NASLOVNA » Apologetika, BIBLIOTEKA » Oboženje – cilj čovekovog života

Oboženje – cilj čovekovog života

PREDGOVOR SRPSKOM IZDANJU

Gospod naš Isus Hristos jeste, prema Svetom Jevanđelju, Alfa i Omega ljudske istorije, svrha postanja čitavog sveta, predzamišljeni cilj božanskog stvaranja. I On je prcje svega, i sve u njemu postoji. I On je glava tijela, Crkve, koji je početak, Prvorođeni iz mrtvih, da u svemu On bude prvi. Jer (Otac) blagoizvoli da se u Njemu nastani sva punoća. Ida kroz Njega izmiri sve sa sobom, učinivši mir njegovom krvlju na krstu, (pomirivši) kroz Njega i ono što je na zemlji i ono što je na nebesima (Kol 1, 17-20).
Ova jevanđelska blagodat nadahnula je i Svetog Savu, ktitora Svetog manastira Hilandara i kasnijeg utemeljitelja srpske Crkve. Kako bi sledovao Jevanđelju, on prezre privremeno zemaljsko carstvo i zameni ga za Carstvo Nebesko. Sveta Gora za njega postade dom, gde se podvizavao da se prosvetli kako bi prosvetlio narod svoj, da se očisti kako bi ga očistio, da se osvećuje kako bi narod kroz Hrista Boga osvećivao, da se sjedini sa Hristom kako bi narod vodio jedinstvu sa Hristom.
Sveti manastir Hilandar nastavlja ovo osvećeno predanje Svetog Save. Sa Svete Gore on – kao duhovno sunce – prosvetljuje, nadahnjuje, osvećuje blagočestivi narod srpski. Danas, u vreme njegovih prevelikih iskušenja, srpskom narodu je ponovo potreban zalog Svetoga Save. Potreban mu je taj zalog, da mu bude pravilo života i izvor kulture. Danas, u epohi gde se sve smešava u kotlu svetskog ujedinjavanja i dolazi u opasnost da potpadne pod treće iskušenje Hristovo (Mt 4,8-10), Zadužbina Svetog manastira Hilandara u Beogradu predstavlja zrak svetlosti koji odatle sija po Srbiji i osvetljava lik Svetoga Save i Svete Gore.
Objavljivanje četiri naše knjige na srpskom jeziku u izdanju Zadužbine Svetog manastira Hilandara, ima ovaj cilj: da prenese našoj u Hristu braći reč života, poruku nade, radost spasenja u Hristu, i sada i ubuduće.
Oboženje je cilj našeg života. To je cilj našeg hrišćanskog života. Radi toga se podvizavamo kako bismo okusili trenutak istinitog iskustva Boga. Zbog toga nosimo naš lični i zajednički krst.
Čestitamo blagoslovenom bratstvu na njihovim izdanjima. Pohvaljujemo njihovo nastojanje navodeći doksološki uvod Poslanice Efescima Apostola Pavla: Blagosloven Bog i Otac Gospoda našega Isusa Hrista, koji nas je blaloslovio u Hristu svakim blagoslovom duhovnim na nebesima (Ef 1,3), jer Njemu pripada svaka slava, čast i poklonjenje u vekove vekova, amin.

Iguman Svetog manastira Grigorijata
na Svetoj Gori

 
Arhimandrit Georgije
Na Svetoj Gori,
20. septembra 2004.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *