Post Tagged with: "А.И. Осипов"

КУДА ИДЕ ХРИШЋАНСТВО

А. И. Осипов КУДА ИДЕ ХРИШЋАНСТВО   Основни проблем пред којим дaнaс стојимо сви ми и од којег се никудa не можемо дјенути јесте питaње смјерa и прaвцa рaзвојa сaвременог хришћaнствa. Током читаве историје у њему се боре двије тенденције. Првa освештaвa свијет, a другa посвјетовљује Цркву. Овa борбa се […]

Read More

МАЧ И МИР: ПРАВОСЛАВНИ ПОГЛЕД

А. И. Осипов МAЧ И МИР: ПРАВОСЛАВНИ ПОГЛЕД   У току читаве своје историје човјечанство тражи мир, али рат и даље остаје један од његових насушних и, авај, неискорјењивих проблема, који је данас ријешити исто онако тешко, као што је то било и прије хиљаду година. Ово је, нажалост, природно, […]

Read More

РАТ И МИР

А. И. Осипов РАТ И МИР   Рат и мир – то је почетни проблем историје човјечанства и у њој он и нема, све су прилике, свога краја, јер је гријех који је поразио човјека неистребљив у земаљским условима битија. Додуше, постоји варијанта његовог рјешења – стварање јединствене планетарне државе. […]

Read More

ПРАВОСЛАВНО ПОИМАЊЕ ЕКУМЕНИЗМА

Алексеј Иљич ОСИПОВ, професор Московске Духовне Академије ПРАВОСЛАВНО ПОИМАЊЕ ЕКУМЕНИЗМА   Питање о карактеру јединства хришћана које се тражи у екуменизму на први поглед не представља велики проблем. Међутим, ако се оно са православне тачке гледишта и може описати потпуно једнозначно, та се једнозначност ставља – каткад прилично одлучно – […]

Read More