NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Noemvrіa k7ѕ

NJsvzщenіe hrama svztagw velikomyčenika geHrgіa, i4že vъ kjevэ predъ vratы2 s™hz sofji.

Večerъ, Blaženъ myžъ: Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Stradalecъ di1vnый, v0inъ hrabrый nepobэdi1mь, i3 svэti1lьnikъ vsemjrnый, p0dvigi stradanій tvoi1hъ vs‰ prosvэщaz mjra koncы2, tgonsz mrakъ demwnwvъ lю1tый, geHrgіe strastoterpče, ўdobrenіe myčenikwvъ, i3 sograždani1nъ nbcnыhъ v0instvъ.

Preslovyщій vъ myžestvэ, krasenъ vъ v0zrastэ bhvъ, vъ slovesёhъ i3 dёlэhъ t vsёhъ preudivlsemь, hraborski tluči1vsz kъ podvigHmъ mučenіz za hrtA, nebosznennw na vragi2 vozdvi1glъ є3si2 pobёdы, veli1kimi tvoi1mi strad†nіi: segw2 radi tS, geHrgіe, vo hvalenіi čti1mъ radostnw, dostočydne, krasotA myčenikwvъ i3 pohvalA.

Na vыsotY nbcnuю raduzsz vozšelъ є3si2, vъ prekrasnuю ndeždu njblečenъ, t tvoi1hъ stradalьčeskihъ kroveй njbagrenuю, cRю2 vsёhъ predstavъ, živonačalьnoю desni1ceю vэnčaemь. Tёmže dnesь, geHrgіe velikostradalьče, tvoю2 pamztь svэtozarnuю soveršaющыmъ i3sprosi2 prosvэщenіe i3 spasenіe dyšъ našihъ.

Slava, glasъ ѕ7. Samoglasenъ:

Dnesь prіidi1te prazdnolю1bnіi sob0ri, strastoterpca čctn0e toržestvo2 svёtlw prazdnuemъ: i4bo nevi1dimago vragA nizloži2, zak0nnw po hrtЁ postradavъ, i3 dost0йnw prіS pobёdы t sp7sa vэnecъ, i3 nhnэ na nebesёhъ so ѓgGlы raduzsz, trbcэ svёtlw predstoi1tъ. Tёmže i3 mы2 pёsnьmi hvalenіz vospoemъ: raduйsz, tverdый stradalьče nepobэdi1mый, raduйsz, hrabrый nryžniče hrt0vъ: raduйsz, mnogob0žіz lьsti2 potrebi1telю, i3 i4stinnыz vёrы svёtlый pob0rniče. No, q strastoterpcєvъ ўkrašenіe geHrgіe! Moli1sz gDu, i3zbavitisz namъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ vr†gъ, i3 spasti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Kto2 tebE ne ўblaži1tъ:

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE. Čtє1nіz tri2.

Prbr0čestva i3saіina čtenіe. (GlavA m7g.)

Takw glg0letъ gDь: vsi2 kzhcы sobrašasz vkypэ, i3 soberytsz knszi t ni1hъ: kto2 vozvэsti1tъ sі‰ vъ ni1hъ; i3li2 ±že t načala, kto2 slы6šana sotvori1tъ vamъ; da privedytъ svidёteli svo‰ i3 njpravdstsz, i3 da ўslhšatъ, i3 da rekytъ i4stinu. Bydite mi2 svidёteli, i3 ѓzъ svidёtelь, glag0letъ gDь bGъ, i3 džtrokъ, є3g0že i3zbrahъ, da poznaete i3 vёruete mi2, i3 razumёete, ćkw ѓzъ є4smь: prežde menє2 ne bhstь i4nъ b0gъ i3 po mnЁ ne bydetъ. Ѓzъ є4smь bGъ, i3 nёstь razvэ menє2 spasazй. Ѓzъ vozvэsti1hъ i3 spas0hъ, ўničiži1hъ, i3 ne bЁ vъ vasъ čyždій. Vы2 mnЁ svidёteli, i3 ѓzъ gDь bGъ: i3 є3щE t načala ѓzъ є4smь, i3 nёstь t rykъ moi1hъ i3zbavlszй. Sotvorю2, i3 kto2 tvrati1tъ to2; Si1ce glg0letъ gDь bGъ, i3zbavlszй vasъ s™hй ї}levъ.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA G.)

Pravednыhъ dyšы vъ rucЁ b9іeй, i3 ne prik0snetsz i4hъ myka. Nepщevani bhša vo nčesёhъ bezymnыhъ ўmreti, i3 vmэni1sz njѕloblenіe i3sh0dъ i4hъ: i3 є4že t nasъ šestvіe, sokrušenіe, nni1 že sytь vъ mi1rэ. I$bo predъ licemъ čelovёčeskimъ ѓщe i3 myku prіi1mutъ, ўpovanіe i4hъ bezsmertіz i3sp0lneno, i3 vmalэ nakazani bhvše, veli1kimi blagodёtelьstvovani bydutъ, ćkw bGъ i3skusi2 |, i3 njbrёte i5hъ dostHйnы sebЁ. Ćkw zlato vъ gorni1lэ i3skusi2 i5hъ, i3 ćkw vsepl0dіe žertvennoe prіstъ |. I# vo vremz posэщenіz i4hъ vozsіsюtъ, i3 ćkw i4skrы po steblію potekytъ. Sydztъ kzhkwmъ, i3 njbladaюtъ lюdьmi2, i3 vocRi1tsz gDь vъ ni1hъ vo vёki. Nadёющіisz nanь razumёюtъ i4stinu, i3 vёrnіi vъ lюbvi2 prebydutъ є3mY: ćkw blgodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA d7.)

Pravednikъ, ѓщe posti1gnetъ skončatisz, vъ pok0i bydetъ. Starostь bo čestnA ne mnogolёtna, nižE vъ čislЁ lёtъ i3sčitaetsz: sэdi1na že є4stь mydrostь čelovёkwmъ, i3 v0zrastъ starosti, žitіE neskvernoe. Blagoug0denъ bGovi bhvъ, vozlю1blenъ bhstь, i3 živhй posredЁ grBšnikъ prestavlenъ bhstь. Voshiщenъ bhstь, da ne ѕl0ba i3zmэni1tъ razuma є3gw2, i3li2 lestь prelьsti1tъ dyšu є3gw2. Račenіe bo ѕl0bы pomračaetъ dHbraz, i3 parenіe p0hoti premэnsetъ ќmъ neѕl0bivъ. Skončavsz vmalэ, i3sp0lni lBta dHlga: ўg0dna bo bЁ gDevi dušA є3gw2: segw2 radi potщasz t sredы2 lukavstvіz: lю1dіe že vi1dэvše, i3 ne razumёvše, nižE pol0žše vъ pomыšlenіi takov0e: ćkw blagodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Za vsёhъ ži1znь straždeši, kr0vь tvoю2 i3zlivaz, strastoterpče geHrgіe, kr0vь svoю2 tebє2 radi i3zlіsvšemu, privelsz є3si2 hrtY, blaženne: tёmъ džbщnika svoeS slavы sotvori1 tz, i3 crtva sopričastnika, ćkw myžestvovavša krёpkw na lьsti1vago, i3 segw2 ўhiщrє1nіz do koncA nizloži1všago.

Stjhъ: Prvdnikъ, ćkw fjnіxъ, procvэtetъ, ćkw kedrъ, i4že vъ lіvanэ, ўmn0žitsz.

Blagočestіz st0lpъ bhlъ є3si2, njsnovanъ tverdw na kameni vёrы, i3skušenій vBtrы nepokoleblemь, mučenій mn0gihъ, blaženne: sъ lю1toю bo ćrostію vrazi2 tebЁ prirazi1šasz, tщaщesz nizloži1ti, i3 ne vozmog0ša krёposti tvoeS, no posramleni pad0ša: pobэdi1telьnыmъ bo t hrtA vэncemъ, ўkrasi1tisz vozželёlъ є3si2.

Stjhъ: Nasaždeni vъ domY gDni, vo dv0rэhъ bGa našegw procvэtytъ.

Vopl0щšemusz hrtY bGu našemu, i3 strastію krtnoю nizloži1všemu tstypnika, v0lьnыmъ togw2 strastє1mъ, strtoterpče geHrgіe, porevnovavъ, i3 ranami protzzaemь, hvalzщagosz nevi1dimago vragA, sъ pl0tію, m§niče, pobэdi1vъ, na zemlю nizloži1lъ є3si2.

Slava, glasъ d7. Samoglasenъ:

Prіidi1te vёrnыhъ sob0ri, prіidi1te, prazdnikъ sostavimъ: i4bo presvёtlaz pamztь dnesь kvi1sz strastoterpca geHrgіa, n†ša prosvэщaetъ nevi1dimw serdcA, dobrodёtelьmi blistaющi. Tёmže є3dinomydrennw vospэvaющe rcemъ: raduйsz, v0ine veli1kagw cRS hrtA: raduйsz, presvёtlaz pohvalo2 vёrы: raduйsz, vsesvёtle i3 prebogate: nj nasъ, preblženne, vsёhъ vLku hrtA bGa moli2, sohranє1nnыmъ bhti t i3skušenій lukavagw, i3 spasti2 dyšы našz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Pri1zri na molє1nіz:

Troparь, glasъ d7:

Dnesь blažatъ tS mjra koncы2, bžctvennыhъ čudesъ i3sp0lnšesz, i3 zemlS raduetsz napi1všisz kr0ve tvoeS: hrtoimeni1tіi že lю1dіe grada kjeva, njsvzщenіemъ bžctvennagw hrama tvoegw2, radostію vozveseli1šasz, strastoterpče geHrgіe, sosyde i3zbrannый s™agw d¦a, ўg0dniče hrt0vъ. E#g0že moli2, sъ vёroю i3 molьb0ю prihodsщыmъ vo s™hй tv0й hramъ, dati njčiщenіe grэhHvъ, ўmiri1ti mjrъ, i3 spasti2 dyšы našz.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

E$že t vёka ўtaenoe:

Na BGъ gDь, troparь dvaždы. Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Po №-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ d7:

Strastoterpca dnesь geHrgіa blagočestnw sotvorsemъ prazdnestvo, njsvzщenіe hrama: ćkw neprestannw m0litsz gDu, vsBmъ dati mi1rъ, i3 spasenіe dušamъ našыmъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Teploe zastuplenіe syщыmъ vъ bэdahъ, našu pom0щnicu, i3 kъ bGu premэnenіe: є3sže radi tli2 i3zbavihomsz, bcdu vёrnіi ўblažaemъ.

Po v7-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Li1kъ ѓgGlьskій:

Zemn0e v0instvo i3 čestь tri1nulъ є3si2, ćkw sk0rw gi1bnuщuю, na nb7sёhъ so ѓgGlьskimi vHi bhti vozželёvъ, i3 slavы pri1snw vёčnw prebыvaющіz. Tёmže mnHgi m{ki preterpёvъ, smertь prіslъ є3si2: segw2 radi dnesь vsesvztyю tvoю2 pamztь prazdnuющe, hrtY prin0simъ hvalY, treblženne geHrgіe. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

M™rь tS b9ію m0limъ vsi2, i3 dv7u voi1stinnu, vъ щedrHtы tvo‰ vopіemъ, lюb0vію pribэgaющe vъ tvoю2 blagostь: ts bo i4mamы grёšnіi zastypnicu, tebE stzžahomъ vъ napastehъ spasenіe, є3di1nu preči1stuю.

Po polmelei sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

Ćkw lučы2 blistanій čudesъ, vs‰ prosvэщaeši mjra koncы2, ćkw ѕvэzdA presvёtlaz, i3 krasnw2 blagouhaeši, ćkw bžctvennый raй, pri1snw dyšы našz veseli1ši, i3 tg0niši nedygi. Tёmže tS, blženne, po d0lgu poemъ, i3 lюb0vію čti1mъ čestnyю pamztь tvoю2, velikomyčeniče geHrgіe: moli2 hrtA bGa, sogrэšenій njstavlenіe darovati čtyщыmъ lюb0vію svztyю pamztь tvoю2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Premydrostь i3 sl0vo vъ tvoemъ črevэ začenši, newpalьnw, m™i b9іz, mjru rodilA є3si2, mjrъ soderžaщago: i3 vo njb8stіzhъ poneslA є3si2 vs‰ nossщago, pitatelz vsёhъ, i3 tvorcA tvari. Tёmže molю1 tz, vses™az dv7o, i3 vёrnw slavlю tS, i3zbavitisz mnЁ pregrэšenій: i3 vъ denь sudA, є3gdA predstati i4mamъ predъ licemъ sozdatelz moegw2, vLčce dv7o čctaz, tvoю2 p0moщь togdA podaždь mi2: vs‰ bo m0žeši, є3li6ka h0щeši, vsepёtaz.

Stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa.

Prokjmenъ: Prvdnikъ, ćkw fjnіxъ, procvэtetъ, ćkw kedrъ, i4že vъ lіvanэ, ўmn0žitsz.

Stjhъ: Nasaždeni vъ domY gDni:

Vsskoe dыhanіe:

E#đlіe luki2, začalo …g.

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ ѕ7. Samoglasna:

Dnesь vselennaz vsS strastoterpca prosvэщaetsz zarsmi, i3 hrt0va cRkovь cvэtы2 ўkrašaema, geHrgіe, vopіetъ tebЁ: ўg0dniče hrt0vъ i3 zastypniče teplый, ne prestaй molssz nj rabёhъ tvoi1hъ.

KanHnъ bcdы na ѕ7. I# s™agw na }, glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Vospoю2 tebЁ, gDi b9e m0й, ćkw i3zvelъ є3si2 lю1di i3zъ rab0tы є3gĐpetskіz, pokrhlъ že є3si2 kolesni6cы faraHnovы i3 si1lu.

Vospёti tvo‰ strad†nіz razumъ daždь slavnw, vэncen0sče strastoterpče geHrgіe, cRS vsёhъ prt0lu predstoS svёtlw: nasъ sohransй poю1щihъ tS.

NJ blagočestіi krёpcэ podvizavsz, velikostradalьče geHrgіe, vэncemъ slavы dost0йnw počestvovalsz є3si2 desni1ceю vsederži1televoю.

Krёpostь dadE tebЁ hrt0sъ na p0dvigi, mn0gi, vi1dы mykъ d0blestvennэ i3 terpэli1vnw pod8sti: tёmъ i3 pobэdi1lъ є3si2 bezb0žnыhъ šat†nіz.

BGor0dičenъ: Lёstvica kvi1lasz є3si2 nbcnaz, dv7o, є4юže sni1de kъ namъ sl0vo b9іe, tS drevle provi1dэ їakwvъ, praotєcъ tv0й.

Katavasіa: Hrt0sъ raždaetsz:

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Lykъ si1lьnыhъ i3znem0že, i3 nemoщstvyющіi prepossašasz si1loю: segw2 radi ўtverdi1sz vъ gDэ serdce moE.

Plotskjй soю1zъ i3 sočetanіe tvoi1hъ ўdHvъ razrušašesz, no krёpostь soblюdesz tvoeS duši2 nerazruši1ma.

Ćrosti stremlenіe blagom0щnw preterpёlъ є3si2 ѕэlw2 t myčaщihъ tS, strastoterpče geHrgіe, terpёnіe d0blestvenno krёpkw pokazavъ.

Kto2 vozm0žetъ tvoE krёpkoe i3 si1lьnoe, i3 p0mыsla neukl0nnuю mydrostь, geHrgіe, pohvalami počestvi1ti po dostosnію, blženne;

BGor0dičenъ: Ўstavila є3si2 tlю2 smerti, ćže vo v3postasi pl0tію životA r0ždši, prečctaz, čelovёkwmъ ćvlьšasz i3zъ čreva tvoegw2, pres™az.

Sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Sk0rw predvari2:

D0blemu stradalьcu i3 v0inu krёpkomu vsecarю1ющagw hrtA pohvalє1nіz prin0simъ: raduйsz, myčenikwvъ ўkrašenіe i3 lёpota: raduйsz, presvёtlaz cRkve ѕvэzdo2, zastypniče i3 spasi1telю kъ tebЁ pribэgaющihъ, velikomyčeniče slavnый geHrgіe. TS poю1щыz spasaй t vsёhъ navBtъ vražіihъ, i3 moli1tvami tvoi1mi ko gDu crtvіz є3gw2 spod0bi nasъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Dv7o vsenepor0čnaz, prebogatago bGa r0ždšaz, so strastotє1rpcы togo2 moli2 neprestannw, njstavlenіe sogrэšenій, i3 i3spravlenіe žitіS dati namъ prežde koncA, vёroю i3 lюb0vію poю1щыmъ tS po d0lgu, є3di1na vsepёtaz.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Nb7sA dobrodёtelь tvoS pokrhla є4stь, i3 zemlS i3sp0lnisz slavы tvoeS, hrtE. Tёmže vёrnw vopіemъ: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Ćrostію demwnskoю muči1telіe njderži1mіi, tS lюb0vію b9іeю soderži1mago, nemi1lostivnw ѕlodёi ўranshu, strastoterpče geHrgіe.

NgnS si1lьnэйši i3zvolenіe stzžalъ є3si2, muči1telz nesmhslьstvo nizloži1vъ posrami1lъ є3si2, zovhй, geHrgіe: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Po hrtЁ daže do smerti, dušeю terpэli1vnw vsskimъ mykamъ soproti1vilsz є3si2 veleglasnw vopіS: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Ѕёlьnэйšimъ i3zvolenіemъ, blaženne, njderži1mь, prelestь, geHrgіe, popralъ є3si2, blagodarnw vopіS: slava si1lэ tvoeй, gDi.

BGor0dičenъ: Vopl0щsz i3zъ dv7ы bezpl0tenъ shй, na zemlю kъ čelovёkwmъ prіi1de. Tёmъ vёroю zovemъ: slava si1lэ tvoeй gDi.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Stzžavый nы2 i3zbr†nnыz lю1di kr0vію tvoeю, gDi, tv0й mi1rъ daždь namъ, vo є3dinomhslіi sohransz stado tvoE.

Nepobэdi1moю krtA si1loю ўkrэplsemь, veli1kій stradalьče geHrgіe, vozm0glъ є3si2 muči1televo lю1toe pobэdi1ti svirёpstvo.

Postavivъ serdce tvoE veleymnэ na tverdэmъ kameni vёrы, geHrgіe, nahoždenьmi i3skušenій mykъ nepobэdi1mь prebhlъ є3si2.

Ćkw nbcnagw cRS v0inъ, so ѓgGlьskimi vHi tomY predstoS, strastoterpče geHrgіe, tebE vёroю prizыvaющыz t vsskihъ i3skušenій i3zbavi.

BGor0dičenъ: I#zbavlsющi nasъ kvi1sz t bёdъ i3 pregrэšenій, tletv0rnыhъ strasteй, i3 skorbeй, i3 njbstosnій, poю1щыz tS vёroю, bcde prisnodv7o.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Vozopi2, prowbrazyz pogrebenіe tridnevnoe, prbr0kъ їHna, vъ ki1tэ molssz: t tli2 i3zbavi mS, ї}se, cRю2 si1lъ.

Predi1venъ vz0romъ, krasenъ tёlomъ, ўdobrenъ že dyhomъ, geHrgіe, tluči1lsz є3si2 kъ borenію ѕlok0znennagw, i3 sego2 razrazi1vъ, pobёdы vэnecъ prіslъ є3si2.

Ўkrašaюtsz d0brыhъ pHdvigъ njdolёnіemъ, stradalьčeskoe zrsщe natrižnenіe, pervoroždennыhъ i3zbranіe, i3 svэton0snoe sob0riщe.

Nbcnыhъ blaženstvo vosprіemlz, t gDa ўgot0vannыhъ, geHrgіe stradalьče, i4hže radi na zemli2 podvizalsz є3si2 daže do kr0ve, i3 pobBdnыz p0čєsti prіi1mъ.

BGor0dičenъ: Ćkw brazdA črevo tvoE, čctaz, kvi1sz, pšeni1cu prinossщi bezsmertіz, vsёhъ vёrnыhъ dyšы pitaющi, i3 myčєnikъ veselsщi.

Kondakъ, glasъ v7.

Pod0benъ: Tvє1rdыz:

Bžctvennago i3 vэncen0snago velikom§nika hrt0va geHrgіa, na vragi2 pobёdu vzemšago njdolёnіz, sošedšesz vёroю vo njsvzщennый hramъ, voshvalimъ, є3g0že blagovoli2 bGъ sozdati vo i4mz є3gw2, є3di1nъ vo s™hhъ počivazй.

Jkosъ: Ćkw svэti1lьnika nezahodi1magw ѕvэzdA pokazasz neprelestna, slnca hrtA vozvэщaz zarsmi tvoi1mi, strastoterpče geHrgіe, sozыvaeši t pervoprest0lьnagw matere gradHvъ, bGomъ spasennagw kjeva, vo njsvzщennый hramъ hrtolюbi6vaz mn0žєstva, njblagodёtelьstvovati nbhčnэ, hotsщыz voshvali1ti pёsnьmi, vo glasэ radovanіz i3 i3spovёdanіz, sostaviti prazdnikъ svzщennagw hrama: є3g0že blagovoli2 bGъ sozdati vo i4mz tvoE, є3di1nъ vo s™hhъ počivazй.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Nc7ъ našihъ b9e, ne posrami2 nasъ, no daruй namъ so derznovenіemъ vopi1ti tebЁ blgoslovenъ є3si2, b9e nc7ъ našihъ.

Krэpčaйšimъ razumomъ plamenь lesti pogasi1vъ, vo i3skušenіi nepobэdi1mь bhlъ є3si2, geHrgіe, vopіS: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Ćkw myčenikъ i3 veli1kъ stradalecъ, vъ presvёtlый bžctvennый čert0gъ všelъ є3si2, hrt0vъ ўg0dniče, vopіS: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Vi1dэti spod0bilsz є3si2, geHrgіe, tamw blažє1nstva, i3 naslaždє1nіz vёčnыhъ s™hhъ svёtlosteй, ґpctwlъ i3 prbrHkъ i3 myčєnikъ, їerarhwvъ, i3 vsёhъ pravednыhъ.

BGor0dičenъ: Kvi1lasz є3si2 vsBmъ čelovёkwmъ, čctaz m™i b9іz, deržava velіz, i3 pokr0vъ i3 zastuplenіe tS poю1щыmъ vsegdA svzщennыmi pёsnьmi.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Vs‰ dэlA b9іz, i3 vsS tvarь, blagoslovi1te gDa, ćkw čelovёkwmъ t zemli2 vozsіS svёtъ, i3 vselennuю vsю2 prosvэti2, i3 ži1znь vёčnuю mjru darovA: p0йte, lю1dіe, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Nizloži1vъ vs‰ vražіz nr{žіz, velikomyčeniče geHrgіe, popralъ є3si2 jdwlьskuю lestь, zovhй: p0йte, lю1dіe, i3 prevoznosi1te hrtA bGa vo vёki.

Ўkrašenъ ѕэlw2 blagolёpnw, hrtY predstoS, stradalьče prisnopamztne geHrgіe, t kroveй tvoi1hъ myčeničeskihъ njčervlenu bagrzni1cu nosS, veselw poeši: lю1dіe, prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

P0čєsti tebЁ hrt0sъ podadE, geHrgіe, vo stradanіihъ tvoi1hъ: i3spovёdalъ bo є3si2 togo2 veleglasnw, svidёtelьstvuz, i3 zovhй: p0йte, lю1dіe, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Nhnэ predstoi1ši živonačalьnыz svёtu trbcы, b9estvennыmi sі‰nіi, geHrgіe, prosvэщaemь, pominaй nasъ vёroю čestvyющыz tS, i3 prevoznossщыz hrtA vo vёki.

BGor0dičenъ: Zakonodavca rodilA є3si2 hrtA, zak0nnw stradavšago vэnčavša strastoterpca i3 myčenika, є3g0že moli2 zak0nomъ grэhA pobэždena mS, ntrokovi1ce, i3scэli1ti.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Kamenь nerukosёčnый t nesэk0mыz gorы2 tebє2, dv7o, kraeug0lьnый tsэčesz, hrt0sъ, sovokupi1vый razsto‰щazsz є3stєstvA. Tёmъ veselsщesz, tS, bcde, veličaemъ.

Zak0nnыmi povelBnіi pobэždaetsz pHdvigъ tvoi1hъ, geHrgіe, veličavый: є3di1nъ bo vLka hrt0sъ proslavi tS. E#g0že moli2 nj nasъ, strastoterpče, lюb0vію poю1щihъ tS.

Krasenъ voi1stinnu dušeю i3 tёlomъ vesь, slavne geHrgіe, nhnэ predstoi1ši cRю2 careй vsёhъ krasotЁ, pri1snw prič†stіi ўdobrsemь vsekrasnыhъ, vsečestne, naslaždenій.

Tvoю2, cRю2 hrtE, lюb0vь geHrgій podražavъ, kr0vію daže do smerti, mečY, ngnю1 že i3 mykamъ, bžctvennый stradalecъ soproti1vlьsz, i3 є4že t tebє2, člvэkolю1bče, bezsmertіe prіi1mъ naslaždaetsz.

Vsego2 sebE žertvu prineslъ є3si2 hrtY, i3 togw2 crtvіz naslёdnikъ kvi1lsz є3si2 i3 pričastnikъ, i3 pri1snw sъ li6ki s™hhъ raduzsz, nhnэ vёčnw carstvueši, strastoterpče geHrgіe.

Vёroю strad†nіz tvo‰, geHrgіe, nj nasъ čestvyющihъ hrtA moli2, strastoterpče, prilёžnw, spasti1sz namъ bёdъ trevolnenіz, i3 vsёhъ strasteй, i3 d0brэ preйti2 žitіE, i3 bžctvennoe blaženstvo ўluči1ti.

BGor0dičenъ: NJbleksz i3zъ tebє2 cRь vъ tэlesnuю bagrzni1cu, pr0йde vesь krasenъ i3zъ ўtr0bы tvoeS, i3 vs‰ vragi2 pobэdi2, i3 pobёdu stradalьcєmъ podadE, є3di1na prisnodv7o m™i.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Svёte neizmёnnый:

Ćkw svэtozarnoe s0lnce, čudesъ lučami njsіseši vsю2 tvarь, preslavne geHrgіe strastoterpče: tvoю2 prazdnuющe pamztь pr0simъ, t vsskihъ bёdъ i3zbavitisz. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Mi1lwsti i3 щedrHtы tvo‰, b9e, na nы2, rabы6 tvo‰, nizposli2, moli1tvami prečctыz tvoeS m™re, i3 slavnagw strastoterpca tvoegw2 geHrgіz, i3 vsBmъ daruй veli1kuю tvoю2 mi1lostь.

Na hvali1tehъ stіhi6rы na d7, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Preslavnый strastoterpče, velemydrenne geHrgіe, hrt0vыmъ nryžіemъ sebE vowruži1vъ myžeski, na sudi1щi derznovennw gDa vsёhъ bGa i3spovёdalъ є3si2, i3 vragA pobэdi1vъ ўmertvi1lъ є3si2. Tёmže pobёdы vэncemъ tvoю2 glavY vэnčA nbcnый cRь velikodarovi1tый.

Si1loю bžctvennoю ўkrэplsemь, geHrgіe, i4stinnw nepobэdi1moю, g0rdago vragA posrami1lъ є3si2, gDa bGa predъ muči1tєli propovёdaz tvorcA vsёhъ, za neg0že ži1zni ne poщadi1lъ є3si2, i3 kr0vь tvoю2 i3zlіslъ є3si2, slavne. Tёmže nbcnый ѓgGlwvъ cRь tS carstvovati kypnw sъ sob0ю vёčnw spod0bilъ є4stь.

Preudivlenъ vъ v0zrastэ myžestva shй, tэlesE krasot0ю ўdobrenъ, i3 duši2 bžctvennoю blagodatію ўkrašenъ, i3 vъ pobёdahъ preslovyщь, vъ slovesёhъ i3 mydrosti predi1venъ bhvъ, nj tlёnnыhъ čestэhъ zemnhhъ neradi1lъ є3si2: nbcnыhъ p0česteй vozželёvъ, i5hže poluči1lъ є3si2 ў cRS crtvuющagw, nasъ blženne, pominaй.

Slava, glasъ ѕ7:

Po hrtЁ zak0nnw postradavъ, geHrgіe, i3 sъ zemnhmъ vraždebnыmъ muči1telemъ, nevi1dimago nizloži1lъ є3si2 vragA, dost0йnw prіemъ t vэncedavca sp7sa vэnecъ: i3 nhnэ na nb7sёhъ so ѓgGlьskimi či1nы vhšnzgw svэtoli1tіz naslaždaešisz, trіmpostasnomu i3 pervomu svёtu pričaщazsz nbi1lьnw. Tёmže i3 mы2, blagovёrnіi lю1dіe, lюbomyčєničnыz pBsni vospoemъ ti2: raduйsz, ґdamante nepobэdi1mый dušeю, i3 krёpkій nryžniče hrt0vъ: raduйsz, lesti jdwlьskіz potrebi1telю, i3 i4stinы pob0rniče svёtlый. No moli1sz gDu, i3 namъ žitіemъ bGolюbi1vыmъ, sъ tob0ю poluči1ti stosnіe pri prt0lэ veli1čestvіz є3gw2.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Bcde, tы2 є3si2 lozA i4stinnaz:

Slavosl0vіe veli1koe. I# tpystъ.

Na lіturgji: Blžє1nna, pёsnь G i3 ѕ7.

Prokjmenъ, glasъ z7:

Vozveseli1tsz pravednikъ nj gDэ, i3 ўpovaetъ na nego2:

Stjhъ: Ўslhši, b9e, glasъ m0й, vnegdA moli1timisz kъ tebЁ.

Ґpclъ kъ tіmofeю, začalo s§v.

Ґllilyіa: Pravednikъ, ćkw fjnіxъ, procvэtetъ:

E#đlіe t їwanna, začalo n7v.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.