NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Noemvrіa є7

Prestavlenіe i4že vo s™hhъ ntcA našegw їHnы, ґrhіepjskopa, novgor0dskagw čudotv0rca.

Na malэй večerni, stіhi6rы, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Vodruženіe i4stinы, blagočestіz soglasnika tS znaemъ, i3 vёrы njsvzщenіe: čistoth že selenіe, prіsteliщe i3zbranno, s™i1telю prpdbne їHno, m0limъ tS: vъ mi1rэ namъ moli2 sohrani1tisz, da pri1snw slavimъ i3 vospэvaemъ gDa našego proslavlsющago, i3 tebє2 radi podaю1щago namъ spasenіe i3 velію mi1lostь.

ŽitіE tvoE dobrodёtelьmi ўkrasi1lъ є3si2, svэti1lьnikъ ćvэ bhvъ i3 hrani1telь hrt0vu stadu: dэ‰nіz bo vidёnіz ćvэ pokazalъ є3si2 voshoždenіemъ, ćkw dyšu soglasi1lъ є3si2 dёtelьnw, i3 i3zrsdnw kъ vidёnію vzstsz, i3 zri1ši gDa, dž§e їHno. E#myže prilёžnw moli1sz, darovati mi1rъ mjrovi, spasenіe že i3 mn0guю mi1lostь počitaющыmъ namъ svzщennuю pamztь tvoю2.

Vozderžanіemъ prežde ўmertvi1vъ plotsk†z mudrov†nіz, svzщennodёйstvennikъ bhlъ є3si2, b9іz bžctvennw soveršaz, i3 čistёйšimъ p0mыslomъ či1stэ prikasazsz, služi1telь kvi1lsz є3si2 vsederži1telю, ґrhіereю їHno: є3g0že ўmoli2, ćkw vsemi1lostiva i3 blga, darovati mi1rъ mjrovi, i3 dušamъ našыmъ velію mi1lostь.

Slava, glasъ d7:

Veseli1sz i3 raduйsz veli1kій novgrade, da i3graюtъ shnы tvo‰ vъ tebЁ, svёtlw toržestvyющe kъ pamztь їerarha їHnы, sirotamъ i3 vdovamъ predstatelz, skorbsщihъ ўtёšitelz, pribэgaющыmъ kъ nemY pom0щnika i3 tepla zastypnika, prizыvaющihъ є3go2 sk0rw poslyšaющa, serdcA n†ša na miloserdіe i3 ti1hostь prelagaющa, i3 proti6vnыz primirsющa: predstoi1tъ bo gDevi, molssz ўmiri1ti mjra, i3 spasti2 dyšы našz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Velіe i3 preslavnoe, є4že nj tebЁ bhvšee čydo, i3 kto2 dov0lenъ i3zglag0lati si6lы gDnz, ±že nj tebЁ bhvšыz, bcde; ўstrašaetъ bo ќmъ našъ veli1ka vidёnіz dostosnіz, ćkw nepostiži1magw tvoegw2 tainstva glag0lati ne mogyщe. Kt0 bo slhša t vёka dёvu doi1všu, i3 materь bezъ myža ćvlьšusz na zemli2, i3 svoego2 sodёtelz, ćkw mladenca, na rukY nosi1všu; tёmže tS vsi2 r0di ўblažaemъ.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ z7.

§e svzщenne їHno, tы2 njs™i1lsz є3si2 blgodatію vses™agw d¦a, slovesnomu stadu hrt0vu, no ćkw vLcэ tvoemY podražatelь, mi1lovati nasъ ži1vъ shй ne prestalъ є3si2. I# nhnэ takože molS ne prestaй, i3zbaviti nasъ t vsskagw lю1tagw njbstosnіz, i3 spasti2 dyšы našz.

Stjhъ: Svzщennicы tvoi2 njblekytsz vъ pravdu:

Glasъ №:

§e prpdbne їHno, tы2 zemn†z mudrov†nіz vozderžanіemъ ўmertvi1vъ, dyšu napravilъ є3si2 kъ nevlaemomu naslaždenію. Prosi2 namъ nevlaemw preiti2 puči1nu žitіS, prelagaz str0potnoe vъ tišinY, podaS hvalzщыmъ tS mi1rъ i3 spasenіe, blaženne.

Stjhъ: Blaženъ myžъ bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3go2 vosh0щetъ ѕэlw2.

§e їHno blaženne, dannый tebЁ talantъ ўmn0žilъ є3si2, radosti spod0bivsz gDa tvoegw2, i3speщrenъ blgodati sіsnіemъ, zareю duh0vnoю blistaz, predstoi1ši gDu. Prosi2 i3zbavitisz namъ vsskagw gnёva i3 njѕloblenіz, da vъ mi1rэ slavzщe gDa, pri1snw tS ўblažaemъ.

Slava, glasъ є7:

Prіidi1te, vёrnыhъ sosl0vіe, sošedšesz voshvalimъ ґrhіerea їHnu: i4bo d0brый pastыrь, pasHmыz rukovodS kъ vёrэ sl0vomъ i4stinnыmъ, i3 vёru i3zvёstvovati dobrodёtelьmi nakazyz. Tёmъ i3 hrt0sъ vozdalъ є4stь semY mzdY, ćkw d0bromu rabY svoemY, i3 namъ, blažaщыmъ pamztь є3gw2, daruetъ, ćkw blgъ, mn0žestvo щedr0tъ svoi1hъ, є3gw2 radi, i3 bogatuю mi1lostь.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Raduйsz, dvere mhslennaz, є4юže pr0йde prevёčnый bGъ: raduйsz, žezle ґarHnovъ, i3zrasti1všій cvёtъ t k0rene їesseeva: raduйsz, trapezo, ćže hlёbъ ži1zni na pi1щu vsemY podavši r0du čelovёčeskomu, dv7o m™i čctaz.

Troparь: I#spravlenіe vёrы, i3 džbrazъ kr0tosti, i3 ćkože sadъ posredЁ raS, prpdbnыmi dёlы tvoi1mi mjrъ prosvэщaeši, i3 segw2 radi kъ čestnёй racэ tvoeй lюb0vію prikasaemsz, i3 vёrnw vopіemъ: predstani vъ p0moщь vospэvaющыmъ pamztь tvoю2 svэton0snuю, dž§e їHno, i3 moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ.

Na veli1cэй večerni, Blaženъ myžъ, №-й ґntіfHnъ.

Na GDi, vozzvahъ, postavimъ stіhHvъ }. I# poemъ stіhi6rы, glasъ ѕ7.

Pod0benъ: VsE tl0žše:

Ćkože ѕvэzdA vozsіslъ є3si2 na tverdi cRk0vnэй, njzarsz mjrъ i3spravlenіemъ sl0va i4stinnagw, mydre їHno, vdwvы2 i3 sirwtы2 snabdэvaz n§eski, i3 ni1щыz mi1luz, njbi6dimыz i3z8imaz, vraždы6 ўtolsz, mi1rъ ўtverždaz. Hrt0vыhъ zapovэdeй dёlatelю, dž§e vsesvzщenne, prosi2 mi1ra mjrovi, m0limъ tS, i3 spasenіz dušamъ našыmъ.

Dost0йnw na tS ґrhіereйstva narečenіe prіi1de, prpdbne dž§e, ntročati є3щE tebЁ syщu: dэ‰nіz bo vъ tebЁ bGougHdnaz vospitaєma, kr0tostь sъ neѕl0bіemъ. Tёmъ vo dvorы2 gDni vselsešisz, ćkw tak0vъ podobaše ґrhіereй bhti prpdbenъ. No ćkw i4maši derznovenіe, moli2, m0limъ tS, ўmiri1ti mjrъ, i3 spasti2 dyšы našz.

Prpdbne ґrhіereю, i3zv0lilъ є3si2 primetati sebE vъ domY b9іi pače, neže ži1ti vъ selэhъ mjra: i3 p0stničeskimi pravilы i3spыtovašesz, poslёduz znamenon0scєmъ ntcє1mъ veli6kimъ, varlaamu i3 sergію. Tёmže i3 gDь i3zvede tz pastыrz lю1demъ svoi6mъ, i3 ćkw vёrnu rabY str0iti dyšы si1hъ poruči2: za nsže moli2, pomi1lovati | i3 spasti2.

Slava, glasъ №:

Prіidi1te, veli1kagw novagrada lю1dіe, duh0vnэ toržestvyimъ. Dnesь bo denь pok0z trudHvъ d0bragw našegw pastыrz, vъ džnьže pёsneй trub0ю vozglašaющe: raduйsz, svэti1lo svёtloe mjrovi: raduйsz, mhslennagw slnca svёtlый džbraze: raduйsz, zarsmi dobrodёteleй njsіzvaz vs‰. No, dž§e prekrasne, hodataю mjra i3 zastypniče teplый stadu tvoemY, ne prestaй moli1tisz, m0limsz tebЁ, spasti1sz namъ t vsskagw navёta, lюb0vію čtyщыmъ svzщennuю pamztь tvoю2.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Vsemjrnuю slavu:

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE. Čtє1nіz G s™i1tєlьskaz.

Pri1tčeй čtenіe. (GlavA ‹.)

Pamztь pravednagw sъ pohvalami, i3 blagoslovenіe gDne na glavЁ є3gw2. Blaženъ čelovёkъ, i4že njbrёte premydrostь: i3 smertenъ, i4že ўvёdэ razumъ. Lyčše bo sію2 kupovati, neželi zlata i3 srebrA sokrHviщa. Čestnёйšaz že є4stь kamenій mnogocёnnыhъ: vse že čestn0e nedost0йno є3S є4stь. Dolgota bo dneй, i3 lBta životA vъ desni1cэ є3S: vъ šyicэ že є3S bogatstvo i3 slava: t ќstъ є3S i3sh0ditъ pravda, zak0nъ že i3 mi1lostь na ljzhcэ n0sitъ. Poslyšaйte u5bo menє2, q č†da! Čestn†z bo rekY: i3 blženъ čelovёkъ, i4že puti6 mo‰ sohrani1tъ: i3sh0di bo moi2, i3sh0di životA, i3 ўgotovlsetsz hotёnіe t gDa. Segw2 radi molю2 vasъ, i3 predlagaю m0й glasъ sыnovHmъ čelovёčєskimъ: ćkw ѓzъ premydrostь ўstr0ihъ, sovёtъ i3 razumъ i3 smhslъ ѓzъ prizvahъ. M0й sovёtъ i3 ўtverždenіe, m0й razumъ, mos že krёpostь. Ѓzъ menE lю1bzщыz lюblю2, i4щuщіi že menE njbrsщutъ blgodatь. Razumёйte ќbw, neѕl0bivіi, kovarstvo, nenakazannіi že, prilagaйte serdcA. Poslyšaйte menє2 i3 paki, čestn†z bo rekY: i3 tverzu t ўstenъ pr†vaz, ćkw i4stinэ pouči1tsz gortanь m0й, mє1rzski že predo mn0ю ўstnы2 lži6vыz. Sъ pravdoю vsi2 glag0lы ќstъ moi1hъ: ničt0že vъ ni1hъ str0potno, nižE razvraщenno. Vs‰ pr†va sytь razumэvaющыmъ, i3 prHsta njbrэtaющыmъ razumъ. Naučaю bo vasъ i4stinэ, da bydetъ nj gDэ nadežda vaša, i3 i3sp0lnitesz d¦a.

Premydrosti solomHni čtenіe. (Glavы6 ѕ7, z7, }, f7 i3 ‹.)

ЎstA prvdnagw kaplюtъ premydrostь: ўstnё že mužeй. Mydrыhъ vёdztъ blgodatь. ЎstA mydrыhъ poučatsz premydrosti, pravda že i3zbavlsetъ i4hъ t smerti. Skončavšusz myžu pravednu, ne pogi1bnetъ nadežda. Shnъ bo pravedenъ raždaetsz vъ živ0tъ, i3 vo blgi1hъ svoi1hъ pl0dъ pravdы njb8i1metъ. Svёtъ pravєdnыmъ vsegdA, i3 t gDa njbrsщutъ blgodatь i3 slavu. LJzhkъ mydrыhъ dHbraz svёstь, i3 vъ serdcэ i4hъ počjetъ mydrostь. Lю1bitъ gDь prpdbnыz serdcA, prіstni že є3mY vsi2 nepor0čnіi vъ puti2. Mydrostь gDnz prosvэщaetъ licE razymnagw. Postigaetъ bo želaющыz ю5, prežde daže razumёti ю5: i3 ўd0bь ќzritsz t lю1bzщihъ ю5. Ќtrenevavый kъ neй ne ўtrudi1tsz: i3 bdsй є3S radi vsk0rэ bezъ pečali bydetъ. Ćkw dost0йnыhъ є3S samA njbh0ditъ i4щuщi, i3 vo stezshъ є3S kvlsetsz i5mъ blagoprіemnэ. Mydrosti nikogdaže njdolёetъ ѕl0ba. Si1hъ radi i3 rači1telь bhhъ dobr0tы є3S: i3 vozlюbi1hъ ю5, i3 poiskahъ t ю4nosti moeS: i3 vzыskahъ nevёstu privesti2 sebЁ, ćkw vsёhъ vLka vozlюbi2 ю5: Tai1nnica bo є4stь b9іz hi1trosti, i3 njbrэtatelьnica dёlъ є3gw2. Trudы2 є3S sytь dobrodёtєli: cэlomydrію že i3 razumu tA ўči1tъ, pravdэ i3 myžestvu, i4hže potrebnэe ničt0že є4stь vъ žitіi2 čelovёkwmъ. Ѓщe že i3 mn0gagw i3skysstva želaetъ kto2, vёstь drє1vnzz, i3 bhti hot‰щaz razsm0tritъ: svёstь i3zvi6tіz slovesъ, i3 razrэšє1nіz gadanій: znamєnіz i3 čudesA prorazumёetъ, i3 sbыtі‰ vremenъ i3 lёtъ: i3 vsBmъ sovёtnikъ є4stь blagъ, ćkw bezsmertіe є4stь vъ neй, i3 blgoslavіe vo nbщenіi slovesъ є3S. Segw2 radi besёdovahъ ko gDu, i3 pomoli1hsz є3mY, i3 rёhъ t vsegw2 serdca moegw2: b9e ntcє1vъ i3 gDi mi1losti, sotvori1vый vs‰ sl0vomъ tvoi1mъ, i3 mydrostію tvoeю ўstr0ivый čelovёka, da vladёetъ bhvšimi t tebє2 tvarьmi2, i3 da ўpravlsetъ mjrъ vъ prpdbіi i3 pravdэ, daždь mi2 tvoi1hъ prest0lwvъ prisэdsщuю premydrostь, i3 ne tluči2 menє2 t džtrwkъ tvoi1hъ, ćkw ѓzъ rabъ tv0й, i3 shnъ rabhni tvoeS. Posli2 ю5 sъ nb7sъ t s™agw žili1щa tvoegw2, i3 t prest0la slavы tvoeS, da syщi so mn0ю nauči1tъ mS, čto2 blgoug0dno є4stь predъ tob0ю: i3 nastavitъ mS vъ razumъ, i3 sohrani1tъ mS vъ slavэ svoeй. Pomыšlє1nіz bo smertnыhъ vs‰ bozzli6va, i3 pogrэši1tєlьna ўmыšlє1nіz i4hъ.

Premydrosti solomHni čtenіe. (Glavы6 d7, ѕ7 i3 z7.)

Pohvalsemu pravedniku, vozveselstsz lю1dіe: bezsmertіe bo є4stь pamztь є3gw2, ćkw t gDi poznavaetsz, i3 t čelovёkwvъ: i3 ўg0da gDu dušA є3gw2. Vozlюbi1te ќbw, q myžіe, mydrostь, i3 poživetE: voshoщi1te є3S, i3 nakazani bydete: načalo bo є3S lюbы2 i3 soblюdenіe zak0na. Počti1te premydrostь, da vo vёki carstvuete. VozvэщY vamъ, i3 ne skrhю t vasъ t†inъ b9іihъ: ćkw t0й mydrosti nastavnikъ є4stь, i3 mydrыhъ i3spravitelь i3 vsskomu smhslu i3 dёlu hitrecъ. I# vsBmъ smhslwmъ nauči1tъ mydrostь: є4stь bo vъ neй dyhъ razymenъ i3 s™ъ, i3 sіsnіe svёta prisnosyщnagw, i3 džbrazъ blgosti b9іz: taz drygi b9іz i3 prbr0ki ўstrosetъ. Blgolёpnэйši že є4stь s0lnca, i3 pače vsskagw sotvorenіz ѕvёzdъ, svёtu sosuždaema, njbrэtaetsz pervэйši. Taz ўgoždaющыz є4й t bolёzni i3zbavi, i3 nastavi na stezi6 pr†vыz. DadE i5mъ razumъ i3mёti s™ъ, i3 sohrani2 t lovsщihъ, i3 p0dvigъ krёpokъ podadE i5mъ. Da razumёюtъ vsi2, ćkw si1lьnэйši vsegw2 є4stь blagočestіe: i3 nikogdaže prem0žetъ ѕl0ba mydrosti, nižE preйdetъ ѕlы6z, njbličaющi sydъ. Rek0ša že vъ sebЁ, pomhslivši nepravednw: nasi1lьstvuemъ pravednago, i3 ne poщadi1mъ prepod0bstva є3gw2, ni ўsrami1msz sэdi1nъ starosti mnogolёtnы. Bydetъ bo namъ krёpostь zak0nъ: i3 ўlovi1mъ pravednago, ćkw neug0denъ namъ є4stь: i3 proti1vitsz dэlHmъ našыmъ, i3 pon0sitъ namъ tpadenіe zak0na, i3 njbličaetъ namъ sogrэšє1nіz nakazanіz našegw. Vozvэщaetъ namъ razumъ i3mёti b9ій, i3 džtroka gDnz sebE i3menyetъ. Bhstь namъ na njbličenіe pomыšlenій našihъ, i3 tsžekъ namъ є4stь, i3 vi1dimь: ćkw nepod0bno i3nы6mъ žitіE є3gw2, i3 i3zmэnє1nы stєzi2 є3gw2. Vъ poruganіe vmэni1homsz є3mY: i3 ўdalsetsz t puteй našihъ, ćkw t nečist0tъ, i3 blaži1tъ poslBdnzz pravednыhъ. Ўvi1dimъ ќbw, ѓщe slovesA є3gw2 i4stinna sytь, i3skysimъ, ±že sbыvaюtsz є3mY. Ruganіemъ i3 mykoю i3stsžemъ є3go2, da razumёemъ kr0tostь є3gw2, i3 i3skysimъ bezѕl0bstvo є3gw2. Smertію bez8wbraznoю njsydimъ є3go2, bydetъ bo posэщenіe t slovesъ є3gw2. Sі‰ pomhsliša, i3 prelьsti1šasz: njslэpi1 bo | ѕl0ba i4hъ. I# ne razumёša t†inъ b9іihъ, i3 ne razsudi1ša, ćkw tы2 є3si2 bGъ є3di1nъ, životA i3mёzй i3 smerti vlastь, i3 spasazй vo vremz sk0rbi, i3 i3zbavlszй t vsskagw ѕlA. Щedrъ i3 mi1lostivъ, i3 dasй prepodHbnыmъ svoi6mъ blagodatь, i3 svoeю mhšceю gHrdыmъ protivlszйsz.

Na lіtji stіhi6rы, glasъ №:

Svёtlый sodёlovaetъ prazdnikъ dnesь svzщennый hramъ čestnagw i3 slavnagw krti1telz gDnz, radostnw hrt0va cRkvi blžennagw s™i1telz їHnы, ćkw mĐro blagov0nnoe njblagouhaz namъ svzщє1nnыz blgod†ti, i3 bolёzneй tgnanіe, i3 ćkw l0zu vіnograda živ0tnagw, vіno2 i3skapaющuю i3scэlenіz, vozveselsющee serdcA napastnыhъ pečaleй razgnanіemъ. Tёmъ m0limsz є3mY, prossщe mi1ra i3 spasenіz dyšъ našihъ.

Glasъ G:

Tы2 ўkrašenъ dobrodёtelьnыmi dэ‰nіi, nesozdannыz trbcы hramъ njsvzщenъ bhlъ є3si2, sozdalъ є3si2 svzщє1nnыz hramы gDnю i4meni, i3 vo i4mz slavnagw krti1telz, i3 veli1kihъ s™i1teleй, i3 bGon0snыhъ ntє1cъ: i3 nhnэ sъ ni1mi vozdvorszsz, moli2 nj tvorsщihъ pamztь tvoю2, i3zbavitisz t lukavagw lovlenіz, i3 sobl†znъ proti1vnagw, їerarše їHno blženne.

Glasъ d7:

Veseli1sz i3 raduйsz veli1kій novgrade, da i3graюtъ shnы tvo‰ vъ tebЁ, svёtlw toržestvyющe vъ pamztь ґrhіerea їHnы, sirHtъ i3 vdHvъ predstatelz, skorbsщihъ ўtёšitelz, pribэgaющыmъ kъ nemY pom0щnika i3 tepla zastypnika, prizыvaющыmъ є3go2 sk0rw poslyšaющa, serdcA n†ša na miloserdіe i3 ti1hostь prelagaющa, i3 proti6vnыz primirsющa: predstoi1tъ bo gDevi, molssz ўmiri1ti mjrъ, i3 spasti2 dyšы našz.

Slava, glasъ d7:

Prіidi1te, lю1dіe, i5že veli1kagw novagrada poroždenіe, vsskъ r0dъ i3 v0zrastъ, pёsnьmi počti1mъ d0brago pastыrz, ćkw togw2 predstosnіemъ ko hrtY darovašasz blag†z vs‰ gradu našemu t bGa, i3 vsBmъ predёlwmъ є3gw2: i4bo blagoslovi1šasz blagostію vэncы2 lёtъ є3pjskopstva є3gw2. GDь dastъ blgostь є3gw2 radi, i3 zemlS naša podavaše plodы2 svo‰, nashtisz vsska dušA blagovolenіz togdA, ўmiri1šasz vsi2 kzhcы proti1vnіi, i3 prikloni1šasz stranъ hrtolю1bcы vLki deržavnіi, mi1lostivnыmi nči1ma smotrsющe, ti1hoe promыšlenіe podavahu: radostь i3 mi1rъ vssčєskaz prіimaše. No, q blaženne їHno, i3 nhnэ takwvaz daruй lю1demъ tvoi6mъ, da i3 čestnyю pamztь tvoю2 čtyщe, pri1snw ўblažaemъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Pri1zri na molє1nіz:

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7:

Poslёdovatelz tS poznahomъ, dž§e, kr0tkagw i3 neѕl0bivagw vLki hrtA: ti1hoe bo sl0vo i3 nrava molčali1voe, t ю4nosti sE vozrastE vъ tebЁ, smirenіe že i3 krasnoe kr0tosti sovospitaemo, i3 sъ sэdi1noю sprosіsющu razumu. Tёmže, i4že vs‰ vёdый gDь, proizvede tz pastыrz slovesnomu stadu svoemY, i3 na prt0lэ pervoprest0lьnika b9іz cRkve posadi1 tz, ćkw pastvuющa sі‰ prepod0bіemъ i3 pravdoю.

Stjhъ: Svzщennicы tvoi2 njblekytsz vъ pravdu, i3 prpdbnіi tvoi2 vozraduюtsz.

Ne po zemli2 ni1zitisz, nižE na tlBющaz vzirati, i3 revnovati mіroderži1telєmъ, p0mыslы duši2 tvoeS ўtverdi1šasz, svzщenne їHno, no vozvhsilsz є3si2 na vыsotY bezsmertnыz dobrodёteli, bezsmertnыz ži1zni rači1telю: ćkw pouči1lsz є3si2 navhknuti ў kr0tkagw ўči1telz, i3 smirennagw serdcemъ voi1stinnu vLki hrtA i3 bGa. Togo2 moli2, blaženne, ўщedriti mjrъ, i3 spasti2 i3 prosvэti1ti dyšы našz.

Stjhъ: Blaženъ myžъ, bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2.

Vozlюbi2 či1staz dušA tvoS, blženne їHno, čistotY bžctvennыhъ čisti1tєlь, i4že verhъ ўči1telьstva, i3 pravilo dobrodёteleй, i3 є3stestvA ўkrašenіe, voi1stinnu nb7si2 i3z8zvlenіe, їerarhwmъ nač†la, bžctvennago nіkolaa, i3 veli1kago vasjlіa, bGosl0va grig0rіa, zlatoystago že їwanna, i4hže svzщє1nnыz hramы vozdvi1glъ є3si2, ćkw voi1stinnu vo dvorы2 i4hъ želaz vseli1tisz, i5že vo svёtэ prisnosyщnыz radosti, životA vёčnagw načalopastыrz hrtA. Togo2 sъ ni1mi, їerarše, ne prestaй molS, ўmiri1ti mjrъ, i3 spasti2 dyšы našz.

Slava, glasъ ѕ7:

Prpdbne, blženne, ґrhіereю svzщenne їHno, kr0tostь i3 neѕl0bіe tvoE ўdivi1ša samoderžcы blagočesti6vыz, i3 voi1stinnu t duši2 vozlюbi1ša tS: radi bo dobrodёteleй i3spravlenіz njbrёlъ є3si2 blgodatь t bGa. Tёmže i3 samoderžcы počt0ša tS, moli1tvъ tvoi1hъ i3 blgoslovenіz trebuющe, pri1snw blagoposl{šnы bыvahu prpdbію tvoemY, i3 lю1di tvo‰ neѕl0bіemъ snabdэvaющe. No i3 nhnэ lю1demъ tvoi6mъ predstoS bydi, i3 blagopospэšenіe daruй moli1tvami tvoi1mi, i3 dušamъ našыmъ velію mi1lostь.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Tvorecъ i3 i3zbavitelь:

Na blagoslovenіi hlёbwvъ, troparь s™agw, glasъ d7:

I#spravlenіe vёrы, i3 džbrazъ kr0tosti, i3 ćkože sadъ posredЁ raS, prpdbnыmi dёlы tvoi1mi mjrъ prosvэщaeši, i3 segw2 radi kъ čestnёй racэ tvoeй lюb0vію prikasaemsz, i3 vёrnw vopіemъ: predstani vъ p0moщь vospэvaющыmъ pamztь tvoю2 svэton0snuю, dž§e їHno, i3 moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ. Dvaždы.

I# Bcde dv7o raduйsz: E#di1noždы.

Na ќtreni, na BGъ gDь, Troparь s™i1telю, dvaždы:

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

E$že t vёka ўtaennoe:

Po №-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ №:

Plodы2 slovє1snыz prinosS, mydre їHno, gDevi, voshvalsz ґrhіerei sъ prpdbnыmi є3gw2 pёsnьmi: sъ ni1miže vъ zemli2 živhhъ raduešisz, ćkw slavu i4hъ vozlюbi1lъ є3si2. Tёmže sъ ni1mi, dž§e svzщenne, nj nasъ, voshvalsющihъ tS, ne prestaй molS cRS nbcnago, i3 sp7sa vsegw2 mjra hrtA, є3di1nago člvэkolю1bca. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Prbr0cы tS ćsnw provozvэsti1ša, ntrokovi1ce, m™rь b9ію, i3 ґpcli bžctvennіi vъ mjrэ propovёdaša, i3 mы2 vёrovahomъ. Tёmže vsi2, blagočestnomydrennэ počitaющe, vospэvaemъ tS, i3 bcdu voi1stinnu pri1snw i3menyemъ.

Po v7-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ }:

Lюb0vь tvoS bžctvennaz vozvede tz pastыrz i3zrsdna slovesnomu mn0žestvu: vseю bo dušeю kъ bžctvennэй lюbvi2 prilэpi1lsz є3si2, i3 s™ы6mъ čestnы6z hramы sozdalъ є3si2, i3 lёpotu si6mъ svzщennыmi їkHnami ўtvorsz, bžctvennomu p®teči, i3 presvBtlыmъ ўči1telєmъ, vasjlію, grig0rію i3 їwannu, sъ mydrыmъ nіkolaemъ, prpdbnomu nnyfrію, i3 sergію čudotv0rcu, pёsnьmi že pohvalsz čudesnago varlaama, i3 savvu, є3vfĐmіa že so їHnoю mitropoljtomъ. Tёmže nhnэ slikyeši i5mъ, sъ ni1miže, dž§e svzщenne, moli2 nj nasъ, lюb0vію čtyщihъ čestnyю pamztь tvoю2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Nedvi1žimoe ўtverždenіe vёrы, i3 čestnhй darъ dyšъ našihъ, bcdu pёsnьmi veličaemъ vёrnіi: raduйsz, kamenь ži1zni vo črevэ tvoemъ vmэsti1všaz: raduйsz, konceй nadeždo, skorbsщihъ zastuplenіe: raduйsz, nevёsto nenevёstnaz.

Po polmelei sэdalenъ, glasъ }:

Vozlюbi1všago za blgoutr0bіe zemnы6z, vozlюbi1lъ є3si2 hrtA, slavoю spasi1telьnoю tebE proslavlьšago, dobrodёtelьmi svzщennыmi sіsющa, ćkw bGovi ўgoždaющa. Tёmže i3 vsBmъ r†tnыmъ mi1rъ vozvэщaющa, demwnskaz stremlє1nіz vozražaющa, їerarše їHno blaženne. E#myže ne prestaй molssz, sogrэšenій proщenіe darovati čtyщыmъ lюb0vію svztyю pamztь tvoю2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Vъ nap†sti mnogopletє1nnыz vpadъ, t vr†gъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ, byreю njderži1mь bezči1slennыhъ sogrэšenій moi1hъ: i3 ćkw kъ teplomu zaщiщenію i3 pokr0vu tvoemY, čctaz, ko pristaniщu pritekaz tvoeS blgosti. Tёmže, prečctaz, i3zъ tebє2 voploщennomu bezъ sёmene, moli1sz prilёžnw nj vsёhъ rabёhъ svoi1hъ, neprestannw molsщihtisz, bcde prečctaz, molsщi є3go2 pri1snw, sogrэšenій njstavlenіe darovati, vospэvaющыmъ dost0йnw slavu tvoю2.

Stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa.

Prokjmenъ, glasъ d7:

ČestnA predъ gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Vsskoe dыhanіe:

E#đlіe їwanna, začalo lє t polY:

RečE gDь ko prišedšыmъ kъ nemY їudewmъ: ne vhodsй dverьmi:

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ ѕ7:

Po i4meni tvoemY i3 žitіE, preblaženne. Po gDni bo zapovэdi, cёlostь golubi1cы voi1stinnu stzžalъ є3si2: sъ kr0tostію bo neѕl0bіemъ ўdobri1sz prekrasnaz dušA tvoS, ю4že, ćkw lюbeznu nevёstu i3 neskvernu, predstaviti potщalsz є3si2 prečctomu є3di1nomu i3 bezsmertnomu ženihY hrtY. Togo2 moli2, їerarše, pri1snw, mi1rъ mjrovi darovati, i3 dušamъ našыmъ velію mi1lostь.

KanHnъ bcdы so їrmos0mъ na ѕ7, d7-gw glasa: i3 s™agw kanHnъ na }. Glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Trіstatы krBpkіz, roždeйsz t dv7ы, bezstrastіz vo glubinЁ duši2 tričastnoe potopi2, molю1sz: da tebЁ, ćkw vъ tmmpanэ, vo ўmerщvlenіi tэlesE pobёdnoe vospoю2 pёnіe.

I#zbra tz blgodatь, dž§e, t ўtr0bы matere tvoeS, postaviti tS prbr0ka lю1demъ svoi6mъ, hodataйstvovati ko gDu nj spasenіi mjra, i3 njstavlenіi nevёždestvъ i4hъ, blaženne.

Ruk0ю veli1kagw ґrhіerea їHnы, so i4že nj nemъ sob0ra svzщennыhъ mužeй sud0mъ, prіemleši pomazanіe ґrhіereйstva, d¦omъ vozdvizaemь, їHno, i3 pastыrь veli1komu gradu, svzщenne, polagaemь.

Blažennagw mіhai1la sbhstsz na tebЁ prorečenіe, nevnёšnюю bo na tebЁ niщetY zrsщe, no vnytrennee prespёznіe duši2 tvoeS, duh0vnыmi nčesы2 smotrsz, ѓщe i3 є3щE džtročiщu ti2 syщu, blaženne.

BGor0dičenъ: Presvёtlaz svэщE slnca slavы, duši2 moeS džgnь ўgašennый pri1snw ўnhnіemъ, vozžzi2, bžctvennыhъ dёlъ є3leemъ, prečctaz, napasющi, da vёroю i3 lюb0vію pri1snw tS slavlю, bGorodi1telьnice.

Katavasіa: Tverzu ўstA mo‰:

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Sъ vыsotы2 snizšelъ є3si2 v0leю na zemlю, prevhšše vsskagw načala, i3 smirennoe vozneslъ є3si2 i3zъ ѓda preisp0dnzgw є3stestvo2 čelovёčeskoe: nёstь bo svstъ, pače tebє2, člvэkolю1bče.

T ю4nosti tvoeS, bžctvennoe prosvэщenіe, їHno, na tebЁ sіsše, ćkože prpdbnый provi1dэ, i4že mjru ю3r0dъ, bGu že premydrъ: ćkw bGu i3zbranъ є3si2, i3zъ čreva matere tvoeS, svzщenne.

Mjrъ ўmiri1sz moli1tvami tvoi1mi, їerarše, vo tvoemъ є3pjskopstvэ: no ćkw togdA, i3 nhnэ b9іe člvэkolю1bіe ўmoli2 prilёžnw, vъ mi1rэ ўtverdi1tisz mjru, їHno.

Plodы2 gDu načatokъ dёlъ tvoi1hъ prineslъ є3si2, plodh že zemli2 moli1tvami tvoi1mi ўmn0žilъ є3si2. I# nhnэ moli2, blženne, zemli2 našeй plodon0sіe pri1snw podavati, ćkw blagoposlyšna tS i3mёemъ.

BGor0dičenъ: E$vinu drevnюю klstvu, hrtA r0ždši, m™i čctaz, presvёtlw razrэši1la є3si2, i4že vsёhъ vэnčavaющago blgoslovenьmi: nёstь bo, prečctaz, pače tebє2 i3nhz pom0щnicы.

Sэdalenъ, glasъ d7:

Dobrodёtelьmi svэtssz, dž§e, pastviti hrt0vы džvcы postavlsemь, i3 prpdbnagw sergіa krasenъ hramъ vnytrь є3pjskopіi vozdvi1glъ є3si2. Ćkw dušeю lюbS togo2, p0dvigi є3gw2 počitaz, i3 smoli1tvennika sebЁ nj stadэ tvoemъ ko gDu polagaz, nhnэ sraduešisz є3mY, dž§e svzщenne, moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

NJbnovi1la є3si2, čctaz, bžctvennыmъ ržctv0mъ tvoi1mъ i3stlёvšee vo strastehъ zemnor0dnыhъ mertvennoe suщestvo2, i3 vozdvi1gla є3si2 vs‰ t smerti kъ ži1zni netlёnіz. Tёmže tS po d0lgu blaži1mъ vsi2, dv7o preproslavlennaz, ćkože proreklA є3si2.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: LюbvE radi, щedre, tvoegw2 džbraza, na krtЁ tvoemъ stalъ є3si2, i3 rastazšasz kzhcы: th bo є3si2, člvэkolю1bče, krёpostь moS i3 hvalenіe.

Bžctvennagw p®teči, veli1kagw їwanna hramъ svzщennый vozdvi1glъ є3si2, ćkw vёrenъ, dyšu tomY i3 tёlo vъ snabdёnіe vozlagaz, dž§e svzщenne.

Ćkw rači1telь i3 podražatelь teplъ krti1telю gDnю pokazalsz є3si2. Tёmže vъ hramэ є3gw2, є3g0že tomY sozdalъ є3si2, tёlo tvoE polagaeši, i3 vo dvorы2 є3gw2 prіstisz želaz.

Vozlюbi1lъ є3si2, ґrhіereю, svzщennыhъ mužeй pёsnьmi voshvalsti svzщє1nnыz i4hъ p†mzti, ćkw rači1telь dobr0tы i4hъ, i3 podražatelь dэsnій bGolюbeznыhъ.

BGor0dičenъ: I#mёz tS pom0щnicu, kogw2 ўboю1sz kogdA, i3li2 ўstrašysz; kt0že hotS skHrbnaz navesti2 rabY tvoemY, i3 ne ўstraši1tsz tebє2, prečctaz, i3 ne padetъ podъ n0zэ;

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Nečesti1vіi ne ќzrztъ slavы tvoeS, hrtE, no mы2 tS, є3dinor0dne, n§eskіz slavы sіsnіe bžctvA, t n0щi ќtrenюющe, vospэvaemъ tS, člvэkolю1bče.

Prinosi1moe ćkw čestno vozloženіe bGu i3 njsvzщenno, pervoprest0lьnikomъ rwssjйskimъ їHnoю, tvoE svzщennoe pastыrstva vozvedenіe, ćkw pasyщu ti2 gDni lю1di, їHno s™i1telю, prepod0bіemъ i3 kr0tostію.

Ѓщe i3 na prestavlenіe mitropoljtomъ їHnoю zov0mъ samёmъ pogrebsti2 є3go2, treklsz є3si2 starosti rati prіiti2, їHno svzщenne: nbače njbэщalsz є3si2 є3mY, vi1dэti togo2 po svoemъ prestavlenіi vo svёtэ hrt0vэ.

Pёsnьmi počelъ є3si2 pamztь їerarha їHnы mitropoljta, i3 hvalami, ćkw dost0йnw, ўblaži1lъ є3si2 togo2: samъ nhnэ, їerarše їHno, pričastvueši pohvalamъ є3gw2, i3 po sotvorenію tvoemY kъ bli1žnemu vosprіemleši.

BGor0dičenъ: Nizloži2, vLčce, vragHvъ moi1hъ šatanіe, prenepor0čnaz: ts bo i4mamъ i3 prestatelьnicu, i3 nadeždu, i3 p0moщь krёpkuю. Th mz soblюdi2, čctaz, navёta vražіz, i3zbavlsющi laznіz tёhъ.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Puči1noю žiteйskoю dэsnьmi moi1mi snid0hъ vo ѓdъ. No ćkw t ki1ta їHna, takw vopію2: i3zъ glubinы2 ѕHlъ vozvedi2, molю1sz, sn7e b9ій i3 sl0ve.

PrilьpE lюb0vію dušA tvoS kъ gDnю krti1telю, s™i1telю bGoblaženne: tёmže tёlo tvoE čestn0e, vъ čestnёmъ hramэ є3gw2 netlёnno, vo mnHga lBta soblюdeno kvi1sz.

KrasotA govёnіz tvoegw2, є4že ko gDu, privlečE blagodatь blagolёpію duši2 tvoeS, svzщenne, i3 vozvede tz veli1komu novygradu ntcA i3 pervoprest0lьnika, gDnz svzщenstva prpdbna pokazA.

Proslavi tS gDi, їHno, tёlo tvoE soblюdE vo mnHga lBta netlёnno, kvlsz tS džbщnika r†bъ svoi1hъ, i4hže podražatelь vъ žitіi2 bhlъ є3si2: si6mъ i3 po smerti dost0йnw soublažaešisz, blženne.

BGor0dičenъ: Vses™az dv7o, predstatelьnice i3 pokr0ve vsёhъ vёrnыhъ, predstani, i3 i3zbavi nы2 vr†gъ našihъ napadenіz, i3 t vsskіz sk0rbi, i3 strašnagw sudA i3spыtanіz, da vёroю pri1snw poю1 tz.

Kondakъ, glasъ d7:

Svhše prіslъ є3si2 bžctvennuю blagodatь, hodataйstvovati bGu i3 čelovёkwmъ, ćkw ґrhіereй voznošenіe voznosS, i3 mi1rъ lю1demъ tvoi6mъ snosS, i3 nbi1lіe plodHvъ, їHno blženne: th bo є3si2 veli1kagw novagrada pohvalA, i3 syщihъ nj nemъ radostь.

Jkosъ: Pohvalimъ dost0йnw nhnэ їerarha, ćkw t čreva matere svoeS i3zbranъ bGu vo njsvzщenіe, i3 džtročiщь є3щE shй, pronarečenъ vo ґrhіereйstvo gradu svoemY t bGa. Tёmže ne t čelovBkъ proizvedenъ ґrhіereй, no svhše pronarečenъ, i3 d¦omъ pomazanъ, svzщennodёйstvuz bGoprіstnw, i3 ўmirenіe i3 tišinY moli1tvami svoi1mi daruetъ, i3 nbi1lіe plodHvъ. T0й bo veli1kagw novagrada slava, i3 vsёhъ i5že nj nemъ radostь.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Ґvraamstіi i3nogdA vъ vavmlHnэ džtrocы peщnый plamenь popraša, pёsnьmi vzыvaющe: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Zi1ždeši bžctvennomu i4meni, bogatnoю ruk0ю vъ pusthnzhъ ўdalenw, їHno, svzщє1nnыz hramы, veli1kihъ bGougHdnikъ bžctvennыhъ ґrhіerє1й sъ prepod0bnыmi.

N0vu nbi1telь sostavlseši veli1kihъ trіehъ їer†rhъ, i3 monašestэй čertЁ, blagouti1šno pristaniщe, dž§e, mёstnыmъ že ўdalenіemъ njbručaz i5mъ bezm0lvіe.

Vіnogradъ nasaždaz bGu njgradu svzщennuю, vіno2 i3znossщuю veselsщee, vъ svzщennыhъ hramэhъ bžctvennoe pёnіe, i4že vъ trbcэ є3di1nomu hvali1mu, i3 blagoslovi1mu bGu ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: E#di1nu vses™yю, є3di1nomu bGu vselenіe є3di1no preči1sto, t їwakjma i3 ѓnnы raždaemu, svzщennыmъ hramomъ počitaz, ćkw vъ nemъ vospэvati vsepёtoe dv7ы ržctvo2.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: DŽtroki blagočesti6vыz vъ peщi2 ržctvo2 bGor0dičo spaslo2 є4stь, togdA ќbw njbrazyemoe, nhnэ že dёйstvuemoe, vselennuю vsю2 vozdvizaetъ pёti tebЁ: gDa p0йte dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Kr0tkoe i3 molčali1voe nrava tvoegw2 vosprіemъ gDь, blženne, postavi tS pastыrz lю1demъ svoi6mъ, na kog0 bo pri1zritъ; no na kr0tkago i3 molčaщago, trepeщuщago slovesъ є3gw2.

ЎstA vdHvъ blagoslovi1ša tS, zastuplenіz t tebє2 spod0blьšesz, їerarše blženne, blagougoždaющagw bGu, po nepor0čnomu jwvu, i3 njbi6dimыz t nasi1lіz i3z8imaющagw.

Lю1dіe tvoi2, svzщennonačalьniče prpdbne, sёtovahu sirotstvA svoegw2 vъ tvoemъ kъ bGu tšestvіi, d0bragw pastыrz svoegw2: nhnэ že svzщennoю pamztію tvoeю vozradovašasz vssčєskaz.

BGor0dičenъ: Na tS vsю2 nadeždu spasenіz moegw2 vozloži1hъ, bGomati neiskusobračnaz, i3 tS prizыvaю pri1snw na p0moщь: spasi1 mz t napasteй i3 pečali vragA, razrэši2 pleni1cu ѕHlъ moi1hъ, i3 suda mz i3shiti2.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Sotvori2 deržavu mhšceю svoeю, nizloži1 bo si6lьnыz so prestHlъ, i3 voznesE smirє1nnыz bGъ ї}levъ: vъ ni1hže posэti2 nasъ vost0kъ sъ vыsotы2, i3 napravilъ nы2 є4stь na pytь mi1ra.

Blžennagw є3vfĐmіa prest0lъ naslёdovalъ є3si2, svzщenne їHno, ćkw podražatelь dobrodёteleй є3gw2 bhlъ є3si2, i3 pёsnьmi segw2 ўblaži1vъ pamztь i3zrsdnw, samъ nhnэ njbщestvyešisz hvalamъ є3gw2, ćkw sovodvorsešisz є3mY vo svёtэ nezahodi1mэmъ.

Vъ zemlю kr0tkihъ so ґrhіerє1i dost0йnw vseli1lsz є3si2, їerarše їHno, kr0tkagw ў§telz ў§ničE. TomY predstani nj nasъ poю1щihъ pamztь tvoю2, i3 i3sprosi2 namъ soblaznwvъ njstavlenіe, i3 šyіz časti vъ denь sudA i3zbavlenіe, i3 lю1tыz geennы, blženne.

Ne i3znem0žetъ vsskъ glag0lъ, i4že t bGa, ўb0ga tS i3 sirotY nc7ъ sirHtъ prіemletъ bGъ, i4že na prest0lэ so kn‰zi posadi1 tz, lю1demъ svoi6mъ, ćkw dost0йna pastыrz proizvodS, ntcA sirotamъ, i3 zastypnika vdovamъ tepla položi1 tz, їHno blženne.

BGor0dičenъ: Prosvэti2, čctaz, lюb0vію čtyщihъ tS i3 veličaющihъ, razrэši2 str†sti našz. Tёmъ, dv7o, ўstavi byrю, lukavagw soblaznы t sredы2 tženi2, varvarы pokori2 pravwslavnыmъ lю1demъ moli1tvami tvoi1mi.

Svэti1lenъ: Trislnečnagw svёta slavы sіsnіemъ, trіehъ ўči1teleй svёtomъ njzari1vsz, vs‰ prosvэщaeši, prosіsvъ dёtelьmi i3 blgodatію, prpdbne svzщennonačalьniče. Dvaždы.

BGor0dičenъ: Sladostь ѓgGlwvъ, skorbsщihъ radoste, hrtіanъ predstatelьnice, dv7o, m™i gDnz, zastupi1vši nы2, spasi2 t vёčnagw mučenіz.

Na hvali1tehъ stіhi6rы, na d7, glasъ ѕ7.

Pod0benъ: VsE tl0žše:

Ćkw ѕvэzdA vozsіslъ є3si2 na tverdi cRk0vnэй, njzarsz mjrъ i3spravlenіemъ sl0va i4stinnagw, premydre їHno, vdwvы2 i3 sirwtы2 snabdэvaz ntečeski, i3 ni1щыz mi1luz, njbi6dimыz i3z8imaz, vraždы6 ўtolsz, mi1rъ ўtverždaz, hrt0vыhъ zapovэdeй dёlatelю, dž§e vsesvzщenne, prosi2 mi1ra mjru, m0limъ tS, i3 spasenіz dušamъ našыmъ. Dvaždы.

Dost0йnw na tS ґrhіereйstva narečenіe prіi1de, prpdbne dž§e, ntročati i3 є3щE tebЁ syщu: dэ‰nіz bo vъ tebЁ blagougHdnaz sovospitaєma, kr0tostь sъ neѕl0bіemъ. Tёmъ vo dvorы2 gDni vselsešisz, ćkw tak0vъ podobaše ґrhіereй bhti prpdbenъ: no ćkw i4maši derznovenіe, moli2, m0limъ tS, ўmiri1ti mjrъ, i3 spasti2 dyšы našz.

Prpdbne ґrhіereю, i3zv0lilъ є3si2 primetati sebE vъ domY b9іi pače, neže ži1ti vъ selэhъ mjra, p0stničeskimi pravilы i3spыtovašesz, poslёduz znamenon0scєmъ veli6kimъ, varlaamu i3 sergію. Tёmže i3 gDi i3zvede tz pastыrz lю1demъ svoi6mъ, i3 ćkw vёrnu rabY str0iti dyšы si1hъ poruči2, za ni1hže i3 moli2 pomi1lovati | i3 spasti2.

Slava, glasъ d7. Samoglasenъ:

Prіidi1te, lю1dіe, i5že veli1kagw novagrada poroždenіe, vsskъ r0dъ i3 v0zrastъ, i3 pёsnьmi počti1mъ d0brago pastыrz, ćkw togw2 predstosnіemъ ko hrtY, darovašasz blag†z vs‰ gradu našemu t bGa, i3 vsBmъ predёlwmъ є3gw2: i4bo blagoslovi1šasz blgostію vэncы2 lёtъ є3pjskopstva є3gw2. GDь dadE blgostь є3gw2 radi, i3 zemlS naša podavaše plodы2 svo‰, nashtisz vsska dušA blgovolenіz togdA, ўmiri1šasz vsi2 kzhcы proti1vnіi, i3 prikloni1šasz stranъ hrtolю1bcы, vladhki deržavnіi, mi1lostivnыmi nčesы2 smotrsщe, ti1hoe promыšlenіe podavahu, radostь i3 mi1rъ vssčєskaz prіimahu. No, q blženne їHno! I# nhnэ takov†z daruй lю1demъ tvoi6mъ, da čestnyю pamztь tvoю2 pri1snw čtyщe ўblažaemъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ.

Slavosl0vіe veli1koe. I# tpystъ.

Na lіturgji: Blžє1nna t kanHna, pёsnь G-z i3 ѕ7-z.

Prokjmenъ s™agw:

ЎstA mo‰ vozglag0lюtъ premydrostь, i3 poučenіe serdca moegw2 razumъ.

Stjhъ: Ўslhšite sі‰ vsi2 kzhcы, vnuši1te vsi2 živyщіi po vselennэй.

Ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo t}i.

Ґllilyіa, glasъ v7: ЎstA pravednagw poučatsz premydrosti, i3 ljzhkъ є3gw2 vozglag0letъ sydъ.

Stjhъ: Zak0nъ bGa є3gw2 vъ serdcэ є3gw2.

E#đlіe їwanna, začalo lѕ.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.