NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Fevruarіa є7

S™hz myčenicы ґgafіi.

I# s™i1telz feod0sіz černi1govskagw. (Slyžba є3gw2 pi1sana septembrіa f7 dni2.)

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы prazdnika G, i3 myčenicы G.

Stіhi6rы prazdnika, glasъ №.

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

BGozvlenіz neizrečennagw nhnэ prazdnuemъ spasi1telьnuю blgodatь: t dv7ы bo ntrokovi1cы neprel0žnw mladenstvovavъ hrt0sъ bGъ, vъ cRkovь bGu i3 nc7Y m™rію nhnэ prin0sitsz, є3g0že prіi1mъ smmeHnъ rukami njb8stъ.

Vo pror0cэhъ vi1dэnъ bhlъ є3si2, ćkože m0щno bsše, ї}se, tebE vi1dэti drevle: no nhnэ, b9ій sl0ve, pl0tію vsemY mjru kvi1lsz є3si2 v0leю, t dv7ы mRji, hrtE, tvoE spasenіe vsBmъ syщыmъ t ґdama kvi1lъ є3si2, ćkw čelovэkolю1becъ.

Na sіnaйstэй gorЁ zak0nъ ўčini1vый drevle, nhnэ vъ sіHnэ gradэ i3spolnsz zakHnnaz, rukami bcdы, mladenecъ, hrtE, so vsesožžє1nіi, na rukahъ smmeHna vo hramъ vnesti1sz voshotёlъ є3si2 pl0tію.

I$nы stіhi6rы s™hz, glasъ d7.

Pod0benъ: Dalъ є3si2 znamenіe:

Netlёnnw soblюlA є3si2 tёlo hrtY ženihY tvoemY, dёvstva dobr0tami, ґgafіe bGonevёsto, ўkrašena, i3 prosvэщena myčeničeskimi blistanьmi, i3 vъ čert0gъ bžctvennый vmэsti1lasz є3si2. Tёmže tvoE vsemjrnoe soveršaemъ toržestvo2, sp7sa slavzщe, pri1snw tS slavzщago.

Soscє1vъ trёzanіe, i3 ngnS njpalenіe, i3 strog†nіz tэlesE preterpёla є3si2, slavnaz, vBčnuющaz nči1ma serdečnыma smotrsz vozda‰nіz, i3 tonydnoe blaženstvo, i3 vэnecъ neuvzdaemый, є4že tebЁ hrt0sъ nhnэ darovA, za neg0že postradavši, strtoterpice mnogostradalьnaz.

Stremlenіe neuderžnoe ngnS svirёpagw ўstavila є3si2, moli1tvami tvoi1mi, blagoimeni1taz, i3 gradъ spaslA є3si2, čestnы6z tvo‰, myčenice, m0щi čtyщій: t ni1hže njb8emletъ rёki i3scэlenій, bžctvennыmъ d¦omъ. Vъ semъ bo postradavši, vragA smiri1la є3si2, i3 pobёdы vэnecъ prіsla є3si2, vsehvalьnaz.

Ѓщe є4stь p0stъ, Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ: pi6sanы vъ k7i denь. Ѓщe li nёstь postA, poemъ samoglasenъ s™hz.

Slava glasъ }.

SmkeHta: Preslavno čydo bhstь vo stradanіi vseslavnыz ґgafіi, i3 myčenicы hrtA bGa, pod0bno mwmseovi. džnъ bo lю1demъ zakonopolagaz, na gorЁ napi6sana na skrižalehъ bGonačert†nnaz pi1sьmєna prіstъ: zdё že ѓgGlъ sъ nb7sE, na gr0bъ skrižalь prinesE napi1sanu, ќmъ prepod0benъ samoizv0lenъ, čestь t bGa i3 ntečestvu i3zbavlenіe.

I# nhnэ, prazdnika, glasъ t0йže.

Ґndrea kri1tskagw: I$že na heruvjmэhъ nosi1mый i3 pэvaemый t seraf‡mъ, dnesь vъ bžctvennoe s™i1liщe po zak0nu prinosi1mь, na starčeskihъ, ćkw na prest0lэ, sэdi1tъ rukahъ, i3 t їHsifa prіemletъ darы bGolёpnw, ćkw suprygъ g0rličiщъ, neskvernuю cRkovь, i3 t kzы6kъ novoizbr†nnыz lю1di: golubi6na že dvA ptenc†, ćkw načalьnikъ vethagw že i3 n0vagw, є4že kъ nemY njbэщanіz, smmeHnъ konecъ prіemъ, blagosl0vz dv7u mRjю bcdu, strasteй džbrazы i4že i3zъ neS provozglasi2, i3 t negw2 prošaše tpuщenіz, vopіS: nhnэ tpusti1 mz, vLko, ćkože prežde vozvэsti1 mi: ćkw vi1dэhъ tS pervovёčnago svёta, i3 sp7sa gDa, hrtoimeni6tыmъ lю1demъ.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ ѕ7.

Pod0benъ: Tridnevenъ:

Vosprіimi2, rečE, smmeHne, ziždi1telz vssčeskihъ rukami. Q starče! Pod8imi2 hrtA, є3g0že dv7a ntrokovi1ca rodi2 bezsёmennw, na radostь r0da našegw.

Stjhъ: Nhnэ tpuщaeši rabA tvoego2, vLko, po glag0lu tvoemY, sъ mi1romъ.

Zak0nu tvorcA i3 bGa, є3gHže trepeщutъ ѓgGlьskaz mn0žєstva, sošedšesz vospoi1mъ, lю1dіe, є3di1nago blgodёtelz i3 zak0na zakonodatelz, vo spasenіe dyšъ našihъ.

Stjhъ: Svёtъ vo tkrovenіe kzhkwvъ, i3 slavu lюdeй tvoi1hъ ї}lz.

Nhnэ tpuщaeši, vLko, rabA tvoego2, ćkože reklъ є3si2, sъ mi1romъ, ćkw vi1dэhъ tS, hrtE, svёta pervovёčnago, so{zъ mS plotski1hъ, vo tkrovenіe kzhkwvъ i3 ї}lю.

Slava, i3 nhnэ, glasъ v7.

Ґndrea pĐrra: E#myže vhšnіi služi1telіe sъ trepetomъ m0lztsz, d0lu nhnэ smmeHnъ veщnыmi rukami prіemъ, bGa čelovёkwmъ soedini1tisz propovёda, i3 člvёka nbcna bGa vi1dzй, tlučazsz syщihъ na zemli2 radostnw vzыvaše: i4že vo tmЁ syщыmъ nevečernій svёtъ tkrыvazй, gDi, slava tebЁ.

Troparь s™hz, glasъ d7:

Ѓgnica tvoS, ї}se, ґgafіa zovetъ velіimъ glasomъ: tebE, ženišE m0й, lюblю2, i3 tebE i4щuщi stradalьčestvuю, i3 sraspinaюsz, i3 spogrebaюsz kRщenію tvoemY, i3 straždY tebє2 radi, ćkw da carstvuю vъ tebЁ. I# ўmiraю za tS, da i3 živY sъ tob0ю: no ćkw žertvu nepor0čnuю, prіimi1 mz sъ lюb0vію požeršuюsz tebЁ. ToS moli1tvami, ćkw mi1lostivъ, spasi2 dyšы našz.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika, glasъ №.

Raduйsz, blgodatnaz bcde dv7o, i3zъ tebє1 bo vozsіS slnce pravdы hrt0sъ bGъ našъ, prosvэщazй syщыz vo tmЁ: veseli1sz i3 tы2, starče pravednый, prіemый vo njb8‰tіz svobodi1telz dyšъ našihъ, daruющago namъ voskresenіe.

Na ќtreni, po №-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ №. Samopod0benъ:

Li1kъ ѓgGlьskій da ўdivi1tsz čudesi2: zemnji že glasы vozopіemъ pёnіe, zrsщe neizrečennoe b9іe snishoždenіe. E#g0že bo trepeщutъ nbcnыz si6lы, nhnэ st†rči njb8emlюtъ rycэ є3di1nago člvэkolю1bca.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

Po v7-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Svirёleй pastыrskihъ:

Rodi1lsz є3si2 na zemli2, sobeznačalьnый nc7Y, prineslsz є3si2 vъ cerkovь, nepostiži1mый: raduzsz že starecъ na ryki tS vosprіstъ, zovhй: nhnэ tpuщaeši, є3g0že posэti1lъ є3si2, po glag0lu tvoemY, blagoizv0livый spasti2 ćkw bGъ r0dъ čelovёčeskій.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

KanHnъ prazdnika, na }: i3 s™hz na d7. KanHnъ prazdnika. Glasъ G.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Syšu gluborodi1telьnuю zemlю s0lnce našestvova i3nogdA, ćkw stэna bo njgustЁ nbap0lы vodA, lю1demъ pэšomorehodsщыmъ, i3 bGoug0dnw poю1щыmъ: poi1mъ gDevi, slavnw bo proslavisz.

Da kaplюtъ v0du džblacы, s0lnce bo na džblacэ legcэ nosi1mo nastalo є4stь na netlёnnuю rukY, hrt0sъ vъ cerkvi, ćkw mladenecъ. Tёmže, vёrnіi, vozopіemъ: poi1mъ gDevi, slavnw bo proslavisz.

Krэpi1tesz, rycэ smmeHni, starostію njslablennіi, lhsta že pretruždє1nna st†rča, pravw bыstrw2 dviži1tasz hrtY na srёtenіe, li1kъ so bezpl0tnыmi sostavlьše: poi1mъ gDevi, slavnw bo proslavisz.

Razumomъ prostertaz nb7sA veseli1tesz, i3 raduйsz, zemlE: i3zъ prebžctvennыhъ bo nёdrъ hitrecъ prošedъ hrt0sъ, m™rію dv7oю bGu nc7Y prin0sitsz, mladenecъ, i4že prežde vsёhъ: slavnw bo proslavisz.

KanHnъ s™hz, feofanovo, glasъ v7, є3gHže kraegranesіe:

Blagyю blagi1mi vospoi1mъ pёsnьmi.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Grzdi1te, lю1dіe, poi1mъ pёsnь hrtY bGu, razdёlьšemu m0re, i3 nastavlьšemu lю1di, ±že i3zvedE i3zъ rab0tы є3gĐpetskіz, ćkw proslavisz.

Blagi1hъ pervuю vinY vozželavši, blagoimeni1tagw zvanіz, myčenice, spod0bilasz є3si2, neskazannagw promыšlenіz, nravwvъ tvoi1hъ prorazumёvši blagosthnю.

Vzzlasz є3si2, čctaz, kъ žitію2 presvёtlomu, plotsk0e mudrovanіe prezrёvši, i3 kъ želannэйšemu ženihY tvoemY krёpkw vziraющi.

Nevёsta hrt0va bžctvennoю blagostію ўkrasi1lasz є3si2, i3 dёvstva dobr0tami, i3 bžctvennыmi krovьmi2 čestnagw mučenіz sugybыmi vэncы2 vэnčaema, slavnaz.

BGor0dičenъ: BGolёpnoe selenіe, čctaz, tы2 bыlA є3si2, nb7sъ prostrannэйšee i3 čistёйšee, bcde dv7o: i3 nhnэ nj tebЁ raduetsz dёvstvennый li1kъ.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ўtverždenіe na tS nadёющihsz, ўtverdi2, gDi, cRkovь, ю4že stzžalъ є3si2 čestn0ю tvoeю kr0vію.

Pervoroždenъ i3zъ nc7A prežde vBkъ, pervoroždenъ mladenecъ i3z8 dv7ы netlёnnыz, ґdamu ryku prostiraz kvi1sz.

Mladoymna bhvša prelestію pervozdannago, paki i3spravlszй bGъ sl0vo, mladenstvovavъ kvi1sz.

Zemli2 i3sčadіe, paki potekšee vъ nю2, b9estvA soobraznoe є3stestvo2 ziždi1telь, ćkw neprel0žnэ mladenstvovavъ, kvi2.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ўtverdi2 nasъ vъ tebЁ, gDi, drevomъ ўmerщveй grёhъ, i3 strahъ tvoi2 vsadi2 vъ serdcA nasъ poю1щihъ tS.

Ґgafіe, ćsnый i3 krasnёйšій bžctvennыhъ myčєnikъ cvёtъ i3 slava, duši2 moeS tы2 njѕloblenіe i3scэli1vši, myčenice, ўdobri2.

R0dnыmi dobrodёtelьmi sebE ўzsni1la є3si2, ґgafіe, i3 myčenica pronareklasz є3si2, nj privremennыhъ nebregši, i3 b9іe crtvo vozlюbi1vši.

Vsёhъ krasnыhъ hrtA predpočlA є3si2, ґgafіe, privlečenA bžctvennыmъ želanіemъ, i3 muči1teleй svirBpstva blgoderzostnw i3 myžeski poprala є3si2.

BGor0dičenъ: BGonevёsto čctaz, bGa, є3g0že rodilA є3si2, moli2 i3zbaviti tS poю1щыz t i3skušenій i3 njbstosnій, i3 strasteй i3 bёdъ, vseblžennaz.

Kondakъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Kvi1lsz є3si2:

Da ўkrasi1tsz dnesь cerkovь porfĐroю slavnoю, njmočenoю t či1stыhъ kroveй ґgafіi m§nicы, raduйsz, vopію1щi, katanskaz pohvalo2.

Sэdalenъ s™hz, glasъ G.

Pod0benъ: Bžctvennыz vёrы:

Slavoю vёrы, i3 blagočestіemъ, prepod0bstvomъ, i3 dёvstvomъ, i3 ўserdіemъ ўkrašena stradanіz, nareklasz є3si2 ќmъ prepod0benъ, samoizv0lenъ, voi1stinnu čestь kъ bGu, ntečestvu i3zbavlenіe, hrtY ćkw nevёsta molsщisz darovati namъ velію mi1lostь.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika, glasъ t0йže:

T dv7ы tS voploщenna, hrtE, raduzsz pod8stъ svzщennый smmeHnъ, nhnэ tpuщaeši, vopіS, rabA tvoego2, vLko: ѓnna že nepor0čnaz prbr0čica i3 slavnaz, nhnэ i3spovёdanіe i3 pёnіe prin0sitъ tebЁ, mh že, žiznodavče, vopіemъ ti2: slava takw blagovoli1všemu.

Ѓщe є4stь p0stъ, Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ, ѓщe li sredA i3li2 pzt0kъ, krtobGor0dičenъ: pi6sanы segw2 mёszca vo }i denь.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Pokrhla є4stь nb7sA dobrodёtelь tvoS, hrtE: i3zъ kіvHta bo prošedъ, s™hni tvoeS netlёnnыz m™re, vъ hramэ slavы tvoeS kvi1lsz є3si2, ćkw mLnecъ rukonosi1mь: i3 i3sp0lnišasz vs‰ tvoegw2 hvalenіz.

Raduzsz, smmeHne, neizrečennыhъ tai1nniče, bcda vopіsše: є3g0že t s™agw drevle i3zvэsti1sz tebЁ d¦a, mladenstvovavšago sl0va, hrtA na ryki prіimi2, zovhй є3mY: i3sp0lnišasz vs‰ tvoegw2 hvalenіz.

Na neg0že ўpovalъ є3si2, smmeHne, v0zrastъ dёtiщnый, raduzsz pod8imi2 hrtA, ї}lz bžctvennagw ўtэšenіe, zak0na tvorcA i3 vLku, i3spolnsющago zak0na či1nъ, zovhй є3mY: i3sp0lnišasz vs‰ tvoegw2 hvalenіz.

Vi1dz smmeHnъ sl0vo beznačalьnoe, sъ pl0tію, ćkw na prt0lэ heruvjmstэmъ, dv7oю nosi1mo, vin0vnago є4že bhti vssčeskihъ, ćkw mladencu divssz, vopіsše є3mY: i3sp0lnišasz vs‰ tvoegw2 hvalenіz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Poю1 tz, slyhomъ bo, gDi, ўslhšahъ, i3 ўžas0hsz, do menє1 bo i4deši, menE i3щS zablyždšago. Tёmъ mn0goe tvoE snizhoždenіe, є4že na mS, proslavlsю, mnogomlctive.

Posrami1sz lьsti1vagw ѕmjz bezymіe, i3 njbliči1sz: dv7ы bo segw2 nhnэ svirёpstvo popiraюtъ, hrtY t dv7ы vozsіsvšu na zemli2 i3 vsёhъ njzari1všu.

Zak0nno cэlomydrіe neskverno ўderžavši, strastoterpice, dyhi raduющisz nizloži1la є3si2 lukavstvіz, hrt0voю vowruži1všisz blgodatію, i3 krtъ segw2 na ramэhъ vzemši.

Bydi mi2 predstatelьnica vsemydraz, lю1tыhъ mS i3zimaющi i3 napasteй, byri že i3 sk0rbi, i3 nasi1lіz i3zbavi vražіz, ćkw da i3zbavlьsz, vospoю1 tz, ćkw blagyю predstatelьnicu, blagoimeni1taz.

BGor0dičenъ: Neizmёrnw ѓgGlьskaz, prečctaz, svёtlwsti prevozšlA є3si2, mhslennago s0lnca r0ždši neskazannw hrtA, zarsmi b9estvA vёrnыhъ mы6sli njzarsющago.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ćkw vi1dэ i3saіa nbraznw na prest0lэ prevoznesena bGa, t ѓgGlъ slavы dwrmnosi1ma, q nkasnnый, vopіsše, ѓzъ: provi1dэhъ bo voploщaema bGa, svёta nevečernz i3 mi1romъ vladhčestvuющa.

Razumёvъ bžctvennый starecъ prozvlennuю drevle pror0ku slavu, rukami sl0vo zrS maternimi derži1mo, q raduйsz, vopіsše, čctaz: ćkw prt0lъ bo derži1ši bGa, svёta nevečernzgo, i3 mi1romъ vladhčestvuющa.

Pokl0nsz starecъ, i3 stopamъ bžctvennэ prikosnyvsz neiskusobračnыz i3 bGom™re, džgnь, rečE, n0siši, čctaz: mladenca boю1sz njb8sti bGa, svёta nevečernzgo, i3 mi1romъ vladhčestvuющa.

NJčiщaetsz i3saіa, t serafjma ќglь prіemъ, starecъ vopіsše bGom™ri, tы2 ćkože kleщami rukami prosvэщaeši mS, podavši, є3g0že n0siši, svёta nevečernzgo, i3 mi1romъ vladhčestvuющa.

I$nъ.

Їrm0sъ: Svёta podatelю i3 vэkHvъ tv0rče, gDi, vo svёtэ tvoi1hъ povelёnій nastavi nasъ: razvэ bo tebє2, i3n0gw b0ga ne znaemъ.

Bžctvennыmi velBnіi pravima, slavnaz, nbraznw plotskagw pristrastіz razrэši1lasz є3si2 ю4zъ, ґgafіe, maslina ćvlьšisz plodovi1ta.

Vseю lюb0vію hrt0voю svэtlёйšaz, blist†nіz zrsщi, ±že na zemli2 d0lu vlekyщыz prezrёla є3si2 sl†sti, džnagw i3 є3di1nagw želaющi krasotы2.

Da neizrečennuю spod0bišisz ži1znь, slavnaz, i3zbrannыhъ vi1dэti, m{ki preterpёla є3si2 krёpkw, raduющisz, ґgafіe vsehvalьnaz.

BGor0dičenъ: TebЁ r0ždšeй hrtA vsёhъ sodёtelz zovemъ: raduйsz, čctaz, raduйsz, svёtъ vozsіsvšaz namъ: raduйsz, vmэsti1všaz bGa nevmэsti1mago.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Vozopi2 kъ tebЁ, vi1dэvъ starecъ nči1ma spasenіe, є4že lю1demъ prіi1de t bGa, hrtE, tы2 bGъ m0й.

SіHnu tы2 kamenь vozloži1lsz є3si2, nepokori6vыmъ pretыkanіe, i3 soblazna kamenь, neruši1moe vёrnыhъ spasenіe.

I#zvёstnэ nosS načertanіe, i4že prežde vBkъ tS i3zrasti1všagw, zemnhhъ za miloserdіe nhnэ nemoщію njbloži1sz.

Sn7u vhšnzgw, sn7u dv7ы, bGu ntročati bhvšemu, pokl0nšasz tebЁ nhnэ tpusti2 sъ mi1romъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vъ bezdnэ grэh0vnэй valszsz, neizslёdnuю miloserdіz tvoegw2 prizыvaю bezdnu: t tli2, b9e, mS vozvedi2.

Suemydrenъ shй muči1telь, tS d0bruю dёvu ўkrasti nadёzšesz: no bezstydenъ njbliči1sz, prirazi1vsz tverdomu tvoemY razumu.

I#zlіssz blgodatь vo ўstnahъ tvoi1hъ, myčenice blgoimeni1taz: ćsnw bo njbliči1la є3si2 ćvэ bezstydnago, bGonaučennыmъ sl0vomъ njbogati1všisz.

Kamenь vsečestenъ kvi1lasz є3si2, vsehvalьnaz, ќmъ samoizv0lenъ prepod0benъ i3myщi, i3 ntečestvu i3zbavlenіe tverdo bhvši, ґgafіe čestnaz.

BGor0dičenъ: Pal0mski voshvalsющe, vopіemъ ti2: raduйsz, tyčnэйšaz goro2 hrtA bGa, vъ nю1že vseli1tisz blagovoli2 za naše spasenіe, bGonevёsto.

Kondakъ prazdnika, glasъ №:

Ўtr0bu dv7i1ču njs™i1vый ržctv0mъ tvoi1mъ, i3 rycэ smmeHnэ blagoslovi1vый, ćkože podobaše, predvari1vъ, i3 nhnэ spaslъ є3si2 nasъ, hrtE b9e. No ўmiri2 vo branёhъ ži1telьstvo, i3 ўkrэpi2 lю1di, i4hže vozlюbi1lъ є3si2, є3di1ne člvэkolю1bče.

Jkosъ: Kъ bcdэ pritecemъ, hotsщіi sn7a є3S vi1dэti, kъ smmeHnu nosi1ma, є3g0že sъ nb7sE bezpl0tnіi vi1dzщe, divlshusz, glag0lющe: č{dnaz zri1mъ nhnэ i3 presl†vnaz, nepostiži6maz, neskaz†nnaz: i4že bo ґdama sozdavый n0sitsz, ćkw mladenecъ, nevmэsti1mый vmэщaetsz na rukahъ starčihъ: i4že vъ nёdrэhъ newpi1sannыhъ shй nc7A svoegw2, v0leю njpisyetsz pl0tію, ґ ne b9estv0mъ, є3di1nъ člvэkolю1becъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: TebE vo ngni2 njrosi1všago džtroki bGosl0vivšыz, i3 vъ dv7u netlёnnu vselьšagosz, bGa sl0va poi1mъ, blagočestnw poю1щe: blagoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Ґdamu i3zvэsti1ti hotsй i3dY, vo ѓdэ živyщu, i3 є4vэ prinesti2 blagovёstіe, smmeHnъ vopіsše, so prbrHki likyz: blagoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

R0da zemna i3zbavlszй bGъ, daže do ѓda prіi1detъ: plBnnыmъ že podastъ vsBmъ njstavlenіe, i3 prozrёnіe slэpы6mъ, ćkw i3 nэmы6mъ vopi1ti: blagoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

I# tvoE serdce netlёnnaz, nryžіe pr0йdetъ, smmeHnъ bcdэ provozglasi2, na krtЁ zrsщi tvoego2 sn7a, є3myže vopіemъ: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: DŽbrazu zlat0mu, na p0lэ dei1rэ služi1mu, trіE tvoi2 džtrocы nebreg0ša bezb0žnagw velёnіz, posredё že ngnS vverženi, njrošaemi poshu: blagoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Ćkw ѕэlw2 svёtlw vэщaющi, i3 ćvэ muči1telz ўstraši1la є3si2, sl0vomъ premydrosti i3 blagodati: terpёnіemъ že mykъ ќglіe džgnennoe nebolёznennw terpsщi, vzыvala є3si2: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Nei1stovstvomъ lю1tыmъ soderži1mь ѕloserdый, nedoumэvaše lю1tэ, tvoю2 vi1dz ю4nostь, i3 soscє1vъ tvoi1hъ prozzbenіe: raduющibosz, myčenice, vopіsla є3si2, tvoemY ženihY vzыvaющi: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

PredstA svёtlw hrt0vъ ў§ni1kъ tebЁ streg0mэй, tvo‰ i3scэlsz lю6tыz r†nы, ±že pod8sla є3si2, nepobэdi1maz myčenice, sp7sova dэvi1ce, raduющisz i3 glag0lющi: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: Ўmerщvlsetsz ґdamъ, prestupi1vъ zapovэdь vsederži1telz: th že r0ždši vёčnuю ži1znь, dv7o vsenepor0čnaz, sego2 i3zbavila є3si2 t smerti, sn7u tvoemY vzыvaющa: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Nesterpi1momu ngnю2 soedini1všesz, bGočestіz predstosщe ю4noši, plamenemъ že nevreždeni, bžctvennuю pёsnь poshu: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Lю1dіe ї}lєvы, tvoю2 slavu є3mmanyila, zrsщe ntročA i3zъ dv7ы, predъ licemъ bžctvennagw kovčega nhnэ likyйte: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

SE, smmeHnъ vopіsše, prerэkaemoe znamenіe seй bydetъ, bGъ shй i3 ntročA. SemY, vёrnіi, vozopіemъ: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Živ0tъ shй, seй bydetъ padenіe nepokori6vыmъ, mladenstvovavъ bGъ sl0vo, ćkw vostanіe vsBmъ vёroю poю1щыmъ: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vъ peщь džgnennuю ko ntrokHmъ є3vrє1йskimъ snizšedšago, i3 plamenь vъ r0su prel0žšago bGa, p0йte, dэlA, ćkw gDa, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Vъ veselіi i3 radosti prevёčnэй ži1ti spod0bivšisz, neizrečennoю tvoeю slavoю njzari1tisz čtyщыmъ tS, ґgafіe, gDevi pomoli1sz, i3 netlёnnыz ži1zni nasladi1tisz.

Ўm0mъ i3 serdcemъ, i3 dušeю vozlю1blьši hrtA pače sl0va, mnogorači1telьnago є3di1nago, vperi1lasz є3si2 tomY vopію1щi: tekY vslёdъ tebє2, i3 vselю1sz sъ tob0ю vo vёki.

Preestestvennыmi rssnami, i3 krasnoю ndeždeю ўkrašena ćkw careva dщi2, vъ česti hrt0vэ predstoi1ši, ґgafіe, vzыvaющi: tS prevozn0simъ gDa vo vёki.

BGor0dičenъ: MĐro i3zlіsnnoe namъ, bcde, hrtA vo črevэ nossщi, njblagouhala є3si2 mjrъ bGodohnovennыmi vonsmi. Tёmže tebЁ, dv7o, vzыvaemъ: raduйsz, mmropol0žnice mmrov0nnagw mĐra.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Vъ zak0nэ sёni i3 pisanій džbrazъ vi1dimъ, vёrnіi, vsskъ myžeskій p0lъ, ložesnA razverzaz, s™ъ bGu. Tёmъ pervoroždennoe sl0vo nc7A beznačalьna, sn7a pervorodsщasz m™rію neiskusomyžnw, veličaemъ.

I%že drє1vnimъ novoroždennыhъ g0rličiщъ suprygъ, dv0ica že bsše ptencє1vъ, vъ ni1hže mёsto bžctvennый starecъ, i3 cэlomydrennaz ѓnna prbr0čica, t dv7ы roždennomu, i3 sn7u є3dinor0dnomu dž§u, vъ cerkovь prinosi1mu, slyžatъ veličaющe.

Vozdalъ є3si2 mnЁ, vopіsše smmeHnъ, spasenіz tvoegw2, hrtE, radovanіe: vosprіimi2 tvoego2 služi1telz sёnію pretruždennago, n0vыz blagodati svzщennopropovёdnika taйnago, vo hvalenіi veličaющa.

Svzщennolёpnw i3spovёdašesz ѓnna proricaющi, cэlomydrennaz i3 prepod0bnaz, i3 starica vLcэ vъ cerkvi ćvstvennw: bcdu že propovёdaющi vsBmъ syщыmъ veličaše.

I$nъ.

Їrm0sъ: T bGa bGa sl0va, neizrečennoю mydrostію prišedšago njbnovi1ti ґdama, ćdію vъ tlёnіe padšago lю1tэ: t s™hz dv7ы neizrečennw voploti1všagosz nasъ radi, vёrnіi, є3dinomydrennw pёsnьmi veličaemъ.

Pobэdi1telьnыmi vэncы2 ўkrasi1všisz, bGomydraz ґgafіe, desni1ceю živonačalьnoю, nhnэ i3zbavitisz pomoli1sz, ćkože ntečestvu tvoemY, t byri, ćkw pervэe ngnS ўstavila є3si2 stremlenіe, da vsi1 tz pёsnьmi neprestannw veličaemъ.

Bžctvennыmъ pr0mыslomъ snabdэvaz vssčєskaz hrt0sъ, nhnэ vozdaS tvoeй, myčenice, d0blesti, vselsetъ tS vъ selэhъ nbcnыhъ, ćkw nevёstu vsenepor0čnuю svoю2, i3 radovatisz so ѓgGlы i3 sъ myčeniki spod0bilъ є4stь.

Mi1lostivna, q strastoterpice, sudію2 vssčeskihъ hrtA sotvori2 mnЁ, čestnaz, molьbami tvoi1mi, preslavnaz, i3 pregrэšenій moi1hъ mn0žestvo njči1stiti, blagoutr0bnago pri1snw molsщi ne prestaй, myčenikwvъ ўdobrenіe.

BGor0dičenъ: Vopl0щsz neizrečennw t či1stыhъ tvoi1hъ kroveй, ćkw s0lnce kvi1sz namъ, prečctaz m™i beznevёstnaz, prežde vBkъ vsёhъ nc7Y sobeznačalьnый sn7ъ, i3 tmY tgnavъ prosvэti2 vssčєskaz.

Svэti1lenъ myčenicэ.

Pod0benъ: Ženы6 ўslhšite:

Soscє1vъ tvoi1hъ t‰tіz preterpёla є3si2, d0braz dэvi1ce, i3 vs‰kіz i3nы6z m{ki hrtA radi, strastoterpice: tёmъ i3 vъ čert0gъ tS krasnый vseli2 tv0й ženi1hъ, slavnaz, likyющu so ѓgGlы, dёvo myčenice ґgafіe.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika:

D¦omъ vo s™i1liщi predstavъ starecъ, na ryki vosprіstъ zak0na vLku, vopіS: nhnэ so{zъ mS plotski1hъ razrэši2, ćkože reklъ є3si2, sъ mi1romъ: vi1dэhъ bo nči1ma tkrovenіe kzhkwvъ i3 їzrailю spasenіe.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

Strahomъ že i3 radostію na rukahъ vLku smmeHnъ deržS, životA prošaše razrэšenіz, poS bGorodi1telьnicu.

Stjhъ: Nhnэ tpuщaeši rabA tvoego2, vLko, po glag0lu tvoemY, sъ mi1romъ.

Nhnэ mS kъ ži1zni tpusti2 i4stinnэй, smmeHnъ vopіsše, sp7se m0й: vi1dэhъ bo tS, svёta mjra, vLko.

Stjhъ: Svёtъ vo tkrovenіe kzhkwvъ, i3 slavu lюdeй tvoi1hъ ї}lz.

Ѓnna prbr0česki, cэlomydrennaz i3 prepod0bnaz, nhnэ i3spovёdašesz, t dv7ы prozsbšemu, zemnhhъ na i3zbavlenіe.

Slava, i3 nhnэ, glasъ i3 pod0benъ t0йže:

Raduйsz, ćže radostь mjru prіemšaz, hrtA žiznodavca, i3 ўstavlьšaz pečalь, dv7o, pramaternюю.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.