NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Posni triod

Posni triod

Vtoraz sedmi1ca

Vъ ponedёlьnikъ v7-z sedmi1cы po №-mъ stіhosl0vіi sэdalьnы ўmili1tєlьnыz nsmoglasnika: i3 bGor0dičenъ. Po v7-mъ že stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Ўdivi1sz їHsifъ:

Prestuplenіz plod0mъ ўmerщvlena dušeю njživotvori2 hrtE post0mъ i4stinnыmъ i3 pokasnіemъ, molю1sz ćkw щedrъ: i3 daždь mi2 vъ putehъ pri1snw hodi1ti pravыhъ i3 d0brыhъ, čestnhhъ tvoi1hъ zapovэdeй, ćkw da b9estvennыz slavы tvoeS ўluči1vъ, so vsёmi lю1bzщimi tS slavosl0vlю tvoю2 nj vsёhъ ї}se blgostь.

Slava, t0йže. I# nhnэ, bGor0dičenъ.

Pod0benъ: Trevolnenьmi strasteй bezs0vэstnый ѓzъ njburevaemь čctaz, prizыvaю tS teplэ, ne prezri mS nkasnnago pogi1bnuti, bezdnu mlcti r0ždšaz: razvэ bo tebE nadeždы ne stzžahъ. Da ne u5bo vragHmъ poradovanіe i3 smёhъ ўpovazй na tS kvlю1sz: i4bo m0žeši є3li6ka i3 h0щeši, ćkw m™i syщi vsёhъ bGa.

Po G-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ ѕ7.

Pod0benъ: GDi pomi1luй:

GDi napravi nы2 p0stъ povtorsющыz, njsщ7enіe namъ njsіsй i3 prosvэщenіe njpravdanій tvoi1hъ: i3 spod0bi nasъ prinosi1ti tebЁ blgoprіstnu mltvu, kolBna priklonsющihъ. Th bo є3si2 nc7ъ našъ, i3 mы2 shnove tvoi2, i3 tS so strahomъ poemъ, i3 i4mz tvoE prizыvaemъ.

Slava, t0йže. I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Načalo sp7senіz gavrіi1lovo provэщanіe kъ dv7э bhstь. Slhša bo, є4že raduйsz, ne tbэžE cэlovanіz, ne ўsumnёsz ćkw sarra vъ sёni, no si1ce glag0laše: sE rabA gDnz, bydi mnЁ po glag0lu tvoemY.

KanHnъ minei, i3 tripёsnecъ gospodi1na їHsifa. I# stіhosl0vztsz pBsni. Glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Trіstatы krBpkіz:

E#di1ne blgjй, i3st0čniče mlcti, ѓgnče b9ій, vzemlzй ćkw bGъ mjra sogrэšє1nіz, sp7si2 mS grэhHvъ trevolnenіemъ pogružaema, kъ pristaniщu pokasnіz nastavlsz mS.

P0stъ či1stый, ўdalenіe grэhA, tčuždenіe strasteй, lюb0vь kъ bGu, mltvы prilэžanіe, slezы so ўmilenіemъ, i3 nj ўb0gihъ popečenіe, hrt0sъ vъ pisanіihъ zavэщA.

Ўszvlena dušeю, grэh0vnыmъ nryžіemъ, i3 ўranena syщa mn0gimi ѕlhmi, vračY dyšъ našihъ, i3scэli2 ćkw blgodёtelь, naloži1vъ mnЁ lэk†rstva mydrыhъ zapovэdeй tvoi1hъ člvэkolю1bče.

BGor0dičenъ: Neskvernaz ski1nіe, pres™az dv7o, njskvernennago mS lю1tыhъ strasteй navedenьmi, i3st0čnikomъ mlcti tvoeS njči1sti, i3 daždь mi2 ўmilenіz tyčы vLčce, grэhA glubinY potreblsющi.

I$nый, gospodi1na fe0dwra, glasъ ѕ7.

Їrm0sъ: Pom0щnikъ i3 pokrovi1telь bhstь mnЁ:

Ćkw poprazdničnuю radostь, i3 vtoryю sedmi1cu svэtotv0rnыhъ postHvъ bratіe prіi1mše, lюb0vію vospoi1mъ hrtA, b9estvennw veselsщesz.

Ўmilenіz vremz p0stnoe nhnэ njbrёtše, vosplačimъ ѕёlьnw i3 vozdohnemъ, i3 vozdэži1mъ rycэ ko є3di1nomu i3zbavitelю: є4že sp7sti2 dyšы našz.

Trbčenъ: Trіmpostasnaz є3di1nice, načalьnэйšaz gpcžE vsёhъ, soveršennonačalьnaz, prenačalьnaz, samA nasъ sp7si2, dž§e, i3 sn7e, i3 dš7e pres™hй.

BGor0dičenъ: Kto2 rodi2 sn7a nevsёzna dž§imъ zak0nomъ; sego2 ќbw raždaetъ nc7ъ bez8 m™re: preslavnoe čydo, th bo rodilA є3si2 čctaz, bGa vkypэ i3 člvёka.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

Ćkw ponesY gnёvъ tv0й hrtE m0й, є3gdA na sydъ prіi1deši; k0e že njbrёtъ sl0vo damъ tamw, ne sodёzvъ, ni sotvori1vъ tvoю2 v0lю hrtE: tёmže prežde koncA njslabi mi2.

Їrm0sъ: Pom0щnikъ i3 pokrovi1telь bhstь mnЁ vo sp7senіe, seй m0й bGъ, i3 proslavlю є3go2, bGъ nc7A moegw2, i3 voznesY є3go2: slavnw bo proslavisz.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: I#zbavitelю vsёhъ:

MimohodS žitіS nepostosnnoe, vъ razb0йničєskіz p0mыslы vpad0hъ, i3 ўszvlenъ vozsmerdёhsz: vračY nedyguющihъ, daždь mi2 ryku, s™hhъ tvoi1hъ vsёhъ molьbami.

Lю1tagw grэhA byrz moE pomыšlenіe smuщaetъ, ćkože petrA sp7si2 mS ї}se, poю1щa: vs‰ dэlA blgoslovi1te, p0йte gDa.

Vozderžanіemъ str†sti ўmertvi1mъ, poщenіemъ dyhъ vperi1mъ kъ nb7si2, i3 vozzovemъ ўmilenіemъ serdca: sogrэši1homъ ti2 b9e, ćkw щedrый prosti2.

BGor0dičenъ: Vo črevo tvoE vseli1vsz vhšnій, nb7sъ ši1ršuю tS pokazA, i3 predstatelьstvo newbori1moe vopію1щihъ dv7o: vs‰ dэlA blgoslovi1te, p0йte gDa.

I$nый.

Їrm0sъ: E#gHže vHinstva:

Strasteй muči1telьstvomъ gDi, ne poraboщenu dyšu moю2 pokaži2: da svob0dnw tvorS v0lю tvoю2 raduюsz, i3 slavlю deržavu tvoю2 vo vёki.

I#savovo nevozderžanіe voznenavi1ždь dušE moS, i3 їakwvlimъ revnyй dHbrыmъ dэlHmъ, njbolьsti2 velіara vozderžanіemъ, njbogati1sz b9estvennыmi, i3 vosp0й vo vёki.

Blgoslovi1mъ nc7A, i3 sn7a, i3 s™ago d¦a, gDa.

Trbčenъ: E#di1nago bGa po suщestvY počitaю, tri2 v3post†si poю2 njpredэli1telьnw, i4nыz, no ne i4nakіz. Poneže b9estvo2 є3di1no, i3 є3di1na vъ trіehъ deržava: i4bo nc7ъ, sn7ъ i3 d¦ъ.

BGor0dičenъ: I#z8 svёtlыz prošedъ ўtr0bы tvoeS, ćkw ženi1hъ t čert0ga, vozsіS hrt0sъ, svёtъ syщыmъ vo tьmЁ veli1kій: i4bo pravdы slnce njblistavъ prosvэti2 čctaz mjrъ.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

V0du pіsй nikt0že njbezymisz, kvi1sz že nHe nagъ vіn0mъ i3skyšьsz: sёmena že ѕl0bы lHtъ tsю1du raždaetъ. Bёgaй q dušE moS si1hъ podražanіz, hrtA poю1щi.

Їrm0sъ: E#g0že vHinstva nbcnaz slavztъ, i3 trepeщutъ heruvjmi i3 serafjmi, vssko dыhanіe i3 tvarь, p0йte, blgoslovi1te i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: E$va ќbw nedygomъ:

Posti1msz t strasteй gnёva, nasladi1msz lюbvE nel0žnыz, napitaimъ ўbHgіz hlёbomъ, b9estvennoю pitaemi blgodatію, i3 slezami slezы ўgasi1mъ byduщagw i3zrečenіz.

Nkasnnaz dušE vozdohni2, sёtuй, pokasnіz w4brazы pokaži2, nhnэ pri dverehъ denь, sudsй nelicemёrnw sэdi1tъ, komyždo tdavaz dostHйnaz sodёznnыhъ, ćkože pi1sano є4stь.

Ne stzžahъ dэsnій blgi1hъ, njskverni1hъ ri1zu, ю4že prіshъ, b9estvennagw kRщenіz njdэsnіe: vo tьmЁ nevёdэnіz hoždY: svёtomъ mS licA tvoegw2 gDi, tčazna nhnэ i3spravi.

BGor0dičenъ: MRje gpcžE vssčeskihъ, vsskimъ mS grэho6mъ poraboщena, tы2 svobodi2 dv7o, svobodi1telz dyšъ našihъ por0ždšaz: th bo pače sl0va rodilA є3si2 suщestvi1telьnuю blgostь.

I$nый.

Їrm0sъ: Bezsёmennagw začatіz:

Nhnэ ѕlopostraždimъ ćkw v0ini hrtHvы: є3li1ko bo є3li1ko vremz mimoh0ditъ, vэncы2 pletytsz podvizaющыmsz, ±že vozdastъ hrt0sъ, є3gdA prіi1detъ so slavoю ѓgGlьskoю sudi1ti vseй zemli2.

Vesь ўzzvi1hsz, vesь, hrtE m0й, njstrupi1hsz, i3scэli2 mo‰ gnHйnыz ćzvы, strastn†z ўgrыzє1nіz s{щaz t grэhA, da ўslhšu, ćkw prokažennый, glasъ tv0й s™hй: ćkw hoщY, njči1stisz.

Trbčenъ: E#di1nagw є3dinorodi1telю, є3dinor0dnagw sn7a dž§e: i3 є3di1ne є3di1nagw svёte, svёta sіsnіe: i3 є3di1nый є3di1nэ є3di1nagw bGa, s™hй dš7e, gDa gDь voi1stinnu shй: q trbce є3di1nice s™az, sp7si2 mS bGosl0vzщa tS.

BGor0dičenъ: Čydo ržctvA tvoegw2 ўžasaetъ mS, vsenepor0čnaz, kakw začinaeši bezsёmennw nepostiži1mago; rcы2, kakw dv7stvueši, r0ždši ćkw m™i; є4že pače є3stestvA vёroю prіemь, roždennomu pokloni1sz, є3li6ka h0щetъ bo, i3 m0žetъ.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

P0stъ mwmsea bGovi1dca sodёla, i3lію2 drevle plamennago vozataz, pavla že, dušE moS, strašnago nebotečnika. Tёmže posti1msz t ѕl0bъ, i3 na vыsotY bezstrastіz i3 mы2 voshi1timsz.

Їrm0sъ: Bezsёmennagw začatіz ržctvo2 neskazannoe, m™re bezmyžnыz netlёnenъ pl0dъ: b9іe bo roždenіe njbnovlsetъ є3stestvA. Tёmže tS vsi2 r0di, ćkw bGonevёstnuю m™rь, pravoslavnw veličaemъ.

Svэti1lenъ glasa.

Na stіh0vnэ stіhi1ra samoglasna, glasъ є7:

Di1vnoe nryžіe, mltva i3 p0stъ: seй mwmsea zakonopisatelz pokazA, i3 i3lію2 vъ žertvahъ revni1telz. Vъ t0mъ prebыvaющe vёrnіi, sp7su vozopіi1mъ: tebЁ є3di1nomu sogrэši1homъ, pomi1luй nasъ. Dvaždы.

Myčeničenъ: Blgoslovennoe v0instvo cRS nbcnagw: ѓщe bo i3 zemnor0dnіi bshu strtoterpcы, no ѓgGlьskій sanъ potщašasz dosti1gnuti, nj tэlesёhъ nebregše, i3 strastьmi2 bezpl0tnыhъ ўdost0ivšesz česti: mltvami i4hъ, gDi, sp7si2 dyšы našz.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

TebЁ m0limsz, ćkw b9іi m™ri, blgoslovennaz, moli2 nj sp7senіi dyšъ našihъ.

Na ѕ7-mъ časЁ, troparь prbr0čestva, glasъ є7:

Sozdavый naedinЁ serdcA n†ša, pomzni2, ćkw perstь є3smы2, ne njsudi2 nasъ vъ preisp0dnihъ zemli2 bezgrёšne.

Prokjmenъ, pal0mъ k7a, glasъ ѕ7:

Bosщіisz gDa voshvali1te є3go2.

Stjhъ: B9e, b9e m0й, vonmi1 mi, vskyю njstavilъ mS є3si2;

Prbr0čestva i3saіina čtenіe. (GlavA d7, st. №-ѕ7. GlavA є7, st. №-z7.)

Takw glag0letъ gDь. Vъ denь džnый vozsіsetъ bGъ vъ sovёtэ so slavoю na zemli2, є4že voznesti2 i3 proslaviti njstanokъ ї}lz. I# bydetъ njstanokъ vъ sіHnэ, i3 njstanokъ vo їerli1mэ, svsti narekytsz vsi2, napi1sannіi vъ ži1znь vo їerli1mэ. Ćkw tmhetъ gDь skvernu sыnHvъ i3 dщereй sіHnskihъ, i3 kr0vь їerli1msku njči1stitъ t sredы2 i4hъ dyhomъ sudA, i3 dyhomъ zn0z. I# prіi1detъ gDь, i3 bydetъ vsE mёsto gorы2 sіHni, i3 vs‰ ±že džkrestъ є3S njsэni1tъ džblakъ vo dni2, i3 ćkw dhma i3 svёta džgnenna gorsщa vъ noщi2, vseю slavoю pokrhetsz: I# bydetъ vъ sёnь t zn0z, i3 vъ pokr0vъ i3 vъ sokrovenіe t žestosti i3 doždS. Vospoю2 nhnэ vozlю1blennomu pёsnь, vozlю1blennagw moegw2 vіnogradu moemY: vіnogradъ bhstь vozlю1blennomu vъ r0zэ, na mёstэ tyčnэ. I# njgraždenіemъ njgradi1hъ, i3 njkopahъ, i3 nasadi1hъ l0zu i3zbrannu, i3 sozdahъ st0lpъ posredЁ є3gw2, i3 predtoči1lіe i3skopahъ vъ nemъ: i3 ždahъ, da sotvori1tъ gr0zdіe, i3 sotvori2 ternіe, i3 nhnэ živyщіi vo їerli1mэ, i3 čelovёče їydinъ, sudi1te meždY mn0ю i3 vіnogradomъ moi1mъ. Čto2 sotvorю2 є3щE vіnogradu moemY, i3 ne sotvori1hъ є3mY; zaneže ždahъ, da sotvori1tъ gr0zdіe, sotvori1 že ternіe. Nhnэ ќbw vozvэщY vamъ, čto2 ѓzъ sotvorю2 vіnogradu moemY: timY njgraždenіe є3gw2, i3 bydetъ vъ razgrablenіe, i3 razorю2 stёnu є3gw2, i3 bydetъ vъ popranіe. I# njstavlю vіnogradъ m0й, i3 ktomY ne njbrёžetsz, nižE pokopaetsz, i3 vzhdetъ na nemъ, ćkože na lzdi1nэ, ternіe: i3 nblakHmъ zapovёmъ, є4že ne njdoždi1ti na nego2 doždS. Vіnogradъ bo gDa savaHfa, d0mъ ї}levъ є4stь, i3 čelovёkъ їydinъ, n0vый sadъ vozlю1blennый.

Prokjmenъ, pal0mъ k7v, glasъ ѕ7: Žezlъ tv0й i3 palica tvoS, t† mS ўtёšista.

Stjhъ: GDь pasetъ mS, i3 ničt0že mS liši1tъ.

Vъ ponedёlьnikъ večera vo svэti1lьničnoe po prednačinatelьnomъ palmЁ, stіhosl0vimъ kafjsmu:

Ko gDu, vnegdA skorbёti mi2:

Na GDi vozzvahъ, postavimъ stіhHvъ ѕ7: i3 poemъ stіhi6rы pod0bnы trіHdi. Tvorenіe gospodi1na їHsifa, glasъ }.

Pod0benъ: Čto2 vasъ narečemъ:

KomY ўpod0bilasz є3si2 nkasnnaz, lэnsщisz, q dušE! I# ne tvorsщi dHbraz, no lю1bzщi pri1snw vъ ѕlhhъ prebыvanіe; sydъ pri dverehъ, pokaйsz, post0mъ i3 mltvoю njči1stisz, i3 vLcэ tvoemY vozopjй: sogrэši1hъ ti2, prosti2 ćkw blgoutr0benъ, i3 i3spravlenіe mnЁ daruй.

I#mёzй blgosti puči1nu, puči6nы moi1hъ grэhHvъ luk†vыz i3zsuši2 hrtE, ćkw bezgrёšnый bGъ, i3 daždь serdcu moemY ўmilenіe, pot0ki bezzak0nіz temlющee: da poю2 i3 slavlю tvoE blgoutr0bіe neizrečennoe, dolgoterpэli1ve blgodёtelю dyšъ našihъ.

I$na stіhi1ra gospodi1na fe0dwra, glasъ t0йže.

Pod0benъ: Vo є3demэ raй:

Privedhй i3 nhnэ nasъ b9e, vremene njbšestvіe vsečctnagw postA soverši1ti, i3 darovavый namъ vo s™0e p0priщe vtorhz sedmi1cы vni1ti: samъ spod0bi gDi, i3 kъ byduщemu blgoteщi2, tёlo i3 dyšu našu i3 blgodёtelьstvuz i3 ўkrэplsz: ćkw da dosti1gnemъ soverši1vše tečenіe myžeski, vъ gDskій denь voskrnіz tvoegw2, vsi2 vъ radosti: i3 da vэncы2 nossщe, neprestannw tS pohvalimъ.

I# minei G. Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ.

Prokjmenъ, pal0mъ k7g, glasъ №:

GDь krёpokъ i3 si1lenъ, gDь si1lenъ vъ brani.

Stjhъ: GDnz zemlS, i3 i3spolnenіe є3S.

BыtіS čtenіe. (GlavA G, st. k7a-k7d. GlavA d7, st. №-z7.)

Sotvori2 gDь bGъ ґdamu i3 ženЁ є3gw2 ri6zы k0žanы, i3 njblečE i5hъ. I# rečE bGъ: sE ґdamъ bhstь ćkw є3di1nъ t nasъ, є4že razumёti d0broe i3 lukavoe. I# nhnэ da ne kogdA prostretъ ryku svoю2, i3 v0zmetъ t dreva ži1zni, i3 snёstъ, i3 ži1vъ bydetъ vo vёkъ. I# i3zgnA є3go2 gDь bGъ i3z8 raS sladosti, dёlati zemlю: t nesže vzstъ bhstь. I# i3zri1ne ґdama, i3 vseli2 є3go2 prsmw raS sladosti: i3 pristavi heruvjma, i3 plamennoe nryžіe njbraщaemoe, hrani1ti pytь dreva ži1zni. Ґdamъ že poznA є4vu ženY svoю2, i3 začenši rodi2 kaіna. I# rečE: stzžahъ čelovёka bGomъ. I# priloži2 rodi1ti brata є3gw2 ѓvelz. I# bhstь ѓvelь pastыrь nvecъ: kaіnъ že bЁ dёlazй zemlю. I# bhstь po dnehъ prinesE kaіnъ t plodHvъ zemli2 žertvu bGu: I# ѓvelь prinesE i3 t0й t pervor0dnыhъ nvecъ svoi1hъ, i3 t tykwvъ i4hъ: i3 prizrЁ bGъ na ѓvelz i3 na darы є3gw2: Na kaіna že i3 na žє1rtvы є3gw2 ne vnstъ, i3 njpečalisz kaіnъ ѕэlw2, i3 i3spadE licE є3gw2. I# rečE gDь bGъ kaіnu: vskyю prisk0rbenъ bhlъ є3si2; i3 vskyю i3spadE licE tvoE; E#dA ѓщe pravw prineslъ є3si2, pravw že ne razdэli1lъ є3si2, ne sogrэši1lъ li є3si2; ўm0lkni: kъ tebЁ njbraщenіe є3gw2, i3 tы2 tёmъ njbladaeši.

Prokjmenъ, pal0mъ k7d, glasъ ѕ7:

Pri1zri na mS i3 pomi1luй mS.

Stjhъ: Kъ tebЁ gDi, vozdvig0hъ dyšu moю2.

Pri1tčeй čtenіe. (GlavA G, st. ld-lє. GlavA d7, st. №-k7v.)

GDь gHrdыmъ proti1vitsz, smirє1nnыmъ že daetъ blgodatь. Slavu premydrіi naslёdztъ, nečesti1vіi že voznes0ša bezčestіe. Poslyšaйte dёti nakazanіz džtča, i3 vnemli1te razumёti pomыšlenіe. Darъ bo blgjй daruю vamъ: moegw2 zak0na ne njstavlsйte. Shnъ bo bhhъ i3 ѓzъ nc7Y poslušli1vый, i3 lюbi1mый pred8 licemъ matere: I$že glag0laša, i3 ўči1ša mS: da ўtverždaetsz naše sl0vo vъ tvoemъ serdcэ, hrani2 zapwvэdi, ne zabыvaй. Stzži2 premydrostь, stzži2 razumъ: ne zabydi, nižE prezri rečє1nіz moi1hъ ќstъ, nižE ўkloni1sz t glagHlъ ќstъ moi1hъ. Ne njstavi є3S, i3 i4metsz tebE: vozželёй є3S, i3 soblюdetъ tS. Načalo premydrosti, stzžati premydrostь, i3 vo vsemъ stzžanіi tvoemъ stzži2 razumъ. NJgradi2 ю5, i3 voznesetъ tS: počti2 ю5, da tS njb8i1metъ: Da dastъ glavЁ tvoeй vэnecъ blgodateй, vэncemъ že sladosti zaщiti1tъ tS. Slhši sn7e, i3 prіimi2 mo‰ slovesA, i3 ўmn0žatsz lBta životA tvoegw2, da ti2 bydutъ mn0zi puti2 žitіS. Putє1mъ bo premydrosti ўčy tz, nastavlsю že tebE na tečє1nіz pr†vaz: Ѓщe bo h0diši, ne zapnutsz stwpы2 tvo‰: ѓщe li tečeši, ne ўtrudi1šisz. I#mi1sz moegw2 nakazanіz, ne njstavi: no sohrani2 є5 sebЁ ži1znь tvoю2: Na puti6 nečesti1vыhъ ne i3di2, nižE vozrevnyй putє1mъ zakonoprestypnыhъ. Na nemže ѓщe mёstэ vHz soberytъ, ne i3di2 tamw: ўkloni1sz že t ni1hъ, i3 i3zmэni2. Ne ќsnutъ bo, ѓщe ѕlA ne sotvorstъ: ti1metsz s0nъ t ni1hъ, i3 ne spstъ. Tji bo pitaюtsz pi1щeю nečestіz, vіn0mъ že zakonoprestypnыmъ ўpivaюtsz. Putіe že prvdnыhъ pod0bnэ svёtu svёtztsz: predh0dztъ, i3 prosvэщaюtъ, d0ndeže i3spravitsz denь. Putіe že nečesti1vыhъ temni: ne vёdztъ, kakw pretыkaюtsz. Shne, moi6mъ glag0lwmъ vnimaй, kъ moi6mъ že slovesє1mъ prilagaй ќho tvoE. Da ne njskudёюtъ ti2 i3st0čnicы tvoi2, hrani2 | vъ serdcэ tvoemъ: Živ0tъ bo sytь vsBmъ njbrэtaющыmъ |, i3 vseй pl0ti i4hъ i3scэlenіe.

Na stіh0vnэ samoglasenъ dnE, glasъ G.

D¦0vnыmъ post0mъ posti1msz, rast0rgnemъ vsskoe razvraщenіe, njstanemsz že i3 soblaznwvъ grэhA, tpystimъ i3 bratіi d0lgi, da i3 namъ njstavztsz pregrэšє1nіz n†ša. Takw bo vozopi1ti vozm0žemъ: da i3spravitsz mltva naša, ćkw kadi1lo pred8 tob0ю gDi. Dvaždы.

Myčeničenъ: Prbr0cы i3 ґpcli hrtHvы, i3 m§ncы, nauči1ša pёti trbcu є3dinosyщnuю, i3 prosvэti1ša kzhki zablyždšыz, i3 džbщniki ѓgGlwvъ sotvori1ša shnы čelovёčєskіz.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ t0йže:

Do koncA ўb0gihъ tvoi1hъ ne zabydi vLčce: no tvoi1mi mltvami byduщagw nasъ svobodi2 preщenіz, i3 nastosщagw vreda, i3 gnёva gDnz i3shiti2 bcde, tvo‰ rabы6.

(Zri2) Vёdomo že da є4stь: Ćkw t segw2 ponedёlьnika vtorhz sedmi1cы postA, vыpэvaюtsz na povečerіzhъ kanHnы, i4že vъ minei, i3myщihъ priluči1tisz s™hhъ, t subbHtы lazarevы do nedёli fwminы2, sъ kanHnы bGor0dičnыmi. Prežde poetsz kanHnъ bcdы, i3 po nemъ vъ minei. Po G-й pёsni kondakъ i3 sэdalenъ vъ minei. Ґ po ѕ7-й pёsni sэdalenъ bcdы. Poslэdi1 že kanHna stіhi6rы vъ minei.

Vo vt0rnikъ v7-z sedmi1cы, na ќtreni, trbčnы.

Po №-mъ stіhosl0vіi sэdalьnы ўmili1tєlьnыz nsmoglasnika, sъ bGor0dičnы. Po v7-mъ že stіhosl0vіi glag0lemъ nastosщыz sэdalьnы, glasъ }:

Pod0benъ: Voskrlъ є3si2:

Str†sti ўzd0ю nepor0čnagw postA ўderžavaющe, ќmъ kъ čestnы6mъ bGovidёnієmъ vёroю soveršennэйšeю vperi1ti vsi2 potщi1msz: ćkw da zemnyю žitіS sladostь prezrimъ, i3 nbcnuю poluči1mъ ži1znь i3 b9estvennoe sіsnіe.

Slava, t0йže. I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Vъ puči1nu lю1tuю vpad0hъ ўnhnіz, t mn0žestva lukavыhъ i3 bezzak0nnыhъ moi1hъ dёlъ, prіid0hъ vъ nedoumёnіe i3 nečaznіemъ nhnэ soderži1mь є4smь. VLčce bcde, tы2 mS sp7si2, tы2 pomozi2: grёšnikwvъ bo tы2 є3si2 ўmilostivlenіe, i3 njčiщenіe sp7si1telьnoe.

Po G-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Pastыrskaz svirёlь:

Predloži1vъ taйnuю p0stъ trapezu, pouщaetъ namъ bogatnw nashtitisz: kdi1mъ ćkože brašno prisnoživHtnыz darы d¦a: pіi1mъ ćkože pitіE, slezъ strui6 bGotHčnыz: i3 vozveseli1všesz, hvalY bGu neprestannw prinesemъ.

Slava, t0йže. I# nhnэ, bGor0dičenъ:

T vsskagw preщenіz, i3 njѕloblenіz čelovёčeskagw, sp7si2 nasъ vses™az dv7o: ts bo i4mamы pokr0vъ i3 predstatelьstvo pribэgaющіi kъ tebЁ bGomati, i3 kъ roždennomu i3z8 tebE bGu našemu: є3g0že moli2 i3zbavitisz namъ t bёdъ i3 skorbeй.

KanHnъ vъ minei i3 tripёsnecъ gospodi1na їHsifa. I# stіhosl0vitsz pёsnь palti1ra. Glasъ }.

Pёsnь v7.

Їrm0sъ: Vi1dite vi1dite, ćkw ѓzъ є4smь bGъ vašъ, prežde vBkъ roždennый t nc7A, i3 t dv7ы vъ poslBdnzz bez8 myža začenšійsz, i3 razruši1vый grёhъ praotca ґdama, ćkw člvэkolю1becъ.

Vozdohni2, proslezi1sz dušE, njbrati1sz, pokaйsz: pribli1žisz denь, pri dverehъ sudіS, ko tvёtu got0visz, i3 vozopjй: sogrэši1hъ ti2 щedrый, mlctive, blgjй, tы2 mS ўщedri.

Ne shtostь grэhA dušE moS voznenavi1ždь vsegubi1telьnuю, nasladi1sz shtostію postA prilёžnw, sp7si1tєlьnыz zapwvэdi snёdь sotvori2, naslaždenіe i3shodataйstvuющыz vёčnыhъ bl†gъ, vёroю.

ЃgGli, si6lы, nač†la, ґrhagGli, gDьstva, prt0li, vl†sti, heruvjmi i3 serafjmi, blgodavca i3 bGa moli1te, proщenіe dolgHvъ i3 strasteй premэnenіe darovati namъ.

BGor0dičenъ: E#di1na r0ždšaz beznačalьnoe sl0vo vsenepor0čnaz, i3z8 tebE voploщennago neprel0žnago, є4že bЁ, prebhvšaz dv7oю po roždestvЁ beznevёstnaz, moli2 nj vsёhъ, i3zbavitisz t tli2 ži1zni našeй.

I$nый gospodi1na fe0dwra, glasъ t0йže.

Їrm0sъ: Vi1dite, vi1dite:

Ўvi1dэhomъ, poznahomъ, ćkw blgo namъ vъ pokasnіe vremz, є4že njpredэli1lъ є3si2: no vъ semъ prіimi2 b9e, mltvы našz, i3 i3spravi pred8 tob0ю щedre, ćkw kadi1lo d0broe, ćkw žertvu prіstnuю.

Ўžasaюsz i3 boю1sz, pomыšlsz, є3li6ka sogrэši1hъ: kakw tS ўsrsщu; kakw kvlю1sz tebЁ strašne; kakw že predstanu neumhtnomu tvoemY sudi1щu; tёmže poщadi2 mS щedre, vъ časъ, є3gdA i4maši sudi1ti vseй zemli2.

Trbčenъ: Presoveršennaz є3di1nice, preb9estvennaz, trіmpostasnaz, neroždenne dž§e, i3 sn7e є3dinor0dne, dš7e t nc7A i3shodsй, sn7omъ že kvlszйsz: suщestvo2 є3di1no i3 є3stestvo2, gDьstvo, crtvo, sp7si2 vsёhъ nasъ.

BGor0dičenъ: Neizglag0lannoe čydo tvoegw2 ržctvA, m™i dv7o: kakw bo i3 raždaeši, i3 čistA є3si2 vъ t0mže; kakw ntročA raždaeši, i3 ne vёsi i3skysa myžeska tnю1dъ; ćkože vёstь pače є3stestvA t menE novolёpnw, sl0vo b9іe r0ždšeesz.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

Tы2 nіnevjtznы pokazvšыzsz i3 posti1všыzsz, t zapreщennagw i3zvelъ є3si2 gnёva: sod0mlznы že ngnemъ požeglъ є3si2 vъ presыщenіi bludsщыz: no i3zbavi mS hrtE, preщenіz i4hъ.

Їrm0sъ: Vi1dite, vi1dite, ćkw ѓzъ є4smь bGъ vašъ, njs™i1vый načatokъ vamъ prіstenъ, t dneй vsegw2 lёta njdesststvovanіe, i3 sіE davъ lю1demъ moi6mъ, vo i3zbavlenіe strasteй, vo sp7senіz načalo.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: BGoglag0livіi džtrocы:

NJpravdavый vozdohnyvša mыtarS, ўщedrivый bludni1cu t serdca slezi1všuю, sp7si2 ўщedri sp7se, dyšы poю1щihъ tS.

Plodon0simъ dэ‰nіz dobrodёtєlьnaz post0mъ gDvi, i3 vrednыhъ tdalsющesz pomыšlenій, da b9estvennuю sladostь poluči1mъ.

ЃgGlьstіi li1cы m0lztъ tS, ґpclьstіi sob0ri, i3 m§nkwvъ či1ni, ї}se, lю1demъ tvoi6mъ proщenіe daruй.

BGor0dičenъ: Nesэk0muю g0ru dv7u, svэton0snый svёщnikъ, blgopreh0dnuю lёstvicu, b9іe vmэsti1liщe vёrnіi ўblži1mъ.

I$nый.

Їrm0sъ: Na gorЁ s™ёй:

Vъ nar0čitый denь vozderžanіz, prіidi1te vsi2 vostrybimъ vъ pёsnehъ: i3 ćkw sladostію b9estvennoю ўčreždaющesz, pёsnьmi poi1mъ gDa, i3 prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Kto2 snэdaetъ čelovёka b9іz drevle; ѕvёrь levъ, t lesti prbr0či preslušanіz snёdi prіi1mša: blюdi2 ќbw dušE moS, da tS ne prelьsti1tъ črevobёsіz ѕmjй.

Blgoslovi1mъ nc7A, i3 sn7a, i3 s™ago d¦a, gDa.

Trbčenъ: Ćkw є3di1nicu suщestv0mъ poю1 tz, ćkw trbcu li1cы tS čtY, dž§e, i3 sn7e, i3 dš7e pres™hй, beznačalьnuю deržavu tvoegw2 crtvіz slavlю vo vёki.

BGor0dičenъ: Tы2 gorA b9іz kvi1lasz є3si2 bcde, vъ nю1že hrt0sъ vseli1vsz, b9є1stvennыz hramы sodёla poю1щыz: gDa p0йte, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

P0stъ ćkw hrani1telz čistotы2 i3 materь bezstrastіz počitaющe, prіidi1te lю1dіe t lюbvE cэlyimъ, gDa poю1щe, i3 prevoznossщe vo vs‰ vёki.

Hvalimъ, blgoslovi1mъ, poklansemsz gDvi:

Їrm0sъ: Na gorЁ s™ёй proslavlьšasz, i3 vъ kupinЁ ngnemъ prisnodv7ы mwmseovi taйnu ćvlьšago, gDa p0йte, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Prozvlennoe na gorЁ:

D0brый p0stъ ўtučnsющій serdce, klasъ zrёlый dobrodёteleй b9estvennw prozzbaetъ: є3g0že vozlю1bimъ, vo s™hhъ dnehъ njsщ7enіe prіemlющe.

Vo grэsёhъ mn0gihъ njskvernena, ўszvena zrS i3 njsuždena, mlctive, tvoeю mlctію ўщedrivъ, sp7si2 mS mltvami s™hhъ tvoi1hъ.

Ўvы2 vseokasnnaz dušE, kakw tvэщaeši; kjй strahъ tS prіi1metъ sudіi2 sэdsщu, tьmamъ predstosщыmъ ѓgGlwvъ; potщi1sz ќbw, prežde koncA pokaйsz.

BGor0dičenъ: Carskuю kolesni1cu, svёtlый džblakъ, g0ru tyčnuю, g0ru ўsыrennuю, brakoneiskysnaz m0limъ tS dv7o, i3scэli2 str†sti dyšъ našihъ.

I$nый.

Їrm0sъ: Prozvlennoe na gorЁ:

I$stinnыmъ post0mъ posti1msz gDvi, ćkw brašenъ vozderžaщesz, ljzhka, ćrosti, i3 lži2, i3 vsskіz i3nhz strasti njčuždi1msz, da či1stэ pashu ќzrimъ.

Tы2 samyila procvэti1lъ є3si2 pl0dъ p0ste: tы2 vospitalъ є3si2 sampHna veli1kago hrabra, tы2 soveršaeši sщ7enniki i3 prbr0ki: tы2 nasъ njs™i2 p0ste čestnhй.

Trbčenъ: Trisvёtloe gDi, tvoegw2 є3dinonačalіz, svёtlыmi sіsnьmi vo ќmъ našъ njblistaй t prelesti mnogowbraznыz njbraщatisz namъ kъ soedini1telьnomu njboženію.

BGor0dičenъ: Tы2 є3si2 bcde nryžіe naše, i3 stэnA, tы2 є3si2 zastuplenіe, kъ tebЁ pritekaющihъ. TS i3 nhnэ vъ mltvu dvi1žemъ, da i3zbavimsz vragHvъ našihъ.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

I#myщe d¦a s™ago, postA gosti1telz bogatna, togw2 darovanій nashtimsz, i3 bogatnw nasladi1msz, togo2 vospэvaющe ćkw bGa našego.

Їrm0sъ: Prozvlennoe na gorЁ zakonopol0žniku vo ngni2 i3 kupinЁ, ržctvo2 prisnodv7ы, vъ naše vёrnыhъ sp7senіe, pёsnьmi nem0lčnыmi veličaemъ.

Svэti1lenъ glasa.

Na stіh0vnэ samoglasenъ, glasъ є7:

Vskyю ўnыvaющi dušE moS, grэhY rab0taeši; i3 vskyю nemoщnA syщi, ko vračY ne pritekaeši; sE vremz blgoprіstnoe, sE sp7senіz nhnэ denь i4stinnый: vostani, njmhй tvoE licE pokasnіz slezami, i3 є3leemъblgotvorenіz svэщY prosvэti2: ćkw da njbrsщeši njčiщenіe t hrtA bGa, i3 velію mlctь. Dvaždы.

M§nčenъ: Strastoterpcы tvoi2 gDi, či1nы ѓgGlьskіz podražavše, ćkw bezpl0tni, m{ki preterpёša, є3dinomhslennoe ўpovanіe i3myщe njbэщannыhъ blgi1hъ naslaždenіe: tёhъ mltvami hrtE b9e našъ, mi1rъ daruй mjrovi tvoemY, i3 dušamъ našыmъ velію mlctь.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Blži1mъ tS bcde dv7o, i3 slavimъ tS vёrnіi po d0lgu, gradъ nepokolebi1mый, stёnu newbori1muю, tverduю predstatelьnicu, i3 pribёžiщe dyšъ našihъ.

Na ѕ7-mъ časЁ troparь prbr0čestva, glasъ ѕ7:

Dost0йnw vospёti tS ne m0žemъ, no pr0simъ molsщesz: ne pogubi2 nasъ so bezzak0nьmi našimi, blgopremэni1telю gDi.

Prokjmenъ, pal0mъ k7є, glasъ d7:

GDi, vozlюbi1hъ blgolёpіe d0mu tvoegw2, i3 mёsto selenіz slavы tvoeS.

Stjhъ: Sudi1 mi gDi, ćkw ѓzъ neѕl0boю moeю hodi1hъ.

Prbr0čestva i3saіina čtenіe. (GlavA є7, st. z7-ѕ7i.)

Takw glag0letъ gDь: vіnogradъ gDa savaHfa d0mъ ї}levъ є4stь, i3 čelovёkъ їydinъ, n0vый sadъ vozlю1blennый: ždahъ, da sotvori1tъ sydъ, sotvori1 že bezzak0nіe i3 nepravdu, no v0plь. G0re sovokuplsющыmъ d0mъ kъ d0mu, i3 selo2 kъ selY približaющыmъ, da bli1žnemu ti1mutъ čto2: є3dA vselitesz є3di1ni na zemli2; ўslhšašasz bo vo ўšesahъ gDa savaHfa sі‰: ѓщe bo bydutъ d0move mn0zi, vъ zapustёnіe bydutъ veli1cіi i3 d0brіi, i3 ne bydutъ živyщіi vъ ni1hъ. I#dёže bo voz8wrю1tъ desztь supr{gъ volHvъ, sotvori1tъ korčagъ є3di1nъ, i3 sёzй ґrtavasъ šestь, sotvori1tъ mBrы tri2. G0re vostaю1щыmъ zaytra, i3 sіkerъ gonsщыmъ, ždyщыmъ večera: vіn0 bo sožžetъ |. Sъ gyslьmi bo i3 pэvni1cami, i3 tmmpanы, i3 svirёlьmi vіno2 pію1tъ, na dэla že gDnz ne vziraюtъ, i3 dёlъ rukY є3gw2 ne pomыšlsюtъ. U5bo plэneni bhša lю1dіe moi2, za є4že ne vёdэti i4mъ gDa, i3 mn0žestvo bhstь mertvыhъ glada radi, i3 žaždы vodnhz. I# razširi2 ѓdъ dyšu svoю2, i3 razverze ўstA svo‰, є4že ne prestati: i3 sni1dutъ slavnіi, i3 veli1cыi, i3 bogatіi, i3 gubi1teli i4hъ, i3 veselsйsz vъ nemъ. I# smiri1tsz čelovёkъ, i3 njbezčestitsz myžъ, i3 džči vыsokoglsdaющіi smirstsz. I# voznesetsz gDь savaHfъ vъ sudЁ, i3 bGъ s™hй proslavitsz vъ pravdэ.

Prokjmenъ, pal0mъ k7ѕ, glasъ G:

GDь prosvэщenіe moE, i3 sp7si1telь m0й, kogw2 ўboю1sz;

Stjhъ: GDь zaщi1titelь životA moegw2, t kogw2 ўstrašysz;

Vo vt0rnikъ večera, Stіhi6rы gospodi1na їHsifa, glasъ №:

Pod0benъ: Prehvalьnіi m§nicы:

Na krtЁ rasprosterlъ є3si2 hrtE, prečctэi rycэ tvoi2, sobiraz koncы2. Tёmže zovy ti: rastočennый ќmъ m0й soberi2, plэnennый, vlek0mый strastьmi2, i3 stradanій tvoi1hъ džbщnika mS pokaži2, vozderžanіemъ vsego2 njčiщena.

Dёti njbostri1vъ i3nogdA p0stъ, pokazA silьnёйšыz, ćkože pi1šetsz, ngnS palsщagw. Smirennaz dušE moS posti1sz, vžigaющi vъ sebЁ vLčnee vozlюblenіe, i4mže byduщіz vozm0žeši i3zbэžati geennы, i3 str†sti popali1ti vsep†gubnыz.

I$na stіhi1ra gospodi1na fe0dwra, glasъ G:

Pod0benъ: D0blіi m§nicы:

Vremz veseloe postA, tёmže čistotы2 svэtovi1dnыz, i3 lюbvE či1stыz, mltvы svэtozarnыz, i3 vsskіz i3nhz dobrodёteli nashtivšesz bogatnw, svёtlw vozopіi1mъ: krte hrt0vъ vses™hй, vozrasti1vый sladostь ži1zni, vsёhъ či1stыmъ serdcemъ tebЁ pokloni1tisz spod0bi nasъ, njčiщenіe namъ daS i3 velію mlctь.

I# minei tri2. Prokjmenъ, pal0mъ k7z, glasъ ѕ7:

Sp7si2 gDi lю1di tvo‰, i3 blgoslovi2 dostosnіe tvoE.

Stjhъ: Kъ tebЁ gDi, vozzovY b9e m0й.

BыtіS čtenіe. (GlavA d7, st. }-є7i.)

RečE kaіnъ ko ѓvelю bratu svoemY: p0йdemъ na p0le. I# bhstь vnegdA bhti i5mъ na p0li, vostA kaіnъ na ѓvelz brata svoego2, i3 ўbi2 є3go2. I# rečE gDь bGъ ko kaіnu: gdЁ є4stь ѓvelь bratъ tv0й; i3 rečE, ne vёmъ: є3dA stražъ bratu moemY є4smь ѓzъ; I# rečE gDь: čto2 sotvori1lъ є3si2 sіE; glasъ kr0ve brata tvoegw2 vopіetъ ko mnЁ t zemli2. I# nhnэ pr0klztъ tы2 na zemli2, ćže razverze ўstA svo‰, prіsti kr0vь brata tvoegw2 t ruki2 tvoeS. E#gdA dёlaeši zemlю, i3 ne priloži1tъ si1lы svoeS dati tebЁ: stensй, i3 trzshйsz bydeši na zemli2. I# rečE kaіnъ ko gDu bGu: vsщšaz vinA moS, є4že njstavitisz mi2. Ѓщe i3zg0niši mS dnesь t licA zemli2, i3 t licA tvoegw2 skrhюsz, i3 bydu stenS i3 trzshйsz na zemli2, i3 bydetъ vsskъ njbrэtazй mS, ўbіetъ mS. I# rečE є3mY gDь bGъ: ne takw, vsskъ ўbi1vый kaіna, sedmi1ždы tmsti1tsz. I# položi2 gDь bGъ znamenіe na kaіnэ, є4že ne ўbi1ti є3gw2 vsskomu njbrэtaющemu є3go2.

Prokjmenъ, pal0mъ k7i, glasъ z7:

GDь krёpostь lю1demъ svoi6mъ dastъ, gDь blgoslovi1tъ lю1di svo‰ mi1romъ.

Stjhъ: Prinesi1te gDvi shnove b9іi:

Pri1tčeй čtenіe. (GlavA є7, st. №-є7.)

Shne, moeй premydrosti vnimaй, kъ moi6mъ že slovesє1mъ prilagaй ќho tvoE. Da sohrani1ši mhslь blgyю: čyvstvo že moi1hъ ўstenъ zapovёdaetъ tebЁ. Ne vnimaй ѕlёй ženЁ: medъ bo kapletъ t ўstenъ ženы2 bludni1cы, ćže na vremz naslaždaetъ tv0й gortanь: Poslэdi1 že gorčae želči njbrsщeši, i3 i3z8wщrenu pače mečA nboю1du nstrA. Bezymіz bo n0zэ nizv0dztъ ўpotreblsющihъ ю5 so smertію vo ѓdъ, stwph že є3S ne ўtverždaюtsz: Na puti1 bo živHtnыz ne nah0ditъ, zabluždє1nna že tečє1nіz є3S i3 neblgoraz{mna. Nhnэ u5bo shne, poslyšaй menE, i3 ne trinovenna sotvori2 mo‰ slovesA: Daleče t neS sotvori2 pytь tv0й, i3 ne pribli1žisz kъ dveremъ domHvъ є3S: Da ne predastъ i3nы6mъ životA tvoegw2, i3 tvoegw2 žitіS ne mlctivnыmъ. Da ne nashtztsz i3nji tvoeS krёposti, tvoi1 že trudы2 vъ d0mы čuždhz vni1dutъ. I# raskaešisz na poslёdokъ tv0й, є3gdA i3strytsz plHti tёla tvoegw2, i3 rečeši: Kakw voznenavi1dэhъ nakazanіe, i3 t njbličenій ўkloni1sz serdce moE; Ne poslyšahъ glasa nakazyющagw mS, i3 ko ўčaщemu mS ne prilagahъ ќha moegw2: Vmalэ bёhъ vo vsskomъ ѕlЁ posredЁ cRkve i3 s0nmiщa. Shne, pjй v0dы t tvoi1hъ sosydwvъ, i3 t tvoi1hъ kladencє1vъ i3st0čnika.

Na stіh0vnэ samoglasenъ dnE, Glasъ G:

Pl0tію raspnhйsz gDi, i3 sъ sob0ю raspnhй vethago našego čelovёka, kopіemъ že probodenъ vъ rebra, i3 čelovэkogubi1telz sprobodhй ѕmjz, prigvozdi2 kъ strahu tvoemY plHti mo‰, i3 lюb0vію tvoeю ўzzvi2 moю2 dyšu: da tvoю2 sozercaz strtь, vozderžnw soveršY postA njpredэlenіe, ne t0čію črevo, no i3 drug‡z grэhA vh0dы ўderžavaz: sokrušenіe že serdca, i3 dyha smirenіe požrY tebЁ, nj preždebhvšihъ moi1hъ sogrэšenіihъ, t ni1hže mS i3zbavi člvэkolю1bče. Dvaždы.

M§nčenъ: Prbr0cы, i3 ґpcli hrtHvы, i3 m§ncы, nauči1ša pёti trbcu є3dinosyщnuю, i3 prosvэti1ša kzhki zablyždšыz, i3 džbщniki ѓgGlwvъ sotvori1ša shnы čelovёčєskіz.

Slava, i3 nhnэ, krtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: Velіz m§nkъ:

Vi1dzщi i3z8 tebE r0ždšagosz vsenepor0čnaz, vi1szщa na drevэ, rыdala є3si2 vopію1щi: prevozželёnnoe moE čado, gdЁ tvoS zaйde dobr0ta svэton0snaz, ćže ўdobri2 čelovёčeskoe є3stestvo2;

Vъ sredu vtorhz sedmi1cы na ќtreni, trbčnы.

Po №-mъ stіhosl0vіi sэdalьnы krtnы nsmoglasnika. Po v7-mъ že stіhosl0vіi sэdalьnы nastosщыz, glasъ №:

HrtE, na krtЁ prostersz, ўmertvi1lsz є3si2, ўmertvi1vый vragA i3 načaloѕl0bnago ѕmjz, njživi1vъ že ўgrыzenіemъ džnagw ўmeršыz. Tёmže molю1sz: ўmerщvlennuю dyšu moю2 sp7se njživi2, vъ mltvэ i3 postЁ kъ tebЁ vziraющuю. Dvaždы.

KrtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: Ćkw vi1dэ na krtЁ ѓgnica, tebE ѓgnca vi1szщa hrtE, posredЁ ѕlodёєvъ, vopіsše slezsщi, i3 g0rcэ rыdaющi: čado lюbeznэйšee, čto2 zri1moe čydo; m™i prečctaz, živ0tъ vsemjrnый, sіE predreklA є3si2, poznaetsz.

Po G-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ G.

Pod0benъ: KrasotY dёvstva:

Pёsneй trub0ю vostrybimъ, denь nar0čitый prohodsщe, vozderžanіz vremz, i3 vozzovemъ vopію1щe: sіE ži1znь našu vъ mjrэ prorasti2, ўvzdi1všee nevozderžanіz strastь. Si1loю krtA tvoegw2 hrtE sl0ve, vъ semъ rabы6 tvo‰ sohransй. Dvaždы.

KrtobGor0dičenъ: Pon0snuю щedre smertь raspstіemъ v0leю preterpёlъ є3si2: є3g0že r0ždšaz tS hrtE zrsщi, ўzzvlsšesz ўtr0boю, bію1щi bo sz materski rыdaše: є3sže mltvami, radi blgoutr0bіz mlcti tvoeS ўщedri, i3 sp7si2 mjrъ vzemlzй grёhъ mjra.

KanHnъ minei, i3 nastosщыz tripёsncы po či1nu i4hъ, i3 stіhosl0vitsz pёsnь. Gospodi1na їHsifa. Glasъ №.

Pёsnь G:

Їrm0sъ: Da ўtverdi1tsz serdce moE:

Na krtЁ dl†ni rasprosterlъ є3si2, prostertыz drevle ruki2 ґdamovы kъ razymnomu sadu, temlz grёhъ, za miloserdіe щedr0tъ, sl0ve b9ій preblgjй.

Ўtverdi2 moE pomыšlenіe, koleblemoe zavistію ѕmjz: strasteй navedє1nіz, tvoeю strastію tženi2 postradavый, i3 bezstrastіe vBrnыmъ darovavый.

P0stnaz blgodatь vozsіS, nevozderžanіz tьmY tgonsщaz: sE blgoprіstnoe vremz, i3 denь sp7si1telьnый, pokasnіz pokažemъ plodы2, i3 ži1vi bydemъ.

BGor0dičenъ: Padaющihъ i3spravlenіe, slasteй stremni1noю padša mS, i3 grэhi2 lю1tыmi vpadša vъ prHpasti, vozdvi1gni čctaz, i3 kъ ži1zni nastavi.

I$nый gospodi1na fe0dwra, glasъ G.

Їrm0sъ: Ўtverdi2 gDi serdcA n†ša:

Ўtverdi2 gDi serdcA n†ša tvoi1mъ krt0mъ, ne ўklonstisz t tebE vъ slovesA luk†vaz, i3 vъ dэ‰nіz skvє1rnaz.

Strastь tvoю2 vLko, nb7o i3 zemlS čyvstvuющe, i3zmэnshusz ćvэ, cRS vsёhъ tS pokazyющe voi1stinnu.

Trbčenъ: Ravnočestnaz, beznačalьnaz vses™az trbce, životvorsщaz i3 načalosvёtlaz є3di1nice, dž§e, i3 sn7e, i3 dš7e, sp7si2 mS.

BGor0dičenъ: BGom™i bezmyžnaz, raždaeši є3di1na bGa, ne i3stli1vši dёvstva čistotY, no prebыvaeši čctaz, ćkože bыlA є3si2 prežde ržctvA.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

Bagrsnэй ri1zэ tvoeй, gv0zdію i3 krtY, gybэ že i3 kopію2 ї}se poklansюsz, i3 vospэvaю njživi1všago vs‰.

Katavasіa.

Їrm0sъ: Ўtverdi2 gDi serdcA n†ša, i3 prosvэti2 kъ tvoemY pэsnosl0vію, є4že slaviti tS sp7se vo vёkъ vёka.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Pэsnosl0vcы:

So bezzak0nnыmi vmэni1tisz, za mn0žestvo mlcti i3zv0livый, mo‰ grэhi2 zagladi, ćkw da vёroю tS slavlю vo vs‰ vёki.

GrэhHvъ moi1hъ rukopisanіe tvoi1mъ razderi2 kopіemъ, i3 serdca moegw2 bolBzni ўvračyй gDi, ўszvlennagw strэlami ѕl0bы lukavыhъ demonwvъ.

NJmračennoe serdce moE grэh0mъ, i3zbavlenіemъ tvoi1mъ njmhй, i3stekšeю i3z8 rebrъ kr0vію hrtE m0й, da tS slavlю vo vs‰ vёki.

BGor0dičenъ: Nevozdёlannw prozsbšaz nb7esnый klasъ, pitaющago b9estvennoю si1loю vssčєskaz dv7o, nashti ѓlčuщuю smirennuю dyšu moю2.

I$nый.

Їrm0sъ: Vъ plamenь ko ntrokHmъ:

Raduйsz krte, i4mže poznasz є3di1nыmъ mgnovenіemъ razb0йnikъ bGosl0vecъ, vzыvazй: pomzni2 mS gDi, vo crtvіi tvoemъ, є3gHže časti džbщniki nasъ pokaži2.

Tы2 probodenъ plamennoe nryžіe tvraщaeši hrtE, i3 čelovёkwmъ tverzaeši paki raй: v0nьže vhodsщe, tvoeS bezsmertnыz ži1zni pri1snw naslaždaemsz.

Blgoslovi1mъ nc7A, i3 sn7a, i3 s™ago d¦a, gDa.

Trbčenъ: So nc7emъ sn7u pokloni1msz, i3 d¦u s™0mu vo є3di1nomъ suщestvЁ, nem0lčnw zovyщe brennыmi ўstы2: slava vъ vhšnihъ bGu vъ trbcэ.

BGor0dičenъ: Ntrokoraždaeši dёvstvuющi,є3di1na bGoblgodatnaz, tainstvo veli1koe, strašnoe čydo: bGa bo rodilA є3si2 voploщenna, sp7sa mjra.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

Krte hrt0vъ ўpovanіe koncє1vъ, preiti2 namъ tvoi1mъ njkormlenіemъ ti1hw, puči1nu d0bragw postA spod0bi, sp7saz t trevolnenіz pregrэšenій.

Hvalimъ, blgoslovi1mъ, poklansemsz gDvi:

Їrm0sъ: Vъ plamenь ko ntrokHmъ є3vrє1йskimъ snizšedšago, b9іeю si1loю, i3 ćvlьšagosz gDa, sщ7ennicы blgoslovi1te i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Živoprіemnый i3st0čnikъ:

Posti1vsz є3lіsseй voskRsi2 ўmerša džtročiщa, ćkože є4stь pi1sano: i3 mы2 postsщesz, plotsk†z mudrov†nіz ўmertvi1ti vёrnіi potщi1msz, da ži1znь tamw poluči1mъ.

Ўvы2 mnЁ dušE, strašnoe sudi1liщe, i3 sudіino2 strašnoe i3zrečenіe! Potщi1sz pokaйsz, hrtY primiri1sz, tebE radi na krtЁ povёšennomu, i3 i3zbavlьšemu vBrnыz njsuždenіz.

Pokasnіz mi2 dvє1ri tverzi, strasteй moi1hъ vh0dы zatvori2, razb0йniku vh0dъ raйskій blgovh0denъ pokazavый hrtE, tvoi1mъ raspstіemъ, da slavlю tvoю2 blgostь.

BGor0dičenъ: Ćkw vo glubinY ѕl0bы tverženъ є4smь, i3 pomыšlenьmi soproti1vnыmi njburevaюsz, demonwmъ povinyzsz, slastьmi2 poraboщenъ shй: pomozi2 mi2 čctaz dv7o m™i, ko sp7senіz puti2 nastavlsющi mS.

I$nый.

Їrm0sъ: Na sіnaйstэй gorЁ:

Predalsz є3si2 v0leю, i3 privelъ є3si2 sebE ўbjйcamъ, sudi1liщu predstalъ є3si2 bіemь, t rykъ ±že sozdalъ є3si2: raspztъ bhlъ є3si2 i3 poryganъ, probodenъ bhlъ є3si2 gDi, postradalъ є3si2 pl0tію, vs‰ preterpёvъ mlctivnw, da sp7seši nы2.

ЃgGlьstіi sob0ri vostrepetaša, vi1dzщe tS na krtЁ, svэti6la svёtъ skrhša, i3 trzsašesz zemlS, kolebahusz vs‰ dosaždenіemъ tvoi1mъ gDi, b9estvennыmi tvoi1mi strtьmi2 sodёlalъ є3si2 namъ b9e sp7senіe.

Trbčenъ: Suщestv0mъ є3di1nica є4stь nesэk0ma, preb9estvennaz trbce, soedinsema є3stestv0mъ, dэli1tsz li1cы sv0йstvennw: nesэk0ma bo sэčetsz, є3di1no syщi troi1tsz: sі‰ nc7ъ є4stь, sn7ъ, i3 d¦ъ živhй, soblюdaющaz vsE.

BGor0dičenъ: Dэtor0dnuю dv7u kto2 slhša, i3 m™rь bez8 myža; mRje soveršaeši čydo: no skaži1 mi, kakw; ne i3spыtyй glubi1nъ dэtor0dіz: sіE vsei1stinno, pače čelovёčeskagw ўmA postiženіe.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

Tvoeю ćzvoю vsi2 i3scэli1homsz t strasteй grэhHvъ: na krtё bo vzstъ bhvъ, njstrupi1lъ є3si2 načaloѕl0bnika vragA: no newsuždennы nasъ spod0bi, i3 voskrnіe dosti1gnuti, soverši1všыz p0stnoe vremz.

Їrm0sъ: Na sіnaйstэй gorЁ vi1dэ tS vъ kupinЁ mwmseй, newpalьnw džgnь b9estvA začenšuю vo črevэ, danіi1lъ že tS vi1dэ g0ru nesэk0muю, žezlъ prozsbšій, i3saіa vzыvaše, t k0rene dv7dova.

Svэti1lenъ glasa.

Na stіh0vnэ samoglasenъ, glasъ z7:

Krt0mъ tvoi1mъ gDi razruši1vый smertь, navedšuюsz vъ mjrъ dreva radi snёdi, ю4že treklъ є3si2 vъ rai2: samъ ќbw post0mъ nastosщimъ nasъ i3zbavi vsskіz slasti dušetlёnnыz, i3 spod0bi dёlati prebыvaющee brašno vъ živ0tъ vёčnый: da poluči1mъ vэncє1vъ netlBnnыz sladwsti, ±že ўgot0valъ є3si2 i4stinnыmъ p0stnikwmъ, m0limsz. Dvaždы.

M§nčenъ: Svэti6la kvi1šasz vselennыz, vsehvalьnіi strtoterpcы, hrtY vopію1щe: gDi, slava tebЁ.

Slava, i3 nhnэ, krtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: Ne ktomY vozbransemi:

Na drevэ prigvoždena tS v0leю, ćkw vi1dэ vsenepor0čnaz, rыdaющi posše deržavu tvoю2 gDi.

Na ѕ7-mъ časЁ troparь prbr0čestva, glasъ ѕ7:

Vhšnій na nb7sёhъ živhй: sozdavый vsskoe dыhanіe, sp7si1 nы b9e: na ts bo ўpovahomъ sp7se našъ.

Prokjmenъ, pal0mъ k7f, glasъ є7:

Kъ tebЁ gDi vozzovY, i3 kъ bGu moemY pomolю1sz.

Stjhъ: VoznesY tS gDi, ćkw pod8slъ mS є3si2.

Prbr0čestva i3saіina čtenіe. (GlavA є7, st. ѕ7i-k7є.)

Voznesetsz gDь savaHfъ vъ sudЁ, i3 bGъ s™hй proslavitsz vъ pravdэ: I# ўpasytsz rashiщennіi ćkw ю3ncы2, i3 pustы6ni plэnennыhъ ѓgncы pozdstъ. G0re privlačaющыmъ grэhi2 ćkw ќžemъ d0lgimъ, i3 ćkw i4ga ю4nična remenemъ bezzakHnіz svo‰, Glag0lющыmъ: sk0rw da pribli1žatsz, ±že sotvori1tъ, da vi1dimъ, i3 da prіi1detъ sovёtъ s™agw ї}leva, da razumёemъ. G0re glag0lющыmъ lukavoe d0broe, i3 d0broe lukavoe, polagaющыmъ tьmY svёtъ, i3 svёtъ tьmY, polagaющыmъ g0rьkoe sladkoe, i3 sladkoe g0rьkoe. G0re, i5že mydri vъ sebЁ sami1hъ, i3 pred8 sob0ю razymni. G0re krBpkimъ vašыmъ, vіno2 pію1щыmъ, i3 velьm0žamъ rastvorsющыmъ sіkerъ: NJpravdaющыmъ nečesti1va darHvъ radi, i3 є4že є4stь prvdnoe prvdnagw vzemlющыmъ t negw2. Segw2 radi ćkože sgori1tъ tr0stь t ќglіz džgnennagw, i3 sožžetsz t plamene razgorёvšagwsz, k0renь i4hъ ćkw perstь bydetъ, i3 cvёtъ i4hъ ćkw prahъ vzhdetъ: ne voshotёša bo zak0na gDa savaHfa, no sl0vo s™agw ї}leva razdraži1ša. I# voz8zri1sz gnёvomъ gDь savaHfъ na lю1di svo‰, i3 naloži2 ryku svoю2 na ni1hъ, i3 porazi2 i4hъ: i3 razdraži1šasz g0rы, i3 bhša trypi i4hъ ćkw gn0й posredЁ puti2. I# vo vsёhъ si1hъ ne tvrati1sz ćrostь є3gw2, no є3щE rukA є3gw2 vыsokA.

Prokjmenъ, pal0mъ l, glasъ ѕ7:

Na tS gDi ўpovahъ, da ne postыžysz vo vёkъ.

Stjhъ: Pravdoю tvoeю i3zbavi mS, i3 i3zmi1 mz.

Vъ sredu v7-z sedmi1cы večera, na GDi vozzvahъ postavimъ stіhHvъ ‹: i3 poemъ nastosщій samoglasenъ dvaždы, i3 m§nčenъ, i3 podHbnы G.

Samoglasenъ, glasъ №:

D¦0vnый, bratіe, vzemše p0stъ, ljzhkomъ ne glag0lite lьsti6vnaz, nižE polagaйte pretыkanіz bratu vъ soblaznъ: no pokasnіemъ prosvэti1vše duši2 svэщY slezami, vozopіi1mъ hrtY njstavi namъ grэhopadє1nіz n†ša, ćkw člvэkolю1becъ.

M§nčenъ: Vsehvalьnіi m§ncы, vasъ ni zemlS potai1la є4stь, no nb7o prіstъ: tverz0šasz vamъ r†йskaz vratA i3 vnytrь bhvše, dreva ži1zni naslaždaetesz, hrtY moli1tesz, darovatisz dušamъ našыmъ mi1ru, i3 velіeй mlcti.

I$nы stіhi6rы gospodi1na їHsifa, glasъ G.

Pod0benъ: Velіz krtA:

B9estvennыhъ ґpclъ gDi molenьmi, p0stnoe vremz d0brэ namъ soverši1ti, ўmilenіemъ p0mыsla spod0bi, ćkw blgъ blgoutr0bne, da sp7saemi tS proslavlsemъ vsi2.

Pod0benъ: Veli1koe i3 strašnoe tvoE gDi prišestvіe, vъ nemže sэdS sydъ pravednый sotvori1ši, da ne ќbw njsydiši mS njsuždennago: no ćkw bGъ poщadi1 mz, ґpclъ tvoi1hъ blgoprіstnыmi mltvami.

I$na stіhi1ra gospodi1na fe0dwra, glasъ ѕ7.

Pod0benъ: Vsю2 tloži1vše:

HrtHvы ґpcli, zemnы6mъ svэti6la, sokrHviщa mіrobwgatnaz, vsemydragw razuma bGa našegw: vasъ poю1щыz i3skušenій i3zbavite s™hmi vašimi mltvami, i3 vremz namъ p0stnoe provodi1ti ю4nošeski podaю1щi vъ mi1rэ ži1znь našu: da blgoug0dnw predvari1vše strtь hrt0vu, so derznovenіemъ prin0simъ pBnіz bGu našemu.

I# vъ minei d7. Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Prokjmenъ, pal0mъ la, glasъ ѕ7:

Veseli1tesz nj gDэ, i3 raduйtesz prvdnіi.

Stjhъ: Blženi, i4hže njstavišasz bezzakHnіz.

BыtіS čtenіe. (GlavA d7, st. ѕ7i-k7ѕ.)

I#zhde kaіnъ t licA b9іz, i3 vseli1sz vъ zemlю najdъ, prsmw є3demu. I# poznA kaіnъ ženY svoю2, i3 začenši rodi2 є3nHha: i3 bЁ zi1ždzй gradъ, i3 i3menovA gradъ vo i4mz shna svoegw2, є3nHhъ. Rodi1sz že є3nHhu gaіdadъ, i3 gaіdadъ rodi2 malelei1la: i3 malelei1lъ rodi2 mafusala: mafusalъ že rodi2 lameha. I# vzS sebЁ lamehъ dvЁ žєnы2: i4mz є3di1noй ґdA, i3 i4mz vtorёй sellA. I# rodi2 ґdA їwvi1la: seй bsše ntecъ živyщihъ vъ selenіihъ skotopitateleй. I# i4mz bratu є3gw2, їuvalъ: seй bsše pokazavый pэvni1cu, i3 gysli. Sella že i3 taz rodi2 f0vela, seй bsše mlatobjecъ, kovačь mёdi i3 želёza: sestra že f0velova, noemA. Reče že lamehъ svoi6mъ ženamъ: ґdA i3 sellA, ўslhšite glasъ m0й žєnы2 lamehwvы, vnuši1te mo‰ slovesA: ćkw myža ўbi1hъ vъ ćzvu mnЁ, i3 ю4nošu vъ strypъ mnЁ. Ćkw sedmi1ceю tmsti1sz t kaіna, t lameha že sedmьdesztь sedmi1ceю. Pozna že ґdamъ є4vu ženY svoю2, i3 začenši rodi2 shna, i3 i3menovA i4mz є3mY si1fъ, glag0lющi: voskresi1 bo mi2 bGъ sёmz drug0e, vmёstw ѓvelz, є3g0že ўbi2 kaіnъ. I# si1fu bhstь shnъ: i3menova že i4mz є3mY є3nHsъ, seй ўpovA prizыvati i4mz gDa bGa.

Prokjmenъ, pal0mъ lv, glasъ №:

Bydi gDi mlctь tvoS na nasъ, ćkože ўpovahomъ na tS.

Stjhъ: Raduйtesz prvdnіi nj gDэ:

Pri1tčeй čtenіe. (GlavA є7, st. є7-k7g. GlavA ѕ7, st. №-G.)

Shne, pjй v0dы t svoi1hъ sosydwvъ, i3 t tvoi1hъ kladencє1vъ i3st0čnika: Da preizlivaюtsz tebЁ v0dы t tvoegw2 i3st0čnika, vo tvoi1 že puti6 da proish0dztъ tvo‰ v0dы. Da bydutъ tebЁ є3di1nomu i3mBnіz, i3 da nikt0že čyždь pričasti1tsz tebЁ. I#st0čnikъ tvoeS vodы2 da bydetъ tebЁ tv0й, i3 veseli1sz sъ žen0ю ćže t ю4nosti tvoeS. E#lenь lюbvE, i3 žrebS tvoi1hъ blgodateй da besёduetъ tebЁ, tvos že da pred8i1detъ tebЁ, i3 da bydetъ sъ tob0ю vo vssko vremz: vъ dryžbэ bo seS sprebыvazй, ўmn0ženъ bydeši. Ne mn0gъ bydi kъ čuždeй, nižE njb8stъ bydi njb8stіi ne tvoeS. Pred8 nči1ma bo sytь b9іima putіE myža, vs‰ že tečє1nіz є3gw2 naziraetъ. Zakonoprestuplє1nіz myža ўlovlsюtъ: pleni1cami že svoi1hъ grэhHvъ kjйždo zatzzaetsz. Seй skončavaetsz sъ nenakazannыmi: t mn0žestva že svoegw2 žitіS i3zveržetsz, i3 pogibaetъ za bezymіe.Shne, ѓщe poruči1šisz za tvoego2 dryga, predasi tvoю2 ryku vragY. Sёtь bo krэpkA myžu svoi2 ўstnЁ, i3 plэnsetsz ўstnami svoi1hъ ќstъ. Tvori2 shne, ±že ѓzъ zapovёdaю ti2, i3 sp7saйsz.

I# ѓbіe preždewsщ7ennaz lіturgja.

Vъ četvert0kъ vtorhz sedmi1cы s™agw postA.

Na ќtreni, trbčnы glasa. Po №-mъ stіhosl0vіi sэdalьnы ґpclьskіz nsmoglasnika, sъ bGor0dičnыmъ. Po v7-mъ že stіhosl0vіi glag0lemъ nastosщыz sэdalьnы, glasъ G.

Pod0benъ: KrasotЁ dv7stva.

Hrt0sъ lozA krasnaz, grHzdіz vasъ prinesE, sladostь sp7si1telьnuю napasющыz zemli2, ґp0stoli bGon0snіi: tёmže mS i3zbavite slasteй pіsnstva, molю1sz, strui6 ўmilenіz duši2 moeй daruющe vъ b9estvennэmъ poщenіz dni2: ćkw da spassz živ0tъ polučY.

Slava, t0йže. I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Mlcrdіz tvoegw2 bogatstvo bezmёrnoe, i3 mogytstva tvoegw2 deržavu neprebori1muю prіemlz vo ќmъ, pritek0hъ kъ kr0vu tvoemY, sk0rbію soderži1mь, i3 lю1tэ nedoumэvaz, zovY i3z8 glubinы2 moegw2 serdca so slezami: dv7o bcde, pomogaй mi2, є3di1na mjru predstatelьstvo.

Po G-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ ѕ7.

Pod0benъ: GDi predstosše:

GDi blgouvёtlivъ bydi namъ, vъ sіE b9estvennoe vremz, slezы toči1ti tebЁ t serdca spod0bi vsegdA, ko tmovenію skvernъ duševnыhъ, i3 kъ prozzbenію s™hhъ zapovэdeй: ćkw da si1ce postsщesz, dost0йnw blgougodi1mъ tebЁ, i3 vsečestnyю tvoю2 strtь vsBmъ vi1dэti blgoizv0li, mltvami tvoi1hъ mіrospasi1telьnыhъ ґpclъ, slava tebЁ.

Slava, t0йže. I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Mlcrdіz i3st0čnikъ prečctaz, čctnaz dv7o m™i bcde, bogatnw na nы2 čctaz i3zleй, i3 daruй namъ sogrэšenій njstavlenіe: th bo є3si2 predstatelьstvo naše i3 b9estvennый pokr0vъ.

KanHnъ minei, i3 nastosщій tripёsnecъ gDi1na їHsifa. Glasъ G.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: E#dA vъ rэkahъ prognёvaešisz:

Pіsnstvo slasteй dušetlёnnыhъ ўgasi1vše, ўmilenіz pitіemъ, postA radi ўgobzi1msz.

Posti1sz dušE nevozderžanіz snёdi, nasladi1sz d0brыhъ vidёnьmi, da vhšnюю trapezu ўluči1ši.

Ќglіe ngnS neveщestvennagw syщe, popali1te strasteй moi1hъ veщestvo2, b9estvennіi ґpcli sp7swvы.

BGor0dičenъ: Pl0tь hrtY t tvoeS vzai1mъ davšaz, ўmertvi2 pl0ti moeS str†sti, žiznorodi1telьnice čctaz dv7o.

I$nый tripёsnecъ gospodi1na fe0dwra. Glasъ ѕ7.

Їrm0sъ: Ўslhša prbr0kъ prišestvіe tvoE gDi:

Dvoenadesstice ґpclwvъ, petre, pavle, їakwve i3 їwanne, ґndree, varfolomee, fіljppe, fwmo2 i3 matfee i3 їakwve, sъ sjmwnomъ i3 їydoю, mltvы sotvori1te hrtY, sp7sti1sz namъ.

Mrє1ži ўčenій vvergše vъ m0re žitіS strannw, kъ trіemъ sto2 i3 pztьdesstъ, taйnw kzhki ćkw rы6bы prežde ўlovi1ste, sі‰ ko gDu privedše s™ji ґpcli.

Trbčenъ: Sn7a t nc7A i3 d¦a slavlю, ćkw t s0lnca svёtъ, i3 lučY. džvagw ќbw roždestvennэ, zanE i3 roždenіe: džvagw že proish0dnэ, zanE i3 proishoždenіe, sobeznačalьnuю b9estvennuю trbcu, poklansemuю t vsskіz tvari.

BGor0dičenъ: Dv7o mladenca rodi1všaz, i3 čistotY soblю1dšaz, čctaz tы2 kvi1lasz є3si2, bGa r0ždši i3 člvёka, є3di1nago togo2 vo nboю2 zr†ku: čydo tvoE dv7o m™i, ўžasaetъ vsskій slyhъ i3 p0mыslъ.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

Vы2 є3stE svёtъ mjru, ćkože vamъ rečE hrt0sъ, sіsnіemъ sl0va: no moli1tesz ґpcli, velikodyšnw preprovodi1ti namъ p0priщe vozderžanіz, i3 pokloni1tisz togw2 voskrnію.

Їrm0sъ: Ўslhša prbr0kъ prišestvіe tvoE gDi, i3 ўbossz, ćkw h0щeši t dv7ы rodi1tisz, i3 čelovёkwmъ kvi1tisz, i3 glag0laše: ўslhšahъ slyhъ tv0й i3 ўboshsz, slava si1lэ tvoeй gDi.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Vъ plamenь ko ntrokHmъ:

Ўmertvi1vsz mn0gimi grэhi2, mertvuю prinošY dyšu vъ žitіi2. Tёmže mS ўщedrite živon0snыmi moli1tvami vašimi bGovi1dcы, ўčenicы2 sp7swvы.

NJb8stъ bhvъ grэhA mgl0ю, ѓdu pribli1žihsz tčaznіz voi1stinnu. Tёmže mS prosvэti1te, s0lnca slavы t†йnыz lučы2, syщe bGovi1dcы.

T strasteй vozderži1sz, i3 spasaйsz dušE strastnaz: tloženіe bo brašenъ, p0stъ neprіstnый, pravэ i4щuщыmъ, ѓщe i3 pregrэšenій i3spravlenіe ne bydetъ.

BGor0dičenъ: KupinY ngnemъ gorsщuю, mwmseй tS predzrsše, dv7o bGomati. Tёmže ўgasi2 moi1hъ strasteй peщь, i3 ngnS geennы i3shiti2 i3 sp7si2.

I$nый.

Їrm0sъ: E#g0že vHinstva:

I#z8 їakwva ćkw dvanadesztokolёnnoe, ґpclъ i3z8 tebE drugaz dvoenadesstica kvi1sz hrtE vъ mjrэ, є4юže trodi1sz vsskій vёrnый vъ sl0vэ, tebE vospэvazй vo vёki.

Mhslennagw faraHna kolesni6cы potopi1vše taйnэ, ćkw vъ čermnёmъ, lю1di gDni kъ zemli2 bGovёdэnіz i3zved0ste poю1щыz, ґpcli, vo vёki.

Blgoslovi1mъ nc7A, i3 sn7a, i3 s™ago d¦a, gDa.

E#di1nago bGa po suщestvY čtY, tri2 v3post†si poю2 njpredэli1telьnэ, i4nыz, no ne i4nakwvыz, poneže b9estvo2 є3di1no vъ trіehъ li1cэhъ: i4bo nc7ъ, i3 sn7ъ, i3 b9estvennый d¦ъ.

BGor0dičenъ: I#z8 svэtlёйšagw čreva tvoegw2 prošedъ, ćkw ženi1hъ i3z8 čert0ga vozsіS hrt0sъ, svёtъ velій syщыmъ vo tьmЁ, i4bo pravdы s0lnce njblistavъ, prosvэti2 čctaz mjrъ.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

HrtHvы tai6nnicы i3 soprest0lьnicы, prilёžnw nj nasъ grёšnыhъ vsegdA molsщіisz, i3 nhnэ moli1te poщenіe vsE či1stэ preiti2.

Hvalimъ, blgoslovi1mъ, poklansemsz gDvi:

Їrm0sъ: E#g0že vHinstva nbcnaz slavztъ, i3 trepeщutъ heruvjmi i3 serafjmi, vssko dыhanіe i3 tvarь, p0йte, blgoslovi1te, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Na sіnaйstэй gorЁ:

Rёki bhvše ґpcli, i3st0čnika ќmnagw, i3 v0du živyю blgoistoči1vše serdcemъ či1stыmъ, moegw2 grэhA strui6 i3zsuši1te mltvami vašimi, i3 ko sp7senіz putє1mъ nastavite.

Grэh0vnaz njburevaetъ byrz nkasnnuю moю2 dyšu, desni1cu ćkw petrY mnЁ prostri2, njkormi1telю blgjй: da mS glubinA ne pokrhetъ tčaznіz, snёdь da ne bydu ki1tu dušetlёnnomu, hrtE mnogomlctive.

Ґpctolьskій li1kъ m0litъ tS ї}se vsecRю2, m0lztъ tS ѓgGlьstіi či1ni za mn0žestvo щedr0tъ, lю1demъ tvoi6mъ podaždь ѕlhhъ i3zbavlenіe, žitіS i3spravlenіe, i3 crtvіz tvoegw2 prisvoenіe.

BGor0dičenъ: Dёvstvo i3 roždestvo2 stek0stasz pače є3stestvA na tebЁ, kovčeže čctnagw njsщ7enіz, m™i dv7o čctaz. Tёmže vёroю vopію1 ti: vsego2 mS njs™i2, vsego2 i3zbavi vsskagw dёйstva strasteй njskorblsющihъ mS.

I$nый.

Їrm0sъ: Bezsёmennagw začatіz:

Vъ mjrэ ćkw bezpl0tnіi, i3 vo pl0ti ćkw ѓgGli, sl0vo є3di1no vъ serdcэ nossщe, privlek0ste kzhki vo hrt0vu є3di1nu vёru, prem{drыz i3 vэt‡i ćkw ю3r0di njbliči1vše razumomъ, vseblžennіi ґpcli.

Petre, vёrы kamenю, i3 njsnovanіe: pavle propovёdniče, i3 ўči1telю kzhkwvъ: sы6na zevedewva, sъ pr0čeю nsmeri1ceю hrtY moli1tesz prilёžnw, blgom0щnw preiti2 namъ poщenіz p0priщe.

Slava: E#di1nagw є3dinorodi1telю, є3dinor0dnagw sn7a dž§e, i3 є3di1ne є3di1nagw svёte, svёta sіsnіe: i3 є3di1nый є3di1nэ є3di1nagw bGa, s™hй dš7e, gDa gDь voi1stinnu shй. Q trbce, є3di1nice s™az, sp7si2 mS bGosl0vzщa tS.

BGor0dičenъ: Čydo ržctvA tvoegw2 ўdivlsetъ mS vsenepor0čnaz, kakw začinaeši bezsёmennw newbыmennago; rcы2, kakw dёvstvueši, r0ždši ćkw m™i; є4že pače є3stestvA vёroю prіemъ, roždennomu pokloni1sz: є3li6ka h0щetъ bo, i3 m0žetъ.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

Si1loю d¦a kъ carє1mъ i3 knzzє1mъ i3zšedše, nikakože ўbosvšesz, ni ngnS, ni mečA, pobэdi1ste vsskuю prelestь, i3 sp7saete čelovёki, voevHdы gDni syщe, vseblžennіi ґpcli.

Їrm0sъ: Bezsёmennagw začatіz ržctvo2 neskazannoe, m™re bezmyžnыz netlёnenъ pl0dъ: b9іe bo roždenіe njbnovlsetъ є3stestvA, tёmže tS vsi2 r0di, ćkw bGonevёstnuю m™rь, pravoslavnw veličaemъ.

Svэti1lenъ glasa.

Na stіh0vnэ samoglasenъ, dvaždы. Glasъ }:

Pokasnіz vremz, i3 ži1zni vёčnыz hodataй namъ є4stь p0stnый p0dvigъ, ѓщe prostremъ ryki vo blgotvorenіe: ničesHže bo takw sp7saetъ dyšu, ćkože podasnіe trebuющыmъ. Mlctыnz rastvorennaz post0mъ, t smerti i3zbavlsetъ čelovёka: sію2 cэlyimъ, є4йže ničt0že ravno, dov0lьna bo є4stь sp7sti2 dyšы našz.

Myčeničenъ: Vъ bronS vёrы njb0lkšesz d0brэ, i3 w4brazomъ krtnыmъ vowruži1vše sebE, v0ini blgom0щnіi pokazastesz, muči1telєmъ myžeski proti1vistesz, i3 dіavolю prelestь potrebi1ste, pobэdi1telє bhvše vэncє1vъ spod0bistesz: moli1tesz hrtY nj nasъ, vo є4že sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ t0йže:

Ѓzъ dv7o s™az bcde, kъ pokr0vu tvoemY pribэgaю, vёmъ, ćkw njbrsщu tob0ю sp7senіe: m0žeši bo čctaz pomoщi1 mi.

Na ѕ7-mъ časЁ troparь prbr0čestva, glasъ №:

Padšыz vozstavi nы2, tvraщšыzsz njbrati2 kъ tebЁ b9e, ćkw člvэkolю1becъ, zemnы6z soderžaй koncы2.

Prokjmenъ, pal0mъ lg, glasъ ѕ7:

Vzыskahъ gDa, i3 ўslhša mS, i3 t vsёhъ skorbeй moi1hъ i3zbavi mS.

Stjhъ: Blgoslovlю2 gDa na vsskoe vremz.

Prbr0čestva i3saіina čtenіe. (GlavA ѕ7 st. №-v7i.)

Bhstь vъ lёto, vъ neže ќmre nzja carь, vi1dэhъ gDa sэdsщa na prt0lэ vыs0cэ, i3 prevoznesennэ, i3 i3sp0lnь d0mъ slavы є3gw2. I# serafjmi stoshu džkrestъ є3gw2, šestь kri1lъ є3di1nomu, i3 šestь kri1lъ drug0mu: i3 dvэmA ќbw pokrыvahu li1ca svo‰, dvэma že pokrыvahu n0gi svo‰, i3 dvэmA letahu. I# vzыvahu drygъ ko drygu, i3 glag0lahu: s™ъ, s™ъ, s™ъ gDь savaHfъ: i3sp0lnь vsS zemlS slavы є3gw2. I# vzssz naddverіe t glasa, i4mže vopіshu, i3 d0mъ nap0lnisz dhma. I# rek0hъ: q nkasnnый ѓzъ, ćkw ўmili1hsz, ćkw čelovёkъ shй, i3 ne či1stы ўstnЁ i3mhй, posredЁ lюdeй neči6stыz ўstnЁ i3myщihъ ѓzъ živY: i3 cRS gDa savaHfa vi1dэhъ nči1ma moi1ma. I# p0slanъ bhstь ko mnЁ є3di1nъ t serafjmwvъ, i3 vъ rucЁ svoeй i3msše ќglь gorsщь, є3g0že kleщami vzstъ t nltarS, I# prikosnysz ўstnamъ moi6mъ, i3 rečE: sE prikosnysz sіE ўstnamъ tvoi6mъ, i3 ti1metъ bezzakHnіz tvo‰, i3 grэhi2 tvo‰ njči1stitъ. I# slhšahъ glasъ gDa glag0lющa: kogo2 poslю2 i3 kto2 p0йdetъ kъ lю1demъ si6mъ; i3 rek0hъ: sE ѓzъ є4smь, posli2 mS. I# rečE: i3di2 i3 rcы2 lю1demъ si6mъ: slyhomъ ўslhšite, i3 ne ўrazumёete: i3 vi1dzщe, ќzrite, i3 ne ўvi1dite: NJdebelё bo serdce lюdeй si1hъ, i3 ўši1ma svoi1ma tsžkw slhšaša, i3 džči svoi2 smэži1ša: da ne kogdA ќzrztъ nči1ma, i3 ўši1ma ўslhšatъ, i3 serdcemъ ўrazumёюtъ, i3 njbratstsz i3 i3scэlю2 |. I# rek0hъ: dok0lэ gDi; i3 rečE: d0ndeže njpustёюtъ gradi, t є4že nenaselє1nыmъ bhti, i3 d0mы, t є4že ne bhti čelovёkwmъ, i3 zemlS njstanetsz pustA. I# posemъ prodolži1tъ bGъ čelovёki, i3 ўmn0žatsz njstavlьšіisz na zemli2.

Prokjmenъ, pal0mъ ld, glasъ ѕ7:

Vostani gDi, i3 vonmi2 sudY moemY.

Stjhъ: Sudi2 gDi njbi1dzщыz mS.

Vъ četvert0kъ v7-z sedmi1cы večera.

Na GDi vozzvahъ, postavimъ stіhHvъ ѕ7, i3 poemъ nastosщыz pod0bnы tri2 tripёsnca, gospodi1na їHsifa. Glasъ d7.

Pod0benъ: Dalъ є3si2 znamenіe:

Vъ rebra probodenъ, i3 na drevэ povёšenъ, ži1znь mnЁ i3stoči1lъ є3si2, ѕl0boю ѕmjz, dreva snэdenіemъ ўmerщvlennomu. Tёmže slavlю tS hrtE, i3 molю2 blgoutr0bіe tvoE: strastє1mъ i3 vostanію pokl0nnika mS pokaži2, ўmilenіemъ soveršaющa p0stnoe p0priщe.

Bolёznь njbravša t sadA, pervosozdannago t raS i3zgnalъ є3si2: prigvozdi1vsz že ćkw čelovёkъ sp7se na drevэ, sego2 vv0diši. Tёmže ti2 zovY i3zbavitelю: t bolёzneй moi1hъ nhnэ mS i3shiti2, post0mъ njči1stivъ mS, i3 pokasnіemъ i3 slezami, ї}se preblgjй, sp7se dyšъ našihъ.

I$na stіhi1ra pod0bna, glasъ є7, gospodi1na fe0dwra:

GDi, pri mwmsei:

GDi, životvorsщій tv0й krtъ vospэvaemъ: seй bo ži1znь vъ mjrэ procvэtE, smertь ўmertvi1vъ: є3g0že tebЁ i3 nhnэ vъ mltvu priv0dimъ: vo dnehъ s™hhъ ўkrэpi1 nы postsщыzsz, i3 daruй na str†sti krёpostь, i3 mjra pobёdnoe, za mn0žestvo mlcti člvэkolю1bče.

I# minei G. Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ.

Prokjmenъ, pal0mъ lє, glasъ d7:

GDi, na nb7si2 mlctь tvoS, i3 i4stina tvoS do džblakъ.

Stjhъ: Pravda tvoS ćkw g0rы b9іz: sudьbы6 tvo‰ bezdna mn0ga.

BыtіS čtenіe. (GlavA є7, st. №-k7d.)

SіS kni1ga bыtіS čelovёča, v0nьže denь sotvori2 bGъ ґdama: po w4brazu b9ію sotvori2 є3go2. Myža i3 ženY sotvori2 i4hъ, i3 blgoslovi2 i4hъ: i3 narečE i4mz є3mY ґdamъ, v0nьže denь sotvori2 i4hъ. Požive že ґdamъ lёtъ dvёstэ tri1desztь, i3 rodi2 shna po vi1du svoemY, i3 po w4brazu svoemY: i3 narečE i4mz є3mY si1fъ. Bhša že dnje ґdamovы, ±že poživE, po є4že rodi1ti є3mY si1fa, lёtъ sedmь sHtъ, i3 rodi2 shnы i3 dщє1ri. I# bhša vsi2 dnje ґdamwvы, ±že poživE, lёtъ devztь sHtъ i3 tri1desztь: i3 ќmre. Požive že si1fъ lёtъ dvёstэ pstь, i3 rodi2 є3nHsa: I# poživE si1fъ, po є4že rodi1ti є3mY є3nHsa, lёtъ sedmь sHtъ i3 sedmь, i3 rodi2 shnы i3 dщє1ri. I# bhša vsi2 dnje si1fwvы, lёtъ devztь sHtъ i3 dvanadesztь: i3 ќmre. I# poživE є3nHsъ lёtъ sto2 devztьdesztъ, i3 rodi2 kaіnana: I# poživE є3nHsъ, po є4že rodi1ti є3mY kaіnana, lёtъ sedmь sHtъ i3 pztьnadesztь, i3 rodi2 shnы i3 dщє1ri. I# bhša vsi2 dnje є3nHsovы lёtъ devztь sHtъ i3 pstь: i3 ќmre. I# poživE kaіnanъ lёtъ sto2 sedmьdesztъ, i3 rodi2 malelei1la. I# poživE kaіnanъ, po є4že rodi1ti є3mY malelei1la, lёtъ sedmь sHtъ i3 čethredesztь, i3 rodi2 shnы i3 dщє1ri. I# bhša vsi2 dnje kaіnanovы, lёtъ devztь sHtъ i3 desztь: i3 ќmre. I# poživE malelei1lъ lёtъ sto2 šestьdesstъ pstь, i3 rodi2 їareda. I# poživE malelei1lъ, po є4že rodi1ti є3mY їareda, lёtъ sedmь sHtъ i3 tri1desztь, i3 rodi2 shnы i3 dщє1ri. I# bhša vsi2 dnje malelei1lovы, lёtъ džsmь sHtъ i3 devztьdesztъ pstь: i3 ќmre. I# poživE їaredъ lёtъ sto2 šestьdesstъ dvA, i3 rodi2 є3nHha. I# poživE їaredъ, po є4že rodi1ti є3mY є3nHha, lёtъ džsmь sHtъ, i3 rodi2 shnы i3 dщє1ri. I# bhša vsi2 dnje їaredovы lёtъ devztьsHtъ i3 šestьdesstъ dvA: i3 ќmre. I# poživE є3nHhъ lёtъ sto2 šestьdesstъ pstь, i3 rodi2 mafusala. Ўgodi1 že є3nHhъ bGu, i3 poživE є3nHhъ, po є4že rodi1ti є3mY mafusala, lёtъ dvёstэ, i3 rodi2 shnы i3 dщє1ri. I# bhša vsi2 dnje є3nHhovы lёtъ tri1sta šestьdesstъ pstь. I# ўgodi2 є3nHhъ bGu, i3 ne njbrэtašesz, zanE preloži2 є3go2 bGъ.

Prokjmenъ, pal0mъ lѕ, glasъ ѕ7:

Poterpi2 gDa, i3 sohrani2 pytь є3gw2.

Stjhъ: Ne revnyй lukavnuющыmъ, nižE zavi1di tvorsщыmъ bezzak0nіe.

Pri1tčeй čtenіe. (GlavA ѕ7, st. G-k7.)

Tvori2 shne, ±že ѓzъ zapovёduю ti2, i3 sp7saйsz: i4deši bo vъ rycэ ѕlhhъ za tvoego2 dryga, bydi ne njslabэvaz: powщrsй že i3 tvoego2 dryga, є3g0že i3sporuči1lъ є3si2. Ne daždь snA tvoi1ma nči1ma, nižE da vozdremleši tvoi1ma vёždoma: Da sp7sešisz ѓki serna t tenetъ, i3 ćkw pti1ca t sёti. I#di2 ko mravію, q lэni1ve, i3 porevnyй, vi1dэvъ puti6 є3gw2, i3 bydi džnagw mudrёйšій. DŽnъ bo ne syщu є3mY zemledёlьcu, nižE nydzщago є3go2 i3myщій, nižE pod8 vladhkoю shй, Got0vitъ vъ žatvu pi1щu, i3 mn0goe vъ lёto tvori1tъ ўgot0vanіe. I#li2 i3di2 ko pčelЁ, i3 ўvёždь, k0lь dёlatelьnica є4stь, dёlanіe že k0lь čestn0e tvori1tъ: є3sže trudHvъ carіe i3 prostji vo zdravіe ўpotreblsюtъ, lюbi1ma že є4stь vsёmi i3 slavna: ѓщe si1loю i3 nemoщnA syщi, (no) premydrostію počtena proizvedesz. Dok0lэ, q lэni1ve, leži1ši; kogda že t snA vostaneši; Malw ќbw spi1ši, malw že sэdi1ši, malw že dremleši, malw že njb8emleši pє1rsi rukama: Pot0mъ že naйdetъ tebЁ ѓki ѕ0lъ pytnikъ ўb0žestvo: skydostь že ѓki blgjй tečecъ. Ѓщe že ne lэni1vъ bydeši, prіi1detъ ćkw i3st0čnikъ žatva tvoS, skydostь že ѓki ѕlhй tečecъ (t tebE) tbэži1tъ. Myžъ bezymenъ i3 zakonoprestypnый h0ditъ vъ puti6 ne bl†gi: T0йže namizaetъ džkomъ, i3 znamenіe daetъ nog0ю, ўči1tъ že pomavanіemъ perstwvъ. Razvraщenno že serdce kuetъ ѕl†z: na vsskoe vremz takovhй mztežы sostavlsetъ gradu. Segw2 radi vnezapu prih0ditъ є3mY pogi1belь, razsэčenіe i3 sokrušenіe neiscёlьnoe. Ćkw raduetsz nj vsёhъ, i5hže nenavi1ditъ bGъ: sokrušaetsz že za nečistotY duši2. DŽko dosadi1telz, ljzhkъ nepravednый, rycэ prolivaющыz kr0vь prvdnagw: I# serdce kuю1щee mы6sli ѕlы2, i3 n0zэ tщaщіisz ѕlo2 tvori1ti, potrebstsz. Razžizaetъ lži6 svidёtelь nepravedenъ, i3 nasыlaetъ sudы2 posredЁ bratій. Shne, hrani2 zak0nы ntcA tvoegw2, i3 ne tri1ni nakazanіz matere tvoeS.

Na stіh0vnэ samoglasenъ dnE. Glasъ є7.

Ne posti1všesz po zapovэdi sozdavšagw, t sadA razuma pervozdannіi, smertь t preslušanіz priplodi1ša, dreva že ži1zni i3 raйskіz sladosti ўstrani1všesz. Tёmže posti1msz vёrnіi t pi1щeй tlёnnыhъ, i3 strasteй vsegubi1telьnыhъ, da t b9estvennagw krtA ži1znь njbhmemъ, i3 so blgoymnыmъ razb0йnikomъ kъ načalьnomu n§estvu vozrati1msz, prіemlющe t hrtA bGa velію mlctь. Dvaždы.

M§nčenъ: NJ zemnhhъ vsёhъ neradi1vše, i3 na m{ki myžeski derznyvše, blžennыhъ nadeždъ ne pogrэši1ste, no nbcnomu crtvію naslBdnicы bhste, vsehvalьnіi m§ncы, i3myщe derznovenіe kъ člvэkolю1bcu bGu, mi1rъ mjrovi i3sprosi1te, i3 dušamъ našыmъ velію mlctь.

Slava, i3 nhnэ, krtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: Raduйsz p0stnikwmъ:

Ѓgnca svoego2, ѓgnica i3nogdA zrsщi kъ zakolenію tщaщasz, ўserdnw poslёdovaše, sі‰ vopію1щi є3mY: kamw i4deši čado moE sladčaйšee hrtE, česw2 radi sk0roe tečenіe sіE, dolgoterpэli1ve, tečeši nelёnostnw; ї}se vozželёnnэйšій bezgrёšne, mnogomlctive gDi, daždь mi2 sl0vo rabЁ tvoeй, sn7e m0й vselюbeznэйšій, ne prezri menE щedre molčA, tS strannw r0ždšuю, b9e vseщedre, daruzй mjrovi velію mlctь.

Vъ pzt0kъ v7-z sedmi1cы, na ќtreni trbčnы glasa. Po №-mъ stіhosl0vіi sэdalьnы krtnы nsmoglasnika, sъ bGor0dičnыmъ. Po v7-mъ že stіhosl0vіi glag0lemъ nastosщыz sэdalьnы, glasъ d7.

Pod0benъ: Sk0rw predvari2

Poщenіemъ vozvыšaющesz t zemnorevni1telьnыhъ strasteй voznesemъ gDa voznesšagosz na krtъ, i3 mjrъ vozvhsivšago. Pіi1mъ vo čyvstvэ ўmilenіz pitіE, prіi1memъ denь vo ўmЁ i3 časъ, v0nьže vёčnomu sudіi2 predstanemъ. Dvaždы.

KrtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: Beznevёstnaz m™i tvoS, ćkw vi1dэ na krtъ tS vozvыšaema, rыdaющi i3 plačuщi sicev†z glag0laše: čto2 n0voe i3 strannoe sіE sn7e m0й čydo; kakw tS bezzak0nnый nar0dъ ko krtY prigvoždaetъ, vsёhъ tS ži1znь, svёta moego2 sladčaйšago;

Po G-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ gospodi1na fe0dwra, glasъ є7.

Pod0benъ: Sіsetъ dnesь:

Sіsetъ gDi, blgodatь krtA tvoegw2, vsю2 vselennuю njblistaющaz, krёpostь bэs0vskuю potreblsetъ, i3 poщenіz tečenіe nhnэ blgoukrašaetъ: vъ nemže ўkrэplsz, pomi1luй nasъ. Dvaždы.

KrtobGor0dičenъ, glasъ t0йže.

Pod0benъ: Sobeznačalьnoe:

Voznesena na drevэ ćkw vi1dэ, r0ždšaz tS m™i kromЁ bolёzneй, i3 rыdaše sъ plačemъ, i3 vzыvaše: ўvы2 mnЁ sladčaйšій sn7e, ўzzvlsюsz nhnэ dušeю, na krtЁ zrsщi tS, posredЁ dvoю2 ѕlodBю, ѓki ѕlodёz prigvoždaema.

KanHnъ minei, i3 nastosщыz tripёsncы po či1nu i4hъ, gospodi1na їHsifa. I# stіhosl0vitsz pёsnь. Glasъ d7.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Nečesti1vіi ne ќzrztъ slavы tvoeS hrtE:

V0leю vLko vozneslsz є3si2 na krtъ, i3 nizverglъ є3si2 vragA: tёmže v0leю nizveržena mS pohotьmi2 vъ pr0pastь, blgoutr0bіemъ tvoi1mъ i3spravi.

NJmračena mS strastьmi2 bezmёstnыmi dušeю, prosvэti2 ї}se, njmrači1vый s0lnce na krtЁ prostersz, i3 prosvэti1vый vs‰ vselennыz i3spolnє1nіz.

P0stnuю puči1nu preplhti ti1hw spod0bi mS hrtE, ўtišaz vHlnы mhsli moeS, i3 vъ prist†niщa voskrnіz njkormi2.

BGor0dičenъ: ČCtuю čist0tstvuющimъ počti1mъ ўm0mъ, dobr0tu їakwvlю, b9estvennыmi dэsnьmi ўkrašaющesz, blgočestnw vospoi1mъ, ćkw m™rь bGa našegw.

I$nый tripёsnecъ gospodi1na fe0dwra, glasъ є7.

Їrm0sъ: T n0щi poklansющыzsz:

Tы2 raspensz tlёnіz i3zbavlseši mS, i3 probodenъ bhvъ njbezsmertstvueši mS: slavlю tvoю2 neizrečennuю mlctь, ćkw prišelъ є3si2 hrtE, da sp7seši mS.

Na krtЁ prosterъ dl†ni tvo‰, mhslennago ґmali1ka ўbi1lъ є3si2, lю1di tvo‰ sp7sazй gDi. Segw2 radi poemъ deržavu tvoю2.

Trbčenъ: Vъ trehъ li1cahъ b9estvo2, є3di1no načalo vsepresyщnoe, vospoi1mъ nc7A beznačalьnago, i3 sn7a, i3 d¦a s™ago.

BGor0dičenъ: E#g0že nb7o vmэsti1ti ne možaše, tы2 vo črevэ začenši rodilA є3si2. Q strannagw i3 neizrečennagw čudesE! Tёmže tS vsi2 poemъ prečctaz.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

MenE radi preterpёvый raspstіe, džcetъ pi1vый, i3 rekjй: soverši1šasz! Soverši2 moE p0stnoe p0priщe, ўdostosz mS vi1dэti tvoE vostanіe.

Їrm0sъ: T n0щi poklansющыzsz tebЁ hrtE pomi1luй i3 mi1rъ daruй: zanE svёtъ povelBnіz tvo‰, bhša i3scэlє1nіz rabHmъ tvoi6mъ člvэkolю1bče.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: DŽtroki blgočesti6vыz:

Na krtЁ prigv0ždьsz za blgoutr0bіe, razb0йniku raй tverzlъ є3si2: nhnэ že razbіena mS demwnskoю lю1tostію, i3 vъ duši2 vsepl0tnuю ćzvu prіi1mša ўvračyй, tverzaz mi2 dvє1ri pokasnіz tvoi1mъ člvэkolю1bіemъ.

Post0mъ prosvэti1vše pl0tь, dyšu dobrodёtelьmi ўtučni1mъ, ўbHgіz napitaimъ, bogatstvo neistoщi1moe na nb7sёhъ kupyющe, i3 vozzovemъ: gDa p0йte dэlA i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Strtію tvoeю tvarь pokolebasz, na krtЁ tS vi1dэvše prigvoždaema, sp7se preblgjй. Tёmže molю1 tz, pril0gi koleblemый pri1snw ѕmіi1nыmi, ўtverdi2 ќmъ m0й щedre, na tverdэmъ kameni tvoi1hъ hotёnій.

BGor0dičenъ: Dvere b9іz zaklюčena, є4юže є3di1nъ pr0йde gDь, napravi mS kъ stezsmъ b9estvєnnыmъ, i3 tverzi mi2 sp7senіz dvє1ri, bGoblgodatnaz: kъ tebё bo pribэgaю dv7o, є3di1nэй predstatelьnicэ r0da čelovёčeskagw.

I$nый.

Їrm0sъ: TvorcA tvari:

Drevo vses™0e, na nemže tы2 hrtE m0й raspslsz є3si2, poS preblgoslovlю2 tS vo vs‰ vёki.

Na golg0fэ, bezzak0nnіi tS hrtE, raspenše ўbi1ša: no živeši, i3 sp7saeši nasъ vo vёki.

Blgoslovi1mъ nc7A, i3 sn7a, i3 s™ago d¦a, gDa.

Trbčenъ: Strannolёpnw razdэlsetsz trbca, i3 prebыvaetъ nerazdёlьna, ćkw bGъ, є3g0že prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

BGor0dičenъ: Mltvu sotvori2 nj poю1щihъ tS prečctaz, i3zbavitisz vsskihъ i3skušenій i3 bёdъ.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

KrtA tvoegw2 gDi, si1loю vžili1vъ mS, spod0bi blgodyšno skončati postA tečenіe.

Hvalimъ, blgoslovi1mъ, poklansemsz gDvi:

Їrm0sъ: TvorcA tvari, є3gHže ўžasaюtsz ѓgGli, p0йte lю1dіe, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Kamenь nerukosёčnый t nesэk0mыz gorы2:

Kamenь tS tsэčennый provi1dэ prbr0kъ, t gorы2 dv7ы sp7se, sokruši1všago kamenіe tvoi1mъ raspstіemъ. Tёmže njtzgčena mS nečyvstvіz kamenіemъ, ćkw vseщedrый, svobodi2.

Posti1sz t ѕl0bы dušE moS, b9estvennoю lюb0vію naslaždaющisz, dvє1ri tverzi vsskimъ blgi1mъ vi1domъ, zagraždaющi lukavstva vh0dъ, vozderžanіemъ i3 molenіemъ.

MenE njsuždenago sp7si2, njsudi1vый krt0mъ tvoi1mъ vLko sp7se m0й vraždY, i3 da ne pokažeši geennэ povi1nna, njskvernenago strastьmi2, i3 grэhmi2 njmračenago.

BGor0dičenъ: Poщadi2 mS hrtE, є3gdA prіi1deši sudi1ti mjru so slavoю, razrэši2 mglY ѕl0bъ moi1hъ, molьbami r0ždšіz tS, i3 naslёdnika sotvori2 nbcnagw crtvіz tvoegw2.

I$nый.

Їrm0sъ: I#saіe likyй:

Paki raй tverzaeši є3di1noю raspensz, vъ nemže pričaщazsz ži1zni raduюsz, smerti i3zbavlszsz vёčnыz preslušanіz: tёmže člvэkolю1bče, ćkw bGa moego2 veličaю tS.

Klstvы nrganъ, blgoslovenіz pokazasz pečatь, tv0й životv0rnый gDi krtъ, na nemže tS vziraющe, njživlsemsz ўmeršіi prežde, i3 vospэvaющe tS, ćkw vLku veličaemъ.

Trbčenъ: E#di1nu suщestv0mъ vospэvaю tS beznačalьnaz trbce čestnaz, živonačalьnaz, nesэk0maz є3di1nice, dž§e neroždennый, i3 roždennый sl0ve i3 sn7e, dš7e s™hй, sp7si2 nы2 poю1щыz tS.

BGor0dičenъ: Pače ўmA ržctvo2 tvoE bGom™i, bez8 myža bo začatіe vъ tebЁ, i3 dvctvenno roždenіe bhstь, i4bo bGъ є4stь roždeйsz: є3g0že veličaющe, tS dv7o ўblžaemъ.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

Krte čctnhй, krёposte moS i3 pribёžiщe, bydi mi2 prosvэщenіe nhnэ vozderžatelьno, veselS i3 njčiщaz mS, i3zbavlsz t i3skušenій: da proslavlsz tebE, vLku veličaю hrtA.

Їrm0sъ: I#saіe likyй, dv7a i3mЁ vo črevэ i3 rodi2 sn7a є3mmanyila, bGa že i3 čelovёka, vost0kъ i4mz є3mY: є3g0že veličaющe, dv7u ўblžaemъ.

Svэti1lenъ glasa.

Na stіh0vnэ samoglasenъ, dvaždы, glasъ }:

Strastoubjйca p0stъ nastosщій, njѕl0blєnnыz t grэhA ўvračevati njbэщavaetsz: є3g0že ćkw bGodannago pom0щnika počti1mъ, bGopi6sannыz skriž†li mwmseomъ prіi1mše. Ne pred8izberemъ sokruši1všagw i5hъ nevozderžanіemъ: ne bydemъ džbщnicы, i4hže tэlesA pad0ša vъ pusthni: ne vozsёtuimъ їudeйski, no cerk0vnw prosvэti1msz: ne farіseйski licemёruimъ, no є3đlьski ўdobri1msz, hvalzщesz nj krtЁ hrtA, i3zbavitelz dyšъ našihъ.

Myčeničenъ: Čt0 vы narečemъ s™ji; heruvjmы li; ćkw na vasъ poči1lъ є4stь hrt0sъ. Serafjmы li; ćkw neprestannw proslaviste є3go2. ЃgGlы li; tёla bo tvrati1stesz. Si6lы li; dёйstvuete bo čudesы2. MnHgaz v†ša i3menA, i3 bHlьšaz darov†nіz: moli1te sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

Slava i3 nhnэ, krtobGor0dičenъ, glasъ t0йže:

Čto2 čydnoe i3 i3zsщnoe; dv7a gDvi vopіsše materski: bolBzni, i4hže ne i3mёhъ vnegdA rodi1ti tS sn7e, džstrіi kasaюtsz serdca moegw2. Ne terplю2 na krtЁ prigvoždena tS zrsщi, svёte džčію moє1ю: potщi1sz ќbw vostani, ćkw da proslavlю sъ mi1romъ ўžasnoe smotrenіe tvoE.

Na ѕ7-mъ časЁ troparь prbr0čestva, glasъ №:

Vъ noщi2 i3 vo dni2 pripadaemъ tebЁ gDi, podati njstavlenіe grэhHvъ dušamъ našыmъ, da vъ mi1rэ pokloni1msz tebЁ, i3 slavosl0vimъ člvэkolю1bče.

Prokjmenъ, pal0mъ lz, glasъ d7:

GDi, da ne ćrostію tvoeю njbliči1ši menE, nižE gnёvomъ tvoi1mъ nakažeši menE.

Stjhъ: Ćkw strёlы tvo‰ ўnz0ša vo mnЁ.

Prbr0čestva i3saіina čtenіe. (GlavA z7, st. №-d7i.)

Bhstь vo dni6 ґhaza shna їwafamlz, shna nzji, carS їydina, vzhde rasjnъ carь ґramlь, i3 fakeй shnъ romeljevъ, carь ї}levъ na їerli1mъ voevati na nego2, i3 ne vozmog0ša razori1ti є3go2. I# vozvэsti1sz vъ domY dv7dovэ, glag0lz: sovэщasz ґramъ so є3fremomъ. I# ўžasesz dušA є3gw2, i3 dušA lюdeй є3gw2: ćkože vъ dubravэ drevo vёtromъ voskolebletsz. I# rečE gDь ko i3saіi: i3zhdi vo srёtenіe ґhazu, tы2, i3 njstavšійsz їasyvъ shnъ tv0й, kъ kupёli g0rnzgw puti2, selA bэli1lьniča. I# rečeši є3mY: blюdi2 є4že molčati, i3 ne b0йsz, nižE dušA tvoS da i3znem0žetъ t dvoю2 drevu glavenь dыmsщihsz si1hъ: є3gda bo gnёvъ ćrosti moeS bydetъ, paki i3scэlю2. Shnъ že ґramlь, i3 shnъ romeljevъ, ćkw sovэщasta sovёtъ lukavый na tS, glag0lющe: Vzhdemъ vo їudeю, i3 sobesёdovavše sъ ni1mi tvrati1mъ | kъ namъ, i3 vocari1mъ vъ neй shna tavei1leva. Sі‰ že glag0letъ gDь savaHfъ, ne prebydetъ sovёtъ seй, nižE sbydetsz: Po glavA ґramu damaskъ, i3 glavA damasku rasjnъ: no є3щE šestьdesstъ i3 pstь lёtъ, njskudёetъ carstvo є3fremovo t lюdeй. Glava že є3fremovi somorHnъ, i3 glavA somorHnu shnъ romeljevъ: i3 ѓщe ne ўvёrite, nižE i4mate razumёti. I# priloži2 gDь glag0lati ko ґhazu, rekjй: Prosi2 sebЁ znamenіz t gDa bGa tvoegw2 vo glubinY, i3li2 vъ vыsotY. I# rečE ґhazъ: ne i4mamъ prosi1ti, nižE i3skušY gDa. I# rečE (i3saіa) slhšite ќbw d0me dv7dovъ, є3dA malw vamъ є4stь trydъ dasti čelovёkwmъ, i3 kakw daetE gDvi trydъ; Segw2 radi dastъ gDь samъ vamъ znamenіe.

Prokjmenъ, pal0mъ li, Glasъ ѕ7:

Ўslhši mltvu moю2 gDi, i3 molenіe moE vnuši2.

Stjhъ: Rёhъ: sohranю2 puti6 mo‰, є4že ne sogrэšati mi2 ljzhkomъ moi1mъ.

Vъ pzt0kъ večera vtorhz sedmi1cы, Na GDi vozzvahъ, postavimъ stіhHvъ ‹ i3 poemъ nsmoglasenъ dvaždы, i3 myčeničnы nktHiha priluči1všagwsz glasa: i3 minei d7. Slava, s™agw, ѓщe є4stь: ѓщe li ni2; Slava, mertvenъ damaski1novыhъ nktHiha. I# nhnэ, bGor0dičenъ №-й glasa.

Samoglasenъ, glasъ d7:

Nhnэ vremz blgoprіstnoe, nhnэ denь sp7senіz, vo mn0žestvэ mlcti tvoeS posэti2 moю2 dyšu, i3 bremz bezzak0nій moi1hъ njslabi, є3di1ne člvэkolю1bče.

Prokjmenъ, pal0mъ lf. Glasъ d7:

Mlctь tvoS i3 i4stina tvoS, vhnu da zastypitэ mS.

Stjhъ: TerpS poterpёhъ gDa, i3 vnstъ mi2.

BыtіS čtenіe. (GlavA є7, st. lv. GlavA ѕ7, st. №-}.)

BЁ nHe lёtъ pzti2 sHtъ, i3 rodi2 shnы tri2, si1ma, hama, їafefa. I# bhstь є3gdA načaša čelovёcы mn0zi bыvati na zemli2, i3 dщє1ri rodi1šasz i5mъ: Vi1dэvše že shnove b9іi dщє1ri čelovёči, ćkw dobrы2 sytь, posša sebЁ žєnы2 t vsёhъ, ±že i3zbraša. I# rečE gDь bGъ: ne i4matь d¦ъ m0й prebыvati vъ čelovёcэhъ si1hъ vo vёkъ, zanE sytь pl0tь: bydutъ že dnje i4hъ lёtъ sto2 dvadesztь. I#spoli1ni že bshu na zemli2 vo dni6 džnы: i3 pot0mъ, є3gdA vhoždahu shnove b9іi kъ dщeremъ čelovёčєskimъ, i3 roždahu sebЁ, tji bshu i3spoli1ni, i5že t vёka čelovёcы i3meni1tіi. Vi1dэvъ že gDь bGъ, ćkw ўmn0žišasz ѕlHbы čelovёkwvъ na zemli2, i3 vsskъ pomыšlsetъ vъ serdcэ svoemъ prilёžnw na ѕl†z vo vs‰ dni6 I# pomhsli bGъ, ćkw sotvori2 čelovёka na zemli2, i3 razmhsli. I# rečE bGъ: potreblю2 čelovёka, є3g0že sotvori1hъ t licA zemli2, t čelovёka daže do skotA, i3 t g†dъ daže do pti1cъ nebesnыhъ, zanE razmhslihъ, ćkw sotvori1hъ |. NHe že njbrёte blgodatь pred8 gDemъ bGomъ.

Prokjmenъ: pal0mъ m7, glasъ ѕ7:

Ѓzъ rёhъ: gDi, pomi1luй mS, i3scэli2 dyšu moю2.

Stjhъ: Blženъ razumэvazй na ni1щa i3 ўb0ga:

Pri1tčeй čtenіe. (GlavA ѕ7, st. k7-lє. GlavA z7, st. №.)

Shne, hrani2 zak0nы ntcA tvoegw2, i3 ne tri1ni nakazanіz matere tvoeS: Navzži1 že | na tvoю2 dyšu pri1snw, i3 njbzži2 i5hъ nj tvoeй vhi. E#gdA h0diši, vodi2 ю5, i3 sъ tob0ю da bydetъ: є3gda že spi1ši, da hrani1tъ tS, da vostaю1щu ti2 glag0letъ sъ tob0ю. ZanE svэti1lьnikъ zapovэdь zak0na, i3 svёtъ, i3 pytь ži1zni, i3 njbličenіe, i3 nakazanіe: E$že sohrani1ti tS t ženы2 mužatы, i3 t navaždenіz ljzhka čuždagw. Shne, da ne pobэdi1tъ tS dobr0tы p0hotь, nižE ўlovlenъ bydi tvoi1ma nči1ma, nižE da sovoshi1tišisz vёždami є3S: Cэna bo bludni1cы, є3li1ka є3di1nagw hlёba: žena že mužeй čestnы6z dyšы ўlovlsetъ. Vvsžetъ li kto2 džgnь vъ nBdra, ri1zъ že (svoi1hъ) ne sožžetъ li; I#li2 hodi1ti kto2 bydetъ na ќglіzhъ džgnennыhъ, n0gъ že ne sožžetъ li; Takw všedый kъ ženЁ mužatэй ne bez8 vinы2 bydetъ, nižE vsskъ prikasazйsz є4й. Ne di1vno, ѓщe kto2 ćtъ bydetъ kradый: kradetъ bo, da nashtitъ dyšu svoю2 ѓlčuщuю: Ѓщe že ćtъ bydetъ, vozdastъ sedmeri1ceю, i3 vs‰ i3mBnіz svo‰ davъ i3zbavitъ sebE. Prelюbodёй že za skydostь ўmA pogi1belь duši2 svoeй sodэvaetъ. BolBzni že i3 bezčestіe ponesetъ: ponošenіe že є3gw2 ne zagladitsz vo vёkъ. I#sp0lnena bo revnosti ćrostь myža є3S: ne poщadi1tъ vъ denь sudA. Ne i3zmэni1tъ ni є3di1noю cэn0ю vraždы2, nižE razrэši1tsz mn0gimi darmi2. Shne, hrani2 mo‰ slovesA, mo‰ že zapwvэdi skrhй ў sebE: shne, čti2 gDa, i3 ўkrэpi1šisz: kromё že є3gw2 ne b0йsz i3n0gw.

I# pr0čee poslёdovanіe preždewsщ7ennыhъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.