BIBLIOTEKA

Pristup Svetog Grigorija Palame Svetom Pismu

Pristup Svetog Grigorija Palame Svetom Pismu

Polemika Crkve sa Varlaamom i njegovim nastavljačima je pokazala Svetog Grigorija Palamu nezaobilaznim putokazom ka spasenju sveta i čoveka za sva vremena. Cilj ovog rada je da se ukaže, na primeru Svetog Grigorija Palame, kako treba istupati protiv zloupotreba Svetootkrovenjskih istina od strane pojedinaca u Crkvi, ili van Crkve, kako onda tako i sada. …

Protojerej-stavrofor Ljubo Milošević

Osvrt na Encikliku kritskog Sabora

Ovaj krnji Sabor u svom kritičkom stavu prema Crkvama koje nisu učestvovale prosto menja teze o pravoslavnoj sabornosti. U velikoj meri je podelio Crkvu tako da je samo još više učvrstio sfere uticaja u današnjem „političko-ideološki“ razjedinjenom Pravoslavlju. …