prest0lu, moli1tesz ko gDu, mi1rъ mjru darovati, i3 dušamъ našыmъ velію mi1lostь.

Ґrsenіevo: Činonačalьnikъ vhšnihъ si1lъ, mіhai1lъ pervostostelь bžctvennыhъ činHvъ, dnesь nasъ kъ toržestvY sozvA, i4že vsegdA sъ nami hodsй, i3 sohranszй vs‰ t vsskagw dіavolz njbstosnіz. Prіidi1te ќbw prazdnolю1bcы i3 hrtolю1bcы, cvёtы dobrodёteleй vzemše, či1stыmi pHmыslы, i3 s0vэstію blagostosnnoю, ґrhagGlwvъ sob0rъ počti1mъ: t0й bo neprestannw bGu predstoS, i3 tris™yю pёsnь vospэvaz, m0litъ spasti1sz dušamъ našыmъ.

Glasъ v7.

Studjtovo: Neveщestvennoe suщestvo2, ќmnыhъ si1lъ predstatelьstvuющe, i3 tris0lnečnыz slavы blistanьmi, svэtodaю1щe vselennэй, ґrhіstrati1zi, neprestannыmъ glasomъ tris™yю pёsnь vospэvaete. Tёmže moli1tesz, spasti1sz dušamъ našыmъ.

Glasъ t0йže.

Ґrsenіevo: Neveщestvennый prt0lъ njkružaющe, ќmnaz suщєstvA, bžctvennіi beztэlesnіi, tris™yю pёsnь pravi1telю bGu plamennыmi ўstnami poetE: s™hй b9e, dž§e beznačalьnый. S™hй krёpkій, sn7e sobeznačalьnый. S™hй bezsmertnый, є3dinosyщnый dš7e, nc7Y i3 sn7u sproslavlsemый.

Ґnat0lіa: Beztэlesnыmi ўstnami, i3 ќmnыmi ўstы2 ѓgGlьstіi či1ni neprestannoe pёnіe prin0sztъ tvoemY nepristypnomu bžctvY, gDi, i3 ќmi či1stіi i3 služi1telіe tvoeS slavы hvalztъ tS, gDi, sъ ni1miže mіhai1lъ beztэlesnый, i3 gavrіi1lъ, ѕэlw2 blgolёpnэйšій, i3 pervostostelіe g0rnihъ si1lъ, ґrhіstrati1zi ѓgGlьstіi, ўčredi1telіe naši dnesь bhša: pBsni pёsneй povelэvaющe namъ pёti nepristypnэй slavэ tvoeй, člvэkolю1bče, є4йže m0lztsz neprestannw za dyšы našz.

Slava, glasъ d7:

gnennыmi ўstnami poю1tъ tS heruvjmi, hrtE b9e, beztэlesnыmi že ўstы2 nem0lčnw slavosl0vitъ tS ґrhagGlьskій li1kъ: mіhai1lъ že ґrhіstrati1gъ vhšnihъ si1lъ pobёdnuю pёsnь neprestannw prin0sitъ slavэ tvoeй: t0й bo nasъ dnesь njzari2 kъ toržestvY svёtlomu, vozbrzcati dost0йnэ pal0mski hvalY tris™yю brennыmi ўstnami, ćkw vssčєskaz tvoegw2 hvalenіz i3sp0lnišasz, i3 podaeši mjru tёmъ velію mi1lostь.

I# nhnэ, glasъ t0йže.

GeHrgіa nіkomidjйskagw: Dnesь bGovmэsti1mый hramъ bcda vъ hramъ gDenь priv0ditsz, i3 zaharіa sію2 pod8emletъ. Dnesь s™†z s™hhъ raduюtsz, i3 li1kъ ѓgGlьskій tainstvennw toržestvyetъ. Sъ ni1miže i3 mы2, prazdnuющe dnesь, sъ gavrіi1lomъ vozopіi1mъ: raduйsz, blgodatnaz, gDь sъ tob0ю, i3mёzй velію mi1lostь.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ №.

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

ЃgGlьski vъ mjrэ toržestvyющe, syщemu na prt0lэ slavы bGu sэdsщemu vozopіi1mъ pёsnь: s™ъ є3si2 dž§e nbcnый, s™ъ є3si2 soprisnosyщnoe sl0vo, s™ъ є3si2 i3 dš7e vses™hй.

Stjhъ: Tvorsй ѓgGlы svo‰ dyhi, i3 slugi6 svo‰ plamenь džgnennый.

Nbcnыmъ pervstvuz vъ derznovenіi mn0zэmъ, i3 predstoS prt0lu strašnomu vъ slavэ, samovi1dče neizrečennыhъ, spasi1 nы, mіhai1le, ґrhіstrati1že, syщыz vъ nyždahъ bёdъ i3 napasteй, mltvami tvoi1mi, m0limsz.

Stjhъ: Hvali1te є3go2 vsi2 ѓgGli є3gw2, hvali1te є3go2 vs‰ si6lы є3gw2.

Bezpl0tnыhъ ѓgGlwvъ pervый є3si2, i3 služi1telь b9estvennagw svэtozarenіz džnagw, samovi1decъ že i3 tai1nnikъ, spasi1 nы, mіhai1le ґrhіstrati1že, lёtnw čtyщыz tS blagočestnw, i3 poю1щыz trbcu vёrnw.

Slava, i3 nhnэ, glasъ }.

Їwanna monaha: Ćkw činonačalьnikъ i3 pob0rnikъ, i3 ѓgGlwvъ načalov0ždь ґrhіstrati1že, vsskіz nyždы i3 sk0rbi, nedygwvъ i3 lю1tыhъ grэhHvъ svobodi2, vёrnw vospэvaющыz i3 molsщыz tS, slavne, ćvэ ćkw neveщestvenъ neveщestvennago zrS, i3 nepristypnыmъ svёtomъ vLčnіz slavы njsіsemь: t0й bo člvэkolю1bnw pl0tь nasъ radi t dv7ы prіstъ, spasti2 voshotёvъ čelovёčestvo.

Troparь, glasъ d7:

Nbcnыhъ v0instvъ: Dvaždы.

I# Bcde dv7o: E#di1noždы.

Na ќtreni, na BGъ gDь, troparь:

Nbcnыhъ v0instvъ: Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

E$že t vёka ўtaenoe:

Po №-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й, sp7se:

Prt0lu strašnomu predstosщe pri1snw, i3 svёtlыmi zarsmi tris0lnečnagw bžctvA njsіsemi, prosvэti1te nы2, grэh0vnый mrakъ tgonsщe, vašъ sob0rъ prazdnuющыz svёtlw, i3 prilёžnw moli1te i3zbavitisz namъ t bёdъ, presvёtlіi moli1tvєnnicы.

Slava, glasъ t0йže.

Pod0benъ: Li1kъ ѓgGlьskій.

Li1kъ ѓgGlьskій ґrhіstrati1ga i3mёz bžctvennagw mіhai1la, sъ ni1mъ s™ёй trbcэ prinošaetъ pёnіe, t ne syщihъ bo sodёtelь vssčeskihъ, vHinstva ngnezračnыhъ činHvъ sl0vomъ privedE.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Ўpovanіe hrtіanъ, pres™az dv7o, є3g0že rodilA є3si2 bGa, pače ўmA i3 sl0va, neprestannw moli2 sъ g0rnimi si1lami, podati njstavlenіe grэhHvъ našihъ vsёhъ, i3 i3spravlenіe žitіS, vёroю i3 lюb0vію pri1snw slavzщыmъ tS.

Po v7-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ v7.

Pod0benъ: E#gdA snizšelъ є3si2:

PosredЁ polkHvъ ѓgGlьskihъ starёйšій kvi1lsz є3si2, mіhai1le ґrhіstrati1že, vhšnzgo cRS neprestannw moli2, d0lьnihъ muči1teleй gordhnю nizloži1ti. I# ćkw i3mёz derznovenіe ў prt0la ngnezračnagw, moli2 za nы2 neprestannw rabы6 tvo‰.

Slava, glasъ d7.

Pod0benъ: Sk0rw predvari2:

Heruvjmi i3 serafjmi, mnogooči6taz ґrhagGlwvъ služi1teleй vHinstva, so vlastьmi2 prt0li, gDьstva, ѓgGli, si6lы že i3 nač†la, m0lztъ tS tvorcA našego i3 bGa i3 vLku, da ne prezriši molenіz lюdeй sogrэši1všihъ, b9e mnogomi1lostive.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Dv7o vsenepor0čnaz, ćže presyщnago bGa r0ždšaz, so bezpl0tnыmi togo2 neprestannw moli2, njstavlenіe pregrэšenій, i3 i3spravlenіe žitіS dati namъ prežde koncA, vёroю i3 lюb0vію poю1щыmъ tS po d0lgu, є3di1na vsepёtaz.

Po polmelei sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

Nbcnыhъ činHvъ nastavnikъ, služi1telь že slavы b9estvennыz, dost0йnw bhvъ povelёnіemъ ziždi1telz tvoegw2, hrtіanwmъ є3si2 hodataй spasennый, neveщestvennoю tvoeю slavoю zemnы6z naziraz. Tёmže po d0lgu voshvalsemъ tS vsi2, bžctvennoe tvoE dnesь vospэvaющe toržestvo2, mіhai1le ґrhіstrati1že, moli2 hrtA bGa, grэhHvъ njstavlenіe darovati prazdnuющыmъ lюb0vію s™0e tvoE toržestvo2.

Slava, glasъ d7.

Pod0benъ: Sk0rw predvari2:

ЃgGlьstіi či1ni so strahomъ predstostъ prt0lu tvoemY, vLko hrtE b9e, i3 i5že ttydu zarsmi pri1snw prosvэщaemi, pёsnь ti2 nem0lčnw pobёdnuю vospэvaюtъ, i4hže svzщennыmi moli1tvami mi1rъ mjru daruй, i3 dušamъ našыmъ velію mi1lostь.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Čtcaz i3 vsenepor0čnaz i3 neiskusomyžnaz dv7o m™i, ćže є3di1na bezlёtnago sn7a i3 sl0va b9іz vъ lёto por0ždši, sego2 so bezpl0tnыmi čestnhmi nbcnыmi si1lami moli2, darovati namъ njčiщenіe grэhHvъ, i3 velію mi1lostь.

Taže stepє1nna, № ґntіfHnъ d7-gw glasa.

Prokjmenъ: Tvorsй ѓgGlы svo‰ dyhi, i3 slugi6 svo‰ plamenь džgnennый.

Stjhъ: Blagoslovi2, dušE moS, gDa:

Vsskoe dыhanіe:

E#đlіe matfea, začalo n7v.

Slava: Moli1tvami ґrhagGlwvъ:

I# nhnэ: Moli1tvami bcdы:

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ ѕ7:

ЃgGli tvoi2, hrtE, prt0lu veli1čestva vo strasэ predstosщe, i3 tvoi1mъ svэtoli1tіemъ pri1snw njsіzvaemi, vъ vhšnihъ pэsnopёvcы tvoi2, i3 sovёta tvoegw2 služi1telіe, t tebє2 nizposыlaemi, daю1tъ prosvэщє1nіz dušamъ našыmъ.

KanHnъ bcdы, so їrmos0mъ na ѕ7. Glasъ }.

Їrm0sъ po dvaždы: Poi1mъ gDevi, provedšemu lю1di svo‰:

I# bezpl0tnыhъ dvA kanHna, na }.

Pervый kanHnъ, tvorenіe їwanna monaha, glasъ }, є3gHže kraegranesіe:

Da toržestvyemъ, bGomydrіi, pohvalY sob0ru bezpl0tnыhъ.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Pёsnь vozslemъ, lю1dіe, čydnomu bGu našemu, svobodi1všemu ї}lz t rab0tы, pёsnь pobёdnuю poю1щe i3 vopію1щe: poi1mъ tebЁ є3di1nomu vLcэ.

Vsi2 vospoi1mъ vёrnіi, vs‰ ўpravlsющuю neveщestvєnnыz g0rnihъ likHvъ činonač†lіz, trbcu nesozdannuю, s™ъ, s™ъ, s™ъ є3si2, vopію1щe, b9e vsederži1telю.

Položi1lъ є3si2 tvareй načalo, suщestvo2 bezpl0tnoe, tv0rče ѓgGlwvъ, prečctый tv0й prt0lъ njkružaющee zvati tebЁ: s™ъ, s™ъ, s™ъ є3si2, b9e vsederži1telю.

Raduйsz, gavrіi1le, taйnovi1dče b9іz voploщenіz, mіhai1le že, činHvъ neveщestvennыhъ pervostostelю, neprestannw zovyщe: s™ъ, s™ъ, s™ъ є3si2, b9e vsederži1telю.

BGor0dičenъ: Trepeщu tainstva, hrtE, tvoegw2 snizhoždenіz, ćkw, i4že є3stestv0mъ bGъ, prіslъ є3si2 t dv7ы rodi1tisz, ćkw čelovёkъ, da spaseši mjrъ t rab0tы proti1vnagw.

Drugjй kanHnъ, tvorenіe togHžde їwanna monaha. Glasъ t0йže.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Kolesnicegoni1telz faraHnz pogruzi2, čudotvorsй i3nogdA mwmseйskій žezlъ, krtoobraznw porazi1vъ i3 razdэli1vъ m0re, ї}lz že bэglecA, pэšeh0dca spasE, pёsnь bGovi vospэvaющa.

Ќmnыz bezpl0tnыhъ činHvъ li1ki, pёsnьmi, ćkw služi1teli bžctvennыz, prіidi1te, voshvalimъ, li1kъ sovokyplьše, nj našemъ spasenіi neprestannw molsщыzsz, i3 nj pokasnіi našemъ sraduющыzsz.

I%že ѓgGlwvъ načalovoždi2, i3 pred8izbrannіi, i3 činonačalьnicы svёtlіi, bezplHtnыz ўmы2 dnesь vozdvi1žutъ kъ naveršenію prazdnika svёtlыz i4hъ pamzti: sъ ni1miže kypnw raduюtsz čelovёcы, pёnіe trbcэ prinossщe.

Da vozveseli1msz so ѓgGlы dnesь čelovёcы, duh0vnэ vъ radosti: gavrіi1lъ bo paki nhnэ blagovэstvyetъ cRkveй soedinenіe, i3 nizloženіe vsskіz proti1vnыz є4resi, vъ pamzti ґrhіstrati1gwvъ.

BGor0dičenъ: Raždaeši syщee pače є3stestvA, prečctaz, vъ tebЁ vselьšeesz dž§ee sl0vo, d¦omъ s™hmъ, vo dvY ќbw є3stestvahъ i3 hotёnіihъ syщa, vo v3postasi že neprel0žnw є3di1nэй, є3sže i3 zrakъ cэlyemъ.

Katavasіa: Tverzu ўstA mo‰:

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Strahъ tv0й, gDi, vsadi2 vъ serdcA r†bъ tvoi1hъ, i3 bydi namъ ўtverždenіe, tS vo i4stinэ prizыvaющihъ.

Krёpostію postavilъ є3si2, bezsmertne, si6lьnыz, soveršaющыz vses™yю tvoю2 v0lю, tebЁ vъ vhšnihъ vsegdA predstosщыz.

Tai1nniki tvoegw2 vočlvёčenіz, i3 čestnagw vostanіz, ѓgGlьskіz činonačalьniki, hrtE, za nы2 prіimi2 molsщыzsz.

ЃgGlы pristavilъ є3si2 hrani1teli čelovёkwmъ, ćkw blgoutr0benъ: služi1teli že pokazalъ є3si2, hrtE, spasenіz tvoi1hъ ўg0dnikwvъ.

BGor0dičenъ: Neizrečennw začalA є3si2 gDa i3 sp7sa, bGonevёsto, i3zbavlsющago nы2 t lю1tыhъ, tS voi1stinnэ prizыvaющыz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Tы2 є3si2 ўtverždenіe pritekaющihъ kъ tebЁ, gDi, tы2 є3si2 svёtъ njmračennыhъ, i3 poetъ tS dyhъ m0й.

ЃgGlwvъ pervэйšій, i3 trbcы svёtъ vtorhй, kvi1lsz є3si2 namъ, mіhai1le načalьniče, vёrnw blagohvalzщыmъ tS.

Zareю bžctvennыz blgodati gavrіi1lъ vёrnw i3sp0lni vsю2 zemlю, b9іe propovёdavъ vo pl0ti prišestvіe.

Soprygъ prisnopэvaemый, i3 svэtozarnaz dv0ice neveщestvennaz, svёtы b9іz vёrnw soveršaющыz vašu pamztь pokaži1te.

BGor0dičenъ: VospЁ i3saіa tvoE, є4že pače ўmA, čctaz, ržctvo2: poю2 i3 ѓzъ, da džnagw polučY njčiщenіz.

Sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Povelёnnoe:

Nbcnыhъ načalьnicы, i3 pervostostelіe vыsokoprest0lьnыhъ i3 strašnыhъ bžctvennыz slavы, mіhai1le i3 gavrіi1le ґrhіstrati1zi, ѓgGlwvъ činonačalьnicы, so vsёmi bezpl0tnыmi, q služi1telіe vLčni! NJ mjrэ neprestannw molsщesz, i3sprosi1te njstavlenіe pregrэšennыhъ nami, i3 mlctь i3 blgodatь njbrэsti2 vъ denь sydnый. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

BGoblagodatnaz, čctaz, blgoslovennaz, blgoutr0bіz radi щedr0tъ i3zъ tebє2 r0ždšagosz, sъ vhšnimi si1lami, i3 ґrhagGlы, i3 vsёmi bezpl0tnыmi moli2 neprestannw, podati namъ prežde koncA mi1lostivnw proщenіe grэhHvъ i3 žitіS i3spravlenіe, ćkw da njbrsщemъ mi1lostь.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Vsёlъ є3si2 na k0ni, ґpclы tvo‰, gDi, i3 prіslъ є3si2 rukama tvoi1ma ўzdы6 i4hъ, i3 spasenіe bhstь э3ždenіe tvoE vёrnw poю1щыmъ: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Vsёlъ є3si2 na ѓgGlы, ćkože na k0ni, člvэkolю1bče, prіslъ є3si2 ruk0ю tvoeю brozdы6 i4hъ, i3 spasenіe bhstь э3ždenіe tvoE neprestannw vopію1щыmъ: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Pokrыvaetъ ѓgGlы dobrodёtelь tvoS, člvэkolю1bče, i3 zemli2 i3spolnsetъ koncы2 tvoegw2 slavnagw, beznačalьne, bžctvennagw hvalenіz, sъ ni1mi tebЁ vopію1щi: slava si1lэ tvoeй, gDi.

I#zšelъ є3si2, щedre, na spasenіe lюdeй tvoi1hъ, hrtE, sozыvaeši že drygi, si6lы tvo‰, i3 veselіe bhstь prišestvіe tvoE vёrnw tebЁ vopію1щыmъ: slava si1lэ tvoeй gDi.

BGor0dičenъ: Dv7a i3 m™i preestestvennw kvi1lasz є3si2, vsečctaz, ćkw bGa tog0žde i3 člvёka hrtA r0ždšaz, є3myže so strahomъ vopію1tъ ѓgGlьskіz či1ni: slava si1lэ tvoeй, gDi.

I$nъ.

Їrm0sъ: Tы2 moS krёpostь, gDi, tы2 moS i3 si1la, tы2 m0й bGъ, tы2 moE radovanіe, ne njstavlь nёdra dž§a, i3 našu niщetY posэti1vъ. Tёmъ sъ prbr0komъ ґvvakymomъ zovy ti: si1lэ tvoeй slava, člvэkolю1bče.

Vo їerіhHnэ kvi1sz si1lы gDni ґrhіstrati1gъ voю1ющemu drevle їisysu navi1nu, pobэdotvorS i3 pob0rstvuz, mіhai1lъ veli1kій, bezpl0tnыhъ načalьnikъ shй, t negHže prіemъ si1lu, slugA gDenь, kopіemъ plэni1vъ, ćtъ sopostatы.

Načalьnikъ nёkogda bezpl0tnыhъ si1lъ kvi1sz, nosS, č†da blagovёщenіz, zaharіi їereю gavrіi1lъ veli1kій i3 bžctvennый i4stinnw ґrhagGlъ: tёmže glasъ slovesE, rodi1vыйsz їwannъ ntcY svoemY glasъ proglag0lanіz tdaetъ.

Raduюtsz radostію vsi2 koncы2 zemnji dnesь, čestnyю pamztь prazdnuющe ґrhagGlwvъ tvoi1hъ, b9e, mіhai1la bžctvennagw i3 gavrіi1la bGomydragw: sraduetsz že kypnw i3 vesь ѓgGlьskій či1nъ, ćkw sohransetsz mjrъ pokr0vomъ i4hъ.

BGor0dičenъ: E#di1na čctaz prebыlA є3si2 i3 po ržctvЁ, є3di1na t0kmw kvi1lasz є3si2 bezmyžnaz, mlek0mъ pitaющaz sl0vo dž§ee i4stinnoe, d¦omъ s™hmъ prіemšee rabій zrakъ po namъ, dv7o bcde, є3g0že, bžctvennoe čtyщe zraka pod0bіe, počitaemъ.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: T n0щi nevёdэnіz, po dušelovi1telьnomu puti2 pri1snw bludsщago, svёtomъ razuma tvoegw2, gDi, prednastavlsz mS, na stezю2 zapovэdeй tvoi1hъ napravi.

Nevozvratnыmъ želanіemъ pri1snw kъ vыsotЁ, kъ tebЁ, hrtE, nosi1mi, kraйnэйšemu vsёhъ želanій, ѓgGlьskіz si6lы neprestannw tS slavztъ.

Tы2 ќmnыz po suщestvY, netlBnnыz blagodatію tvoeю, hrtE, ўstr0ilъ є3si2 pэsnopёvcы tvoegw2 veli1čestva, ѓgGlы tvo‰, po džbrazu sodёlavъ, nepostiži1me.

Tы2 nepreklHnnы na g0ršee, kъ tebЁ približenіemъ, hrtE, sohrani1lъ є3si2 tvo‰ slugi6, i3st0čnikъ bo blagosti tы2 є3si2, blagotvori1ši dost0йnw tebЁ služaщыz.

BGor0dičenъ: Ўmerщvlennuю moю2 dyšu strastьmi2 merzskimi, vsenepor0čnaz, njživi2, ži1zni hrani1telz r0ždšaz, i3 kъ stezi2 vёčnэй i3 blažennэй ži1zni ўpravi.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vskyю mS tri1nulъ є3si2 t licA tvoegw2, svёte nezahodi1mый, i3 pokrhla mS є4stь čuždaz tmA nkasnnago, no njbrati1 mz, i3 kъ svёtu zapovэdeй tvoi1hъ puti6 mo‰ napravi, molю1sz.

Nepokorsющusz drevle b9іimъ neizrečє1nnыmъ i3 bžctvєnnыmъ čudesє1mъ, valaamu volhvY, na raspytіi ѓgGlъ nslY kvi1vsz, strašnw njbliči2, i3 slovesno živ0tnoe pokazavъ, є3stestvA premэni2 poznanіe.

Ćtu bhvšu petrY, i3 vъ temni1cэ prebыvaющu, ѓgGlъ, kvi1sz b9ій, t rykъ i4rwdovыhъ, i3 ќzъ i3 smerti i3zbavlsz. Tёmže, prіidi1te vsi2, ćkw dyšъ hrani1teli bžctvєnnыz, m{drыz ґrhagGlы da počti1mъ.

Braneй kramwlы2, ѓgGli, ґrhagGli, bžctvєnnыz si6lы b9іz, i3 cRkHvnыz є4rєsi, i3 vs‰ soblaznы vašimi razrэši1te kъ bGu pri1snыmi molьbami, i3 nasъ vъ mi1rэ soblюdi1te.

BGor0dičenъ: Vo dvY suщestvahъ є3di1nago tS vёmы bGa tvari, dёйstvы nbёma i3 hotBnіi, syщa nesli1tna, sn7a b9іz, t ženы2 pl0tь prіi1mša, є3sže džbrazъ počitaemъ na dщi1cahъ.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: ЇHnu vъ ki1tэ, gDi, є3di1nago vseli1lъ є3si2, mene že svszannago mrežami vražіimi, ćkw t tli2 džnago, spasi2.

BGolёpnэ t ne syщihъ, gDi, sl0vomъ tvoi1mъ privelъ є3si2 suщєstvA nbcnыhъ, bezsmertnыhъ v0instvъ svэtovi6dnы thz sodёlovaz.

Tai1nnicы čestnji b9іz hvalenіz bhste, bezpl0tnіi, graždane nbcnыz i3 bžctvennыz i4stinnw ski1nіi, tvorcY dost0йnw služaщe.

Bezpl0tnыhъ či1ni ќmnіi tS, sn7e b9ій prebeznačalьnый, hvalztъ neprestannw, i3 slavosl0vztъ, ćkw tvorcA i3 sozdatelz vssčeskihъ.

BGor0dičenъ: So nc7emъ vъ vhšnihъ, prečctaz, beznačalьnэ sэdsщago na njb8stіihъ tvoi1hъ voskloni1ti spod0bilasz є3si2: є3g0že namъ podaždь, čctaz, rabHmъ tvoi6mъ, mi1lostiva.

I$nъ.

Їrm0sъ: NJči1sti mS, sp7se, mnHga bo bezzakHnіz mo‰, i3 i3zъ glubinы2 ѕHlъ vozvedi2, molю1sz: kъ tebё bo vozopi1hъ, i3 ўslhši mS, b9e spasenіz moegw2.

Ćkw džgnь, i3 plamenь, i3 svёtъ, bezplHtnыz syщыz, t veщestvennыz tli2 ўm0mъ vospersemi, brennыmi ўstnami neveщestvєnnыz so strahomъ pёsnьmi da počti1mъ.

Ўmertvi1te strasteй b{ri, ґrhagGli, i3 ўtiši1te sъ ni1mi vozmuщє1nіz vs‰ na vёru, s™ji trbcы syщe ngnezračnіi ґrhіstrati1zi.

ҐrhagGli b9іi, bezpl0tnыhъ načalьnicы, predstatelьstvomъ vašimъ t vsskіz є4resi nasъ sohrani1te, mіhai1le, načalьniče, i3 gavrіi1le, ґrhіstrati1zi.

BGor0dičenъ: I#zъ ўtr0bы kvi1lsz є3si2 v0leю, t neiskusomyžnыz voploщaemь, bezpl0tenъ shй, ćkw bGъ, hrtE, ploton0secъ že, ćkw člvёkъ, bhlъ є3si2: є3gHže pod0bіz, vёrnіi, vi1dъ počitaemъ.

Kondakъ, glasъ v7:

Ґrhіstrati1zi b9іi, služi1telіe b9estvennыz slavы, ѓgGlwvъ načalьnicы i3 čelovёkwvъ nastavnicы, poleznoe namъ prosi1te i3 velію mi1lostь, ćkw bezpl0tnыhъ ґrhіstrati1zi.

Jkosъ: Reklъ є3si2, člvэkolю1bče, vъ pisanіihъ tvoi1hъ, mn0žestvu radovatisz ѓgGlwvъ na nb7si2 nj čelovёcэ є3di1nomъ kaющemsz, bezsmertne. Tёmže mы2, i5že vъ bezzak0nіihъ, bezgrёšne, є3di1ne serdcevёdče, tS moli1ti vsegdA derzaemъ, ćkw blgoutr0bnago, ўщedriti i3 nizposlati nedostHйnыmъ ўmilenіe, vLko, podasй namъ proщenіe: nj vsёhъ bo nasъ m0lztsz tebЁ bezpl0tnыhъ ґrhіstrati1zi.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: DŽtrocы є3vreйstіi vъ peщi2 popraša plamenь derznovennw, i3 na r0su džgnь preloži1ša, vopію1щe: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

Svёtы kvi1lъ є3si2, щedre, ѓgGlwvъ tvoi1hъ neveщestvennoe suщestvo2, neizrečennagw svёta i3spolnsemi neprestannw, blgoslovenъ є3si2, zovyщыz, b9e, vo vёki.

E#myže predstostъ neprestannw, služaщe tmы6 ѓgGlwvъ, lica že zrёti ne terpstъ zrёnіz, blgoslovenъ є3si2, zovyщe, gDi b9e, vo vёki.

Sl0vomъ tvoi1mъ v3postasnыmъ ѓgGlьskoe є3stestvo2 sodёlalъ є3si2: njsvzti1vъ že bžctvennыmъ d¦omъ, trbcu bGosl0viti nauči1lъ є3si2, b9e, vo vёki.

Trbčenъ: Tri2 ќbw ќmstvuющe v3post†si, newpi1sannoe slavimъ suщestvo2, nc7A, sl0va so d¦omъ, vopію1щe: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

I$nъ.

Їrm0sъ: T їudei došedše, džtrocы vъ vavmlHnэ i3nogdA, vёroю trbčeskoю plamenь peщnый popraša, poю1щe: ntcє1vъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Sъ li1ki bezpl0tnыhъ, i3 čelovёčeskій r0dъ, prіidi1te, pokloni1msz, vъ blagoznameni1tый denь seй pamztь soveršaющe mydrыhъ ґrhagGlwvъ hrt0vыhъ, s™ъ, s™ъ, s™ъ poю1щe, b9e ntє1cъ našihъ.

Ćkw strannolюbi1vіi drevle, ґvraamъ bGovi1decъ i3 lHtъ slavnый ўčredi1ša ѓgGlы, i3 njbrэt0ša nbщenіe so ѓgGlы, zovyщe: s™ъ, s™ъ, s™ъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

ManHю d0blestvennomu i3 twvjtu premydromu kvi1šasz ѓgGli, vozdaю1щe natrižnє1nіz žitіS po dost0instvu: i3 ntrokHvъ ѓgGlъ ўgasi2 plamenь i3nogdA, vъ peщi2 džgnennэй syщihъ.

BGor0dičenъ: VsE naše po suщestvY t dv7ы poneslъ є3si2, kromЁ i3zmэnenіz, ї}se, є3stestvы2 sugyba, no є3di1nago v3postasію, n§eski tS propovёduemъ: є3gHže i3 vi1dъ vёrnw počitaemъ, i3z8wbrazyющe.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Na gorЁ s™ёй proslavlьšasz, i3 vъ kupinЁ ngnemъ prisnodv7ы mwmseovi taйnu ćvlьšago, gDa p0йte, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

ЃgGlьskomu porevnyimъ žitію2, i3 mы6sli vperi1mъ kъ vыsotЁ: i3 sъ ni1mi neveщestvennw vospoi1mъ gDa, poю1щe i3 prevoznossщe vo vs‰ vёki.

Lik0vstvєnnicы likovanіz nbcnіi, prt0lъ njbstosщe slavы, džkrestъ bGa že vsegdA njbraщaющesz, ѓgGli poю1tъ i3 prevozn0sztъ є3go2 vo vs‰ vёki.

Neveщestvennagw ngnS tvorsщeй plamenь, na vыsotЁ neprestannw služaщыz, i3 ѓgGlы dyhi kvlsющeй, trbcэ poklansemsz i3 slavosl0vimъ vo vs‰ vёki.

BGor0dičenъ: E#myže na nb7si2 predstostъ sъ trepetomъ tmы6 ѓgGlъ i3 ґrh†gGlъ, togo2 na njb8stіihъ nosi1ti spod0bilasz є3si2, bcde: moli2 spasti1sz slavosl0vzщыmъ є3go2 vo vs‰ vёki.

I$nъ.

Їrm0sъ: Sedmeri1ceю peщь haldeйskій muči1telь bGočesti6vыmъ nei1stovnw razžžE, si1loю že lyčšeю spasє1nы sі‰ vi1dэvъ, tvorcY i3 i3zbavitelю vopіsše: džtrocы, blgoslovi1te, svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Načalьnikъ ѓgGlwvъ bhstь mіhai1lъ ґrhagGlъ: no slavitsz sъ ni1mъ svэtlёe tai1nnikъ blgodati, i3 dv7ы njbruči1telь čestnhй, voev0da bezpl0tnыhъ, dost0йnw radostь predvozvэщaz gavrіi1lъ vopію1щыmъ: lю1dіe, prevoznosi1te hrtA vo vs‰ vёki.

ЃgGlьskіz či1nы vъ razli1čnomъ zracэ ўvi1dэvъ їezekjilь, predskazyz, propovёdaše: vъ ni1hže šestokri1lьnіi serafjmi predstoshu, i3 heruvjmi mnogooči1tіi njkružahu, sъ ni1miže ґrhagGlы presvBtlыz zrsše, hrtA slavosl0vzщыz vo vs‰ vёki.

Ćkw strašno prišestvіe vtoragw sэdaliщa tvoegw2, kvlennotvorS danіi1lъ, predglag0laše: ćkw prt0li postavišasz, i3 vethій sэdsše, i3 tmы6 ѓgGlwvъ vvoždaše, so strahomъ predstosщыz i3 gl†sы nem0lčnыmi vopію1щыz trbcэ vo vs‰ vёki.

BGor0dičenъ: Nc7Y i3 d¦u є3dinosyщnoe sl0vo, v0leю kvi1sz i3 namъ i3zъ dv7ы soobrazenъ, ne smэsi1vъ vъ drygъ dryga, ±že strašnagw soedinenіz: є3di1nъ bo i3 t0йžde vo nboi1hъ pokazyetsz, vъ dvY suщestvahъ i3 є3di1noй v3postasi: є3gHže nhnэ pod0bіz džbrazu poklansemsz.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Ўstavы prešlA є3si2 є3stestvA, sodёtelz začenši i3 gDa, i3 dverь spasenіz mjrovi bыlA є3si2: tёmъ tS, bcde, neprestannw veličaemъ.

TS, neizrečennw soedini1všago nbcnыmъ, hrtE, zemn†z i3 є3di1nu cerkovь soverši1vša ѓgGlwvъ i3 čelovёkwvъ, neprestannw veličaemъ.

ЃgGli že i3 ґrhagGli, prest0li, vl†sti i3 gDstva, nač†la že i3 si6lы, heruvjmi i3 serafjmi, sъ bcdeю nj mjrэ moli1tesz.

Vsёhъ predstatelіe pokazyющіisz, mіhai1lъ sъ gavrіi1lomъ, posэti1te t lюbvE čtyщыz vseprazdnstvennuю pamztь vašu i3 vёrnw vospэvaющыz: spasaйte t vsskagw njbstosnіz.

BGor0dičenъ: Raduйsz, s™az bGonevёsto. Raduйsz, svёtъ mjru r0ždšaz vBrnыmъ. Raduйsz, stэno2 i3 pokr0ve vsёhъ nasъ: bGa, ćkw blgodёtelz, za nы2 neprestannw moli2.

I$nъ.

Їrm0sъ: Voi1stinnu bcdu tS i3spovёduemъ, spasennіi tob0ю, dv7o čctaz, sъ bezpl0tnыmi li6ki tS veličaющe.

Nedyguющihъ i3 plavaющihъ i3 syщihъ vъ nyždahъ ko spasenію pobHrnicы kvi1stesz, bezpl0tnыhъ pervіi mіhai1le i3 gavrіi1le.

Si1lъ i3 prt0lwvъ bžctvennыhъ slik0vstvennikъ, ćkw voev0da ѓgGlьskій i3 tai1nnikъ b9ій, nj nasъ sp7su, gavrіi1le, moli1sz.

Ćkw hrani1telіe mjra i3 cRkve i3 činonačalьnicы vhšnihъ si1lъ, nj nasъ sp7sa ўmoli1te.

BGor0dičenъ: Soglasnw, bcde, tS slavosl0vimъ, ćkw t strasteй i3 bёdъ spasaeši nы2, i3 n†ša molє1nіz vo blagi1hъ i3spolnseši.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: D¦omъ vo s™i1liщi:

gnennыhъ, ґrhіstrati1že, slygъ predstatelьstvo t nc7A prіslъ є3si2, mіhai1le, svёtwvъ: tёmъ i3 sіsnіe togw2 slavы sіsющee i4maši, njkrygъ prečctagw prest0la tы2 predstoS, ćkw pervый neveщestvennыhъ činHvъ.

Slava:

Pod0benъ: So ўčeniki6:

Neveщestvennыhъ si1lъ, ґrh†gGlъ i3 ѓgGlъ, gDьstvъ i3 prestHlъ, i3 nač†lъ predstatelь predъ bGomъ postosnnый, ґrhіstrati1že bžctvenne, mіhai1le preslavne: nesterpi1momu bo prest0lu predstosй, pokrhй, soblюdi2, sohrani2 i3 spasi2 vs‰, vёroю tS počitaющыz, mіrskago predstatelz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Čestnёйšaz є3si2 heruv‡mъ slavnыhъ i3 seraf‡mъ, vsepёtaz, strašnыhъ bezъ sravnenіz slavnэйšaz, i3 vsёhъ s™hhъ ѓgGlъ s™ёйšaz, prečctaz: ziždi1telz bo vsёhъ pl0tski neizrečennw rodilA є3si2, bcde: є3g0že moli2, rabHmъ tvoi6mъ razrэšenіe darovati pregrэšenій.

Na hvali1tehъ stіhi6rы, na d7, glasъ №.

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

Nbcnыhъ činHvъ ćkw prednačalьnika i3 syщihъ na zemli2 čelovёkwvъ krёpkago tS predstatelz, hrani1telz že i3 i3zbavitelz vospэvaemъ vёrnw, mіhai1le ґrhіstrati1že, molsщesz, vsskіz tletv0rnыz bolёzni nasъ i3zbaviti.

Činonačalьnikъ shй g0rnihъ bžctvennыhъ si1lъ dnesь sozыvaetъ čelovёčєskіz li1ki, є3di1nъ so ѓgGlы svёtlый prazdnikъ sostaviti, sob0ra i4hъ bžctvennagw, i3 kypnw pёsnь bGu vospёti tris™yю.

Podъ kr0vъ bžctvennыhъ nы2 kri1lъ tvoi1hъ pribэgaющыz vёroю, mіhai1le, bžctvennый ќme, soblюdaй i3 pokrыvaй črezъ vsE žitіE: i3 vъ časъ, ґrhagGle, smertnый, strašnый, tы2 predstani pom0щnikъ vsBmъ namъ blagoprіemnэйšій.

Glasъ d7.

E#frema karjйskagw: Tris0lnєčnыz luči2 bžctvennыmъ svёtomъ njsіzvaemi, ґrhіstrati1zi, neveщestvennыhъ njzarsete činonač†lіz: ćkože svёtъ bэloobraznэ pokazyющesz vъ vhšnihъ, džgnь njblistaete vъ mjrэ nepristypnagw bžctvA. Tёmъ i3 trisvztyю pёsnь plamennыmi ўstnami neprestannw poetE: s™ъ, s™ъ, s™ъ є3si2, b9e našъ slava tebЁ.

Slava, glasъ є7:

I#dёže njsэnsetъ blgodatь tvoS, ґrhagGle, ttydu dіavolz prog0nitsz si1la: ne terpi1tъ bo svёta tvoegw2 vi1dэti spadhй denni1ca. Tёmъ m0limъ tS, ngnenHsnыz є3gw2 strёlы, ±že na nы2 dvi6žimыz, ўgasi2 hodataйstvomъ tvoi1mъ, i3zbavlsz nasъ t soblaznwvъ є3gw2, dostohvalьnый mіhai1le ґrhіstrati1že.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Blaži1mъ tS, bcde dv7o, i3 slavimъ tS vёrnіi po d0lgu, gradъ nepokolebi1mый, stёnu newbori1muю, tverduю predstatelьnicu i3 pribёžiщe dyšъ našihъ.

Slavosl0vіe veli1koe, i3 tpystъ.

Na lіturgji: Blžє1nna №-gw kanHna, pёsnь G: i3 v7-gw, pёsnь ѕ7.

Prokjmenъ, glasъ d7:

Tvorsй ѓgGlы svo‰ dyhi, i3 slugi6 svo‰ plamenь džgnennый.

Stjhъ: Blagoslovi2, dušE moS, gDa.

Ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo ™є.

Ґllilyіa, glasъ v7: Hvali1te gDa vsi2 ѓgGli є3gw2.

E#đlіe luki2, začalo n7a.

Pričastenъ: Tvorsй ѓgGlы svo‰ dyhi:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.