BIBLIOTEKA

Pristup Svetog Grigorija Palame Svetom Pismu

Pristup Svetog Grigorija Palame Svetom Pismu

Polemika Crkve sa Varlaamom i njegovim nastavljačima je pokazala Svetog Grigorija Palamu nezaobilaznim putokazom ka spasenju sveta i čoveka za sva vremena. Cilj ovog rada je da se ukaže, na primeru Svetog Grigorija Palame, kako treba istupati protiv zloupotreba Svetootkrovenjskih istina od strane pojedinaca u Crkvi, ili van Crkve, kako onda tako i sada. …

Pismo Patrijarha carigradskog Arhiepiskopu grčke: Raščiniti i ekskomunicrati one koji se protive našem saboru na Kritu

Pismo Patrijarha carigradskog Arhiepiskopu grčke: Raščiniti i ekskomunicrati one koji se protive našem saboru na Kritu

Na neprimeren i nezakonit način carigradski patrijarh Vartolomej traži od Arhiepiskopa atinskog i Svetog sinoda Grčke crkve smenu i ekskomunikaciju vodećih jeraraha i sveštenstva Crkve zbog toga što se oni protive „saboru“ na Kritu, njegovom nepravoslavnom organizovanju i odlukama. …