NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Knjige i izabrani članci » OBITAVANJE BEZGRANIČNOG U SRCU

OBITAVANJE BEZGRANIČNOG U SRCU

 

Hilandarski prevodi

Obitavanje Bezgraničnog u srcu
 

Knjiga koja nam je potrebna kao disanje
 
Obitavanje Bezgraničnog u srcu se pojavljuje po treći put u našem narodu. Prvo i drugo izdanje ove knjige brzo je nestalo jer se pojavilo u bezvazdušnom prostoru u kome su se ljudi teturali od induizma, preko sufi-mistike do okultizma tražeći pravu i zdravu duhovnost svojih predaka, i ne mogavši da je nađu u mnoštvu udžbenika za putovanje u prelest i samoobmanu.
Obitavanje Bezgraničnog u srcu im je ponudilo riznicu svetootačkih pouka o molitvi i hrišćanskom životu, od svetog Antonija Velikog, oca pustinjskog monaštva, do svetog Serafima Sarovskog, ljubljenog sina Božijeg po blagodatnom usvojenju, koji je Rusiji i svetu objavio radost Vaskrsenja u XIX veku, veku „naučnog ateizma“. Otvorivši Obitavanje Bezgraničnog u srcu, mnoga duša se Bezgraničnom zaradovala, i mnogo ga je srce primilo u sebe, da se Njime nahrani i štiti u doba neviđene gladi za istinom i ljubavlju.
U „Akatistu najslađem Hristu“ kaže se da su mudraci sa istoka, vođeni zvezdom, „stigli do Nedostižnog“, do Bogomladenca koji je ležao u jaslama Vitlejemske peštere. Suština podvižništva Pravoslavne Crkve upravo se u tome i sastoji: u dostizanju Nedostižnog, Onoga koga nebo i zemlja ne mogu obuhvatiti, a koji se, iz prevelike ljubavi prema ljudskom rodu, unizio do obličja sluge, postavši Čovek i uselivši se u utrobu Presvete Bogomajke.
Pravoslavni podvig počinje od svesnosti da čovek u samom sebi ne može naći sredstva i načine da se sjedini sa Bogom, budući da je stvoren ni iz čega, a ponor između Tvorca i tvorevine je naporima same tvorevine nepremostiv. Ali, Bog nas je sazdao prema svom obrazu i podobiju, kao svesna i savesna, slobodna i ljubavna bića, a zatim je i ponor između sebe i nas premostio postavši kao jedan od nas.
Tvorac je postao sopstvena tvar iz ljubavi prema stvorenom. U Njemu, Sinu Božijem jedinorodnom, zauvek su se, nerazdeljivo i nesliveno, sjedinile Božanska i ljudska priroda. Tada je i naša bogolikost od mogućnosti postala najživlja stvarnost i sinovi ljudski su počeli da postaju sinovi Božiji po usvojenju kroz Sina Božijeg po prirodi, koji je postao Sin Čovečiji radi nas i radi našeg spasenja. Ovaj put, put uzrastanja u bogosinovstvo, put je podviga i naporne borbe sa zatečenim, grešnim „ja“, koje se nadilazi da bi se došlo do punote života u Živome i Istinitome Bogu.
Obitavanje Bezgraničnog u srcu je knjiga koja nam taj put opisuje i daje nam uputstva kako njime da se hodi da bi se stiglo do cilja – nebeskog i večnog Jerusalima, onoga grada koji će ostati kad se svi zemaljski gradovi i poreci sruše. To je knjiga koja se ne čita radi pukog zadovoljstva u tekstu, nego stoga da bi bila ostvarena na delu i da bi se preko njenih saveta čovek usmerio tako da ne zaluta na putu istine i pravde. Bezgranični je nežan i tih, tih kao „tiha svetlost“ kojoj se na večernjim službama poju himne: treba se naučiti nežnom opštenju sa Njim, da On ne bi odstupio od čoveka koji ga traži.
Ovo je knjiga koja nas nežnosti i tihovanju uči, knjiga – duhovnik, cvetnik najmedonosnijih pouka istočnog Hrišćanstva. Sveti Ignjatije Brjančaninov je još u prošlom stoleću svedočio da će se ljudi u Doba koje dolazi, doba sa premalo iskusnih rukovođa molitve i podvižničkog življenja, rukovoditi čitanjem svetootačkih pouka i trpljenjem svih mogućih nevolja. Obitavanje Bezgraničnog u srcu je jedna od knjiga koje nam u tome mogu veoma pomoći.
Manastir najvećeg srpskog oca i učitelja molitve, svetog Save, i njegovog oca, bogonosnog Simeona, nastojaće da ovakve knjige i dalje nudi našem čitalaštvu, gladnom i žednom Bezgraničnog i Beskrajnog, Onoga koji je ljubav.
 

Vladimir Dimitrijević
 

 

   

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *