СЕДАМ ВАСЕЉЕНСКИХ САБОРА (ПРЕМА ЧЕТИ-МИНЕЈИМА СВ. ДИМИТРИЈА РОСТОВСКОГ)

СЕДАМ ВАСЕЉЕНСКИХ САБОРА
(ПРЕМА ЧЕТИ-МИНЕЈИМА СВ. ДИМИТРИЈА РОСТОВСКОГ)
 
Други Васељенски Сабор
 

ПРВИ ВАСЕЉЕНСКИ САБОР
ДРУГИ ВАСЕЉЕНСКИ САБОР
ТРЕЋИ ВАСЕЉЕНСКИ САБОР
ЧЕТВРТИ ВАСЕЉЕНСКИ САБОР
ПЕТИ ВАСЕЉЕНСКИ САБОР
ШЕСТИ ВАСЕЉЕНСКИ САБОР
СЕДМИ ВАСЕЉЕНСКИ САБОР
* * * * * *
ЗНАЧАЈ ВАСЕЉЕНСКИХ САБОРА
АРХИЕПИСКОП АВЕРКИЈЕ ТАУШЕВ

 


СЕДАМ ВАСЕЉЕНСКИХ САБОРА
(ПРЕМА ЧЕТИ-МИНЕЈИМА СВ. ДИМИТРИЈА РОСТОВСКОГ)

ШТАМПАНО ИЗДАЊЕ

 Књига: СЕДАМ СТУБОВА ПРЕМУДРОСТИ – Историја Васељенских сабора, друго издање
 Издавач: НЕАНИКА
 Издато: 2004.
 Место: Београд
 Превод: Младен Станковић
 Лектура и коректура: Татјана Мирковић
 Уредник: Драган Мирковић
 Штампа: Интерклима графика, Врњачка бања

ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊЕ

 Објављено:
28. фебруар 2011.
 Издаје: ©
Svetosavlje.org
 Уредник:
прот. Љубо Милошевић
 Основни формат:
Владимир Благојевић
 Дигитализација:
Зоран Гаћеша
 Коректура:
Зоран Гаћеша
 Дизајн странице:
Станоје Станковић

Comments are closed.