ЦРКВЕНА ЈУРИСДИКЦИЈА НАД ПРАВОСЛАВНОМ ДИJАСПОРОМ

 

ЦРКВЕНА ЈУРИСДИКЦИЈА
НАД ПРАВОСЛАВНОМ ДИАСПОРОМ

 
ADDENDA
 
Кад је чланак о јурисдикцији над диаспором већ био у штампи, добили смо бр. 24 званичног часописа јеладске Цркве Ἐκκλησία од 11. VI. 1932 са чланком П. Н. Тремпеласа: “Покренуто питанье о русским православним парохијама у Европи”, који има везе и са питањем о јурисдикцији над православном диаспором.
У доста опширном (стр. 196-205) чланку писац у почетку излаже историју сукоба између заменика руског патријарха митрополита Сергија и митрополита руских цркава у Западној Европи Евлогија, и затим штити, како уопште позицију м. Евлогија, тако специално његово потчињење патријарху цариградском.
Многе су пишчеве мисли у корист м. Евлогија правилне, али што се тиче потчињености м. Евлогија п. цариградском, сви су пишчеви разлози овде слаби, јер није могуће одбранити јавно нарушавање канонске норме. Те своје разлоге писац наводи приликом критике другог одговора м. Сергија п. цариградском од 15. X. 1931 г. (бр. 7623), који је био наштампан у “Гласнику Српске Патријаршије” (1932, бр. 12, стр. 386-188).

Comments are closed.